Преподаване на Фа на Великден, 2004 г., на Фа-конференцията в Ню Йорк

Ли Хонгджъ

11 април 2004 г.

Здравейте! (Публиката: „Здравейте, Учителю!“ Аплодисменти)

Тук имаме много важен случай. (Аплодисменти) На тази конференция са дошли много хора, изглежда около 4000 души. (Учителят се смее) Гледайки сегашната ситуация бих казал, че що се отнася до цялостното състояние на Фа-коригирането, Дафа учениците се справят изключително добре в Трите Сфери и играят решаваща роля. Учителят благодари на всички ви за това. (Топли аплодисменти)

През тези няколко години ние сме в условията на жестоко преследване. Фа-коригирането е по природа сериозно нещо, което засяга всички живи същества. Космическото тяло е безкрайно голямо и броят на съществата е неизмерим – толкова са много, че са безбройни. Дори върху малка частица има безбройни, неизброими същества. Тогава колко същества има такова огромно космическо тяло? Фа-коригирането влияе върху нещо толкова огромно и въпреки това старите сили, наред с някои същества от ниско ниво, използвани от тях, и какво ли не, се намесват във Фа-коригирането, привързани към своите искания, и използват всички възможни средства, за да се опитват да направляват Фа-коригирането. Този грях е огромен. Всъщност за мен е ясно, че по същество старите сили и онези съвсем крайни стари същества искат да използват това Фа-коригиране, за да елиминират и изличат съществата, които те не искат да бъдат запазени, и ето защо карат някои същества да се намесват във Фа-коригирането. Дори и малка вреда или малко неуважение към Дафа от старите сили или от същество, което не е способно да види Дафа по правилния начин – а нито едно от тях не е извън това – ще означава, че те не могат да останат. В края на краищата, онези стари фактори от високо ниво искат да се отърват от тези многобройни същества, нежелани от тях, и ето защо дадоха воля на огромен брой същества и ги насочиха да правят неща, които се намесват във Фа-коригирането. На фундаментално ниво те знаят, че никое същество на което и да било ниво не може да навреди на Фа-коригирането. Докато контролирам фундаменталните неща, онези крайни същества в съответните им сфери съблюдават безопасността на това начинание с цел самозащита и броят на съществата, които искат да изличат, е просто огромен.

В много ранен етап от Фа-коригирането осъзнах нещо: когато искам да излича която и да е група същества, на което и да е ниво, няма кой знае какво за казване или правене – една мисъл разпада всичко и е изключително бързо. Но във Фа-коригирането запазването на определени същества е просто изключително трудно да се направи, с предизвикателства, натрупани едно върху друго; съществата, които са се намесвали във Фа-коригирането, не са годни да останат сега, след като са се намесили във Фа-коригирането по такъв начин. Така че във Фа-коригирането, щом едно същество се замеси и има ефект на намеса, което аз не приемам, то е в ужасна опасност. Тук говоря в основни линии. В този процес, във всички сфери и на всички нива съществата, които влияят на Фа-коригирането, действат по свои специфични начини и са различни в своите нива и сфери; и бидейки в сферите, в които са, те имат различни разбирания за Фа-коригирането. Това е защото хаосът в резултат от различните разбирания за Фа-коригирането на огромния брой нива, поддържан от огромен брой същества, напълно отразява действията на множеството дегенерирали същества във финалната фаза на стария закон на Фа на създаване-застой-дегенерация-унищожение.

Тогава какво означава „безкраен брой същества“? Помислете за това: дори при която и да било етническа група или държава на тази малка Земя, когато нещо се случи, ще има много хора, които са „за“ и много, които са „против“ това, и хората ще имат всякакви мнения по въпроса. Тогава в Космоса – такова гигантско космическо тяло – и във Фа-коригирането – нещо толкова важно – когато ситуацията е такава, че съществата не осъзнават в каква опасност е огромната небесна твърд или каква опасност заплашва всички същества, и когато Фа-коригирането въвлича жизнените интереси на всички същества, можете да си представите как съществата ще реагират различно и колко сложно ще е всичко това. Много ученици си мислят: „С утвърждаването на Фа, ако можех да видя какво се случва в други измерения, бих се справил по-добре“. Но факт е, че в няколко случая, в които хората имат отворено Трето око и могат да видят тези неща, е по-вероятно да им бъде оказана намеса. Привързаностите на някои хора станаха причина видяното от тях да се намеси в тяхното самоусъвършенстване и в утвърждаването на Фа. Ето защо смятам, че през този период най-добрият начин е да се изучава много Фа. Ако всеки Дафа ученик може да оцени всичко според Фа, ще се отнасяте с нещата по дори още по-правилен начин и тогава учениците ни няма да имат толкова проблеми, независимо дали виждат [други измерения] или не. Това е така, защото след като Фа е тук, можете просто да се водите от изискванията му. Независимо в какви състояния са други същества, никое от техните различни, постоянно променящи се, сложни проявления не могат да се намесят на един Дафа ученик.

