Преподаване на Фа на Фа-конференцията във Вашингтон, 2004 г.

Ли Хонгджъ

24 юли 2004 г.

Добро утро! (Публиката отговаря: Добро утро, Учителю!)

Времето лети и за един миг измина още една година. За времето, което изтече от миналогодишното ми участие във вашингтонската Фа-конференция, Дафа практикуващите, както и цялостното състояние на Фа-коригирането, са се променили много. И Дафа практикуващите са се справили наистина добре с нещата, които трябва да правят, докато утвърждават Фа. Когато погледнете как вървят по пътя си, вероятно ви става все по-ясно, че предстои светло бъдеще. (Аплодисменти)

В не толкова далечното бъдеще преследването и тази форма на самоусъвършенстване на Дафа практикуващите ще приключат. (Аплодисменти) Тази първа по рода си форма на самоусъвършенстване, при която Дафа практикуващите са част от Фа-коригирането, докато космосът преминава през Фа-коригиране, наред с великата добродетел, показана от Дафа практикуващите, и величествените подвизи, които удивляват целия космос – много скоро всички те ще приключат. (Аплодисменти)

Така че, гледайки сегашната ситуация, тъй като вие прочиствахте злото с праведни мисли и праведни действия, докато утвърждавахте Фа, на този етап броят на злите животи е много малък и те просто се опитват да се скрият. Но за да поддържат тази среда на така наречените „тестове“ от страна на злото, тъмните слуги, намиращи се в Трите сфери и аранжирани от старите сили в миналото, както и някои Богове, които играят отрицателни роли, непосредствено вършат тези лоши неща. С други думи факторите, оставени от системата на старите сили, все още оказват отрицателни ефекти. Тогава тези животи няма да могат да заплатят за намесата, която са причинили на Фа-коригирането, или за действията, които са предприели за неговото увреждане, и така със сигурност всички те ще бъдат изличени по време на Фа-коригирането. Така че те са част от лошите живи същества, които разчиствате, когато изпращате праведни мисли. В действителност няма останали много от тези живи същества. На този етап са останали само около пет процента от първоначалните тъмни слуги и много малко от Боговете, изиграли отрицателна роля във Фа-коригирането. Но те все още играят порочна роля в рамките на механизмите, аранжирани в миналото от старите сили. Така че в утвърждаването на Фа, независимо каква е ситуацията, никой от вас не бива да се отпуска и когато се стигне до това, което Дафа практикуващият трябва да прави, трябва да продължите да давате най-доброто от себе си. Особено сега, към края, за някои ученици наистина не остава много време и това важи с двойна сила за тези, които не са се справили добре – трябва да се възползвате от времето и да се справяте добре.

Всеки път, когато говоря за състоянието на Фа-коригирането, винаги е необходимо да добавям следното: това е начинът, по който се самоусъвършенстват Дафа практикуващите, и никой не бива да изпада в крайности. Продължавайте да вършите нещата, които бихте правили обикновено. Каквото и да правите, все още трябва да подхождате към него както обикновено. Причината за това е, че всяка ваша мисъл или хрумване и всяко едно ваше действие засягат много големи неща. Независимо какви големи неща се случват, дръжте се така, все едно нищо не се случва, и просто продължете както обикновено да правите това, което Дафа практикуващите трябва да правят. Това е пътят, който поемате днес, и това е великата добродетел, която оставяте [в наследство]. Пътят, по който поемате вие, Дафа практикуващите, е начинът, по който трябва да се самоусъвършенствате, продиктуван от нашия път на самоусъвършенстване, и той абсолютно не може да се изменя с промените в обикновения свят.

От гледна точка на нещата, които правите в самоусъвършенстването и утвърждаването на Фа като Дафа практикуващи, вие все още имате много пропуски и трябва да се откажете от всички неща, към които сте привързани. Когато заговоря за привързаности, няма да го разберете по краен начин, както бихте го направили преди. Този път, по който поемате, и начинът, по който се усъвършенствате, не са привързаности. Собствените ви представи и изкривените мисли, към които все още се придържате сред човешките същества, докато утвърждавате Фа – това са нещата, които трябва да изоставите. А що се отнася до този ваш път на самоусъвършенстване, който е тук, в обикновеното общество – фактът, че работите и водите нормален живот сред обикновените хора, докато се самоусъвършенствате – това не е нещо, което някога съм ви казвал да изоставите, защото е определено от вашия път на самоусъвършенстване.

