Преподаване на Фа на Фа-конференцията във Флорида, САЩ

Ли Хонгджъ

29 декември 2001 г.

Здравейте всички.

Измина време. Тъй като на тази Фа-конференция споделяте своя опит в самоусъвършенстването, тъй като цялостният прогрес на Дафа в момента е доста добър и тъй като по време на Фа-коригирането правите всичко с уверени стъпки, не съм планирал да ви говоря за нещо конкретно. И дори още по-малко имах намерение да преподавам Фа, който да е твърде далеч от това, което правим в момента. Причината е, че когато има нещо, за което трябва да ви говоря, и действително ви говоря за него, то е равносилно на това, да ви казвам какво би трябвало да правите. Този път, тъй като не съм ви виждал от доста време, на първо място дойдох да ви видя, а също мислех да се възползвам от тази възможност да наблегна върху важността на нещата, които правим сега, и върху цялостната ситуация. Не искам да говоря много за други неща, тъй като сега това лесно би могло да се намеси в цялостния ни напредък във Фа-коригирането.

Съдейки по сегашната ситуация, всички наши ученици са способни да разберат Фа от самия Фа и по време на тези две и повече години вие бяхте закалявани, ставайки все по-рационални, с все по-ясно съзнание и все по-способни да разбирате Фа; и като Дафа практикуващи чувството на всички вас за отговорност към вас самите, към Дафа и към всички съзнателни същества ставаше все по-ясно. И с това всички Дафа практикуващи бяха способни да вършат работата по разясняване на истината дори по-добре. В това, което се случи, видяхме и следното: през периода след 20 юли 1999 г. вероятно всеки ученик е почувствал, че злото сякаш проникваше във всичко и беше навсякъде. Цялото нещо наистина изглеждаше като казаното от онези пророци: злото дойде, сякаш засенчвайки небето и покривайки земята, и сякаш наистина небесата се бяха срутили. Злото беше навсякъде. Без значение колко добър е бил човек или друго живо същество, те най-вероятно са били повлияни от това зло. По това време даже всеки от Дафа учениците мислеше какво означава това за тях: „Трябва ли да се самоусъвършенствам в този Дафа? Наистина ли Дафа е нещо правилно, или е погрешно? И какъв човек е Ли Хонгджъ?“ Много ученици непоколебимо преминаха това, след като го обмислиха. Наистина забележително. Вие бяхте способни да пристъпите напред в такава трудна обстановка и при толкова много натиск, за да разяснявате на хората какво представляваме и да им казвате, че сме преследвани, че всички средства, които се използват за атака, са измислици и клевети и напълно репресивни по природа и че това е най-злото преследване. Така че, когато хората по света научиха за преследването, те бяха шокирани.

