Предложение

Животите на някои от хората, които са получили Фа и на тази човешка повърхност са научили значението на Фа, са били удължени чрез Фа; някои от тях са получили всякакви видове ползи като добро здраве, хармония в семейството, непреки ползи за техните роднини и приятели, намаляване на кармата им и дори това, че Учителят понася неща за тях. В други измерения техните физически тела са трансформирани в тела на Богове. Въпреки това, когато Дафа се готви да ви доведе до Съвършенство, вие сте неспособни да пристъпите напред от човешкото и когато злото преследва Дафа, сте неспособни да се изправите, за да утвърдите Дафа. В очите на Боговете тези хора, които само искат да вземат от Дафа и да не дават за него, са най-лошите същества. Нещо повече, този Фа е това, което е фундаменталното в космоса, така че онези хора, които все още са неспособни да пристъпят напред днес, ще бъдат изличени, след като това изпитание приключи. Много от тях са хора със силни предопределени връзки. Ето защо Учителят чака и чака. Това включва и онези, които през този период доброволно са съдействали на злото в преследването на Фа, след като са били така нареченото „реформирани“. Тези хора имат относително огромни количества карма и фундаментални привързаности към [неща на] хората, ето защо насред абсурдните лъжи по време на така нареченото „реформиране“ те – в интерес на своите привързаности и за да оправдаят поведението си – са подкрепили лъжите и охотно са приели злото „просветление“, докато са се престрували, че не искат. Ако след това такъв човек отиде и измами други ученици, той ще е извършил греха да нанесе вреда на Фа. Всички така наречени „реформирани“ са хора, които не са могли да изоставят своите привързаности към [неща на] хората и които са пристъпили напред с идеята, че могат да извадят късмет.

Знаехте ли, че изобщо не признавам целия този зъл тест, който аранжираха старите сили? Причината злите същества в измерения на ниско ниво да смеят да бъдат толкова свирепи е, че съществата на крайното, най-високо ниво на космоса, по които тепърва ще бъде действано, са създали определена преграда. Докато тази преграда не бъде напълно унищожена във Фа-коригирането, съществата в измеренията на ниско ниво и злите същества в света няма да бъдат способни да видят истинската ситуация, така че смеят да извършват злини от невежество. В процеса на Фа-коригирането онези същества на високо ниво са в последния стадий на изличаването им. Щом пробивът бъде осъществен, всички зли същества в света ще бъдат повалени в ада, когато Фа коригира човешкия свят, и цяла вечност ще плащат за греховете, които са извършили, преследвайки Дафа. Има и хора, които твърдят, че са постигнали Съвършенство, и говорят безсмислици като: „Няма нужда да се практикува повече“ или „Няма нужда да се изучава повече“. Ако сте достигнали Съвършенство, тогава полетете в небето и покажете тържествения облик на Буда. Ако повече няма нужда да практикувате, все още ли сте мой ученик? Един самоусъвършенстващ се не може да спре да се самоусъвършенства дори в най-последния момент, преди да достигне Съвършенство. Онези хора не са демони, но правят това, което правят демоните. Не че Учителят не е милостив – във Фа-коригирането всички същества избират своя собствен път. Онези от вас, които твърдят, че са достигнали Съвършенство, имате ли цялата величествена Фа-сила на един Бог или Буда?

Има и някои хора, които злонамерено казват: „Истинският Учител е в небесата“, „Трябва да се откъснем от Учителя в човешкия свят“ и „Помогнете на Учителя да развърже“ така наречените „възли, завързани към тялото му“. Има само един Ли Хонгджъ. Аз нямам никакъв Помощен първичен дух, нямам и нито едни от онези три души и седем духа, каквито имат обикновените хора. Аз съм главното същество. Телата вътре в моето Бънти, от по-големите до по-малките, които са изградени от частици на различни нива и които са в различни измерения, всички са направлявани от моето главно същество в човешкия свят и следват мислите на моето главно същество в човешкия свят. Моите Фашъни са специфични проявления на мъдростта ми. Моите Гонг тела са съставени от безгранично огромния ми Гонг. Да не признавате Учителя в човешкия свят е да не признавате себе си за Дафа практикуващ. Тогава такъв човек дори не е самоусъвършенстващ се, още по малко има нещо общо с говоренето за Съвършенство. Хората на бъдещето все още е нужно да получат Фа; има няколко милиарда души в този свят, които чакат да получат Фа, след като тази зла драма бъде напълно изличена, докато Фа коригира човешкия свят, и това, което те ще изучават и използват, ще бъде тази „Джуан Фалун“. Греховете, извършени от злото и от лошите хора, които унищожават книгите, са толкова огромни, че те никога няма да могат да бъдат напълно изкупени. Всички онези, които на различни нива манипулират злото и лошите хора да преследват Дафа и неговите ученици, ги чака безкрайното изплащане на всичко, което са извършили, страдайки, докато биват унищожавани слой след слой. Онези, които доброволно подписват „декларация за реформиране“ или които обещават писмено да не практикуват под предлог за така нареченото „отказване от привързаността към Съвършенство“ или „отказване от човешки понятия“, прикриват истинските си привързаности. Те дори клеветят и нападат уебсайта „Минхуей“, който отразява Дафа положително. Старите сили смятат, че един Дафа ученик, който през този период поради привързаности даде писмено обещание повече да не практикува Дафа, е определил собственото си бъдеще. Ако в действителност то не е дошло от сърцето му и е било резултат от принуда, и ако той се присъедини отново към Фа-коригирането, тогава за него ще има по-големи изпитания, като тестове, които да премине. Въпреки че Учителят не признава аранжировките на старите сили, щом веднъж сте преминали на противоположната страна, последствията са ужасяващи и вашето очакване в продължение на десетки хиляди години ще бъде унищожено за миг. Онези, които разпространяват зло „просветление“ под маската на Дафа ученици, независимо дали са били ученици преди, правят това, което правят демоните, нанасящи вреда на Дафа.

В действителност никой не може да навреди на Дафа. Онези, които не са преминали изпитанията, са човешки същества. Когато човешките същества повече не са достатъчно добри, тогава те ще бъдат създадени наново и това е безжалостната участ на хората. Искам да направя всичко, което мога, за да спася всички хора на света и всички същества. [При все това, тези] хора не са способни да оправдаят очакванията и по свой собствен избор се „просветляват“ по зъл път, за да прикрият привързаностите си. Ако не искате бъдеще, ще се откажа от вас. Не съм привързан към нищо.

Като Дафа практикуващи това, което трябва да правите в настоящата ситуация, е да разяснявате истината на хората по света и да изобличавате злото, защитавайки по този начин Дафа. Вашите собствени напредък и Съвършенство са част от този процес. Онези, които вършат така наречената работа за „реформиране“, също са хора, които са били измамени. Защо не обърнем нещата, да изобличим злото и да им разясним истината? Предлагам всички ученици, които те насила се опитват да реформират (това изключва онези, които не са били отвеждани за реформиране), да изобличат злото и да разяснят истината на онези, които вършат работата по реформирането, и да им разкажат за причинно-следствената връзка, че „доброто и злото винаги имат последствия“. Злото е това, което се страхува хората да узнаят истината за ситуацията, а не Дафа практикуващите.