През изминалите няколко години на преследване вие проявихте великата добродетел на Дафа практикуващи, но по пътя наяве излязоха много, много слабости. Въпреки това, в процеса на утвърждаване на Фа огромното мнозинство от Дафа практикуващите премахнаха тези слабости, докато се самоусъвършенстваха и утвърждаваха Фа, и това е забележително. Обикновените хора не са способни да се откажат от човешките неща. Но самоусъвършенстването, както знаете, е различно от това да си обикновен човек. Обикновеният човек живее само за да преследва нещата, които искат обикновените хора. Дафа практикуващите не са привързани към тези неща. Вие имате ясни цели в самоусъвършенстването и знаете какво правите. Докато утвърждавате Фа, много от нещата, които правите, изглеждат идентични с това, което правят обикновените хора, и затова някои казват, че изглежда сякаш се политизираме или че организираме някакъв вид движение в обществото. Е, човешките същества са такива. В този времеви период несъмнено няма да има милиони Богове, правещи божествени неща в човешкия свят, и Дафа практикуващите определено няма да използват своите божествени страни, за да вършат широкомащабни божествени неща чрез напълно разгърнати божествени средства пред хората в обикновения свят. Дафа практикуващите използват обикновени човешки средства, за да утвърждават Фа. Те не са се въвлекли в „политиката“ на обикновените хора. Няма нищо нередно в използването на някои форми на обикновените хора, които са полезни при утвърждаването на Фа.

След като са стигнали до този етап днес, сега Дафа практикуващите трябва да са дори още по-трезвомислещи. Дафа практикуващите не са някакви политици сред обикновените хора – вие имате много способности на обикновените хора, но не се опитвате да спечелите нищо от обикновените хора. Самоусъвършенстването на Дафа практикуващите е с цел постигане на Съвършенство в хода на утвърждаване на Фа. Но като Дафа практикуващи вие също така спасявате всички същества, вие позволявате повече животи да бъдат спасени и избавени по време на Фа-коригирането.

В миналото често казвах, че никой от хората в днешното човешко общество няма обикновен произход. В хода на историята Богове от различни периоди са създавали хора от различни периоди и обликът на различните раси всъщност е образът на различни Богове. Това, което те са създали, е телосложението на човешкия род в Трите сфери, което е познато като „човешката кожа на повърхностното ниво“. Когато стигнахме до настоящето и особено когато направих Фа обществено достояние, многобройни Богове слязоха и се преродиха като хора. Това, което е в телата на много обикновени хора, вече не са Първичните духове (Юеншен) от времето, когато Боговете са създали човека, тъй като по онова време Първичният дух на човека е бил създаден от материя вътре в Трите сфери, докато сега Първичните духове на много хора са слезли от високи нива. И защо са дошли? Както съм ви казвал и преди, всъщност нищо в този свят не е случайно. Всяко същество и всеки предмет са дошли за Дафа, били са формирани за Дафа и създадени за Дафа, и това включва всички хора. Всичко, което се е случило в историята на Трите сфери, е било създадено за Дафа. Било то всички Богове в историята, които са слизали да спасяват хора, всички героични фигури, появили се във всяка нация, или всички различни култури, възникнали в историята – всички те са се появили за последното проявление на Дафа сред човечеството днес. И с тази цел културата за разбирането на Дафа бе установена сред човешките същества и бяха създадени характеристиките на различни култури, както и пътищата на различни култури. Казано с други думи, процесът, започнал със създаването на Трите сфери и човечеството, е бил за установяване на начините на мислене на човешките същества, за установяване на поведението на човешките същества, за установяване на принципи за тях и за установяване на това, което позволява на хората в крайна сметка да разберат този Фа, да се самоусъвършенстват по този Фа, да разберат, че трябва да се самоусъвършенстват и да станат Дафа практикуващи, и да се позволи на огромния брой същества да бъдат спасени по време на Фа-коригирането. Всичко това е било оформяно в хода на историята за този финален момент на космоса. Всъщност когато многото, много велики просветлени същества в миналото – като Шакямуни, Лао Дзъ и Исус – са спасявали хора, предавали са Пътя, правели са добри дела и са страдали в името на хората, мога да ви кажа, че истинската им цел е била да се установи култура за Фа-коригирането.

Дългата история на космоса е направила цялостни приготовления за това Фа-коригиране и Трите сфери са били породени и сътворени за Фа-коригирането, израснали са и са се развили за него. Така че всички животи в този исторически процес са съществували и са се появили за Фа-коригирането. С други думи, по време на дългия, проточил се ход на историята, без значение колко животи са се появили или колко животи днес са все още в света – всички те са дошли, били са родени и създадени за този Фа. И това дори включва онези животи, които бяха аранжирани от старите сили и имат отрицателно влияние. По онова време старите сили аранжираха за тях да имат отрицателно влияние, за да могат да постигнат Съвършенство. Причината е, че въз основа на своите представи старите сили мислеха, че тези, които играят отрицателна роля, правят възможно онези, които играят положителна роля, да постигнат Съвършенство. Ако тези неща бяха просто за самоусъвършенстване в един нормален времеви период, тогава не бихте могли да кажете – поне в рамките на определена сфера – че логиката им е била погрешна. Но когато се случва Фа-коригиране на огромни небесни твърдини, тогава това се намесва на Фа-коригирането, неправилно е и е причинило сериозна вреда. Всичко, което се е проявило, е злото, което се опитва да направлява Фа-коригирането и бъдещето. И ето кое прави греха на старите сили срещу Фа-коригирането най-големия грях.

