Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Сан Франциско

Ли Хонгджъ

6 април 1997 г.

Съвсем наскоро се срещнахме в Ню Йорк, а сега, само няколко дни по-късно, днес отново се срещаме тук. Първоначално исках да ви дам известно време, за да усвоите казаното от мен, тъй като нещата, които обсъдих последния път, бяха от високо ниво. Всъщност, ако помислите внимателно за нещата, които съм дискутирал напоследък, вероятно ще откриете, че са от доста по-високо ниво. В действителност ви казах същността. За това си има причина, а именно, че вие сте високообразовани. Освен това някои от вас получиха Фа по-късно, но хората от тази група, които получиха Фа по-късно, се подобряват бързо; така че изискванията към тях са също високи и нивата им се повишават бързо. Чувствате, че е по-трудно и че има повече трудности, тоест изглежда, че има повече изпитания – това е неизбежно. Много от нещата, които преподавам днес, никога не са били обсъждани преди. Тъй като времето за самоусъвършенстване е много ограничено, се надявам да ви предам този Фа възможно най-бързо, за да можете да се самоусъвършенствате колкото се може по-бързо и да постигнете Съвършенство колкото се може по-бързо.

Точно вчера говорих по следния въпрос. Може би знаете китайската история „Пътешествие на Запад“. Когато един монах от династията Тан отишъл в Западния Рай, за да се сдобие със свещените текстове, той преминал през всякакви трудности и изпитания; девет пъти по девет, или осемдесет и едно премеждия – пропускането дори на едно означавало, че за него трябвало да се компенсира, иначе не би било приемливо. Така че изобщо не било лесно. Днес за вас е толкова лесно да получите Фа. Дори и да не бяхте в САЩ, можехте просто да си купите самолетен билет и да пристигнете тук за нула време. Така, в сравнение с това, вие всъщност получавате този Фа доста лесно. Но не е толкова лесно да се самоусъвършенствате. Взел съм под внимание и следното: трябва да проверим дали хората могат да научат Фа, дали могат да получат Фа и как се отнасят към този Фа. Тази времева рамка не може да бъде разтегната твърде много. Хората все още се колебаят, що се отнася до получаването на този Фа, преценявайки и премисляйки отново и отново: „Трябва ли да отида да уча това?“ и така нататък. Ние също мислим по този въпрос, ето защо смятам, че е добре, че времето е малко ограничено. Не всеки може да получи този Фа; ние вярваме в предопределената връзка. С други думи, тъй като времето е ограничено, е възможно онези, които не се предполага да получат Фа, да не са в състояние да влязат. С по-дълга времева рамка би могъл да възникне един проблем, а именно, че хора, за които не се предполага да получат Фа, може да влязат и да ни се намесят или да ни навредят. Тъй като не биха повярвали, може да действат като намеса. Разбира се, вратата ни е широко отворена – няма значение кой сте, ще бъдем отговорни за вас, докато сте способни да изучавате. Но действително трябва да погледнем в сърцата на хората.

Буда Фа е обширен, необятен и проникновен. Фа, който преподаваме днес, отива отвъд конвенционалните разбирания за Буда Фа. Ние преподаваме Фа на целия космос – същността на целия космос. При все това в този необятен космос, всяко от неговите нива има своята космическа същност, тоест принципите на Фа, проявени от Джън-Шан-Жен на всяко ниво. А принципите на Фа на всяко ниво са наистина огромни и сложни. Ако искате да обясните принципите на едно определено ниво, може да не сте в състояние да ги обясните напълно дори ако използвате цял един живот – ето колко огромни и сложни са. Както знаете, Буда Шакямуни преподавал Дхарма от нивото на Татагата на хората и на своите самоусъвършенстващи се ученици. Но след като прекарал целия си живот преподавайки, той бил преподал само нещата от своя собствен път за самоусъвършенстване. Буда Шакямуни казал, че съществуват осемдесет и четири хиляди пътя за самоусъвършенстване, и те не включват тези от Дао школата. Китайската Дао школа казва, че имат три хиляди и шестстотин пътя за самоусъвършенстване. И тези все още не включват общоизвестните ни пътища за самоусъвършенстване на Боговете от западните религии. Освен това, осемдесет и четирите хиляди пътя за самоусъвършенстване, за които говорил Буда Шакямуни, са само разбиране на нивото на Татагата, в рамките на този обхват. Отвъд този обхват съществуват просто толкова много пътища за самоусъвършенстване, че е невъзможно да ги проследите, и има просто толкова много различни Буди Татагата и принципи на Фа, до които те са се просветлили – това е изключително необятно. Бихте могли да кажете, че Буда Фа не може да бъде описан дори с понятието за обширните океани и морета. Колкото огромен е космосът, толкова огромен е и този Фа – това е идеята.

Днес аз използвам човешкия език – най-простия човешки език на днешното време – за да ви разкажа за общото състояние на целия този обширен и дълбок космос. Ако можете истински и задълбочено да разберете този Фа и да се самоусъвършенствате в него, височината и дълбочината на това, което ще изпитате и до което ще се просветлите, няма да може да се опише. Докато се самоусъвършенствате, постепенно ще преживявате и ще се просветлявате все повече и повече. Колкото повече четете „Джуан Фалун“, толкова повече ще разбирате от него. [Дори] ако вроденото ви качество е наистина добро, за вас има предостатъчно да усъвършенствате в този Дафа. До колкото и високо да искате да се самоусъвършенствате, този Фа е достатъчно необятен, за да отговори на това – този Фа е просто невероятно обширен и необхватен. Както знаете, казвал съм в „Джуан Фалун“, че съдържащите се там принципи на Фа са наистина обширни. Можете да видите, че зад всяка дума има безбройни слоеве върху слоеве от Буди, Даоси и Богове – те не могат да бъдат преброени. Тъй като всяко ниво съдържа принципи от това ниво и всяко ниво има Буди, Даоси и Богове на това ниво, представете си колко необятен е този Фа. Всъщност само го описах накратко за вас. Да го разберете истински, зависи от това самите вие да се просветлявате, да се самоусъвършенствате и да проумявате в действителното си самоусъвършенстване. Така че ще ви кажа този принцип: никога не мислете, че е достатъчно да сте прочели книгата „Джуан Фалун“ и да знаете упражненията, или че е достатъчно да смятате това за добро и просто да практикувате. Ако искате да се подобрявате, ще разчитате изцяло на тази книга. Така че трябва да я четете отново и отново. Докато четете книгата, вие разбирате повече и се подобрявате. Прибавете към това и допълнителното средство за достигане на Съвършенство – упражненията – и постоянно ще издигате нивото си. Затова бъдете сигурни да не смятате погрешно, че [е достатъчно] да я прочетете веднъж, да мислите, че е добра, да практикувате с другите и да не спирате да практикувате. Този Фа е изключително важен. Трябва да работите усилено по изучаването му.

