Коментар I

„Разбирането е много добро. По отношение на проявлението на мисловната карма, на вредата, която злите сили са създали за нас, и на нашето разясняване на истината на хората, ние активно елиминираме демоните, вместо мълчаливо да се съгласяваме или пасивно да понасяме; но нашите мисли и действия трябва да са доброжелателни.“

Бележка: Това е коментар към статията „Елиминирайте демоничната природа“, написана от Дафа практикуващ и публикувана в същия ден на уебсайта „Минхуей“.