Фалун Дафа

Есенции за усърден напредък том II

Ли Хонгджъ


Съдържание

 1. Истинската природа разкрита
 2. Някои мои мисли
 3. Позиция
 4. Стабилност
 5. Посвещение към руското издание на „Фалун Дафа“
 6. По-нататъшни коментари относно „сляпата вяра“
 7. Знаещото сърце
 8. Към Съвършенство
 9. До тайванската Фа-конференция
 10. Относно едно предсказание
 11. Използвам по желание
 12. Отстранете намесата
 13. Обръщение
 14. Рационалност
 15. Елиминирайте последната си привързаност
 16. Коментар I
 17. Задушете злото
 18. Отвъд границите на търпението
 19. Поздравително съобщение
 20. До Фа-конференцията във Флорида
 21. Коригиране на колосалната небесна твърд
 22. Принудата не може да промени сърцата на хората
 23. Обръщение
 24. Предложение
 25. Праведните мисли на Дафа практикуващите са могъщи
 26. Величието на практикуващите
 27. Обетите на Боговете се изпълняват
 28. Аполитичност
 29. Коментар II
 30. Двете позиции на ръцете за изпращане на праведни мисли
 31. Какво са свръхестествените способности
 32. До всички ученици на скандинавската Фа-конференция
 33. Дафа е неразрушим
 34. Дешифриране на последните три строфи от поемата „Сливов цвят“
 35. Фа-коригиране и самоусъвършенстване
 36. Ефектът от праведните мисли
 37. Относно „Достойнството на Дафа“
 38. Дафа е в съвършена хармония
 39. Дафа практикуващите от периода на Фа-коригирането
 40. Също в няколко думи
 41. Път
 42. До европейския уебсайт „Clear Harmony“
 43. До втората Дафа конференция в Русия
 44. Студът на есенните ветрове
 45. Предсказание за Фа-коригирането на човешкия свят
 46. Снимка на Учителя: тихо наблюдавайки света