Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Ню Йорк, 2016 г.

Ли Хонгджъ

15 май, Бруклин, Ню Йорк

Здравейте всички! (Всички практикуващи аплодират ентусиазирано: Поздрави, Учителю!)

Работихте усилено! (Всички практикуващи: Учителят работи усилено!)

Спасяването на съзнателни същества от страна на Дафа практикуващите е нещо безпрецедентно, така че извършването му със сигурност изисква усилена работа. За всяко нещо съществува пример за подражание. В историята хората са говорели за спасяване на съзнателните същества, но кой действително е спасявал съзнателни същества? Те само са положили познание за Боговете и култура на самоусъвършенстване и никой не е спасявал съзнателни същества. Само са оставили култура, основали са религии и са създали организационния формат на обществото. За истинското спасение на съзнателните същества е трябвало да се изчакат днешните Дафа практикуващи; за това не съществува пример за подражание, никога не е имало такъв. Така че всевъзможните проблеми, на които се натъкнаха Дафа практикуващите, включително и това премеждие, са безпрецедентни, като степента на злото също е безпрецедентна. Злото, за което всички вие знаете, бе разобличено, а всъщност в допълнение към него има и такова, което е дори по-жестоко. Независимо от всичко, Дафа практикуващите преминаха през това безпрецедентно начинание, в което са подложени на преследване и спасяват съзнателни същества, и сега това вече приближава своя край. С други думи, независимо от всичко, това нещо наближава бързо финалната си фаза.

Дафа съществува отдавна и никой не може да го подкопае. Преследваните са единствено самоусъвършенстващите се – Дафа практикуващи – и онези съзнателни същества, които са дошли на света, за да получат Фа. Въпреки че онези хора не се самоусъвършенстват, в действителност те също са преследвани. Целта на идването им бе да получат Фа и да бъдат спасени, като спасението им ще направи цялостни и завършени техните първоначални небесни царства и съзнателните същества, които са имали първоначално. Ако повярват на лъжите на извършителите на преследването или помагат на злото, това ще ги направи неспособни да получат Фа. Не е ли това едно преследване, което може да унищожи всички същества – да унищожи и тях, и животите, чиито представители са те? Цялото човечество е преследвано. Дафа практикуващите са основните мишени на това преследване – това е така, защото те са Дафа практикуващи и са поели задачата да спасяват другите хора. По думите на старите сили Китай е място, където бяха концентрирани много животи от високи нива и същества от дори още по-високи нива, всички от които са отишли там, за да получат Фа. Тогава това място е като пещ за закаляване на Дан, както казват даоистите, и този огън трябва да гори буйно и силно. Ако наистина можете да преминете изпитанието при буен огън и сте способни да запазите постоянството си в жестокото преследване, вие ще сте самоусъвършенстващи се, ще бъдете признати от Небесата и ще сте способни да постигнете Съвършенство. А ако не можете да го преминете? Ето каква е и целта им, като закаляването е с цел да се премахне шлаката и да се извлече истинско злато. Това е процесът, който, макар и безреден на вид, всъщност е много подреден. Безредието му се проявява особено в ожесточеното горене на огъня, и все пак е доста подреден, като оказва различни ефекти върху различните привързаности и отразява различни състояния в зависимост от различните привързаности. Ето защо казвам, че независимо от всичко, участието и създаването на неприятности от страна на старите сили, както и цялото нещо, което правят Дафа практикуващите, са достигнали финалната фаза.

Ситуацията в Небесата е същата като тази на Земята. Всички вие сте видели, че било то жестокото така наречено изпитание на Дафа практикуващите, или изпитанието на съзнателните същества – накрая не води ли това до постигане на Съвършенство? Да се провери дали някой може да постигне Съвършенство – това не означава ли да се види степента на злото и ожесточеността на огъня? Този огън е напът да загасне скоро. Лошите хора, които са използвани от злото, биват арестувани и прочиствани. Когато всички те бъдат арестувани, помислете, няма ли този тест на Дафа практикуващите също да приключи? Тези, които могат да се справят, и тези, които не могат – няма ли да са вече разграничени? Тогава това начинание ще приключи. Фа-коригирането на космоса също ще приключи. Ето как е.

Колкото до следващата стъпка, съществува въпросът за коригирането на човешкия свят от Фа. Вчера един ученик зададе въпроса относно онези хора, които не са получили Фа. Казах, че този въпрос е за бъдещето, когато Фа ще коригира човешкия свят. Като Дафа практикуващи вие правите това само през периода на Фа-коригирането, ето защо Дафа практикуващите в този период носят огромна отговорност. Каква отговорност? Всички вие знаете, че съм говорил за това, колко гигантски е космосът и колко много същества има – безграничен и безпределен, неизброими и безчетни. Когато наблюдаваните под микроскоп молекули бъдат увеличени и показани на екран, те изглеждат също като небесните тела, разпръснати из космоса, а при увеличение молекулярната структура изглежда също като небесата. Но молекулата не е най-малката частица. Под нея има атоми, чиито частици при увеличение съществуват по същия начин, както звездите в небето, и това е небе на това ниво. Атомите също не са най-миниатюрните – под тях има и още по-микроскопични частици, и още по-микроскопични, и още по-микроскопични, и дори още по-микроскопични. Слой над слой частици са слой над слой небеса и колкото по-малка е частицата, толкова повече сила притежава. Онези, които изучават физика, казват, че колкото по-малка и по-микроскопична е една частица, толкова по-силна е радиацията ѝ, с повече мощ и повече енергия. Да, тази частица изглежда като небесно тяло – какво има върху нея? Хората знаят, че има хора на Земята. Колкото до това, дали има живот на други планети, те изучават само повърхността на измерението, еквивалентно на човешкото, и вярват, че на някои планети има живот, а на други няма. Но повечето същества не обитават повърхностното измерение и много животи съществуват в измерения, които са под друга форма, така че не можете да ги видите. Науката на човечеството е много ограничена. На всички небесни тела има живот, както и обществени форми на съществата; има дори голям брой процъфтяващи светове. Колко същества има? Казах, че когато бъде увеличена, една частица също е като звезда – колко същества има? За да проследим това дори още по-надолу, слой над слой от частици формират слой над слой от небеса – колко гигантска е тази безмерна вселена? Колко същества има? Цялата повърхност на измеренията, които съществуват между частиците и са сформирани от невидими микроскопични частици, е все „земя“. Колко голямо е това? Колко слоя от нива като това има? Това е изключително сложно. Слой над слой е все така. Дори и Боговете не могат да проверят или да преброят колко същества има в края на краищата – те са все Богове на човечеството. Това показва просто колко огромен е броят.

Дафа практикуващите са Богове, които са се спуснали в човешкия свят с отговорността да помагат на Учителя в спасяването на съзнателни същества, като поемат отговорността да спасяват съзнателни същества в по-ниските сфери. Може да смятате, че няма значение, ако вие лично не се самоусъвършенствате добре, все едно това тук е същото като методите за самоусъвършенстване от миналото. Така че някои хора не са особено усърдни – самоусъвършенстват се и все пак не се самоусъвършенстват. Но замисляли ли сте се за това? Някога, когато сте дошли на този свят, сте подписали пакт с мен, като сте дали обет да спасите онези съзнателни същества. Тогава сте могли да станете Дафа практикуващи и тогава сте могли да направите това. Но не сте го изпълнили. Не сте изпълнили обета си напълно и не можете да спасите онези същества, възложени на вас – онези, чието спасение сте поели и зад които са безчетни съзнателни същества, гигантски групи същества. Какво е това?! Дали е просто въпрос на неусърдно самоусъвършенстване? Това е изключително сериозно престъпление! Несравнимо голям грях! Казвате, че когато моментът настъпи, просто ще повикате Учителя и ще кажете: „Учителю, не се самоусъвършенствах добре“, и с този въпрос ще е приключено? Кой може да ви пусне да преминете? Ще ви пуснат ли старите сили да преминете? Колко сериозен въпрос е това!

Но някои хора просто не са усърдни и привързаностите им са просто толкова силни. Те преценяват нещата, с които се сблъскват, с човешки представи, а някои дори никога не базират мисленето си на Фа, за да се разгледат като Дафа практикуващи – да вземат под внимание огромната си отговорност. Когато обмислят нещо, те никога не поставят спасяването на съзнателни същества на първо място, а винаги използват човешки представи, за да разсъждават по разни въпроси: вие харесвате или не харесвате нещо, сърцето ви е изпълнено с възмущение или искате нещата по този или онзи начин – как може това да сработи?! Дали Боговете биха били като вас? Ако всички хора са като вас в спасяването на съзнателни същества, как съзнателните същества биха могли да бъдат спасени? Ще спасите тези, които харесвате, и няма да спасите онези, които не харесвате – тогава можете ли да спасявате съзнателни същества?

Този тип просперитет, който имаме в днешния човешки свят, е нещо никога невиждано в историята. Първо, това е с цел да се попречи на онези съзнателни същества да получат Фа в тази благоденстваща ситуация, която подбужда различни човешки привързаности. Ето просто как е и всичко съблазнява вашите привързаности просто за да се види дали можете да получите Фа, или не. Ако в тази ситуация можете да получите Фа, ще бъдете признати. Ако не можете да получите Фа, то е, защото вие самите не сте добри. Второ, Вселената би трябвало вече да е била разрушена и онези животи би трябвало да са вече елиминирани. Така е трябвало да бъде. Вие ще получите признание в Небесата, ако можете да пристъпите вън от това. Кой тогава може да пристъпи вън от това? То може да се направи! Не се ли разпространява Дафа, Дафа на Вселената? Другите са го получили – вие защо не можете?! Другите могат да се самоусъвършенстват добре – вие защо не можете?! Не е ли това ваш собствен проблем? В Небесата това се смята за справедливо. Първоначално те е трябвало да бъдат унищожени и все пак вие искате да ги спасите, така че трябва да е по този начин. Защо човек може да бъде спасен? Как това може да бъде направено толкова лесно? Ето колко е сериозно. Но в тази среда, в един толкова вълнуващ свят, наред с жестокото преследване, кой все още иска да се самоусъвършенства? Най-голямата пречка пред самоусъвършенстването са човешките привързаности. Човешките същества имат толкова много човешки представи и привързаности и дори някои Дафа практикуващи, които не са усърдни, са били завлечени. Забравили сте обета, който сте дали, а чувството на вълнение, което сте имали при получаването на Фа, е изчезнало. Вие сте преследвани – кой ви преследва? Не са ли те хора? Не са ли преминавали през това много последователи на Богове в историята? Какво искате да получите – не е ли постигане на Съвършенство по пътя към божественото? Как може преследването да разклати онези, които вървят по пътя към божественото? Не е ли това в резултат от надигането на човешките ви представи и от подбуждането на привързаностите ви към слава, лична изгода и сантименталност?

Помислете всички, без значение как се развива преследването и колко е жестоко, може ли то да е случайност? От античността до днес тази Вселена, всичко – не говорим само за човечеството – цялата Вселена се движи според предварително установените закони. Това е особено вярно за човечеството. Петте хиляди години човечество са една предопределена участ с неизбежен край и петхилядолетната цивилизация е една театрална пиеса. Нека кажа на всички, че тя наистина е театрална пиеса. На всеки 5000 години човешката история приключва и човечеството бива унищожено; причината за унищожението е законът на Вселената за формиране, застой, упадък и унищожение. Когато настъпи този етап, всичко е изкривено, включително човешката нравственост и цялата материя; те ще бъдат унищожени. Когато човешката нравственост и характер вече не са добри, хората трябва да бъдат унищожени и добрата част, която остане, ще послужи като семена, така че човечеството да се развие наново. Сценарият на пиесата ще бъде взет обратно, ревизиран и всяка част от историческото разгръщане на петте хиляди години, която не е задоволителна, ще претърпи преработки, преработки и още преработки. Така че не са ли казвали следното много Богове, мъдреци в човешкия свят и самоусъвършенстващи се в даоизма: че човечеството се повтаря и че човешката история се повтаря? В общността на самоусъвършенстващите се тези думи са често изричани и чувани и ето как стоят нещата.

Тази Земя има история от сто милиона години. Някои хора питат: как може да е на сто милиона години? Учените са открили, че тя е на повече от два или четири милиарда години. Земята не е била сътворена от нищото, а от неща, взети от различни части на Вселената – с други думи, събрани от различни остатъчни парчета и късове във Вселената. Тези, които са били полезни и необходими за Земята, са били взети, но вече са съществували първоначално; Земята е била формирана от тях. Как можете да измерите това? Когато направите измерванията, те показват предходните времена. Хората са просто хора и винаги са ограничени до тези човешки мисли. Истинската възраст на Земята е само сто милиона години и не може да превишава сто милиона години. След сто милиона години всичките ѝ ресурси ще са изчерпани.

И все пак тези сто милиона години не са кратко време. Помислете всички, колко пъти по 5000 години има в тези сто милиона години? Колко петхилядолетни цивилизации са съществували? Колко пъти е бил ревизиран сценарият на пиесата? Колко пъти се е повтаряла катастрофата на човечеството? Вчера на срещата относно „Шен Юн“ им казах нещо. Казах, че не се шегувам – сега имаме сценичната компания „Шен Юн“; имало ли е „Шен Юн“ и преди? При всички случаи е имало класически китайски танц, но тези, които са изпълнявали на сцената ролята на Китай и са изпълнявали класическия танц, не са били непременно от Изтока. Причината е, че в региона на Китай на сцената невинаги са били китайци. Хора от различни националности също всички са изпълнявали тази роля на китайци – китайци от онзи период на Китай, [на] Централното кралство. В предходния период тази роля изпълняваха хората от бялата раса; този последен път тя се изпълнява от хора от жълтата раса.

Често казвам, че човечеството се развива като пиеса, но дали накрая хората могат да бъдат спасени и дали съзнателните същества могат да бъдат спасени във Фа-коригирането, е неизвестно и не е написано в сценария. Целите култура, мисъл и поведение на човечеството са за тази финална напрегната сцена и колкото до броя животи, които ще бъдат запазени – това не е аранжирано. Планировката на това нещо отне толкова дълго време, две Земи за 200 милиона години. Като Дафа практикуващи вие нямате никаква причина да не изпълните мисията си. Когато седите тук и сте наричани „Дафа практикуващи“, без значение дали сте усърдни или не, нов или дългогодишен практикуващ, вие просто имате тази отговорност. Ако не беше предопределено, абсолютно нямаше да седите тук.

