Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Бостън

Ли Хонгджъ

27 април 2002 г.

Сред присъстващите има мнозина, които са дошли от други области, има и много хора от Австралия. Този път дойдох само за да се срещна с вас и няма да говоря много. Що се отнася до цялостното състояние на Дафа практикуващите във Фа-коригирането сега, смятам, че всичко е наред. В някои отношения нещата стоят много добре, а в други – не толкова. Но като цяло основната част се справя много добре. Като Дафа практикуващи има много неща, с които не сте се справили добре, и мога да ви кажа, че това е така, защото сте пренебрегнали изучаването на Фа. Причината е, че вашата повърхност, която все още се асимилира с Фа, трябва непрекъснато да се подобрява. И по време на вашето постоянно усъвършенстване за вас ще бъдат аранжирани неща, които трябва да отстраните чрез самоусъвършенстване. Всяко ниво има свое съответно състояние. Ако сте спрели да се развивате, тогава със сигурност ще изостанете от Фа-коригирането. Ако сте се справили добре по време на Фа-коригирането, то се дължи на това, че сте осъзнали същността на Фа. Ако не сте се справили добре, смятам, че то се дължи на това, че не сте приели изучаването на Фа сериозно и не можете да осъзнаете същността на Фа. Всички вие Дафа практикуващи, независимо в какво състояние се намирате и при какви обстоятелства, трябва да изучавате Фа и не можете да пренебрегвате собственото си асимилиране и подобрение; не може да забравяте да изучавате Фа. Ако не изучавате Фа добре, не бихте могли да се справите добре с Дафа работата. Ако се сблъскате с някакъв проблем или конфликт, няма да можете да го прецените правилно и ще предизвикате спорове. Разбира се, когато възникнат разногласия и има неразбирателства, мисля, че това не е непременно нещо лошо, защото вие сте в процес на самоусъвършенстване и упорството ви трябва да бъде премахнато. По време на самоусъвършенстването трябва да повишавате нивото си, затова неизчистените ви мисли на обикновени хора трябва да ви бъдат показани, за да ги отстраните. Но тъй като понякога изоставаме в изучаването на Фа, ние разглеждаме някои въпроси, свързани с разпространяването на Фа и спасяването на всички същества, като обикновени хора. Това прави много от нещата, които първоначално са били свещени, вече не толкова святи и те вече не могат да бъдат направени така добре. В същото време това кара хората в обществото да не ни разбират така добре. Така че това ще попречи не само на нашето усъвършенстване, но и ще причини загуби на Дафа.

Всички вие знаете, че след 25 април 1999 г. в много региони по света никой освен Дафа практикуващите не знаеше какво представлява Фалун Гонг. В началото медиите по цял свят искаха да научат нещо повече за Фалун Гонг, но нито една от тях не можеше да получи положителна информация. Те разполагаха само с данните, които разпространяваше китайската клеветническа пропаганда. Разбира се, много медии по света не го направиха умишлено – те искаха само да разкажат за това. Помислете! В такова обкръжение, под изпълнени с натиск небе и земя, ние успяхме да коригираме Фа в човешкия свят до такава степен, да накараме хората по света да ни разберат правилно и да видят какви сме в действителност. Това бе много трудно постижимо. То показва, че сте се справили много добре в утвърждаването на Фа – само по този начин може да се постигне такъв магнитуд. Ако не внимаваме с това, може да се случи така, че личното ни поведение да не съответства на Фа и да доведе до загуби. Затова трябва да бъдем много внимателни с подобен род неща.