Този космос е толкова необятен и структурата му е толкова сложна. Казвал съм ви за строежа на измеренията. Например материята е образувана от молекули и дори по-микроскопични частици. Измерението, което познаваме, също е съставено от тези частици. Днес известните на науката частици включват молекули, атоми, неутрони, атомни ядра и електрони; и след това има кварки и неутрино. Това, което е още по-надолу, е неизвестно на днешната наука. Така това, което съм казвал, е, че сферата на всяко ниво от тези частици е това, което наричаме равнината на това ниво. Всъщност частиците не са разпределени в равнина; вместо това, в рамките на дадено ниво, те съществуват навсякъде – а не в плоскост. Човечеството няма термин за това, така че просто ще го наричаме равнина; този е единственият начин, по който можем да го опишем. Точно в тази сфера – в сферата на този слой от частици – е формирано измерението. Между частиците има измерения и вътре в самите частици също съществуват измерения. При все това частиците също могат да съставят частици с различни размери. Тогава между частиците с различни размери, които са изградени от една определена частица, отново съществуват измерения. Това е концепцията за измеренията, която ви обясних последния път.

Винаги съм казвал, че между атомите и молекулите съществува необятно измерение. Ние, човешките същества, живеем между слоя на най-големите частици, изградени от молекули, и планетите, които виждаме, които са слой частици. Човешките същества живеят в това измерение. Планетата също е частица. Отивайки по-нататък, галактиката Млечен път също има външна обвивка. Могат ли галактиката Млечен път и безбройните други галактики, простиращи се из космоса, да образуват измерение? Те също са свързани помежду си. Тогава отвъд галактиките има друг космически обсег – в такъв случай, дали този космически обсег е слой от частици? Със сигурност е слой от частици. Космосът е невероятно обширен – просто няма начин да се опише колко е необятен. Нещо повече, три хиляди вселени като тази, която населяваме ние, съставят по-голям слой от вселена, която има външна обвивка и е частица във вселена от дори по-голям слой. Въпреки това частиците, за които току-що говорих, се разпростираха само от една точка. В интерес на истината частиците от всеки слой са разпространени из целия космос. Но дори и това, което току-що описах, са само два слоя вселени, а вие вече го намирате за смайващо. Всъщност науката на бъдещото човечество също няма да е способна да разбере това – човечеството никога няма да може да знае неща от толкова високо ниво. Дори и в степента, до която дискутирахме, този слой частици не е нищо повече от прашинка – малка прашинка – в този огромен космос. Помислете колко огромен е този космос! Това е типът измерение, за което ви говорех преди.

Миналия път отново обсъдих строежа на измеренията. В допълнение към типа измерения между атомите и молекулите и между планетите и молекулите, атомните частици във всеки слой също изграждат частици с различни размери. Тогава между слоевете от тези различни по размер частици отново има измерения. Вземете молекулите за пример: по принцип знаем, че съществува измерение между молекулите и атомите. Ако атомите изграждат молекули, много атоми трябва да се подредят заедно, за да съставят една молекула. Тогава между слой по-големи частици, съставени от по-малко количество атомни частици, и [друг слой] по-големи частици, съставени от по-голямо количество атомни частици, има още едно ниво на измерение. Както съм казвал, молекулите могат да образуват всяко нещо на най-външната повърхност – неща като тези, които ние, човешките същества, можем да видим – като стомана, желязо, вода, въздух, дърво и нашите човешки тела. Това е слоят от материя на повърхността, който човешките същества могат да видят, и той е съставен от слоя на най-големите частици, които са изградени от молекули. Но молекулите също така изграждат и втори – ако броим надолу – слой частици, които са малко по-малки от тези най-големи молекулярни частици. Те могат да съставят и трети слой частици, броейки надолу – всички те са съставени от молекули, защото молекулите могат да изграждат частици с различни размери. Тогава между тях също съществуват измерения, така че този космос е изключително сложен. Има и още, защото във всяко ниво на едно измерение има и вертикални измерения, тоест измерения от различни нива. С други думи, има измерения от различни нива, които са като многото слоеве на небесата, разбрани от религиите. В допълнение, в измеренията на различни нива съществуват и различни отделни райове. Изключително сложно е. Казах ви само за едно често срещано явление.

Всъщност освен този тип измерение съществува и един тип грубо измерение, тоест измерението на най-външната повърхност. Често ви казвам... разбира се, някой също ме попита миналия път какво съм имал предвид в една от моите статии в „Есенции за усърден напредък“ с това, че „човешкото общество е точно в най-средното положение, в най-външния слой и на най-външната повърхност“. Колкото до значението на „най-външната повърхност“, според принципите на този космос не съществува „отвън“ и „отвътре“, нито съществува понятие за голямо или малко, както се разбира от човечеството. Понятията са напълно различни от тези при нас, човешките същества. Днес ще обсъдя това „отвън“. Защо казвам, че човечеството е на най-периферната повърхност и е най-отвън? Какво се има предвид под това? Казано по друг начин, в допълнение към вида измерение, за което говорих преди, съществува и друг вид измерение, което, точно като това, в което живеем днес ние, човешките същества, е напълно различно от онези, в които са Боговете. Измеренията, за които говорих преди, всички са изградени от по-микроскопична високоенергийна материя, докато измерението, за което говоря днес, е изградено от повърхностна материя. Вътре в тази повърхностна материя също има много, много различни елементи и различни частици. Това много специално повърхностно измерение е точно като нас, хората: във вашето тяло има клетки с различни размери, които също могат да бъдат наречени частици. На повърхността на всяка клетка има слой от обвивка. Частиците, намиращи се в кожата на човешкото тяло, също имат обвивка; обвивките на частиците на повърхността на човешкото тяло изграждат човешката кожа от плът на повърхността. На изключително микроскопично ниво тази кожа също е изключително обширно измерение. Телесната тъкан, формирана от обвивките на частиците вътре в тялото, е напълно различна от структурата на повърхността. Космосът е по същия начин. Той е много сложен, разбира се. Какво представлява измерението, което обитаваме ние, човешките същества? Нека кажем, че цялото е изградено от частици. Независимо колко големи или малки са частиците, всяка има външна обвивка.

