Преподаване на Фа на срещата в Ню Йорк

Ли Хонгджъ

22 март 1997 г.

Преди утрешната конференция бих искал да видя дали имате някакви въпроси – можете да ме попитате днес.

Практикуващ: Смята ли се харченето на парите на съпруга ми за загуба на Дъ?

Учителят: Връзката между съпруг и съпруга е такава, така че този проблем не съществува. Защо повдигате този въпрос сега? Защото хората са опорочили тези човешки морални принципи. В днешно време някои хора пропагандират женските права, което е чувствителен въпрос. Някои казват: „Ние, жените, страдаме твърде много; жените трябва да бъдат освободени; мъжете и жените трябва да са равни; ние, жените, трябва да сме по-силни.“ Защо се случва това? Защото някои мъже се отнасят към жените ужасно и впоследствие те се чувстват онеправдани. Мога да ви кажа, че когато това общество западне, за хората е много трудно да съзрат факторите, стоящи зад упадъка, и как е възникнал този упадък; всеки обича да дискутира проблема, намирайки се в рамките на самия проблем.

Всъщност нека ви кажа, че този вид застъпничество за женски права е и нещо, което се случва само след като човешкият род е западнал. Не става въпрос, че мъжете се отнасят зле с жените; по-скоро мъжете се отнасят зле и с други мъже, жените също се отнасят зле с други жени и мъжете се отнасят зле с жените; само че лошото отношение на мъжете към жените се забелязва повече. Всъщност има и жени, които имат власт и се отнасят зле с мъжете. Това е причинено от моралния упадък на цялото общество. Фактически връзката между мъж и жена е връзка между силата и нежността, така че потискането на жените от мъжете се забелязва повече. Но нека ви кажа защо твърдя, че тази ситуация е неправилна и че застъпничеството за „независимост“ и „самостоятелност“ за жените е неправилно. Хората в днешно време винаги съдят за тези от древността със западналите разбирания на съвременните хора и смятат, че в древни времена жените са били потискани. Всъщност изобщо не е така, както си го представят съвременните хора. В древен Китай – всъщност в целия свят, тъй като западното общество е било същото – мъжете знаели как да се отнасят със съпругите си и се отнасяли към тях с разбиране и загриженост; жените също знаели, че трябва да са внимателни към съпрузите си – това бил начинът, по който Ин и Ян съществували съвместно. Ако две Ян се съберат, те се конфронтират; не се получава и когато се съберат две Ин. Ин и Ян просто се допълват взаимно и са зависими едно от друго в съвместното си съществуване по този начин.

Но в днешно време – помислете: щом започне да се пропагандира за правата на жените, те се чувстват онеправдани и смятат, че трябва да се надигнат. Но какво се случва тогава? Появяват се разводи, спорове, изоставени деца и други социални проблеми. Фундаменталната причина не е това, дали жените имат свобода, а упадъкът на морала на човешкото общество – не е ли това причината? Това е фундаменталната причина. Когато се разрешава един проблем, ако това, което е основното, не е разрешено и явлението се разреши в рамките на самото явление, това може само да доведе до разрешаването на стария проблем, докато същевременно се появява нов, и обществото се развива по все по-изкривен начин. В днешното общество много хора преценяват даден проблем, намирайки се в рамките на конкретния проблем, и се опитват да разрешат дадена криза чрез войнствен подход, който никога не би могъл да я разреши. Човешкият род не знае защо е станало така в последно време. Когато хората постоянно разглеждат нещо, намирайки се в неговите рамки, те създават всякакви видове закони, за да наложат ограничения. Но когато сърцата на хората не са добри, се появяват нови, изкривени и по-лоши проблеми; тогава те създават още закони. По този начин човешкият род сам прегражда пътя си и накрая го прегражда до такава степен, че вече няма никакъв изход. Нещо повече, тези неща водят със себе си много, многобройни социални проблеми.

Съгласно теорията за Ин и Ян, жените би трябвало да са деликатни, а не силни. Мъжете са Ян и са силни, докато жените са Ин и са деликатни. Когато сила и деликатност се съберат, със сигурност е наистина хармонично. В днешно време не става въпрос, че на мъжете им харесва да се отнасят зле с жените, а че това общество е западнало. Както мъжете, така и жените се отнасят зле с другите. Същевременно имаше смяна на позициите на Ин и Ян в съвременната епоха и това е най-забележимо в Китай. Погледнете атлетите – жените винаги печелят повече медали, докато при мъжете това е рядкост. Просто илюстрирам въпроса. Защо Ин е много силен, а Ян – много слаб във всяко едно отношение? Този фактор е причинен от смяната на Ин и Ян. А съществува и страничният ефект от пропагандирането на така наречените женски права. Упадъкът на обществения морал е причината за промените в сърцата на хората в обществото. Всъщност дълбоко в себе си на жените не им харесва техните съпрузи да са като овце или като жени, нали така? Те мразят това, че съпрузите им не са достатъчно мъжествени и не могат да са силни и с твърд характер. Но когато мъжете действително станат силни и с твърд характер, жените не могат да се справят с това. Не е ли така?

Хората не знаят как да търсят фундаменталните причини за упадъка на всички явления в човечеството и на всичко останало. Те разрешават специфичните проблеми, намирайки се в рамките на тези проблеми: когато тук възникнат проблеми, създават закони; когато там възникнат проблеми, създават закони; и накрая пътят ви е отрязан, сякаш сте поставени в клетка и не можете да помръднете. Впоследствие законите не могат да предложат изход. Законодателите постоянно искат да регулират другите; те не са мислили за това, как законите на свой ред регулират и самите тях. Хората страдат заради това, което те сами са си създали – не стоят ли така нещата? Ето защо вие не бива да следвате течението на изкривяване на ценностите на обществото, да се носите по течението или да засилвате този процес – „Тъй като обикновените хора искат да го направят по този начин, ние ще следваме тяхното водачество.“ Ето защо казвам, че не може да сме като обикновените хора. Те не могат да видят тези неща.

Истинският изход на човечеството не лежи в използването на куп „закони“, които да принуждават хората да спазват правилата, а в повсеместното развиване на Дъ. Ако моралът на хората се подобри, няма да има нищо подобно на това хората да се отнасят зле с другите и те ще се уважават взаимно – би ли имало все още толкова много лоши хора? Дори няма да има нужда от полицията. „Ако сам се държа по-добре, отколкото когато полицията ме наблюдава, за какво тогава ще е необходима полиция?“ Ако всеки ценеше добродетелта, за какво биха били нужни законите? Както всички знаете, в древен Китай – било е същото и по други части на света – когато човешкият морален стандарт е бил много висок, тези закони не са съществували. Те не са имали закони! Съществувал е само най-простият Кралски закон. Хората използвали морала, за да съдят кое е добро и кое лошо. Дали това, което сте извършили, е било правилно, зависело от моралните ви ценности. „Този човек няма добродетел“ – това изречение само по себе си би го осъдило. Общинските съдии също разрешавали дела по този начин. Човек без добродетел щял да бъде бит с бамбук, а ако това не било достатъчно, щял да бъде обезглавен – „Този човек вече не е човек, да му се отреже главата.“ Той бил опорочил човешкия морал, така че с него било свършено. Живеейки в този свят, хората имат човешки морални стандарти и човешки закони за морално поведение. Без тези неща те са просто като животни, така че защо да ги пазим? И не трябва ли да бъдат елиминирани? Вече е много трудно да се преобърне мисленето на днешното човечество. Виждате ситуацията с жените, която се случва днес. Но не са ли нещата същите и в други области? Има твърде много социални проблеми в човешкото общество. Единственият изход е сърцата на хората да се направят праведни.

Практикуващ: Младите хора искат да се женят. Привързаност ли е това?