В такъв случай някои хора може да кажат, че тук има и доста шпиони. Да! Напълно наясно съм с това, но дори и този шпионин е тук, за да може по този начин да чуе Фа! Това също е аранжирано от Боговете! Професиите на хората не се взимат под внимание; разпространението на Дафа не взима под внимание работата на човек, нито се прицелва в някакви групи – то се цели само в човешките сърца! Без значение какво правите, вашите мисли са си ваши, сърцето ви си е ваше и изборът за бъдещето си е лично ваш. На всички съзнателни същества им е предоставена възможността. Какво е състрадание? Какво е спасяване на съзнателни същества? В периода Края на Дхарма има хора, които ще работят като шпиони; трябва ли да бъдат спасени? В този живот той е шпионин, но в предишен е бил забележителен човек, а животът му преди това е бил на много велик Бог! Ако усещате, че в Дафа проектите той не е съвсем както трябва, тогава просто не му позволявайте да върши определени неща; все още му е позволено да се самоусъвършенства. Можете да му възложите да разяснява истината директно или да върши други неща. По въпроси от проектите просто не му позволявайте да върши определени планирани неща и няма да има проблем.

По някои въпроси просто не можете да мислите трезво. По отношение на нещата, които е необходимо да правите, вие спорите и се борите помежду си с човешки привързаности, без изобщо да ви хрумне, че сте Дафа практикуващи! Колко огромна е отговорността, която носите! Вие никога не разглеждате проблемите, като вземате за отправна точка спасяването на съзнателни същества, а винаги разсъждавате с човешки представи! Щом се натъкнете на конкретни проблеми, човешките ви привързаности излизат на преден план! Щом се изправите пред определени неща, човешките ви привързаности изплуват! Как може да приемате Дафа за някаква шега? Ако наистина не можете да подхождате към нещата правилно, наистина ще възникнат проблеми. И това няма да бъдат малки проблеми, тъй като животът ви и вечността на вашия живот ще бъдат прекратени от старите сили.

Дафа практикуващите не са единствените, които са сключили пакт с Учителя при идването си в този свят; всички хора и животи, които са дошли на този свят, и Боговете, които са се спуснали от Небесата, са сключили пактове с мен. Вселената е твърде колосална и броят на съществата е твърде голям, Земята е твърде малка, за да побере прекалено много животи. На определен етап всички онези избрани същества дадоха обети да ми помагат във Фа-коригирането и в спасяването на съзнателни същества – така те можаха да се родят на Земята. Просто в историята аз съм направил предварителни планировки Дафа практикуващите да извършат подробностите на това начинание. Но колкото до разпространението на Фа от човек на човек, всеки носи отговорност. Това е нещо свързано с обикновените хора.

Ключовото е това, че Дафа практикуващите трябва да вършат добре нещата, които се очакват от тях. Но вие дори не се самоусъвършенствате усърдно, не се самоусъвършенствате много или се самоусъвършенствате половинчато, и в Дафа проектите по спасяването на хора човешките ви представи провокират вашите привързаности и постоянно изпитвате негодувание. За какво е чувството ви за несправедливост?! Не знаете ли за какво сте тук?! Не знаете ли колко велика е отговорността ви?! Не знаете ли, че има безброй същества, които чакат да ги спасите? Това е ваша отговорност! Това е вашето обещание! Когато всички действате заедно, за да спасявате съзнателни същества, това е възможност и чрез нея се създават условия за спасяването на същества, но вие не я използвате добре. Знаете ли колко сериозно престъпление ще извършите, ако не правите добре нещата, които Дафа практикуващите трябва да правят добре?!

Като Дафа практикуващи, при разясняване на истината много от вас имат желанието другите да могат да получат Фа и да се присъединят. Намерението е добро. И все пак, често когато разяснявате истината, когато и да заговорите за порочността на злата ККП или за това, колко праведни и добри са Дафа практикуващите, това са неща, които хората могат да приемат. Но не се получава, когато ги приканите да се самоусъвършенстват. Защо? Разбира се, извиненията им са все такива: „Трябва да печеля пари, да издържам семейството си; все още имам да направя това или онова“. Те просто не могат да влязат, което е отразено в нежеланието им да се самоусъвършенстват. Знаете ли, че Богове са тези, които не ги пускат да влязат? Боговете го карат да използва всякакви извинения и контролират различните му човешки привързаности, за да избегне самоусъвършенстването, защото той не е достоен за Дафа практикуващ и защото тези Дафа практикуващи са били определени в историята. Някои получават Фа рано, а някои по-късно, което няма значение; те са Дафа практикуващи. Но някои хора просто не могат да влязат; причината е, че не са достойни да поемат тази величествена отговорност.

Това е като със сценичната компания „Шен Юн“. Искаме да наемем някой с превъзходни умения, но той не се самоусъвършенства. Дори да успеем да го доведем тук, той би си тръгнал с всевъзможни извинения. Някои хора не се самоусъвършенстват и искат да останат, но Боговете ще ги накарат да си тръгнат. Старите сили също не му позволяват да остане тук, защото усещат, че той не е достоен. „Шен Юн“ спасява съзнателни същества – нещо, което правят Дафа практикуващите. Тъй като „Шен Юн“ е, в крайна сметка, компания за сценични изкуства, изискваща умения от висок калибър, ако някой притежава умението и същевременно може да се самоусъвършенства, той наистина може да се присъедини. Ако се докаже като добър, тогава му е позволено да остане; в противен случай не му се позволява да се включи. Дори да дойде, ще бъде накаран да си тръгне, ако не прави нещата, за които знаещата му страна е дала обещание. Причината е, че това е група от самоусъвършенстващи се, група, която спасява съзнателни същества. На мястото за оркестъра и на сцената няма само хора – там има и Богове. Ако тук остане един обикновен човек – обикновен човек, чието цяло тяло носи карма и който не се самоусъвършенства – как може да бъде позволено това? Ето каква е ситуацията в действителност. С други думи, тази група от Дафа практикуващи не е група, към която всеки да може да се присъедини. Всички знаете, че Боговете помагат и че с уменията и техниките на изпълнителите от „Шен Юн“ се случват чудеса – и на сцената, и извън нея. Звуците, които идват от оркестъра, и визуалните ефекти, наблюдавани от хората, са все подсилени от Боговете и нямат аналог. Това, което хората чуват и виждат, преминава отвъд човешкото. Разбира се, колкото по-добри са уменията на човек, толкова по-добър е ефектът.

Същото е и с другите проекти на Дафа практикуващите. Когато нямаме хора с талант, ги търсим в обществото; след като обаче потърсим тук и там, накрая не се получава и пак трябва да разчитате на себе си. След като сте Дафа практикуващи, би трябвало да вършите тези неща сами; защо разчитате на обикновените хора? Защо не мислите за начини да разрешите проблема сами и да развиете талант? Всички искате да нанесете бърз удар, нали така? Това е търсене на бърз успех. Това мислене е продукт на индоктринирането с партийната култура на злата партия. Каквото и да правите, правете го добре. Докато действате, в този процес се гледат сърцата ви, а не успехът ви сам по себе си. В процеса на действие можете да спасявате хора! Вашият процес на действие е и процес на издигането ви в самоусъвършенстването, което същевременно играе ролята на спасяване на съзнателни същества! Не става въпрос, че само ако успеете в това, което правите, можете да изиграете ролята на спасяване на съзнателни същества.

Има и още нещо, което се случва на практикуващи от всички житейски сфери – а именно, че някои хора по навик обръщат внимание на дребни неща. Те не могат да се освободят от неща като определени движения в упражненията, скоростта на дадени движения или дали в движенията няма леки отклонения. Преди да дойдете, за да станете човешки същества, вие, седящите тук, сте дошли от Буда школата, от Дао школата или сте били различни видове Богове. Нека ви кажа, че тази система от неща на Учителя се използва, за да ви позволи да постигнете Съвършенство, така че да се завърнете на първоначалната си позиция и да имате първоначалните си неща. Не съм определил твърде прецизно степента, до която трябва да отговаряте на стандарта, все едно излети от един калъп. Не казах това. Ако движенията ви са като цяло правилни, ще действат. Разширете съзнанието си и недейте да обръщате внимание на тези дребни неща, нито да използвате различни човешки представи, за да разглеждате нещата. Когато изучават Фа, някои обръщат внимание и на това какво да изучават, по кое време, колко дълго, какво да четат и какво да не четат по време на изучаване на Фа. Като Дафа практикуващи, когато имате време, би трябвало да изучавате Фа, защото сте самоусъвършенстващи се – когато не изучавате Фа, какво друго бихте правили? В оставащото време можете да спасявате повече хора, това ще е добре!

Груповото изучаване на Фа е нещо, което съм оставил на всички; оставил съм на всички и груповото изпълнение на упражненията. Освен в ситуации на жестоко преследване, в други региони извън Китай би трябвало да се прави по този начин. Няма причина да не се прави, тъй като е свързано с въпроса за получаването на Фа от бъдещите хора и тяхното самоусъвършенстване. Ето защо груповото изпълнение на упражненията и груповото изучаване на Фа не са нещо, без което да можете. Изучаването на Фа се фокусира върху „Джуан Фалун“. Ако имате повече време, тогава четете други лекции и в това няма проблем; но трябва да изучавате главно „Джуан Фалун“. Ако наистина нямате много време и не можете да четете други лекции, трябва да намерите време да изучавате другите ми Фа-лекции сами. Ето колко е прост този въпрос и аз нямам някакви педантични изисквания към вас. Нямам строги изисквания към вас, и при все това вие все пак искате да поставяте строги правила!

Но има едно нещо: въпреки че няма такива изисквания, вие трябва да се разглеждате като самоусъвършенстващ се! Трябва сами да поемате инициативата да изучавате Фа! Ако не изучавате Фа, как ще сте способни да извършите това дело? Може да кажете, че ще можете. Като разчитате на човешкото хитро съзнание и находчивост в действията си, е гарантирано, че не можете да го направите. Защо? Може и да успеете в бизнеса или в работата си сред обикновените хора, но в това дело не можете да успеете, защото произнасяните от вас думи нямат енергия и не са в съзвучие с Фа. Искате да спасите някого, но думите, които изричате, не могат да елиминират кармата му и да отстранят привързаностите му. Как можете да го спасите?! Ако искате да го спасите, вие самите трябва да сте самоусъвършенстващ се, така че казваното от вас да има енергия, която да може да елиминира предразсъдъците и привързаностите му. Ето какъв е ефектът от това и то може да възпира онези лоши неща, които се намесват в мислите му по това време; само тогава можете да го спасите. Това включва разясняването на истината в различни среди, нали така? Има и хора, които си мислят: „Аз съм дългогодишен практикуващ и няма да има проблем, ако не изучавам Фа за известно време“. Има проблем. Няма значение от колко отдавна практикувате, защото частта от вас, която е била усъвършенствана, вече е отделена от вас. Вашият Гонг, който е бил издигнат до първоначалната ви небесна позиция, ще функционира само в съчетание с праведните ви мисли, получени от Фа. Ако не изучавате Фа и сте откъснати от Фа, вашият Гонг не може да бъде мобилизиран, защото това е силата на Фа.

Как биха могли тези човешки привързаности и страх да мобилизират Гонг? Ако човек напусне Дафа, неговият Гонг ще падне изцяло и вече няма да го има. Постоянно казвам, че ако напуснете Дафа, повече не се самоусъвършенствате. Когато напуснете Дафа, всичко, което правите, не е нещо, което прави един Дафа практикуващ, а просто нещо добро, извършвано от обикновен човек. Няма да можете да постигнете Съвършенство – можете само да натрупате Дъ. Като натрупвате Дъ, без да увеличавате Гонг, ще останете тук, сред обикновените хора. Освен това сте Дафа практикуващ, но не спасявате своите съзнателни същества; а безброй същества чакат да ги спасите. Няма да сте способни да ги спасите и понякога ще се държите като обикновен човек и ще се отпускате. Мислите си, че всичко е толкова просто, и чувствате, че всяко ваше действие и всяка ваша мисъл са все много естествени и прости. „Не е толкова важно, нали така? Кое е толкова важно?“ Какво имате предвид под „не е толкова важно“?! Отговорността ви е огромна! Как може да не е важно?! Ако сте просто добър човек сред обикновените хора и не се самоусъвършенствате, вие пак извършвате изключително огромен грях! Защото не спасявате съзнателните същества, които се предполага да спасите!! Не изпълнявате пакта, който сте подписали в предисторията!! Не става ли въпрос за ето такъв проблем?! Когато съм преподавал Фа в миналото, никога не съм използвал такъв тон спрямо вас. Учителят е разтревожен и краят наближава бързо. Но някои хора не се тревожат. Какво следва да се направи?! Онези ученици, които са били прогонени от вас чрез човешките ви привързаности, със сигурност също не са се справили добре и са се оттеглили с негодувание. Ако не ги откриете и не ги върнете обратно, вие също извършвате грях. Мислите ли, че това е като нещо между обикновените хора – че миналото си е минало? Дали е толкова просто?

Съществата в тази Вселена са безчетни и всички те протягат едно око насам, което е като нишка с очна ябълка отпред. Безбройните същества във Вселената всички ви държат под око, наблюдават всеки един Дафа практикуващ! Те са на всяко ниво! И освен това, на всяко ниво вътре в тези очи има очи. В по-микроскопичните измерения – за които Боговете на по-ниски нива дори не знаят – в по-микроскопичните очи има очи, протегнати насам от дори още по-микроскопични измерения и препълващи Земята, без да оставят празно място; и всички те наблюдават всичко тук, сред хората. Наблюдават всяко ваше действие и движение и всяка една ваша мисъл и намерение, защото вие определяте бъдещето на техните животи! Не са ли обезпокоени? Мислите си, че е без значение и че е все едно дали сте се справили добре, или не. Но не е вярно, че е без значение. Знаете ли колко са огромни отговорностите ви? Какво е Дафа практикуващ? Може ли това название да бъде използвано небрежно? Това е най-великото и най-святото звание!

