До европейския уебсайт „Clear Harmony“

До европейския уебсайт „Clear Harmony“:

Поздрави на всички Дафа практикуващи, заети с този уебсайт! Бих искал да ви кажа няколко думи по въпроса за доброто ръководене на уебсайта „Clear Harmony“.

Мисля, че на първо място би трябвало да осъзнаете важността от ефекта на един Дафа уебсайт. Този сайт е създаден, за да разяснява истината, да изобличава преследването от злото и да спасява хората по света. Също така трябва да осъзнаете ефекта, който медиите имат върху широката публика. Те са изключително важни по отношение на това хората да научат истината за Дафа, по отношение на спасяването на хората по света и за изобличаването на злото; и влиянието им е огромно. Следователно специфичното съдържание на вашите репортажи трябва да притежава характеристиките на вашия уебсайт; трябва да отразявате повече ситуацията в Европа и наред с това трябва да слагате всеки ден по няколко репортажа и важни новини от уебсайта „Минхуей“, защото това е информация от първа ръка относно Дафа практикуващите в Китай.

Главното тяло на Дафа практикуващите е в Китай. Всичко, което правят Дафа практикуващите в други региони на света, освен довеждането до Съвършенство на всичко тяхно, е да изобличават преследването на Дафа и Дафа практикуващите в Китай. Така че от тази гледна точка, ситуацията на Дафа в континентален Китай не трябва да остава неотразена. По-специално трябва да направите фокусни репортажите си за смъртните случаи в резултат от преследването, наред с репортажи за злите средства, използвани в преследването, и това няма да засегне вашата уникална характеристика да съобщавате главно новини за Дафа от Европа. По отношение на количеството, повечето ваши статии би трябвало да бъдат за Европа и след това можете да завършите нещата с важна информация от уебсайта „Минхуей“ относно Дафа практикуващите в континентален Китай. По този начин европейският уебсайт „Clear Harmony“ ще има не само собствените си характеристики, но също и важни новини за преследването на Дафа, и вашата местна публика и читатели ще обръщат внимание на това и ще могат да получават ежедневна информация относно преследването на Дафа практикуващите в континентален Китай.

Горното са само няколко мои идеи. Ако чувствате, че имате свои собствени идеи или по-добри планове, няма да възразя; единствената ми надежда е, че ще можете да ръководите уебсайта дори по-добре, за да постигне ефекта на разясняване на истината.