Учителят: Тъй като няма много хора в Китай, които отиват в храмове – още по-малко хората от бялата раса и други етноси – ако бях станал монах и преподавах този Фа в храмове, щеше да е невъзможно да се даде възможност на тези сред широките маси, които наистина могат да получат Фа, да го получат. Тъй като го преподадох в обществото и използвах тази форма, за да ви дам възможност да получите Фа, трябва да възприемем метод, който се подчинява на принципите в това общество, който се придържа към нормалния начин на живот на хората и който също така им позволява да се самоусъвършенстват. Така че направихме внимателни подредби, що се отнася до формата на преподаване на Фа и различните подробности.

Ако бях отишъл в храм или манастир, можех да остана неженен. Но също така знаех, че ще има много хора, които ще изучават този Фа в бъдеще. В бъдеще всеки ще знае за него – дали ще сте от бялата раса, жълтата раса, или какъвто и тип човек да сте, със сигурност ще знаете за него. Тогава щеше да възникне огромен проблем: какво би станало, ако никой вече не встъпваше в брак? …Те искат да са като мен. Тъй като докато преподавам Фа, аз давам и пример чрез своите действия, изглежда, че каквото и да направя – дори начинът, по който се обличам – се копира от някои хора. Така че обърнах особено внимание на тези неща, било то големи или малки. Аз не само преподавам праведен Фа – самият аз трябва да съм праведен. Картината, на която нося касая, ще бъде оставена за бъдещите практикуващи, чието самоусъвършенстване ще заема цялото им време. А преподаването ми на Буда Фа в обикновеното човешко общество, носейки западен костюм, е за пръв път от началото на Небето и Земята и е безпрецедентно. Тъй като Фа е преподаден по този начин, по форма нашето самоусъвършенстване трябва да отговаря на това общество.

Ако направя нещо погрешно, бъдещият човешки род би се променил значително. Всички знаете, че Будите не ядат месо. Има много пътища за самоусъвършенстване. Въпреки че не всички са така абсолютни както будизма относно яденето на месо, самоусъвършенстването действително изисква да не сте привързани към месото. Тъй като преподавам Фа сред обикновените хора и карам самоусъвършенстващите се да се усъвършенстват сред обикновените хора, с толкова много хора, които го изучават, ако аз не ям месо, няма да го ядат и хората в бъдеще и начинът на живот и храната на човешкия род ще се променят. Но Боговете знаят, че месото наистина може значително да подсили човешкото тяло и тази му функция не може да бъде заменена от вегетарианската храна – със сигурност е така. Разбира се, за нас, самоусъвършенстващите се, това е различно. Точно обратното – без яденето на месо здравето на самоусъвършенстващия се е доста добро, което се дължи на самоусъвършенстването. Колкото до обикновения човек, ако не се самоусъвършенства и не яде месо, той обезателно ще придобие хранителна недостатъчност – със сигурност е така.

Що се отнася до това да не встъпвате в брак, няма ли с човечеството да е свършено, ако няма потомство? Взели сме всичко под внимание. Истина е, че има правило, което забранява женитба за самоусъвършенстващите се, които са станали будистки монаси. Но това не е абсолютно в други пътища за самоусъвършенстване. В миналото самоусъвършенстването е имало различни изисквания към хората поради различните исторически периоди, различните епохи на човешкия род или различните периоди на цивилизации на човечеството.

Целта на това да не встъпвате в брак е да се премахнат две човешки неща – желанието и сексуалното привличане. Но това не може да се направи от самото начало, когато се самоусъвършенствате сред обикновените хора, защото все пак е необходимо човешкият род да се размножава. А имаме толкова много хора, които се самоусъвършенстват в обществото на обикновените хора. Така че ако искате самоусъвършенстващите се да се усъвършенстват в обществото на обикновените хора и освен това все пак да се откъснат от начина на живот на обикновените хора в обществото… категорично не е позволено човешкото общество наистина да изчезне! Мислите, че човешкият род не е добър, но той е част от този наш космос, който се разпростира от най-високото до най-ниското, и също така е част от проявлението на Фа на най-ниското ниво. Човешкият род не може да престане да съществува. Но няма значение, ако вие, като индивид, не желаете да встъпите в брак. Това е личен въпрос и не е погрешно. Но трябва да се отбележи следното: това, че човек не встъпва в брак, не е привързаност. Не трябва по погрешка да бъдем възпрепятствани от друга пречка – че човек трябва да напусне мирския свят, за да постигне Съвършенство.

Например хората, които са следвали пътищата за самоусъвършенстване, предавани повече от няколко хилядолетия, не встъпват в брак – било то пътища на Буда школата, Дао школата, първоначалния католицизъм, християнството или онези, които се самоусъвършенстват в планините. Така че това е станало причина хората да сформират един възглед в разбирането си: щом някой се самоусъвършенства, той не може да встъпва в брак. Това е значимо вмешателство, когато нашият Дафа се разпространява по света днес. Бъдете сигурни да не позволите тази пречка да стане причина нашите практикуващи, които се самоусъвършенстват в мирския свят, да не встъпват в брак. Формата, която нашето самоусъвършенстване възприема, има за цел да ви подобри сред най-сложната група от хора, а не да подобри само вашия Помощен първичен дух или да усъвършенства нещо друго. Така че вие трябва да закалите сърцето си сред тези най-комплицирани обикновени хора. Практикуващите, които се самоусъвършенстват в мирския свят, трябва да се придържат към начина на живот в обикновеното човешко общество. Това е част от този стегнато изтъкан Фа. Разбирате ли това, което казвам? Но сексуалното желание и привличането са привързаности, които несъмнено трябва да бъдат елиминирани. Не позволявайте на тези древни пътища за самоусъвършенстване или на методите за самоусъвършенстване в тези древни религии да създадат погрешното схващане, че ние също трябва да се самоусъвършенстваме по този начин. Случаят не е такъв. Формата на нашето самоусъвършенстване днес е методът за самоусъвършенстване, който ви оставих, включително различните изисквания за начина, по който този наш Фа се разпространява в обществото днес – всички тези неща са оставяни за бъдещите поколения.

Всички знаете нашите изрични правила. Например: ние не се намесваме в политиката; не основаваме конкретни организации с административни цели; не основаваме йерархии и не приемаме пари. Този Фа определено няма да даде на хората официални звания. Няма значение какво правите или колко висок е рангът ви в обществото – това няма да се отрази на самоусъвършенстването ви. Това са въпроси на обикновеното човешко общество; вашето самоусъвършенстване си е ваше самоусъвършенстване. Трябва да разграничите това, което правите сред обикновените хора, от самоусъвършенстването ви – те са две различни неща. Например, ако работата, която вършите сред обикновените хора, облагодетелства обикновеното човешко общество и човешкия род, вие натрупвате добродетел, но не се самоусъвършенствате – това са две различни неща, така че трябва да сте сигурни, че не ги смесвате заедно. Някои казват: „В работата си аз натрупвам добродетел и правя добро, така че в бъдеще ще постигна Съвършенство.“ Ако човек в действителност не се самоусъвършенства, дори да стане главата или водача на религия, или дори ако строи храмове и издига статуи на Буда, той няма да постигне Съвършенство. Това е самозаблуда. Работата си е работа и тя никога не може да замести самоусъвършенстването; самоусъвършенстването си е самоусъвършенстване; нещата на обикновените хора са си неща на обикновените хора. Вършенето на разни неща за религиите е същото като вършенето на неща за обикновените хора; тези, които са се отдали на религиозен живот, не са Буди. Будите признават сърцата на хората, а не религиите. Това са два различни въпроса – не ги бъркайте.

Практикуващ: Учителю, от името на учениците от Шънджън и Гуанджоу бих искал да ви предам техните поздрави. Преди да дойда, те ме помолиха със сигурност да предам това съобщение.

Учителят: Кажете им, че в сърцето си Учителят продължава да мисли за всички свои ученици.

Практикуващ: Гимназистите, на които им предстои изпит за влизане в колеж, стават наистина заети с училищната си подготовка и правят упражненията по-малко. Какво трябва да се направи в тази ситуация?