Разбира се, много Дафа практикуващи се справят много добре, макар и да са се препъвали в различна степен. Това е без значение – Учителят е видял, че някои изпитания не могат да бъдат понесени от човешките същества, така че те не се зачитат. Изправете се, когато паднете, и това е най-забележителното. Започнете отново и се справяйте добре! Стига винаги да можете да вървите по пътя си с ясно съзнание, постоянно да се самоусъвършенствате и да правите това, което се очаква от един Дафа практикуващ, вие сте забележителни и Учителят ще ви признае! Надявам се всеки да напрегне сили и да направи това бързо, и да се справя по-добре. Предайте тези думи на Дафа практикуващите в континентален Китай. Не ставайте „заклещени“ в човешки привързаности, в дребни неща и безкрайни спорове. Ситуацията постоянно се променя, така че недейте да имате толкова много човешки привързаности.

Чух, че на някои места практикуващите са излезли да правят упражнения навън. Някои ученици ходят в центрове за задържане, в полицейски бюра и правителствени офиси, за да разясняват истината – и дори се справят много добре. На някои места злото вече наистина не смее да преследва Дафа практикуващите толкова жестоко. Ситуацията се променя и злото намалява все повече. Независимо от всичко, някои от тях – дори включително онези извършители на преследването – ви чакат да ги спасите. Разбира се, някои са извършили най-нечуваните грехове и може би няма да слушат, когато разясните истината. Не става въпрос, че той не слуша; Боговете са тези, които не му позволяват да слуша. Но независимо от всичко, Дафа практикуващите нямат избор и трябва да спасявате съзнателните същества, пред които се изправяте.

Когато се родих, много Богове се спуснаха долу заедно с мен. Оттогава това се случва всяка година и долу слизат Богове. По времето, когато започнах да преподавам Фа, тези Богове се спускаха долу като снежинки – ето колко многобройни бяха. Пресметнах колко годишни са сега от това, колко време е минало, откакто започнах да преподавам Фа – те трябва да са млади хора на възраст около 25 години, много от които наистина не са били спасени. Всички те са били Богове, които са слезли на Земята и са се разпръснали по всички краища на света. Някои не са могли да станат човешки същества, тъй като не е имало толкова много човешки кожи, така че са станали животни или растения. Защо през последните години настоящото общество има такива високи изисквания спрямо опазването на животни и растения? Със сигурност има причини и това е било аранжирано и ръководено от Боговете. Никое човешко същество не би могло да види ясно тези неща, но те не са прости.

Човешкият свят е свят на заблуда и щом слезете тук долу, ще станете объркани и ще забравите всичко от миналото. Много хора знаят – сега в света, било то правителства или учени, така или иначе много хора знаят – че човечеството е достигнало до финалния етап и че краят на човечеството може да настъпи всеки един ден. Всички те са наясно с това. Природните ресурси на човечеството се изчерпват и Земята бива разрушавана с бързи темпове, като първото, което ще стане неизползваемо, е водата. Някои хора искат да водят лесен и безгрижен живот, щастлив живот – тук говоря за обикновените хора. Но така или иначе, хората са си просто хора и без значение от колко високо ниво идва някой, щом влезе в човешкия свят, ще навлезе в заблудата и не му е позволено да си спомня неща отпреди. Какво може да се направи? От вас зависи да отидете да ги спасите. Необходимо е да обясните, изхождайки от праведните принципи, от Фа, от причините, поради които сме преследвани, и да помогнете на хората да развият праведни мисли – само тогава Боговете ще признаят това като спасяване на хора. Ако демонстрирате чудеса, това само би засилило привързаностите на хората към такива способности, и те ще дойдат да се самоусъвършенстват, за да придобият способности, а не заради спасението на своя живот. Това не би било признато. То не е спасение, а щом хората го видят, всяко едно същество, колкото и лошо да е, би поискало да се самоусъвършенства. Не би ли било добре, ако самият Създател демонстрира способностите си – защо да е нужно да го правите вие?

Някои хора винаги са си мислили дали Исус или други Богове ще се появят в небето при идването си на Земята. Еха, Богове се появяват и демонстрират сияйна светлина. Нека ви кажа, че това със сигурност ще са идващи демони. Съществата са извършили грехове и са напът да бъдат унищожени в процеса на формиране, застой, упадък и унищожение, и ето кога са дошли в заблудата, за да търсят спасение. Те трябва да развият и подсилят праведните си мисли в заблудата, преди да могат да бъдат спасени. Ако Богове дойдат и демонстрират сияйна светлина, помислете всички: всеки един човек, колкото и лош да е, би поискал да се самоусъвършенства. Тогава защо би било необходимо Богове в Небесата да се прераждат в човешкия свят? Създателят би могъл просто да застане там и да каже: „Всички вие сега станете добри“ и да даде стандартите на хората, и това би свършило работа – само едно изречение. Защо би било нужно Той да идва в човешкия свят? Не е ли в това въпросът? Причината е, че всичко се е отклонило от стандарта, а колкото до съществата в космоса, причината е в това, че те са извършили грехове, така че трябва да дойдат в заблудата, за да понасят трудности. Насред това страдание вие все още знаете, [че трябва] да се самоусъвършенствате, и все още можете да развиете праведни мисли, така че Боговете ще си кажат, че това е забележително, и ще ви позволят да се самоусъвършенствате и да бъдете спасени. Това е принципът, нали така?

А някои Богове наистина са се втурнали да влязат и са преминали в Трите сфери. От Небесата те видели, че кралете на техния свят, главните Богове на тяхната вселена, които са се спуснали от райските си места в човешкия свят, се справят доста зле тук, така че станали много разтревожени. Дафа бе преподаден и все пак [този човек] отказва да се пробуди и върши лоши неща. Тези Богове видели, че той не може да бъде спасен, така че дошли лично, с желанието да го пробудят. Но влизането в Трите сфери не е позволено и онези, които успеят да влязат, не могат да си тръгнат. След като някой влезе, той става точно като човешките същества. Някои имали криле и летели наоколо, но постепенно загубили тази способност и вече не можели да летят. Накрая тези същества умрели сред хората. Наистина е имало някои, които са влизали. Имало е и други случаи, които са приемали различни форми, но във всеки един от тях те не са могли да си тръгнат след идването си тук и е трябвало да станат като човешките същества и впоследствие да умрат тук. Воалът на илюзията не може да бъде повдигнат в този човешки свят през периода на Фа-коригирането. Да се позволи на хората да видят такива неща се равнява на извършване на грях, тъй като това би нарушило илюзията тук. Така че не е позволено. Но, разбира се, част от това все пак е било видяно от хората; доста голям брой хора са го видели, макар че те все пак са относително малко.

Но така или иначе, Учителят ви обяснява нещата в контекста на Фа-принципите. Също така не мога да ви предоставя величествена демонстрация на сияйна светлина. Разбира се, някои хора са видели определени неща – така да бъде. Видели сте неща отвъд това, което е на човешкото повърхностно ниво. Било е в резултат на способностите ви и тъй като не е било на повърхността, не се брои за нарушаване на илюзията. Това е било нещо, което се е предполагало да видите. Когато нещо е напълно разкрито на човешкото повърхностно ниво, заблудата е нарушена. Но има нещо, което знаете – а именно, че това, което преподавам, не е било преподавано никога преди и не е нещо, което някой друг би могъл да каже на хората. В паметта ми се съдържа не само всичко относно съществата на всички нива в тази Вселена, но също бъдещето и миналото на човечеството – всичко това е тук с мен. Знам всичко, но не мога да ви го покажа. Всъщност на практика показах малко. Чули сте, че Учителят преподава пеене. (Аплодисменти) Тези, които се занимават професионално с танцово изкуство, знаят, че експертите в областта на танца нямат толкова много познания, колкото мен, защото предисторическият танц е бил създаден от мен. (Ентусиазирани аплодисменти) Разбира се, не е само това; те казват, че Учителят внезапно знае толкова много неща. Работата е там, че някои хора не отговарят на очакванията. Преди историята са се заклели, че ще дойдат да свършат това, но не са дошли и никой не го върши, така че Учителят го върши лично.

Така или иначе искам само да ви кажа, че като Дафа практикуващи би трябвало да знаете колко огромна е отговорността ви и че това не е детска игра. Това начинание вече е достигнало финалния си етап и аз съм изключително разтревожен, но при все това вие все още не го приемате сериозно. Накрая обаче ще е твърде късно дори за сълзи. Всичко в човешкия свят бе аранжирано умишлено така, че да подбужда човешките привързаности. Има толкова много неща, които ви пречат да бъдете спасени. Не се смятате за самоусъвършенстващи се и се водите по тези неща?! Вие сте надеждата за всички съзнателни същества, надеждата за животите във вашия регион!

Това преследване е просто твърде зло; аранжираните от старите сили неща са просто твърде зли. Всичко, установявано от мен в продължение на 200 млн. години, бе унищожено от тях и те докараха нещата до този им вид. Исках да предоставя доброжелателно решение за всичко, но нещата станаха такива, така че може да е само по този начин и аз ще ги победя в собствената им игра. Другите могат да се справят добре – вие защо не можете?! Всъщност е така. Ако няма някаква специална ситуация, тогава би трябвало да се справяте добре.

Много ученици са дошли от континентален Китай и вашата самоличност не може да бъде удостоверена от Дафа практикуващите, които отговарят за тази конференция. Всяка година има много хора, които идват от континентален Китай, така че те са много загрижени и се чудят дали ще има проблеми. Накрая им казах, че практикуващите от континентален Китай са изминали дълъг път и не е било лесно да осъществят пътуването, така че нека ги допуснем. (Аплодисменти) Не се боим, че са се промъкнали и други хора. Който чуе Фа, има такава предопределена връзка, защото сте дошли да получите Фа. Ако не можете да станете Дафа практикуващи, тогава все пак би трябвало да се опитате да поддържате мислите си праведни, да се подготвите да се справяте добре и да бъдете отговорни за животите, на които сте представители.

Добре, ще използвам оставащото време, за да ви отговоря на някои въпроси. (Ентусиазирани аплодисменти) Можете да напишете въпросите си на листчета хартия и да ги предадете на персонала на конференцията.

Подайте ги насам.

Практикуващ: През последните години много ученици дойдоха зад граница от континентален Китай. Повечето от тях не са излизали много навън, докато са били в континентален Китай, но казват, че Учителят е аранжирал за тях да утвърждават Фа в спокойната обстановка в чужбина. След пристигането си зад граница те имат езикова бариера, не познават обществото зад граница и не разбират западната цивилизация. Освен това от дълго време са били под влиянието на партийната култура, така че са донесли проблеми и дори намеса на различни проекти. В допълнение, в някои райони не се съблюдават основни правила в назначаването на хора...

Учителят: Намирате, че дългогодишните практикуващи зад граница не сътрудничат и е по-лесно да се използват идващите от континенталната част, които са изпълнителни – способността ви да ръководите е наистина слаба!

Повечето от учениците, идващи от континентален Китай – тук не ви критикувам – не са се справили добре в Китай, нито са се справили много добре извън него. Има дори такива, които поради страха, който са развили в континентален Китай, не се осмеляват да се виждат с ученици, след като излязат навън; вместо това се крият в отдалечени щати, без да знаят какво да правят. И освен това, дългогодишното влияние на партийната култура е наистина сериозно и начините на мислене на учениците и личното им поведение напълно се разминават с [тези на] хората в този свят.

Може да си мислите, че това е съвсем нормално, но не е така. Защо злата ККП унищожава китайската култура? Защото тази култура е била установявана в течение на толкова дълго време с цел накрая хората да получат Фа. Старите сили видяха, че е твърде лесно да се получи Фа, така че подрониха, унищожиха и съсипаха тази култура. На пръв поглед всяка от политическите кампании в Китай имаше за цел да атакува онези, които се противопоставят на ККП, но в действителност това, което унищожиха, беше все културният елит на Китай! Културната революция отиде още по-надалеч и превърна културното наследство в пепел. Петте хилядолетия величие са оставили културно наследство навсякъде; дори и тухла, вдигната от земята, може да има история от няколко хилядолетия. Домът, тухлите, керемидите и обзавеждането на всяко семейство бяха антики на по няколко столетия. Всички те бяха унищожени от злата партия. Тя установи система на борба, една такава система, при която хората се борят с хора – система от неща, която е възможно най-варварска и най-злосторническа. Но хората в обществото на континентален Китай всички живеят по този начин, привикнали са към това и смятат, че всеки е така. Младите хора дори си мислят, че човешките същества трябва да са по този начин. Израствайки в партийната култура, това поколение дори смята, че в това общество няма нищо нередно.

При идването си зад граница виждате, че хората изглеждат по подобен начин – всеки има по една глава и четири крайника – но [хората] не са същите. Преди пристигането на злата ККП хората по света, включително и китайският народ, поддържаха универсални принципи, които бяха абсолютно еднакви! Независимо от разликите в цвят на кожата, външен вид и маниери, базовият стандарт в сърцата на хората по отношение на цивилизацията и критериите за отсъждане на това, кое е добро и кое – лошо, бяха абсолютно еднакви, без каквито и да било различия. За всичко това се беше погрижил един Бог! Но сега, където и да отидат китайците, хората на това място се чувстват обезпокоени. Чух, че отишли на посещение в Швейцария и швейцарците не можели да ги понасят, така че имали специален влак за китайци.

Дафа практикуващите също би трябвало да обърнат внимание. Чух, че когато сте раздавали флаери в някаква хубава общност от по-висшето общество и сте видели, че тревата наоколо е наистина хубава – „Хайде да медитираме тук“ (Публиката се смее) – и така сте седнали да медитирате там. При такова поведение от ваша страна, как биха могли местните да го понесат? В това общество схващанията на хората са различни и това е нещо, което никога не са виждали. Чух и за друго нецивилизовано поведение. Предлагам онези от вас, които са дошли зад граница, бързо да научат възможно най-много от западняците или от китайци, които са били в САЩ от много време. Попитайте ги как да взаимодействате с хората. Питайте ги повече относно неща, които не разбирате, и бързо преобърнете мисленето си. В противен случай не можете да направите нищо в това място, а ако правите неща, които имат отрицателен ефект, това е равносилно на нанасяне на вреда. В началото на преследването нямаше много Дафа практикуващи, но в международната общност те наистина преобърнаха ситуацията. Сега вие идвате и играете отрицателна роля. Бързо променете това! Като Дафа практикуващи, ако отивате в крайност с всички неща, които правите, това наистина не работи.

