Преподаване на Фа на Фа-конференцията в западните щати на САЩ, 2015 г.

Ли Хонгджъ

16 октомври 2015 г.

(Всички присъстващи стават и ентусиазирано аплодират.)

Имаме две Фа-конференции годишно [в САЩ]. Всеки път на конференцията се стичат голям брой практикуващи, идващи от многобройни места към града, който я организира. Въвлечените разходи са значителни. Понякога дори си мисля, че всичките тези пари биха могли наистина да разрешат големи проблеми, ако вместо това бяха използвани за неща от Фа-коригирането. Ето защо смятам, че абсолютно не можем да позволяваме нашите Фа-конференции да се превръщат в чиста формалност. Наистина трябва чрез конференцията да се учите едни от други и да откривате къде изоставате, така че тя наистина да се превърне във Фа-конференция на Дафа практикуващи, която помага на всички ви да се самоусъвършенствате усърдно и да се справяте по-добре в усилията си.

Както знаете, всеки път когато има Фа-конференция, всеки иска да чуе Учителя да преподаде нещо и се надява на някаква промяна в цялостната ситуация. Но ако като самоусъвършенстващи се можете да поуспокоите съзнанията си и да се справяте добре с това, което се предполага да правите, в действителност ще разполагате с всичко! Ако успявате да вършите добре Трите неща, тогава дори да сте в някой далечен край на света, божествени същества ще се грижат за вас, както и Фашъните на Учителя ще се грижат за вас. Всякакви ваши човешки мисли или привързаности ще причинят трудности на подобрението и издигането ви и същевременно ще бъдат използвани от старите сили и злите фактори – това е сигурно. От перспективата на високо ниво, старите сили целят единствено нещата да бъдат изпълнени според техните аранжировки за това дело. Тях не ги е грижа дали сте усърдни, каква намеса причиняват демоните или дали влиянието на проблемите, причинени на хората в света, е неправилно. А ги има и онези същества от междинно ниво, които просто механично изпълняват тези неща [от аранжировките на старите сили], като поддържат баланса между злото и Дафа практикуващите. Онези, които са пряко замесени и играят отрицателна роля, не възнамеряват да ви позволят да се самоусъвършенствате. Всеки случай на човешко мислене по време на тест, всеки случай на недостатъчни праведни мисли и всяка привързаност, която има самоусъвършенстващият се, ще бъдат използвани от тях като извинение да ви завлекат надолу и да ви изкарат от редиците на самоусъвършенстващите се Дафа практикуващи. В резултат на това нашият път на самоусъвършенстване е изпълнен с много изпитания, изпълнен е с много опасности.

Всяка една от вашите привързаности би могла да причини провала на самоусъвършенстването ви. Всяка една от вашите привързаности би могла да доведе до проблеми с физическото ви тяло и да накара някога непоколебимата ви вяра в Дафа да се разклати. С други думи, откровено казано, никой не възнамерява да ви позволи да успеете в самоусъвършенстването си и никой не е загрижен как се справяте с него. Старите сили искат единствено да изпълнят това, което искат да видят изпълнено – това е всичко, и нищо повече. А колкото до онези, които осъществяват детайлите, като нанасят вреда и играят отрицателни роли – те искат да ви завлекат надолу и да съсипят това дело, тъй като не знаят какъв ще е завършекът му. В крайна сметка злото е просто зло. Учителят е единственият, който направлява самоусъвършенстването ви към Съвършенство; Учителят е единственият, който наистина се е заел с това дело. Това, което прави той, не е мистерия само за хората, но и за божествените същества. Никой не знае какво правя. Това бе така особено в началото. Ето защо те се осмеляват да се намесят и да аранжират собствените си подредби. И именно сред тези обстоятелства се самоусъвършенствате. Наистина е изключително опасно, ако не можете да се отнасяте към това с цялата му полагаща се сериозност. И в някои случаи те стигат дотам, че избират практикуващ, без дори да взимат под внимание дали човекът има привързаности, с цел да подложат на тест практикуващите в този регион, така че да издигнат техния Шиншин и да изпитат вярата им. Те ще направят така, че този самоусъвършенстващ се да умре, ще го накарат да си отиде преждевременно и ще накарат другите да се разколебаят. Този подход не изглежда правилен, но на едно по-обширно ниво те действително имат основания за него, които са, че как може една толкова голяма група от самоусъвършенстващи се да не бъде изпитана – да не бъде подложена на фундаментален тест? Така че те действително имат основания за това и така всичко това за вас е крайно сериозно.

През всички тези години на самоусъвършенстване сте преминали през толкова много и все пак много хора са се справили наистина незадоволително. Те постоянно правят всевъзможни грешки и дори са свикнали с това и не го вземат на сериозно; дори когато изпитанията дойдат, те не осъзнават къде се корени проблемът, тъй като са свикнали с него и го приемат за дреболия. Но това е самоусъвършенстване – какво стана с това, да сте „без пропуск“? Няма дребни неща. Също така през тези години в редиците на нашите самоусъвършенстващи се са възниквали многобройни изключително недобри явления, които са играли ролята на намеса от всякакъв вид за тях. Може да изглежда, че старите сили аранжират за вас да забърквате неприятности сред нас, така че да се разкрият привързаностите на хората, и това е целта на старите сили. Но когато правите тези неща, замисляли ли сте се за последствията? Какво ви очаква в бъдеще? Вие наистина не проявявате рационалност. Някои хора непрекъснато мамят нашите Дафа практикуващи с пари. Те събират средства и мамят Дафа практикуващите в името на всевъзможни предполагаеми каузи. Всеки е дошъл тук заради Фа. Сега когато сте направили тези неща, имам да ви кажа няколко думи. Учителят е дошъл тук, за да спаси всички същества. Докато има и искрица надежда, че можете да бъдете спасени, ще се опитам да ви спася. Колкото и лошо да сте действали, ще се отнасям към вас по същия начин, както и към добрите практикуващи. За да бъдете спасени, няма да видите никаква разлика в начина, по който се отнасям към вас. И това важи дори за тайните агенти – няма да ме видите да се отнасям към вас по-различно или да действам спрямо вас по някакъв специален начин.

Да се спасяват хора само по себе си е огромно предизвикателство. На всяка Фа-конференция Учителят засяга определени проблеми, които имат дадени хора, с цел да ви помогна да разберете истински този Фа и да се самоусъвършенствате, като го следвате. И на всяка Фа-конференция Учителят разяснява „Джуан Фалун“ – никога не се излиза отвъд това. Ако успеете да постоянствате в изучаването на Фа, истински да оставите настрана човешките си мисли и привързаности, докато четете Фа, и добросъвестно да четете „Джуан Фалун“ на всяка стъпка по пътя, тогава ще спечелите възхищението на божествените същества. Дори онези, които са причинявали неприятности и са играели неблагоприятна роля, ще си помислят: „О, този човек е наистина изключителен.“ Ето какво ще си кажат.

Старият космос е приключил и новият е започнал. Това не е проста концепция. За да го илюстрирам, вземете под внимание как клетките в тялото ви, които са постоянно подложени на метаболични процеси, са винаги обновявани и заменяни. Планетите, които можем да наблюдаваме, са по подобен начин постоянно заменяни и обновявани. За тамошните животи това е катастрофално; докато живеят там, те не могат да го избегнат. И така, подобни катастрофи се случват постоянно в космоса. Когато човек умре, всички клетки в тялото му трябва да умрат и човекът вече го няма. Така че преди в космоса никога не е имало случай, при който когато старият космос вече не съществува, някой, който иска да е част от новия космос, да може да го направи. Защо дори и божествените същества не са наясно [какво правя]? Защото това не се е случвало никога преди. Никога не е имало случай, при който животите, които са се самоусъвършенствали добре, да бъдат директно прехвърлени на новата Земя и многобройните живи същества от старата Вселена да бъдат донесени в новата след обновлението си. Така че не е ли това трудно начинание? Няма прецедент от миналото, от който да се гледа. Когато понякога дискутирах със старите сили и те нямаха начин да отговорят, казваха: „Не знаем как.“ Казваха: „Не знаем как да направим това, за което говориш.“ Днес говоря на Дафа практикуващите и всички дългогодишни практикуващи могат да разберат думите ми. Ето защо казах тези неща. Онези, които не се самоусъвършенстват или които не са били усърдни, никога не биха могли да повярват на казаното от мен или да го разберат.