Но въпреки това всички животи са дошли за този Фа, така че те трябва да се асимилират и хармонизират с Фа по положителен начин и не могат да налагат нещо на Фа или на бъдещето. Действително има много живи същества, за които се е предполагало да имат отрицателно влияние в този процес, както го аранжираха старите сили. Но те не са имали такова влияние, което означава, че все още могат да бъдат спасени. Когато разяснявате истината и когато Дафа практикуващите правят нещата, които се очаква да правят, нека ви кажа, че голяма част от това е, че вие спасявате тези животи.

Както сте видели, напоследък вашият Учител не е казвал нищо на обикновените хора и вече не върша лично нищо за спасението на обикновените хора, и дори когато се стигне до нещата, които правят Дафа практикуващите, рядко се намесвам. Вероятно сте наясно защо е така – искам да ви оставя възможността да установите велика добродетел. Ако ви ръководех в нещо, което правите днес, тогава това нещо нямаше да е направено от вас и така щяхте да изгубите шанса да установите велика добродетел. Междувременно, като Дафа практикуващи и величествени бъдещи просветлени същества, при спасяването на животи вие трябва изцяло да покажете своето величие, своето състрадание и своята възвишеност. Ето защо искам да ви дам много шансове да спасявате хората по света, да спасите всички същества и да ви оставя да направите нещата, които се очаква да правите. В действителност, в бъдеще ще видите, че било то Исус, Шакямуни или други велики просветлени същества в историята, няма разлика между това, което са правили те, и това, което правите вие днес. Разликата е само във формата. Така че трябва да сте наясно с това и да се справяте добре с нещата, които се очаква да правите.

Това е Дафа – един толкова необятен Фа, и Фа-коригирането – едно толкова голямо събитие. Дори само това ви издига до възвишена позиция. И нещо повече – всичко, което правите във Фа-коригирането, със сигурност е най-величественото, тъй като дори историята е била създадена за него. Така че трябва да се опитате с все сили да правите добре нещата, които един Дафа практикуващ трябва да прави, и всяко едно нещо е от най-голямо значение. Молил съм ви да правите добре трите неща. Трябва да правите трите неща добре. Трябва да ги правите добре чак докато постигнете Съвършенство. Великата ви добродетел и всичко, свързано с вашето бъдеще, идва от тези неща.

А що се отнася до някои пропуски, които все още съществуват, всъщност трябва да сте в състояние да ги виждате с по-голяма яснота. Много пъти забелязвам, че когато обсъждате определени неща, все още имате проблема, че човешката ви страна е привързана, и спорите за неща, които не можете да превъзмогнете, което пък оказва влияние върху провежданата от вас дискусия относно основните дела по утвърждаването на Фа. Видял съм, че това са привързаности, формирани сред обикновените хора, и представи, от които не можете да се откажете – неща, които са били формирани сред обикновените хора и се възпламеняват веднага щом бъдат засегнати. Но не може да сте такива. Каквото и да правите за Дафа, не трябва да го правите със собствените си представи. Казвам това доста често, но някои хора редовно не си правят труда да помислят за него или не му обръщат достатъчно внимание.

Все още има много неща, с които не сте се справили добре, но всъщност на този етап не искам да говоря повече за тях, тъй като винаги когато обясня нещо, частта, която вие самите усъвършенствате, изчезва. Преминали през премеждието [на преследването], Дафа практикуващите трябва да са по-трезвомислещи и рационални и трябва да са дори още по-наясно как да се самоусъвършенстват и как да постъпват. По отношение на много от проблемите, ако спокойно премислите нещата, ще можете сами да ги разпознаете. А щом осъзнаете какво представляват, трябва да ги коригирате и да не им позволявате да се случват отново.

Не исках да казвам много днес. Този път планирах да поговоря за някои неща с няколко определени ученици, но много ученици не успяха да видят Учителя на няколко Фа-конференции и бяха малко разочаровани. Мисля, че с Фа тук всички би трябвало да сте готови за самоусъвършенстване. И това важи и за учениците в континентален Китай. В една толкова трудно поносима среда и без да виждат лично Учителя, те въпреки това са се самоусъвършенствали много добре и са свършили отлична работа. Когато ме видите, вие виждате само тази моя страна, която се проявява като обикновено човешко същество. (Учителят се смее) Независимо дали можете или не можете да ме видите, надявам се, че това няма да ви повлияе, що се отнася до доброто изпълнение на нещата, които Дафа практикуващите трябва да правят, и трябва да се справяте дори още по-добре. В действителност, когато наистина не можете да ме видите и все пак успявате да се справяте по-добре, тогава това е дори още по-забележително.

Всъщност на мен също ми харесва да ви виждам. Както знаете, в средата на това общество на обикновените хора тези, с които влизате в контакт, са все обикновени хора. Всички тези обикновени човешки мисли и поведения, които хората имат, за мен са трудно поносими. Приятно ми е да съм с вас, тъй като сега вие сте доста далеч от сферата на обикновените хора. Но заради вашето Съвършенство най-добре е, ако не ви виждам често. (Учителят се смее) Ето защо не съм се срещал често с вас. Накратко, искам да ви оставя възможността да установите велика добродетел.

Справяйте се добре с всички неща, които трябва да правите. Цялата най-величествена, най-прекрасна слава и чест на бъдещето ви очакват. За днес ще спра дотук. (Аплодисменти)