Това, за което всъщност ви говоря днес, е тази външна обвивка. Но макар че с тези външни обвивки частиците обгръщат частици, частици обгръщат частици и някои частици може да изглеждат „вътре“ – Земята е на централната позиция – те всъщност всички принадлежат на външната страна. Ето защо казвам, че човешките същества са в най-външната част. Всички те принадлежат на най-външната част, защото са свързани с обвивката на най-външната повърхност. Кожата-обвивка е независима система. Космосът притежава най-голямата външна обвивка и всички обвивки са свързани с тази най-голяма външна обвивка. Това измерение, в което съществуват телата от плът на нашето човечество, е също в тази форма. Това измерение има свои собствени характеристики; то е напълно различно от райовете на Боговете или измеренията, които обсъдих преди. Но въпреки това произходът на цялата материя в космоса идва от тези външни измерения.

Днес някой ме попита за горенето на тамян. Казах, че след като субстанцията от тази страна е изчезнала, обектът от другата страна е освободен и е свободен. Същевременно предметът от тази страна тогава може да премине от другата. Така че субстанцията от тази страна е доста ценна за онази страна. Това е така, защото чрез изгарянето си веществото от тази страна вече е било преобразувано и се различава от предишното си състояние. Казвал съм това преди: ако можехте да върнете горе шепа пръст, след като сте се самоусъвършенствали на Земята, онези горе ще помислят, че сте забележителни. Това е идеята. Казват, че златото е навсякъде в Рая на върховното блаженство. Така че, ако отидете в Рая на върховното блаженство и откриете, че там няма нито едно парче скала или прашинка, тогава може би малкото, което сте занесли там от този материален свят, ще е най-ценното. Ние, човешките същества, казваме, че това, което е оскъдно, е ценно и че рядкото е забележително. Разбира се, в реалността не е задължително така. Просто отбелязвах. Причината е, че цялата материя от онази страна всъщност произхожда оттук. Разбира се, това не значи, че е нужно ние, човешките същества, специално да правим тези неща. Механизмите в космоса вършат тази работа.

Нека поговоря повече за този повърхностен свят, а именно за планетите, които виждаме с очите си. Същевременно всяка планета има и свои други измерения – многобройни измерения, образувани от частици с различни размери. Но повърхностното измерение, което е изградено от най-големите частици, е нейната обвивка, или най-външната ѝ повърхност. Току-що използвах човешкото тяло, за да направя аналогия. Използвайки космоса, за да направя аналогия, вселената, в която живеем ние, човешките същества, е външната обвивка на космоса.

Космосът е невероятно огромен и ние всъщност сме и в неговия център. При все това току-що казах, че макар и частиците да изглеждат обвити от различни частици, вие всъщност все още сте от външната страна, защото структурата, материята и връзките на това измерение, където съществувате, са като системите на измеренията от външната страна и са ограничени от измеренията на външната страна – това е ситуацията. Освен това, както споменах, Буда Шакямуни е казал, че едно зрънце пясък съдържа три хиляди свята. Всъщност Буда Шакямуни казвал, че микроскопичните измерения, формирани на повърхността на песъчинките, съдържат много, многобройни различни светове. Но нека днес ви обясня по-ясно: външната обвивка на пясъка – кожата – и външните обвивки на частиците на всеки слой, които изграждат зрънцата пясък, са в същата система като нашето физическо измерение от тази страна. Много, много животи в частиците с различни размери, изградени от молекули, имат точно същите вид и форма като нашето човечество. С други думи, хората вътре в зрънцата пясък са същите като нас – има хора с черна кожа, хора с бяла кожа и хора с жълта кожа. И в бъдеще ще намерите за странно, че облеклото им не е много различно от това на нашите хора от древността. Нещо повече, на по-микроскопично ниво на техния свят настъпва друг вид цялостно изменение и то не е било обсъждано никога преди. А именно, че различните микроскопични светове също имат определени космически обсеги. Това, за което говорих току-що, бяха космическите обсеги, съставени от песъчинки.

Онези животи, съществуващи в микроскопичните светове, за които говорихме, принадлежат към друга система – система на животи в друго космическо тяло, където също имат своите Буди, Даоси, Богове, човешки същества, животни, субстанции, планини, вода, небе, земя, въздух и цялата материя, съществуваща в техните микроскопични вселени. И също така съществуват по-микроскопични и още по-микроскопични такива светове. Ето защо в миналото много от нашите самоусъвършенстващи се виждаха Буди да се появяват от микроскопичните светове – от микроскопичните светове на малка песъчинка, почва или камък. Онези Буди могат и да се уголемяват. В система, по-малка от тази, също има Буди, Даоси, Богове и човешки същества, и онези Буди също могат да се трансформират и да се появяват в нашия свят, тъй като са Буди. Колко огромни могат да станат? Максимум колкото галактиката Млечен път. Когато станат малки, просто изчезват от погледа. Тъй като са Буди от онези микроскопични светове, те са напълно различни от Будите от нашето космическо тяло. Но имат същия външен вид и изискванията за самоусъвършенстване също са еднакви. Те са еднакво велики и също са подчинени на Фа на Джън-Шан-Жен, който преминава от горе до долу по същия начин.

