Преподаване на Фа на срещата на учениците от Азиатско-тихоокеанския регион

Ли Хонгджъ

12 април 2004 г.

Практикуващ: Някои координатори не могат да слушат различни мнения. Станали са като бюрократите сред обикновените хора.

Учителят: Координаторите трябва да искат и да могат да слушат различни мнения. Но ако помислите за координаторите, те също са самоусъвършенстващи се и не са перфектни. Някои ученици се чудят: „Защо не вземем за координатор този, който е най-умен и който се е самоусъвършенствал най-добре в нашия регион?“ (Публиката се смее) Не става по този начин. И защо не излизам напред и не върша нещата сам директно? Искам да оставя на вас възможността за достигане на Съвършенство и изграждане на могъща добродетел. Ако аз правех всичко или ви казвах как да се справите с всяко отделно нещо и вие само следвахте насоките ми, със сигурност координацията щеше да е добра, защото [щяхте да си мислите]: „Това е, което ни каза Учителят. Няма какво да се дискутира по него. Нека просто следваме Учителя.“ Но тогава щяхте ли да имате някаква могъща добродетел? Какво щяхте да сте изградили? Щяхте ли да сте извървели собствения си път в лицето на предизвикателства или трудности? Само когато намирате начини да вършите нещата добре, докато утвърждавате Фа и се изправяте пред предизвикателства, и когато вашият успех идва от собствените ви усилия – само това е необикновено.

Координаторите сред Дафа практикуващите са всъщност само координатори, точки на контакт и хора, които препредават информация. Не мислете за тях като за Учителя и недейте да имате такива високи очаквания, че да разчитате на тях в самоусъвършенстването си и да очаквате да се справят с всичко съвсем правилно. Не е така. Ако координаторът наистина беше като Учителя или беше способен да обмисли нещата от всички ъгли и никога да не бърка, тогава много хора в този регион не биха могли да се самоусъвършенстват успешно, защото с този човек, премислящ нещата толкова добре, нямаше да остане нищо, за което вие да мислите. Ако той правеше всичко съвсем правилно, вие нямаше да имате възможност да покажете своите велики качества. Виждате идеята, нали?

Всъщност много отдавна казах на регионалните координатори да ръководят нещата по-свободно и че освен когато се стигне до групови усилия, които имат нужда от координация, те не бива да ограничават пътя, който всеки Дафа практикуващ поема като индивид, утвърждаващ Фа. Така че, освен когато се случва нещо лошо за Дафа и координаторът трябва да го спре, всеки Дафа практикуващ трябва напълно да изиграе ролята си и самоинициативно да прави това, което трябва да прави като Дафа практикуващ. В утвърждаването на Фа вие постъпвате в съответствие с това, за което сте мислили, видели, попаднали или разбрали – само тогава вървите по собствения си път и изграждате своя собствена могъща добродетел. Не е ли това принципът? (Аплодисменти)

При някои ученици виждам, че те все още са фиксирани върху координаторите и си мислят: „Как така този координатор не е на ниво?“ (Учителят се смее) Ако координаторът действително беше наистина добър и можеше да мисли за всичко предварително, тогава смятам, че другите ученици в този регион наистина нямаше да могат да приложат своите умения и способности. Ако някой регион се справя добре, определено ситуацията е нещо подобно: координаторът просто казва, че нещо трябва да се направи, и Дафа практикуващите по собствена инициатива се координират помежду си и превъзмогват предизвикателствата заедно, като напълно използват мъдростта на Дафа практикуващите, за да го направят добре и по един по-съвършен начин. Дори когато координаторите не премислят нещата много добре или даже са пренебрегнали някои неща, Дафа практикуващите ще ги усъвършенстват в движение – и това е вашата могъща добродетел. Не ставайте изпълнени с негодувание, когато нещата са трудни и не мислете, че хората трябва да видят какво правите. Учителят може да види всичко, което правите, а също и всички Богове. Когато сте се справили добре, това е вашата собствена, вечна могъща добродетел.

В самоусъвършенстването си не можете винаги да гледате другите. Трябва да гледате себе си и да усъвършенствате себе си. Когато има проблем, изследвайте себе си и се опитайте да намерите проблема от вашата страна. Когато видите, че нещо липсва, открийте как вие можете да направите всяко нещо добре, поддържайте мисленето си правилно по време на процеса и проявете праведните мисли и праведните действия на един Дафа практикуващ, когато се сблъскате с предизвикателства – ето това е необикновено. И като Дафа практикуващи това е вашето утвърждаване на Фа с праведни мисли и само тогава сте наистина достойни да бъдете Дафа практикуващи.

Практикуващ: Някои държави от Азиатско-тихоокеанския регион имат близки връзки със злото и разликата в работата по спасяването на съзнателни същества е огромна.

Учителят: Просто правете колкото можете и правете неща, които са в рамките на способностите ви и където условията са узрели. Може да изчакате в райони, където злото е необуздано – това е приемливо и не е вина на нашите ученици. Разбира се, където няма Дафа практикуващи, ще има проблеми със спасяването на съзнателните същества в бъдеще. Тъй като сте Дафа практикуващи, ще помислите за това. Действайте според ситуацията, правете колкото можете, а когато се стигне до неща, които не можете да направите, ще видим какво можем да направим по-нататък.

Практикуващ: Когато нямаме предубеждения или установени планове, ефектът от утвърждаването на Фа е отличен, а когато е в сила обратното, е лош.

Учителят: Да, при много от нещата, които вършите, когато сте без човешки представи, вашите собствени привързаности няма да бъдат примесени. Ако освен отговорността ви към Фа вие нямате примесени човешки привързаности, ваши неща и лични фактори, тогава със сигурност ще свършите това нещо добре. От друга страна, щом веднъж сте примесили свои собствени фактори, тогава не можете да го свършите добре.

Има нещо, на което трябва да обърнете внимание: вие утвърждавате Фа, а не себе си. Отговорност на един Дафа практикуващ е да утвърждава Фа. Утвърждаването на Фа е самоусъвършенстване и това, което премахнете в процеса на самоусъвършенстване, не е нищо друго освен привързаността към себе си. Не може вместо това да изостряте проблема на утвърждаването на себе си, дори и да го правите несъзнателно. Когато утвърждавате Фа и се самоусъвършенствате, това е процес на премахване на егото и само когато правите това, вие всъщност утвърждавате себе си. Това е така, защото в крайна сметка трябва да се откажете от всички свои човешки неща и само след като сте се отказали от всички свои човешки привързаности, можете да излезете извън множеството на обикновените хора.

Вие сте самоусъвършенстващ се, така че трябва да имате могъща добродетел. И откъде идва вашата могъща добродетел? Не идва ли тя от отказването от собственото „аз“ и от това, да сте без „аз“ в тази изтощителна обстановка и да сте напълно отговорни към Фа като Дафа практикуващи? Не е ли това само по себе си могъща добродетел? И нещо повече – направили сте го в една изтощителна обстановка. Колкото повече слагате себе си напред или примесвате лични [фактори], толкова по-малко могъща добродетел имате и затова е по-малко вероятно да успеете с нещата или да ги направите добре. Нещата на Дафа трябва да са най-святите и затова колкото по-малко собствени представи имате и колкото по-малко замесвате лични фактори, толкова по-добре можете да се справите с тях и е по-вероятно да успеете.

Практикуващ: Може ли да включим снимки на Учителя, изпълняващ упражненията, в големия плакат, който използваме, за да представяме истината за Дафа?

Учителят: Не мисля, че е проблем, ако е предназначено да разяснява истината – и не сте ли го направили вече? (Публиката се смее)

Практикуващ: (Учителят: Няма да чета на глас всички учтивости преди въпросите, става ли?) Телевизионната медия, която беше създадена от Дафа практикуващи, се нуждае от персонал, материални ресурси и пари, за да оперира дългосрочно. Тъй като съм тайвански практикуващ, приятели самоусъвършенстващи се често ми казват в телевизионната станция: „В Тайван има между 300 и 500 хиляди души, които се самоусъвършенстват в Дафа, така че, когато телевизията има нужда от помощ, не би трябвало винаги да имаме трудности при намирането на хора.“ Учителю, може ли Тайван да се фокусира повече върху телевизионната медия при разясняването на истината?

Учителят: Тези, които познават технологията или имат специалните умения, независимо дали са от Тайван, или от другаде, обикновено са добре дошли – със сигурност е така.

Практикуващ: Когато прогресът на един превод се забави, това вследствие от намеса ли е?

Учителят: Обикновено специфичните неща, които Дафа практикуващите правят, са свързани със собственото им самоусъвършенстване, а същевременно и с техните обстоятелства. При специфични неща като това вие все пак трябва да обсъждате заедно и да откриете как да се справите по-добре и да вървите по собствения си път. Никоя от чуждоезичните Дафа книги не е била преведена от мен (Учителят се смее, публиката се смее) и всеки Дафа практикуващ, който е замесен, поема различни отговорности. Работата по преводите не е разпределена от някого. Тя цялата се върши от хора, които активно дискутират [за да достигнат до най-добрия си превод] и се координират помежду си. Така че просто открийте как да го правите по-добре. Във всичко, което правите, вие утвърждавате Фа и се самоусъвършенствате и всичко това са неща, които трябва да правите.

Практикуващ: Трябва ли да подбираме при приема на ученици в училище „Минхуей“? (Публиката се смее) Учителю, моля, дайте ни насока относно това.

Учителят: Това, което мисля, е следното: сега ръководите училище, така че не би трябвало да подбирате при прием. Всъщност, както знаете, Дафа е единствено за самоусъвършенстване – Дафа няма нищо освен самоусъвършенстване. И въпреки че днес пътят на самоусъвършенстване, който поемат Дафа практикуващите, е различен – за да разясняват истината, да спасят повече от хората по света, да прекратят преследването и така нататък, някои ученици са се събрали и са основали медии или са направили това или онова – нищо от това не е част от Дафа само по себе си. Това са случаи на ученици, които вървят по собствения си път, утвърждавайки Фа, и това са неща, създадени от самите ученици. И така, това също изгражда вашата могъща добродетел и е забележително.

След като не е част от Дафа, тогава трябва да е част от обикновеното общество и следователно трябва да съответства на обикновеното общество. Тези, които спасявате, са животите в обикновеното общество, така че е още по-необходимо да се приближите до него и да направите вашите медии нещо, което широката публика обича да вижда и чува. Само по този начин можете да постигнете по-добър ефект.

Същото е вярно и за училищата „Минхуей“. Дафа сам по себе си няма училища, но Дафа практикуващите спасяват съзнателни същества и разясняват истината, оставят след себе си най-добрите неща за хората от бъдещето, съществата на бъдещето и отглеждат нови, млади Дафа практикуващи. Така че в това отношение нещата, които правите, са все добри. Тогава, след като правите добри неща за съзнателните същества, не можете да разграничавате кой може да влезе и кой – не. Не би ли било по-добре да допускате повече хора от обикновеното общество? Казано по друг начин, ако искате да преминете към положителен цикъл – изтощително е винаги Дафа практикуващите да го финансират – тогава трябва да сте вкоренени в обществото и да преминете към положителен цикъл. Това е пътят, по който трябва да се върви.

Практикуващ: Може ли да организираме „Минхуей“ занятия в рамките на образователната система и в съществуващо училище?

Учителят: Просто го направете според обстоятелствата си и както и да го направите, ще бъде наред. Няма ограничения или установени схеми, когато се стигне до правене на добри неща за съзнателните същества. Дали ще основете училище „Минхуей“, или сами ще водите „Минхуей“ занятия, или може би сте преподавател и обучавате учениците според Джън-Шан-Жен в клас – няма проблем с което и да е от тези неща. И разбира се, основаването на училище „Минхуей“ е просто нещо велико. Сега, след като са основани, надявам се, че ще ги управлявате все по-добре, ще ги правите все по-големи и ще основавате все повече от тях. Те са благословия за всички същества и разчистват злото.

Практикуващ: Често има хора, които идват да изучават Фалун Гонг, за да кандидатстват за убежище. Как да се справяме с тези неща?

Учителят: (Учителят се смее) Всъщност това наистина е срам за китайското правителство. Как така хора от други държави не кандидатстват за убежище? (Публиката се смее) Защо толкова много хора от Китай кандидатстват за убежище? Не твърди ли Китай, че е „силен“? Някога да сте чували за силна държава, от която да бягат толкова много хора, за да стават бежанци? Звучи сякаш тази „сила“ е фалшива.

От друга гледна точка, като оставим настрана всички мотиви, ако хората искат възможност да останат в САЩ или в друга развита страна, най-лесният начин сега е да кандидатстват за убежище, като използват името на Фалун Гонг. Чух, че в китайския квартал на Ню Йорк има семинари относно кандидатстването за убежище (публиката се смее) и там специално преподават как да се изучава Фалун Гонг. Разбира се, те не преподават наистина Фалун Гонг на хората. Казват им колко движения има, колко упражнения и какви книги има за Фалун Гонг, наред с това, какво ще пита имиграционния чиновник на теста. (Публиката се смее) Ето какво правят.

Така или иначе, щом веднъж някой кандидатства за убежище в името на Фалун Гонг, той е дал бъдещето си на Фалун Гонг. Това е така, защото той променя съдбата си, като използва името на Фалун Гонг – независимо дали го осъзнава, или не. Това е, ако го изкажем на езика на обикновените хора. Истината е, че всеки е дошъл тук за Дафа и ако целият свят е дошъл за Дафа, тогава, разбира се, не е нещо особено, ако се облагодетелстват малко от Дафа. Така че – давайте. (Учителят се смее) Докато местното правителство не възразява, ние също няма да го направим.

И все пак, когато някой е получил политическо убежище, като е използвал името на Фалун Гонг, той му е задължен, тъй като Фалун Гонг е променил съдбата му. Тогава този човек абсолютно не може да е срещу Фалун Гонг или сам би отрязвал пътя към своето бъдеще. Няма нищо по-опасно. Така че за хора като него е добре, ако дойдат да учат практиката или да правят упражненията, но в хода на нещата вие трябва да им кажете какъв е залогът: „В никакъв случай не се замесвай в преследването на Фалун Гонг – дори не си и помисляй да го направиш. Това е за твое добро. Казвам ти го само защото искаш да използваш Фалун Гонг; иначе нямаше да кажа нищо.“

Практикуващ: Аз, един практикуващ, бих искал да пиша поезия, за да помагам на Учителя във Фа-коригирането. Бих искал да попитам Учителя как да подобря своите творчески и писателски умения?

Учителят: Всъщност знам, че това, което искате да попитате, е как да обогатите своята мъдрост, за да постигнете добър ефект в утвърждаването на Фа. Ако имате необходимата основа, със сигурност ще сте способни да съчините добри произведения, докато ако напълно ви липсва такава – отначало ще имате известни проблеми. Например, ако искате да напишете поема в стила на династия Тан, тогава първо трябва да научите какво представлява поезията от периода Тан [или съответно] какво представлява стихотворната форма Сон или какво представляват драматургията и стихотворната форма Юан, и тогава можете да се опитате да съчините нещо. Тъй като сте Дафа практикуващ, вероятно когато наистина искате да го направите, ще сте способни да го постигнете и то добре, и определено ще ви потръгне по-бързо и ще съзреете по-бързо от другите – със сигурност е така. Има няколко Дафа практикуващи, които пишат поезия много бързо и без много усилие; когато искат да съчинят нещо, те просто могат да го съчинят веднага. За обикновените хора обаче е голямо усилие да съчинят нещо и те трябва да изпаднат в подходящото настроение и да помислят за един или друг подход. Но при Дафа практикуващите нещата би трябвало да вървят бързо, за каквото и да става въпрос. Когато се откажете от „аз“-а си дори още повече, вашата мъдрост за утвърждаване на Фа ще се прояви по естествен начин.