Тъй като злото дойде, сякаш засенчвайки небето и покривайки земята, то направи задачата ни да разясняваме истината ужасно трудна и изглеждаше, че хората не искат да ни слушат. Това всъщност беше тази зла драма, която ги възпираше. След като хората чуха и повярваха на едностранчивите лъжи на злото – единственото, което можеха да чуят – те имаха мисли и съмнения в резултат на това, че повярваха на лъжите; това, в комбинация със злото, което се възползваше от неправилните им мисли, направи хората по-малко способни да ни разберат правилно и те също така не можеха да разпознаят истинската ситуация – преследването. С ускоряването на цялостния процес на Фа-коригирането обаче то непрестанно се придвижва напред към дори още по-обширни измерения; с други думи, придвижва се към по-микроскопични нива; най-фундаменталната причина за Фа-коригирането на космоса е, че безбройните същества на по-микроскопичните нива в космоса са се отклонили от нормата. Разбира се, много от тях не са му попречили непременно нарочно. Тяхното съществуване само по себе си беше проблем, който трябваше да се адресира; съществуването им беше стари елементи, огромни космически тела, които бе необходимо да се коригират, и необятни същества, които бе необходимо да бъдат спасени. Справянето с тях чрез Фа-коригирането е като биват елиминирани във Фа-коригирането, позиционирани наново или асимилирани там, където се намират. Така че всичко това изисква процес и този процес отнема време. Говорейки за време, знаете, че изминаха две години от 20-ти юли. По онова време всеки ден ви се струваше като година и дори всеки момент се усещаше като година. Натискът беше огромен. Но всички вие издържахте на този огромен натиск и непоколебимо и без прекъсване вършехте различни неща, за да разобличите преследването от злото. Междувременно в резултат на това, че все повече и повече зли същества се елиминират по време на Фа-коригирането, мислите на хората по света станаха не толкова силно ограничени. Така в тази ситуация сте открили, че когато отново обяснявате на хората истината за преследването, те не са така безразлични, както преди, и са щастливи да я приемат, сякаш никога не са чували за преследването на Дафа практикуващите. И все повече и повече хората по света искат да научат истината. Тъй като Фа-коригирането непрестанно се движи напред и тъй като практикуващите непрестанно изпращат праведни мисли, злите същества стават все по-малко. Всъщност злото прави лоши неща само в този промеждутъчен период, преди Фа-коригирането да дойде и преди всичко ново да бъде създадено. Всичкото зло се случва и действа тук и това е периодът, когато то може да хвърля нещата в безпорядък. То не може да хвърли Фа в безпорядък и е невъзможно да хвърли новия космос в безпорядък. То показва – в този период от време, преди Фа да бъде коригиран – всичко от старите същества след тяхното дегенериране и изглежда ужасно зло. Дафа практикуващите в човешкия свят могат да почувстват много напрежение в тази среда – те наистина чувстват много напрежение. Но вие знаете, че времето е различно в различните измерения, така че ако погледнете на това от едно много голямо времепространство, ще откриете, че тези две години не са нищо повече от един миг – те са много кратки. Когато сме насред това, понасяйки преследването, всички имаме чувството, че дните се точат като години. Но сега вие го преодоляхте и ако погледнете назад, ще откриете, че тези две години са били само миг в космоса. Но въпреки това, тези две години изковаха толкова много наистина величествени просветлени същества; през тези две години толкова много от нашите ученици бяха калени и станаха зрели; и през тези две години вие бяхте способни ясно да видите и да се освободите от толкова много обикновени човешки мисли, от които преди не можехте да се освободите, наред с привързаности, които не можехте да разпознаете. При нормални условия това би било трудно да се постигне. Разбира се, аз отхвърлям всички аранжировки, които те направиха – не ги признавам. Но наистина, сред тази зла драма Дафа практикуващите се каляват и стават все по-изключителни. Когато погледнем назад към тези две години, не са ли те просто миг? Повече от две години изминаха, но този период позволи на нашия Дафа и на Дафа практикуващите да положат основите на всичко вечно и най-величествено, заедно с най-величествената велика добродетел.

Разбира се, да сте способни да правите всички тези неща добре е неразделна част от всеки един от нас, от собственото самоусъвършенстване и напредък на всеки Дафа практикуващ. И ето защо без значение как сте били преследвани, в трудни ситуации вие все пак сте били способни да постоянствате в самоусъвършенстването, да постоянствате в изучаването на Фа и да запазите бистър ум. Когато съзнанието на практикуващия се отдалечи от Фа, злото ще намери своя път да се вмъкне. Погледнато с човешки очи, хората и всичко останало в човешкия свят е триизмерно. Но в действителност цялата материя в цялото измерение на хората – било то цветя, трева, дървета, човешки същества, въздух и така нататък – всичко е изградено от частици с този размер (молекули). И в този слой от частици всичко, включително човешкото тяло, е свързано. Когато самият човек няма праведни мисли, всички лоши неща в космоса или в Трите сфери ще преминават през човешкото тяло в неспирен поток и даже когато останат там, човек не го осъзнава. Ето как хората са манипулирани; с други думи, те са манипулирани, когато тези частици са способни да се свържат една с друга. Така през двете години на преследване, през които преминахте, вие успяхте да постоянствате във вашето самоусъвършенстване, да избистрите ума си все повече и да разпознаете дори още по-ясно злата същност на това преследване. Така че, с други думи, изучаването на Фа е изключително важно за Дафа практикуващия – за самоусъвършенстващия се. Без значение колко трудна е средата ви, без значение колко заети станете, вие не може да забравите да изучавате Фа. Трябва да изучавате Фа, защото това е абсолютната, най-фундаментална гаранция за вашия напредък. Не мога да се срещна с всеки ученик, особено при сегашната ситуация в континентален Китай. И при тези обстоятелства, при които нашите ученици нямат възможността да ме виждат, те не могат да дойдат да намерят Учителя, когато има проблем, така че могат само да приемат Фа като Учителя. И с цел да ви се даде възможност да практикувате самоусъвършенстване и да напредвате, аз изпълних този Фа от край до край с всеки елемент, който може да даде възможността на човек да се подобрява и да се издига чрез самоусъвършенстване. Докато го изучавате, всякакъв проблем може да бъде разрешен. Докато се самоусъвършенствате и докато сте способни да разбере Фа от самия Фа, няма нищо, което да не можете да постигнете.

