Преподаване на Фа във Вашингтон

Ли Хонгджъ

22 юли 2002 г.

Здравейте! (Топли аплодисменти)

Измина много време, откакто ви видях за последен път. Поради много различни причини не искам да се показвам твърде много. Основната причина е, че Дафа практикуващите утвърждават Фа и спасяват съзнателните същества; всеки Дафа практикуващ поема своя път и всеки Дафа практикуващ е необходимо да има възможността да поеме по своя собствен път. Така че, като ваш Учител, не мога да ви отнема възможността сами да утвърждавате Фа. Трябва да ви оставя да правите това сами. Разбира се, докато много ученици утвърждават Фа, спасяват съзнателни същества и разясняват истината, въпреки това има много неща, за които искат да попитат Учителя как точно да се справят.

Спомняте ли си преди три години, когато злото преследване тъкмо беше започнало – много от нашите ученици не знаеха какво да правят. Нашите по-млади практикуващи не бяха преминавали през нищо като злото на Културната революция. Но постепенно всички вие станахте улегнали и преминахте от незнание какво да правите към това, да знаете какво да правите. Въпреки че по време на този процес имахме някои спънки, вие самите извървяхте този път. Насред това зло преследване всеки един от вас сериозно се замисли какво би трябвало да прави и какъв път би трябвало да поеме, и посредством това вие установихте вашата велика добродетел; вие преминахте през това огромно премеждие. Това е забележително, това е, което Дафа практикуващият трябва да прави и това е пътят на Фа-коригирането, който ще оставите след себе си, великата добродетел на Просветлено същество. Ето защо през повечето време Учителят не може да ви каже какво да правите. Фа вече ви е преподаден и ако преценявате нещата съгласно Фа, ще сте способни да се справяте добре. Когато има големи проблеми, аз определено ще ви кажа. Изключвайки това, що се отнася до много от специфичните неща, с които се сблъсквате, необходимо е внимателно да ги премислите за себе си и от вас самите зависи да намерите начин да ги разрешите. Където и да се появи проблем, там е мястото, където трябва да разясните истината и да спасите хората. Не тръгвайте по заобиколен път, когато се изправите пред трудности. Когато видите нещо, което ни причинява вреда или когато видите нещо, което ни пречи да утвърждаваме Фа, не тръгвайте по заобиколен път – трябва да се изправите пред него, да разясните истината и да спасите тези същества. Това е състраданието (сибей) на Дафа практикуващ и начинът, по които спасяваме животи. В същото време, когато разяснявате истината може да разрешите проблема със заблудата на много хора, [проблема с техните] погрешни разбирания и предразсъдъци. В края на краищата, лъжите в пропагандата на това зло преследване, което се случва в Китай, са подвели съзнателните същества. Те са прикрили истината с измамно шоу. Когато хората се изправят пред истината, те премислят нещата внимателно, а как ще отговорят на всичко това, е техен избор.

Така че, гледайки на ситуацията като цяло, през последните три години вие се справихте много добре, станахте все по-зрели и все по-разумни – особено учениците в Китай. Първоначално, тъй като не знаехте какво да правите, изглеждахте някак уплашени. Но скоро преминахте от това, да не знаете какво да правите към това, постепенно да разбирате как да се изправяте пред реалността на това проявление на злото, докато накрая всички бяхте способни да придобиете присъствие на духа, до днешния момент, когато сте станали по-зрели. Почти 100 милиона души се усъвършенстват и има нови ученици, дългогодишни ученици, такива, които са изучавали Фа задълбочено, такива, които са изучавали Фа повърхностно и такива, които тъкмо са започнали да разбират и опознават Фа. Не всички практикуващи са способни да разберат Фа въз основа на Фа. Изправени пред това демонично премеждие, много от учениците, които не са изучавали Фа в дълбочина и много от новите ученици със своите човешки привързаности, всеки един действа по свой, различен начин и има различно разбиране за утвърждаването на Фа. Така, когато утвърждават Фа и разясняват истината, много хора го правят с човешки привързаности в една или друга степен. Когато са преследвани, техните човешки привързаности биват предизвиквани от човешки емоции и те ще бъдат засегнати от измама и лъжлива добрина. Каквото и да се случи, само поддържайки изучаването на Фа можете да се отърсите от човешките си мисли, да се отърсите от привързаностите си и по този начин да не бъдете афектирани от каквито и да било човешки неща. Изминаха повече от три години и това преследване, което ни бе наложено от старите сили, ни направи по-зрели, по-разумни, с по-ясно съзнание, по-твърди и по-способни да го приемаме сериозно, като разобличаваме лъжите на злото, утвърждаваме Дафа и спасяваме съзнателните същества.