Всички вие в момента сте много ангажирани; много от вас по своя инициатива са поели много ангажименти, така че трудно можете да се концентрирате в изучаването на Фа. Ако постоянно мислите за Фа-коригирането и не можете да постигнете покой в мислите си, вие сте изучавали Фа напразно. Ако не изучавате Фа с чисто съзнание, тогава сте го изучавали напразно и сте си загубили времето. Непременно трябва да осъзнаете това! Зная, че сте много ангажирани и работите много усърдно; някои ученици спят малко всяка нощ. Работите много, а трябва и да изучавате Фа; има, разбира се, и други неща за вършене, затова понякога не мога да кажа, че непременно трябва да правите нещата така – или иначе. При подобни, конкретни случаи вие сами трябва да помислите как да планирате и извършите нещата по-добре.

Още нещо. Забелязах, че някои относително видими проблеми от изминали години се проявяват отново в последно време. Какви проблеми? Много от практикуващите извън Китай имат определени умения и притежават високи познания. Много от тях имат университетско образование. С други думи, вие имате ясно съзнание и много големи възможности, затова много от нещата сте извършили наистина добре. Особено когато по ваша инициатива опитвате да направите някои неща добре и те наистина се получават много добре. Но именно защото имате големи възможности и всеки има добри идеи, понякога се стига до проблеми. Единият има добра идея, другият също; всеки си мисли, че неговата идея е по-добра – често разногласията възникват по този начин. Тъй като сте занемарили изучаването на Фа или не сте достатъчно усърдни в личното си самоусъвършенстване, противоречията ви приемат формата на спорове на обикновените хора.

Като Дафа практикуващи, каквото и да правите, за вас Дафа трябва да е от най-голямо значение. Когато и да правите някаква преценка, трябва да мислите първо за Фа. Може би си спомняте нещо, което съм ви казвал често: че Дафа практикуващите трябва да мислят винаги първо за другите – във всяко едно нещо, което правят. Всеки път, когато се случи нещо или възникне някаква ситуация, дори когато се отнася за нещо незначително, моята първа мисъл е за другите, защото това се е превърнало в нещо естествено за мен – аз мисля първо за другите. Ако успеете да се справите с това, при Фа-коригирането няма да попаднете в ситуация на спор. Ако имате такава здрава и солидна основа, ако постигнете душевно спокойствие, мислите за другите и се вглеждате в себе си, то тогава ще можете да изпълните много неща добре. Понякога нещата изглеждат като караница между обикновени хора; някои дори почервеняват от възбуда. Те не се съобразяват с това, че може да въздействат зле на средата и обществото, и по този начин се поставят на едно стъпало с обикновените хора. Вие не сте обикновени практикуващи, вие сте Дафа практикуващи. Знаете, че независимо колко безумно стане злото, то няма да съществува дълго. Колкото повече се доближава до края си, толкова по-зло се проявява то в съприкосновението си със силата на Фа-коригирането, което ни говори, че това е неговото последно безумно проявление. Ако един ден това наистина приключи, първото, което трябва да бъде направено, е Дафа практикуващите от периода на Фа-коригирането да бъдат доведени до Съвършенство и върнати на съответните им позиции. Когато по това време всеки направи една равносметка на изминатия път, ще бъде наясно с всичко. Разбира се, Буда, Дао или Бог, които са достигнали пълно Съвършенство, от своята позиция не биха мислили за това дали са се справили добре, или не – това ще е като сън, който вече е приключил, и повече никой няма да мисли за него. Но вашето представяне в този времеви период се явява това, което вие сами създавате за себе си. Всеки, който пропусне тази възможност или не направи нещо добре, ще може сам да види причината за грешката си, когато моментът настъпи.