Разбира се, говорейки за изучаване на Фа, всъщност вие сте постоянствали в това. Но тъй като сега сте много заети с работата си по разясняване на истината – някои от вас пишат статии, някои от вас правят неща във формата на новинарски медии, някои от вас раздават брошури на улицата, а има и хора, които вършат всякаква друга работа, свързана с разясняването на истината, спасявайки отровените от лъжите хора по света – понякога когато изучавате Фа, не сте способни да успокоите съзнанието си. Това е наистина, наистина сериозен проблем.

Всички знаете в какво състояние на съзнанието трябва да е човек, за да види принципите на Фа. Знаете го, без да е необходимо да казвам много. Когато вашите очи четат Фа, но въпреки това съзнанието ви не е във Фа, помислете – не четете ли напразно? За кого четете? Тогава вие самите всъщност не изучавате Фа. Не ви ли казах, че трябва да сте сигурни, че вие самите наистина получавате Гонг? Тогава, ако съзнанието ви не е във Фа, докато изучавате Фа – за кого го изучавате? Това не е, за да ви критикувам – просто ви казвам, че това наистина е критична ситуация. Така че без значение колко сте заети, когато изучавате Фа трябва да оставите настрана всички други мисли – изобщо не мислете за други неща, просто изучавайте Фа. Може би, докато изучавате Фа, проблемите, за които сте мислили, ще се разрешат, тъй като зад всяка дума има Буди, Даоси и Богове. Как може да не знаят какво точно искате да разрешите и какво сте загрижени да направите в това време? Тогава как може да не ви кажат? Но има едно нещо: трябва да постигнете състоянието на изучаване на Фа без какъвто и да е стремеж. Разбрахте това много отдавна – не може да четете Фа с привързаността за разрешаване на проблема ви. Просто четете спокойно и е сигурно, че ефектът ще е отличен. Така че, когато изучавате Фа, не го правете просто формално. Трябва да успокоите съзнанието си, когато го четете, и наистина да го изучавате. Не позволявайте на съзнанието ви да се отклонява. Щом съзнанието ви започне да блуждае наоколо, ще изучавате напразно. Ако погледнем това от различен ъгъл, когато изучавате Фа и съзнанието ви не е във Фа, проблемът не е само, че го четете просто формално, но също и че човекът, който изучава Фа, всъщност не се отнася към Фа с достатъчно уважение. Как тогава Фа да се разкрие? Така че от тази гледна точка мисля, че трябва да успокоите съзнанието си, когато изучавате Фа, и да помните да поддържате съзнанието си съсредоточено по време на изучаване на Фа, когато сте заети.