Цялата намеса, възникнала в редиците на нашите самоусъвършенстващи се, в действителност разкри съществуващите проблеми в тялото от Дафа практикуващи. Онези, които забъркват проблеми, все още го правят непрестанно и намеса има през цялото време. Накрая колко хора ще са способни да се справят и колко хора наистина ще могат да отговорят на стандарта за постигане на Съвършенство за Дафа практикуващите? Понякога Учителят наистина не е много оптимистичен. Фа-коригирането определено ще успее; това е сигурно. И със сигурност ще има Дафа практикуващи, които ще постигнат Съвършенство. Но колко? В момента наистина не съм много оптимистичен.

Както знаете, за нас времето, с което разполагаме за самоусъвършенстване, е просто изключително кратко. Скоростта на Фа-коригирането е извънредно висока и при все това от нас се изисква в този момент от времето да изпълним мисията на Дафа практикуващите! Какво е Дафа практикуващ? Практикуващ на Дафа на космоса. Може ли да е достатъчно да постигнете само своето лично, собствено Съвършенство? Кой не би станал Дафа практикуващ, ако случаят беше такъв? Мощта на Дафа да спасява хора е просто огромна; това е по-лесното. Но Дафа практикуващите имат мисия и тя е изключително тежка и трудна. А към това са прибавени и старите сили. Но всъщност мога да ви кажа, че това, което правите, само по себе си е толкова трудно, че ако старите сили не се бяха опитали да се намесят, някаква друга сила със сигурност щеше да го направи. Те биха предизвикали същите видове неприятности – просто биха се намесили по същия начин. [Но] заради чистотата и величествеността на Дафа, при вида на такава велика добродетел и такава мощ и проявата на неговата праведност, докато спасява животи, дори Боговете наблюдават в изумление и никой не смее да играе негативна роля. Но те ще възприемат положителна фасада, докато все още се опитват да получат, каквото искат – дори да формират нещо толкова огромно, каквото и направиха, за да постигнат целите си. Ето какви са старите сили и това, което правят, оказва намеса и нанася вреда. Знаех колко тежко ще бъде това дело, така че в хода на историята разреших много въпроси за Дафа практикуващите и по тази причина ви предпазвах живот след живот, като бдях над вас по целия път. И все пак в настоящия момент от историята, в този кратък, но критичен момент, който определя всичко, изискванията към всички вас са толкова стриктни.

Какво ще стане с тези практикуващи, които не са се справили добре? На всички ви харесва да ме виждате да ви се усмихвам, но трябва да знаете, че го правя, за да ви окуража и да изразя надеждите си спрямо вас. При положение че времето ни притиска толкова много, замисляли ли сте се какво ще стане с онези, които не са се самоусъвършенствали добре? Някои хора все още имат шанс, но други – вече не. За някои все още остава време, а за други единствената им надежда е да спринтират. Но без тази основа и ако разбирането за Фа на човек е ограничено, как би могъл той да има стремежа да постоянства? Бяхте ли усърдни? Ако не сте положили солидна основа, изградена на Фа, няма да сте способни да го направите. Този вид решителност и тази непоколебима вяра идват от Фа. Времето ни притиска, така че не искам просто да говоря приятни неща; вече съм казал много окуражителни думи. (Учителят кима, прави пауза и обхожда с поглед залата.) Ако много хора наистина са изостанали или не могат да поддържат темпото – и имам предвид Дафа практикуващите – тогава това е най-тъжното.

Всички сте видели как се е променила ситуацията. Винаги съм ви казвал, че ситуацията в Небесата, ситуацията на Фа-коригирането на космоса и тази на Земята си съответстват взаимно. Посочвал съм това още в началото. Всичко, което се случва на Земята, е под надзора и в ръцете на божествени същества и възникващите на Земята промени съответстват изцяло на тези, които се случват в Небесата. Сега всички хора, преследвали Фалун Гонг, се изправят пред възмездие. Все още има една част от Дафа практикуващите, която не се е самоусъвършенствала до стандарта за постигане на Съвършенство, както и една част, която се е справила зле, но все още ѝ се дава шанс. И ето защо не е възможно завършекът на това дело да бъде причината тези хора, [които са преследвали Фалун Гонг,] да бъдат изправени пред възмездие. Ако всички онези, които са преследвали Дафа практикуващите, трябваше да бъдат арестувани и изправени пред съда, това дело щеше да приключи и нямаше да има по-нататъшни възможности за онези, които не са се самоусъвършенствали или които не са го направили добре. Така че справянето с онези, които са преследвали Дафа практикуващите, е под формата на политически и партийни борби или обвинения в корупция. Всички онези, които сега биват наказвани, попадат в тази категория и никой не е избегнал това. И то продължава. Зная със сигурност, че никой от тях няма да го избегне, независимо от ранга им. То е това, което обикновените хора наричат „възмездие“.

Тъй като това начинание се финализира, злото не е способно да събере отново такава голяма сила и още веднъж да извърши стореното от него, което започна на 20 юли 1999 г. Изпитанията на Дафа практикуващите са достигнали финалния си етап. В резултат на това някои хора желаят единствено да видят нещата „скоро да приключат“. Но защо бихте искали това? За да можете да започнете щастлив живот? Живот без стрес? Това ли е? За един Дафа практикуващ, за изключително много животи, би бил загубен шансът да се освободят от кармата си, би бил изгубен шансът да напреднат към Съвършенство. Аз се противопоставям на преследването и напълно отричам старите сили. Мислите ли, че репресиите, понесени в миналото от будизма, или тристагодишното преследване, през което са преминали християните, са били, понеже злото е надвило праведното? Не са. Това са били случаи, в които божествени същества са използвали необуздано зло с цел да доведат до Съвършенство своите ученици, да доведат до Съвършенство своите хора! Колкото повече напредват сега нещата, толкова повече наближава краят. Щом главният демон бъде изправен пред правосъдието, няма ли всичко това да приключи? Няма ли да започне следващата фаза? (Учителят кимва със сериозно изражение.) Много от нас не са използвали пълноценно този времеви прозорец.

Както току-що посочих, не приемам преследването, защото имам свои собствени планировки. Но тъй като то се случи, аз ги побеждавам в собствената им игра, като през този времеви период спасявам многобройните същества и нашите Дафа практикуващи постигат Съвършенство. Както току-що казах, при нещо толкова голямо, ако не бяха старите сили, в действие щеше да е някоя друга сила. Нещо такова със сигурност щеше да се случи. Така че, ако погледнем нещата от различен ъгъл, не са ли ви предоставили те и възможност да се самоусъвършенствате? Не са ли дали на многобройните животи шанс да изберат спасението? Не е възможно всеки човек да получи спасение, нито да се самоусъвършенства. Но по време на тази битка между праведното и злото всеки човек трябва неизбежно да покаже отношението си и всеки трябва да заяви позицията си, която определя дали той ще премине в бъдещето. В миналото винаги когато една цивилизация е била унищожавана, тя никога не е превишавала нивото на поквара на днешната. Ако не беше заради разпространението на Дафа, човечеството нямаше да премине последния ден на 1999 г. Защо хората празнуваха по такъв начин началото на 2000 г.? Защо бяха толкова щастливи? Макар и да изглеждаше поради повърхностна причина – започването на нов век – в действителност всичко е аранжирано от божествени същества, а хората имат знаеща страна. Но това не беше истинско спасение. Сега хората трябва да заявят позицията си. Начинът, по който реагира едно същество, докато Дафа практикуващите разясняват фактите и спасяват хора, определя неговото бъдеще.

