Праведните мисли на Дафа практикуващите са могъщи

Злите същества са унищожавани в огромни количества в Трите сфери и в човешкия свят. Те вече са видели, че ще свършат с провал, ето защо правят последен отчаян опит дори още по-безумно. Най-жестоко преследваните са точно онези ученици, които таят привързаности. Колкото повече страх таят в себе си, толкова повече злото специално преследва такива ученици. И цялостната възникнала ситуация, в която Дафа е преследван в човешкия свят, е причинена от широкомащабните, тежки случаи на преследване на тези ученици поради това, че те имат привързаности. Тъй като не са могли да изоставят своите привързаности, те са били така нареченото „реформирани“ и това ги е довело дотам, да вършат неща, които помагат на злото, правейки ситуацията тежка.

Защо трябва вие, един Дафа практикуващ, да се страхувате от злото, докато понасяте преследване? Основният проблем е, че имате привързаности. Ако не е така, не понасяйте пасивно и се изправяйте пред злите хора с праведни мисли по всяко време. Независимо от ситуацията, недейте да съдействате на исканията и нарежданията на злото или на това, което то подстрекава. Ако всеки прави това, средата няма да е такава.

Всъщност някои практикуващи и същества в различни сфери, които са способни да използват свръхестествените си способности в различни измерения, използват своите свръхестествени способности и сила на Гонг, за да участват в елиминирането на злите същества, които вредят на Дафа. Когато някои Дафа ученици видят зли същества, те изпращат Фалун и божествени сили на Дафа, за да елиминират злото. Има и ученици, които са определили конкретни часове, когато намиращите се в човешкия свят убийци и биещите хора нападатели ще получат възмездие. Те ефективно са елиминирали злите фактори и са ограничили лошите хора. Всъщност всеки Дафа практикуващ има способности. Просто способностите не се проявяват в повърхностното измерение, ето защо те смятат, че нямат свръхестествени способности. Но независимо дали те могат да се проявяват в повърхностното измерение, или не, когато Истинските мисли на един човек излязат, те са много мощни. Тъй като се самоусъвършенстваме по праведен Фа, трябва да се грижим за съществата и хората по света, които са добри, и да ги спасим. Ето защо трябва да действаме с доброта във всичко, което правим. При все това премахването на злите същества, които манипулират хората да вредят на човечеството, също е предпазване на човечеството и съзнателните същества. Дафа се разпространява нашироко, спасявайки всички съзнателни същества. Въпреки че онези зли същества, които са напълно неспасяеми, не могат да бъдат спасени, все пак не може да им бъде позволено да вършат зло без край и така да преследват Дафа, неговите ученици и хората по света. По този начин елиминирането на злото е извършване на Фа-коригиране и също така е спасяване на хората по света и на съзнателните същества.