Този космос е просто невероятно удивителен. И в много, много, много по-малки светове от тези има още космически тела, в които съществуват по-малки Буди, Даоси, Богове, човешки същества и материя. Но не става въпрос, че съществата съществуват само в едно зрънце пясък; вместо това те се разпростират из цялата материя, в различни по размер частици – отвътре или отвън – и в обвивките на всички частици в космоса. Току-що обсъдих нещата спрямо микроскопичните нива. Когато това огромно космическо тяло достигне определена точка, то отива отвъд предела на нашето космическо тяло. Размерът на това космическо тяло не може да бъде обхванат от термина „вселена“, тъй като това понятие е напълно различно. Когато космосът достигне определена граница, той изведнъж се сблъсква с празнота, където нищо не съществува. Отивайки още по-далеч, се открива съществуването на по-голямо космическо тяло, което е напълно различно от нашето. Космическото тяло, за което говоря, отива напълно отвъд представата за тази вселена. Така че Будите, Даосите и Боговете в това по-голямо космическо тяло са извънредно огромни. Те гледат на нас, точно както ние гледаме на Будите, Даосите, Боговете, хората и нещата в един микроскопичен свят или в микроскопично космическо тяло. Така че те принадлежат към друга система, която е невероятно голяма. Да не споменавам начина, по който гледат на нас, хората – те гледат на нашето космическо тяло така, както ние гледаме на археологическите находки. Намират го за странно, удивително, доста добро и интересно. Също така мислят, че тези същества са безкрайно удивителни. Това мъничко космическо тяло също е пълно с живот – те също го виждат по този начин. Но нямат концепциите, съществуващи в обсега на това космическо тяло, които притежават съществата като нас – изобщо ги нямат. В техните очи вие сте микроорганизъм и нямате нищо общо с тях. Това напомня за случая, в който много от нашите самоусъвършенстващи се често наблюдават подобни сцени в скали, пясък или дори по-малки микроскопични частици.

Когато Небесното око на някои от нашите ученици се отвори, те виждат планини и реки в него и че бягат навън – бягат навън с висока скорост. Те бягат покрай много, много планини и реки и дори много, много градове – продължават да бягат навън, от вътрешността на Небесното си око. Сцените, които виждате – мога да ви кажа – не идват от отвън: те са истинските форми на съществуване в света, изграден от клетките в главата ви и от по-микроскопичните частици. Често казвам, че ако имате способността да виждате, е възможно да откриете много градове в един-единствен косъм и може би влакове и автомобили ще препускат вътре в тях. Това звучи наистина невъобразимо. Този свят е просто изключително необятен и сложен и е напълно различен от схващането на нашата съвременна наука. Често казвам, че днешната наука се е развила на основата на погрешно разбиране и на погрешна изходна точка от самото си формиране. Така че е ограничена само до тази рамка. Колкото до истинската наука, от това, което наистина сме научили за Вселената, живота и материята, днешната наука не може да бъде смятана за такава, защото удивителността на Вселената никога не би могла да бъде разкрита, следвайки пътя ѝ. Човечеството вярва, че хората са единствените същества във Вселената – те са изключително жалки, жалки до тази степен. Всъщност извънземните са посещавали нашата Земя и техните посещения дори са били уловени на снимки, и въпреки това хората все още не вярват в съществуването им. Това е така, защото са били ограничени от тази наука. Онези водени от емоции хора не правят изследвания и не са здравомислещи. Те са склонни да вярват само в нещата, които вече са приети, не вземат предвид дали нещо е наистина правилно и са склонни да вярват само в това, което са научили от книгите. Това е формата на измеренията, които обсъдих. Тъй като човешкият език е доста ограничен, открих, че е трудно да се обясни. Чудя се дали всички разбрахте? (Аплодисменти)

Будите, Даосите и Боговете, за които знаем, ние човешките същества и цялата материя, която виждаме, съществуват в измерения, съдържащи безбройни вселени – неизброими вселени – които не могат да бъдат преброени дори с единицата джоу(1). Ето колко огромен е този космически обсег. Това е една независима система. Тогава отвъд този обсег съществува по-голямо космическо тяло, което е друга независима система. А отвъд тази система съществуват по-големи, дори по-големи и дори още по-големи, и по-големи системи – ето колко огромен е космосът. A в микроскопичния свят той е изключително, изключително, изключително микроскопичен. Там, където живеем ние, човешките същества, е почти централната позиция – независимо дали се разглежда от макроскопична или микроскопична гледна точка, човешкият свят е почти в средата. При все това различни частици образуват различни измерения. В допълнение към това съществуват и повърхностни светове, изградени от специални, различни частици. Знаете ли, когато бях в Китай, някои ученици попитаха защо когато Първичните духове на някои практикуващи напуснали телата им и пътували в пространството на това наше материално измерение, не видели райове на Буди или на Богове. Всичко, което видели, били истински сцени от нашето материално измерение. Защо не видели Богове? Защото влезли в това подобно на повърхностна обвивка измерение, което е измерение, обитавано от човешки същества; то е във формата на материално измерение като нашето – това е ситуацията, която видели. Това е формата на съществуване на типа измерение, за което говорех.

Има и някои ученици, които са ме питали: „Как е възникнал човешкият живот?“ Тъй като по-рано споменах за произхода на материята, ще поговоря и по този въпрос. Не мислете, че говоря за наука – Буда Фа обхваща всичко. Говорил съм преди за произхода на материята. Какъв е произходът ѝ? Не съм ви казвал какъв е произходът на материята. Макар да не мога да ви кажа за произхода на всички различни космически тела, за които току-що говорих и които са толкова огромни, все пак мога да ви кажа какъв е произходът на материята и на съществата, които съществуват в различни сфери вътре в това наше космическо тяло. Всъщност първоизточникът на материята е вода. Водата, която е първоизточникът на космоса, не е водата на обикновените хора на Земята. Защо казвам, че водата е първоизточникът на материята? Когато най-микроскопичната материя от различни нива достигне определена точка, там повече няма материя. Щом вече няма материя, частиците на материята спират да съществуват. Поглеждайки по-нататък, човек открива следната ситуация: той открива нещо без материални частици и което е в покой – обикновено го наричам неподвижна вода. Нарича се и „първоизточникът“ – безжизнена вода. Ако хвърлите нещо в нея, няма да има никакви вълни. Звуковите вибрации също няма да предизвикат вълни – тя е напълно неподвижна. Но най-фундаменталният строеж на материята идва от този тип вода.

Как се формира материята? В този космос съществува Фа. Този Фа е Джън-Шан-Жен, за които говорим. Характеристиката на космоса комбинира тази вода в най-първоначалните, най-микроскопичните и най-основните неделими частици материя, които също така могат да бъдат наречени най-основните частици. Но всяка от тях е неделима; тя е нищо, просто като водно мехурче. Тогава две основни частици се комбинират, за да образуват по-голяма основна частица. А след това две групи от тези групирани в едно частици се комбинират, за да формират дори по-голяма частица. Тези комбинации продължават, докато частици на различни нива образуват външната форма на разнообразни субстанции, същества, материя, въздух и светлина, вода и време, които са необходими за съществуването, и така нататък. Частиците имат различни начини на комбиниране, които днес наричаме „последователност на подреждане“.