Практикуващ: Наскоро споменахте, че определени думи във Вашите писания трябва да бъдат ревизирани. Може ли направо да залепим правилните думи върху старите, вместо първо да изстъргваме старите?

Учителят: Всъщност е приемливо, както и да го направите, стига да ги коригирате. Учениците в континентален Китай нямат средствата да го направят. Знам, че в миналото повечето книги, напечатани в континентален Китай, бяха на вестникарска хартия и тя беше доста дебела, така че няма да се повреди, ако я изстържете леко с тънко острие. Просто ви давам идея. Не сте длъжни да го направите по този начин. (Публиката се смее)

Практикуващ: Поради икономически интереси някои азиатски правителства се правят, че не виждат преследването, което се случва в Китай. Трябва ли да вложим повече усилия, за да им помогнем да видят истината за китайската икономика?

Учителят: Можете да правите всичко, стига то да облагодетелства съзнателните същества. Хората мислят за нещата различно и имат различни норми, според които живеят. Някои може да не смятат материалните придобивки за толкова важни и вие ще получите добри резултати, след като научат фактите. Но аз знам, че човешките същества често се изкушават от материални интереси.

Затова нека поговоря малко за хората в този свят. Материалните интереси задължително са движещата сила за егоизма на животите от миналото. Хората по света просто живеят за собствения си интерес и са управлявани от него. И повече от всичко личният интерес може да накара човек да агонизира или да се чувства щастлив, но дори и някой да изпълни желанията си, това, което получава, не е нещо вечно за него или нещо конкретно и реално. В допълнение, независимо колко силно се борят човешките същества за тези неща, това не е наистина в техни ръце, тъй като целият живот на човек в този свят е бил определен много отдавна и Богове контролират всяка стъпка на едно човешко същество. Без значение какво иска човек – не се брои, въпреки че човешките стремежи могат да станат привързаности. Хората в този свят неизменно действат поради личен интерес, въпреки че не могат наистина да постигнат, каквото искат. Ето как са човешките същества. Независимо дали могат да постигнат нещо, те ще се опитват и това е човешко поведение. И няма да се получи, ако просто седят и чакат хубави неща да им паднат от небето – човешките същества трябва да действат. Когато нещо принадлежи на даден човек, той трябва да работи, за да го получи; а когато нещо не му принадлежи, поради привързаности той ще се труди, за да го получи по същия начин. Ето как са човешките същества. Истината е, че отвъд това да са привързани, докато живеят в този свят, те никога не са способни да вземат съдбата си в собствени ръце. Няма как да могат да получат каквото си поискат. За да получи човек нещо, то трябва да е предопределено като част от живота му. Ако не е предопределено за него, той никога няма да го има. Казвал съм преди, че две неща могат да променят живота на едно човешко същество. Едното е самоусъвършенстването, а другото е това същество да започне да запада. Тези неща могат да променят живота на човек. Освен тях няма друг начин той да промени живота си.

Тогава какъв е смисълът на живота за едно човешко същество? Той е в чувството, което се получава от привързаността към личния интерес и насладата от пропития с емоции човешки живот. Помислете колко жалко е това и какво чувство е всъщност. Те са радостни, когато получат нещо и отчаяни, когато го загубят; когато ядат месо, го намират за вкусно, а когато ядат бонбон, го намират за сладък... Но в човешкия свят има също горчиви, язвителни и болезнени неща, има ги чувствата на младите хора, които идват от емоционални привързаности, и освен това ги има чувствата на хората от различни слоеве на обществото, когато те преследват, печелят или губят неща в хода на живота си – въпреки че тези печалби и загуби не са нещо, което наистина идва от усилието. Ето как са хората, когато живеят в този свят. Хората са толкова жалки! И все пак те просто не могат да видят отвъд тази така наречена „реалност“, нито пък искат.

От гледна точка на Боговете, ако те искат да направят интензивни всички тези чувства, които имат човешките същества в този свят, трябва да има въвлечени няколко фактора. Например те са създали емоции и чувства за човешките същества; дали са им чифт очи, които не могат да виждат истинската картина на космоса, и са им дали илюзията на материалните неща; а разбира се, има и много други фактори. Само тогава те биха могли да привържат хората към насладата от тези чувства – чувства, които Боговете дават само на тях – и да засилят тези чувства. Така, за да изпитват хората толкова силни чувства, е било необходимо и да бъдат накарани да желаят това чувство, което човек има, когато получава каквото иска. Казано просто – животите, които водят човешките същества, са наистина мотивирани само от личен интерес – личният интерес е този, който кара човек да продължава. Поради личен интерес двама души ще се сбият; поради личен интерес две нации ще водят битка; и поради личен интерес може да избухне световна война. Това е така, защото хората имат тази привързаност, това желание за личен интерес. И точно защото тези фактори съществуват, за Боговете е лесно да контролират нещата.

Не говорят ли хората в днешно време за човешки права, свобода на вярата и какво ли не? Дафа практикуващите са видели – като самоусъвършенстващи се всички вие можете да видите ясно – че на нищо тук, в човешкия свят, не може да се разчита и когато е замесен личен интерес, тези неща просто се изхвърлят на боклука. Не работят ли много държави на запад за демокрация, свобода на вярата и човешки права? Това изглежда като знак за прогреса на съвременността, но когато са изкушени от личен интерес, колко правителства говорят открито против онези долни бандити в Китай, които преследват ученици на Фалун Гонг? Това, което сме видели, е, че те не смеят да се противопоставят на проблема, въпреки че много области, които винаги са смятани за показатели на „прогрес“ – като човешките права, свободата на вярата и така нататък – са нарушавани. Когато е замесен личен интерес, те стават толкова безжизнени и слаби, че игнорират, каквото виждат, и не смеят да говорят открито. Всички тези приказки за демокрация, свобода на вярата и... всички тези неща, които хората толкова много ценят и толкова силно защитават, изведнъж стават безсмислени, когато материалната изгода е заложена на карта.

Като Дафа практикуващи вие би трябвало да сте по-наясно за следното: ние не можем да сме привързани към нищо в този свят. Самоусъвършенстваме се, като се придържаме колкото може повече към обикновеното общество и дори когато сега разясняваме истината чрез неща като човешки права и свобода на вярата, то все още е, за да спасяваме съзнателни същества – това е всичко. Преди, когато се е появил комунизмът, не са ли били хората фанатични по отношение на него за известно време и не са ли вярвали много хора, че обществото прави прогрес? За вас, самоусъвършенстващите се, не е достатъчно просто да не сте привързани към човешките неща тук – трябва и да сте трезви по отношение на тях.

Не казвам, че трябва да сте против тези неща. Това трябва да е ясно на един Дафа практикуващ. Това, което правя, е да ви предам, да ви кажа един принцип от Фа. За човечеството това, да достигне до тази точка днес, да е способно рационално да намали страданието на хората – няма нищо погрешно в това от страна на човек. Но какво могат да постигнат хората в действителност? Всъщност ирационалността при наличието на личен интерес е също нещо под контрола на Боговете. И затова, когато разяснявате истината на правителството или на бизнес сектора, ще имате чувството, че хората определено дават приоритет на своя практичен интерес, хората от бизнеса определено ще мислят за финансовото състояние на собствената си компания, тъй като за тях тези неща са най-важните. Когато отидете и им разясните истината, те не искат да слушат, когато непосредственият въпрос засяга жизненоважния им личен интерес. И това съм видял. Но хората са различни и както току-що казах, има хора, които живеят според различни принципи. Такова е положението. Можете да отидете и да извършите тази [форма на разясняване на истината], но трябва да сте съвършено наясно за нещата и да знаете какво е състоянието на човечеството.

Практикуващ: Като Ваш практикуващ бих искал да попитам защо е било аранжирано в историята да съществуват Хонконг и Макао в Континентален Китай под формата на „една държава – две системи“? Какъв е историческият произход на тези места?

Учителят: От гледна точка на историческия им произход, те са част от територията на Китай. По този въпрос не можете да кажете, че са територия на друга държава. Колкото до „една държава – две системи“, тъй като всеки знае, че партията не е добра, и дори те самите знаят, че всеки мисли така, то докато искаха да вземат обратно тези територии и да ги управлява партията, също така знаеха, че Хонконг и Макао няма да се съгласят, нито пък светът, затова резултатът беше „една държава – две системи“. (Публиката се смее) Това наистина е нещо срамно. Как така, когато други държави си връщат територии, не поддържат две системи? Не е ли, защото хората не харесват тези ваши неща?

Практикуващ: Дали истинската причина за съществуването на „една държава – две системи“ е с цел да се даде възможност на китайските хора да научат истинската ситуация?

Учителят: Разбира се, нищо не става случайно и нищо не става само поради една причина. Когато Боговете аранжират нещо, те не мислят като хората. Когато аранжират нещо, включените въпроси са огромни и всеобхватни. Когато хората гледат света, те го правят, намирайки се на едно ниво частици. Например този свят, който виждат човешките същества, е между два вида частици – молекулите и планетите – и те гледат този свят сред частиците, съставени от молекули. Боговете са различни. В обсега на своите способности Боговете гледат проявилия се резултат от един и същ въпрос във всички частици във Вселената. Те наблюдават нещата в много измерения и от всички гледни точки и ето защо планираните от тях неща постигат многобройни цели.

Също така, дори при това положение, на човешките същества даже не е позволено да видят всичко в този свят, създаден от това ниво частици. Причината е, че ако оставят човеците да видят всичко, ще има много неща, които науката не би могла да обясни, и тогава хората биха повярвали в Боговете, дори и да не им се разреши. Така, за да попречат на човешките същества да видят този свят с перфектна яснота, те трябваше да създадат за хората чифт очи като тези. След като очите на човешките същества са изградени от молекулярни частици, защо те все пак не могат да видят някои неща, които са изградени от молекулярни частици и са в този обхват? Защото те са създали много пречки за човека. Истинската причина за двете системи е да се отговори на нуждите на устройството на света в този исторически период. Говорил съм за тези неща преди.

Практикуващ: Често използвам литературната форма на поезията, за да пиша разясняващи истината статии за Дафа уебсайтове; и понякога, за да изразя вътрешното значение на утвърждаването на Фа, не съм следвал стриктно правилата и формите на класическата поетична композиция. Било ли е това погрешно? Ако е направено с цел точно изразяване на вътрешното значение, не е необходимо да се придържаме стриктно към правилата и формите на класическата поетична композиция или към установени практики – правилно ли е това разбиране?

Учителят: Искате да нарушите правилата им – това ли казвате? Всъщност точно това е манталитетът на съвременния човек, след като нравствеността му е западнала – тоест, да се върви против традициите и общоприетото. Тук не говоря за вас. Казвам, че от гледна точка на Фа, днес човечеството е именно такова. Истината е, че човечеството се спуска надолу по спирала и изпада в невежество. Китайската култура е нещо, което Боговете са предали на човека, и културата на всяка династия, включително нейната поезия – било то Тан поезията, стихотворната форма на Сон или драмата и стихотворната форма на Юан – всички те са форми на култура, които различни космически тела са донесли на човешките същества, когато са дошли да формират кармични връзки. Така, ако искате да съчинявате тези неща, най-добре е да следвате техните правила. Ако кажете: „Не харесвам римуването“ – е, ако не харесвате римуването, тогава в наши дни има и стихове, написани в проза, така че можете да пишете стихове в проза. Те нямат много неща, които трябва да се следват, и са в съответствие със съвременните форми. Но всъщност смятам, че тези стихове са прекалено безинтересни и нямат някакво по-дълбоко значение. От друга страна, съчинените с древни форми стихотворения са нещо, на което можете да се насладите, когато го вкусите.

Практикуващ: Бих искал да Ви пратя поздрави от името на Дафа практикуващите от Чунцин и да предам техните мисли. Те ме помолиха да се погрижа да Ви ги предам.

Учителят: Благодаря на всички ви. (Аплодисменти) Учителят е съвсем наясно. Кажете им, че Учителят е съвсем наясно.

Практикуващ: Някои практикуващи поемат в грешни посоки, след като са били затворени в трудови лагери, и други практикуващи са доста разтревожени и притеснени за тяхното състояние. Как да им помогнем?

Учителят: Ако трябва да им се помогне – помогнете им. Лъжите са лесни за разкриване. Какво „разкаяние“? Докъде ще доведе това „разкаяние“? Не е ли всичко това просто измама? След завръщане в обществото и спокойно премисляне на нещата всичко ще стане ясно. Всички онези, които се предполага, че са били „трансформирани“ – не си ли изясниха те нещата скоро след като излязоха? Колко от тях са останали със замъглени глави през цялото това време? Колкото до онези, които не можаха да отговарят на стандарта през цялото това време, това е така, защото те чувстват, че са направили твърде много лоши неща, знаят, че са сбъркали, твърде засрамени са да застанат лице в лице с учениците и сега са привързани към този срам. Това е причината.

Практикуващ: Правилно ли е нашите ученици да харчат пари, за да наемат място за работа по разясняване на истината?

Учителят: Всъщност, когато се стигне до разясняване на истината, Дафа практикуващите винаги са използвали собствените си спестявания и заплати, за да действат. Но наистина трябва да вземете предвид как живеете: и не само да вземете под внимание как живеете вие, но и как живее семейството ви и да мислите за другите. Ако не можете да се справите добре със семейния си живот или със собствения си живот, това ще ви създаде трудности в разясняването на истината. Или погледнато от друг ъгъл – ако вашият живот не е стабилен и имате трудности дори да се нахраните, тогава ще трябва да отклоните вниманието си към това и няма ли всъщност работата ви по разясняване на истината да бъде разстроена? Затова трябва да вземете предвид вашите обстоятелства. Мога да видя сърцата ви. Просто правете, каквото можете.

Практикуващ: Би ли поговорил Учителят малко повече за бъдещето на космоса и човечеството?

Учителят: Да говоря за бъдещето в този момент няма реално значение за вас. Бъдещето на човечеството ще бъде чудесно и хората, които ще останат, ще бъдат благословени. Това е така, защото Дафа е бил предаден тук и затова това място е запазено, а съществата, които не са извършили грях срещу Дафа в този период, ще бъдат благословени. Тъй като Дафа е бил предаден и разпространен тук, той е установил за бъдещите същества благоприятни условия да живеят тук. Може би зърнените храни на бъдещето ще са във формата на плодни дървета и всяко зърно ориз ще е толкова голямо (показва с ръце нещо с формата на топка за американски футбол). Просто малко хумор. Но образно казано, количеството вложена работа ще е много по-малко; водата и въздухът ще са чисти; онези отровни неща – буболечки, комари, мухи – всички ще бъдат премахнати; и светът ще е наистина чудесен. Старите Богове не могат да си представят възхитителността на новия космос, защото не могат да го видят и нито смеят, нито могат да си представят какъв е – той е построен на изцяло различна основа. Съществата от миналото бяха егоистични, но космосът на бъдещето не е основан на егоизъм и всичко ще е по-добро.