Вече десет години Дафа се разпространява по света. Преди три години бяха изминали само седем години. Въпреки че беше за кратко време, Дафа дълбоко се вкорени в космоса, вкорени се в човешкия свят и никой не може да го разклати. Гледайки на ситуацията като цяло в този момент, на повърхността преследването все още е доста яростно, но в действителност са останали малко от тези порочни, прогнили демони, които могат да държат и контролират хората. Колкото по-малко остават, толкова по-яростно вилнее злото; колкото по-малко остават, толкова по-истерични стават. Определени ученици, които са усвоили Дафа до определена степен, показват различни степени на постоянство и настоящото им възприятие за цялостната ситуация на Фа-коригирането също е различно. Различните състояния в самоусъвършенстването им довеждат до различните им възприятия. Някои може да си мислят, че ситуацията е безжалостна; за някои хора ситуацията може да изглежда, че вече се е облекчила; а някои хора може да смятат, че точно това е велика възможност да спасяват съзнателните същества и да разясняват истината. Различното схващане и разбиране на Фа води до различни възприятия на сегашната ситуация и всичко, което се случва, се прицелва към различни човешки мисли. Тези, които се справят добре, ще променят ситуацията около тях, а тези, които се справят незадоволително, ще направят така, че средата около тях да се променя съобразно тяхното състояние на съзнанието. Дафа практикуващите имат различни състояния на съзнанието, така че имат различни възприятия за средата около тях и затова начинът, по който действа всеки един човек, е различен. Истинската ситуация така, както я виждам, е, че злите стари сили искат да направят това, което искат да правят. Да се справяте добре означава да не вървите по пътя, аранжиран от старите сили; целта е да не позволявате на старите сили да се възползват от пропуските ви. Въпреки всичко това, нашите Дафа практикуващи като цяло са станали по-зрели и се справят с всичко това с все по-голяма рационалност, присъствие на духа, твърдост и сериозност. В началото много ученици имаха много човешки мисли и показаха различни състояния в самоусъвършенстването. На пръв поглед те утвърждаваха Фа, докато всъщност имаха примесено човешко мислене, не можеха да постигнат целта на утвърждаване на Фа и щом бяха преследвани, постигнаха обратни резултати. Сега нещата са различни. Вие сте напълно различни от това, което бяхте преди три години. Разбира се, вие се усъвършенствате и все още имате човешки мисли, и поради това сте способни да се усъвършенствате сред обикновените хора. Но тези човешки мисли ще се проявяват и от време навреме ще играят негативна роля в различни ситуации. Но в сравнение с отпреди три години, вие сте станали по-забележителни или с други думи, Дафа практикуващите са станали зрели.

Злото преследване няма да продължи, защото порочните демони и прогнили духове, които манипулират човешките същества, стават все по-малко. Човешките същества сами по себе си нямат способността да направят нищо значително; хората винаги са били под контрола на други същества. Когато главата на Китай се осмели да преследва Дафа практикуващите преди, беше защото съществуваха зли фактори, които контролираха този зъл нехранимайко. Гледайки цялостната ситуация на Фа-коригирането, всички тези неща, които Дафа практикуващите правят, за да коригират Фа, да спасят съзнателни същества и да разяснят истината, са в своя финален стадий. Статия, която написахте и която беше публикувана на сайта „Пюър Инсайт“, споменава, че в Книгата на откровението в Библията се казва, че злият звяр ще нападне Бог с устата си за 42 месеца, което е 3 ½ години. Няма да коментирам дали случаят е такъв, но мога да кажа, че тази зла драма наистина е дошла до финалния си етап, в който притежава желанието, но няма силата да продължи.