Нека поговоря и по един друг въпрос. А именно, както знаете, ние елиминираме злото в определено време, тоест изпращаме праведни мисли. В миналото не се е наричало „изпращане на праведни мисли“, наричало се е „божествени сили“ – използване на божествени сили, божествените сили на Буда Фа. Обикновените хора го наричат „свръхестествени способности“. Тогава защо го наричам „изпращане на праведни мисли“? Тъй като вие се самоусъвършенствате в Дафа, всичко трябва да е най-величествено и най-чисто. Нито едно от нещата, които правим, не са просто за личното ви самоусъвършенстване. Трябва да вземем под внимание също и Фа и трябва да имаме предвид новите същества на бъдещето, и същевременно трябва да вземем под внимание формата на съществата в бъдещето. Тъй като вие полагате основи за тях, пътят, който поемаме, трябва да е праведен. Каквото и да правите днес, бъдещите хора ще отбележат: „Ето как Дафа практикуващите са го направили по онова време“, така че можем да видим, че много неща са от голямо значение. Ето защо трябва да сме чисти, когато изпращаме праведни мисли. Понастоящем, дали на микроскопично ниво в човешкото общество или в различни измерения, Фа-коригирането се извършва в целия Космос, без да пропуска нищо – извършва се също така и под повърхността на човешкото общество.

В човешкото общество в днешно време има много лоши явления, лоши хора и лошо поведение, които напълно се отдалечават от човешкото, даже до състояние, при което някои хора имат не само изкривен манталитет, но и огромна демонична природа. Така че какво би трябвало да направим за това положение? Ще ви кажа – нищо. Защо? Величествеността на Дафа практикуващите е свързана с Фа-коригирането на космоса и вашата най-велика мисия е да пазите Фа. Нека онези, които не вредят на Дафа, просто да си съществуват. Ако някой вреди на Дафа, трябва да му разясните истината, да възпрете злото, да елиминирате злото и да спасите хората. Така че с други думи, точно сега ние не правим нищо относно множеството лоши явления в днешното общество, защото това ще бъде направено, когато Фа коригира света на хората. А нещата, които трябва да се направят, когато Фа коригира човешкия свят, нямат нищо общо с Дафа практикуващите, защото вие ще постигнете Съвършенство. Величествеността на Дафа практикуващите е свързана с Фа-коригирането и е различна от формата на лично самоусъвършенстване, която човечеството е имало в миналото – определено не е същото нещо. Така че с други думи, нашето изпращане на праведни мисли е с цел да се елиминира злото, което преследва и се намесва на Дафа и преследва Дафа практикуващите, и за да се елиминират всички фактори, които преследват Фа. Така че непрестанното изпращане на праведни мисли от нашите Дафа практикуващи наистина има огромно влияние. През този период, когато огромното, поразително мощно течение на Фа-коригирането на човешкия свят все още не е достигнало човешкия свят, тоест по това време, преди Фа-коригирането да е пристигнало тук, Дафа практикуващите наистина са елиминирали много, много лоши неща, когато изпращат праведни мисли. И всички тези лоши неща бяха това, което вредеше на Фа и преследваше Дафа практикуващите. Количеството, което е било елиминирано, е огромно. Може би си спомняте, че преди, когато нашите ученици започнаха да изпращат праведни мисли, беше различно. По онова време, когато и да изправехте дланта си вертикално пред гърдите, злото се подреждаше, сякаш готово за битка, и идваше на гъмжащи орди. По-късно, след като нашите ученици непрестанно бяха изпращали праведни мисли, елиминиращи тези зли същества, които вредяха на Дафа, и тези зли същества, които манипулираха хората, огромна част от тях беше елиминирана и останаха много малко. Да се прави това не е липса на милосърдие. Как бихме могли [да позволим] Фа на космоса и Дафа практикуващите да бъдат преследвани от тези зли същества? Ето защо аз преподадох Фа на „Отвъд границите на търпението“. Сега, когато изпращате праведни мисли, когато и да изправите длан вертикално пред гърдите си, злите същества веднага се разбягват. Гонг, който изпращате, дори трябва да търси тези зли същества – търси ги навсякъде, отгоре и отдолу, и ги елиминира, където и да бъдат намерени. Сега злото не се осмелява да се показва просто така и повече няма способността да организира зли същества, които да подемат широкомащабни атаки срещу Дафа практикуващите. Сега Дафа практикуващите са тези, които имат надмощие; когато изпращат праведни мисли, те ги елиминират навсякъде, докато всички бъдат елиминирани.