Онова общество под контрола на злата ККП отива в крайност, каквото и да прави! Това общество [тук] оставя допълнително място за маневриране, каквото и да прави, и върши нещата по начина, по който би следвало да бъдат извършени. Може да не сте способни да го понесете. Но трябва да го понесете, трябва да го правите по този начин. В континентален Китай наистина е така, хората там отиват в крайност, каквото и да правят. Дори когато отварят ресторант, го наричат „Императора на императорите“, „Краля на кралете“ или „Рая на райовете“. (Публиката се смее) (Учителят се смее) Имам предвид, че ако искате да правите нещата добре, за да спасявате хора в международната общност, начинът на мислене трябва да се преобърне бързо.

Практикуващ: През последните година-две много ученици от различни региони си купиха къщи в близост до планината. Много от тях не се регистрираха според указанията, нито следваха насоката да работят като персонал на местата за популяризиране на „Деветте коментара“. Това място е много далеч от Ню Йорк, има малко на брой проекти за разясняване на истината – ако изобщо има – и в допълнение транспортът е неудобен. Някои ученици, които не знаят английски и не могат да шофират, не могат да направят нищо там.

Учителят: Това е вярно. Нужно е да имате легален статус в САЩ. За да закупите къща там, трябва да сте прекарали известно време в американското общество и това да не оказва влияние на други проекти; и освен това да можете да шофирате. Но ако идвате от континентален Китай, какво правите, втурвайки се да се установите там? Не ви е позволено да идвате в планината, нито да търсите Учителя. Учителят не се занимава с тези организационни дела и има хора, които специално отговарят за тях. Излезли сте [от континентален Китай], но все още не правите добре това, което би трябвало.

Практикуващ: В някои региони отговорниците или проектните координатори рядко комуникират или дори не комуникират с учениците. Някои не изслушват мненията или предложенията на други хора и заменят онези, които според тях не се подчиняват.

Учителят: Нека ви кажа, че ако не си сътрудничите добре с някого, като отговорник или проектен координатор имате пропуски в самоусъвършенстването си, които е нужно да коригирате. Ако не можете да ги коригирате, ще имате пропуски и това ще е проблем по пътя ви към постигане на Съвършенство. Не го ли вярвате? Постоянно подчертавам, че би трябвало да си сътрудничите един с друг. Като човек на отговорна позиция, как може да сте толкова неспособни? Винаги отхвърляте другите. Толкова ли е трудно да ги убедите с търпение? Не е ли това само по себе си самоусъвършенстване? Ако подбирате само лесното, самоусъвършенстване ли е това? Трябва да разисквате спокойно с другите – толкова ли е трудно да се спогаждате с другите ученици? Способностите ви са ограничени и не сте се справили добре в много неща, и все пак искате да се самоизтъквате и да си придавате важност. Наистина ли е необходимо? Боговете гледат не вашата повърхност, а дали сте вложили сърцето си! Не гледат способностите ви, а дали сте вложили цялото си сърце и дали сърцето ви е във Фа. Ако сте в съзвучие с Фа, Боговете ще ви помогнат да си сътрудничите. Ако сърцето ви не е във Фа, а в правенето на неща, и използвате всеки, който ви слуша, а не използвате онези, които не ви слушат, тогава покорните по-нататък ще станат непокорни. Причината е, че не сте преминали този тест и отстранявате всеки, който не се подчинява. Няма да имате никого, с когото да се справяте, както и нищо, което да усъвършенствате, и накрая ще бъдете оставени сами. Как може да сте толкова неспособни? Като Дафа практикуващи, както съм казвал в миналото, всички вие сте били крале в Небесата. Къде са отишли способностите ви? Хората казват, че сте дошли от високо ниво, така че трябва да носите някои от тези елементи и да имате част от тази мъдрост. Къде е отишла тази способност?

Практикуващ: При промотирането на „Шен Юн“ практикуващите в Италия не се самоусъвършенстваха на ниво и не формираха едно цяло тяло.

Учителят: Трябва да кажа, че Италия се справи много добре. Чувствам обаче, че било то Дафа неща или „Шен Юн“ въпроси, включително и някои други неща в Дафа – те не следва да се правят от малък брой хора. Ако вашият регион има само един човек, Боговете ще ви помогнат да го осъществите. Ако във вашия регион имате и други хора, които не си помръдват пръста, тогава Боговете абсолютно няма да го позволят, така че трябва да идете и да помолите всички останали да се включат. Хората на отговорни позиции са координатори и вие би трябвало да координирате другите добре, да ги мотивирате добре и да направите така, че всички да се включат. Ето какво е да сте на отговорна позиция! Да предположим, че кажете: „Аз съм отговорен за това и просто искам да го свърша сам“. Но не става въпрос, че вие сте водещата фигура в извършването му – не е това идеята. Както казвам през цялото време, аз моля тези на отговорни позиции да ръководят добре хората в този регион. Не се страхувайте, че с тях ще има проблеми. Може би в момента нямат опит, но с течение на времето, посредством практика, ще придобият опит. Ключовото е да ги направлявате да изучават често Фа и да направите така, че да осъзнаят огромната си отговорност. Постепенно те ще са способни да се справят по-добре.

Практикуващ: Някои ученици, които починаха от болестна карма, имат свързани с Дафа думи, изписани на надгробните си плочи. Уместно ли е това? То се случва и зад граница, и в континентален Китай. Има дори такива, които поставят Дафа книги в ковчезите.

Учителят: От перспективата на Дафа практикуващи, не можете да правите неща, които петнят Дафа. В сърцето на Дафа практикуващите Дафа е свещен – как може да бъде поставян в ковчези на починалите, за да съпътства разлагащите им се тленни останки? Истинското тяло, което е било добре усъвършенствано, вече си е заминало и тук е само физическото тяло. Ако Дафа бъде опетнен, това се равнява на извършването и оставянето на най-големия грях от името на починалия, като вие самите също извършвате грях. Би трябвало да разглеждате всичко от перспективата на Дафа – само това е помагане на Учителя.

Практикуващ: Докато убеждавам по туристически места хората да направят „трите оттегляния“, се натъквам на следната ситуация: питам човека дали е партиен член – той казва „не“. „Присъединявали ли сте се към комсомола?“ Той кимва. Давам му псевдоним, за да се оттегли от комсомола, като го моля да запомни името, използвано за „трите оттегляния“. Той казва „добре“, „благодаря“ или „разбирам“. Бих искал съответно да попитам, това брои ли се за оттегляне от партията?

Учителят: Мисля, че на туристически места не би трябвало да приемате оттеглянето от партията или от комсомола, или „трите оттегляния“ сами по себе си като своя цел. Запомнете всички, целта ви трябва да е разясняването на истината и спасяването на хора! (Ентусиазирани аплодисменти) Ако усещате, че този човек може да бъде спасен, тогава няма проблем. Ако усещате, че той само „отбива номера“, тогава това е като да сте били измамени от него. Разбира се, ако той първо се съгласи да се оттегли, това вече е някаква стъпка. Разяснете му истината по-натам, така че да може наистина да я разбере, и тогава това ще се смята за осъществено.

Практикуващ: От много време ръководена от канадските ученици медия взима назаем пари от семействата на учениците, за да поддържа проекта, и сумата е огромна. След миналогодишната лекция на Учителя в западните щати, някои ученици запитаха дали подобна практика е набиране на средства. Отговорниците казаха, че взимат назаем, а не набират средства, и сметнаха този глас на съмнение за намеса.

Учителят: Вярно е, всички проекти на Дафа практикуващите – каквото и да правят Дафа практикуващите – би трябвало да имат свята отправна точка; най-малко да сте на праведния път и да можете да спасявате хора – само тогава това е проект на Дафа практикуващи. Ако се базирате на измама, въпреки че мотивите ви са да разяснявате истината и да работите по Дафа проекти – които са добри неща – но ако отправната ви точка не е правилна, може ли това да бъде позволено? Това означава, че от самото начало не вървите по пътя си правилно.

Знаете ли защо е било направено така, че в началото злата ККП да стартира от разбойническа шайка? Това е трябвало да каже на хората, че самата ѝ основа е просто погрешна, че самата ѝ основа е просто зла, така че не може да просъществува.

По отношение на някои неща наистина би трябвало да премисляте внимателно. Когато правите нещо, на мен казвате едно, а после се опитвате да набавите парите от учениците. Когато получите парите, казвате, че правителството ще ви даде пари по-късно. Няма проблем, ако по-натам ги изплатите. Но не сте могли да ги изплатите, така че измисляте някакви други извинения. Тогава какво ще се случи накрая? Може да имате и още извинения. Ако наистина онези от вас, които са въвлечени, искат да се съберат, за да правят някакви проекти, и използват собствените си пари, тогава това е друга история.

Практикуващ: Филмът „Давид и Голиат“ получи награди и позволи на десетки хиляди души да видят случващото се в Китай престъпление на отнемане на органи от живи хора. В медийната продукция висококачествените продукти изискват огромни количества пари, но част от парите, получени от правителството, бяха отпуснати след завършване на продукта. Следвахме пазарните цени и имаме ясна информация за условията по заема, както и график и гаранция за изплащане – при тези условия заехме пари от малък брой ученици, които имат средствата, както и от обикновени хора, които ни подкрепят. Но някои ученици са на мнение, че събираме средства.

Учителят: По този проблем прочетох този въпрос, както и предишния. Те двата изглежда отразяват мнения и от двете страни. В тази обстановка, след като поговорих за отговорностите на Дафа практикуващите, помислете отново по тези въпроси. Ако го намирате за правилно, тогава го направете и аз не възразявам; ако не мислите, че е правилно, тогава го коригирайте.

Практикуващ: Може ли да попитам Учителя следното: в планината се правят определени неща, като да не се яде броколи или да се вари млякото. Нужно ли е да ги следваме?

Учителят: Кой е казал това? (Публиката се смее) Слуховете се разпространяват ето така и наистина, това може да разкрие всевъзможни привързаности. Никога в планината не е било създавано такова правило, нито е било казано така.

Практикуващ: Може ли да помоля Учителя да поговори за намерението да се публикуват [статии] относно 24-те исторически фигури?

Учителят: Мисля, че тези неща са наистина значими. Защо? Всеки знае, че това, което злата ККП унищожава, е традиционната култура на Китай, а ние я връщаме обратно и я възстановяваме, като прочистваме партийната култура. Не възстановяваме ли традиционната култура? В действителност това играе такава роля, ето защо смятам, че е нещо добро.

Практикуващ: Ученици, неотдавна излезли от Китай, са били [да разясняват истината] в Китайския квартал само за няколко дни, преди да бъдат придърпани в различни медийни групи, докато по туристическите места за разясняване на истината и за „трите оттегляния“ е имало само един-двама ученици. Тези пунктове за разясняване на истината са били принудени да затворят.

Учителят: На всеки проект не му достига човешки ресурс и те търсят и назначават хора навсякъде, без да отчитат състоянието на ученика, дали е способен и дали разбира това общество. Придърпвате човека вътре и накрая откривате, че той е изпълнен с партийна култура, пълен с лоши навици, създадени в условията на партийната култура, и пълен с лоши маниери от континентален Китай в междуличностните си отношения. Правилно ли е казаното от мен? Всичко е така и накрая идвате при мен да се оплаквате.

Практикуващ: Злата обстановка в Хонконг все още не е коригирана – дали това е, защото не сме формирали едно тяло от горе до долу?

Учителят: Ситуацията в Хонконг не е поради това, че хонконгските практикуващи не се самоусъвършенстват добре. Практикуващите в Хонконг се справят забележително добре. Вие сте в устата на тигъра! (Всички практикуващи аплодират) Ситуацията там се променя с цялостната ситуация в Китай, тя ще се промени. Нещата просто все още не са достигнали там; когато стигнат там, ситуацията ще се промени. (Аплодисменти) Това ще е много скоро. (Ентусиазирани аплодисменти)

Практикуващ: През 2002 г. Учителят каза, че преследването няма да продължи повече от десет години. На уебсайта „Минхуей“ има две разбирания. Едното е, че това е, защото Учителят не е искал практикуващите да изпадат в отчаяние под огромния натиск. Другото е, че Учителят е отложил времето.

Учителят: Тогава беше аранжирано да е само за десет години. Десет години за Фа-коригиране и други десет за коригирането на човешкия свят от Фа, или общо двадесет години. Учителят направи това нещо систематично и го аранжира. След намесата от старите сили цялото нещо бе съсипано. Действително можеше да го приключа в рамките на тези десет години. Ако кажа „Стоп!“, то ще спре. Но би възникнал един проблем. Какъв проблем? Старите сили също са го видели, така че подложиха на преследване голям брой практикуващи и ги накараха да изостанат назад, когато вече не можеха да го понесат; и освен това направиха неспасяеми много животи, които трябваше да бъдат спасени. Това е тяхно дело. Така че вие ми кажете, трябва ли Учителят да сложи край на това, или не? Ако поискам да приключи, то ще приключи и оставащата Вселена по естествен начин би експлодирала. Целта на старите сили е да използват своя подход и да не отпуснат хватката си, докато и последните животи в космическите тела не преминат през Фа-коригирането. Те не ви позволяват да го приключите в тези времеви рамки. Тогава трябва ли да сложа край на това, или не? То не може да приключи, защото толкова много Дафа практикуващи са паднали и останали назад, толкова животи са били изгубени и толкова много съзнателни същества не могат да бъдат спасени. Вселената би станала много малка и непълна. Трябва ли да му сложа край? Ето защо през цялото време казвам, че ги побеждавам в собствената им игра.