Последователността на подреждане на частиците е различна, което причинява разликите в повърхностната материя на тази сфера. Продължавайки да се комбинират във все по-големи частици по този начин, от микрокосмоса до макрокосмоса, те накрая се комбинират в това, което ние, човешките същества, познаваме днес като неутрини, кварки, електрони, протони, атомни ядра, атоми и молекули, комбинирайки се в повърхностната материя, която познаваме, до дори още по-големи космически тела. На етапа, в който е изградена тази повърхностна материя, тъй като нейните последователности на подреждане са разнообразни, разликите в повърхностната материя са доста големи. Но всички знаем, че дървото е изградено от молекули, желязото е изградено от молекули и пластмасата също е изградена от молекули. Дори водата в нашето измерение е образувана от комбинирането на микроскопична вода в по-големи частици и тези по-големи частици на свой ред формират водни молекули. Затова казваме, че тъй като повърхностната материя е образувана от по-микроскопичната – мога да ви кажа, че целият космос, който сме способни да разберем, е изграден от вода – и тази вода е с изключително висока плътност и е напълно неподвижна. Ето от какво е съставен.

Може би сте чували древните митове за някои даоисти, които можели да извлекат вода от скали. Мога да ви кажа, че макар да звучи като нещо необяснимо с разбиранията на нашето съвременно човешко мислене или със съвременната наука – те мислят, че разказвате мит или някаква невероятна история – ще ви кажа, че това в действителност е вярно, защото цялата материя е изградена от вода. Вода може да бъде извлечена дори от стомана и желязо и те също така могат да бъдат разтворени във вода. Независимо колко твърда е материята, нейните основни частици са изградени от вода. Ако божествената сила на Буда Фа бъде разбрана от тази гледна точка, мисля, че няма да е трудно за разбиране. Буда Фа има толкова много сила – може да върне веществата до първичната материя. Формата, за която току-що говорих, е йерархична – в различни главни нива има различни видове води като тази.

Установили сме и друга ситуация. Както казах, нашата вода произлиза от тази много микроскопична вода, която образува частици от по-големи слоеве, накрая формирайки водните молекули и водата в нашия свят. Тогава не би ли могла водата, която е първоизточникът на различни нива, да формира слоеве от частици, по-големи от тези в човешкия материален свят? И след това да формира вода на това ниво? Всъщност, както току-що казах, не мога да ви кажа какво представлява най-фундаментално този космос. Но мога да ви кажа, че на различните нива съществува различен първоизточник на материята – с други думи, различни води като първоизточник на материята. Колкото по-високо е нивото, толкова по-висока е плътността на водата, която може да образува различни частици, различни води и различни същества в различни измерения. Както знаете, човешкото тяло, стоманата, желязото и всичко тук са същества и неща в това наше измерение. С други думи съществата, които разбираме, с които човешките същества могат да влязат в контакт и които хората могат да видят с очите си, всъщност също произлизат от водата. Просто това е водата на човешкия свят, тоест човешката вода на най-повърхностното място, изградена от тази неподвижна, първична вода. Тази разлика вече е доста голяма. Съществата и субстанциите, които нашите човешки очи могат да видят, също са изградени от тази вода. Както знаете, ако стискате и стискате парче зеленчук в ръцете си, накрая няма да остане нищо, освен вода. Същото е вярно и за плодовете. Сега учените казват, че седемдесет процента от човешкото тяло e вода. Но те не знаят, че дори костите и косата са изградени от водни молекули, само че са съставени от частици, изградени от по-микроскопична вода. Всъщност те всички са вода; просто са изградени от по-микроскопични частици. Всичко в това наше материално измерение е съставено от вода.

Микроскопичната материя може да образува субстанции с различен външен вид заради различните последователности на подреждане на частиците. В миналото много магове са превръщали вода в лед или едно нещо в друго. Звучи невъобразимо, но наистина изобщо не е. Когато сте способни да промените последователността на молекулярните подредби на едно нещо, то ще се превърне в нещо друго. Така че как променяте облика на едно нещо? Разбира се, обликът е дори по-лесно да се промени и щом той се промени, то се превръща в нещо друго. Колкото по-високо е нивото на един Буда, Дао или Бог, толкова повече такава сила има той. Както знаете, човешките същества са много ограничени в способностите си. Колко ограничени? Ако хората искат да постигнат нещо или да направят нещо, те трябва да използват своите ръце и крака – нужно е да извършват физически труд, за да го осъществят. Но за Будите това не е необходимо. Будите е нужно само да помислят – самата мисъл е достатъчна, защото те имат множество божествени сили, много свръхестествени способности, както и свой собствен могъщ Гонг. Всяка микроскопична частица от този Гонг е със собствените образи на Будите и тези микроскопични частици са съставени от по-микроскопични частици, всички от които са с техния образ. Помислете, техният Гонг излиза в момента, в който се появи мисълта им. Започвайки от изключително микроскопичното ниво, той променя структурите на частиците на различни нива. И времето, което използват, е това на най-бързото измерение, така че това се извършва мигновено. Будите правят нещата много бързо, тъй като не са ограничени от това наше измерение и време. Те мигновено променят един предмет от самата му основа в нещо друго. Ето как действа божествената сила на Буда Фа. Защо предметът се променя в момента, в който Буда помисли за това? Когато Буда помисли за него, безбройните частици и неизмеримата мъдрост на неговия Гонг едновременно извършват промени на всяко ниво, цялостният Гонг също прави промени за всичко, което [Буда] иска да направи, и по-големите зрънца от неговия Гонг също променят повърхността на предмета. От най-основните частици на предмета до повърхностните, неговият Гонг го променя едновременно от микроскопичното към повърхността. Следователно той прави така, че това да се случи само в един миг – прави го мигновено. „Нищо“ се превръща в „нещо“, тъй като той е способен да комбинира молекули и частици във въздуха в предмет, който можете да видите – това е превръщане на нищо в нещо. Защо божествената сила на Буда Фа е толкова могъща? Науката и технологиите на човечеството никога не биха могли да достигнат тази точка.