Така че, разглеждайки сегашната ситуация, целият мощен поток на Фа-коригирането се приближава все повече към най-външната повърхност и все повече до това, което е най-високо, крайно, най-голямо и най-централно. Казвал съм, че много предсказания не са точни в описанието си на финалните времена; те бяха много точни относно курса на нещата по пътя, но не са точни към края. Причината е, че макар нашата космическа система да е огромна отвъд сравнение, понятието за множеството космически тела, наред с неизмеримия брой същества, за които говорих, са все в тази система. И това преследване, което силите на формираните в миналото същества аранжираха, за да „тестват“ Дафа учениците, наред със специфичните причини, поради които старите сили възникнаха, самото Фа-коригиране, съществата, които трябва да бъдат спасени и така нататък, всички са в обсега [на тази система]. Но този огромен наш космос, независимо колко е голям, не е единственото нещо в космоса; има фактори отвъд този космос и всички те са свързани с фундаменталния въпрос дали този космос може да съществува или не. Тези фактори са дори още по-микроскопични и всички промени, [които са се развили], са причинени от тези огромни фактори, засегнати във Фа-коригирането.

С други думи, става въпрос за това, дали този космос може да съществува самостоятелно, след като приключа с Фа-коригирането. Това е аналогично на следното: ако държите топка във въздуха, щом я пуснете, тя ще падне, а ако пуснете балон, той ще отлети. Тези аналогии не са съвсем точни, просто дават представа; всъщност не е точно така. Върху факторите отвъд космоса също трябваше да се работи, но какъвто и да е случаят, въпросът за работата върху тези неща по време на Фа-коригирането вече не стои. Тези фактори не са в обсега на гигантското космическо тяло на тази наша космическа система. Всичко, което трябваше да бъде направено по време на Фа-коригирането, както и аранжировките на старите сили – и това включва как всички същества биха действали – всички са в този обхват. Въпросите отвъд този обхват вече не съществуват. Но тяхното съществуване причини разделение в микрокосмоса и то пази крайния, най-повърхностен човешки свят изолиран. Точно сега Фа-коригирането е вече в процес на разрешаване на тези проблеми. След като проблемите са разрешени, тогава в основни линии всичко е разрешено. В последната Фа-лекция казах, че всъщност този Космос вече е завършен и това е, което имах предвид.

Макар да са минали повече от четири години, преследването не е свършило и това е така, защото крайните причини тепърва трябва да бъдат напълно разрешени. Но цялостната ситуация е претърпяла огромни промени. Както виждате, злите фактори са станали много, много малко, а тъмните раболепни слуги, които ви помолих да изчистите, онези лоши богове, които си проправиха път в Трите Сфери, те също бяха прочистени до точка, в която са останали съвсем малко от тях. И наред с това, извън Трите Сфери някои същества от високо ниво, които са изиграли негативна роля, са в процес на изчистване. Ето защо, както стоят нещата в момента, тъй като силите, които влияят на Фа-коригирането се свиват и всички разстройващи фактори в Трите Сфери са намалели в голяма степен, хората в този свят стават все по-будни. И не само хората в този свят – всички същества в Трите Сфери се пробуждат и премислят нещата за себе си. Все още има хора, чиито глави са замъглени до известна степен заради пропагандата на злото, но когато вършите добра работа, обяснявайки нещата, докато разяснявате истината, хората веднага ще ги схванат, тъй като контролът на злото вече не действа.