Но, съдейки по текущата ситуация и по това, колко съм направил, както и по настоящото положение, дните на този комплекс от неща, аранжирани от тях, са преброени, нали така? Всеки призовава за арест на онзи главен демон Дзян. Щом той бъде арестуван, това ще приключи и то е просто ето толкова скоро. (Аплодисменти) Сега вече ще е скоро, ще е наистина скоро, но ще има много съжаления.

Дафа практикуващите не бива да остават привързани към времето и не трябва да занемаряват изпълнението на нещата, които би трябвало да правите. Продължавам да удължавам това време, за да ви го дам на вас и да ви дам възможност да действате бързо!

Практикуващ: Дафа практикуващите в Нандзин питат дали „Седмичен Минхуей“ може да бъде разпространяван като материал за разясняване на истината, или е само за вътрешно четене сред учениците?

Учителят: По отношение на „Седмичен Минхуей“, не съм му отделял много внимание. Ако са вътрешни статии със споделяния между Дафа практикуващите, тогава ги запазете за вътрешно четене. Ако са използвани, за да разясняват истината и да спасяват хора, тогава ги разпространявайте. Вчера някой ме попита дали статии със споделяния на Дафа практикуващи могат да бъдат публикувани на уебсайтове на обикновените хора. Казах „не“, тъй като обикновените хора не биха го приели и това би имало отрицателен ефект. Това са неща за самоусъвършенстващите се; обикновените хора не могат да ги разберат и дори може да ги сметнат за неправдоподобни. Защо е така? Постоянно казвам, че дори за много кратък период на самоусъвършенстване ще има дистанция между Дафа практикуващите и обикновените хора, и начинът, по който вие разбирате нещата, ще е различен от този на обикновените хора. Той ще е абсолютно различен! Разликата идва, докато се издигате малко по малко. Вие не я долавяте, но един обикновен човек, който ви чува да говорите, вече усеща, че сте различни от него. Наистина е така! Защо щом започнете да се самоусъвършенствате, приберете се у дома и заговорите, членовете на семейството ви всички усещат, че някак сте се променили? Не се ли случва често така? Наистина не сте същите! Така че, ако публикувате опита си от самоусъвършенстването в мрежата, как бихте могли да очаквате да го разберат? Когато обикновените хора не могат да го разберат, те ще го видят негативно. Нали така? Ако е материал за разясняване на истината, тогава можете да го предоставите на обикновените хора.

Практикуващ: Някои способни хора, които преди бяха към телевизионната станция – особено технически специалисти – бяха изтласкани навън. Учителят каза, че трябва да бъдат върнати обратно. Много искаме да допринесем с нашата енергия в този последен момент.

Учителят: Ако искате да се върнете в телевизионната станция, идете и ги помолете. Това, което казах, беше, че онези Дафа практикуващи, които са паднали и останали назад, трябва да бъдат върнати обратно. Както сте напуснали, така можете и да се върнете. Ако се справите добре, телевизионната станция със сигурност ще се зарадва.

Практикуващ: Понастоящем някои адвокати на човешките права в континентален Китай поставят под въпрос репортажите в медиите, ръководени от учениците. Те смятат, че след поемането на властта от новото ръководство преследването на Дафа практикуващите само се е увеличило, но как можело нашите медийни репортажи...

Учителят: Няма да чета по-нататък, всички чухте ясно какво се има предвид тук. Ние не публикуваме никакви хвалби или критики към настоящото ръководство и това е принципът. Причината е, че те не са преследвали Фалун Гонг и намерението им също не е да преследват Фалун Гонг. Целим да спасим всички същества, така че защо бихме искали да направим нещо [на тези хора]? Така че не ги хвалим и не ги критикуваме. Вместо това те арестуват онези корумпирани чиновници, които са преследвали Фалун Гонг. Ето защо нямаме причина да ги отразяваме негативно. Дафа практикуващите спасяват хора, а не се замесват в политиката.

И освен това, ако те са арестували онези ръководители на бюрата „610“ и онези лоши хора, какво отношение бихте възприели, за да отразите това? Със сигурност положителен тон и това не е проблем. Всъщност всеки знае, че преди напълно да поеме управлението, настоящото ръководство не би могло да направи определени неща начаса. Онези, които преследват Фалун Гонг, са все последователи на главата на злото Дзян и, разбира се, все още преследват Фалун Гонг, като това ясно се вижда от извън Китай.

По това време всеки трябва да бъде с ясно съзнание и трябва да сте рационални, а не объркани от злото, което всява смут, за да се възползва от вас. Управляваните от Дафа практикуващи медии използват този подход. Дори когато отразяваме някакви лоши неща, които се случват в Китай, им казах да дадат да се разбере, че те са били причинени от елементите на злата ККП и извършени от онези зли хора в предишния режим – напаст, оставена от тях. Когато медиите ви отразяват тези неща, трябва да добавите тези думи, за да изразите това значение, и да не нападате настоящия режим. Въпреки че той е режимът на злата ККП, спасяването на хора се цели в отделния индивид.

Ние абсолютно не признаваме злата ККП и абсолютно не я приемаме. (Всички практикуващи аплодират) Тя бе създадена за преследването на Фалун Гонг, така че със сигурност не я признаваме! Разобличаването на злата ККП е нещо, което ще правим и през един по-късен период, не само сега; дори след като преследването приключи, няма да я оставим на мира. Тя е нанесла дълбока вреда на човешката идеология и няма да се получи, ако не елиминираме тези неща.

Практикуващ: Дафа практикуващите в Южна Корея изпращат поздрави на Учителя. Някои Дафа практикуващи, които дойдоха в Южна Корея от континентален Китай, се натъкнаха на пречки при кандидатстването си за бежански статус, и години наред нямат легален статус. Един след друг над десетина от тях бяха репатрирани в континентален Китай. Някои са отведени в Центъра по имиграция и са изправени пред репатриране. Дали това явление е причинено от проблеми в личното самоусъвършенстване на учениците, или е, защото като географско местоположение Южна Корея е твърде близо до злата ККП, така че старите сили са засилили преследването?

Учителят: „Дафа практикуващ“ е величествено звание, на което завиждат всички Богове и всички същества в Небесата. Хората не могат да видят това ясно, но Боговете могат. Всичко, което хората правят на това човешко място, е контролирано от Богове, нали така? Когато се натъкнат на такива проблеми, всички наши Дафа практикуващи би трябвало да се замислят за това. Защо други не са били репатрирани? Трябва да е поради това, че имате пропуски и не сте се справили добре. Така че старите сили ви държат в хватката си и ви репатрират. Случаят трябва да е такъв.

Разбира се, може да има и някои хора, чиято работа в Китай не е приключена или не е осъществена, и да не са спасили онези, които би трябвало да спасят. Може да я има и тази ситуация. В общия случай обаче повечето от вас, които сте излезли [от Китай] и сте били репатрирани, би трябвало да погледнете себе си. Неуспехът ви да се справите добре е въвлякъл цялата Дафа асоциация и всеки се тревожи за вас.

Практикуващ: Учениците от медиите питат, ако по време на груповото изучаване на Фа няма много за споделяне, може ли да изучават Фа допълнително? В момента това, което се случва, е, че щом изучаването на Фа приключи, голям брой хора незабавно си тръгват. Когато някои споделят от подиума, това явление е по-...

Учителят: Мисля, че конкретното планиране на тези специфични неща би трябвало да бъде оставено на вас. Не питайте Учителя за тях, тъй като ситуацията варира от място до място. Ако имате време, можете да направите някакво споделяне. Ако нямате време… Някои хора са наистина заети и има неща, за които трябва да се погрижат незабавно. Те поначало нямат време и „изстискват“ малко време, за да подсигурят изучаването на Фа, и след изучаването си тръгват. Има всякакви ситуации, така че Учителят не може да говори за това в общ план. Трябва да разрешите тези специфични проблеми сами. Има, разбира се, някои хора, които смятат изучаването на Фа за формалност, и те си тръгват веднага щом то е приключило и не го приемат сериозно. Има и такива случаи.

Практикуващ: И тази година някои практикуващи починаха поради болестна карма, включително дългогодишни практикуващи, които са се самоусъвършенствали от двадесет години.

Учителят: Нека го поставя по този начин: във Фа-лекциите Учителят е казвал, че Дафа практикуващите могат да се възнесат посред бял ден, щом постигнат Съвършенство, нали така? Старите сили казаха: „По-скоро ще бъдем тотално елиминирани, отколкото да приемем, че твоите практикуващи ще се възнесат посред бял ден в настоящия период“. Дори да ги елиминирам напълно, няма да го приемат. Защо? Те казаха, че ако има дори един практикуващ, който да се възнесе посред бял ден, воалът на илюзията, покриващ този свят, би се вдигнал – „Значи е истина!“. Тогава цялото човечество ще дойде да изучава Фалун Гонг.

Знаете ли какво означава „възнесение посред бял ден“? Би звучала небесна музика, Вселената би била озарена от светлина и Боговете биха се спускали в божествена карета, съпроводени от небесна почетна стража, за да взимат хората нагоре. (Всички практикуващи аплодират) Старите сили не биха го позволили. Това, което Учителят бе планирал първоначално, бе, когато човечеството се отправи към своя край, Дафа практикуващите да са постигнали Съвършенство, така че да не съществува въпросът за повдигането на воала на илюзията, и да има доброжелателно решение за всички; тогава би могло да се направи по този начин. Какво е „доброжелателно решение за всички“? Тази Вселена вече не е добра – не е добра, тоест нищо не е добро – така че тя трябва да бъде унищожена, нали така? Той и вие имате кармични дългове, той и другите също имат кармични дългове. Забравете – нека анулираме кармичните дългове на всички. Ако наистина има дългове, които не могат да бъдат изплатени, Учителят ще ги изплати за вас. Всички са включени, никой не би трябвало да събира дългове от никого и никой не дължи на никого. Не е ли това най-доброто? Но старите сили разрушиха това, напълно унищожиха този мой план. Те казаха: „Не знаем как да направим това, което каза; всичко, което знаем, е само това“. Ако не знаете как, тогава не се въвличайте. Но те искаха да бъдат въвлечени. Казаха, че целта на участието им е да подсигурят успеха на Фа-коригирането, тъй като то е свързано със съзнателните същества в тяхната Вселена. „Ще ти помогнем.“ В резултат на това, ето как помогнаха. Няма да навлизам в детайли сега.

Ако сред Дафа практикуващите нямаше смъртни случаи, това нямаше ли да е чудо? Без смъртни случаи сред Дафа практикуващите – помислете всички, какво състояние би било това? Всеки би дошъл да учи Дафа и воалът на илюзията щеше да бъде повдигнат. „Във Фалун Гонг няма смърт!“ Това би бил най-големият предпазен щит за човечеството и всички биха дошли да го изучават. Така че старите сили не позволяват това и искат тази група хора да бъде в състояние като на обикновени, нормални хора; те искат да остарявате и да проявявате болестна карма.

Обикновените хора няма да повярват на това, което ще кажа, а то е, че вътрешното състояние на съзнанието, както и всички вътрешни функции на Учителя са възможно най-млади. (Всички практикуващи аплодират) За да подсигурят, че няма да повдигна воала на илюзията, те (старите сили – Бел. прев.) нанесоха жестоки щети на повърхността ми, тъй като истинското ми тяло е отделено от човешката повърхност чрез старите сили. Казвал съм преди, че те разделиха и мен. Защо имат способността да ме разделят? Вече съм обяснявал причината. Докато Фа-коригирането се придвижва напред в космоса, това отнема време и съществуват времеви разлики. Цялата Вселена е натикана в човешкия свят. Тук, на Земята, е центърът. Същества от цялата Вселена всички са протегнали крак тук, за да отделят повърхността от божественото тяло. Ако напълно уредим и разрешим тези неща, не е ли Фа-коригирането също приключено? Може да попитате: „Не казахте ли, че всичко се прави с едно махване на ръката?“. Това махване с ръка отнема време. Отнема време и когато всичко е уредено и разрешено, нещата ще се възстановят. Но щом всички тези неща бъдат уредени и разрешени, Фа-коригирането на Вселената ще бъде завършено, тъй като целият космос е протегнал крак тук.

Някои хора може и да не го вярват и да кажат, че това е твърде малко, за да вмести всичко. Концепцията не е такава. Човешките частици и човешкото тяло са много големи, докато много Богове се състоят от миниатюрни частици и все пак имат могъща сила, въпреки че са изключително малки. Не е ли казал Шакямуни: „Толкова е малко, че няма вътрешност“? Те могат да се менят, така че да бъдат много големи или много малки. Вселената има огромен брой същества – толкова много, че са безкрайни и безчетни. Ако се компресират, могат да бъдат тънки като лист хартия, в който има безброй светове. Тази концепция ви изглежда трудна за разбиране, нали? Хората питат колко огромно е разстоянието между молекула и атом; това е същата идея като тази за поемането ни към други звезди с космически кораб. Въпреки че времето, пространството и материята всички едновременно са се свили в компресираното космическо тяло, времето и разстоянието не са се променили. Така че Фа-коригирането на Вселената вече се извършва, като се превишават всички времена, на много бърза скорост, и това се прави отвъд най-голямото време на Вселената. Това е вече много бързо.

Животът на едно човешко същество е кратък. Завършването на цялата Вселена за няколко десетилетия – това е невероятна скорост. Казвал съм – тъй като сте Дафа практикуващи, съм ви обяснявал това в миналото. Казах, че една година в наши дни се равнява на само една минута от миналото и че цялото време е забързано. Въпреки че тази една година е компресирана, всичките съответни обекти и всичко са компресирани, така че изобщо не го усещате. Понякога усещате, че физическата ви сила не е достатъчна и че едва сте свършили нещо, преди да се стъмни – ще имате това усещане.

Практикуващ: В промотирането на „Шен Юн“ и разясняването на истината пред правителствени отдели е необходимо да обръщаме внимание на външния си вид. Но някои по-възрастни самоусъвършенстващи се не се поддържат спретнати и видът им е много незадоволителен. Уместно ли е това?