Във времето на сегашното Фа-коригиране бяха създадени най-добрите възможности за съдбата на всички съзнателни същества, в цялата огромна небесна твърд. Дава се най-добрата възможност за всички съзнателни същества да положат основата на своето бъдеще. Същото важи и за Дафа практикуващите. Плодовете на вашето самоусъвършенстване, вашата позиция, могъщата ви добродетел и всичко във вашето бъдеще ще бъде изградено в тази съдбовна възможност на Фа-коригирането. Тогава, ако не правите нещата добре, ще съжалявате. Така че докато спорите, обзети от привързаности на обикновените хора, си мисля: „Ако те видеха истинската ситуация, нямаше да спорят, дори да бъдат помолени.“ Именно защото човек не може да види истината и има човешки възгледи, той може да се самоусъвършенства тук. С привързаностите на обикновените хора можете да утвърждавате Фа. Когато нямате тези привързаности, няма да можете да утвърждавате Фа и няма да можете да останете повече тук. Тогава вече не можете да се усъвършенствате. Но трябва да ви помоля сериозно да помислите как да използвате тези съществуващи условия най-пълноценно и да се справяте дори още по-добре.

Колкото и да сте ангажирани, трябва да се държите като Дафа практикуващи; колкото и да сте заети, трябва да внимавате какво въздействие ще окажете върху околните. От 25 април 1999 г. и след 20 юли 1999 г. злото ни постави в отбранителна позиция с помощта на измамнически и клеветнически методи, така че много съзнателни същества бяха отровени и им бе нанесена вреда. Вие всички положихте много усилия в спасяването на всички същества, за да получат хората ново разбиране за нас. Ако не се справите добре, може усилията ви и някои неща, които искате да направите, да окажат непреднамерено вредно влияние. Поведението на вас – практикуващите, трябва да бъде чисто и праведно. Много хора си мислят, че сте великолепни, само като видят как се държите. Ако не обръщате внимание на собственото си поведение в ежедневния живот, обикновените хора ще видят това. Тъй като не ви познават така добре, както например ако бяха изучавали Фа, те ще гледат само поведението ви. Възможно е поради една единствена дума или действие от ваша страна този човек да не може да бъде спасен или да се стигне до създаването на лошо впечатление за Дафа. Трябва да мислим за тези неща.

Учителят може да види слабостите и проблемите. Включително всяка ваша дума и действие, например – знам какво се съдържа в тях. Обикновено Учителят не разяснява Фа индивидуално. Защото когато говоря с някого за неговия проблем, съзнанието му ще бъде дълбоко разтърсено и това може да окаже обратен ефект. Затова рядко говоря така на някого индивидуално. Но когато говоря за подобни проблеми в такова голямо обкръжение, не бива да мислите, че не съм насочил казаното към някого от вас или към всички вас.

На небесата има много крале. Както знаете, Шакямуни е казал, че има толкова много Татагати, колкото са песъчинките в река Ганг. Тогава колко са песъчинките в индийската река Ганг? Има повече и от тях – казаното от Шакямуни е било само фигуративно. Всеки Татагата е крал на Фа. Има не само будистки школи – към будистките школи спадат само един тип божества, които се срещат често и са общоприети. Колко божества има тогава? Колко такива крале има тогава? Ако всеки път, когато нещо се случи, всеки крал се справя с нещата като вас, би било лошо. При тях няма такива противоречия, които да не отговарят на състоянието на нивото им. Разбира се, те могат да видят истинските принципи, могат да видят как ще е най-добре. Но има и моменти, в които техните познания до известна степен се различават; въпреки това те не биха спорили. Това е велика толерантност и великодушие към съзнателните същества и е състояние, в което те разбират всичко с доброта. Казано на човешки език, те могат да разбират другите. Ето защо не бива понякога да стигаме до задънена улица със силните страсти на обикновен човек и да не можем да се измъкнем оттам. Колкото повече мисли човек за това, толкова по-привързан става, толкова по-неспокойно става сърцето и толкова повече е атакуван от демони. Ще ви кажа, че когато не сте с ясно съзнание, демоните ви използват. Независимо колко дълго сте се усъвършенствали, независимо каква репутация имате сред Дафа практикуващите, ако не съблюдавате тези неща, със сигурност ще ви се случи това. Нека ви кажа следното: независимо колко добре се усъвършенствате, докато все още имате съзнанието на обикновен човек, именно то е това, което тези демони могат да използват. Ако човек не внимава за това, той може да бъде използван от демоните по всяко време. Като Дафа практикуващи вие трябва с всички сили да се опитвате да удържате тези обикновени човешки мисли, да се опитвате да им попречите да оказват влияние, да се опитвате да вървите по своя път възможно най-праведно. Във всяко обкръжение и независимо на какво ще попаднете, трябва да бъдете възможно най-открити и честни, толерантни и щедри; да можете да разбирате другите и да можете да разглеждате нещата от всички страни. Мисля, че така ще можете да направите много неща добре. Да действате по този начин не означава, че правите компромис. Всеки има право да изрази своето лично мнение и да отсъди с добро сърце.