Учителят: Това не е проблем. Движенията в нашето самоусъвършенстване са допълнително средство за постигане на Съвършенство. Въпреки че са важни, по-важното е да усъвършенстваме сърцата и съзнанията си. Ако винаги дълбоко в себе си се смятате за практикуващ и ако за период – дори да е много дълъг период – наистина сте твърде заети, за да правите упражненията, но дълбоко в себе си се смятате за практикуващ и се придържате към изискванията, вашият Гонг все още ще нараства. Но има нещо друго – неприемливо е, ако мислите: „Тогава, щом Учителят каза това, вече няма да правим упражненията.“ Това е преминаване в друга крайност. Тъй като има специални обстоятелства, те ще бъдат разгледани по специален начин. Това е така, защото Буда Фа е безграничен. Какво означава, че Буда Фа е безграничен? Той има неограничен брой от начини – изобилие от начини за спасение на хората, съобразно ситуацията на всеки човек.

Практикуващ: Учителю, утре ще бъде ли позволено видео заснемане?

Учителят: Може би сте чули, че в континентален Китай много хора изучават Фа, който преподаваме, и аз вече не изнасям лекции. Нито се срещам с учениците в континентален Китай. Всъщност не съм се срещал с учениците от континентален Китай от три години. Но все повече и повече хора го изучават и това привлече вниманието на обществеността. Хората виждат, че мнозина го изучават. Нещо повече, след като го научат, всички чувстват, че той е добър. Както вие, практикуващите, се изразявате, след като хората го научат, стават много твърдо решени в самоусъвършенстването. Тогава, щом броят на хората стане значителен, това би могло да накара хората в китайското общество да се позамислят малко. Мнозина биха преценили Фа и мен с обикновено човешко мислене. Много е трудно дори да се правят добри неща за хората, защото съзнанията им не са праведни. Ние се опитваме да избегнем тези ненужни неприятности. Ето защо неотдавна, когато се срещнах с ученици в някои държави, им казах да не правят аудио- или видеозаписи. Каква беше причината? Да се намали разпространението на тези неща в Китай. Въпреки че не се намесваме в политиката – така че, разбира се, тук въпросът за политика не съществува – лоши хора биха могли да ни навредят, като ни цитират извън контекста, тъй като искат да предизвикат неприятности. Основната причина е да се избегнат неприятности и така този наш Фа да може да бъде оставен на човечеството и на бъдещето по правилен начин и без каквито и да било грешки или отклонение. Ако преживеем каквато и да било ненужна загуба, това ще бъде нещо, за което ще съжаляваме в бъдеще. Не можем да мислим само за настоящето.

Дали ще са звукозаписи или видеозаписи, те несъмнено няма да останат в бъдеще – това е сигурно. Както знаете, някои от тях сега вече са изтривани, тоест някои видеокасети, направени преди, вече са изгубили картината си, а аудиокасетите са загубили звука си. Те постепенно биват изтривани. Някои неща не могат да бъдат запазени по този начин. Когато други чуят това, което казвам, което е специфично за вашата ситуация, за тях нещата ще са различни и ще го разберат по различен начин. „Джуан Фалун“ е подходяща за четене от всеки. Това е ситуацията. От вас зависи какво да направите. Не съм дал абсолютен отговор относно това.

Практикуващ: Учителю, аз съм от Шанхай. На практикуващите от Шанхай наистина много им липсвате. След като се завърнах от последната международна конференция за обмяна на опит, им казах, че съм Ви видял, и всички започнаха да ронят сълзи. Те ме помолиха да Ви предам техните поздрави.

Учителят: Кажете им, че съжалявам, че не отидох в Шанхай преди, когато преподавах практиката. Тъй като по онова време исках да оставя праведен път за този Фа, аз не бях като останалите Чигонг майстори, които се държат като амбулантни търговци на диви билки по улиците или които тичат наоколо, търгувайки самостоятелно. Отивах само когато бях поканен от местните Чигонг организации, Научноизследователското Чигонг общество(1) или правителствени агенции. Шанхай не изпрати покана, така че този въпрос беше отложен. Когато по-късно бе изпратена покана, аз вече бях престанал да преподавам практиката. Но много съжалявам, че не отидох да преподавам Фа в този голям китайски град. След Пекин, Шанхай е най-големият град в Китай. Разбира се, знам, че сега много хора изучават Фа в Шанхай. Това, което ме удовлетворява, е, че въпреки че не отидох там, според мен цялостното разпространение и развитие на Дафа в Шанхай е стабилно и те са го изучили солидно – това е добре.

Практикуващ: Учителю Ли, аз съм практикуващ от Пекин. Всички практикуващи от Пекин Ви изпращат поздрави.

Учителят: Тези в Пекин и всъщност не само в Пекин – същото се отнася за учениците в много региони – вие също ми липсвате. Но се колебая да се срещам с вас, защото щом го направя, ако един човек ме види, само за няколко часа ще дойдат десетки хора; няколко хиляди души могат да дойдат за един ден, а на следващия – повече от десет хиляди души. Хора от други региони също може да дойдат – както и днес, много хора дойдоха от други региони. Тогава това би довело до някои негативни реакции в обществото, така че не мога да се срещам с вас. Но също си мисля, че тъй като бяхме способни да разпространим Фа без проблеми под управлението на една безкомпромисна социална система, ние преминахме един тест в един много тежък период от историята. Така че във всеки един бъдещ момент в историята ще сме способни да останем несломими, нали?

Практикуващ: Имаме ученици, които са донесли копия на „Джуан Фалун“ от Хонконг и Китай. Можем ли да продаваме тези книги в конферентната зала?

Учителят: Ако имате копия на „Джуан Фалун“ под ръка, искате да направите някои добри неща за хората на конференцията и да създадете удобство за учениците без книга, не мисля, че има нещо нередно в това – можете да го направите. Тъй като не търсите слава или личен интерес, не е проблем. Но преди да направим тези неща, нека уведомим отговорните за това хора в САЩ, за да избегнем други странични ефекти. Не мисля, че е проблем.

Тези от вас тук, които се срещнаха с мен последния път, вече са преминали през период на самоусъвършенстване. Мисля, че сте придобили определено ниво на разбиране на Фа и няма да се държите безотговорно. Защо съм толкова сигурен? Защото знаете какво преподавам. Ние не искаме нищо – само сърцата на хората. Ако сърцата на тези хора не могат да се променят, този Фа няма да е от никаква полза. Никаква форма на принуда не може да промени сърцата на хората, така че не сме поставили това или онова правило и не сме изискали да правите това или онова – не правим това. Фактът, че този Фа е в състояние да се развие по здравословен начин, че може да накара все повече хора да го изучават и че може да изиграе толкова добра роля в обществото, е само защото Фа е вече в сърцата на хората, защото те знаят как да се държат и защото вече не се нуждаят от това някой да им казва какво да правят, нито имат нужда аз да им казвам какво да сторят. Ето защо не съм толкова загрижен за това. Ако един от нас сред тук присъстващите не се е справил добре, останалите от нас веднага ще го забележат. Фа е тук; разполагате с Фа, с който да преценявате нещата. Определено това е начинът, по който стоят нещата.

Практикуващ: Учителят е казвал, че този Фа трябва да се разпространи не само сред нас, китайците, но и сред други раси. Надяваме се, че Учителят ще ни даде напътствия как да разпространим широко този Фа сред други народи.

Учителят: За това също нямаме специфично правило. Фа беше публично оповестен сред хората. Към момента книгата е преведена на немски, японски, корейски, френски, английски, руски и други езици. Както и да е, много са. Италианският превод също изглежда е в ход и се работи усилено върху преводи на други езици.