Практикуващ: В близко бъдеще много хора ще дойдат да получат Фа по своя инициатива, така че трябва ли да разширим нашите места за практика?

Учителят: Разбира се, това е нещо, което трябва да направите, и вие сте го правили. (Публиката се смее) Когато хората са твърде много, за да ги побере едно място, просто започнете ново място за практика. Да, така би трябвало да се прави.

Практикуващ: Някои ученици в Япония не си вярват един на друг, което затруднява извършването на голяма част от работата ни по утвърждаване на Фа. Чувствам се тъжен и наистина се надявам, че скоро ще можем да се подобрим заедно като група.

Учителят: Наистина. Всъщност независимо от ситуацията, когато лоши фактори успеят да заемат стабилна позиция, причината е, че нашите ученици имат проблеми. Вчера един ученик засегна проблема с фалшивите писания и аз бих попитал следното: вие сте същество, изковавано от Дафа, така че как може да бъдете подведени от тези фалшиви неща? И защо не оценявате нещата със стандартите на Фа? Тогава, не намери ли злото опора, защото вашите привързаности са били твърде силни? Всъщност някои хора все още не са рационални и техните праведни мисли не са достатъчно силни.

Практикуващ: В Япония се разпространяват повече от хиляда религии и японците винаги описват Фалун Гонг като религия.

Учителят: Ето какво мисля за това. От сега нататък, когато някой каже, че Фалун Гонг е религия, просто го оставете. Ако искат да научат повече, можете да им кажете защо Фалун Гонг не е религия; а ако не желаят да научат повече, не е нужно да говорите дали е религия. Ако някой иска да го нарича религия – така да бъде, тъй като в обществото понятието „религия“ няма някакви лоши значения. В самоусъвършенстването си Дафа практикуващите не приемат формата на религия, защото не съблюдавате ритуали и не искате онези ритуали да ви се намесват. Това, което ви казвам, е основен принцип във Фа. Доколко обикновените хора могат да го разберат... Всъщност преди много време ви казах, че обикновените хора ще ни наричат „религия“. Дискутирах това преди, когато преподавах Фа.

Практикуващ: В японското издание на „Джуан Фалун“ трябва ли йероглифът „的“, както е в „目的“, също да бъде променен на „地“?(1)

Учителят: При японския положението е различно, тъй като значенията в него са различни от тези на китайските йероглифи. Мисля, че е по-добре да не променяте японската версия.

Практикуващ: Не е ли вярно, че учениците, които са част от Фалун Дафа асоциацията, не би трябвало да задушават всичко, което правят другите ученици? (Публиката се смее)

Учителят: Относно нещата, които учениците правят, за да утвърждават Фа и да спасяват всички същества чрез разясняване на истината, те не би трябвало да ги спират и който го прави – греши. Но някои ученици са склонни да изпадат в крайности и това лесно може да окаже негативен ефект. В този случай е необходимо да бъдат спрени. Много от вас тук са координатори в различни области и трябва да запомните едно: освен когато е необходима цялостна координация, за да се свърши нещо, отпуснете юздите и оставете учениците да се каляват сами и нека им дадем шанс да създадат своя собствена могъща добродетел. Вие трябва да давате на учениците възможности и да оставяте тях да вършат нещата. Трябва да запомните това. Дори и аз, вашият учител, отпускам юздите и оставям нашите ученици да вървят по собствения си път. Когато някой ученик е направил нещо погрешно, трябва да му го посочите. И ако той наистина е оказал лош ефект, трябва да поговорите с него с цялата полагаема сериозност и да измислите как да поправите положението и да компенсирате лошия ефект. Но не казвайте, че той е демон. В самоусъвършенстването е трудно да се избягва правенето на грешки и от тези грешки някои ще са големи, а други – малки.

А що се отнася до нашите ученици, вие трябва сериозно да погледнете себе си. Вие сте Дафа практикуващи, така че не можете да сте безотговорни към себе си или към Дафа. В крайна сметка вие сте същество, изковано от Дафа, и вашата могъща добродетел ще сияе ярко в космоса на бъдещето. Така че как можем да си позволим да не извървим добре своите пътища? И така, да не обвиняваме координаторите прекалено много. Да кажем, че координаторът стане перфектен, завърши самоусъвършенстването си, но вашият поглед винаги е бил насочен навън, вместо да отива навътре, самоусъвършенствайки се – тогава все още ли ще сте самоусъвършенстващ се? Човекът, когото усъвършенствате, сте вие. Ако наистина нещо не е наред с координатора, тогава спокойно го посочете с добри намерения. Вие всички сте самоусъвършенстващи се, а самоусъвършенстващите се все още имат човешки привързаности, които още не са премахнали; човешките привързаности са наистина уязвими откъм провокации и когато са провокирани, са склонни да играят негативна роля. Така че би трябвало да сте добросърдечни и да разрешавате нещата с доброта, да сте приятелски настроени и сърдечни и да обяснявате нещата ясно и от добра воля. И тогава това ще може да се разреши. Но ако координаторът не може дори да изслушва чужди мнения, предложени добронамерено, това означава, че той има проблем.

От друга страна, при много малък брой ученици положението е следното: на повърхността те са добри с другите, но това, което казват, носи много от собствените им фактори – дори фактори, които смущават останалите. Но на повърхността казаното от тях е много благо. (Публиката се смее) Това е лукавство и заблуждаване на другите и то абсолютно не е състоянието, което един Дафа практикуващ трябва да има.

Ако координаторите в дадена област не се самоусъвършенстват въз основа на Фа или Дафа практикуващите там не изучават Фа старателно, тогава ще се появят този тип усложнения, за които говорим. Но всички Дафа практикуващи и координатори трябва да са наясно с нещо: личните човешки привързаности, които все още не са премахнати чрез самоусъвършенстване, ще излязат на повърхността, но това не значи, че този човек не е добър; и много от неговите добре усъвършенствани страни няма да се проявят, тъй като в крайна сметка той е премахнал чрез самоусъвършенстване тези човешки привързаности. Фактически когато един самоусъвършенстващ се е сред обикновените хора, но вече няма никакви човешки привързаности, той наистина няма нищо, което да може да се прояви, и разбира се, когато наистина се е самоусъвършенствал до тази точка, той ще достигне Съвършенство. Затова, докато някой има човешки привързаности, те ще се проявяват, но това не означава, че той не се е самоусъвършенствал или не се е самоусъвършенствал добре. Просто не се е справил толкова добре с някой конкретен въпрос или в дадена област. Всички трябва да обърнете внимание на това.

С други думи, не е нещо особено, ако човешки привързаности се проявяват в хода на самоусъвършенстването ни. Ключовото е всеки да се държи като самоусъвършенстващ се и когато се появят проблеми, да гледате навътре. Ако всеки може да прави това, състоянието в самоусъвършенстването на тази област със сигурност ще е чудесно и конфликтите със сигурност ще са малко.

Практикуващ: В самоусъвършенстването няма лидери и Дафа няма организация. Когато членове или ръководителя на нашата асоциация взаимодействат с други групи в обществото и с правителствени агенции, уместно ли е да използват титлите „председател“ или „член“ на асоциацията?

Учителят: Бих казал, че е уместно – не беше ли асоциацията създадена, така че да съответствате на състоянието на обикновеното общество? Тогава защо да не се използва този подход, за да се разяснява истината в обикновеното общество? Разбира се, това е допустимо, а и правителството ви разрешава да се регистрирате. Но не можете да имате привързаност към самоизтъкване, защото утвърждавате Фа, а не себе си.

Дафа практикуващите са истински самоусъвършенстващи се. Ако днешното общество не беше, каквото е, наистина нямаше да искам дори да сформирате тези [Дафа] асоциации и просто щяхме да имаме места за практика на различни места с няколко координатори и после няколко координатори за региона – това е всичко. Всъщност координаторът е някой, който събира хората, и той също е обикновен самоусъвършенстващ се. Той е човек, който служи на другите и дава повече от себе си.

Практикуващ: Група болни от рак пациенти искат да отидем да ги научим на практиката. Можем ли да направим това? [И друг въпрос,] ние нямаме основните умения за пеене и танцуване, но ако наистина вложим сърцата си в това да ги изучим и упражняваме, можем ли за кратко време да поставим заедно представление от голям мащаб?

Учителят: Колкото до това [второто] нещо – правете каквото можете според обстоятелствата и възможностите си. Но ако нямате основата, необходима за широкомащабно представление, и все пак настоявате да направите такова, тогава публиката ще ви се смее. Няма проблем да забавлявате хората, но ако те са критични и ви се подиграват, тогава мисля, че ще постигнете обратен резултат. Така че това, което правите, трябва да зависи от обстоятелствата.

Колкото до раково болните пациенти, които чакат да научат практиката – зависи от мотивацията. Когато хората по света искат да получат Фа, да се самоусъвършенстват или да казват, че Фалун Дафа е велик, това е човешки същества самоинициативно да утвърждават Фа и самоинициативно да избират собственото си бъдеще. Но ако използвате Дафа като някакъв инструмент за лечение и правите това сред обикновените хора, тогава това всъщност е проява на неуважение към Дафа.

Можете да отидете в затвори, за да представяте практиката, и да ходите в болници, за да я преподавате на пациентите. Правим това, за да утвърждаваме Дафа. Мисленето ви трябва да е същото, както когато ходите другаде, за да преподавате практиката, и всъщност вие го правите, за да спасявате съзнателни същества и хората да получат Фа и да постигнат спасение. Ако превърнете Дафа в инструмент за поправяне на грешките на хората или за лечение на заболяванията им, или ако мислите за него като за начин да се променят [предопределените] изпитания на обикновените хора, тогава това е проблем. Дафа се разпространява в човешкото общество с единствената цел да спасява хора. Трябва да сте наясно с това. Някои хора казват: „Фалун Гонг е невероятно добър в лечението на рак. Всички вие трябва да дойдете да го практикувате“, в който случай това със сигурност няма да проработи, тъй като мисленето ви е изкривено. Дафа не е тук, за да лекува хора. Той разрешава проблеми за хората с цел да ги спаси на фундаментално ниво. Ако това е отправната точка, резултатът със сигурност ще е добър. Но ако подходите с привързаност към нещо обикновено, тогава ефектът няма да е добър.

Самоусъвършенстването е величествено и сериозно нещо. Ли Хонгджъ абсолютно не е дошъл тук, за да ви води в лечението на хора, а още по-малко заради някакво човешко нещо; и абсолютно не ви води да основавате някаква религия в обществото. Дойдох, за да ви науча да се самоусъвършенствате и от чувство на отговорност към спасяването на вашия живот.

Практикуващ: По време на президентските избори в Тайван човешките привързаности на някои практикуващи се намесиха. Беше ли това тест, аранжиран от старите сили? Какъв е правилният начин да се справяме с това?

Учителят: Дори и небето да се сгромоляса, праведните мисли на един самоусъвършенстващ се биха останали непоклатими – това е самоусъвършенстване и това е забележително. (Аплодисменти) Един самоусъвършенстващ се не е привързан към нищо на този свят. Самоусъвършенстването на Дафа практикуващите днес приема различна форма. В самоусъвършенстването вие давате най-доброто от себе си по света, за да съответствате на обикновеното общество – имате нормална работа в обикновеното общество и имате своите семейства, работа и всичко това – вие сте тясно свързани с обществото. При тайванските избори някои практикуващи сметнаха, че определен човек е доста добър, така че искаха да гласуват за него, докато други мислеха, че друг човек е много добър, и искаха да гласуват за него. Хората имат свои собствени, различни виждания и в това няма нищо неправилно. Личните действия на човек в обществото не представляват Дафа. Но вие не можете да сте привързани към тези неща, както са обикновените хора.

За когото и да гласувате, аз като ваш Учител не мога да кажа, че бъркате, нито се въвличам в тези неща. Това е така, защото пътят, който ви казвам да поемете, предполага да се самоусъвършенствате в обикновеното общество. Самоусъвършенстващите се могат само да облагодетелстват обществото. Вие се самоусъвършенствате в обикновеното общество, но не направлявате човешкото общество в една или друга посока.

И така, за всеки практикуващ е приемливо да гласува като индивид за когото си иска. Просто не може да сте твърде привързани. Но по време на преследването срещу Дафа практикуващите в континентален Китай Дафа практикуващите са прозрели нещо и затова някои мислят: „Ако някой е близък до злото, което ни преследва, няма да гласувам за него.“ (Аплодисменти) И като ваш Учител, аз нямам възражения и към това. (Публиката се смее. Аплодисменти) Това са личните мисли на учениците и аз като ваш Учител не съм ви казвал за кого да гласувате. Още по-малко ще ви кажа да предприемете някакви групови действия и това не е позволено. (Публиката се смее)

Колкото до това, когато някои практикуващи дискутират определени неща помежду си, те го правят на индивидуална основа със своите приятели самоусъвършенстващи се. И когато говорите за кого ще гласувате вие или за кого ще гласува някой друг, това са все действия на отделни индивиди и нямат нищо общо със самия Дафа или с Дафа асоциацията. Един координатор в Дафа асоциацията може по същия начин да поддържа определена партия и това е негово лично действие. Казвам това, защото той се самоусъвършенства и същевременно е член на обществото. Можете ли да поискате от него напълно да изостави всички човешки неща, докато се самоусъвършенства? Това може да се случи само когато неговото самоусъвършенстване достигне Съвършенство. Така че, докато се самоусъвършенства в обикновеното общество, той ще си взаимодейства с обществото и ще гласува за когото иска. Ще има свои собствени възгледи и в това няма нищо погрешно.

Какъвто и да е изходът от изборите, това не трябва да води до сблъсъци в обществото – би било крайно опасно. Като самоусъвършенстващи се трябва да сте по-стриктни към себе си и ето защо казвам на нашите ученици, че не може да бъдете засегнати от човешки привързаности или да сте импулсивни като обикновените хора. Причината е, че вие носите енергия и имате способности, действията ви движат много големи фактори и влиянието, което бихте имали върху обществото, би било огромно. Така че не може да следвате водачеството на обикновените хора. Действително видях някои практикуващи да се афектират от обикновени хора до такава степен, че ставаха ядосани и емоционално натоварени и праведните им мисли не бяха силни. В такъв момент никой не може да види образа ви на самоусъвършенстващ се. Не можете да правите така. По време на нашия апел на 25-ти април преди години ние бяхме мирни и напълно рационални. Ние сме от полза за обществото.

Практикуващ: Сега, когато не са останали много от тъмните слуги и злите същества на старите сили, какво се намесва на практикуващите, когато не се справят добре?

