Обръщение

До всички Дафа асоциации:

Определено не е погрешно да обясните фактите относно нашата ситуация на китайското правителство по мирен начин. Като самоусъвършенстващи се обаче абсолютно не бива да възприемаме какъвто и да било свръх-разпален подход или реч. През последната година вие разяснявате истината и апелирате към хората по света и правителствата, водени от добра воля, и правите това по праведен начин.

Щастлив съм за практикуващите (величествени същества), които са изковавани чрез самоусъвършенстване в Дафа. Също така се надявам, че в бъдеще, докато разясняват истината и апелират към правителството, те по никакъв начин няма да пренебрегнат важността на изучаването на Фа, защото всички те трябва да напредват към Съвършенство. Следя отблизо всичко, което учениците правят, и състоянието на тяхното самоусъвършенстване. Надявам се, че всички вие ще се справяте с нещата дори по-добре.