Силата на Буда Фа не може да бъде постигната от човечеството чрез научни и технологични средства, защото за хората е невъзможно да издигнат нравствеността си с темповете на напредъка в областта на науката и технологиите – невъзможно е. Освен това, в развиването на науката и технологиите човешките същества винаги имат много силни привързаности към осъществяването на нещо, което нарушава принципите на Фа на космоса. Така че е невъзможно техният Шиншин да достигне толкова високо. Още повече, че човешките същества имат различни емоции и желания и всякакви привързаности: манталитета за съревнование, завист, разпаленост, алчност и така нататък. Ако науката и технологиите наистина можеха да напреднат толкова, във Вселената биха избухнали звездни войни – наистина би имало космически войни. Но Будите, Даосите и Боговете няма да позволят това – те абсолютно не могат да позволят на човешките същества да предизвикат смут в космоса, така че Боговете ограничават човечеството. На човешките наука и технологии не им е позволено да достигнат толкова високо ниво без подобряване на нравствеността – това е абсолютно невъзможно.

Често казвам, че човечеството е преминало през различни исторически периоди, преди да достигне до наши дни. С други думи, много, много пъти то е било изличавано, след като е преживявало катастрофи в различни моменти от историята. И тогава се е появявало ново човечество. Достигнали сме до днес след различни цикли като този. Защо? Кръговете на самоусъвършенстващите се са открили следната ситуация: всеки път, когато човечеството е било в опасен етап или е било елиминирано от историята, е било по време, когато нравствеността му е била изключително дегенерирала. Някои говорят колко велика е била гръцката култура, но къде са отишли онези хора? Днес може да бъде открито нещо от тази култура: елементите ѝ, които са били оставени, определено са от последния период от развитието на гръцката цивилизация и ние сме открили, че в нея също така е имало хомосексуализъм, наред с безразборен секс, и в допълнение животът е бил наистина екстравагантен и разточителен, покварен и ужасно дегенерирал; можем да видим, че човечеството вече се е било изродило ужасно. Защо е изчезнало? Защото нравствеността му вече не е била достатъчно добра. Хората не могат да бъдат наричани хора само защото имат човешки облик. Защо духовете не са наричани човешки същества? В крайна сметка те имат само един слой частици по-малко от вас. И защо маймуните и горилите не могат да бъдат наричани човешки същества? Защото човешките същества имат не само човешки крайници и тяло, но и човешки морални стандарти и морални ценности. Ако хората изгубят своите морални ценности, морални стандарти и етичен кодекс, те повече няма да бъдат човешки същества. Така че днешното човешко общество... за да бъда откровен, нека ви кажа, че Боговете повече не смятат хората за хора. Помислете: не са ли хората в опасно положение? Вашето правителство позволява нещо, вашата държава го позволява, вашата нация го позволява и дори вие го одобрявате в мисленето си, но то не е непременно добро. Ето защо, ако погледнете днешното общество, можете да видите, че употребата на наркотици, трафикът на наркотици, производството на наркотици, смяната на пола, хомосексуализмът, сексуалната свобода, организираната престъпност и така нататък, се появяват в безкраен низ. Егоизмът и желанията са направили хората врагове едни на други и без каквито и да било праведни мисли. Изобилстват всякакви видове явления на дегенериралото човешко общество. Така нареченото модерно изкуство, така нареченият рокендрол, демоничната природа, която избухва на футболното игрище и неща като тези са във всички занаяти и професии. Тези неща проникват във всеки аспект на обществото. Израждането на човешкото съзнание е преобърнало ценностите на хората: те смятат доброто за лошо и лошото за добро – ценностите на хората са обърнати. Насилственото придобиване на пари, слава и личен интерес, проповядването на философията на борба [сред хората], прославянето на водачите на организираната престъпност... бихте ли казали, че това все още са човешки същества?

Виждам начина, по който учениците от гимназията носят панталоните си, с колани, крепящи се върху задните им части, куп неща, висящи като черва там долу върху краката и стъпалата им и част от коланите им, провиснала навън. Главите им са обръснати от двете страни, оставяйки темето като покривна стреха. Други пък оставят една ивица коса в средата, като чудовища, и мислят, че това изглежда добре. Но изглежда ли наистина добре? Ако го прецените внимателно, ще откриете, че те нямат никакво понятие за това, кое е естетично. Жените се обличат в черно, носят прически като на демони и имат каменни лица точно като на духове в подземния свят. Това е така, защото ценностите на хората са се обърнали. Поради демоните, сеещи безредие, човечеството е приело тъмните и потискащи неща за красиви.

Както казах онзи ден, колкото по-грозни са подобните на чудовища, демони и духове играчки, толкова по-бързо се продават и никой не купува хубави кукли. Ценностите на хората са се променили напълно. Помислете всички: не е ли страшно? Развитието на човечеството е наистина циклично. Има само един начин да се предотврати това: поддържане на човешката нравственост. Както сте видели, тези дни социалните проблеми възникват един след друг и нито едно правителство не е способно да ги разреши. Етнически проблеми, проблеми между държавите, конфликти сред националностите, конфликти вътре в националностите, многобройни причини за престъпления в обществото... всички правителства ги намират за главоболия и никой не може да ги разреши. Защо не могат да ги разрешат? Защото всички техни методи се стремят да разрешат явлението само от вътрешността на явлението. Но когато едно явление бъде ограничено, се появява по-лошо. Тогава, когато ограничите и него, се появява дори още по-лошо такова. Законите, които човечеството е създало, всъщност механично ограничават хората и ги блокират, включително и самите законодатели. Човешките същества непрекъснато се самоограничават. Те се ограничават и ограничават, докато накрая не им остане никакъв изход. Когато са създадени твърде много закони, човешките същества са контролирани като животни и нямат никакъв изход; тогава никой не може да намери каквото и да е решение.