Учителят: Много от тъмните слуги на старите сили бяха елиминирани – те се свиват около континентален Китай и от време на време излизат, за да направят нещо лошо. (Публиката се смее) И това, което искам да елиминирам, са онези лоши Богове, които са извън Трите сфери. Те направляват злите същества, а някои дори действат сами. Но какъвто и да е случаят, ако на този етап един Бог се осмели директно да вземе участие в тези неща, дори и аз да не го елиминирам, онези над него ще го направят. Сега нещата се променят бързо.

Практикуващ: Какво означава: „Дълговременно или моментно – всичко е причинено от времето“?

Учителят: „Дълговременно“ се отнася до нещо, минало през дълги, дълги години, и всичко, което се е случило през това време. „Моментно“ просто се отнася до кратък период от време. Било то дълговременно или моментно, както го виждат Боговете, дължината на концепцията за време е същата. Може би един момент време там ще доведе до дълги, продължителни години за животите тук. И това, което в нашите очи е просто един момент – този момент може да е дълъг, продължителен период в друго времево поле. Междувременно това, което в нашия свят е дълъг, продължителен период, е само кратък миг за определени гигантски Богове. Именно времето причинява всичко това и времето е това, което играе номера. Ето какво означава.

Практикуващ: Имах шанса да се кандидатирам за място в градския съвет и успях да се сприятеля с много хора от различни житейски сфери, което положи добра основа за разясняване на истината в бъдеще. Тъй като не бях запознат с позицията в градския съвет, трябваше да отделя известно време, за да науча за проблемите в общността, да участвам в работа в услуга на общността и да науча как да съм член на съвета. Понякога чувствам противоречие по отношение на това, защото мисля, че би трябвало да използвам времето, за да правя телевизионни програми или за други форми на работа по разясняване на истината.

Учителят: Фа, който преподавам, е за самоусъвършенстване в обикновеното общество. И когато се самоусъвършенствате в обикновеното общество, вие ще имате всякакви взаимодействия с обществото като Дафа практикуващ. Различните професии, които имате, по естествен начин [означават, че вие ще] взаимодействате с обществото. Тук няма конфликт.

Всъщност много от нашите ученици имат различна работа и разясняват истината успоредно с нея. Въпросът е просто как да планирате и използвате времето си добре, въпросът е как да се справяте по-добре. Не съм против това, да имате определена работа. Независимо колко голям бизнес управлявате или колко е висока позицията ви, никое от тези неща не противоречи [на това, което правим]. Искам да потвърдя, че хора от всички сфери на живота могат да се самоусъвършенстват и аз наистина поставям прецедент [като позволявам това]. В историята е имало много малко случаи на богати хора или хора с високи постове, които да са били спасени. Но аз не дискриминирам въз основа на това – гледам само сърцата на хората. Ще спася всеки. (Аплодисменти) Житейският опит доказа, че това беше правилно – то не само е възможно, но също така моите Дафа ученици успяха в самоусъвършенстването. В миналото, тъй като го нямаше Дафа, принципите, които различни Богове утвърждаваха и до които се просветляваха, не бяха фундаменталната истина на космоса. Днес се предава Дафа, затова всичко може да се направи.

Практикуващ: Имаме много работа и дейности по утвърждаването на Фа. Не разполагам с времето да подсигуря, че ще свърша всичко, и всеки ден имам само малко време за правене на упражненията и изучаване на Фа.

Учителят: Да, това е проблем. Ако наистина сте заети с някаква конкретна Дафа работа, можете да намалите малко правенето на упражненията и да намерите време по-късно, за да наваксате. Това е приемливо. Причината е, че можете да правите упражненията повече, когато имате време, и да ги правите по-малко, когато нямате. Учителят ви е казвал за това. Но когато става въпрос за изучаването на Фа, мисля, че все пак трябва да изцедите време за изучаване, дори и да е само за малко. Но когато отделите време за изучаване, има един проблем, който е много вероятно да възникне: не можете да успокоите съзнанието си, а ако не можете да успокоите съзнанието си, вие всъщност изучавате напразно и си губите времето. Ако ще изучавате, трябва да оставите настрана всичко друго, което е в ума ви, да поддържате съзнанието си стабилно, да го успокоите и наистина да изучавате. Дори и да изучавате само няколко параграфа [по този начин], това е по-добре, отколкото да прочетете цялата книга с неспокойно съзнание. Когато изучавате Фа, трябва да се потопите в него.

Практикуващ: Вярно ли е, че всички премеждия, през които преминават практикуващите понастоящем, са причинени от това, че старите сили се целят във Фа-коригирането?

Учителят: Не, вашите премеждия са част от самоусъвършенстването ви и намесата на старите сили се цели в самоусъвършенстването само на малък брой от вас. Казвам, че не признавам намесата на старите сили върху Дафа практикуващите, защото Дафа практикуващите са мои ученици и никой друг не е достоен да се заеме с тях. А още по-малко можем да ги оставим да успеят в заговора си да използват Дафа практикуващите и да им налагат неща, за да постигнат собствените си цели, като съсипят моите ученици. Причината, поради която са способни да се намесват, е, че се хващат за вашите привързаности и недостатъци, а освен това имате и своя карма от миналото. Преследването също произтича от тези фактори. Фа-коригирането извън Трите сфери няма такава директна връзка с вас, но вие сте тук през периода на Фа-коригирането, тук сте, когато и Учителят е тук, и сте Дафа практикуващи от периода на Фа-коригирането.

Практикуващ: Някои ученици смятат, че ако просто си стоят вкъщи, изпращат праведни мисли и разясняват истината по телефона, те се броят за Дафа практикуващи от периода на Фа-коригирането и няма нужда да излизат. Приемливо ли е това?

Учителят: Ако не са толкова заети с Дафа неща, тогава не е съвсем правилно да не излизат за групови дейности по утвърждаване на Фа и разясняване на истината или за други дейности като груповото изучаване на Фа. Изучаването на Фа в група е среда, която съм създал за вас, и форма, която съм ви оставил. Мисля, че все пак трябва да участвате. Причината е, че това е издържало изпитанието на опита и самоусъвършенстването по този начин позволява на учениците да напредват най-бързо. Когато се самоусъвършенствате сами, пропускате фактори, които ви помагат да се подобрявате. А и не сте ли казвали като Дафа практикуващи, че ще правите, каквото каже вашият Учител? Не сте ли казвали, че трябва да вървите право по пътя, който би трябвало да поеме един Дафа практикуващ?

Виждам предизвикателствата ви, затова не искам да казвам, че „трябва“ да направите това и това. Рядко казвам така, защото знам, че ви е трудно. Освен това в самоусъвършенстването е необходимо сами да достигате до разбиране за нещата. Аз изяснявам Фа-принципите, но вие сами трябва да извървите пътя. Ако ви кажа, че „трябва да направите“ това и това, но вие имате пропуск в някакво отношение, тогава този пропуск всъщност би бил по вина на Учителя; Учителят нямаше да ви е дал възможност да достигнете до собствено разбиране за това или да ви е оставил да се справите сами, така че тази част от вас не би била усъвършенствана. Ето защо рядко поставям нещата по този начин. Един Дафа практикуващ би трябвало да разпознава отговорностите си и какво би трябвало да прави като Дафа практикуващ.

Практикуващ: Участвал съм многократно във важни дейности за утвърждаване на Фа и открих, че когато се опитваме да осъществим нещо голямо, често има много намеса, елиминиране на карма и така нататък.

Учителят: Пречки имаше още от първия ден, така че пречки – и големи, и малки – се проявяват понякога. Остатъците от старите сили и онези лоши неща просто няма да се откажат. Всеки път, когато преподавам Фа, те могат да го чуят. Точно като вас, те могат да го чуят едновременно с вас, но просто настояват да правят онези неща. Греховете им са толкова огромни, че повече не могат да се измерят с техните животи. В бъдеще те ще плащат за греховете си безкрайно, но дори и така няма да са способни да ги изплатят всичките – ето колко са огромни греховете им. А що се отнася до остатъците от старите сили в Трите сфери и различните дегенерирали фактори в космоса, онези крайни стари фактори ги жертват и ги карат да продължават чак до края. Греховете на онези неща са толкова огромни, че могат да ги изпепелят. Яростта на онези лоши фактори ги е направила такива.

Практикуващ: Кое е по-добре – да имаш просто или сложно съзнание? И поради какви причини?

Учителят: В очите на Боговете, ако съзнанието на човек е просто и чисто, те го смятат за добър човек. А ако съзнанието му е сложно, тогава Боговете го смятат за лош, защото, както го виждат те, не е ли станало то сложно заради привързаности, образувани в човешкия свят? Не е ли сложността резултат от това, че е привързан към човешкия свят? Така че това е един принцип в самоусъвършенстването.

Да имаш просто съзнание не означава, че имаш малко мъдрост, и да имаш сложно съзнание не означава, че имаш мъдрост. И това не е в противоречие с формата на самоусъвършенстване, която Дафа практикуващите практикуват тук, в обстановката на обикновените хора, нито с някое от нещата, които правите днес за утвърждаването на Фа. Мъдростта на един Дафа практикуващ идва от праведни мисли – божествени мисли – и този вид мъдрост е различен от концепцията за сложно съзнание, което се е формирало сред обикновените хора и в обществото. Онова нещо е изцяло за личен интерес, егоистично е и е форма на коварство, развито чрез интриги срещу други хора. Отправната точка на един Дафа практикуващ, от друга страна, е да утвърждава Дафа и в това няма търсене на нещо за себе си. Така че е фундаментално различно. Последното е велика мъдрост, докато първото би трябвало да се нарича сложни мисли. И техните проявления със сигурност са различни.

Практикуващ: От дълго време в нашия регион има много дългогодишни практикуващи, които от доста време не са идвали на групово изучаване на Фа, нито правят упражненията с нас навън. Те мислят, че без да идват на групово изучаване, могат по същия начин да изучават Фа добре вкъщи и че по подобен начин вкъщи могат да се справят добре с упражненията. Според тях това, че действат така, не ни пречи да се подобряваме като цяло.

Учителят: Всъщност бих казал, че ако наистина има такива хора, това е резултатът от човешките им привързаности. Ако не вярвате, задълбайте в корена на съзнанието си и със сигурност ще откриете привързаности. Казано меко – вие сте лениви. Казано по-сериозно – вас ви е страх. Разбира се, някои дългогодишни практикуващи са заети с конкретна работа и това е различно.

Практикуващ: Ако някой е следвал онзи безчестен човек в Хонконг навремето, може ли все още да участва в сегашните ни медийни проекти?

Учителят: По-добре не задавайте на Учителя специфични въпроси като този. Някои от нашите ученици са направили грешки, но стига да са ги поправили, нещата са наред – кой никога не е допускал грешка? Така че от гледна точка на ученика, когато другите ученици не ви се доверяват, не тръгвайте упорито срещу тях. Не е лоша идея да отстъпите малко от въпроса, тъй като по този начин и двете страни ще имат по-малко психологически натиск върху себе си.

Ако хората не ви позволят да правите тези неща, можете просто да излезете на улицата и да раздавате флаери, което също спасява съзнателни същества. Или можете да отидете до консулството или посолството, за да пращате праведни мисли, или да вършите други неща. Можете да правите всички тези неща, така че защо трябва да сте привързан към едно нещо? Колкото по-привързан ставате, толкова по-лошо впечатление ще правите на другите ученици, нали така? Така че защо настоявате? И няма ли старите сили да използват това, че сте такъв, за да създадат объркване? Така че по отношение на всичко, което правите, ако то произлиза от това, че вземате предвид Дафа, мисля, че нещата ще са различни и ситуацията ще се промени. Бих предложил всички ученици, към които се отнасят с подозрение, да отидат до консулствата или посолствата и навън по улиците, за да раздават информация. Отидете на местата, които най-много имат нужда от вас, и директно, лице в лице разяснявайте истината на хората и не се въвличайте във вътрешната работа по проектите засега. Покажете на всички дали сте истински, дали покривате стандарта.

Колкото до тези, които наистина са проблем – няма нужда да се безпокоите за тях. Тези хора са сред Дафа практикуващите, но не са във Фа и щом старите сили приключат с тях, животът им ще бъде прекратен. Всъщност аз знам, че някои от хората с проблеми знаят, че Дафа е добър, но понеже ги е страх, че шпионските агенции ще разкрият срамните неща, които са правили преди и с които са навредили на хора, страхът им ги кара да продължават да вършат лоши неща, докато през цялото време молят Фашъните на Учителя да направят нещата по-леки за тях. Но как биха могли те да го направят? Самоусъвършенстването е толкова сериозно, особено самоусъвършенстването на Дафа практикуващите – колко е велика могъщата добродетел! И все пак те молят по този начин заради привързаности и на всичко отгоре имат нечист страх. Те няма да получат одобрение, това не е възможно. Но остатъците от старите сили и гнилите демони могат да видят привързаностите на тези хора, така че се представят за Учителя и ви направляват или ви казват, че извършването на определени неща е приемливо. Правейки това, те се опитват да ви преследват до смърт.

Практикуващ: Всички Дафа практикуващи в Тайван и младите практикуващи от тайванските училища „Минхуей“ изпращат поздравите си до Учителя. (Учителят: Благодаря ви.) (Аплодисменти) Всички малки практикуващи от тайванските детски градини „Минхуей“ изпращат поздравите си до Учителя. Как да използваме по-добре образователния подход през периода на Фа-коригирането, за да утвърждаваме Дафа?

Учителят: Всъщност това, което правите, е утвърждаване на Дафа. Учениците от училищата „Минхуей“ са станали млади практикуващи и това е повлияло върху обществото, повлияло е на училищата и на образователните кръгове. И така, да действате с по-голяма дълбочина и повече широта – ето какво всъщност се надявам, че ще правите. (Учителят се смее) (Аплодисменти) Казах, че аз се надявам, но по-точно казано, на това се надяват всички животи. (Учителят се смее) (Аплодисменти)

Практикуващ: В един регион, след като няколко души тъкмо бяха пристигнали от Китай и заявиха, че са Дафа практикуващи, някои практикуващи веднага им помогнаха да кандидатстват за убежище. Трябва ли да мине известно време, за да научим повече за тях, преди да им помагаме да получат бежански статус?

Учителят: Когато се стигне до тези въпроси, учениците могат да решават сами какво да правят според обстоятелствата. Ако човекът е истински Дафа практикуващ, тогава не можете да му откажете помощ, когато изпитва трудности. Задавайте му много въпроси от Фа и ще стане ясно, нали?

Практикуващ: Някои ученици отиват до крайности в действията си и са оказали лош ефект върху Дафа.

Учителят: Съществата, които Боговете уважават най-малко, са тези, които не могат да намерят себе си и чиито праведни мисли липсват, когато действат. Ако някой не може да намери себе си, ако не казва това, което мисли, ако стига до крайности, когато прави нещо, и ако истинският му „аз“ не контролира нещата, тогава кажете ми – кого спасявам аз? Кой [от всичките] сте вие? Боговете имат най-малко уважение към такива същества. Въпреки че тези хора са се включили към Дафа практикуващите, те всъщност не са част от Дафа. Това е наистина тъжно. Те нямат праведни мисли.

Практикуващ: Някои ученици, които имат свръхестествени способности, смятат, че когато изпращат праведни мисли, животите в други измерения трябва да бъдат спасявани и че е малко несъстрадателно да бъдат изличавани...