Разбира се, преди няколко години все още беше много трудно да се разяснява истината. Някои хора бяха напълно ирационални, тъй като по онова време имаше огромен брой зли фактори, които контролираха хората. Тези зли фактори сега са прогресивно изличавани с напредъка на Фа-коригирането и широкомащабното разчистване, унищожаване и дезинтегриране на лошите неща в космоса. И тези промени са паралелни тук, сред човешките същества. Сега хората са способни да премислят нещата с трезво мислене и да имат добро разбиране за преследването, за Дафа практикуващите и за злата партия, затова от тях се иска да заемат позиция. Така че, разбира се, сега е различно. Когато обстоятелствата бяха толкова зли, ако някой имаше смелостта да заеме положителна позиция, това същество беше просто необикновено. Съществата са различни; космосът има различни нива и съществата с различни нива съществуват на различни нива в космоса. Разбира се, различно е, ако едно същество реагира положително в началото на преследването, когато нещата бяха извънредно сурови, съпоставено с положителната му реакция при вече облекчени обстоятелства.

Не е ли сходен сценарият с Дафа практикуващите в хода на тяхното пътешествие? В края на краищата има разлика в нивата между онези, които са се справили изключително добре по целия път, и онези, които са се препъвали отново и отново, пишейки някакво заявление [за „разкаяние“] единия ден и анулирайки го на следващия, макар и накрая да успеят да преминат. Ако онези, които дори и до този ден все още не са рационални, днес наистина се събудят, започнат да спринтират и се опитат да настигнат останалите, и наистина успеят да се справят добре, тогава могат да се придвижат към Съвършенство. Те обаче няма да са способни да настигнат онези, които са много пред тях. В самоусъвършенстването има различни сфери. Наистина съм разтревожен. Колкото повече време минава, толкова по-разтревожен ставам. Преди, когато злото беше необуздано и в най-безумното си състояние, също се тревожех – тревожех се, че няма да сте способни да удържите. Но с времето видях, че Дафа практикуващите могат да устоят на всяко зло, и за мен това беше наистина успокояващо. Но сега, когато краят на преследването е близо, се чувствам дори по-разтревожен отпреди. Имаме някои хора, които просто не се пробуждат и просто се носят вяло по течението сред Дафа практикуващите. И така, какво ще правим с вас?

Разбира се, някои от нашите практикуващи са се справили доста добре. Но дори и онези, които са се справили добре, не са покрили стандарта за Съвършенство. В миналото самоусъвършенстващите се отстраняваха привързаности една след друга. Но във вашия случай почти всичките ви привързаности остават, докато биват отслабвани и намалявани слой по слой, непрестанно отслабвани и намалявани, все повече и повече. Това е подходът, който съм предприел с вас, и той позволява на нашите Дафа практикуващи да живеят нормално сред обикновените хора преди постигането на Съвършенство и да спасяват хора по нормален начин, докато са едни от тях. Същевременно, именно защото човешките ви мисли не са били напълно премахнати, това ви позволява да се самоусъвършенствате срещу тяхната намеса и ако можете да останете постоянно нащрек, непрестанно да се самоусъвършенствате и да изпълните отговорностите си като Дафа практикуващ, ето какво е могъща добродетел и е просто изключително. Това е вашият път.

Все още бих искал да отговарям на въпроси за вас. (Аплодисменти) Можете да подадете листчетата си с въпроси.

Фа няма да се промени и Учителят не се е променил. Някои от нас са се променили към по-зле в самоусъвършенстването и не са толкова добри, колкото са били в началото, а дори не е изминало много време. В миналото хората говорели за определени самоусъвършенстващи се, които медитирали с лице към стената в продължение на девет години или в продължение на целия си живот и понасяли страдание съвсем сами. Практикувайки в манастири, планини или гори, откъснати от обикновения свят и понасяйки години на страдания и трудности – колко самотно ще е било това? Вие не следвате подобна форма, но при все това някои хора негодуват колко дълго време отнема. При все това в цялата история никой никога не се е самоусъвършенствал само за толкова кратко време. Но тези хора са си позволили да се отпуснат и когато дойде дори малка намеса, забравят, че са Дафа практикуващи. За какво се самоусъвършенствате? Заради репутацията си? От негодувание? Заради привързаностите, които таите? Заради близките си родственици? Заради нещата, към които сте привързани? Заради нещата, от които не можете да се откажете? Не са ли всичко това точно нещата, от които би трябвало да се освобождавате?

Практикуващ: Учителю, бих искал да попитам, възможно ли е да спасим 80% от всички живи същества? Можем ли да постигнем тази цел?

Учителят: Не, не е възможно; не могат да бъдат спасени толкова много. Могъщата добродетел, която много Дафа практикуващи имат в самоусъвършенстването, не е достатъчно силна и праведните им мисли са недостатъчни. Вече сме загубили много възможности, загубили сме много живи същества. (Учителят прави пауза) Сега със сигурност не можем; това го знам. Разбира се, то не е изцяло по вина на нашите Дафа практикуващи. Подредбите на старите сили за това дело са накарали този свят да стане изключително лош. Налице са начинът на мислене на съвременните хора, съвременното изкуство, съвременните тенденции и съвременната култура, и на всичко отгоре е налице и унищожаването на културата от злата партия. Особено трудно е за младите хора, които израстват в такава среда. Те не могат да разграничат нещата.

Практикуващ: Как така старите сили все още са способни да държат световното внимание встрани от случващото се в Китай?

Учителят: Това са подредби на старите сили. Китай е сцената, около която се върти всичко в този свят. Ако помислите за това – и ще ви дам няколко прости примера – винаги когато нещо се случва в Китай, когато е в ход положително развитие и други държави са напът да окажат някакъв натиск върху Китай, някъде другаде по света възникват проблеми – като с терористи, религиозни екстремисти или конфликтът между Украйна и Русия. Но просто помислете: нищо не се случва случайно. Когато преследването на Дафа практикуващите беше в най-суровия си етап, вниманието на целия свят щеше да бъде приковано върху Китай, ако не бяха другите неща, които се случваха. И ето тогава бяха сринати двата небостъргача в САЩ. Терористите бяха просто извън контрол и отвлякоха вниманието на света. Нищо не става случайно.

Практикуващ: Можем ли да използваме праведни мисли, за да обуздаем старите сили?

Учителят: Единственото, което можете да направите, е да отхвърляте старите сили. Не можете да промените тази аранжирана от тях система от неща. Учителят е способен да го направи, но не трябва, защото ако го направя на този етап, това, че унищожавам техните неща, би унищожило всичко; всяко едно нещо би било разрушено. Така че използвам подредбите им, за да осъществя плана си – това е начинът на действие. Те не са способни да повлияят на фундаменталните неща. Така че като Дафа практикуващи би трябвало да направите праведните си мисли по-стабилни и да се справяте добре с това, което е необходимо да правите. Ако успеете наистина да се справяте добре в трите отношения, никой няма да посмее да ви докосне.

Практикуващ: Необходимо ли е онези в Китай, които вече са подали на злата партия молба за оттегляне, все пак да го заявят публично на сайта за оттегляне от партията?

Учителят: Със сигурност. Те са били способни да поемат инициативата да напуснат партията, което се брои за оттегляне от злата ККП, но причината им за това е неизвестна. Дали е било, защото не са получили някакви лични облаги? Или може би са се почувствали онеправдани поради някаква друга човешка причина? Тогава не се зачита, защото човекът трябва да заяви позицията си насред контраста между праведното и злото, за да бъде премахнат белегът.

Практикуващ: Бих искал да попитам дали можем да смятаме старата версия на Луню за обикновена статия от Учителя?