Нека ви кажа, че всички тези, които остават и могат да преследват Дафа и Дафа практикуващите – това е заради самите ученици. Учениците, които не сте взели сериозно изпращането на праведни мисли: злото в измеренията, с които се предполага вие да се нагърбите и да поемете отговорност, не е елиминирано. Това е причината. Така че трябва да гледате сериозно на изпращането на праведни мисли. Без значение дали смятате, че имате способността, или не, би трябвало да го правите. Това, което елиминирате от собственото си съзнание, са нещата, които имат ефект в рамките на собственото ви тяло; същевременно трябва да елиминирате и външните, които са пряко свързани с измеренията, в които се намирате. Ако не ги елиминирате, то тогава те не само ще ви преследват и възпират, но ще преследват и други ученици, други Дафа практикуващи. Както знаете, преследването, от което страдат Дафа практикуващите в континентален Китай, е доста сурово, така че всеки ученик трябва истински, ясно да разбере своята отговорност и когато изпраща праведни мисли, трябва да е способен истински да успокои съзнанието си и наистина да възпроизведе ефекта от праведните мисли. Така че това е нещо извънредно критично и изключително важно. Тогава ако всеки ученик е способен да го направи, мога да ви кажа, че с пет минути изпращане на праведни мисли заедно, злото в Трите сфери никога повече няма да съществува – ето колко важно е това. Но измина много време, откакто започнахте да изпращате праведни мисли. Злите същества, които бяха елиминирани, са наистина много. От друга страна, тъй като това, колко добре се справя всеки човек в процеса на своите самоусъвършенстване, напредък и разбиране и колко добре се справя във Фа-коригирането, е директно свързано с неговото собствено самоусъвършенстване и също така е директно свързано с нивото, до което се е издигнал, Учителят не може да изисква твърде много от вас. Аз само ви казвам колко е важно. До каква степен един човек иска да се самоусъвършенства и каква сфера иска да достигне, си е негова собствена работа. Учителят може само да ви каже колко е важно изпращането на праведни мисли.

Има и друг въпрос. От 20 юли 1999 година, когато започнаха да ни преследват, ние успяхме да помогнем на хората по целия свят ясно да видят какво е Фалун Гонг. Всички те знаят, че сме добри. Дали ще са правителствата на различни страни или техните народи, включително и тези държави, които имат наистина добри връзки с китайското правителство, всички те много добре знаят кои сме и какво представлява злото, което преследва Дафа. С други думи, способността ни да правим това е неразделна от общото усилие на всеки един от вас, ученици. Това означава, че докато разяснявате истината, вие сте успели наистина да сте отговорни към Дафа и сте успели да закалите праведните си мисли, сблъсквайки се с натиска. Всеки Дафа практикуващ има работа и семейство, така че като се има предвид, че времето ви е ограничено на всеки фронт, забележително е, че направихте Дафа приоритет във вашите действия през тези години. Сега ситуацията е различна, благодарение на общите усилия на Дафа практикуващите. Злото е изолирано и даже вътре в Китай постепенно се формира една тенденция: хората започват да се пробуждат. Първоначално, както знаете, в периода след 20 юли 1999 г. преследването в Китай беше ужасно тежко и никой не смееше да каже дори една справедлива дума за нас. Но сега учениците на Фалун Гонг се осмеляват да се срещат директно с хората, отговорни за преследването, и се осмеляват да се виждат директно със служители на различни постове. „Вие ме преследвате, така че съм дошъл да ви кажа истината.“ Дафа практикуващите дори значително са коригирали Фа в големи области, в много области. С други думи, цялата ситуация се променя и хората научават истината за това зло преследване. Така че, с други думи, разясняването на истината е изключително важно и всеки ученик трябва да го приеме сериозно. Нека ви кажа това: понастоящем следващото най-важно нещо освен вашето самоусъвършенстване е разясняването на истината, защото това е директно спасяване на съзнателни същества, това е директно спасяване на хората на бъдещето и също така демонстрира величествеността на Дафа и Дафа практикуващите – в такава трудна обстановка вие все пак съумявате да спасявате съзнателни същества.