В процеса на разясняване на истината Дафа учениците наистина играят важна роля и свършиха чудесна работа. Обстоятелствата ви са много тежки; дори другите хора знаят, че Фалун Гонг няма пари. Някои Дафа ученици са в затруднено положение. Но в тази ситуация вие все пак трябва да зачитате имиджа, който проектирате в обществото и сред обикновените хора, защото Дафа ученикът трябва да е добър човек, където и да се намира, нали така? Така че в обикновеното общество, на работа, в семейството или в каквито и да било взаимодействия, вие трябва да оставяте у хората положителен имидж за Дафа учениците. Ресурсите ви са ограничени и ето защо това е мъчително и трудно да се направи. Но дори и така ние все пак трябва да направим пътя си във Фа-коригирането прав и праведен и не можем да се отклоняваме. Щом трябва да го направим прав, тогава, както знаете, има само един път, който е прав, и само една стъпка встрани от пътя означава, че ще сгрешите. Ние не можем да се отклоняваме и това означава, че, както изглежда, нашият път не е твърде широк или лесен за вървене. Не можете да правите каквото пожелаете или да правите всичко, което искате – ако случаят беше такъв, Фа не би бил праведен. Нужно е да направите пътя си на утвърждаване на Фа прав и праведен. Всяка отделна стъпка, всяко нещо, включително думите и действията на Дафа ученика, както и поведението ви във всяко отношение в обществото трябва да са праведни. Досега Дафа учениците като цяло, в общи линии, успяват да направят това и имиджът на Дафа учениците, който е представен на хората по света, е добър. Сега членовете на обществото са доста наясно с това и знаят, че Дафа учениците са все добри хора, и не просто добри хора, а най-добрите хора. Фактът, че хората в този свят могат да признаят това е резултат от огромните жертви и неуморните усилия на нашите Дафа ученици при утвърждаването на Фа; само с тези неща хората по света успяха да го признаят. Има толкова огромен брой същества, има над седем милиарда души в този свят и в сравнение с целия свят Дафа учениците са само капка в морето. Тогава колко жертви трябваше да направите, за да постигнете това? Колко усилия трябваше да положите? Изключително, просто изключително! (Аплодисменти)

Тъй като хората по света се пробудиха, точно сега това преследване, което злото създаде, става все по-трудно за поддържане. По Земята лошите същества губят средата, от която се нуждаят, за да правят злини – губят тази среда и в Китай. Вие видяхте и чухте за това и по време на работата за разясняване на истината разбрахте това напълно. Точно сега в Китай много хора са изключително раздразнени от това преследване. Разбира се, има някои хора, които все още не знаят истината, и в тази ситуация тези същества чакат нашите Дафа ученици да им донесат Добрите новини и истината за ситуацията. Но винаги ще има хора, които просто не са годни. Ако всички бяха годни, тогава не би имало Фа-коригиране. Ако всички същества в космоса бяха годни, тогава наистина нямаше да има каквото и да било утвърждаване на Фа. Точно защото не са годни, те наистина проявяват състоянието и поведението на съществата от миналия космос през последната фаза от създаване-застой-дегенерация-унищожение.

Тъй като Фа-коригирането все още не е завършило, макар хората да се пробуждат по отношение на преследването на Дафа учениците, моралът на хората по света все още запада бързо и това е изключително плашещо. Колкото повече се удължава финалният момент, що се отнася до спасяване на съществата на бъдещето... Това не поставя предизвикателства за мен и дори ако сте паднали в Ада, все още мога да го направя, но дали ще си струва да го направя и дали все още ще може да бъде направено, това би било под въпрос. Докато Дафа учениците разясняват истината, когато те позволяват на хората по света да видят истината, това има двойния ефект на спиране на моралния упадък на човека до известна степен.

Разбира се, Дафа учениците и аз не признаваме нищо, което има общо със старите сили. Дафа е създал Дафа учениците и те определено ще защитават Дафа, докато се усъвършенстват. Но способността им да защитават Дафа не е с цел издържане на преследването, още по-малко е за разясняване на истината сред хората по света. Аз само помолих Дафа учениците да разясняват истината, защото преследването се случи и то причини тази ситуация. Казано по-ясно, Дафа учениците не съществуват, за да разясняват истината; правим това, защото старите сили причиниха това преследване и нямахме друг избор. Ние използваме това преследване, докато му се противопоставяме, и изграждаме дори още по-велика могъща добродетел за Дафа учениците, докато разясняваме истината. Това, което са дали Дафа учениците, абсолютно няма да е напразно.

Както знаете, има закон, който е част от законите както на стария, така и на новия космос: независимо какъв вид трудност понася едно същество или каква благодат получава в кое да е измерение на космоса или в която и да е среда, ще има отплата – или награда за доброто, или възмездие за злото, и това е сигурно, абсолютно. Тогава, след като Дафа учениците са направили толкова много за съществата, никоя от техните огромни жертви, докато са погрешно преследвани, не е понесена напразно, това е сигурно. Така това, което очаква Дафа учениците в бъдеще, със сигурност ще бъде най-най-чудесното. (Аплодисменти) Независимо колко същества там правят злини, страданието и преследването, което са наложили на Дафа учениците – независимо от мотива или средствата – ще донесе на тези същества най-суровите и ужасяващи последствия и това е заради преследването, извършено от тях. Този вид отплата е възмездието, което те получават за извършването на най-големия грях – намеса във Фа-коригирането – и това, което им предстои, са най-ужасните неща. Колкото до Дафа учениците, от друга страна, въпреки че са понесли всякакъв вид намеса и преследване, това, което са спечелили от него, е най-забележителната, най-величествената и най-висша могъща добродетел, която ще трае за вечни времена. (Аплодисменти)