Учителят: Не, не го правете. Нямаше никакъв проблем със старото Луню, но тъй като беше сменено, то трябва да бъде сменено. Всички унищожават своите. Причината е, че дори да бъде разглеждано като обикновена статия, то все пак ще поставя науката на пиедестал. Преди, в ранните години, тя беше използвана за спасяването на хората в съвременните общества, които бяха тежко пропити с научни представи, и не се предполагаше да ѝ се дава толкова висок статус. Но впоследствие хората ѝ дадоха толкова висок статус и я поставиха толкова нависоко. Този Фа е толкова огромен, а тази малка Земя не се брои за нищо, така че не беше уместно [науката] да бъде поставяна на пиедестал.

Практикуващ: Можем ли широкомащабно да разпечатваме и разпространяваме в Китай наскоро публикуваните два специални репортажа във вестник „Епок Таймс“?

Учителят: Не, не го правете. Аз също ги прочетох и те изглежда са насочени към настоящия режим. Не са насочени към спасяването на хора и нямат отношение към това.

Практикуващ: Някои практикуващи, които са дошли в САЩ от Китай, някога са служили като „помагачи“ в затвори или центрове за задържане – хора, които са помагали на злото в „преобразуването“ на практикуващи – и някои от тях отдавна са се отклонили ужасно в разбиранията си. Макар и да са се присъединили към Дафа практикуващите в САЩ и да се смятат за Дафа практикуващи, все още им предстои наистина да осъзнаят дълбоко в себе си грешките, които са извършили, и дори си намират извинения, за да се опитват да прикрият стореното от тях. Например някои от тях казват, че са служили като „помагачи“ с цел да „предпазват“ практикуващите, но изглежда, че все още крият привързаностите, които таят дълбоко в себе си, дори да са писали заявления [за да се отрекат от това, което са извършили по време на лишаването си от свобода].

Учителят: Действително, самоусъвършенстващите се не са обикновени хора. Всъщност обикновените хора също не са обикновени. Обикновените хора тук днес са различни от онези в историята. Всички те имат знаеща страна. Всъщност те осъзнават кога казвате истината или лъжете – за тях това е много ясно.

Така че какво можете да направите, ако сте допускали грешки? Да, казвал съм, че преди преследването да е приключило, все още имате възможността да се самоусъвършенствате и да се справите добре. Казвал съм това, но трябва да го разберете правилно. Не трябва винаги да интерпретирате нещата едностранчиво, както ви харесва. Казвах, че все още имате възможност, преди преследването да приключи. Да, вие все още имате шанс, но ако не използвате предоставената ви възможност или ако все още го карате, както си искате, тогава се самоунищожавате.

Преди съм казвал, че за един Дафа практикуващ не е проблем, ако е допускал грешки. Просто ги признайте открито и искрено и покажете, че се завръщате обратно и искате да се справяте добре, и всеки ще ви се възхищава заради това. Но ако се опитате да скриете тези неща и да ги прикриете, тези ваши човешки привързаности само ще стават все по-сложни и по-силни. И ако освен това самоусъвършенстването ви е в пълен безпорядък, какво ще си помислят практикуващите за вас? Как ще погледнат на това? И как ще го разглеждат Боговете? И какво да прави Учителят с вас в бъдеще? Спасяването на хора, спасяването на животи е акт на състрадание. Но в крайна сметка, винаги ще има такива, които са неспасяеми. И кои са неспасяеми? Тези, които не ценят себе си. Те са онези, които не могат да бъдат спасени.

Практикуващ: В продължение на повече от година след 20 юли 1999 г. Учителят не преподаваше Фа, но по онова време общата насока, предоставена от сайта „Минхуей“, беше доста ясна. Сега обаче „Минхуей“ се е превърнал по-скоро в платформа за разпространение на информация и не предлага много по отношение на по-дълбоки споделяния относно Фа-принципите и...

Учителят: Дафа практикуващите имат различни мнения и Учителят няма да ги дискутира тук. Тези, които ръководят медии, имат свои идеи и мисли за това, как да го правят. Това е техният път, тяхното самоусъвършенстване, така че по-скоро не бих говорил за тези неща. Наистина е трудно всичко да се напасне спрямо представите и начина на мислене на всеки един човек. Хората, за които говорите, са самоусъвършенстващи се като вас и неизбежно ще имат недостатъци – това е сигурно. Който и да бъде на тази позиция, същото ще важи и за него. Можете да разгледате проблемите заедно и да обсъдите тези неща по конструктивен начин.

Практикуващ: Старият и новият космос от един и същ Бог ли са създадени?

Учителят: Въпрос на нов ученик. Джън-Шан-Жен е това, което е създало космоса.

Практикуващ: Огромни средства са необходими за проекта по строителството на академията „Фей Тиен“. Могат ли самоусъвършенстващите се, които имат желание и са финансово добре, да помогнат малко?

Учителят: След като го повдигнахте, искам да заявя, че на никого не е позволено да събира средства без мое съгласие. Казал съм непреклонно на практикуващите, участващи в проекта по строителството на академията „Фей Тиен“, че не им е позволено да събират пари сред практикуващите! Някои от нашите практикуващи приемат пари от други практикуващи или им искат пари под претекста набиране на средства за Дафа проекти, но нямат установен финансово-счетоводен мениджмънт и са използвали парите безотговорно. Някои хора мамят другите. Някои са започнали с добри намерения, но когато са започнали да виждат много пари, са започнали да ги прибират в собствения си джоб. Или в някои случаи хората са задържали една част за себе си и са дали остатъка на практикуващите или на Дафа проекти. Тези проблеми… Чудя се какво ще стане с вас в бъдеще?

Това се отнася за всеки един Дафа практикуващ: ако днес не бяхте Дафа практикуващи, щяхте да сте едни от големите магнати в света, с купища пари. Това е така, защото ако не бяхте Дафа практикуващи, великата ви добродетел – огромната добродетел, която сте донесли със себе си – би могла да бъде разменена за изключително голямо богатство. И това важи за всички вас. Но вие сте се отказали от това богатство, когато сте взели съзнателно решение да бъдете Дафа практикуващи. Искали сте да сте Дафа практикуващи и сте се отказали от онези неща. Взели сте това решение самоинициативно и по собствена воля. И въпреки това сега прибирате това малко количество пари, което ви се изпречи на пътя. Как ще го изплатите обратно? Днес, в този критичен момент от историята, с тази една стотинка, с това малко количество, това, което бива разкрито, е вашата сфера, вашето състояние на съзнанието и привързаностите ви като самоусъвършенстващи се, както и това, дали можете да постигнете Съвършенство, или не. (Учителят прави пауза) Какво ще стане с вас?

Неизброими живи същества в огромни и далечни космически тела ви чакат да ги спасите. Това са ваши същества и въпреки това вие действате толкова разочароващо тук, в човешкия свят. Всички същества, които принадлежат на вас там, в космоса, ви наблюдават. Те всички могат да видят това – всяко ваше движение и действие, всяка ваша мисъл и идея – те знаят всички тях. Толкова е сложно тук, сред човешките същества. В човешкия свят има както вяра в божественото, така и атеизъм, и цялата култура е използвана като демонична сила срещу положителните фактори! Състоянието на човечеството днес, в периода на Фа-коригирането, е било направено такова от старите сили. [Вашите същества] наблюдават и знаят каква част от вашето съзнание окупират тези неща, към какво сте привързани, какво преследвате и накъде сте се запътили. И въпреки това понякога някои от вас са наистина нелепи! За тези хора говоря; много Дафа практикуващи в действителност са много добри.

Практикуващ: Бих искал да приканя Учителя да седне.