Учителят: Е, както съм казвал, „Шен Юн“ се цели във водещото общество. Знаете ли всички какво е „водещо общество“? Това се отнася до елитната част от обществото – тези от средната класа и нагоре. Тези хора са добре образовани, цивилизовани и от висок калибър, и формират устоите на цивилизацията на обществото. С тези хора не можете да действате, както с група учащи се или с работещата класа, където няма значение, ако сте малко небрежни, можете да кажете каквото и да било и поведението ви може да е малко недодялано. Това няма да сработи за хората във водещото общество, спрямо които трябва да имате добри маниери, да говорите умерено и да бъдете цивилизовани в обноските си. Всъщност тези думи бяха адресирани до учениците от континентален Китай, които би трябвало да се научат повече.

Практикуващ: Самоусъвършенстващи се, които работят в медиите в САЩ, казаха, че Учителят изисква да изучаваме Фа лице в лице, така че преди няколко месеца започнаха да използват един цял ден през уикенда за изучаване на деветте лекции от „Джуан Фалун“.

Учителят: Не изпадайте в крайности. Помолих ви да имате изучаване на Фа лице в лице, но не съм ви молил да изучавате през целия ден. Когато имате време, би трябвало да работите по проекти, които спасяват хора. Учителят ви е оставил пътя на груповото изучаване на Фа, така че трябва да планирате времето си добре. След изучаването е необходимо да вършите други неща. Няма да се получи, ако само изучавате Фа.

Практикуващ: Ако някой използва думите на Учителя като свои собствени при разясняване на истината в Интернет, това брои ли се за кражба на Фа?

Учителят: По отношение на оригиналните думи на Учителя, не може просто да ги цитирате. Ако ги цитирате, докато разговаряте с други практикуващи, би трябвало да добавите: „Учителят каза това“. Ако разяснявате истината на обикновените хора, може да използвате мъдростта, която сте получили от Фа, и да го изкажете със свои думи. В края на краищата би трябвало да има разграничение, нали така?

Практикуващ: Някои хора в Тайван разбраха погрешно това, което правим по туристическите места, като въвличане в политиката.

Учителят: Злата ККП бе тази, която извърши това зад кулисите. Човек трябва да е като парче месо върху дъска за рязане, готов хората да го кълцат на воля, и да не издава звук – това би било въздържание от въвличане в политиката и това са доводите на злата ККП. Ако се съпротивлявате, това се разглежда като въвличане в политиката. Трябва да обясните това на обикновените хора. Ако те са добри хора, давайте и предложете някакви обяснения. На онези, които имат други мотиви, няма нужда да обръщате внимание.

Практикуващ: Въпрос от руските ученици: Уважаеми Учителю, „Джуан Фалун“ е със забрана за издаване в Русия и това усложни текущите обстоятелства в Русия по отношение на нашето спасяване на съзнателни същества.

Учителят: Вчера някой повдигна въпроса за религията и аз казах, че не пипаме другите религии. Защо? Защото това е оставено за времето, когато Фа коригира човешкия свят. Някои крайни религиозни последователи със силни чувства са неспособни да изслушат истината рационално, тъй като човешките им емоции са заменили разума. Какво следва да се направи? За да ги спасите, трябва наистина да им покажете истината и да им позволите да видят – тогава те могат да я приемат. Вселената преминава през Фа-коригиране и сега не е моментът. Това може да бъде направено, когато Фа коригира човешкия свят, защото те не се самоусъвършенстват толкова високо и много неща, свързани с тях, не включват въпроси относно Вселената.

Практикуващ: Някои двойки, в които и двамата са самоусъвършенстващи се, се разведоха и после сключиха брак с други самоусъвършенстващи се; някои отново живеят заедно след развода си. Не разбирам, легитимно ли е това за самоусъвършенстващите се?

Учителят: Като самоусъвършенстващи се, да се разведете и да сключите нов брак поради емоции е да опетните званието „Дафа практикуващ“. Ще позволят ли старите сили да ви се размине? Бракът между мъж и жена се решава от Богове и това включва формата на съществуване и начина на живот на човечеството. Ако живеете заедно, без да сте сключили брак, разбира се, че не е легитимно от гледна точка на закона и от гледна точка на самоусъвършенстващите се – това не отговаря на стандарта за самоусъвършенстващ се.

Практикуващ: Уважаеми Учителю, по нашия проект има известно количество работа от решаващо значение, която трябва да се свърши, и ние вярваме, че имаме необходимите умения и опит. Но нашият мениджър не харесва подхода ни и търси други практикуващи или обикновени хора, които да я свършат. Не съм привързан към това, кой я върши, но съм загрижен, че по този проект няма напредък от няколко години и той изостава от ситуацията на Фа-коригирането.

Учителят: Да, по отношение на някои конкретни неща, ако посланието не може да бъде предадено, опитайте да обясните повече. Ако и това не проработи, накрая можете да отидете и да попитате отговорниците от Дафа асоциацията какво би трябвало да се направи. Някои отговорници на проекти са тесногръди и имат доста ограничени способности, и просто не могат да съберат всички хора заедно. Привидно в тази група изглежда да има всякакви видове мислене, но можете да се опитате да се учите от Учителя. В „Шен Юн“ също има толкова голям брой хора с различни идеи; има просто твърде много неща, които стигат до ушите ми. Не ги ли ръководя добре? (Практикуващите аплодират)

Практикуващ: Нарушава ли авторски права изрязването и модифицирането на музиката за упражненията?

Учителят: Ако е за спасяването на хора, няма проблем да го направите. Ако не е за спасяването на хора или ако е с цел не толкова значими неща, опитайте да не го правите. Що се отнася до Дафа практикуващите, Учителят няма проблем с вас относно авторските права. Вие обаче би трябвало съзнателно да защитавате Фа, от перспективата на самоусъвършенстващи се. Но музиката на обикновените хора не би трябвало да се използва произволно, тъй като те имат карма и свързани с авторските права въпроси, и тя не може да спасява хора.

Практикуващ: Аз имам два спорни въпроса. Първо, когато увещаваме хората да направят „трите оттегляния“, някои самоусъвършенстващи се казват, че стига хората да се оттеглят, това ще е достатъчно и по-нататъшни обяснения не са необходими.

Учителят: Както току-що казах, „трите оттегляния“ не са целта – целта е разясняването на истината, за да се спасяват хора.

Практикуващ: Второ, при изпращането на праведни мисли, по отношение на мисълта преди формулата, хората имат различни разбирания. Някои казват...

Учителят: При всяко нещо има хора, които създават бъркотия – просто съм смаян от това. Всъщност то е причинено от човешки представи и привързаности, и лошите навици, които някои хора са развили в съзнанието си, играят роля. Погледнете се! Не са ли били ясно обяснени нещата относно изпращането на праведни мисли?

Едното е да изчиствате лошите неща от себе си, което включва всичко – включени са всички лоши неща в мислите ви и има твърде много [от тях]. Колко лоши същества са пропълзели в пространството в измерението на човешкото тяло? Многобройни лоши неща могат да пропълзят вътре! Човешкото тяло е отворено и след като използвате мощен микроскоп, за да го увеличите, ще видите тези пролуки между частиците, като пролуки в пясъка. Ако го увеличите още повече, пролуките са като разстояние между небесните тела в космоса, обекти на микроскопичните и по-микроскопичните нива могат да преминават и съществата на това ниво могат да преминават по желание. Всъщност Дао школата казва, че човешкото тяло е малка вселена, и когато изпращате праведни мисли към тялото си и разчиствате тези лоши неща, малък въпрос ли е това?

Освен това, лошите неща са просто толкова много и в обичайните ситуации не е необходимо да се прицелвате в нещо конкретно; само при специални обстоятелства трябва да се прицелите в тези лоши неща, които искате да дезинтегрирате. Това ще е достатъчно. Защо? Защото Дафа има стандарт и излъчената навън сила е съставена от Джън-Шан-Жен, така че тя знае кое не е в съответствие и кое е в съответствие! Когато се обърнете навън, за да прочистите външната среда и да прочистите външната Вселена, това е същото като да прочистите вътрешната Вселена.

Практикуващ: Дългогодишен ученик е изостанал назад, но не го знае. Той не приема критиката на другите и не разбира самоусъвършенстването през периода на Фа-коригирането. Какво следва да се направи?

Учителят: Какво можете да направите, ако той не се самоусъвършенства? Направете така, че да се самоусъвършенства, мислете за начини да направите така, че да се самоусъвършенства. За магическо решение ли питате Учителя? (Учителят се смее) Проблемът, на който се натъквате, трябва да го разрешите чрез самоусъвършенстването си.

Практикуващ: По време на тазгодишното представление на „Шен Юн“ много самоусъвършенстващи се в континентален Китай отидоха в Тайван, за да го гледат, и много от местните ученици се отказаха от билетите си. Мога ли да попитам дали това е уместно?

Учителят: Вие ме молите да похваля тайванските ученици. Това е било нещо добро. (Всички практикуващи аплодират)

Практикуващ: Близо десет хиляди Дафа практикуващи от 53 държави и региони поздравяват величествения Учител.

Учителят: Благодаря на всички. (Ентусиазирани аплодисменти)

Учителят: Този въпрос е от уебсайта „Минхуей“ относно учениците от континентален Китай.

Практикуващ: Ние сме координатори в континентален Китай. Въпросът, който някои от нас имат, е, че след като в новата лекция от 2015 г. се спомена въпросът за груповото изучаване на Фа, предишните ни седмично изучаване на Фа и споделяне, [организирани за] координаторите, се промениха на изучаване на лекции от по-късния период, преподавани в различни региони...

Учителят: По отношение на този въпрос за изучаването на Фа, би трябвало да е по този начин: трябва да изучавате главно „Джуан Фалун“. Ако имате време, можете да изучавате повече – след изучаването на „Джуан Фалун“ можете да изучавате и други неща. Ако имате време, можете да изучавате други Фа-лекции. Ако нямате време, тогава изучавайте главно „Джуан Фалун“ и можете да намерите време, за да изучавате самостоятелно лекциите ми, изнасяни в различни региони. Няма специални правила и не използвайте човешките си представи, за да изкривявате казаното от Учителя.

Практикуващ: Много млади практикуващи в континентален Китай сега играят с мобилните си телефони и гледат WeChat и видеоклипове в мрежата; особено им харесва да гледат видеа с малки животни. Обърнахме им внимание, но те отказаха да се вслушат, така че сме наистина разтревожени.

Учителят: Току-що казах, че всичко в този свят ви привлича, като не ви позволява да получите Фа. Не само вие – всички родители и правителства в света знаят за тази ситуация, но никой не може да направи нищо! Това включва не само въпроса с получаването на Фа от хората. Хората са толкова повлияни, че не могат да работят добре, не могат да се съсредоточат върху обучението си и прекарват много време на компютъра и с електронни игри – тези неща ви изкушават да ги гледате и да играете на тях. Това вече не е човешко състояние. От античността до днес хората не са имали това състояние. Това е технология на извънземните и демоните я използват, за да ви направят пристрастени, да ви накарат да изоставите всичко, което имате, и да направят така, че да се отдадете. Пропилявате живота си с тях, но при все това не сте склонни да ги оставите! Дори от перспективата на това, да сте човешко същество, не е редно – а още по-малко от гледна точка на самоусъвършенстването.

Практикуващ: Започнахме да съдим главния демон през май 2015 г. и досега Върховната народна прокуратура не е предприела никакво действие по жалбите, за чието подаване Дафа практикуващи рискуваха живота си. Можем ли да разпространим сред местните хора жалбите срещу Дзян, подадени от самоусъвършенстващи се, които са били жестоко преследвани?

Учителят: Ако този ваш подход е полезен за спасяването на хора, тогава можете да го направите. Не поддържайте манталитета на отмъщение или борба с хората – не трябва да го имате. Ако имате силни праведни мисли, Боговете ще ви помогнат. Ако мислите ви не са праведни, няма да постигнете нищо.

Практикуващ: От началото на преследването нашите самоусъвършенстващи се в континентален Китай всички тихо изготвят DVD-та за разясняване на истината, брошури с истината за Дафа и различни разясняващи фактите материали, за да спасяват хора. Сега някои практикуващи си свалят от уебсайта „Минхуей“ плакати относно съдебното дело срещу Дзян и относно разпространението на Дафа, и изготвят разясняващи истината банери „Фалун Дафа е добър“ или [банери] за делото срещу Дзян. Някои региони излагат банери до първоначалните си материали за разясняване на истината и злото в тази област бе силно уплашено… Трябва ли Дафа практикуващите да наблегнат на този проект?

Учителят: (Учителят се смее) Давайте и правете нещата, които Дафа практикуващите би трябвало да правят. Ако можете да сплашите злото, да го елиминирате и да вдъхновите хората в този свят, давайте и го направете – няма проблем. В действителност тези банери за разясняване на истината наистина са изиграли роля.

Практикуващ: Понастоящем в утвърждаването на Фа някои самоусъвършенстващи се знаят, че времето притиска, мотивирани са и усърдно спасяват хора. Но вниманието на някои други самоусъвършенстващи се е върху семейството, кариерата и работното място; има ги и онези, които попадат в хватката на славата, личната изгода и емоциите, и не могат да се измъкнат оттам; някои дори забравят за самоусъвършенстването.

Учителят: Учителят току-що говори за това – за този тип ситуация. Самоусъвършенстващите се около тях би трябвало да им напомнят и да ги пробудят.

Практикуващ: Дафа практикуващите от Чифън поздравяват Учителя. В нашия регион има човек с отворено Небесно око и той може да каже част от съдържанието на лекцията на Учителя, преди Учителят да преподаде Фа. Някои практикуващи го намират за забележителен и са започнали да го ласкаят и почитат, като дори поставят снимката му до тази на Учителя.

Учителят: Когато има хора, които са привързани към тези неща, ще съществува такава ситуация на подкопаване на Фа. През тези години са се случвали толкова много такива неща и без значение колко сурово е било преследването, през годините те никога не са изчезвали. Защо е така? Просто защото някои хора сред учениците имат тези привързаности – те са привързани и харесват тези неща. Именно поради наличието на тези привързаности старите сили подбуждат такива хора, за да изровят навън привързаностите ви и да ги изобличат, така че всички да ги видят.