След като казах всичко това, в действителност всичко се свежда до въпроси в самоусъвършенстването. По време на Фа-коригирането трябва да се чете повече от книгите и да се изучава повече Фа. Всъщност това не е критика към вас; Учителят може да види установените слабости. Вие ме наричате Учител, така че трябва да ви кажа къде са грешките ви и те трябва да бъдат разпознати. Разбира се, често ви хваля – че Дафа практикуващите са превъзходни и великолепни и че сте се справили наистина добре. Що се отнася до подобни думи, когато се изричат често, това не е добре за вас. В много от случаите, в които Учителят е видял, че сте извършили нещата добре, мога само да се радвам безмълвно за вас.

Всеки Дафа практикуващ е работил много активно при утвърждаването на Фа и при спасяването на всички същества. Учителят е видял това много добре. То е това, което днешните обикновени хора не могат да направят. Нашите практикуващи извън Китай са вложили всички сили. Във времето на Фа-коригирането всеки прави това, което е необходимо. Що се отнася до практикуващите в Китай, те имат свой начин на поведение, а вие, практикуващите извън Китай – ваш. Всички вие сте забележителни. Не става въпрос, че всички трябва да вършат една и съща работа. Всеки Дафа практикуващ прави това, което трябва да прави като Дафа практикуващ, в собствената си среда. Вие правите това по собствена инициатива и от сърце. Всеки практикуващ се стреми да запази Фа и да спасява всички същества, точно като частица от Дафа. От тази гледна точка, хората по света не могат да се сравняват с него.

Всички вие знаете, че няма аналог на това, което злата сила в Китай владее, за да издевателства над хората. Може да се каже, че то представлява една съвкупност от всички времена и всички страни. Още повече, че мислите на китайския народ днес са толкова изродени от политическите борби, че са станали все по-лукави и коварни. Затова злините, които те извършват, са изключително лоши. Но дори и да е така, много хора са били пасивно използвани да извършват лоши неща, така че всъщност те не са саботирали Фа от сърце. Аз видях това. Независимо какви методи и средства използва злото, за да саботира Фа, няма да постигне целта си. Ние правим всичко от сърце, а те го правят за пари и тези неща не могат да се сравняват. Това, което стои срещу нас, е една зла, престъпна политическа банда, която притежава огромна и силна държавна пропагандна машина, която има консулства навсякъде по света, която притежава огромна армия, за да ни държи в подчинение. Ние успяхме за много кратко време да разкрием на хората по света истината за жестокото преследване. Не е ли това прекрасно? Не успяхме ли, защото Дафа практикуващите го направиха от сърце? Не успяхме ли, защото Дафа практикуващите го направиха по своя инициатива? Разбира се, злото никога няма да успее да саботира Фа на космоса.