Преводаческите екипи работят над тези неща, защото щом материалите са на разположение, хората могат да ги четат. А колкото до това как да се разпространява Фа, нямаме никакви правила, които да определят, че това трябва да се направи по този или онзи начин. Мисля, че смятаме този Фа за добър, когато го разпространяваме, и така хората го ценят. Именно защото е добър, вие искате да кажете на другите за него. Така че начинът, по който се е разпространил този Фа, е бил изцяло от сърце на сърце и от човек на човек. Основно това е начинът, по който той е разпространяван. В Китай вече има над 20 милиона души, които истински се самоусъвършенстват. Ако се броят и хората, които ту се самоусъвършенстват, ту не, понастоящем има 100 милиона души. Но на пръв поглед изглежда, че е тихо и че това е непознато за хората в обществото. С други думи, всеки го разпространява от сърце на сърце – устно и от сърце. Това вече е сформирало доста голямо течение. Няма специални правила и всеки го прави по собствена воля. Разбирате ли какво имам предвид? Ние не постановяваме никакви формалности, тъй като Буда школата преподава спасение на всички съзнателни същества – спасение на хората. Това не означава, че отивате да спасявате хората, тъй като все още се самоусъвършенствате и определено не можете да спасявате хора. Но това, че представяте Фа на другите, е най-добрият начин да им помогнете да получат Фа. Хората в бъдеще ще знаят колко е ценен. Без значение колко пари или колко добри неща давате на някого, това не е толкова добро, колкото ако му дадете Фа. Фа може да позволи на една област, на една нация, на една страна или дори на човешкия род да възстановят нравствеността си и да бъдат щастливи, мирни и в хармония. Само с тези неща човечеството може да се развие по здравословен начин.

Практикуващ: След като научих Фалун Буда Фа, първото, което исках да направя, беше да работя усърдно и да върша добра работа. Чета книгата, когато наистина нямам какво друго да правя.

Учителят: Не е ли това най-доброто? Може би някои от нещата, с които се сблъсквате в живота си, на работа или в обществото, могат да ви помогнат да се подобрите по отношение на определени ваши привързаности. Когато се изправите пред нещо, може би е, за да премахнете ваши привързаности или да ви се помогне с нещо. Щом човек стъпи на пътя на самоусъвършенстването, няма да има нищо случайно в живота му оттам нататък. Тъй като самоусъвършенстването ви е било систематично аранжирано и времето не е толкова много, не е възможно да има нещо, което да е инцидентно. Всичко е било стриктно аранжирано. Не приемайте тези привидно случайни и тривиални неща, с които се сблъсквате в ежедневието си, за случайни, защото не може да има много на брой странни неща, които да ви се случват, и не можете да отидете в друго измерение, за да се самоусъвършенствате – няма да сте способни да подобрите сърцето и съзнанието си по този начин. Все още сте в състояние, в което сте сред светските неща, проблемите ви все още са обикновени човешки проблеми, начинът ви на живот е все още този на обикновен човек и нещата, с които се сблъсквате, не са много по-различни от преди. Но ако помислите за това внимателно, те не са същите. Всички те се появяват, за да ви позволят да се подобрите в самоусъвършенстването.

Практикуващ: Вие преподавате Джън-Шан-Жен. В определена ситуация някой може да е предал другите и в тази ситуация сме обещали да им помогнем да дадат урок на този мошеник.

Учителят: Ето какво мислим, има го също и в книгата. Когато се изправите пред нещо обичайно, което ви прави наистина ядосани, и искате да се намесите, това не означава, че не ви е позволено. Приемливо е да кажете няколко думи, когато се сблъскате с това. Може би думите ви няма да имат ефект, а може би казаното от вас няма да е по темата, защото не можете да видите какво стои зад техния конфликт, тоест каква е тяхната кармична връзка. Например има двама души и единият удря другия с юмрук. Вие си мислите, че от перспективата на обикновен човек този, който е нанесъл удара с юмрук, не е прав – защо удря с юмрук онзи човек? Но ако върнете времето назад, ще откриете, че в първата половина от живота си или в предишния си живот другия човек е ударил първия. Когато ние, самоусъвършенстващите се, разглеждаме един човек, не може да гледаме само един негов живот; трябва да гледаме цялостното му същество. Този човек дължи на другия.

Има основание полицията да се занимава с тези неща и това се подчинява на светските принципи, с които обикновените хора се справят с обикновени хора – тези неща не нарушават никакви принципи. Но бих казал, че самоусъвършенстващите се трябва да се намесват по-малко или да се опитват изобщо да не се намесват, когато видят тези неща. Защо? Защото щом се намесите, има вероятност да се справите с това по неправилен начин. Когато то не би трябвало да бъде по този начин, но вие, самоусъвършенстващият се, настоявате да го направите по този начин, може да образувате карма, като отложите това или го развалите. Този Бог първоначално е аранжирал за [този човек] да заплати за кармата си в този живот, но сега той не може да я изплати и двамата ще трябва да намерят възможност да преминат през това отново. Ето какво имам предвид. Но ако наистина се сблъскате с ужасни неща като убийство или палеж и ги игнорирате, това е Шиншин проблем. Вие сте самоусъвършенстващ се, но дори един Бог би се намесил, нали? И все пак, от друга страна, обикновено нашите ученици рядко се натъкват на такива неща и дори никога не се сблъскват с тях. Тоест, те не са аранжирани за вас в живота ви, защото нещата трябва да са благоприятни за подобряването на вашия Шиншин. Ако тези неща са безполезни, при нормални обстоятелства нашите ученици рядко или почти никога не се сблъскват с тях.

А що се отнася до това, да предадеш някого или да си обещал нещо на обикновен човек, всичко това са неща на обикновените хора. Щом се самоусъвършенствате, трябва да измервате нещата според Фа и да се придържате към стандартите на един самоусъвършенстващ се. Ако измервате всичко със стандартите на обикновените хора – това „предателство“ или това „да сте обещали нещо на обикновен човек“ – не сте ли просто обикновен човек?

Практикуващ: Всички ученици зад граница в САЩ изучават скучните естествени науки с известна привързаност.

Учителят: Бих могъл да поговоря за това утре. Ще ви кажа следния принцип: историята на човешкия род и науката на човечеството всъщност са погрешни. Основата на нейното развитие, както и основата на нейното разбиране за човечеството, природата и материята, са все погрешни. И в резултат това е довело до разруха на морала в днешното човешко общество. Това е значителен проблем; ще поговоря за него утре. Но трябва да отбележим следното: ако човешкият род нямаше никакво познание, хората нямаше да са способни да четат „Джуан Фалун“ днес или най-малкото нямаше да могат да съзрат по-висшите и по-дълбоки вътрешни значения в нея. Така че вероятно не е случайно и това, че сте придобили познанието, което имате. Бъдещото човечество ще се развие на нова научна основа, така че то също ще се нуждае от познание.

Мисля, че като Дафа практикуващи вие по естествен начин ще знаете какво да правите, когато му дойде времето. Вероятно тези неща също не са случайни. Така че сега просто трябва да изучавате това, което би трябвало да изучавате, и да не го смятате за нещо, към което сте привързани. Чух, че студент, практикуващ, напуснал училище, защото извършил нещо неправилно, когато за първи път дошъл в САЩ. Бих казал, че може и да е направил нещо погрешно в началото, но сега увеличава предишната си грешка. Тъй като станалото – станало, не създавайте умишлено трудности за живота си в бъдеще – някои от грешките, които сте направили, не могат да бъдат коригирани по същия начин. В сърцето си знаете, че сте постъпили погрешно, знаете, че няма да постъпите така в бъдеще и когато се стигне до тези въпроси, докато се справяте по-добре в бъдеще и успешно компенсирате това, ще е приемливо. Тогава не мисля, че има проблем. По тези въпроси не изискваме да се върнете назад, за да върнете нещата в старото им положение и да заплатите за миналото, защото сте постъпили погрешно – няма да го направим по този начин. С други думи – не си създавайте трудности в самоусъвършенстването и в живота. На учащите сега можем само да кажем да учат добре – тъй като сте учащи, трябва да учите добре.