Но мога да ви кажа, че коренната причина за всички нещастия на човечеството всъщност е упадъкът на човешката нравственост. Без да се започне оттам, никой от проблемите на човечеството не може да бъде решен. Започвайки оттам, всичките му проблеми могат да бъдат решени. Не е ли вярно това? Помислете всички: ако всеки, дълбоко в себе си, сам си налага да е добър човек, способен е да се въздържа и зачита другите във всичко, което прави, без да ги наранява и вместо това мисли дали могат да го понесат, представете си какво би било обществото. Ще има ли нужда от закони? Ще има ли нужда от полиция? Всеки ще се въздържа и самодисциплинира. Но политическата пропаганда и управляването със сила също не могат да възвърнат морала – те постигат единствено обратното. Светът се е развил до този ден, когато всеки разглежда правната система като добра. Всъщност това е последното средство, когато няма изход. Човечеството се е развивало няколко хиляди години. В миналото никога не е имало толкова много закони, съществувал е само простият „Кралски закон“ и добродетелта (Дъ) е била критерий за отсъждане на доброто и лошото. Обаче моралът на древните хора е бил много по-висок от този днес. Днешните хора смятат, че древните не са били добри. Всъщност това е така, защото разглеждате древните хора със западналите представи на съвременните. Хората в миналото не са били по-малко интелигентни от днешните. Частта от човешкия мозък, която може да бъде използвана, никога не се е увеличавала; просто хората днес се смятат за толкова велики и за толкова умни.

Развитието на обществото също е било аранжирано от Боговете. Те ви позволяват да имате съвременни машини, съвременно оборудване и съвременни удобства, когато се развиете до този етап. Не са ли мислили древните хора за направата им? Просто Боговете не са аранжирали това да се случи на онзи етап. Съвременните хора не са по-интелигентни от древните. Но често колкото по-развити са материалните неща, толкова по-впримчени в тази материална реалност стават хората. Те мислят, че това са забележителни постижения, че древните не са можели да ги направят и че съвременните хора са почти толкова добре, колкото и безсмъртните – вчера взехте полет от Европа и ето ви сега тук, в Щатите – точно като безсмъртни. Нека ви кажа, че всички тези неща са съществували много отдавна в този огромен космос – те отдавна са съществували в други светове. Хората са станали лоши и са паднали тук, където е човечеството – на тази земя. Всички човешки умове имат съзнание отпреди раждането – просто самите хора не са наясно с това. Това „чрез научни и технологични средства“, това „колко напреднали са нашата наука и технологии“, тези „разработени самолети и автомобили“, тези „съвременни неща“... Всъщност нека ви кажа, че всичко това е само защото онези неща от миналото са били съхранени в съзнанието ви и че в тази купчина боклук сте направили неща от боклука – от грубия материал на най-външната повърхност. И хората си мислят, че тези неща са много добри. Разбира се, човечеството е пропаднало надолу по този начин. Тъй като са станали лоши, те са паднали до това ниво и трябва да понасят трудности. Тогава развитието на човечеството не може да напредва в каквато посока пожелаят хората и на тях не им е позволено да правят каквото поискат или каквото ги кара да се чувстват удобно – това е абсолютно неприемливо. Ето защо човешките същества са в опасна ситуация. Докато тези или онези хора говорят за катастрофи, аз никога не говоря за тези неща, а и няма смисъл. Не обсъждам дали съществуват. Дори да съществуват, те нямат нищо общо с нашите практикуващи или с добрите хора. Но наистина сме видели, че когато човешките същества са дошли до настоящия етап, в който не са способни да разрешават проблемите си и попадат в неприятности – което става причина човечеството да няма изход – това наистина е причинено от упадъка на човешкия морал. Тъй като говорихме за формирането на съществата и за измеренията, обсъдихме и човечеството. Материята може да формира човешки същества, защото когато частиците се комбинират в различни субстанции, те се комбинират в различните човешки субстанции на повърхността. Когато последователността на подреждане на молекулите е като тази на костните частици, повърхностната субстанция е кост. Когато тяхната последователност на подреждане е като на молекулите на плътта, те са плът. Те са каквато последователност на подреждане възприемат. И това съставлява вашето същество – просто е, когато се обясни.

Точно сега говорих относно един друг въпрос. Много, много хора казват, че Боговете са създали човешките същества. Някои са разисквали как хората са направени от глина. Няма да говорим конкретно за това как са създадени човешките същества – всъщност има всякакви начини. Една-единствена мисъл на по-висш Бог може да ви създаде. Всичко е живо. След като се създаде външният ви облик, биват създадени вашите вътрешни органи. Хората смятат, че човешкото тяло е изключително сложно, но за Боговете с велика мъдрост и велико просветление това е тривиален въпрос. С появата на една-единствена мисъл един Буда може да създаде вашите вътрешни органи, използвайки материя на изключително микроскопично ниво; той може да го направи мигновено. Когато нещо е формирано, в него се влива живот. Разбира се, човешките същества имат и Помощни първични духове; много, много животи се събират, за да образуват едно човешко същество. Ето какво се случва.

В миналото хората в научните кръгове винаги обичаха да се главоблъскат над въпроса дали кокошката или яйцето са се появили първи. Бих казал, че не е нито кокошката, нито яйцето. Просто микроскопичната материя съставя макроскопична материя, малки частици съставят по-големи такива и неща, които дори не могат да бъдат наречени материя, съставят материя. Частиците, изграждащи телата на по-големите същества, са по-различни от нашите по отношение на обема и следователно размерите на външните форми са различни. Но са еднакви последователностите при подреждането на частиците в повърхността на материята, която съставя съществуването на съществата – независимо колко големи или малки са те. Например, ако всяка частица от тялото на човек, съществуващ в по-макроскопичен слой, е изградена от слоя частици, които са планети, тогава неговата плът ще има същата подредба като молекулярната подредба на нашето човешко тяло. С други думи, последователността на подреждане на планетите е същата като тази на молекулите, съставящи плътта. Така че човешките същества от по-малък – или дори по-малък – слой са формирани по същия начин. Това е всичко, което ще кажа по този въпрос.

До този момент вече обясних нашироко структурата на този космос. Разбира се, подробностите не могат да бъдат казани. Някои хора ме попитаха: „Учителю, искаме да знаем как живеят Будите.“ Отговорих: „Тогава се самоусъвършенствайте в Буда.“ Това е така, защото на човешките същества не им е позволено да знаят как живеят Будите. На хората напълно им липсва тази концепция. Ако ви кажех, щяхте да се отнесете към тях с човешко въодушевление, човешки мисли и логика, което би било същото като да ги обидите и да покажете неуважение към тях. Така че не можем да ви кажем за тези неща конкретно. Мога да ви ги обясня само в широк смисъл с ограничения човешки език. Всъщност изборът на китайския като език за преподаване днес беше възможно най-подходящ за нас, защото китайският е най-изразителен и има най-дълбоки вътрешни значения от всички езици в света. Ако беше използван английски или друг език, щеше да е много трудно да се изразят мислите. Използвах малко местен диалект, за да го обясня. Тъй като стандартизираният съвременен китайски също е неспособен да обясни нещата ясно, може би сте забелязали в думите ми местни изрази, които могат да опишат нещата точно, и че изборът ми на думи е необичаен; новият стил Багу(2) не съдържа по-дълбоки вътрешни значения. Ако не беше направено по този начин, нямаше да има как да се изразят нещата.