Разбира се, много неща не са така прости, както си мислят обикновените хора. Никой не може да прави каквото си поиска, и това важи и за злото. Казвал съм, че в миналото старите сили са аранжирали нещата много точно и систематично за периода на Фа-коригирането, както и всичко, което се проявява през този период. Въпреки че е така объркано – объркано до такава степен, и толкова лошо – лошо до такава степен. По целия свят, включително и в Китай, все още има много същества в обикновеното човешко общество и във всички измерения, които не са част от това. Всички те са възпирани. С други думи, те нямат нищо общо с това, не им е позволено да се месят, независимо дали са добри, или не – има ги и от двете страни. На пръв поглед изглежда, че цари безредие, но всъщност всичко е подредено много добре. Поведението на злите същества изглежда много пагубно и лошо; то е било провокирано от старите сили, а целта на използването им е по време на Фа-коригирането да можем да се изчистим от мръсотията в космоса. Злите същества не могат да видят действителната ситуация, затова се държат така безумно. Когато настъпи моментът на разкриване на истината, всички съзнателни същества, включително и обикновените хора, ще възкликнат удивени: „А, ето как било!“

Разбира се, сега обстоятелствата в тази среда се различават от средата в континентален Китай. Да говорим за неща, отнасящи се до Фа-коригирането или до спасяването на съзнателни същества, под влиянието на такъв натиск от злите сили и при такава ситуация, в която всички измерения са изпълнени със зло, е различно от това да говорим за тях тук. Но дори и да е така, причината всъщност е, че старите сили желаят да тестват Шиншин на Дафа практикуващите. Това определено е така. Ако не беше така, това абсолютно нямаше да се случи. Най-добрият начин за справяне с тази ситуация е Дафа практикуващите да вървят по пътя си праведно, да правят всичко възможно, за да не позволят на злото и на старите сили да се възползват от пропуските им, и да укрепят праведните си мисли. Старите сили не се осмеляват да се противопоставят на разясняването на истината и на спасяването на съзнателни същества. Важното е да не им позволявате да се възползват от пропуски в съзнанието ви, когато вършите неща.

Позволете ми да използвам тази възможност, за да обсъдим и някои незначителни неща. Както знаете, в момента силите ни са ограничени. По време на Фа-коригирането, когато усилията ви са насочени към определена дейност, не бива да пренебрегвате други неща. С други думи, не бива да концентрираме усилията си в една точка, а да обхванем цялото. И всички неща, които правим сега, да ги правим добре.

Няма да говоря още много. Зная, че всички сте работили усърдно. Не отправих много похвали днес, но зная, че всъщност всеки един от вас се е отдал напълно на утвърждаването на Фа. Когато виждате, че има още много да се прави, вие сте много загрижени и искате да го направите добре. Учителят вижда всичко това. Аз не съм единственият, който го вижда. Казвам ви, че всички съзнателни същества във Вселената наблюдават това. Повърхността на материята се състои от поредици молекули и Фа-коригирането като цяло е достигнало тази повърхност. Но погледнато с очите на обикновен човек, тази повърхност е много груба; в действителност има огромни микроскопични системи, които са внедрени в нея, и тя също е много сложна. По време на Фа-коригирането пробивът на повърхността вече е направен; с други думи, на път е да достигне там, където хората могат да го видят. Но в микрокосмоса това съответства на огромни измерения, в които има огромни групи от съзнателни същества. За това броят на съществата, които трябва да бъдат спасени по време на Фа-коригирането, е огромен и положението е сложно. Всички съзнателни същества гледат внимателно какво правим. В този космос има очи навсякъде и съзнателните същества, които са били коригирани и които все още не са, всички наблюдават това. Всички същества в новия космос очакват с нетърпение финалния завършек. Всички същества в стария космос също копнеят за спасение. Само една част от старите сили е участвала в преследването на Фа-коригирането; те са 20% от съзнателните същества на различни нива. Няма други същества, които са се присъединили. Тези, които не са се присъединили, само наблюдават събитията. Всички знаят едно нещо, знаят го и старите сили. Ако това дело не успее, всичко ще престане да съществува.