Дори и днес подобни привързаности все още съществуват. Където има такива хора, там ще има и такива неща. Всъщност това е предизвикано от онези ученици, които имат привързаности в това отношение! Вие самите сте си търсили тези неприятности. Ако нямахте привързаността, лошите хора нямаше да се появят и старите сили нямаше да аранжират това. Просто е очевидно. Ако нямате привързаността, защо да го аранжират? Това би било равносилно на излишен ход от тяхна страна и би ми предоставило повод да се справя с тях.

Практикуващ: Самоусъвършенстването ни наближава своя край, но аз все още не съм се самоусъвършенствал до сферата, в която да мисля за другите. Установявам все повече и повече, че всичките ми мисли се коренят в егоизма.

Учителят: Установили сте го и това е забележително. Знаете го и това е забележително. Един обикновен човек изобщо не би взел под внимание тези въпроси, а някои ни най-малко не ги осъзнават. Единствено самоусъвършенстващият се може да види тези неща. След като сте го видели, би трябвало да се опитате да се справяте по-добре и това е първата стъпка. Дайте най-доброто от себе си. Разбира се, в други отношения може да се самоусъвършенствате наистина добре, но този аспект е бил изваден наяве, така че трябва да му обърнете повече внимание, да вложите повече сърце и да го отстраните чрез самоусъвършенстване.

Практикуващ: Открих, че през годините, през цялото време не съм се справял както трябва дори и във връзката си с Учителя и с Фа, нито съм се отнасял правилно към другите самоусъвършенстващи се. Много се срамувам от това, но не зная как да направя пробив.

Учителят: Всъщност сте го осъзнали. Можете да видите, че тези неща не са правилни – не напредвате ли вече? Просто се опитайте да правите това, което е правилно, изучавайте Фа повече и по естествен начин ще се справяте добре. Ще е хубаво, ако тези неща постепенно станат ваши навици.

Практикуващ: Когато събирах подписи за съдебното дело срещу Дзян в Япония, поради езиковата бариера и ограниченото време често не можех да помогна на хората да разберат истината изцяло. Понякога щом поисквах подпис, хората искаха да се подпишат. Някои чужденци не разбираха английски, но също искаха да се подпишат, щом ги помолех.

Учителят: Много хора са много добросърдечни, за разлика от отровените от партийната култура китайци, които са много пресметливи. Ако помолите хората в континентален Китай да направят нещо, ще бъде различно. Нещата няма да са такива в международната общност и много добросърдечни хора ще го направят, тъй като усещат, че сте прави. Но мисля, че при събирането на подписи по този начин, трябва да положим всички усилия да направим така, че хората да разберат какво правим. Някои действат на база интуицията си, която всъщност е направлявана от знаещата им страна.

Практикуващ: Много ученици отправят запитвания към уебсайта „Минхуей“ за Дафа книгите във формат на електронни книги и не разбират защо електронни книги не са налични.

Учителят: Колкото до компютъра, той няма да съществува в бъдещото общество, нито е съществувал в предишни общества. Той е неотдавнашно явление и продукт на тези времена. Няма да съществува в бъдеще, тъй като е разрушил човешкото поведение и мисъл – всичко се е изменило. Всички знаете, че в миналото, без значение колко покварен е бил даден регион, отдалечените от него места не са били повлиявани. Сега с компютрите и телевизията една новина може да бъде видяна във всеки край на света; ако публикувате нещо лошо, всяко кътче на света може да го види. Цялото човечество бива покварено от него. Хората смятат, че технологията е много удобна, но вместо това тя донася унищожение. В аранжирания от Боговете традиционен начин на живот от миналото всичко е било част от един най-положителен кръговрат.

Наистина, усещането на хората за удовлетворение по отношение на красотата, комфорта и така нататък са в основата си едни и същи във всяко едно общество. В древното общество, когато човек имал добър за езда кон с добро седло, той се чувствал много горд и удовлетворен. Изтъквал се с това пред другите: „Вижте колко красив е конят ми, какъв хубав кон!“. Хората го виждали и се дивели: „Еха, това наистина е хубав кон“. Другите казвали, че е хубав, и той бил много удовлетворен. Днес, ако карате BMW(1) – „Вижте моето BMW, о, това е състезателен модел, Серия 5, каква красота“. Изразените чувства и това усещане за удовлетвореност са същите. Това чувство на удовлетворение е едно и също във всеки един начин на живот, но в самия начин на живот надпреварата на хората за повече е безкрайна. Без значение докъде това ще тласне човечеството, хората никога няма да бъдат удовлетворени и все още ще искат да се стремят към нещо по-нависоко. Но ако се отклонят от планировката на Боговете, ще се натъкнат на опасност. Желанието е бездънна яма! То ще доведе хората до състояние, което не е предназначено за човечеството.

Древното общество наистина е било общество за човешки същества и в действителност е било много красиво. Виждали сте спектаклите на нашия „Шен Юн“ – показаното от тях е история и традиционна култура и щом днешните хора изгледат това, всеки смята, че е много красиво. Сега хората са докарани до такова състояние и при все това техните привързаности и желания не са се променили и са същите. За разлика от тях, обаче, човешкият морал е в такъв безпорядък, че е непоправим, и огромните, неразрешими проблеми, които са възникнали в обществото, вече са извън контрол. Боговете и Вселената имат Фа и за човечеството има норми. Излизането отвъд тези норми означава унищожение от Боговете и Боговете ще унищожат едно отклонило се човечество – това е сигурно. Току-що казах, че човешката история се разиграва според сценарий и че човечеството многократно е преминавало през унищожение. Не направиха ли хората някои археологически находки? Преди десетки хиляди години е имало автомобили, имало е механично оборудване, както и самолети, чийто стил е подобен на този на днешните самолети. Човечеството идва и си отива, партида след партида, и щом моралът вече не е добър и се отклони от сценария, то ще бъде унищожено. Хората намират определени начини за много добри, но Боговете не ги смятат за добри.

Практикуващ: Веднъж Учителят каза, че практикуващите, които са започнали практиката преди 20 юли 1999 г., са били тласнати до своите позиции. Някои, които не са ценили личното си самоусъвършенстване, не смятат, че са достойни за тази специална чест. А сред тези, които се справиха, някои въздъхнаха с облекчение.

Учителят: Всъщност аз наистина съм изтласкал всеки ученик до неговата позиция. Тогава всички го усетиха, а някои го видяха. Защо го направих? Ако не бяхте изтласкани до позициите си, нямаше да имате този вид енергия, за да предприемете каквото би трябвало в помагането на Учителя, и нямаше да сте способни да се противопоставите на злото. Тласнах ви на вашата позиция и направих това с всички Дафа практикуващи по света, така че да сте способни да спасявате хора, идващи от много високи нива. С достатъчно праведни мисли думите ви могат да имат власт над тях и изреченото от вас носи в себе си истина от високо ниво. На по-високи нива Гонг, [намиращ се] на позицията, до която тогава ви изтласка Учителят, ще изиграе роля. Въпреки че думите, които изричате, са човешки думи, те стават думи на различни нива, когато преминат отвъд човешкото измерение. Ако не бяхте изтласкани до позицията си, изричаните от вас думи нямаше да са способни да спасяват съзнателни същества. Макар всички вие да бяхте изтласкани до своите позиции, ако и вашият Шиншин не достигне съответно там, Гонг все още не може да бъде мобилизиран.

Но когато сте изправени пред различни ситуации и когато вашите Гонг, Дъ и Шиншин всички се придвижват към Съвършенство, трябва солидно да подобрявате своя Шиншин и само тогава всичко ще е наред. В самоусъвършенстването все още имате много, много привързаности, които трябва да бъдат отстранени. Ако в изпълняването на обетите си и в изправянето пред това преследване сте способни да се освободите от онези лоши неща и можете да разяснявате истината в трудна среда и да правите това, което Дафа практикуващите би трябвало да правят, тогава този Гонг няма да спадне и вашите Дъ и Шиншин ще се подобрят. Когато спрете да правите това или не искате да го правите добре, този Гонг ще започне да спада. Когато отново се справите добре, ще се издигне малко; когато не се справяте добре, ще спадне малко. Самоусъвършенстването ви е именно усъвършенстване на Шиншин.

Някои Дафа практикуващи са напуснали редиците на Дафа практикуващите и когато се завърнат обратно, не бива да ги смятате за дългогодишни ученици – абсолютно не! Причината е, че по онова време той със сигурност е бил станал съвсем като обикновен човек и не е можел да си спомни нищо от Фа, който е бил научил преди. Изобщо не е знаел в какво състояние би трябвало да са Дафа практикуващите. Със сигурност гледайте да не го приемате за дългогодишен ученик и трябва да се отнасяте с него като с нов ученик – тогава той ще е способен да се справи. В противен случай, ако го смятате за дългогодишен ученик, ще го прогоните, тъй като той няма да е способен да го понесе. Той е съвсем нов ученик.

Практикуващ: В „Хон Ин III“ и „Хон Ин IV“ са публикувани много текстове на песни на Учителя. Мога ли да ги изпратя на роднини и приятели чрез WeChat?

Учителят: Не е проблем да ги изпратите на роднини и приятели, но по-добре не използвайте уебсайтове на обикновените хора.

Тъй като сме на темата, нека ви кажа, че някои хора са направили видеозаписи на представления на „Шен Юн“ и на танцови тренировки на Академия „Фей Тиан“ без разрешение и са ги публикували онлайн. Знаете ли защо не позволих разпространението на тези DVD-та в обществото и качването им в Интернет? Това общество вече е бъркотия и в Интернет се смесват заедно всички лоши неща – точно като демони, и циркулират. Каквото влезе вътре, се добавя и смесва там, като подрива обществото, човешкото съзнание и нравствеността, и променя жизненото състояние на хората – доброто и лошото са все смесени заедно. Не искам да поставям това свято нещо в тази бърлога на демони. Който и да го е направил – да го свали. Разбира се, това не включва рекламите на „Шен Юн“ и нещата, умишлено качени там от Академия „Фей Тиан“. Това, което ще бъде изложено на показ в бъдеще, ще е наистина най-доброто от всичко.

Практикуващ: Аз съм Дафа практикуващ от Германия. Имам два въпроса. Първо, „Шен Юн“ не успя да изнесе представление в Южна Корея – значи ли това, че съзнателните същества, които е трябвало да бъдат спасени от „Шен Юн“, не могат да бъдат спасени?

Учителят: Някои неща могат да бъдат постигнати от Дафа практикуващите, докато други не могат. Това е така, защото намеренията на хората са на първо място и трябва да е така, че те да искат да бъдат спасени – само тогава ще сте способни да ги спасите. Ако не са наясно, може да им кажете истината и тогава да видите какво искат да направят – ето как работи това. Всички вие обаче знаете, че има много уроци от историята.

Нека не говорим за отдавнашни примери – да поговорим за неотдавнашните. В Гърция компанията за сценични изкуства „Шен Юн“ имаше следното преживяване: на „Шен Юн“ не бе позволено да влезе в театъра при пристигането си, не им беше позволено да изнесат представление там. Това решение беше взето и от правителството, и от театъра, което беше явно нарушение на договора. На следващата година цялата гръцка икономика се срина. Това е истина, нали така? Миналата година „Шен Юн“ замина за представление в Еквадор, но страната не позволи това и дори създаде проблеми с транспортирането на товара им извън нея, с което почти засегна представленията ни в следващия град. Това беше много зло. Въпреки че злата ККП създаваше проблеми зад кулисите, тези решения бяха все взети от правителствата. На следващата година, както всички видяхте тази година, земетресение разтърси цялата страна, като почти я опустоши. Толкова много хора загинаха! А знаете, че има и още случаи, нали? Защо беше така?

Знаете ли какво – Боговете вярват, че човечеството отдавна вече не е добро и би трябвало да бъде унищожено, и че първоначално човешкият род не е трябвало да оцелее след 1999 г. Тъй като Дафа щеше да спасява съзнателни същества, времето на човечеството бе допълнително удължено. С други думи, целта на запазването на човечеството е да се види дали то все още може да бъде спасено и да се спаси тази част, която би трябвало да бъде спасена. Старите сили искаха да направят същото, но чрез използване на собствените им методи за същата цел, въпреки че те не могат да спасят повече хора. Учителят няма да аранжира ничие унищожение, но старите сили са аранжирали това. Ако не искате да бъдете спасени, добрата съдба ще бъде отменена и онези региони няма да са региони, които да бъдат спасени. Щом бъде отменена, всичко може да се случи, включително сгромолясването на небето и пропадането на земята. С икономиката е свършено и след това всичко би могло да се случи. Ето как бяха решени нещата.

Тук не казвам сензационни неща, но защо имаше такова съвпадение? Всички места, които блокираха спасяването на хора, претърпяха проблеми. Това е все едно да се каже: „Не искаме да бъдем спасени от теб“. Това не е прост въпрос. Човешките същества бяха запазени, за да бъдат спасени, но вие не искате да бъдете спасени, нали така? Тогава, ако не искате да бъдете спасени, вас вече не ви броят – не значи ли то ето това? Има и други места, които не искам да споменавам, и всички те са претърпели такива неща.

Практикуващ: Свирепото преследване все още продължава, а над 80% от съзнателните същества в континентален Китай не са спасени. Но много Дафа практикуващи започнаха да стават заети с това, да живеят в удобство и комфорт, и се отпуснаха.

Учителят: Истина е. Току-що говорих точно за това и то е станало много сериозно. Ако наистина не правите това, което би трябвало да прави един Дафа практикуващ, няма да е приемливо, защото вие сте Дафа практикуващ и самото ви съществуване е било създадено от Дафа.

Практикуващ: Аз съм Дафа практикуващ от Германия. Някои западни ученици не разбират дадени репортажи на „Епок Таймс“, като онези, които възхваляват част от нещата, извършени от настоящия китайски лидер.

Учителят: Ако той е хвален за арестуването на корумпирани чиновници, това не би трябвало да е проблем. Колкото до други извършени от тях неща, ако това са неща на обикновените хора, не би трябвало да ги хвалите произволно, нито да ги засягате произволно.

Практикуващ: Затова някои западни ученици са имали съмнения относно автентичността на „Епок Таймс“.