Ще обсъдя един друг въпрос, за който всеки е много загрижен. Някои хора казват: „Учителю, практикувам, но не виждам нищо.“ Нека обсъдим въпроса защо хората са или не са способни да виждат. Всъщност вече обясних това, когато говорих за Небесното око. Изискванията към хората са високи и принципите непрекъснато се повишават. Ако го обясня по-нататък, то ще надмине това разбиране. Но ще се опитам да го свържа с казаното от мен последния път. Ще ви го обясня по-подробно.

Повечето от вас в публиката имат наистина добро вродено качество. Всъщност от началото на самоусъвършенстването ви до днес, дори да е минало само малко време, трябва да сте били способни да видите някакви неща. Тъй като в книгата „Джуан Фалун“ подчертаваме стриктното изискване за премахване на човешките привързаности, много хора не смеят да гледат [с Небесното си око]. Мнозина са видели нещо неясно, но не смеят да повярват. Има няколко причини за неспособността ви да виждате. Първата е, че някои хора си мислят: „Ако видя нещо, то трябва да бъде толкова ясно, колкото това, което виждам в този материален свят. Само тогава се брои.“ Това е наистина силна пречка. Те винаги разбират този въпрос с човешки мисли и представи. Не е така. Когато наистина можете да виждате толкова ясно, ще сте постигнали Просветление – ще бъдете просветлени на сто процента. И по това време ще виждате Богове по-ясно, отколкото виждате човешки същества. Ще сте способни да виждате по-ясно, защото в онези светове чувството за триизмерност е по-силно, отколкото в нашия, въздухът е по-прозрачен от нашия и материята е по-плътна от нашата. [Някои от нас не могат да виждат] точно защото имате тази представа, че само когато виждате ясно, наистина сте видели – но нещата не стоят по този начин. Когато в хода на своето самоусъвършенстване виждате неща, не ви е позволено да ги виждате толкова ясно, така че можете да виждате само замъглено. Има и малък брой хора, които могат да виждат относително ясно, но това, което виждат, е само една част – тяхното поле на зрение е тясно. Те могат да видят ясно само една част. Ако полето на зрение на човек е широко, нещата, които той вижда, със сигурност ще бъдат сравнително неясни – той не може да вижда толкова ясно – или е способен да вижда само много ниски и малко на брой измерения. Ето защо не трябва да възпрепятстваме себе си с човешките така наречени реалистични, материални ценности. Това е една от причините. Но има и изключения. Хората, които са способни да виждат ясно от раждането си, са малцина, така че няма да говоря за това.

Друга причина е, че при много от вас не става въпрос, че не можете да виждате – можете да виждате – но винаги мислите, че това е илюзия и винаги смятате, че сте си въобразили. Такъв понякога е случаят в началния етап. Тъй като го споменах специално в „Джуан Фалун“ и ви казах, че не бива да използвате насочена мисъл – тъй като това, което виждате, ще се промени съобразно вашите мисли, с вашето мислене – някои от нас не могат да балансират тази връзка добре. Наред с факторите, създадени от вашите привързаности и вълнение, има и друга пречка. Каква пречка? Именно че това, което мисли съзнанието ви, и образът на предмета, който виждате, са отразени в един и същ участък от вашия мозък – ефектът е произведен в една и съща част на мозъка. Образите на нещата, които хората виждат, не са регистрирани в очите им, а са предадени чрез оптичния нерв и след това са видени в мозъка, в участъка на епифизната жлеза. Но когато в съзнанието ви възникне образ, докато мислите за разни неща, ефектът също се произвежда в този участък. Така това създава грешно впечатление: когато наистина видите нещо – тъй като то поначало е неясно – вие си мислите, че това е вашето въображение. Всъщност не е въображението ви – наистина сте го видели.

В миналото много второстепенни пътища за самоусъвършенстване изрично изискваха от своите ученици да визуализират, когато ги обучаваха. Ако не можете да виждате, ще се опитате да визуализирате; впоследствие бихте визуализирали повече и би станало по-реално; бихте визуализирали дори още повече и то би станало дори още по-реално – обучаваха ги по този начин. Трудно е да се постигне Праведно достижение чрез следване на страничен път за самоусъвършенстване, именно защото имат пропуски – това [визуализиране] само по себе си е привързаност. От вас се изисква да видите нещо, но вие не можете да виждате; визуализирате, опитвате усилено да го видите внимателно и визуализирате още повече със затворени очи; колкото повече мислите, толкова по-реално става то; и постепенно изглежда, че вашата визуализация го прави реално. Ето как обучаваха в страничните пътища за самоусъвършенстване. Тъй като бяха странични пътища за самоусъвършенстване, те не разбираха, че това е привързаност. В края на краищата, те не говореха за Съвършенство.

Ние приемаме тези въпроси много сериозно. Всяка привързаност ще повлияе на вашето постигане на Съвършенство. Казвам ви да сте наясно по този въпрос. Вероятно сте взели това, което сте видели, за въображаемо, но не можете да практикувате така. Например, ако някой е видял Фалун неясно, но е помислил, че това е неговото въображение, ако сте го видели да се движи и върти, мога да ви кажа, че сте го видели. Може да опитате, следвайки казаното от мен, и вижте какво се случва. Говоря само за онези ученици, които вече могат да виждат, но са сметнали, че е било въображаемо. За тези от вас, на които не им се случва това – не настоявайте да визуализирате; би било привързаност. Казах ви това току-що, за да премахна умствените ви бариери. Гледайте да не се привързвате – със сигурност гледайте да не станете привързани към това.


(1) Джоу – трилион; число от древен Китай – бел. прев.

(2) Багу – специфичен, ограничен стил на писане – бел. прев.