Днешните научни изследователи също са открили огромни промени в космоса. Те откриха, че границата на космоса, която могат да наблюдават, се разраства много бързо. Освен това скоростта на разширение става все по-висока. Преди не исках да ви говоря за това. Само преподавах принципите на Фа. Знаете ли какво означава това разширяване? Един предмет разширява масата си, преди да избухне. Той се разширява и разширява, и когато достигне до определен етап, внезапно експлодира. Така че всичко е в своята заключителна фаза. Много съзнателни същества наблюдават това с тревога. Що се отнася до старите сили, които имат свои изисквания, те също са разтревожени. Разбира се, съществата в новия космос също очакват с нетърпение края на всичко това. Величествената сила на Фа-коригирането също е в процес на извършване на нещата от финалния етап с още по-голяма скорост, която ще надмине всички времена. Сега тя изостава съвсем малко от скоростта на разширяване на повърхността. Разбира се, скоростта на разширяване изглежда бавна от гледна точка на човешкото време, но всъщност е много бърза. Аз правя нещата също много бързо. Бях ви казал, че колкото е направено там горе, толкова може да бъде направено в долните нива. Въпреки разширението на Вселената аз правя нещата с изключителна бързина и определено мога да го настигна. Ако не успея да го настигна, окончателното разпадане ще направи така, че всичко на земната повърхност да престане да съществува. Ако го настигна, проблемът ще бъде разрешен. Не само ще го настигна, но и ще го надмина и именно това ще е времето на Фа-коригирането в човешкия свят. Сега изоставам съвсем малко от скоростта на разширяването. В момента ни наблюдават безброй съзнателни същества, безбройни животи. В действителност във всяка частица от въздуха има очи. Що се отнася до небесата, вече съм ви обяснявал, че те не са такива, каквито си ги представят хората. Когато погледнете към Земята от Луната, Сатурн или Венера, не е ли тя също на небето? По същата логика, тя е на небето. Небето е в микрокосмоса и в макрокосмоса и под този термин не се има предвид паралелни пространства, съставени от частици от същите нива. В очите на божествата това е само понятие за „близо“ и „далеч“. Всички съзнателни същества в микрокосмоса и в макрокосмоса следят внимателно всичко това, което се случва на Земята. Те знаят за всяко поведение, всяко движение и всяка една мисъл на Дафа практикуващите. Всички съзнателни същества от по-високи нива виждат много добре всичко, което правят Дафа практикуващите. Затова вие трябва да правите нещата добре, така че да спечелите възхищението им.

Това е великолепно, наистина е великолепно. Ако го нямаше Фа-коригирането, величието на Дафа практикуващите от периода на Фа-коригирането нямаше да бъде показано ясно. Дафа практикуващи, възможността, която ви се предлага, е грандиозна. Отговорността, която ви се дава, е огромна. Разбира се, вашият произход също е от значение. Предвид всички тези неща взети заедно, казвам, че сте великолепни. Вие трябва да сте достойни за названието „Дафа практикуващи от периода на Фа-коригирането“! Това е възможност, която никога вече няма да съществува в космоса. Това се случва за пръв път от сътворението на небето и земята – само този един път от сътворението на Вселената. Всичко изглежда както при обикновените хора и не много различно от техните неща. Ако имаше разлика, хората щяха да вярват на всичко, което им кажете. И тогава вече нямаше да я има тази възможност за Фа-коригиране и за усъвършенстване. Хората са извършвали грехове, намирайки се в заблуда, така че сега те могат единствено да ги изплатят, докато са в заблудата. Имаме да извървим един труден път, но това няма да трае дълго. Надявам се, че в бъдеще ще се справяте още по-добре.

Няма да говоря повече. Можете да продължите конференцията. Днес съм тук само за да се срещна с вас, защото има хора от Европа, Австралия и Азия, и защото желаете да ме видите. Ако има неща, които трябва да ви кажа, непременно ще се срещна с вас и ще ви кажа какво да направите. Днес преди всичко исках да се срещна с вас. Благодаря на всички!