Главата на злото в човешкия свят, който живее в Китай и се контролира от злите прогнили демони, вече не е човешко същество. Всъщност това глупаво нещо умря много отдавна и всичко, което съставлява това същество, е изцяло в ада. Само най-повърхностният слой на неговото тяло, сформирано след раждането, тази материална форма, формирана след раждането, все още е поддържана от злото. Тъй като времето, в което старите сили аранжираха да завърши изпитанието на Дафа, все още не е настъпило, старите сили дават всичко от себе си, за да го поддържат. Ако тази повърхност днес вече не се поддържа, тя би се превърнала в купчина прах и струйка черен дим – няма да има нищо въобще. Да го кажем както биха го казали обикновените хора – то е умирало стотици пъти. Но тези прогнили демони все още поддържат неговата форма на повърхността и все още използват това малко количество материя на най-външната повърхност. Но съзнанието му е напълно анормално. След всичко, сега то е уплашено, защото е преследвало Дафа и Дафа практикуващите; и поради това не смее да се оттегли от поста си, поради това е полудяло, поради това живее заради Фалун Гонг и поради това е в постоянно състояние на страх и тревога. Междувременно все повече зли същества, които контролират хората, биват прочиствани, когато Дафа практикуващите изпращат праведни мисли и разясняват истината. Когато се погледне върху цялостната картина на Фа-коригирането, старите сили на космоса постоянно намаляват, когато правим всички тези неща. Така че това намалява силата на злото все повече и повече. То вече не може да поддържа своята злост в голям мащаб и може да прави злини само в ограничени области, и обхватът им постоянно се смалява. Ето защо всеки един Дафа практикуващ трябва да осъзнае важността на разясняването на истината. Това е, което трябва да правите повече от всичко, с всички сили и то е най-величественото. Спасението на съзнателни същества и постигането на съвършенство на космически тела, съответстващи на вас, всички са част от това. Всеки един Дафа практикуващ трябва да го прави. Не пропускайте нито една възможност.

Всички сте видели, че хората извън Китай стават с все по-ясно съзнание. Това е отражение на разясняването на истината от Дафа практикуващите и също така е, понеже силата на Фа-коригирането е прочистила повечето от злото и е направила така, че злото не може повече да контролира хората по света. Хората мислят разумно. Това, което е възпрепятствало хората, вече не е там и факторите, които манипулираха хората да правят лоши неща, са изчистени. Хората извън Китай сега са по-възприемчиви и са все по-способни да видят какво представлява това зло преследване в Китай. Така че за нашите Дафа практикуващи извън Китай това е шанс да разясним истината по-нататък и да помогнем на хората по света и на правителствата на всички народи да разберат по-добре тази проява на зло. Така че се надявам да вършите вашата работа в тези рамки по-солидно и да помогнете на хората наистина да осъзнаят всичко това.