Дори ако вършите някакъв друг вид работа, тъй като това е работа в обикновеното човешко общество и от перспективата на неговите принципи тя обслужва човешкото общество в това измерение, то вие трябва да вършите добре и нея. Това е, защото човешкият род също е проявление на живота на най-ниското ниво на Дафа на космоса.

Практикуващ: Учителю, от името на практикуващите от Германия, бих искал да Ви предам нашите почитания.

Учителят: Видях поканата от Германия. Русия също изпрати покана миналия ноември, когато беше студено. Когато се постопли, ще намеря време да отида.

Практикуващ: Учителю, емигрирах в Япония. Винаги сме искали да дойдете в Япония, ако имате възможност в бъдеще.

Учителят: Когато изнасях лекции в Гуанджоу, присъстваше човек от Япония. След това той се завърна в Япония и събра няколко души, всички от които бяха японци. Очевидно всички онези, които започнаха да изучават, бяха възрастни хора. След период на изучаване той все още не можеше да се откаже от Чигонг, който бе практикувал в миналото, така че никога не сме осъществявали контакт с него. Тъй като всички онези хора, които бе обучил, също не бяха чисти, не сме се свързвали с него.

Практикуващ: Моят съпруг е японец, но много харесва Дафа. Той мисли, че Дафа е много добър.

Учителят: Може би има културно различие. Но мисля, че ако японците наистина могат да изучават Дафа, ще им бъде по-лесно, отколкото на хората от бялата раса, тъй като хората от Изтока имат същия начин на мислене; западняците имат различен начин на мислене. Но след като хората от Запада започнаха да изучават Дафа, те също се справят доста добре. Бил съм в Япония веднъж, но само за да видя как се справят японците.

Практикуващ: Ако в бъдеще този Дафа стане Фа в сърцата на хората, как ще стоят нещата в сферата на обществените науки като философията и литературата?

Учителят: Всичко ще се промени. И ще бъде напълно ново. Разбирането на хората за това общество, за човечеството и за всичко ще се преобърне. Така сега много от нашите ученици в Пекин знаят, че са различни от другите хора, и разпространяват наоколо следното: „Ние сме новото човечество.“ Разбира се, аз не подкрепям казаното от тях – просто предавам идеята. Несъмнено ще бъде различно от начина, по който днешните хора мислят и по който разбират нещата – със сигурност ще е така. Като продължавате да изучавате този Фа в дълбочина, ще имате ново разбиране за всичко. Тези от вас, които присъстват тук, имат относително високи професионални звания, а мнозина са студенти, които следват в чужбина. Когато постепенно изпитате това и го обмисляте, ще откриете, че вашето разбиране за всичко, свързано с човешкия род, се променя. Причината е, че както казах, развитието на човешкия род, разбирането на човечеството за неговото начало и произход – теорията за еволюцията изобщо не съществува – и неговото разбиране за материята, за вселената, за живота, за света пред нас и за това космическо пространство, са все развити на погрешни основи.

Практикуващ: Кога Главният дух влиза…

Учителят: Обикновено Главният дух влиза не много преди раждането, но специфичното време не е фиксирано. Може да бъде миг преди раждането или дълго преди него – половин месец, месец или дори по-рано – всичко това е възможно.

Практикуващ: Какво е виждането на Учителя относно клонирането на хора от хора?

Учителят: Когато човечеството няма морални норми, ще направи каквото и да било. След като такъв тип човек се роди, той няма концепция за родители и концепция за човешка етика и морал – това е страшно. Той дори може да клонира същия човек, за да замени този човек и да го убие. Тези неща се появяват само след упадъка на морала на човешкия род. Но не мисля, че клонирането на хора ще се случи, защото Боговете няма да го позволят. Дори и ако се направи клонинг, той няма да е този човек – само демон може да влезе в него, защото Боговете няма да му дадат Първичен дух.

Практикуващ: Ако хора от смесена раса се самоусъвършенстват, в кой рай ще отидат?

Учителят: Що се отнася до хората, тези от смесена раса вече нямат кореспондиращи човешки раси на Небето. Ако са самоусъвършенстващи се, техният външен облик вече няма значение и всичко зависи от Първичния дух на човека. Ако Първичният му дух е от бялата раса, той е бял; ако Първичният му дух е от жълтата раса, той е жълт; ако Първичният му дух е от черната раса, той е черен. Въпросът стои по различен начин, ако той се самоусъвършенства.

Практикуващ: Може ли човек от смесена раса да успее в самоусъвършенстването?

Учителят: Дали някой може да се самоусъвършенства и дали може да успее в самоусъвършенстването са все неща, зависещи изцяло от самия човек. Ако човек от смесена раса може да е упорит в самоусъвършенстването, той може да постигне Съвършенство по същия начин. Когато успее в самоусъвършенстването, неговият Първичен дух ще се завърне там, откъдето е дошъл.

Практикуващ: Какво казахте последния път, че е загубил един човек от смесена раса?

Учителят: Той е загубил тялото, което идва от върха надолу дотук. Нека го кажа по този начин: хората от жълтата раса имат хора от жълтата раса там горе и хората от бялата раса имат хора от бялата раса там горе. Той е загубил тази нишка.

Практикуващ: Казахте, че бебето придобива Първичен дух само след като се роди. Следователно вярно ли е, че не съществува живот по време на бременността? Моля, обяснете.

Учителят: Това не е истина. Всяко едно нещо… Казвал съм, че когато всяко едно нещо се създаде, в него влиза живот. Изделие, направено във фабрика, всяко едно нещо – виждате ги по този начин, но въпреки това те всички са живи. Когато ембрионът е много мъничък в тялото на майката – в момента, в който това малко късче плът се създаде – той вече е жив. И така, как може да е жив без Първичен дух? Без Първичен дух, той самият все пак има живот. Това е така, защото при хората, освен самите тях…не говореше ли самоусъвършенстването в миналото за трите души и седемте духа? Разбира се, казаното от тях не беше специфично. Просто ви предавам идеята, тоест освен вашия Първичен дух, тялото ви съдържа и други елементи, които формират човешки живот. Само по себе си вашето физическо тяло също има живот с образите на вашите родители – образите на бащата и майката са също живи. Човешкото тяло поначало е много сложно.

Практикуващ: Тогава смята ли се абортът за убийство?

Учителят: Точно така. Аборт по време на бременност е убийство. Няма значение какъв е станал човешкият морал, дали човечеството или неговите закони го позволяват – законите не могат да представляват Боговете; ако сте убили, значи сте убили. Може да оспорите, че според закона не сте убили – това го казват хората. Открихме, че в пространството, обграждащо родилните домове, има много бебета, които нямат къде да отидат – имат липсващи части от тялото или са със завършени тела, но всички те са млади, малки животи на бебета. Първоначално тези животи са се преродили и може би са имали собствено бъдеще, и може би са щели да живеят определен брой години и след това да влязат в друг цикъл на прераждане. Но вие сте го убили, преди дори да се е родило. Тогава то трябва да се мъчи болезнено през тези дълги години – това малко същество, съвсем само; толкова е тъжно! То трябва да чака, докато всички години на Земята, дадени му от Небето, изминат, и само тогава ще може да влезе в следващия цикъл на прераждане. Така че изведнъж вие го поставяте в една толкова болезнена ситуация – можете ли да кажете, че това не е убийство? Нещо повече, кармата е доста голяма. Ако не искате бебе, използвайте контрацептиви.

Практикуващ: С такава карма, може ли човек все още да се самоусъвършенства?