Учителят: Ако стоя прав, всеки може да ме вижда по-добре. (Практикуващите аплодират ентусиазирано в знак на признателност.) Според това, което знам, освен строежа в Планината, и „Шен Юн“ също е приел финансовия принос на малък брой практикуващи, но сумата е била малка. „Шен Юн“ рядко приема дарения; по-голямата част от спонсорството идва от обикновеното общество, но сумата също е много малка. По отношение на другите съществуващи проекти не съм позволявал на хората да търсят дарения от практикуващите. Вместо това дори съм им казал, че дарения от практикуващите не са позволени. Чухте ли всички това? Предайте го на другите, когато се приберете у дома. По същество на никакви проекти освен на строежа в Планината не е позволено да приемат финансова помощ от практикуващи. Наясно съм, че всички вие поемате сами разходите за работата си по разясняване на истината и го правите по собствена инициатива. В Китай практикуващите самоинициативно използват собствените си пари, за да изготвят материали, а навсякъде другаде практикуващите самоинициативно поемат отговорността за тези неща в проектите, по които работят, и това е вашата велика добродетел. Някои хора, и по-конкретно някои Дафа практикуващи, макар и да са били крале с огромно богатство, са станали Дафа практикуващи и никога не са виждали много пари – особено големи суми – и когато действително ги видят, имат някои трудности, докато се справят с това психологически. Необходимо е да внимавате в това отношение.

Практикуващ: Поздрави, Учителю! Бих искал да Ви попитам нещо. Преди 1999 г. имаше близо сто милиона практикуващи Фалун Гонг. Сега, след началото на преследването, въпреки че изглежда не практикуват толкова хора, това, че за периода от май до октомври имаме едва по-малко от 190 000 души, които съдят Дзян Дзъмин, е нещо, което според всички нас е трудно за вярване. Каква е причината за този малък брой?

Учителят: (Учителят се смее) Всъщност не е, както си мислите. Някои от нашите практикуващи смятат, че това е нещо, което определено би трябвало да направят – че е нещо, което един Дафа практикуващ би трябвало да направи. Други са на мнение, че ако не разкрият публично самоличността си, това ще е от помощ за нещата, които правят. Трети пък се тревожат, че ако разкрият публично самоличността си, някой ден може да бъдат арестувани. А някои просто изобщо не са се замисляли по въпроса. В самоусъвършенстването не всеки е в една и съща сфера, хората имат различни разбирания и разбира се, начинът им на мислене е различен. Аз всъщност подкрепям подхода, при който ключовите практикуващи – практикуващите, които могат да окажат значително въздействие – не разкриват самоличността си.

Практикуващ: По време на груповото изучаване, когато стигнем до частта за „преди 2500 години“, някои хора произнасят това [на китайски] като „лян-чиен“, а други „ар-чиен“ – по два различни начина. Учителю, мога ли да попитам кой начин за произношение е по-добър?

Учителят: Мисля, че всъщност сме свикнали да го произнасяме като „лян-чиен-у“; никой не го чете като „ар-чиен-у“. Но тайванските практикуващи действително предпочитат произношението с „ар“. Мисля, че всеки един начин на произношение е приемлив. Ако искате да го уеднаквите по време на груповото изучаване на Фа, нека да го четем, както го произнася Учителят. Тъй като казах, че го произнасям „лян-чиен-у“, нека тогава го направим така, става ли? (Практикуващите аплодират) Такива неща в действителност нямат никакво влияние върху самоусъвършенстването ни. Различните държави имат различни езици и произношения и тези неща не дават отражение на нищо.

Мои Дафа практикуващи, осъзнавате ли нещо? Спрямо проявлението на Фа по отношение на нормите, изискванията и формите на най-повърхностните неща, аз дори нямам толкова изисквания към вас. Но останалите религии и пътища за самоусъвършенстване са доста строги относно тези неща. И така, защо е разликата? Аз ви моля само да се фокусирате върху същността на Дафа, защото това е нещото, спрямо което вие, днешните Дафа практикуващи, трябва да се самоусъвършенствате. Колкото до повърхностните неща, не съм ви казвал да се фокусирате върху тях много, защото това е нещо, което трябва да се направи през периода, когато Фа коригира човешкия свят. Те са от твърде ниско ниво, за да се занимавате вие с тях – това е идеята. През периода, когато Фа коригира човешкия свят, няма да се получи, ако не четете Фа на китайски, ако не разбирате значението от първоизточника. Тогава изискванията ще са високи.

Практикуващ: В момента съдим Дзян. В следващата фаза ще съдим ли злата партия?

Учителят: Да съдите злата партия? Порочната партия ще престане да съществува, след като бъде елиминирана. Дори да искате да я съдите, как бихте я изправили пред съда, когато тя няма физическа форма? Не бихте могли да опитате в съда. Злите елементи са в процес на елиминиране, но в бъдеще хората ще чувстват огромно разкаяние относно [съществуването на] това ужасно нещо – порочната партия. Те ще размишляват върху случилото се и това ще бъде разглеждано като урок в историята.

Практикуващ: Културата на порочната партия е отровила много силно Дафа практикуващите от континентален Китай и понастоящем това влияе сериозно на способността ни да вършим добре трите неща. Някои практикуващи от моя регион смятат, че би трябвало да се съсредоточим върху елиминирането на партийната култура, като изпращаме праведни мисли в допълнителни определени часове с цел конкретното изчистване на злия призрак, без да променяме четирите стандартни часа за изпращане на праведни мисли. Някои търсят в себе си своите привързаности и многократно рецитират думата „избухва“ от строфата „Божествен гръм избухва“ в поемата „Небето е отново ясно“. Но други практикуващи смятат, че това е подриване на Фа, и полемиката по този въпрос е голяма.

Учителят: Колкото до изпращането на праведни мисли от Дафа практикуващите, ако сте способни да изпращате праведни мисли в определените часове и ако сте способни да изпращате праведни мисли, когато сте подложени на намеса, за да я разчистите, тогава това е достатъчно. Можете да изпращате праведни мисли, когато се сблъскате с очевидна намеса, за да я разчистите. Но не правете това много често и не въвличайте голям брой хора. Защото Дафа практикуващите всички работят по спасяването на хора и разясняването на истината, така че няма ли вършенето на други неща да се намеси? А ако се опитате да измислите някакъв нов подход или някакъв друг формат за правене на нещата, тогава това също не е добре. В такъв случай, разбира се, че Дафа практикуващите ще му се противопоставят. Всъщност просто се справяйте рационално с тези неща и обезателно поддържайте съзнанието си ясно.

Практикуващ: Миналия месец в един от телефонните разговори [с Китай за повишаване на информираността] разясних фактите на 20 или 30 души, които работеха заедно, и всички те се оттеглиха от трите партийни организации. Също така многократно ме помолиха да предам поздравите им до Учителя следващия път, когато го видя. Бих искал да използвам тази възможност днес, за да предам на нашия състрадателен и величествен Учител всички поздрави до него, които добросърдечни хора са предавали през годините ми на повишаване на информираността чрез телефонни разговори. Най-добри пожелания, Учителю! Благодарим Ви, Учителю! (Практикуващите аплодират)

Учителят: Макар това да е просто един поздрав, те действително успяха да го изразят в този момент, когато злото преследва Фалун Гонг, и го направиха насред всичките клевети, лъжи и очерняне. Това ни казва, че те наистина са доста свестни. Разбира се, това се е случило, докато Дафа практикуващите са разяснявали фактите добре. То е свързано с това, че сте успели да им разясните фактите добре.

Самоусъвършенстването, което извършват нашите Дафа практикуващи – самоусъвършенстването, което извършвате в този живот – в действителност не е единствено с цел постигането ви на Съвършенство. С други думи, ако не беше отговорността ви да спасявате многобройните живи същества, щях да направя така, че да постигнете Съвършенство дори и да не се самоусъвършенствахте в този живот. И причината е, че в миналото някои от вас са се самоусъвършенствали многократно и основата ви далеч надвишава тази на обикновения самоусъвършенстващ се. Това е от гледна точка на личното самоусъвършенстване. Дафа практикуващ, какво е Дафа практикуващ? Кой е дошъл тук, за да бъде Дафа практикуващ? Вие сте [Дафа практикуващи], защото сте поели мисията за спасяване на многобройните животи. Самоусъвършенстването, което сте извършили като основа, и праведните мисли, които сте развили чрез самоусъвършенстване, са с цел спасяването на живите същества. Ще го формулирам дори по-ясно: самоусъвършенстването, което извършвате в този живот, е с цел да се подсилят праведните мисли на вашата човешка повърхност, така че да можете да спасявате многобройните живи същества.