Учителят: Както току-що казах, ние сме тук, за да спасяваме хора, а не за да се въвличаме в политиката. Било то китайските лидери или други хора, не е правилно да нападаме всички тях, тъй като сме тук, за да спасяваме хора. Те не са преследвали Фалун Гонг, а вместо това са премахнали лагерите за трудово превъзпитание. Що за място е трудовият лагер? Той е специално за преследването на Дафа практикуващи. И онези, които са арестували ръководителите на бюрата „610“ – разбира се, по обвинения в корупция – независимо от използваните основания, това са все добри неща, въпреки че не са извършени за Фалун Гонг. Както казват старите сили, ако тези неща бяха направени в името на Фалун Гонг, нямаше ли това нещо да приключи? Нямаше ли да бъде прекратено? Когато бъде прекратено, няма ли това да е краят му? Да. Извършването му по този начин може да пробуди хората и също така ги кара да усетят, че това е наказание заради преследването на Фалун Гонг, и помага на Дафа практикуващите да разясняват истината. Това са хора, които вършат неща от полза за Дафа и за спасяването на хора. Не бива да нападаме онези, които не са преследвали Дафа практикуващите. (Публиката аплодира)

Практикуващ: Вече от четири години тайландскоезичният уебсайт се обновява рядко, като включително и новото Луню все още не е публикувано онлайн, въпреки че учениците в Тайланд превеждат новите лекции навреме. Може ли тези, които участват [в уебсайта], да обърнат внимание на това и да се координират по-добре?

Учителят: Да. Дафа практикуващите би трябвало да обръщат внимание на нещата, които правят. Ако ще го правите, тогава го направете така, както би трябвало.

Практикуващ: Неотдавна един тайвански ученик дойде в Тайланд и предложи тайландските ученици да говорят за Създателя при разясняване на истината.

Учителят: Ето пак. Няма никакви промени в начина на разясняване на истината!

Практикуващ: Получих Фа в Германия и дойдох в Турция. В Турция след изучаването на Фа няма споделяне и се казва, че човек трябва да се просветли сам. Струва ми се, че те не са станали едно тяло. В Германия всеки споделя открито.

Учителят: Да, ако видите проблеми, би трябвало да говорите за тях своевременно. Дафа практикуващите, където и да са по света, би трябвало да са едно тяло и би трябвало да имате споделяне помежду си. Правете каквото Учителят изисква от вас и каквото Фа изисква от вас – ето как би трябвало да бъде. Не предприемайте различен подход на своя глава.

Практикуващ: Има все по-малко ученици, които разясняват истината онлайн в Тайван, докато населението, използващо Интернет в Китай, нараства все повече, до близо 700 милиона. Какво може да се направи, за да осъществим пробив?

Учителят: Вярно е, в работата по проекти тайванските ученици все още са тези, които имат голям брой ресурси. Просто го правете добре, трябва да го правите по-добре. Мога да ви кажа, че по време на това преследване тайванските ученици играят много добра роля, наистина много добра роля. (Публиката аплодира ентусиазирано) Контрастът между ситуациите, пред които са изправени китайците от двете страни на Тайванския пролив, илюстрира въпроса много добре.

Практикуващ: Сред Дафа практикуващите съществува едно широкоразпространено явление, а именно, че те използват Дафа, за да оценяват другите и обществото, вместо за да оценяват себе си.

Учителят: Самоусъвършенстването е за усъвършенстване на себе си. Някои хора просто винаги гледат навън. „Ти не си в съответствие с Фа в този аспект“ и „Той не е в съответствие с Фа в онзи аспект“. Когато видите друг човек да извършва нещо неправилно, можете да му кажете с доброта: „Не трябва ли да го направим по този начин, тъй като сме самоусъвършенстващи се“. Мисля, че той ще е в състояние да го приеме. Но не трябва постоянно да казвате на другите: „Това тук не го правиш правилно“. Когато видите нещо неправилно, трябва първо да погледнете в себе си и да се запитате защо се е случило да го видите и дали вие имате проблем, тъй като усъвършенствате себе си. Когато видите неща, които не са правилни, ако мнението ви не бъде чуто, тогава го споменете на хората на отговорни позиции – кажете на отговорните лица. Да усъвършенствате себе си е на първо място. Ако всички други са се самоусъвършенствали добре и помагате на другите да се самоусъвършенстват добре, но при все това вие самите не сте се самоусъвършенствали добре, какъв е смисълът?

Практикуващ: Много самоусъвършенстващи се не знаят фундаменталната разлика между оказваната от Дафа практикуващите помощ на Учителя във Фа-коригирането и намесата на старите сили във Фа-коригирането.

Учителят: Както казах току-що, разликата е: Учителят иска доброжелателно решение на всичко, докато те го искат направено по стария начин. И също така, това преследване бе аранжирано от старите сили – това е.

Практикуващ: Докато неотдавна разяснявах истината в Интернет групи от континентален Китай, някои хора изразиха надеждата, че ще пуснем в групата видеото, в което Учителят преподава упражненията, и ще предоставим безплатно изтегляне на файла.

Учителят: Това не е позволено. На никого не е позволено да качва лекциите ми в Интернет. Който го е направил, трябва да ги свали оттам! Извършвате грях и петните Дафа! Нищо от Дафа не може да бъде качвано в Интернет без позволение. Както казах току-що, там е като предизвикана от демони вихрушка, която има за цел да обърка хората и да предизвика хаос в света. Тя иска да засмуче цялото човечество, да унищожи човечеството!

Практикуващ: С напредването на процеса на Фа-коригирането броят на хората по света, които искат да практикуват Фалун Гонг, нараства все повече, но сред учениците, които преподават упражненията, има някои, чиито движения са неточни...

Учителят: Ако движенията по време на преподаване на упражненията са изцяло неточни, трябва да обръщате повече внимание. Но в общия случай няма да има проблем, ако са повече или по-малко точни.

Практикуващ: Може ли да помоля Учителя да поговори повече по въпроса за безопасността при използването на мобилен телефон.

Учителят: Тук няма много за казване. Вие носите подслушвателно устройство със себе си. Освен шпиони и правителства, всеки е способен да ви следи по желание и това е много просто. Ето как е и без значение дали го държите включен или изключен, няма никаква разлика. Аз говоря тук и, знаете, злата ККП също слуша там.

Практикуващ: Открих един проблем през годините, след като получих Фа и когато разяснявах истината, и той е, че винаги виждам на сайтовете на „Епок Таймс“ и НТД статии, които критикуват и обиждат туристи от континентален Китай.

Учителят: Репортажите трябва да се правят с доброжелателно намерение, като се посочва защо международната общност не одобрява това.

Хората от континентален Китай – чиито традиции са подронени от злата ККП – заминаха зад граница и оказаха отрицателен ефект извън Китай, което е наистина много лошо. Видях онлайн снимка, показваща входа на магазин от луксозната верига „Бърбъри“ в Лондон, с много чисти улици наоколо. Китайска туристка държеше детето си и му помагаше да се изходи на този вход. Китайците говорят високо навсякъде и крещят с пълно гърло, и хората в континентален Китай свикват с това, но международната общност няма да го приеме. Това трябва да се промени. Но имиджа на хората от континентален Китай наистина е оставил света с подобно впечатление и китайците зад граница всички се чувстват унижени и засрамени. Но знаете ли какво? Злата ККП не казва тези неща на китайците и не учи хората на праведните неща. Тя умишлено позволи на хората по света да видят, че китайците са такива, и просто иска да съсипе имиджа ви и да уязви достойнството ви. И за хората е трудно да доловят това сами. Мисля, че когато хората имат повече възможности да излизат навън, те бавно ще почувстват, че това общество е различно, и бавно ще започнат да обръщат внимание, и всичко ще бъде наред. Установените навици са наистина трудни за премахване и партийната култура, която учи хората на борба, е изкривила характера им в такъв, с който те ще се чувстват щастливи само ако имат гневни изблици. Наистина няма да се получи, ако тези неща, научени от злата ККП, не бъдат коригирани.

Практикуващ: Значителен брой Дафа практикуващи от континентален Китай гледат предавания на НТД всеки ден и си споделят за тях, когато се срещат, като казват, че това е, за да са в крак със ситуацията и развитията. Мисля, че Дафа практикуващите би трябвало да посещават повече уебсайта „Минхуей“, ако имат условията. НТД е за гледане главно от обикновените хора. Правилно ли е това?

Учителят: Правилно. За ситуацията в обществото, или с цел информиране относно ситуацията в обществото, няма проблем да се гледа НТД. За споделяне на Дафа практикуващи мисля, че е добре да се четат повече статии на онези уебсайтове със споделяния на Дафа практикуващи относно самоусъвършенстването. Истина е, че някои хора не обръщат достатъчно внимание на уебсайта „Минхуей“. Дългогодишните практикуващи нямат време, но мисля, че за новите ученици е наистина толкова полезно да четат често статии на „Минхуей“! За статии с обмяна на опит или за да научите нещо за Дафа, просто идете там и четете – това е най-изчерпателното.

Практикуващ: Някои ученици участваха в така наречената „платформа за финансова взаимопомощ“, която предлага дневна лихва от 1%. В действителност това е измамна схема. Те продължават да се въвличат...

Учителят: Всичко изкушава хората. Това общество просто изкушава хората! Целта на изкушаването им не е само възпрепятстването ви да получите Фа, но и унищожението на човешкото общество. Понастоящем хората в цялото общество просто не са както трябва и нищо не функционира добре. Сега компютърните игри са се превърнали в огромно главоболие за многобройни големи компании, същото важи и в много училища. Какво ще стане с хората, ако продължават така? Но никой няма решение. Като самоусъвършенстващи се трябва да сте с ясно съзнание, съвестни и самодисциплинирани, като не забравяте, че ето от това трябва да се освободите. Освен това би трябвало да помагате на обикновените хора и да ги спасявате. Какво да се направи, ако сте впримчени в тези неща? Те могат наистина да контролират хората и за това има много примери.

Това е всичко, което ще кажа. Тъй като Дафа практикуващите, които организираха конференцията, видяха, че мина известно време, спряха да ми подават листчета с въпроси. (Публиката се смее) Приключих с отговарянето на всички подадени въпроси, така че това е всичко, което ще кажа. (Всички практикуващи се изправят и аплодират продължително.) Дафа практикуващи, въпреки че Учителят поговори малко строго, това бе с цел да повдигна духа ви, тъй като вие сте надеждата на човечеството! Надеждата на съзнателните същества! Също така сте и надеждата на Учителя!

Не само Дафа практикуващите, но и днешното човечество, тази партида човечество, ще види следващата стъпка. В не твърде далечното бъдеще всичко ще бъде отличено. Човечеството е стигнало до този етап и никое правителство няма решение. Усещам, че те мислят по един въпрос. За какво мислят? Да позволят на хората да извървят последната фаза спокойно и стабилно, и това е. Мисля, че ето това е в главите им и те не са способни да измислят решение.

Днес научните открития и разбирания за Вселената са просто шокиращи. Но междувременно, направлявано от съвременната мисъл и поведение, човечеството е неспособно да ги види и не се интересува от тях. Човешкото общество вече е в смъртна опасност. Това няма за цел да е сензационно и Учителят не го е споменавал в миналото. Дафа практикуващите трябва да имат чувство на спешност, трябва да докажете, че сте достойни за званията си, и трябва да помните, че някога сте подписали пактове. Не само вие, Дафа практикуващите, но и всички хора, които са дошли на Земята, всички са подписали пактове. В други измерения промените са просто преобръщащи небето и разтърсващи земята, но тук, в човешкия свят, хората все още изглеждат в дълбок сън.

Да ги пробудите – това е ваша отговорност. Да ги спасите – това е ваша отговорност. „Шен Юн“ играе тази роля и проектите на Дафа практикуващите всички играят тази роля. Всеки Дафа практикуващ, който не е бил участник в проект, трябва да го направи; опитайте се да намерите време да се включите в това начинание на спасяване на хора. Правете добре това, което би трябвало да правите, и междувременно намерете време да се самоусъвършенствате добре.

Не можете да напуснете Фа; ако напуснете Фа, ще бъдете обикновен човек. Дори да правите неща за Дафа, те биха били извършвани от обикновени хора, а не от Дафа практикуващи, така че трябва да се самоусъвършенствате. Само чрез самоусъвършенстване ще имате тази способност и енергия да разрешите тези проблеми. Разясняването на истината не се ограничава до ясно заявяване на неща чрез аргументация. Знаете ли какво? Когато обикновените хора се аргументират помежду си, много често не става въпрос, че нещата биват обяснени ясно чрез аргументация, а по-скоро нещото, което [някой] изстрелва, когато говори, потиска мисълта на другия човек и така другият го слуша и вярва на това, което той казва. Много хора могат да видят това нещо. Докато разяснявате истината на обикновените хора, енергията ви ще дезинтегрира онези предразсъдъци и ще разтопи онези лоши неща – лошите неща в съзнанието му. Не е ли това само по себе си спасяване на хора? Ако не се самоусъвършенствате, как може да имате тази способност? По въпроса за самоусъвършенстването някои хора казват: „Той ми е приятел. Ще стане, ако поговоря с него“. Но изобщо няма да се получи дори ако той говори с него. Малките неща или човешките неща може и да бъдат осъществени по този начин, но това е нещо, което засяга същността на живота и няма да се получи с използването на човешки средства. Така че Дафа практикуващите трябва да направят по-нататъшно усилие да променят себе си.

Вие сте надеждата на човечеството. Трябва да се справяте добре. Трябва да поемете отговорността си. Трябва да отидете да спасявате съзнателни същества, така че да можете да постигнете Съвършенство и това начинание да не бъде напразно! Това е всичко, което ще кажа, и ви благодаря. (Дълги аплодисменти от цялата публика и Учителят се връща на подиума, след като приема цветя.)

След всяка Фа-конференция ми се иска да чуя и видя, че след Фа-конференцията сте се справили по-добре. (Ентусиазирани аплодисменти от цялата публика)


(1)Китайското наименование на BMW, „баома“, означава и „хубав кон“, така че тук има игра на думи.– Бел. прев.