Учителят: Ако Фа-коригирането не съществуваше или ако когато това се случваше, ставаше въпрос само за майстора на някаква школа, който напътства своя ученик, тогава не би могло да се каже, че е погрешно ученикът му да има такова разбиране, въпреки че майсторът би смятал, че му липсват праведни мисли. Ако има ученик като този, рано или късно всеки майстор би го изпратил вкъщи, защото ако не правите това, което ви казва майсторът, какъв ученик сте? Това, което се случва днес, е различно. Фа-коригирането се разгръща и достига далеч отвъд собственото самоусъвършенстване на едно същество. Когато едно същество се намесва на вас или на Дафа, това същество трябва да бъде изличено и вече не става въпрос дали вие като индивид сте милостиви. По-скоро става въпрос за това, дали сте отговорни към Дафа.

Вие сте Дафа практикуващи, затова не мислете, че целта на спасяването на хора е само за личното ви самоусъвършенстване до Съвършенство. Не е. Отговорност на един Дафа практикуващ е да утвърждава Фа. Няма ли поне да утвърждавате Фа? Когато на Фа се нанася вреда, безразлични ли сте? Дафа практикуващите в континентален Китай са убивани от преследването, извършвано от тези неща – това няма ли нищо общо с вас? Вие сте получили всичко от Фа, докато Дафа не се нуждае от нищо от вас в замяна. Но тъй като сте един от Дафа практикуващите, ако Дафа го нямаше, щеше ли да е възможно да съществувате? Не е ли опазването на Дафа опазване на вас самите? Всъщност мисля, че проблемът на този ученик отива отвъд простото объркване. Не съм дочел какво пише на листчето с въпроса...

Практикуващ: (продължение на въпроса) ...Измисли набор от неща, които включват рецитиране на Луню определен брой пъти и добавяне на специфични мудри(2), като казваше, че това имало мощен ефект. (Учителят: Виждате, нали? Не казах ли, че неговият проблем отива отвъд простото объркване?) (Публиката се смее) И той тихо обикаляше наоколо, за да учи другите ученици на това.

Учителят: Това е намеса. В момента той е използван от демони, просто още не е толкова сериозно. Що се отнася до този ученик, нивото му е паднало много и в сравнение с Дафа практикуващите, които утвърждават Фа по праведен начин и с достойнство, той изглежда много низък (Учителят въздиша) и е далеч назад. В действителност той не може да се намеси на други ученици, тъй като много ученици могат да видят, че не е прав, и само малка част, които имат силни привързаности, ще бъдат засегнати.

Практикуващ: Усещам, че старите сили са аранжирали за нас някои критични ситуации и искат да ни потискат, но докато преминаваме тези тестове и превъзмогваме тези изпитания, ние ще можем да изоставим фундаменталните си привързаности и така да се справяме по-добре.

Учителят: Да, ако не бяхте привързани към нищо, старите сили нямаше да имат извинение и нищо нямаше да могат да ви направят.

Практикуващ: Каква е ролята на Тайван в периода на Фа-коригирането и каква ще е, след като Фа коригира човешкия свят?

Учителят: Фа-коригирането на човешкия свят е бъдещ въпрос. Колкото до ролята на Тайван, мога само да ви кажа, че въпреки че [Тайван и континентален Китай] имат едни и същи предшественици и принадлежат към една и съща етническа група, отношенията към Дафа от двете страни на Пролива са различни и това е остър контраст.

Практикуващ: Как точно Дафа практикуващите ще узнаят, че е дошъл денят, в който периодът на Фа-коригирането приключва?

Учителят: Не бъдете привързани. Когато този ден настъпи, историята на стария космос ще приключи и Дафа практикуващите ще постигнат Съвършенство. За едно съзнателно същество този момент, в който постигате Съвършенство и ставате Отключени, е просто въпрос на преминаване от една секунда към следващата – и дори не е секунда – от един момент към следващия и разделителната линия между човешкото и божественото съществуване е премината. Самоусъвършенстването на един Дафа практикуващ върви от микрокосмоса към повърхността и затова частта, която е била напълно усъвършенствана в микрокосмоса, няма да направи нищо, когато главното тяло не я контролира, но тя знае всичко, тъй като в крайна сметка е завършила самоусъвършенстването си. Има една ваша част, която е в най-високата сфера, до която сте се самоусъвършенствали и във всяка една сфера под нея чак до долу, и вие ще знаете състоянието на нещата във всички сфери, в които се намирате. И така, между една секунда и следващата човек моментално преминава от това, да е човек, към това, да е Бог. И в този момент вие ще знаете всичко, в този момент ще станете всемогъщ, великолепен Бог.

Практикуващ: Сегашната политическа ситуация в Тайван подредба на старите сили ли е или е била причинена от привързаностите на Дафа практикуващите?

Учителят: Изглежда, че нашите ученици наистина са загрижени за това. Дафа практикуващите не са причинили тази ситуация; онези неща нямат нищо общо с нашите Дафа практикуващи. Те всички бяха причинени от фактори, които старите сили оставиха по-рано. Но, съдейки по нещата в момента, изглежда, че остатъците от старите сили вече не могат да изпълняват своите желания.

Практикуващ: Има един ученик, който отиде в Пекин, за да апелира, след като злото започна своето преследване. Но след това той четеше само „Джуан Фалун“, без да чете по-новите лекции. Много пъти сме споделяли мислите си с него, надявайки се, че ще се измъкне от това изкривено разбиране, но нищо не беше ефективно. Може ли да попитам какъв „тежък чук“ би трябвало да бъде използван, за да го пробудим? (Учителят се смее) (Публиката се смее)

Учителят: Говорете с него добронамерено и вижте какви са привързаностите му. Той има мисловна пречка вследствие на някаква привързаност, както и страх, и те са причинили това състояние. Той е повярвал на лъжите и пропагандата на злото – какво друго? Но знае, че Фа е добър, така че е в противоречие и не може да се откаже [от някои неща]. Ако наистина не може да се нормализира, тогава това е негов собствен проблем. Но ако все още има надежда за неговото спасение, тогава трябва да му помогнете.

Практикуващ: Напоследък използваме формата на художествените представления, за да разясняваме истината на обществото, и резултатите са чудесни. Някои групи ни поканиха да покажем упражненията и да преподаваме практиката, като една от тях се състоеше само от раково болни. Искам да попитам как би трябвало да се отнасяме към това? Също така планираме да организираме представление от голям мащаб. Може ли да събираме входна такса? Може ли да събираме пари за други групи?

Учителят: Вие абсолютно не можете да събирате пари за други групи и не би трябвало да правите неща, които не са от значение за Дафа практикуващите. За Дафа практикуващите утвърждаването на Фа, разясняването на истината, спасяването на съзнателни същества и отхвърлянето на преследването са пръв приоритет и нищо не би трябвало да се намесва. Ако правите неща, които нямат връзка с Дафа, това, което получавате, няма да си струва усилията.

Някои хора може да си мислят: „Ако събера малко пари за тях, тези хора може би ще са добри към Фалун Гонг.“ Не става по този начин. Преподавам Фа вече толкова години и никога не съм мислил да използвам финансови способи, някакъв вид власт или лично влияние, за да накарам хората да получат Фа. Ако човек не идва заради Фа, тогава не става.

Практикуващ: Докато съдебните дела продължават, може ли нашите ученици да разясняват истината на съдиите? Ще компрометира ли това безпристрастността на съдебния процес?

Учителят: Да се говори за преследването не би трябвало да е проблем и би трябвало да няма проблем ученици, които не са част от съдебното дело, да разясняват истината. В човешкия свят хората са се изолирали с плетеница от ограничения, но ако действате с мъдрост, няма да правите нищо лошо и не би трябвало да има проблем.

Практикуващ: Един координатор, който разяснява истината на дадено туристическо място в Хонконг, е успял да коригира мястото толкова добре – наистина е възхитително. Някои ученици мислят за нея като за Бог. И някои ученици казват, че да отидеш там да разясняваш истината за седмица е по-добре, отколкото да се самоусъвършенстваш в Тайван цяла година. (Публиката се смее) (Учителят: Това вече е крайно.) Тъй като много ученици отиват там от възхищение...

Учителят: Наши ученици, запомнете това – някои от нашите ученици са се справили добре, но тя все още се самоусъвършенства. Така че, ако правим тези неща, няма ли това да накара учениците да формират нови привързаности? И няма ли да направи учениците прекалено самодоволни? Затова мисля, че все пак трябва да сте внимателни. Да, когато един ученик се е самоусъвършенствал добре в някакво отношение, трябва да се учим от него. Но ученикът все още се самоусъвършенства и все още има човешки привързаности, които не са премахнати, така че вие все още трябва да използвате Фа като свой стандарт.

Практикуващ: Наскоро тази жена настоя да се промени начинът на изпращане на праведни мисли. Тя промени реда на петминутните сегменти, като първите пет минути за изчистване на всички лоши мисли в собственото съзнание станаха за унищожаване на тъмните раболепни слуги. И кара другите ученици да следват нейните формули.

Учителят: Виждате ли – започва се. (Публиката се смее) Това я е накарало да формира привързаности – виждате ли какво е станало сега? Вие сте станали причина тя да прави нещата по свой собствен начин. Затова ви казвам, че трябва да изучавате Фа много и да използвате Фа като свой стандарт. Когато един човек се самоусъвършенства добре в някакво отношение, това е така, защото се е самоусъвършенствал добре във Фа, а не защото е по-добър от Фа. И така, ако следвате примера на някого, вместо да се учите от Фа... [Помнете, че] преди тази жена да е завършила самоусъвършенстването си, тя все още има недостатъци и това, че е добра в едно отношение, не значи, че е добра във всяко отношение. Сега наистина се е случило – вие сте активирали привързаностите на ученика. Бъдете внимателни с нещата от този род.

Практикуващ: Учителю, бихте ли поговорили за това, как да разпространяваме характеристиката на космоса Джън-Шан-Жен на различни хора, като използваме медиите по ловък и мъдър начин? И какви са съществата в даоистките райове?

Учителят: За какво говорите? (Публиката се смее) „...да разпространяваме на различни хора... като използваме медиите по ловък и мъдър начин?“ Защо ми звучи като нещо, което един Дафа практикуващ не би казал? Може би това е нов ученик. Няма „ловък и мъдър“ начин. Всички Дафа практикуващи действат според Фа; те имат състрадание към всички същества и позволяват на съзнателните същества да узнаят какво е прекрасното. Правят го въз основа на съответните си обстоятелства и изхождайки от собственото си желание за това.

Какви са даоистките райове? Даоистката система – както съм казвал преди – даоистката система не е имала райове в миналото. Даоистите се самоусъвършенстват сами и в пълно уединение и дори в небесата стоят в пещери. Даосите в небесата също така странстват и само в малък брой случаи имат даоистки храмове. В по-неотдавнашни времена се появява даоистката религия и също така възникват някои диспути между будистката и даоистката школа. Това е причината за основаването на даоистката религия и тя също започнала да има Буди и Бодхисатви. Всички тези въпроси са вече решени.

Практикуващ: Когато съпруг и съпруга са Дафа практикуващи и имат конфликти и проблеми, които не могат да бъдат разрешени, може ли да се разведат? (Публиката се смее) Има ли това нещо общо със самоусъвършенстването?

Учителят: Всъщност бих казал, че имате пропуски в самоусъвършенстването си, въпреки че някои ученици може и да кажат, че се справяте добре. Не сте ли прекалено привързан към тези човешки неща? Ако и двамата можете да се откажете от егото си, да се самоусъвършенствате добре и да нямате толкова силно чувство за собственото си „аз“, тогава бихте ли могли да не се справите с тези неща добре, при условие че и съпругът, и съпругата са Дафа практикуващи?

Колкото до развода, казвал съм ви да се придържате към обикновеното общество, доколкото е възможно. Днес, независимо дали става въпрос за развод или за женитба, няма да кажа нищо. Дискутирам нещата от гледна точка на Фа-принципите. Но ще ви кажа, че тези неща няма да бъдат позволени в бъдеще. Те са резултат от сегашното състояние на съвременното общество. Не мога да ви насиля да постъпите по определен начин, но на съществата от бъдещето няма да им е позволено да правят това, нито пък биха го направили.

Нека също така поговорим малко за човешките същества. В наши дни хората смятат емоциите за наистина важни, но все пак емоциите са едно от нещата, на които най-малко може да се разчита. „Когато си мил с мен, съм щастлив, а когато вече не си мил с мен, чувството си е отишло.“ Тогава как можете да разчитате на това нещо? Могат ли емоционалните връзки да поддържат един брак? При човешките същества е замесен не само морален дълг – между съпруг и съпруга съществува и взаимна признателност. И така, колкото до жената, когато тя е поставила целия си живот във вашите ръце, мъжът трябва да осъзнае: „Тази жена ми е поверила целия си живот. Аз трябва да бъда отговорен за нея.“ Усещането за признателност, което съпруг и съпруга изпитват един към друг, е нещо, което хората днес не признават и не ценят. Разбира се, настоящото състояние на обществото не е като [това, което описах], затова не ви карам да се придържате към това. Като Дафа практикуващи вие трябва да се държите добре и да се стараете да избягвате такива неща.

Разбира се, току-що говорих само за мъжете. Сега трябва да поговоря малко и за жените. (Публиката се смее) Добре, ще го кажа леко. (Публиката се смее) Като жена вие на свой ред трябва да се отнасяте с разбиране към вашия мъж. Жени, вие всички искате вашият мъж – вашият съпруг – да е силен, почтен и достоен, мъжествен тип, но с действията си вие винаги го потискате, държите го под такъв строг контрол, че той е като жена. (Публиката се смее) И така, как може той да е мъжествен? Когато цялото общество е в такова състояние, помислете, мъжете в обществото всички са станали женчовци (публиката се смее), а жените всички са станали мъжкарани (публиката се смее) – това е обръщането на Ин и Ян. Разбира се, състоянието на обществото сега е такова и аз няма да настоявам да постъпвате по определен начин. Ние наистина имаме някои ученици жени, които са действително талантливи, и има някои, които са наистина удивителни, (Учителят се смее) и понякога те надминават мъжете по отношение на способности. Но така или иначе, в много случаи вие наистина трябва да сте внимателни към вашите мъже. Като самоусъвършенстващи се трябва да сте добри хора, където и да сте, и да сте внимателни към другите – така че защо вкъщи не можете да сте внимателни и с разбиране към собствения си съпруг? Не трябва ли да оставим на бъдещото човечество най-добрите неща? Когато и двамата сте самоусъвършенстващи се, всеки трябва да е внимателен към другия и ако това е налице, как може да говорите за развод? Бракът трябва да е нещо неразрушимо. (Публиката се смее) (Учителят въздиша)

Практикуващ: Бих искал да Ви помоля да поговорите за това, как да разясняваме истината на бизнесмени.