Чувайки това, сега някои хора си мислят: „Аха, можем да постигнем Съвършенство дори и да не действаме.“ Но казаното от мен бе, че ако беше въпрос на лично самоусъвършенстване – да, бихте могли да постигнете Съвършенство. Но Дафа практикуващите имат мисии, така че самоусъвършенстването в Дафа през периода на Фа-коригирането е различно. Ако сте привързани към личното самоусъвършенстване, тогава това се смята за привързаност! Различно е от това, което се говори в останалите религии и пътища за самоусъвършенстване. Спасяването на многобройните животи е целта на вашето самоусъвършенстване и кулминацията на обетите ви, така че как бихте могли да не го правите?

Практикуващ: Координаторът на определено място за производство на материали [в Китай] използва за изготвянето им единствено съдържание от сайта „Джъндзян“ („Пюър Инсайт“) и не желае да използва съдържание от „Минхуей“ – дори когато има добри статии.

Учителят: Не е ли това привързаност на човешкото сърце, която не е преодоляна? Чувство за несправедливост? Или уебсайтът „Минхуей“ не съответства на вашите представи? Независимо от това, ако можете да спасявате хора [с материалите, които изготвяте], тогава така също става. Но не можете да вземете тази привързаност със себе си. Трябва да я премахнете.

Практикуващ: В последно време в моя регион хората са възприели нов подход към груповото изучаване на Фа, при който след като прочетем параграф от „Джуан Фалун“, спираме, за да обсъдим какво сме прочели, какво от изказания от Учителя Фа ни е направило най-силно впечатление след прочитането на параграфа и до какво лично разбиране сме достигнали. Не съм сигурен дали този подход към изучаването на Фа е уместен.

Учителят: Не е уместен, не е уместен. Не се опитвайте да измислите някакъв нов подход. Просто го четете. Това, дали разбирате или не разбирате Фа, ще се променя в хода на четенето, а не чрез дискусия и споделяне. Но все пак дискусията и споделянето на Дафа практикуващите могат да послужат за взаимно подсилване на праведните мисли в самоусъвършенстването или да ви помогнат да видите как другите разбират нещата. Тоест, това може също така да има някакъв ефект върху праведните ви мисли в самоусъвършенстването. Възможно е нещо, казано от друг Дафа практикуващ, да може да ви даде знак относно ваша привързаност или в кой аспект изоставате. Но вашето истинско повишаване със сигурност ще дойде от Фа. Би трябвало да четете Фа добросъвестно, вместо да измисляте нови подходи.

Практикуващ: Още в детството си получих Фа като практикуващ заедно с моите родители, а сега съм юноша. Бих искал да знам каква е разликата между младите и по-възрастните практикуващи.

Учителят: Като живо същество всеки един живот си има своя отговорност. Всеки един е самостоятелен живот и е представител на своя собствена група животи. Малките деца следват родителите си и това, колко добре се самоусъвършенстват родителите им, ще има отражение върху тях – особено когато детето е от този тип, който е зависим от семейството си. При учениците от училище „Фей Тиен“ или дори при стажуващите за изпълнители на „Шен Юн“, от поведението им можете да кажете какво е състоянието в самоусъвършенстването на родителите им. Различно е, ако ученикът е доста независим и има собствен поглед над нещата. В този случай като цяло той е способен да взима решения самостоятелно.

Практикуващ: От много време не сме изучавали „Джуан Фалун“ на голямото групово изучаване в нашия регион. Просто изучаваме Фа-лекциите, преподавани в различни региони. Това приемливо ли е?

Учителят: Не, не е. Можете да изучавате преподадените в различните региони Фа-лекции от време на време. Бих ви насърчил тях да ги четете самостоятелно вкъщи. На груповите изучавания или на големи събирания просто изучавайте „Джуан Фалун“. Всичко, преподадено във Фа-лекциите от различните региони, е обяснение на „Джуан Фалун“.

Практикуващ: Понякога практикуващите, които провеждат телефонни обаждания до Китай, се натъкват на корумпирани чиновници, които казват неща като: „Присвоили сме огромни количества пари. Антикорупционните кампании в Китай ни тревожат и не сме сигурни какво да правим с присвоените пари.“ А някои казват и неща като: „Какво ще кажете да даря парите на Фалун Гонг? И аз също ще отида да живея в Америка.“ Според някои практикуващи не би трябвало да приемаме парите им, тъй като не са чисти. Не сме сигурни как да реагираме, в случай че това отново се случи.

Учителят: Ето в какво се е превърнало това съвременно общество, особено в континентален Китай. Кое е чисто? Кое е нечисто? Дори и парите, които ви изглеждат чисти, може индиректно да не са такива. Така или иначе, това общество е станало такова. Но ние не гледаме как стоят нещата на повърхността. Това, което гледаме, са сърцата на хората. Тези хора имат това желание. Искат да дарят парите на Фалун Гонг – пари, които са присвоили, които са им стрували толкова усилия и които са ги изложили на риск (публиката се смее). Тогава нека помислим за следното: макар и да е истина, че го правят под натиска на ситуацията, в която се намират, какъвто и да е случаят, те не смятат да дарят парите на други хора, а на Фалун Гонг. Тогава все пак има основание за спасяването на тези хора, не бихте ли казали? Разбира се, ако ръководените от Дафа практикуващи пунктове за изготвяне на материали наистина се нуждаят от средства и ако тези хора искат да дарят някакви – тогава нека им позволим да го направят. Така или иначе, какво биха направили с тези пари в противен случай? Макар и парите да не са „чисти“, ако бъдат използвани за спасяването на хора, то все още ли бихте казали, че не са „чисти“? Тогава е различно – не е ли така? И това ще елиминира карма за този, който ги е дарил. (Публиката аплодира)

Практикуващ: Практикуващите в Северен Китай искат да помогнат на практикуващите в Южен Китай в усилията им да разясняват фактите. Какво можем да направим, за да сме по-усърдни заедно и да си помагаме по-добре взаимно?

Учителят: Някои региони се представят малко слабо, докато други в южната част не са по този начин. Ситуацията в Китай сега се променя доста бързо. Във всеки случай, независимо дали на север, или на юг, ако всички Дафа практикуващи вършат нещата добросъвестно, човешкият ресурс би трябвало да е достатъчен. Разбира се, не е погрешно да си помагате взаимно, но трябва да обръщате внимание на безопасността.

Практикуващ: Трябва ли сега координаторите на различните региони на Китай да полагат значителни усилия в издирването на бивши практикуващи? Дали да се опитат да помогнат на практикуващите, които не са били усърдни, в организирането на повече групи за изучаване на Фа и по-усиленото изучаване на Фа? И да ги подтикват да пристъпят напред, да помагат в разясняването на фактите и в спасяването на хора?

Учителят: Това трябва да се направи, все още би трябвало да се направи, но трябва да внимавате за сигурността. Обаче когато споменавам да внимавате за сигурността, вие може да си мислите: „Но сега ситуацията се е поуспокоила.“ И да, в Китай до голяма степен е така, тъй като злото е в залез. Но заложените отпреди механизми с цел преследването на Фалун Гонг все още са в действие. Те не са казали изрично да бъде спряно преследването и да бъдат унищожени механизмите. Така че хората на подчинени позиции, които вършат действителната работа – като Управление 610 и полицията – все още действат в съответствие със заложените неща. Но независимо от това, на този сегашен етап механизмите са доста износени. Много полицаи сега са наясно с истината и не правят нищо [против нас]. А мнозина, които са преследвали Фалун Гонг, сега се страхуват, усещайки, че ситуацията се променя, и скачат от потъващия кораб. И в резултат на това сега в някои региони нещата изглеждат относително спокойни, като дори някои хора в някои региони сега излизат навън в парковете да правят упражненията – можете дори да чуете музиката. Те си я пускат. Но в някои региони нещата все още са доста зли. Ето каква е ситуацията.