Трудно е да се спасят днешните хора. Понякога ви казвам на шега: когато им кажете, че Дафа е добро, след като поговорите с тях известно време, те казват: „Да, знам – Дафа е добро. Но порочната ККП ми дава пари, така че не съм и срещу тях.“ Това, което искат да кажат, е: „Въпреки че сте добри, аз не съм срещу ККП.“ Това е причинено от пропагандата на злото в неговото преследване на Дафа и е средство, което те често са използвали, за да заблуждават хората по света. Ние никога не сме казвали, че сме срещу ККП. Дегенератът начело на злото в човешкия свят е този, който разпространява нелепости, че неговата партия трябва „да победи Фалун Гонг“. Той подвежда хората. Ние по никакъв начин не се въвличаме в политиката. Така че с други думи, когато разясняваме истината, за да спасим хората, трябва да я съобразим с начина на мислене на съвременните хора. Това е така, защото степента, до която днешните хора вярват в Богове, е много ограничена, приемливото за тях минимално ниво на морал е също много ниско и даже когато знаят отлично, че нещо е лошо, те все пак го правят. Разбира се, въпреки всичко ние ще спасим толкова, колкото можем, и ще направим всичко възможно да разясним истината. Причината е, че в бъдеще все пак трябва да има Фа на това човешко ниво и все пак трябва да има същества на това ниво – не може просто да свърши точно тук. Освен това, тъй като Дафа се е разпространил широко в този свят, бъдещото човечество следва да е много благословено. Греховете, които тези отровени хора в Китай са извършили срещу Дафа, са вследствие на преследването от злите сили и това е направило греховете на хората – особено греховете на китайския народ – огромни; накарало ги е директно да се противопоставят на Фа на космоса, който е създал целия живот. Така това, което очаква тези хора, е елиминиране – те са в най-голяма опасност. Така че сега, стига лошите мисли в главите им към Дафа да са елиминирани, няма проблем. Ако не сте срещу ККП – става, ако не сте срещу еди-какво си – става, но ще ви кажа следното: не бъдете срещу Дафа. Защо? Ще ви кажа истинското положение... Причината, поради която ви го казвам, е, че някои хора, които не се противопоставят на Дафа и все пак не са добри хора, е много вероятно да не бъдат изличени веднага, най-малко по време на финалното елиминиране на преследването срещу Дафа. А ако не бъдат изличени, може би за тях има надежда. Това ще зависи от тях по-късно – ще зависи какво правят, когато Фа коригира човешкия свят. Посредством Дафа практикуващите, които дават всичко от себе си в разясняването на истината, много хора успяха да видят всичко това и имат много праведни мисли. Тогава мисля, че в този случай за тези хора не става дума просто да видят какво е Дафа – те ще имат възможност и да кажат някои справедливи неща за Дафа и тогава всъщност вече ще са поставили отлична основа за живота си в бъдеще.