Учителят: Човешките същества са привързани към личния интерес. За обикновените хора личният интерес е над всичко друго и човешките същества просто са такива. Когато им кажете истината, те ще разберат: „О, вие сте добри хора и сте преследвани. Но аз все пак трябва да правя пари.“ Понеже различни държави продължават да инвестират пари там по това време, когато Фалун Гонг е преследван, това е дало на злото способността и средствата да преследва Фалун Гонг и е направило тези държави, които са инвестирали парите, зависими от този пазар, затова те не смеят да разкрият каквото и да било или да заемат позиция срещу преследването. Човешките същества просто са такива, освен ако не започнат да се самоусъвършенстват, така че ето колко далеч можем да стигнем в предаването на посланието. Колкото до бизнесмените, оставете ги да постъпят, както поискат.

Практикуващ: Бих искал да попитам Учителя следното: Шакямуни е утвърдил и се е просветлил до „Наставления, Концентрация, Мъдрост“, така че, докато се асимилираме с Фа, в рамките на Дафа ние също трябва да утвърждаваме и да се просветляваме до наши собствени принципи, които се асимилират с Фа – така ли е?

Учителят: Да, но аз не съм приключил да обобщавам онези неща, които трябва да утвърдите и до които да се просветлите, така че вие все още не знаете какви са те – няма да разберете, докато не станете Просветлени, тъй като нашият метод за самоусъвършенстване е различен. Не ходете да създавате нещо просто за да сте различни. Ако утре отидете и изобретите някакъв нов термин и заявите: „Ето това усъвършенствам аз“, тогава ще сте се отклонили.

Практикуващ: Дафа практикуващите от Австралия, Япония, Малайзия... (Учителят: Мисля, че ще прочета тези.) Австралия, Япония, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Макао, Корея, Тайван, Нова Зеландия, незаконно задържаните Дафа практикуващи в Пекинския женски лагер за принудителен труд, Лиуджоу в провинция Гуанси, Мейджоу в провинция Гуандун, Шънджън, Янджоу в провинция Дзянсу, Сидни, японските училища „Минхуей“, Нинбо в провинция Джъдзян, Джухай, Ханджоу, Циндао в провинция Шандун, Хайян, Шанхай, Янбиан, Ухан, Шанси, град Дзилин в провинция Дзилин, град Шуанчен в провинция Хъйлундзян, Уейхай, Фаню в провинция Гуанджоу, Сиан, Пекин и град Дзянмън в провинция Гуандун изпращат най-дълбоките си почитания на величествения, уважаван Учител.

Учителят: Благодаря на всички ви. (Аплодисменти) Знам какво изпитват учениците, особено онези от тях в континентален Китай. Знам, че копнеят за Учителя, и всъщност и аз се чувствам така спрямо тях. Злото ще бъде елиминирано; тъмни облаци не могат да закрият небето.

Практикуващ: Когато се обадих в Пекин, за да разяснявам истината, един приятел практикуващ вдигна телефона. Аз им казах: „Дафа практикуващите по света мислят за вас. Моля ви, вярвайте твърдо в Учителя и в Дафа. Трудно е да се издържи, но вие можете да го издържите. Трудно е да се направи, но можете да го направите.“ Практикуващият ме помоли да предам поздравите му на Учителя, когато го видя. Липсвате на всички.

Учителят: Благодаря на всички ви. (Аплодисменти)

Практикуващ: Бих искал да предам поздрави на Учителя от служителите в бюрото по обществена сигурност в провинция Гуандун. В момента има (Учителят: ще пропусна частта, в която се казва броят им), които виждат преследването такова, каквото е.

Учителят: Ситуацията относно разясняването на истината и спасяването на същества се променя по-бързо за Дафа практикуващите в континентален Китай, отколкото в международен план и това е така, защото там в крайна сметка има огромен брой Дафа практикуващи; почти сто милиона Дафа практикуващи упражняват гигантско влияние, като отричат преследването. Разясняването на истината по целия свят и спасяването на същества извън континентален Китай е помогнало на хората навсякъде да станат наясно с истината и да осъдят преследването, и е разчистило злото. Това е резултатът от Фа-коригирането и съвместните усилия на Дафа практикуващите по целия свят. Но за да спре преследването в континентален Китай, преди да е пристигнало Фа-коригирането, трябва все пак Дафа практикуващите в континентален Китай да изиграят главната роля. Колкото до сегашното преследване, много хора от широките маси са раздразнени от него, и не само от масите – на по-високи нива в обществото и дори на най-високо ниво в правителството много хора са пристъпили напред, за да говорят директно относно фактите за преследването срещу Фалун Гонг. Скоро хората ще се изправят и ще заклеймят това преследване.

Практикуващ: В някои неотдавнашни писания споменавате за по-големи отговорности, които ни очакват в бъдеще. Означава ли това, че ще се спуснем в човешкия свят след достигане на Съвършенство, за да спасим нашите съзнателни същества?

Учителят: Това, което правите точно сега, е спасяване на съзнателни същества. Не можете да се качите горе и после да се върнете обратно. (Публиката се смее) Кой би искал да се върне? Вие сте тук и мислите, че това място е доста добро, но това е, защото очите ви не могат да видят действителността на нещата тук. Щом пристигнете там горе и погледнете назад, ще намерите този човешки свят за просто мръсен и не бихте искали да се върнете, дори и да бъдете помолени. И затова казвам, че всички тези същества, които са се осмелили да дойдат тук, за да получат Фа, са достойни да бъдат високо ценени. Но преследването от старите сили е станало причина съзнателните същества да съгрешат срещу Дафа и действията на човешките същества по време на това преследване наистина са погубили много хора, погубили са много животи.

Практикуващ: Как би трябвало практикуващите с недъзи да се справят с изпращането на праведни мисли? Питам, защото дясната ми ръка е осакатена.

Учителят: Тогава можете да използвате лявата си ръка. Няма значение, защото при изпращане на праведни мисли е приемливо дори да не използвате никакви жестове с ръце. Казах ви да използвате жестовете с ръце, за да ви помогна да имате по-силно усещане, че пращате праведни мисли, да ви дам по силно усещане за команда – това е всичко.

Практикуващ: Как в Тайван можем да окуражим нашите съпрактикуващи да преминат от пасивно състояние към активно утвърждаване на Дафа и да ценят последната част от времето във Фа-коригирането?

Учителят: Относно това, всъщност аз съм най-малко загрижен за учениците в Тайван. Заради позицията на правителството към Дафа там, това не ме тревожи много – с Фа на разположение учениците там са се справили много добре. Понякога чувствам, че това, което правят те, е подобно на това, което се случваше преди, когато бях в Китай. (Аплодисменти) Колкото до един много малък брой хора, които не се справят добре в дадени региони, това е проявление на процеса, при който учениците получават по-добро разбиране, и на процеса, при който новите учениците съзряват, и всичко това постепенно ще стане по-добре. Пречките, които те срещат в личното си самоусъвършенстване, не са същите като преследването в континентален Китай, но, разбира се, често ще има тестове за отделните индивиди. И така, като самоусъвършенстващи се трябва да разберете това правилно. Не може да се плашите от изпитания и тестове. Щяхте ли да се самоусъвършенствате, ако прекарвахте целите си дни в пълен комфорт и щастие?

Практикуващ: Когато изучаваме Фа с китайски ученици, четем един параграф на китайски и след това един параграф на японски. Някои китайски ученици смятат, че изучаването на Фа по този начин е прекалено бавно и не е толкова ефективно, колкото когато се чете като една [езикова] група.

Учителят: Аз мисля, че и по двата начина е добре – приемливо е говорещите японски ученици да четат заедно и говорещите китайски ученици да четат заедно. Както ви е по-лесно. Няма абсолютно правило. Просто правете това, което помага на хората да се подобряват.

Практикуващ: Аз съм доста млад. Когато видя привързаности у някои самоусъвършенстващи се, които са по-възрастни от мен, не смея да повдигна въпроса. Привързаност ли е този страх?

Учителят: Не се страхувайте. Когато видите нещо, което е неправилно, можете да повдигнете въпроса. Дори много младите практикуващи могат да говорят за това, което виждат.

Практикуващ: Познавам един ученик, който направи огромна грешка преди няколко години и наистина оказа негативно влияние върху Дафа. Сега той е в наистина тежка ситуация. Трябва ли да му помогна?

Учителят: Ако този човек е извършил лоши неща и е спрял да практикува, тогава не можете да го наричате „ученик“. Точно сега всички вие сте заети с разясняване на истината, така че трябва да прецените сами дали си заслужава да отделяте много време, за да му помагате. Дали този човек може все още да бъде спасен и какви са плюсовете и минусите от извършването на нещо подобно предвид положението, в което се намирате – това са неща, които вие трябва да решите според обстоятелствата.

Практикуващ: Тайван е мястото, където се четат най-много китайскоезични вестници извън континентален Китай. Учителю, бихте ли ни дал насока относно бъдещето на публикуването на ежедневник в Тайван?

Учителят: Пак ще кажа същото: вземете решението сами, като се базирате на обстоятелствата и способностите на нашите ученици. Не карайте Учителя да потвърждава нещо. Щом той каже нещо, вие ще кажете: „Учителят го каза“ и ще пренебрегнете дали е осъществимо, дали има предизвикателства и дали условията са назрели, и ще пренебрегнете всичко, като настоявате да го направите. Ето защо казвам, че трябва да планирате нещата в зависимост от обстоятелствата си.

Практикуващ: Как трябва да разбираме „Изчетквам натрупания прах и цялата им действителност се вижда“?

Учителят: „Изчетквам натрупания прах“... От зората на времето в космоса досега е изминало безмерно количество време. Винаги има космически тела, които се разпадат, точно като метаболизъм. Те се разпадат и после се образуват наново, формират се и пак се разпадат. Поради това човешката наука всъщност вярва, че Вселената е била породена от голяма експлозия. Космическият прах пада надолу и лоши елементи постоянно се придвижват надолу. От върха до дъното нито едно ниво не е толкова чисто, колкото е било тогава. И Трите сфери в частност са ставали все по-лоши и по-лоши. Те са покрити с прах от толкова дълго и прахът дори става по-дебел. Когато в миналото Луната е била изпратена горе, тя не е била толкова голяма, колкото е днес. Сега дебелината на външната ѝ обвивка е нараснала с десетки километри. Така че, колкото до „Изчетквам натрупания прах и цялата им действителност се вижда“ – съзнателните същества са покрити от някои външни фактори и много лоши елементи са направили дори самите същества нечисти; и особено човечеството е било контролирано от външно зло по време на преследването на Дафа. И така, след като тези неща бъдат изчистени, ще погледнем пак и ще видим какви ще са тези същества. Ето какво е значението. (Аплодисменти)

Практикуващ: Цялостното планиране и координацията са двете страни на един въпрос. Защо поощрявате координацията, но не и цялостното планиране?

Учителят: Просто трябва да се събирате и да обсъждате как да действате. Фа-коригирането има свой собствен ход. Всъщност това, което правите, са само трите неща; предпоставките са вече поставени. С трите неща като фокусна точка, вие откривате как да ги правите добре и същевременно се самоусъвършенствате добре и спасявате съзнателни същества – най-трудното е спасяването на съзнателни същества. Да се правят нещата добре е всъщност въпрос на координация. Когато казвам координация, говоря за сътрудничество и добро сработване. Утвърждаването на Фа също е самоусъвършенстване и ако всички се вглеждате навътре в себе си, ще сте способни да работите добре заедно. Дафа е самоусъвършенстване – и нищо друго. Дафа практикуващите действат по разясняването на истината първо за да спасят всички същества и второ – за да ограничат преследването, да го изобличат и да му се противопоставят. Нямаме други цели. Така че, колкото до организираните от Дафа практикуващите дейности и разясняването на истината чрез медийната форма – вие се събирате, за да планирате нещата и това са неща, които нашите ученици вършат като индивиди.

Практикуващ: Факторите извън космоса същото нещо ли са като безжизнената, неподвижна вода?

Учителят: Безжизнената вода, за която съм говорил, е само една форма на определено ниво в космоса. Космосът е толкова сложен, че е невъзможно да бъде описан с човешки език. На определен етап няма дори вода – това вече не е вода. Космосът е невероятно необятен и във всяка огромна сфера има фундаментална причина зад създаването на този космос, но никоя от тях не е най-фундаменталната. Но когато съществата в дадена сфера видят всичко това, те мислят, че тази е фундаменталната причина. Това е много често срещано явление.

Практикуващ: Могат ли координаторите в Дафа асоциацията да се поставят над учениците? Учениците не могат да изразяват критика и главният координатор е формирал фракция.

Учителят: Мисля, че ако един координатор наистина има този проблем, тогава той действително трябва да му обърне внимание. Защо учениците мислят за вас, координатора, по този начин? Може би случаят действително е, че имаме много проблеми? Сега наистина трябва да го премислите. Координатори – всъщност когато казвам „координатори“ или „хора на отговорни позиции“, това е просто название. За какво са „отговорни“ те? Можете ли да сте отговорни за Дафа? Можете ли наистина да се справите с това? Всъщност вие сте просто лица за контакт, хора, които служат на другите, и нямате власт или правомощия. Координирайте всеки добре и това е най-добрата функция, която можете да изпълните, за да помагате на Учителя на човешкото повърхностно ниво.

Не изглежда уместно да се каже, че координаторите формират фракции. Всъщност не се ли грижат всички координатори за всички ученици? Може би понякога той изглежда по-близък с тези около него и е склонен да създаде у другите ученици това впечатление. Ако определени ученици имат неразрешени въпроси с координатора и направят известни недостатъците на координатора сред някои други ученици, тогава проблемът не засяга само координатора. Вие се самоусъвършенствате, така че защо не гледате навътре? Вие разпалвате сред учениците враждебност срещу координатора, водите група хора да вървят срещу координатора и това е безотговорно и към вас самите, и към Дафа. Аз гледам и двете страни.

И така, що се отнася до координатора – вие наистина трябва да се справяте добре; а колкото до учениците – не може винаги да се фокусирате върху координатора. Вие сте Дафа практикуващи и всеки се самоусъвършенства, а вие какво правите? Само помагате на координатора да се самоусъвършенства ли? Вие не се ли самоусъвършенствате? Не е ли това проблемът? А вие, като координатор, имате ли наистина такъв сериозен проблем? Ако не можете да помагате на Учителя да води учениците във вашия регион добре, тогава нямате ли вие самият проблеми? Знаете ли какво мисля? Не мога да изоставя никого от Дафа практикуващите. Всеки човек ми е роднина, така че как може да се отнасяте различно към различните членове на моето семейство? Аз определено ще подкрепя вас, координаторите, що се отнася до Дафа работата, и доброто направляване на местните ученици е наистина огромен принос. Има една поговорка на обикновените хора: „Не използвай съмнителен човек; ако използваш някого, не се съмнявай в него.“ Ето какво казват обикновените хора. Дафа ви изковава, но като наши Дафа практикуващи вие трябва да премахнете всички свои привързаности, включително привързаността да сте координатор или лидер. Всеки е самоусъвършенстващ се. Просто вие сте някой, който дава повече на другите. И така, координатори, ето какво изисквам от вас като ваш Учител.