Учителят: Да, разбира се, че може да се самоусъвършенства. Но, както съм казвал, Дафа на космоса е всеобхватен. Когато се погледне от едно определено ниво, Фа става абсолютен. Различните нива имат различен Фа и колкото по-високо е нивото, толкова по-ясно е разбирането за принципите. Това е така, защото ако наистина можете да се самоусъвършенствате до Съвършенство, те със сигурност ще станат същества във вашата вселена. Тогава някои хора мислят: „В такъв случай, нека не се тревожим за убийството.“ Който мисли по този начин, определено не може да успее в самоусъвършенстването. А ако не успеете в самоусъвършенстването, няма да е по силите ви да заплатите за онези животи, които сте убили. Разбирате ли какво казвам? Самоусъвършенстването може да компенсира за тези неща, при условие, че е истинско самоусъвършенстване. След постигането на Съвършенство, кармичният изход ще бъде определен.

Практикуващ: Ако абортът е извършен преди двадесет години, когато не съм била добре запозната и е било позволено, какво става сега, ако се самоусъвършенствам с толкова много карма?

Учителят: Просто се фокусирайте върху самоусъвършенстването. Всъщност по отношение на много от нас, кой знае какво сме направили и в кой живот по време на многото си животи; и кой знае колко много карма сме дължали във всеки един живот. Днешните хора всички са стигнали до това положение на карма върху още карма; хора без карма не съществуват. Очевидно няма човек, който да не е отнел живот; убийството не се отнася непременно до убиването на хора. Тъй като ние можем да ви спасим и тъй като сте способни да се самоусъвършенствате и сте получили Фа, не мислете за тези неща. Просто се фокусирайте върху самоусъвършенстването и аз ще се погрижа [за това]. Ако постигнете Съвършенство, този въпрос ще е добре уреден.

Практикуващ: Няколко ученици на Фалун Дафа от Германия са ловци. Те казват, че лисици обладават човешки тела и не са добри. Все още не съм приел това.

Учителят: Няма да говорим за лисиците сами по себе си. Възможно е те да не съществуват в бъдеще. Но като самоусъвършенстващи се, трябва да се опитаме да не извършваме убийства. Освен това, ние имаме милосърдие. Що се отнася до обладаването от лисици, много лисици са придобили някои необикновени способности; някои лисици нямат необикновени способности и не могат да обладават човешки тела.

Практикуващ: Ще има ли нужда бъдещото човечество да се самоусъвършенства нагоре?

Учителят: Докато бъдещото човечество се появи, почти всички вие ще сте завършили самоусъвършенстването си, но това [време] също ще дойде скоро. Звукозаписите и видеозаписите няма да бъдат оставени на хората в бъдеще и те няма да знаят как изглеждам. Някои хора казват, че съм разкрил много от небесните тайни. Всъщност бъдещите хора не са чули моето преподаване на Фа. Хората по улицата сега не знаят и не са чули Фа. Разбира се, ако наистина се самоусъвършенствате, постигнете Съвършенство и си заминете, аз преподавам Фа на Богове. Така че небесните тайни не са разкрити на хората. Хората на бъдещето ще навлязат в прекрасен период и ще имат доста благословии. За тях ще бъде относително по-трудно да се самоусъвършенстват, тъй като в една добра среда няма да има толкова много страдание. Така че самоусъвършенстването изобщо няма да е лесно. Но от друга страна, това също ще бъде нормално – човешкият свят няма да е толкова суров или толкова лош и това ще бъде период за нормално самоусъвършенстване.

Самоусъвършенстването е пълно с трудности. И те не се ограничават до трудностите, които понасяте. Казвал съм го преди: „Непоносимо студено е на върха.“ Това, което казвам, е различно от това, което казват обикновените хора. Тоест, когато се издигнат вашето ниво и вашият Гонг, [когато] всичко ваше съответно се подобри и начинът ви на мислене също се промени, ще откриете, че изключително малко хора имат нещо общо, за което да говорят с вас. В този смисъл ще се почувствате много самотни и ще усетите един вид страдание в себе си. Тогава, наред с това идва едно състояние: ще изглежда, че имате по-малко за казване и по-малко контакти с обикновените хора, дори и с членовете на вашето семейство – със сигурност ще е така. Но всичко това е нормално. Ние просто даваме най-доброто от себе си, за да балансираме тази връзка. Това е така, защото вие наистина не можете да бъдете смятани за обикновени хора. Тъй като сте Богове и тъй като вече не сте обикновени хора… В миналото щом монахът, който се самоусъвършенствал, напуснел мирския свят, той бил наполовина Бог – разбира се, днешните монаси не са Богове, нито притежават това качество. Защо се казвало, че щом напуснел мирския свят, той бил наполовина Бог? В миналото щом някой, който се самоусъвършенствал, напуснел мирския свят, той прекъсвал всички светски връзки. Мислите ли, че той все още би бил човешко същество? Разбира се, че не би могъл да бъде същият като едно човешко същество. Хората не могат да живеят без тези обикновени човешки емоции. След като сте се самоусъвършенствали и истински сте се подобрили, ще откриете, че не сте привързани към това, към което са привързани хората, и че смятате това, за което те обичат да говорят, за наистина скучно.

Тогава несъмнено ще има разлика между вас и човешките същества, и това различие ще става все по-голямо. Но не бива и да мислите твърде много за този аспект на нещата, защото щом веднъж навлезете в това състояние, вие бавно и постепенно ще установите контакт с нещата, с които би трябвало да влезете в контакт, и постепенно ще достигнете Отключване на Гонг и Просветление. Вие си имате вашите развлечения, човешките същества имат своите развлечения и разбира се, Боговете имат божествени развлечения.

Практикуващ: Китайският език на децата, които са израснали в САЩ, не е толкова добър. Трябва ли в бъдеще те да бъдат изпратени обратно в Китай?

Учителят: Мога да ви кажа, че съм бил на много места зад граница и съм открил този проблем навсякъде, така че когато видя моите практикуващи, често им казвам следното: „Уверете се, че децата ви ще научат китайски; не може да изгубите характеристиките на вашата жълта раса. Тъй като за вас няма място в райските места на белите, все още е необходимо да се завърнете в райските места на хората от жълтата раса. Това, което е от най-голямо значение, е ако не можете да разберете истинското значение на Фа, когато го изучавате. Днес, преведените книги предоставят на хората процес на разбиране по време на преходния период. Точно както нашата книга „Фалун Гонг“; тя е само за процеса на разбиране на хората, докато в истинското самоусъвършенстване човек следва „Джуан Фалун“. Книгите, преведени на чужди езици, са също за периода на вашия процес на разбиране. Ако наистина искате да се самоусъвършенствате, ще е необходимо да четете оригиналния текст. Само от оригиналния текст можете да разберете кое какво е. Преводите – без значение колко добре са направени – са плитки и в тях липсват вътрешните значения. Ето защо много от нас откриват, че всеки път когато прочетете книгата, тя е различна; когато прочетете същото изречение от различни нива, то е напълно различно.

Практикуващ: Някои дългогодишни ученици нямат желание да се присъединяват към новите ученици по време на дискусии. Правилно ли е това явление?

Учителят: Ние нямаме строго изискване всеки да идва на мястото за упражнения, за да практикува. Само ви казвам, че правенето на упражненията в група и дискутирането помежду ви на мястото за практика ви дават възможност да се подобрите бързо – те помагат на учениците да се подобряват. Ако някой иска да практикува вкъщи, той може да практикува вкъщи – това е без значение. Имаме някои хора, които са се самоусъвършенствали доста добре, и е вярно, че голям брой от тях са сред тези, които практикуват вкъщи. Но има и такива, които не са способни да бъдат усърдни и да правят продължителен прогрес, и голям брой от тях не излизат от домовете си. Така че не можете да правите обобщения, нито можете да принуждавате тези хора. Самоусъвършенстването е изцяло свързано със сърцата на хората. Ако в сърцето си някой не иска да се самоусъвършенства, каква е ползата от това да го карате да идва, нали? Ако той не иска да стане Буда, даже Будите не могат да направят нищо за това. Само това, което човек иска или това, което иска да направи, се зачита. Но вие чувствате, че излизането навън сякаш ви помага да разпространявате Фа; мислите, че това е добре и го убеждавате да помага на другите. Всъщност случаят не е непременно такъв. Самоусъвършенстването вкъщи и самоусъвършенстването навън са едно и също нещо.