В миналото хората са говорили за „спасяване на всички съзнателни същества“. Знаете, че било то по времето на Шакямуни или на Исус и дори в случая с Лао Дзъ и някои други Богове, които са слизали да спасяват хора, „спасяването на всички съзнателни същества“, за което те са говорели, е било много различно от това, което правите вие. В онези времена най-висшето същество на света е било човекът – обикновеният, обичаен човек в този свят. Истинските хора са продукт на Трите сфери и са създадени от материята в Трите сфери. Тези същества са много различни от Боговете и им е трудно да разберат същества от по-високо ниво. Така че те дори се страхуват от Боговете и наистина е трудно да бъдат спасени. Ето защо Шакямуни е преподавал Архат Фа и е можел да спасява хора само до Статуса на достижение на Архат. Истина е, че човешките същества не могат да се самоусъвършенстват до много високи нива. Но какви са съзнателните същества, които Дафа практикуващите срещат днес? Ето защо съм казвал, че Дафа практикуващите са величествени; вие сте имали достатъчно късмет да попаднете в този величествен период и това, което ви е било възложено, също е величествено. Това е така, защото сега 90% от човешките същества са такива, които са дошли от високи нива. С други думи това, което е вътре в тази човешка кожа, вече не е човешкото същество от миналото – тази човешка кожа е била придобита и заета от същества, които са дошли от много високи нива. И това не се ограничава до човешките същества. Това Фа-коригиране е било аранжирано още от времето на предишната Земя и е било изпробвано веднъж. Така че с други думи, това е било систематично аранжирано още от едно толкова далечно време. Тогава помислете: би ли могло човешкото общество и всичко, което можем да видим, да съществува по случайност? Дори всяко движение на всеки Дафа практикуващ, всяко действие, всяка дума и даже въпросите, над които се замисляте – нищо от това не е така просто. В бъдеще ще видите, че всичко е било много внимателно аранжирано. Но не съм аз този, който аранжира това – старите сили са тези, които го направиха. Всъщност те не биха посмели и не биха поискали да съсипят всичко това. Причината е, че ако съсипят всичко това, с тях ще е свършено – ако това Фа-коригиране бъде наистина провалено, всичко ще бъде напълно свършено. Те просто искат да го направят по техния начин, но това не е приемливо, тъй като не би отговорило на стандарта. Как може същества, които ще бъдат унищожени, да контролират бъдещето? Как може те да решават какво ще е бъдещето? Те просто се опитват да хвърлят нещата в безпорядък през този период, преди да дойде Фа-коригирането – това е всичко. Смятат се за Богове, така че не преследват директно хората, а манипулират онези духове от ниско ниво да го правят. Ето какви са взаимовръзките.

Това, което имах предвид, когато току-що казах, че Дафа практикуващите са величествени, беше, че ако човешките същества са дошли от много високи нива, помислете: това, което правите, обикновено спасяване ли е? Не, не е. Крале и владетели на много вселени и даже същества, които са огромни или са от по-високи нива, са дошли и са се преродили като човешки същества. Но щом веднъж се преродят като човешки същества тук, те вече не знаят нищо и са същите като хората. Разбира се, основното, което характеризира съществата днес е, че те са по-издръжливи от човешките същества в миналото. Онези човеци биха загинали лесно, ако бъдат наранени, но днешните хора са издръжливи; с други думи, сега техните същества са различни. Но дори и да е така, щом веднъж влязат в това заблуждение, те не знаят нищо. Сред тази яростна атака на зла пропаганда те биват преследвани по същия начин и някои от тях дори са се превърнали в ядрото, преследващо Дафа и Дафа практикуващите. Но без значение кои са те и без значение какво са, какъвто и грях да са извършили, това все пак е същият грях. Щом си преследвал Дафа, няма никакво значение откъде си дошъл. Но от друга страна, милосърдието на Дафа практикуващите може да даде на тези същества най-големия шанс да бъдат спасени. Тогава обикновено човешко същество ли спасявате? Ако този, който сте спасили, е Властелин или Крал, помислете колко велика добродетел е това. А ако наистина сте спасили много хора, помислете колко велика добродетел е това. Да предположим, че обикновен човек, който не е Дафа практикуващ, каже на друг обикновен човек: „Не преследвай Фалун Гонг“ и му каже по какъв начин Фалун Гонг е нещо добро, и от този момент нататък този човек настина спре да преследва Фалун Гонг; след като изплати това, което е направил, доста вероятно е той да влезе в бъдещето и да получи Фа, когато Фа коригира човешкия свят; и тъй като неговият живот е дошъл от високо място, той ще е способен да се самоусъвършенства бързо и така, понеже неговото постигане на Съвършенство е директно свързано с човека, който му е казал за истината по онова време, мисля, че дори този обикновен човек ще постигне Съвършенство. Виждате идеята, нали? Тогава не важи ли това дори още повече за нашите Дафа практикуващи, които спасяват хората в голям мащаб по този начин, като им разясняват истината? Така че това е нещо величествено. Никой не знае кой е зад тази кожа на обикновен човек. Така че вие трябва да приемете тези неща много сериозно и да ги правите добре. Разясняването на истината е това, което е необходимо да правим сега. Правете го в голям мащаб, правете го с цялата мъдрост, на която сте способни, и стига нещо да може да спаси хората – направете го. Няма значение дали това, което правите, е разобличаване на злото или дали използвате всякакви видове подходи, били те директни, индиректни или от различни ъгли; стига да можете да накарате хората да разпознаят това преследване, вие ги спасявате и сте изключителни.