Вършенето на Дафа работа също е самоусъвършенстване и никой от методите на работа в обикновеното общество няма нищо общо с това, как се справяте като координатор в Дафа. С други думи, тази форма или начин на работа не е съществувала никога преди – някой да има отговорност и същевременно да е обикновен самоусъвършенстващ се. Вие откривате своите собствени пътеки и всеки координатор се калява. В началото може би той не се е справял много добре, но постепенно трябва да съзрее. И по време на този процес той със сигурност ще има недостатъци и ще прави грешки и това е процесът на каляване. Ето как гледам на това като ваш Учител. Не мога да го заменя с някой друг, преди да се е закалил до зрялост, и да започна да калявам новия човек отначало, защото в този процес би имало много грешки и учениците биха имали много оплаквания и това дори би разстроило цялостното състояние на Дафа и би нарушило утвърждаването на Фа от Дафа практикуващите като едно тяло.

Когато един координатор има проблем, учениците би трябвало да му го посочат и дори да му поставят въпроса сериозно. Колкото до учениците – трябва да мислите първо за Дафа, вместо да слагате собственото си мнение на първо място и да посочвате как другите грешат. Ако определен координатор в Дафа асоциацията наистина възпира учениците да действат, тогава той има сериозен проблем, защото това се равнява на намеса в това, всеки Дафа практикуващ да върви по собствения си път на утвърждаване на Фа. Ако човекът наистина е такъв, тогава трябва да помислим дали е подходящ; няма да се получи, ако той продължава така. Но ако е иначе или ако някои ученици всъщност са скалъпили нещата и не искат да слушат съветите на координатора, така че вместо това заявяват, че той се намесва в утвърждаването на Фа от учениците, тогава така не става. В този случай защо не могат Дафа практикуващите да погледнат нещата от гледна точка на Дафа? Аз искам всеки човек да бъде закален до зрялост.

Погледнато от друг ъгъл, вашите конфликти са всъщност тестове, които трябва да преминете в процеса на подобряване. Вие всички се подобрявате и всеки човек би трябвало да гледа навътре в себе си. От страна на координатора, когато тези проблеми възникват, не можем да кажем, че не сте отговорен – вие наистина трябва да понесете отговорност за това. Когато не сте се справил добре с ръководенето на такава голяма група ученици, отговорността е значителна и трябва да осъзнаете това. Като ваш Учител аз не мога да изоставя и един-единствен практикуващ и ще ви кажа, че като координатор вие не можете да изоставите нито един от моите практикуващи. (Аплодисменти) Когато един ученик е в добри отношения с вас, действате заедно, а когато някой не ви слуша, го изключвате? Не може да сте такъв и аз, като ваш Учител, не искам такъв координатор. Вие трябва да координирате по начин, който позволява на хората да работят заедно, и трябва постоянно да се подобрявате въз основа на Фа и да формирате праведна среда, така че Дафа практикуващите да могат да вършат добре нещата по утвърждаването на Фа като разясняване на истината, спасяване на съзнателни същества и ограничаване на преследването.

Практикуващ: През последните четири години някои практикуващи Фалун Гонг от континентален Китай изхарчиха много пари, за да дойдат да работят в Корея. Имиграционният им статус е нелегален и месечният им доход е между седем и десет хиляди юана. Те не са способни да разпознаят отговорностите на един Дафа практикуващ през периода на Фа-коригирането и са дошли тук само за да печелят пари и да ги пращат вкъщи. Дори казват, че това е било аранжирано от Учителя. Бих искал да попитам как можем да убедим тези ученици да се завърнат в Китай, за да утвърждават Фа?

Учителят: Когато един Дафа практикуващ види, че ситуацията в Китай е зловеща, че все повече и повече Дафа практикуващи са преследвани и че много от хората по света биват отровени, ако той не прави нещата на Дафа практикуващите, тогава Дафа практикуващ ли е все още? Приемливо е да се напусне Китай, за да се вършат Дафа неща, но ако някой не прави нещата, свързани с Дафа, как все още ще е достоен за Дафа практикуващ? Независимо дали са в континентален Китай, или в чужбина, те все още би трябвало да са Дафа практикуващи. Щом станат същите като обикновените хора, те са обикновени хора. Така че, що се отнася до тези ученици, вие трябва ясно да им обясните, че ако искат да останат там, трябва да правят това, което един Дафа практикуващ би трябвало да прави.

Практикуващ: Напоследък разликите в мненията и неразбирателствата сред самоусъвършенстващите се са доста големи. Бих искал да попитам Учителя дали е поради това, че колкото по-напред отиваме в последните етапи на самоусъвършенстването, толкова по-големи стават разликите между нивата на самоусъвършенстващите се? Или това е намеса от старите сили?

Учителят: Вярно е, че разликите между нивата на учениците стават по-големи, но и намесата на старите сили също никога не е спирала. Така че винаги когато в мнението на един ученик има лични фактори, това ще бъде използвано. Това явление вече не се среща толкова често. Всъщност съм говорил за това много пъти. Самоусъвършенстващите се ученици са колективна единица и всички видове все още непремахнати мисли ще се проявяват. Ако не искате да гледате навътре и да се самоусъвършенствате, тогава ще се образува сложна ситуация. И така, когато тези проблеми се появят в някоя област, със сигурност има проблем с изучаването на Фа в тази област. Всички замесени са отговорни за това и не са се самоусъвършенствали добре, или поне по отношение на този въпрос.

Практикуващ: По какъв начин се отличаваме от религията?

Учителят: Дафа няма форма! Пътят, по-който ви водя днес, е най-чистият. Ние сме захвърлили всичко, което има форма, и гледаме само сърцето. Самоусъвършенстването е крайъгълният камък в издигането на едно същество, докато всичко, което се отнася до външната форма, ще забърка привързаности. Вижте колко много религиозни хора има днес, които не поддържат Буди, Даоси или Богове, а вместо това – религиозни форми. Това, в което вярват, не са Боговете, а формата на религията и каузата за изграждане на религии – разликата е от земята до небето. Вярата в Богове и вярата в религии – те са диаметрално противоположни. Религиите подбуждат привързаностите на хората към самите форми и сериозно са засегнали праведната вяра на хората в Боговете. Във формите има фактори, които засягат подобрението на един самоусъвършенстващ се.

Практикуващ: Понякога когато срещам изпитания, не знам дали е в резултат от собствената ми карма или от подредбите на старите сили.

Учителят: Независимо дали е подредба на старите сили, или карма, би трябвало първо да изследваме себе си. Дори по време на изпращане на праведни мисли ви казвам първо да изчистите себе си. Погледнете първо себе си и ако откриете, че имате проблем, погрижете се за него. Така старите сили няма да могат да направят нищо; когато не могат да намерят нищо, за което да се хванат срещу вас, те ще отстъпят. Разбира се, понастоящем дори и старите сили да искат да отстъпят, така вече не става – разчистете ги напълно. След като изчистите себе си, когато седнете да изпращате праведни мисли, ги разчистете. (Аплодисменти)

Практикуващ: След като прочетох „Трупа барабанчици“ в „Хон Ин II“, осъзнах, че формацията с барабани на кръста има ефекта да елиминира злото и да коригира Фа.

Учителят: Да, звуците на вашето барабанене носят в себе си Джън-Шан-Жен и в тези звуци се проявяват способностите на Дафа практикуващите.

Практикуващ: Младите практикуващи в Тайван сформираха трупа с барабани в западен стил. Аз мисля, че би трябвало да сформират трупа с барабани на кръста. (Публиката се смее)

Учителят: Не позволявайте на формите да ви ограничават. Всичко, което Дафа практикуващите правят, докато утвърждават Фа, има сила. Всъщност трупата с барабани на кръста беше просто идея, до която стигнаха учениците от Ню Йорк. Ние често участваме в паради в общността на обикновените хора и искахме да покажем на хората по света обикновената страна от живота на Дафа практикуващите. Всеки път, когато участваха в парад, те имаха костюми от династията Тан, небесни девойки и така нататък, така че се зачудиха: „Можем ли да измислим нещо друго?“ И така се появи идеята за трупа с барабани на кръста. Можем да използваме най-различни форми, затова ако имате идея и мислите, че е осъществима, така също става.

Практикуващ: Независимо от обстоятелствата всички ние ще сме непоколебими в Дафа и винаги ще следваме Учителя по всяка стъпка от пътя, за да изпълним мисията си за утвърждаване на Фа.

Учителят: Да, като Дафа практикуващи всички вие тук може би имате тази мисъл и ето защо имаше огромни промени в ситуацията по утвърждаването на Фа в този свят, затова злото се е свило днес и затова можем да спасяваме съзнателни същества. (Аплодисменти)

Практикуващ: Мисля, че някои ученици в Австралия не следват Фа, а хора; те просто следват тълпата и разстройват Фа-коригирането и нашите усилия да спасим хората по света. А има и ученици, които обичат да монополизират нещата и когато не са способни да доведат нещо до край, няма да кажат открито на другите. Те не обсъждат с всички и не действат прозрачно. Другите си мислят, че те правят величествени и изумителни неща, докато те всъщност не са постигнали нещо съществено, но не казват на всички, че са изгубили ценно време. Те изстискват онези ученици, които действително вършат неща.

Учителят: Знам за ситуацията на Австралия. Човешките привързаности на някои ученици са все още доста силни. Учителят наблюдава кога всички ще можете да пристъпите извън аз-а си.

Практикуващ: Ако някоя организация на обикновените хора не ни позволи да участваме в парад под името на Дафа, може ли да използваме друго име или просто изобщо не би трябвало да участваме?

Учителят: Ако случаят е такъв, разбира се, че не можем да участваме. Просто за забавление ли се присъединяват към тях Дафа практикуващите? Те са дошли, за да спасяват съзнателни същества, така че [се включваме в паради], за да покажем Дафа на хората по света и да им съобщим, че Дафа е тук. Ако не ни позволят да направим това, тогава, разбира се, няма да участваме. Но това, да не се участва, не е решение – защо не ни позволяват [да използваме името на Дафа]? Вие би трябвало да отидете да говорите с тях и може да разясните истината. Ако имат скрит политически мотив, тогава можем да разрешим въпроса и с правни средства; независимо колко дълго ще отнеме, ситуацията трябва да се разреши на фундаментално ниво.

Практикуващ: Що се отнася до управляваните от Дафа практикуващи медии, в повечето азиатски региони те не са се развили толкова бързо, колкото в Северна Америка. Как да вършим този тип работа по-добре?

Учителят: Просто действайте според наличните ви ресурси и текущите ви обстановка и ситуация. Учителят не ви насилва да правите нищо и не може да ви напътства толкова конкретно. С утвърждаването на Фа вие вървите по собствените си пътеки и аз не мога да седя тук и да казвам, че трябва да постигнете определени неща, тъй като всяка ситуация е различна. Действайте въз основа на местната ви ситуация.

Практикуващ: През последните две години само малък брой ученици ходят на мястото за практика, за да правят упражненията. Вярно ли е, че учениците извън Китай могат всички да правят упражненията вкъщи?

Учителят: Разбира се, че не. Всъщност знам, че най-голямата причина е, че нашите ученици са поели много действителна работа по разясняване на истината и тъй като са толкова заети, имат по-малко време да излизат и да правят упражненията. Ако случаят е такъв – тогава е нормално. Но ако не е – тогава не е нормално. Разберете повече от тези ученици, които не излизат.

Практикуващ: В последно време на дейностите на японските практикуващи беше оказана намеса. Какво би трябвало да направим?

Учителят: Япония... Където и да възникне проблем, това е мястото, където трябва да отидете да разясните истината. Японският дух е да не се отказваш, докато не бъде постигнат успех. Дафа във всички случаи е добър за хората и където и да отидем да разясняваме истината, ние всъщност разпространяваме семената на Добротата (Шан), разчиствайки лошите фактори там и донасяйки благословии на животите там. Хората имат страна, която е наясно. Много неща ще вървят по-добре, когато всеки работи добре с другите. Надявам се, че ще можете да фокусирате по-малко внимание и енергия в това, кой се е справил добре и кой – не, кой е добър и кой – лош или какъв е този или онзи човек – фокусирайте цялото си внимание и използвайте цялата си енергия за утвърждаване на Фа. (Аплодисменти) Когато всички вие можете да си сътрудничите един с друг и се справяте добре с нещата по утвърждаването на Фа, тогава установявате могъщата си добродетел. Когато коментирате кой е добър и кой – лош, Боговете дори няма да ви погледнат.

Разбира се, някои хора наистина имат проблеми и би трябвало да бъдат критикувани. Трябва да разрешим проблема от чувство за отговорност към Фа и да го правим с доброжелателство, като поставяме Фа на първо място и абсолютно избягваме използването на обикновен човешки подход.

Практикуващ: Аз съм практикуващ от Корея. Някои съпрактикуващи искат да знаят дали е редно някои от самоусъвършенстващите се, които управляват медия, да получават заплати.

Учителят: Ето какво казах на хората в началото: казах, че Дафа практикуващите са свършили добра работа в основаването на медии и че трябва да достигнете до обществото, да влезете в положителен цикъл, да станете финансово независими, да станете точно като обикновените медии, където сте способни да плащате заплати и да посрещате жизнените им нужди, така че те да могат да работят по това на пълен работен ден – което, разбира се, би било чудесно – и да станете утвърдена медия. Но преди да сте достигнали този етап и да имате средства за заплати, плащането на заплати с пари, дарени от наши ученици, абсолютно не е позволено. Другите дават от себе си за Дафа, а ние ще вземаме? Като Дафа практикуващи би трябвало да помагате, с каквото можете – било то пари, усилия или каквото и да е. Ако наистина можете да функционирате [като другите медии] в обществото, да станете печеливши и да плащате заплати, тогава, дори и да не е много, всеки може да получи дял и когато има повече пари, може да разпределите повече. Ако тогава имате повече печалба и можете да достигнете нивото на текущите заплати, то вашият Учител ще се радва за вас. И така, условието е, че преди да достигнете този етап, не можете да плащате заплати, използвайки допринесеното от нашите ученици.

Практикуващ: Проектът с вестника ангажира повече от петдесет човека. Как да планираме [ресурсите си] по-добре? Това засегна други проекти.

Учителят: Трябва да координирате добре тези неща. Вестникът е в началния си етап и наистина се нуждае от помощта на много хора, но се опитайте да не пилеете човешки ресурси. Петдесет и няколко души е твърде много, защото трябва да имате предвид факта, че всеки човек трябва да върви по собствената си пътека и да прави и други неща. В началния етап от управлението на един вестник нещата може и да са доста трудни и това изисква известен брой хора, но не въвличайте прекалено много. Би трябвало да координирате добре тези неща, защото разясняването на истината в други обстановки също е важно.

Разясняването на истината директно и чрез медиите се допълват взаимно. Не може да разчитате само на един начин за разясняване на истината. Както сте видели, точно сега има множество начини, вие сте измислили много подходи: Интернет, телевизия, радио, разпространяване на видео дискове, телефонни обаждания, писма, факсове, разпространяване на литература, директно разясняване на истината лице в лице, а учениците в Китай правят плакати и, разбира се, има изпълнени проекти, които шокират злото по различни начини. Вие използвате многобройни форми едновременно.

