Студът на есенните ветрове

Злодеите трябва да помислят добре за явните си зверства,

Когато Небето и Земята са отново светли, долу към кипящия казан отиват те;

Ударите и ритниците не могат да променят сърцата на хората,

Стихийни ветрове съпровождат есента с дори още по-пронизващ студ.