Мисля, че тези три неща са всичко, за което ще говоря. Едното е вашето изучаване на Фа, другото е изпращането на праведни мисли, а третото е как разясняването на истината е изключително важно. Всъщност вие вече сте преминали през всичко това и сте направили всички тези величествени неща, и вече сте установили този вид велика добродетел. Но трябва да правите нещата даже по-добре и трябва да продължите, докато злото бъде напълно елиминирано. Когато накарате всички хора по света и в Китай да видят какво представлява тази зла драма, може ли злото все още да има някакъв ефект? То ще рухне. Ние не се интересуваме от политическа власт и не искаме да повалим вашата ККП. Дегенератът начело на злото в човешкия свят е този, който погуби самата ККП, докато я използва в това преследване. Поглеждайки назад, не е ли истина това? Не ние я атакувахме – самата тя се погуби. Той използва ККП, използва страната и използва правителството, за да преследва Фалун Гонг. Боговете не позволяват това. Вие казахте, че тази партия трябва да победи Фалун Гонг. Но как Боговете биха могли да го позволят? Как може ККП да победи Фа на космоса? Ако се борите срещу него, самите вие ще рухнете. Ето как става, нали? Просто сега старите зли сили мислят, че Дафа практикуващите все още не са били напълно калени, че не са узрели и че е необходимо да бъдат допълнително закалени, и смятат, че все още трябва да поддържат злото. Разбира се, старите зли сили искат да правят това, но аз ни най-малко не признавам тези неща. Те могат да действат по този начин само преди да дойде моето Фа-коригиране. В противен случай, когато Фа коригираше човешкия свят, щеше да е мирно – нямаше да я има тази зла драма, всички хора щяха да изучават Фа, моралът на човечеството щеше да се повишава и когато силата на Фа-коригирането дойдеше, все още щеше да е мирно.

Това е всичко, което ще кажа. Със сигурност имате много въпроси. Мисля, че чрез изучаването на Фа ще сте способни да разрешите всички тях. Много специфични въпроси и проблеми могат да бъдат разрешени, докато изучавате Фа. Също така е необходимо да обърнете внимание на един въпрос: вие сте Дафа практикуващи, така че винаги трябва да се вглеждате навътре в себе си, когато и да се натъкнете на проблеми – сигурно е, че много от проблемите са ваши проблеми, независимо дали се вглеждате в себе си, или не, дали мислите за тях, или не. В бъдеще, когато видите истината, ще разберете, че за всичко е имало причина. Дафа практикуващите често имат спорове един с друг за неща, свързани с разпространяването на Фа и коригирането на Фа. Мисля, че това е нормално. Но ако спорите безкрайно, отказвайки да отстъпите, тогава има проблем. Защо е така? Със сигурност не сте се вгледали в себе си. Да спорите е нормално, но да се спори до безкрай и с отказ да се отстъпва, и по този начин да се оказва влияние на работата за Дафа не е нормално. Ако не вярвате, помислете и погледнете. Всеки един от нашите отговорници е необходимо да отдели специално внимание на изучаването на Фа. Без значение колко големи или колко необикновени са задачите, които поема един отговорник, той не може да забрави да се самоусъвършенства. Без значение колко много работа вършите, вие трябва да сте Дафа практикуващ, който върши работа за Дафа, а не обикновен човек, вършещ работа за Дафа. Така че трябва да изучавате Фа. Отговорникът всъщност е също обикновен практикуващ. Всеки човек, без значение какво прави, трябва да смята себе си за един от практикуващите – вие трябва да гледате на себе си като на един от практикуващите. Дафа има само един Учител – и това съм аз – и Дафа сам по себе си няма никакви „отговорници“. Вие се явявате отговорници в тази форма на Фа-коригиране и в тази форма срещу преследването. Дафа няма никакви отговорници. Всеки един е практикуващ, който се самоусъвършенства. Постарайте се да помните това.

Това е всичко, което ще кажа. Отнех част от вашето време.