Пътешествието на Фа-коригирането няма да продължи дълго, няма винаги да бъде така. Така че тези Дафа ученици, които през този период от време се справиха, които успяха да се справят много добре и които успяха да вървят добре по своите собствени пътища въпреки всички видове намеса, всички те създадоха своя собствена могъща добродетел. Всеки от истинските Дафа ученици е правил това, което трябва да прави и е изградил всичко, което е най-добро за едно същество в бъдещето. С толкова много постигнато, сега мога да бъда спокоен и повече не се притеснявам дали можете да успеете. (Аплодисменти) Това, което излезе наяве, е доказателство, че успяхте. В бъдеще, когато погледнете назад, [ще видите, че] този път е бил възхитителен и обещаващ, величествен и нещо, което никога не е съществувало – дори от началото на времето. Можете да говорите за това как такъв и такъв брой Богове от космоса са слезли преди на света, за да спасяват хората и са изградили такава и такава могъща добродетел, но ще ви кажа, мои истински Дафа ученици: вашата бъдеща могъща добродетел ще превиши тази на който и да е Бог, който е идвал на този свят в коя да е точка от историята (аплодисменти), защото вие днес сте част от Фа-коригирането. Нужно е да го цените – трябва да цените пътя, който сте извървели. Само когато цените стъпките, които сте направили, можете да се справите добре по пътя напред. Не е останало много от пътя. Справяйте се дори още по-добре по вашия път и правете нещата дори още по-праведно.

По време на това преследване всеки Дафа ученик е станал съобразителен и рационален. Преди, когато тъкмо бях започнал да оповестявам Фа, докато гледах хората в публиката, си мислех за нещо. По онова време главите на тези хора имаха малко праведни мисли в тях и дори беше рядкост те да имат истински, собствени мисли. Човешките същества са повлияни от всякакви идеи в обществото и със своите понятия, придобити след раждането, те формират фиксирани идеи за различни неща в човешкия свят. И нещо повече, някои външни фактори контролират и се намесват на хората. Това бяха съществата, на които се натъкнах тогава. По онова време, когато много ученици казваха: „Дафа е велик“, те не бяха искрени и някои хора имаха някои съмнения за огромните промени, през които преминаваха телата им. Докато гледах тези същества, си мислех: „Могат ли да го направят? Ще бъдат ли способни да излязат от това състояние, в което са?“ А имаше и много фактори в пътя им на самоусъвършенстване, които носеха намеса на тяхното самоусъвършенстване и на моето Фа-коригиране. Колко трудно беше това! Тогава мислех за това през цялото време. Но сега вече не се тревожа за тези неща. Онези Дафа ученици, които успяха в преследването, ще ви кажа, че те стават все по-спокойни и все повече съзнават какво правят, техните праведни мисли стават все по-силни и осъзнатостта им е все по-явна. Не само спрях да се тревожа за тези неща – дори съм щастлив да видя състоянието, в което се намирате. (Ентусиазирани аплодисменти) Тези същества станаха истински осъзнати и сега животът им е в ръцете на техните собствени праведни мисли. Освен това те са същества, които се усъвършенстват във Фа-коригирането и са наясно с пътищата, които искат да поемат, и с целта и смисъла на своето съществуване. Колко необикновено. Ето защо, гледайки сегашната ситуация, сега не се притеснявам за нищо и знам, че колкото по-надалеч отиваме, толкова по-добре ще се справяте. В утвърждаването на Фа вие сте тези, на които хрумнаха много от идеите и разрешихте много проблеми сами. И в утвърждаването на Фа вие мислите как да утвърждавате Фа добре – тази най-величествена задача – и Дафа учениците по целия свят мислят за своите споделени задачи. Вие всички си сътрудничите, обсъждате, разисквате и анализирате нещата едни с други, за да стигнете до най-добрите подходи. Какъвто и да е случаят, това е уникалният начин на самоусъвършенстване на Дафа учениците и е нещо, което историята не е виждала никога преди. (Аплодисменти)

Днес е Великден, денят на възкресението на един Бог! (Ентусиазирани аплодисменти) Това е всичко, което ще кажа днес. На този специален, велик ден, нека божествените страни на Дафа учениците също да бъдат възкресени! (Дълги ентусиазирани аплодисменти)