Сега открих нещо друго – разбира се, не въпроса, който повдигнахте току-що. Открили сме, че в континентален Китай много дългогодишни практикуващи от ранния период вече не излизат навън да практикуват и че почти всички онези, които практикуват навън, никога не са ме чували да преподавам Фа – има много от тях. Тъй като това е формата, под която се разпространява нашият Дафа, тази форма е оставена на вас и бъдещите поколения също ще го правят по този начин. Това е отлично. То не означава, че тези, които се връщат да практикуват вкъщи, вече не са добри; много от тях вече са се самоусъвършенствали доста добре. Те откриват, че нямат никакви общи теми на разговор с новите ученици, които току-що са започнали да практикуват и които нямат дълбоко разбиране за Фа – тази ситуация възниква. Те смятат, че нещата, за които другите ученици обичат да говорят, са привързаности, и се чувстват неловко; това може би е причината да не идват – тази ситуация наистина съществува. Обикновено когато човешките същества правят нещо, те имат привързаност или намерение. Ако човек се е самоусъвършенствал много добре, когато няма привързаности на обикновените хора, той не може да понася да е сред човешките същества. Той не може да понесе дори едно-единствено изречение на човешките същества – всяко изречение, всяка мисъл и идеите в съзнанията на хората имат намерение. Когато съзнанието ви е чисто и ясно, когато [в него] няма нищо, вие ще знаете всичко, за което другите мислят. И тогава няма да сте в състояние да понесете нито една мисъл, движение или изречение на другите и ще се чувствате раздразнени. Ще чувствате просто, че не можете да им го обясните ясно, и така няма да излизате навън – има случаи като този, но не всички са такива. Но мисля, че е най-добре, ако нашите нови ученици излизат навън да практикуват. Защо? Защото това наистина ви помага да се подобрявате. Ако не излизате навън да практикувате и вместо това практикувате вкъщи и се опитвате да се просветлите за разни неща самостоятелно, разбира се, ще сте способни да се просветлите, но ще бъде бавно – кой не иска да прави продължителен прогрес? Кой не иска да се подобрява бързо?

Практикуващ: Когато правим нещо и не знаем дали трябва до го правим, или не, как да използваме Джън-Шан-Жен като наш водител?

Учителят: Всъщност не става въпрос дали нещо трябва да бъде направено, или не. Вие не осъзнавате, че хората често запъват в конкретни ситуации и след това са неспособни да преценят доброто и лошото. Защо съм способен да видя всичко относно състоянието на развитие на сегашното човечество? Мога да обясня всичко, тъй като не се намирам в него. Когато разглеждате някакъв въпрос, не го разглеждайте, докато сте запънали в него, не преценявайте въпроса в изолация и в рамките на конкретния въпрос. Излезте извън него и го огледайте внимателно, вижте дали отговаря на Джън-Шан-Жен. Как би се справил с това някой, който се е самоусъвършенствал добре, или един Бог, или една Бодхисатва? Мислете за него по този начин и веднага щом се появят праведните мисли, ще разберете.

Практикуващ: Сложната среда създава хора от високи нива. Средата в Китай е определено много по-сложна, отколкото тази в САЩ, така че самоусъвършенстването в Китай е по-бързо.

Учителят: Те всички са сложни – сложни по различен начин. Психологическите конфликти сред хората в Китай са наистина напрегнати – тяхното интригантство един спрямо друг е жестоко. Но в САЩ вредата, нанесена на повърхностната култура, е много сериозна и демоничната природа е огромна. Така че човек може да се самоусъвършенства и на двете места.

Практикуващ: Въздухът е силно замърсен. Много ли е лошо това за самоусъвършенстването?

Учителят: Не, това не е проблем за нас, самоусъвършенстващите се. Тъй като вашето тяло е постепенно заменяно от високоенергийна материя, тези неща не могат да ви замърсят.

Практикуващ: Може ли самоусъвършенстването да повлияе на външната среда, включително природната среда, социалната среда или личното обкръжение на практикуващия и жизнената му среда, за да ги придвижи към добротата и в посока към Джън-Шан-Жен?

Учителят: То създава този ефект, само че той е едва доловим и не може да бъде лесно наблюдаван. Всичко, което е свързано с вас, преминава през едва доловими промени – два вида промени. Едната е, че някои отиват все по-далеч и по-далеч от вас, а другата – че други идват все по-близо и по-близо до вас – тоест те стават все по-добри и по-добри. Някои ви напускат напълно; тези, които не са достатъчно добри, си отиват – това се случва. Промените са едва доловими.

Практикуващ: Учителю, какъв в крайна сметка е ефектът от позицията на единичния лотос в сравнение с тази на двойния лотос, когато се изпълнява медитацията?

Учителят: Има основен елемент от самоусъвършенстването, вътрешен механизъм. Механизмът на нашето упражнение, изпълнявано в двоен лотос, е точно като машина. Предавките на машината би трябвало да бъдат инсталирани по този начин, но ако настоявате да ги инсталирате по друг начин, нищо няма да може да бъде произведено. Но това не е непременно така абсолютно, тъй като някои хора се нуждаят от процес на постепенно подобрение. Ако не можете да кръстосате краката си сега, опитайте се да го направите постепенно. Така че ние все пак имаме начини да се справим с това. Трябва да дадете най-доброто от себе си, за да наваксате.

Практикуващ: Когато изпълнявам седящата лотосова позиция, ако не мога да се успокоя, не мога и да постигна Дин(2). Това означава, че нивото ми е ниско и не мога да се придвижа нагоре към високи нива.

Учителят: Ако веднага щом седнете, можете да постигнете Дин, вашето настоящо ниво вече е доста високо. Това вече бе дискутирано в книгата. Ако наистина не можете да навлезете в Дин, просто се отнесете към мисълта, която не може да бъде потисната, като към нечия друга. Всъщност нека ви кажа, че преди всичко, това не сте вие – то се състои от придобити след раждането представи и мисловна карма. Първоначално сте искали да седите в медитация и да навлезете в покой, но защо не можете да се успокоите? То не ви слуша – може ли това да сте вие? То е карма, която бушува, така че трябва да го смятате за някой друг. Намалявайки привързаностите си, постепенно ще сте все по-способни да постигнете покой и нивото ви също ще се повишава.

Практикуващ: Винаги се чувствам сънен, когато правя упражненията. Бихте ли ми казали дали трябва да спя, или това е демон, с когото следователно би трябвало да се преборя?

Учителят: Сънят, сам по себе си, не е демон. Той е фактор, обуславящ, че човешките същества трябва да си почиват. Това е и едно от нещата, от факторите, които изграждат вселената. Но като самоусъвършенстващ се, ако спите по време на самоусъвършенстване, това може да изиграе ролята на демон, който ви възпрепятства от това да се самоусъвършенствате. То не е демон само по себе си, но може да изиграе тази роля. Но от друга страна, то има и ефекта на засилване на волята ви. Не трябва ли да усъвършенствате волята си? Трябва да засилите вашата воля и възпирайки го, я засилвате – това също е самоусъвършенстване. Чувството за сънливост по време на упражненията само по себе си е също и ефект от мисловната карма.

Практикуващ: Бих искал да попитам какво точно представляват енергийните механизми.

Учителят: Енергийните механизми са динамични механизми, съставени от силно микроскопични субстанции на Гонг – субстанции, които човешките същества не могат да видят. Тези механизми имат форма, но хората не могат да я видят. Когато в бъдеще самоусъвършенстването ви достигне определена точка и вашето Небесно око е отворено сравнително добре, ще сте способни да я видите. Тя е като пояс – бял пояс, който е в действие около тялото ви. Но той е свързан с Фалун вътре в Дантиен. Той е непрекъснато подсилван, когато правите упражненията. Колкото по-силни са тези механизми, толкова по-добре водят автоматичната ви практика. Това означава, че те се въртят дори когато не правите упражненията – помагат ви да практикувате автоматично. При всичките пет упражнения, които преподаваме, работят тези механизми. Следователно въпреки че се виждате да стоите тук неподвижно, механизмите на вашето тяло се движат напред-назад, задвижвайки преобразуването на цялото ви тяло.