Практикуващ: В някои части на Китай от много време има хора, които подкопават Фа, като изнасят речи. Как можем да сложим край на това?

Учителят: Бях повдигнал този въпрос преди началото на преследването и заявих, че това не е позволено. Който го прави, е подтикван от човешко мислене, привързаности и желание да се самоизтъква. И ако сега това все още се случва, то е сериозен проблем. Ако в този конкретен регион нещата не вървят и този практикуващ е искал да сподели и да дискутира с другите, тогава това е различно. Но ако те правят това, което посочихте, в широк мащаб, то бих казал, че вършат работата на демоните.

Практикуващ: Работя в нашите медии от известен брой години и се чувствам все по-объркан. Ръководството има тежка работа за вършене и за да ръководят компанията добре, провеждат ежедневни обучения. Но на мен ми се струва, че нещата се отдалечават все повече от самоусъвършенстването. Не желая да ходя на събранията и да слушам толкова много от тези неща, но се тревожа, че хората ще кажат, че не се подчинявам на ръководството. Трябва ежедневно да се опитвам да пропъждам това с праведни мисли, тъй като се боя, че ще ставам все повече като обикновен човек. Бих искал да знам дали можем да заменим времето, прекарвано в събрания, с изучаване на Фа?

Учителят: Ще потърся координатора да говоря с него самостоятелно за специфичните неща. Но тук ще поговоря за нещо допълнително: някои от вас, които работят в медиите ни, наистина нямат представа какво правят, а някои са дори напълно като обикновени хора. Някои вече дори не се замислят за какво са медиите на Дафа практикуващите. Но кои сте вие? Вие сте Дафа практикуващи и сте тук, за да спасявате хора. Целта на нашите медии е да разясняват фактите, да спасяват хора, да спрат преследването и да разобличат злото. А всичко останало, което правите, е с цел вашите медии да изпъкнат, така че да бъдат успешни в тези свои цели. Ето защо трябва да знаете какво правите. Говорил съм с хората, отговорни за по-големите медии, относно нуждата да се наблегне на изучаването на Фа и те правят усилия да направят това и да подобрят положението. Другите медии правят същото.

Но така или иначе, когато се зачитам в публикуваните от вас статии, понякога не издържам да ги прочета, защото на практика говорят от името на злата ККП. А някои от вас пишете критични мнения за неща на обикновените хора и дори понякога правите от тях сензация. Не осъзнавате ли, че се предполага да спасявате хора? Не трябва да си създавате врагове. Би трябвало да отразявате нещата по начина, по който го правят другите медии, тъй като сте медия. Защо бихте искали да тръгнете да давате мнения относно делата на обикновените хора?! И дори ходите да давате мнение дали нещо е добро, или лошо, и се изпълвате с възмущение. Но вие сте самоусъвършенстващи се. Не знаете ли какво правите? Ако някой, чрез вашата статия в медиите, сметне, че имате подобен тип позиция спрямо него, ще развие негативно отношение, ще формира негативно отношение спрямо Фалун Гонг и тогава как ще го спасите? И каква роля ще сте изиграли? А в някои случаи дори сте се изпълвали с възмущение по отношение на определени неща, които са се случили в Китай. Когато някой е бил арестуван, сте се възмущавали и сте коментирали как арестуват само хора, които нямат голяма власт, и така нататък. Вече дори не знаете кои сте. На тази зла партия ли сте членове?

Мога да ви кажа, че колкото до арестите в Китай понастоящем, независимо дали на високопоставени, или нисшестоящи служители, никой от тях не е по погрешка! Нито един арест не е по погрешка – защото при настоящите обстоятелства нещата просто се правят по такъв начин. И дори онези хора, които не разполагат с голяма политическа власт, но имат голямо влияние върху обществеността – като хората на изкуството, които са нападали Фалун Гонг – сега също преживяват възмездие. Никой не може да го избегне, както съм казвал преди. В онези години звукът от сирената на полицейската кола беше неимоверно стресиращ за Дафа практикуващите в страната, докато сега така се чувстват онези, които са ги преследвали. Всичко се връща. (Публиката аплодира) И тези хора се страхуват дори повече, отколкото нашите Дафа практикуващи в онези години. Нашите Дафа практикуващи нямаха какво да крият и когато се справяха с това огромно количество психологически натиск, наистина нямаше нищо, което да им тежи. От друга страна, онези корумпирани чиновници, които са натрупали милиони или дори стотици милиони, сега виждат как всичко това е конфискувано и те са разследвани, арестувани и хвърляни в затвора. Така че това, което губят те, е просто огромно. Това е възмездие. Защо трябваше да действат толкова злостно, когато преследваха Фалун Гонг? И още нещо: нашите медии не би трябвало да отразяват или препечатват лекомислено статии от Китай – трябва да проверявате и да видите от чие име говорят тези статии!

Сред задграничните китайски медийни компании има някои вестници, ръководени от етнически китайци от Южна Азия. Когато бяха разпространявани извън Китай в ранните години, те не внимаваха по отношение на китайската граматика. Не обръщаха достатъчно внимание на това, тъй като поначало не се базираха на китайската традиционна култура. Тази практика обаче продължи и много други китайски медии я последваха. Установил съм, че понякога заглавията ви са наистина объркващи и не мога да определя какво се опитвате да кажете или да изразите. А понякога изборът на думите е наистина странен, все едно внезапно сте станали необразовани. Недейте да имитирате тези неща, а поемете по собствен път. Поемете по собствен път.

Практикуващ: Много практикуващи в Европа са объркани по въпроса кога да приемат Фа за Учителя и кога да се подчиняват безусловно на главния координатор.

Учителят: Не мисля, че има нещо объркващо. Не е като координаторът да измисли свой собствен Фа и да иска от вас да го следвате. Вие се самоусъвършенствате спрямо Фа и базирате действията си на него. Координаторът координира работата. Това са две различни неща.

Практикуващ: Могат ли координаторите във всеки регион да събират мъдростта на всички практикуващи в максимална степен и да я използват в разясняването на истината? Ако практикуващите просто ги следват сляпо, това няма да е добре за спасяването на хора.

Учителят: Знам, разбира се, че някои отговорници в определени региони наистина не са толкова способни. Липсват им способности, така че прибягват до използването на натиск. Не отварят сърцата си, когато говорят с останалите. Ако наистина ви липсва мъдрост, тогава можете да използвате тази на другите, да подкрепите това, което е праведно и уместно, и да поведете хората в изпълнението на задачите. Всички самоусъвършенстващи се допускат грешки. Не е като да сте като Учителя, щом станете координатор. Не правите ли грешки? Правите. Понякога идеите ви са изключително недобре обмислени и неизчерпателни. Тогава би трябвало да подкрепите всеки, който прави нещата добре, и после да ги координирате добре за хората. Вие сте координатор. Когато хората не ви слушат, независимо дали сте били прави или не, вие се опитвате да се наложите над тях и ако това не проработи, започвате да им създавате трудности. Тогава с какво сте по-различен от кадър на злата партия? Необходимо е да промените това и да се справяте добре с възложените ви от мен задачи.

Практикуващ: Изпращам поздрави на Учителя от името на Дафа практикуващите в град Хандан.

Учителят: Благодаря ви. (Аплодисменти)

Практикуващ: В район Дзин на град Дзинин, провинция Шандун, има човек, който се нарича „Дафа практикуващ“ и пътува навсякъде, като твърди, че е на специална мисия и че може да използва свръхестествените си способности, за да премахва карма за практикуващите и да им помага да преодоляват трудни изпитания.