Вие сте Дафа практикуващи, така че независимо в каква среда попадате, когато правите неща като разясняване на истината и спасяване на съзнателните същества, трябва да показвате поведението на Дафа практикуващ. Вие сте преди всичко самоусъвършенстващи се, така че, ако искате да правите това добре, най-важното е да изучавате Фа. Независимо колко сте заети, трябва да изучавате Фа. Това е особено вярно за онези ученици, които пристъпиха напред по-късно или тези, които са се препънали или които не са били способни да се справят – трябва много да изучавате Фа, да се вслушвате в критиките повече и да побързате, за да наваксате. Всеки трябва да приеме важността на изпращането на праведни мисли. Това е, защото вие сте Дафа практикуващи, не обикновени хора, които правят неща за Дафа, а Дафа практикуващи, които утвърждават Фа. Главата на злото в Китай разпространи лъжи, че твърдя, че съм Христос или Шакямуни. Всички знаете, че това са безсрамни лъжи, изфабрикувани от този нехранимайко, който лъже, когато си поиска. Аз не съм Христос и не съм Шакямуни, но Фа е създал милиони и милиони на брой Христос и Шакямуни, които имат куража да вървят по пътя на Истината, които имат куража да рискуват живота си заради Истината и които имат куража да посветят живота си на спасяването на съзнателни същества. (Дълги аплодисменти) Всеки един от вас, Дафа практикуващи, трябва да осъзнае кой е и добре да извърви пътя си. Вие наистина сте толкова величествени, така че трябва разумно и сериозно да вършите добре нещата, които трябва да правите днес. Сега, когато разясняваме истината на другите, всички чувствате, че трябва да се отнасяме към съзнателните същества със състрадание, така че още повече трябва да сте състрадателни сред нашите Дафа практикуващи. Всички сте практикуващи в една и съща практика и давате всичко от себе си за Фа-коригирането на космоса, така че трябва да си сътрудничите добре един с друг. Не подхождайте към нещата с твърде много човешки привързаности и не причинявайте ненужни конфликти и спорове, като си взаимодействате един с друг с човешки привързаности. В тези ситуации вашето поведение винаги трябва да показва толерантността, добротата и приветливостта на Дафа практикуващите. Проблемите на другите са и ваши проблеми(1), а вашите проблеми са и техни. Ние не говорим за „сплотеността“, за която говорят обикновените хора, което е нещо наложено и повърхностно. Вие сте самоусъвършенстващи се и вашите сфери са по-високи. Така че в многобройните ви проблеми вашите действия трябва да рефлектират на разбирането на другите, на способността да изслушвате мнението на хората и на способността да преценявате кое е правилно и кое не, като използвате Дафа. Всъщност сега сте много по-добре от преди, но мисля, че трябва да се справяте дори още по-добре в бъдеще.

Днес основно исках да видя всички. Последния път не можах да дойда на Фа-конференцията в Канада, която отпразнува 10-годишнината откакто Дафа се разпространява по света. Не защото Дафа практикуващите не се бяха справили добре, а защото твърде много други хора искаха да ме видят. Не исках да се появя публично, защото ако го бях направил, целият обществен фокус щеше да падне върху мен. Сега вие сте тези, които утвърждават Фа сред хората по света и вие сте тези, които спасявате съзнателните същества и довеждате до край всичко ваше в процеса на разясняване на истината сред хората по света. Така че исках да оставя възможностите на вас и да ви дам възможност да правите тези неща. Ако бях постъпил по друг начин, ако се бях появил публично, никой нямаше да слуша това, което казвате на обществото или на правителствата – те всички щяха да искат да го чуят директно от мен. И ако това се беше случило, Учителят трябваше да се справя с нещата в човешкия свят, докато върши неща за Фа-коригирането – нямаше да съм способен да направя всичко това сам, нали? Разбира се, има и други причини.

Не искам да говоря повече. Днес просто исках да видя всички ви. Надявам се тази наша Фа-конференция да премине дори още по-добре. Също така, една причина за успеха на тази наша Фа-конференция и за факта, че Дафа може да се затвърди в САЩ, е огромната подкрепа от американския народ. Тук ще благодарим на американския народ (Аплодисменти), благодарим на американските конгресмени и законодатели на различните нива на правителството и благодарим на всички различни нива на правителството на САЩ. (Аплодисменти)

Извървете пътя си добре. Независимо от всичко, всичко най-прекрасно очаква Дафа практикуващите и всичко най-ужасяващо очаква онези хора, които играят негативна роля във Фа-коригирането. (Дълги аплодисменти)


(1) Думата от китайски, преведена тук, е „проблеми“ и е в доста широк смисъл. Може още да бъде преведена и като „неща“, „работа“, „задача“, „дела“, „затруднения“ и т. н. – Бел. прев.