Практикуващ: Раят Фалун има ли си Фалун песен?

Учителят: Това е правене на реклама и очовечаване на нещата. Как би могъл Буда Фа да е толкова несериозен?! Хората в днешно време са очовечили Будите. Но Будите са несравнимо велики Богове. Когато в миналото хората споменавали Будите, се появявало чувство на безкрайна почит. В днешно време те са споменавани произволно. Изображенията на Буди, Бодхисатви и Дева Мария са извайвани и слагани по гробищата – това е просто богохулство спрямо Будите, Бодхисатвите и Дева Мария. Те са обградени от надгробните плочи на мъртвите. Хората не знаят какво правят. Те си мислят, че това е доста добро, и искат Будите, Бодхисатвите и Дева Мария да се грижат за мъртвите – сякаш командват Боговете. Не стоят ли така нещата? Всъщност всичко това са неща, породени от греховните мисли на хората. Много Чигонг практики изпълняват онези танцувални неща и онези песни. Какво общо имат тези неща със самоусъвършенстването? Освен това те насърчават привързаностите на хората към емоциите. Това е да се гледа на Будите, Даосите и Боговете с човешки мисли и човешки начин на мислене. Всъщност човешкият начин на мислене изобщо не може да се използва, за да се мисли за тях. Когато сте се самоусъвършенствали много добре и само когато вече нямате тези човешки мисли – като тях, можете да постигнете Съвършенство.

Практикуващ: Ние живеем в състоянието на това да имаме намерение. Трябва да премахнем тези желания в нормалния си живот. Понякога се обърквам и това доста ме притеснява.

Учителят: Вие казвате, че когато се самоусъвършенствате, чувствате, че сте постигнал определено ниво на разбиране на Фа и че трябва да се подобрите и да се отърсите от определени мисли; въпреки това откривате, че определени мисли са все още там и те ви поставят пред дилема: „Защо все още имам подобни мисли?“ и откривате противоречие в себе си. Не е ли така? Нека ви кажа – вече обясних това миналия път – ако премахнехме всички човешки мисли, които ви позволяват да поддържате живот на обикновен човек, нямаше да сте в състояние да останете сред обикновените хора дори за ден. Всичко, което хората правят, е мотивирано от привързаности, така че не бихте могли да понесете дори една човешка мисъл. Нямате никаква представа какво е усещането да сте сред човешки същества, когато нямате тези мисли. Така че, за да се самоусъвършенствате сред обикновените хора, само при постигането на Съвършенство вашата най-външна повърхност ще бъде преобразувана и всички ваши привързаности ще бъдат премахнати.

Практикуващ: В кой рай ще отидат хората от бялата раса при постигането на Съвършенство?

Учителят: Този въпрос вече беше дискутиран. Някои от нас може би са видели образи на Буди в „Джуан Фалун“; някои може би са видели в английската версия на „Джуан Фалун“ Богове, облечени като Дева Мария или Исус – Богове с образи на хора от бялата раса – във всяка една дума. Въпреки че практикувате нашия Дафа… казвал съм, че ние сме от Буда школата, но аз преподавам природата на целия космос, принципите на космоса – Фа на космоса. Така че, разбира се, Боговете също са включени в него. Следователно ако човек от бялата раса постигне Съвършенство, развитият в тялото му Гонг също ще приеме образа на човек от бялата раса и той ще отиде в рай на хората от бялата раса след постигане на Съвършенство; всичките Култивирани младенци, развити от тях, имат крила. Разбира се, същото се отнася и за Дао школата.

Практикуващ: Как някой може да заплати за кармата вследствие на убийство?

Учителят: Имаме много практикуващи, които са се изправяли пред някои опасни инциденти в хода на самоусъвършенстването си – произшествия с коли, падане от високи места и много други злополуки. Впоследствие нашите ученици са се чувствали щастливи – наистина си заслужава да бъдеш щастлив след това. Разбира се, както съм обяснил във Фа, това се равнява на изплащане на огромно количество карма, образувана в миналото, и може дори да се равнява на заплащане за живот. Ако за този живот наистина е било заплатено, вашето име е зачеркнато от Ада, защото вече сте платили за този живот.

Всъщност не мислете, че нищо не ви се е случило, след като сте били ударени – едно друго ваше „аз“, изградено от карма, наистина е умряло. Нещо повече, това тяло е имало мисли, сърце и крайници, които са били изградени от вашата лоша карма; то е умряло по време на злополуката и е било съставено изцяло от карма. Направили сме толкова огромна добрина за вас, премахнали сме такова огромно количество карма и сме заплатили животи с него – никой друг не прави това. Правим го само защото сте способни да се самоусъвършенствате. Когато го осъзнаете, няма да имате начин да ми благодарите.

Практикуващ: Как постигаме Съвършенство?

Учителят: Ние предаваме този наш Фа, за да трансформираме човешкото Бънти в Буда-тяло. Това е пътят, по който поемаме; не поемаме пътя на Нирвана, нито използваме „светлинно преобразуване“ или метода на „освобождаване на мъртвото тяло“ в Дао школата, чрез който бамбукова пръчка е превърната в човешко тяло и поставена в ковчег. Ние открито и с достойнство даваме възможност на хората да видят как постигате Съвършенство, тъй като вашето тяло вече ще е трансформирано.

Практикуващ: Учителят е казвал, че човек трябва да изпълнява работата си на обикновен човек добре, докато се самоусъвършенства сред обикновените хора… искам да си намеря работа, в която да се справям добре, без да прекарвам много време, така че да отделям време за самоусъвършенстване.

Учителят: Всички ние имаме тази мисъл. Всички искате да си намерите лесна работа, така че да имате много време за самоусъвършенстване и същевременно да сте способни да вършите добра работа. Една мисъл, в края на краищата, си е само мисъл. Мотивите ви са вероятно заради самоусъвършенстването. Но често нещата може и да не станат така, както искаме, тъй като ситуацията на всеки е различна. Докато нямате силна привързаност – настоявайки да действате по определен начин – моят Фашън ще организира нещата за вас много добре. По същия начин можете да имате нормална работа и да се самоусъвършенствате.

Практикуващ: Някои хора смятат, че четенето на „Джуан Фалун“ с традиционни йероглифи е различно от четенето на книгата с опростени йероглифи – че усещането е различно.

Учителят: Не изглежда случаят да е такъв. Би трябвало да е същото. Има едно нещо: поради Културната революция в континентален Китай, мисленето на хората е претърпяло огромни промени. Тайванците и китайците зад граница в Югоизточна Азия или други региони имат малко по-различен начин на мислене по отношение на това. Дали е, защото сте склонни да четете написаната с традиционни йероглифи „Джуан Фалун“ с тази ваша предишна представа – веднага щом прочетете опростените йероглифи, усещате, че се забърквате в неща от Китай, които не са ви по вкуса? Всъщност това е ваша мисловна бариера.

Практикуващ: Понякога когато чета „Джуан Фалун“, не ми се иска да оставя книгата, нито искам да правя упражненията.

Учителят: Ако когато четете „Джуан Фалун“, не желаете да я оставите, тогава продължете да четете – това не е проблем. Няма проблем да направите упражненията по-късно. Хубаво е да четете книгата повече – изучаването на Фа е от първостепенно значение.


(1) Научноизследователско Чигонг общество – основната институция, учредена и администрирана от китайското правителство за изучаване, наблюдение и регулация на Чигонг – бел. прев.

(2) Дин – медитативно състояние, в което съзнанието е напълно празно, но будно – бел. прев.