Практикуващ: Асистентите и координаторите на различни места в Корея са сменяни много често и не се следва никакъв принцип при назначаването или отстраняването на някого. Много практикуващи, които активно се занимават със самоусъвършенстване по време на Фа-коригирането и които са в челните редици, бяха отстранени и заместени. Някои хора вече са били назначавани и отстранявани два пъти. Някои от наскоро назначените са получили Фа едва преди няколко месеца и по цял ден са заети с човешки дела. Учителю, бихте ли ми казал дали има общ стандарт за назначенията и отстраняванията в Дафа асоциацията? Редно ли е председателят на асоциацията просто да взема решенията, както му харесва?

Учителят: Относно това – мисля, че ще дам едно предложение на координаторите ни в Корея: за да се самоусъвършенстват нашите ученици добре и за да съзреят всички ученици в своето самоусъвършенстване, не правете всички тези смени, тъй като това всъщност задушава ентусиазма на учениците. И още нещо, ако постоянно сменяте хората така, вие отстранявате учениците, преди да са узрели чрез каляващия [ефект] на Дафа работата и после следващият назначен отново е сменен, преди да узрее. Дафа работата е различна от всеки вид човешка работа. Вие намирате пътя си през неизследвани води. Проумейте как асистентите и координаторите на Дафа практикуващите в различните региони би трябвало да вършат работата си и да се закаляват до зрялост и им помогнете да съзреят. Никакви светски бюрократични или лидерски похвати не подхождат на самоусъвършенстването в Дафа, така че трябва да открием свой собствен начин и да позволим на всеки да бъде закален.

Разбира се, ако координаторите наистина мислят в интерес на учениците от позицията на Фа и се опитват да помогнат на този човек да премахне привързаността си към това да е лидер, аз няма да се противопоставя. Но ако не е така, тогава не трябва да го правите по този начин. От страна на координатора, ако мислите: „Ще назнача този, който ме слуша, и ако някой не го прави – ще го отстраним“, тогава това е безотговорност към Дафа и този подход не е подходящ за Дафа работа. Един координатор трябва често да обменя мисли с учениците, да се вижда като един от учениците и да има отношение от типа „нека направим нещата добре заедно“. Когато учениците ви опознаят, Дафа работата ще бъде свършвана по-бързо и по-добре.

Това не е критика. Просто предлагам да дискутирате с другите. И така, що се отнася до нашите ученици – вие трябва да помагате повече на нашите координатори. А колкото до координаторите ни – вие наистина би трябвало да увеличите комуникацията с нашите ученици – с повече и по-широк кръг ученици. Уверете се, че не си давате вид на някакъв лидер. Това не е критика. Просто ви предавам малко опит. (Аплодисменти)

Колкото до Дафа практикуващите в Корея, много пъти вие всъщност сте свършвали чудесна работа и много от Дафа практикуващите там са се самоусъвършенствали добре. Всеки път, когато ви видя да се справяте добре и особено всеки път, когато си сътрудничите един с друг като едно цяло и имате огромно въздействие, множеството Богове ви хвалят. И вие сте изиграли важна роля, като разяснявате истината и се противопоставяте на преследването. Възползвайте се от силните си страни, вкарайте в употреба праведните мисли на Дафа практикуващи и се справяйте дори по-добре. Доброто ви представяне само по себе си плаши злото. Учителят се надява, че координаторите ще ръководят всички ученици добре, както и че Дафа практикуващите ще станат още по-зрели.

Практикуващ: Аз искам изцяло и напълно да се асимилирам с Дафа, да напредвам с чистота солидно и усърдно, да вложа всички усилия в трите неща и да не разочаровам Учителя, който ни е спасил с милосърдие и много труд.

Учителят: Ако всички вие имате това разбиране, ще успеем да се справим със задачите си добре. Споменахте как Учителят ви е спасил с милосърдие и много труд, но ако питате мен, бих казал, че удивителните сте вие – затова, че сте стигнали там, където сте днес. (Аплодисменти)

Вчера говорих за нещо: знаете ли пред какви ученици се изправих в началото? Независимо дали в континентален Китай, или в други региони, имаше много ученици, които за първи път влизаха в залата; поглеждах към публиката и ги виждах с всевъзможните им мирогледи, формирани сред обикновените хора, и сред тях нямаше почти никой, който наистина да има свои собствени мисли или да може да преценява нещата с ясно съзнание. Много хора се колебаеха и дори когато казаха, че Дафа е велик, това не беше от сърце. Добавете към това и всички представи, които имаха, а някои хора бяха учили всякакви видове Чигонг – толкова много, че бе станало пристрастяване. Биха ли могли тези хора да се самоусъвършенстват в Богове? Както можете да си представите, те бяха на километри от това. Но да достигнете там, където сте днес, да постигнете толкова много днес – това е наистина величествено.

Разбира се, като ваш Учител, какви хора уважавам най-много? Всъщност Боговете го виждат по същия начин: някой, чието мислене е чисто – и не говоря за хората, които са хитри или умни по тривиален начин, нямам това предвид; [говоря за] някой, който има свои собствени праведни мисли, има собствено мислене, който мисли с ума си и не е повлияван от никакви външни съобщения. Неговата глава не е замъглена и той не е [като някои хора], които, когато другите кажат, че нещо е добро, те също казват, че е добро, а ако другите кажат, че нещо е лошо, те също казват, че е лошо, все едно нямат идентичност. Но днес това, което виждам, е, че вие всички сте рационални и спокойни и действате уравновесено. Истината е, че вече не се числите към обикновените човешки същества и дори не бихте могли да се върнете обратно – наистина не можете. (Аплодисменти) Разликата между вас и обикновените хора е станала много голяма.

Практикуващ: Знаят ли старите сили относно закона за взаимно пораждане и взаимно потискане?

Учителят: Разбира се, че знаят. Не са ли старите сили проява на божественост?

Практикуващ: Учителю, Вие говорихте за това, как много Богове са искали да се преродят като хора, но не е имало достатъчно човешки кожи, затова те използвали много растения и животни. Тъй като животните не могат да получат Фа, вярно ли е, че те могат само да се асимилират с Фа?

Учителят: Да, това е вярно, но предпоставката е, че тяхното отношение към Дафа трябва да е положително. Преди, когато разпространявах Фа, за да подсигуря, че в бъдещия космос този Фа никога няма да се провали или отслабне, трябваше да вървя по праведен път и затова постанових правилото, че животните не могат да получават Фа. Много отдавна случаят също е бил, че на животните не им е било позволено да получават Фа. И после през вековете постепенно всичко е започнало да се отклонява, на животните е било позволено да се самоусъвършенстват и постепенно все повече и повече животни са се самоусъвършенствали. Затова преди, когато разпространявах Фа и повдигнах въпроса, че на животните не е позволено да се самоусъвършенстват в Дафа – леле мале! Всички многобройни сфери вдигнаха врява. Но все пак правилата са си правила. Ако едно животно иска да получи Фа, може да се прероди като човек и аз ще му дам шанс. Така или иначе, днес вие сте пристигнали в този свят и във Фа-коригирането, независимо дали сте животно, растение или каквото и да било същество, аз просто гледам отношението ви към Дафа. За тези, които са позитивни към Дафа, мога да разреша всичко. Най-често срещаният сценарий е, че ще му дам да се върне там, откъдето е дошъл, след като се асимилира. Мога да разреша този въпрос. На животните не е позволено директно да се самоусъвършенстват в Дафа, защото това би било неуважително към Дафа.

Практикуващ: В този финален етап от Фа-коригирането имаме един самоусъвършенстващ се, чийто член от семейството (също самоусъвършенстващ се) преминава през толкова тежко елиминиране на карма, че е необходимо да го поставят на системи. В резултат на това те не могат да работят гладко по утвърждаването на Фа и си влияят един на друг. Бих искал да попитам почитаемия Учител, това от техни собствени проблеми ли произлиза, или е намеса?

Учителят: За самоусъвършенстващите се нищо не е случайно. Обикновено това е свързано с процеса на подобряване на самоусъвършенстващия се. Ако е нов ученик или някой, който не е прилежен, тогава тази ситуация ще се появи, когато той не е преминал добре някой тест. Но ако тежка намеса като тази възникне, докато Дафа практикуващите утвърждават Фа, тогава това трябва да са тъмни раболепни слуги или гнили демони, които ни преследват. Изпращайте праведни мисли, за да ги елиминирате. Новите ученици или учениците, които не сте достатъчно прилежни – вие би трябвало да се вглеждате и да изследвате себе си повече в това отношение.

Практикуващ: Наскоро една коалиция за свобода на словото и човешки права организира симпозиум в Токио относно текущото състояние на човешките права в Китай и световните усилия за изправянето на Дзян Дзъмин пред съда. Човек от японската Фалун Гонг асоциация изнесе реч, а сред другите говорители бяха тези от световните усилия за освобождаване и от Световната коалиция за изправяне на Дзян Дзъмин пред съда. Някои самоусъвършенстващи се смятат, че този курс на действие не е бил много уместен.

Учителят: Не можете да го разглеждате по този начин. Трябва да признаем факта, че обикновени хора са дошли да ни подкрепят, така че не е ли било по-добре да присъстваме? Все едно хората по света да искат да утвърждават Фа, а ние да не го приемаме. Ние ограничаваме преследването и го разкриваме и когато са въвлечени обикновени хора, това не означава, че се замесваме в политика. Когато разпространявах Фа, аз не гледах организацията и не гледах формите, а само сърцата на хората. Няма значение каква е организацията, стига да не е криминалният подземен свят или някоя от онези ужасно долни или корумпирани организации; ако тя се свърже с нас, за да подкрепи Дафа, би трябвало да дадем на хората шанс да утвърдят Фа – не сме ли дошли тук, за да спасим всички същества? Дори и да са отделни индивиди от онези наистина лоши групи, които току-що споменах, които имат сърцето да дойдат да утвърждават Дафа, тогава вие все пак би трябвало да им дадете шанс, нали?

Но трябва да помните следното: Дафа практикуващите абсолютно не могат да ходят и да участват в нещо, организирано от обикновените хора – доколкото то няма нищо общо с нашия Фалун Гонг, не можете да участвате в него. Но ако хората организират нещо, за да подкрепят Фалун Гонг, тогава не би било правилно, ако не отидем.

Практикуващ: В „Джуан Фалун“ точката в Тайджи е синя, червена или черна, но на някои печатни материали е бяла. Грешно ли е това?

Учителят: Всъщност вие знаете, че цветовете в измеренията на космоса – червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, тъмно синьо и виолетово – се променят. Тайджи е символ, който отразява даоисткия възглед за космоса, и затова можем да кажем само, че е символ, който представя даоистката система. Например черно-червеният и тъмносиньо-червеният вид, за които съм говорил, носят формата на даоистката система. Що се отнася до Тайджи отвора, проучих по-нататък и той би трябвало да е прозрачен, бял – това означава, че отворите и на двата вида Тайджи са бели. Всъщност това е само изображение в неговата форма на проявление.

Практикуващ: Моето дете нарича себе си „Дафа практикуващ“ и харесва Фа, говори на другите за Фа и разяснява истината. Но няма да изучава Фа и да прави упражненията по своя инициатива. Ако го накарам, това неуместно ли е?

Учителят: Ако детето е съвсем малко, не можете да го насилвате. Когато е съвсем малко, детето следва това, което правят възрастните. Когато е по-голямо и може самостоятелно да изучава Фа чрез четене на книгите, тогава то ще се усъвършенства само.

Практикуващ: Чувствам, че в Сингапур все още има някои самоусъвършенстващи се, които често мислят за Дафа с човешки представи. (Учителят: Да.) Как можем да разрешим този проблем?

Учителят: Да, всичко, което правят Дафа практикуващите, те трябва да го правят въз основа на Фа и да мислят за нещата от гледна точка на Фа. Наистина има някои ученици, чиито човешки привързаности са твърде силни, и има някои, които са извършили лоши неща зад гърбовете на хората. Аз наблюдавам всичко това.

Практикуващ: Когато изчиствам себе си, преди да мисля за думата „мие“, за да елиминирам злото, може ли да мисля за думата „чу(3)“?

Учителят: Просто правете, каквото ви казвам. Без значение какво ще измислите, това, което ви казвам да правите, определено е с най-голяма сила. (Аплодисменти) Праведните мисли на някои ученици винаги са недостатъчни и всеки път, когато станат самодоволни, те измислят нещо различно. Тогава ще бъдете използвани от демони, ще се отклоните и ще имате проблеми. Тези, които са станали объркани, не са станали объркани за една нощ. Те са започнали постепенно по този начин.

Практикуващ: Всички ученици от Хонконг изпращат поздрави на Учителя. Как Дафа практикуващите би трябвало да се отнасят към дейности, организирани от обикновените хора, които имат политически или други цели?

Учителят: Това, което правят обикновените хора, няма нищо общо с нас. Но когато обикновените хора ни подкрепят, като се противопоставят на преследването на Фалун Гонг, или когато се противопоставят на потъпкването на човешките права от страна на Китай, не можете да кажете, че това няма нищо общо с Фалун Гонг. Понастоящем в Хонконг, когато обикновените хора ни поканят да бъдем част от неща, които са свързани с нас, и ако това е мирно и рационално, тогава можем да участваме. Казвам само, че Хонконг може да участва. Ако това няма нищо общо с нас и изобщо не е свързано, тогава не можем да участваме. Трябва да сте наясно с това.

Например последния път, когато се противопоставяха на Член 23, когато се състоя онова внушително и динамично събитие, не го ли направиха за Фалун Гонг? (Учителят се смее) И след като това се случи, активисти за демокрация, хора от различни обществени групи, хора от политическите кръгове и много хора от водещото общество започнаха внимателно да се вглеждат във Фалун Гонг. И ето защо мисля, че сега широката публика в Хонконг има ясно разбиране за Фалун Гонг. Разбира се, както се казва, „съобщение, което е публикувано навсякъде, пак не може да осведоми неграмотните“, така че все още има такива, които със сигурност са пропуснати, все още има хора, които със сигурност не знаят истината, и затова трябва да продължавате да действате по разясняването на истината.

Практикуващ: Как може Хонконг да изиграе по-добра роля в утвърждаването на Фа чрез медиите?

Учителят: Вестникът трябва постепенно да навлезе в положителен цикъл в обществото и да стане водеща медия. Медиите, управлявани от Дафа практикуващи, определено ще станат водещи медии. (Аплодисменти) Не само ще станат водещи медии, но в бъдеще ще станат и най-големите медии в света. (Аплодисменти) Всъщност разпространението на управлявания от вас вестник вече е най-обширното. Вземете една медия от която и да е държава и тя покрива само страните от този регион. Без значение колко е голяма държавата, това все още е само национално издание, дори вестникът да може да се разпространява и в други страни. И никой от тях няма толкова голям тираж.

В миналото някои китайскоезични вестници наистина имаха широко разпространение, но впоследствие много от тях бяха подкупени и сега са загубили чувството си за справедливост и не смеят да отразяват истината. Ако някой иска да види истинни репортажи, той трябва да чете медиите, управлявани от вас.


(1) Въпросът е във връзка с промени в китайския текст, наскоро предложени от Учителя. Японският текст използва много символи, които произлизат от китайски. – Бел. прев.

(2) Този термин на други места е превеждан като „жестове с ръце“ или „позиции на ръцете“. – Бел. прев.

(3) Чу – дума, която означава „освобождавам се от“, „елиминирам“ или „премахвам“. – Бел. прев.