Учителят: Тогава той е обсебен от демоничното. Това определено е демонично обсебване. Но как може на такъв човек да се дава поле за изява? Не става ли въпрос, че Дафа практикуващите в този регион му дават поле за изява? Това означава, че появата на подобен проблем в този район не е случайна. Дадено му е поле за изява единствено защото тези проблеми са доста широко разпространени във вашия регион – не е ли така? Разбира се, хората, които нямат такива проблеми, са способни да видят ясно ситуацията и са си изяснили нещата. Но онези, които имат тези проблеми и такива привързаности, не са способни да видят проблема.

Практикуващ: Ако голям брой Дафа практикуващи не са достигнали Съвършенство и процесът на Фа-коригирането приключи, какво ще стане с тях? Ще останат тук и ще продължат да се самоусъвършенстват ли?

Учителят: Не мога да ви кажа как ще бъде. Ще е различно за отделните случаи. Общо взето към това ще се подходи съобразно обетите, които е дал всеки човек, и няма да има втори шанс – никакъв втори шанс.

Практикуващ: Трябва ли наистина да назначаваме толкова много административен персонал, когато бизнес дейността на компанията ни все още не е достатъчно доходоносна? Заплатите им не са чак толкова малки, но при все това никой не знае какво вършат тези хора и не можем да видим как са помогнали на медията ни.

Учителят: Коя медия прави това? Понякога някои хора просто не мислят трезво.

Практикуващ: Аз съм редактор в НТДТВ. Видял съм един проблем, който е доста ясно изразен – а именно, че сред колегите и между ръководството и персонала няма много комуникация, трудно им е да споделят информация или да обменят мисли помежду си и всеки действа изолирано. За възлагането на задачи се разчита на текстови съобщения и рядко има дискусии лице в лице. Редакционният отдел няма редовни събирания и събранията на отдела са оскъдни и нарядко, така че персоналът не знае каква е насоката на работа или цялостната ситуация. И онези, които имат сърцето да поемат повече работа, не могат да намерят начин да помогнат.

Учителят: Без да знам подробностите относно ситуацията, не мога да кажа много. Но вие засегнахте един проблем, а именно, че дори и когато се виждат, хората не комуникират директно помежду си, а вместо това изпращат текстови съобщения. Мога да ви кажа, че това го правят извънземните. Човешките същества се предполага да общуват помежду си. В продължение на хиляди години традиционната, дадена от Боговете култура и състоянието на нещата в човешкото общество са били неразделно свързани с общуването между хората.

Тогава какви видове същества не общуват помежду си? Извънземните същества, за които знаете – на техните планети няма емоции. Би било ужасно, ако на Земята нямаше емоции! При все това наличието на емоции е привързаност за самоусъвършенстващите. Освобождаването от емоциите е предизвикателство пред самоусъвършенстващите се и също така ви помага да елиминирате карма, човешки мисли и привързаности в хода на самоусъвършенстването ви. Съществуването на емоциите служи и за поддържане на човешките условия на живот. Същевременно извънземните не могат да се самоусъвършенстват и нямат тази специална среда, с която разполагат човешките същества. Но „извънземните“ са наречени така от хората на Земята. Те са странни и гротескови същества – просто такива. Строго погледнато, човекът е бил създаден от пръст от Боговете. Боговете смятат, че основните частици на Трите сфери представляват пръстта, или прахът в космоса. Както го виждам аз, извънземните са изпълзели от бунището. Те са по-нисши от човешките същества.

Те нямат емоции, така че какво крепи техните общества? Технологиите. Този, чиято технология е по-висша, има по-висок статус. А този, чиято технология е дори по-висша, е на върха. Те живеят заради технологиите. Първоначално са били само една нисша форма на живот, съществуваща просто така. Когато постепенно са започнали да използват технологиите, за да поддържат съществуването си, технологиите са станали техен пръв приоритет. Ето какви са. Те не разбират човешкото мислене и, естествено, вие също не бихте разбрали тяхното, тъй като то е напълно различно. Понеже сега технологиите им са високо развити, те могат да видят ясно какво искате да изразите. Те знаят какво искате да изразите. Ето как е.

Практикуващ: Не ми е ясно при какви обстоятелства трябва да мислим за доброжелателно разрешение на неща, докато изпращаме праведни мисли...

Учителят: Никога не съм ви казвал да се опитвате да „разрешавате доброжелателно неща“, докато изпращате праведни мисли. Изпращането на праведни мисли се извършва с цел разчистване и дезинтегриране, нали така? Ако по време на изпращането на праведни мисли се опитвате да „разрешите доброжелателно“ нещо, тогава защо си правите труда да изпращате праведни мисли? Това не се ли прави с цел да се елиминират лошите неща? Защо да се опитвате да намерите „доброжелателни решения“ спрямо онези лоши неща? Казвал съм ви, че отровата е отровна. Ако искате да я направите неотровна, ще успеете ли? Това е неосъществимо, тъй като тя по природа е отровна. Ако се опитате да превърнете тази отрова в нещо неотровно, като ѝ разяснявате фактите, това изглежда неосъществимо, не е ли така?

Практикуващ: Някои практикуващи в Китай не са се присъединили към усилията за изправянето на Дзян пред съда.

Учителят: Това е нещо, за което говорих по-рано. Ако някои хора не се включват в усилията по изправянето на Дзян пред съда, защото имат по-обширно влияние и не искат самоличността им да бъде разкрита, тогава не бих ги окуражавал да се присъединяват. Но не всеки спада към тази категория. Някои практикуващи изобщо не са приели тази инициатива на сериозно, защото сферата в самоусъвършенстването им е такава. А има и други, които просто се страхуват, и това също е продиктувано от сферата в самоусъвършенстването им.

Практикуващ: В последно време сме виждали американски доларови банкноти с китайски или английски надписи по тях и адреси на Дафа уебсайтове. Уместно ли е това да се прави в САЩ?

Учителят: Не, не е уместно. Мисля, че това определено е направено от хора, които са дошли от Китай неотдавна. Няма нужда да правите това в САЩ. Международната общност разглежда злата ККП като нещо чудовищно. Може и да не го казват, но го знаят дълбоко в себе си. Така че не е необходимо да им го казвате или да правите тези неща.

Някои практикуващи, които са дошли от Китай, действат тук с начина на мислене, който имат хората в Китай, като предизвикват учудване. Хората от международната общност няма да ви разберат. Определени проекти не ви допускат да участвате, но няма винаги да е така. Трябва да преобърнете мисленето си, тъй като сега живеете в нормално общество. Трябва да се освободите от онези навици, които сте развили, докато сте живели в условията на партийната култура и насред изкривили се междуличностни отношения. И аз бях като вас, когато пристигнах [в САЩ], но бързо станах наясно с нещата. Вие имате склонност да отивате в крайности. Например когато пишете статия, изборът ви на думи е екстремен и когато пишете нещо, се изразявате по наистина крайни начини. Подобни неща не са добре приети в това общество, където хората отдават голямо внимание на фактите и не преувеличават.

Практикуващ: Какво би трябвало да направим с по-старото Луню, което бе сменено – да го задържим или да го изгорим?

Учителят: Изгорете го, не се притеснявайте да го изгорите. Щом Учителят ви казва да го изгорите, просто го изгорете.

Практикуващ: Може ли Учителят да поговори повече за значението на симфоничния оркестър на „Шен Юн“? Това е първата година, в която го представяме, и имахме трудности с ефективното му рекламиране; по-трудно е, отколкото с „Шен Юн“.

Учителят: С подобряването на качеството и техническите умения на „Шен Юн“ ефектът от представленията му също става все по-добър. Техническите умения са се подобрили в две отношения. Едното е това на изпълнителите – подобрението в нивото на умения на изпълнителите, които излизат на сцената. Другото е, че тъй като танцьорите на сцената разчитат на музикален акомпанимент, ако музиката не звучи добре, това би влошило цялостния ефект на представлението. А освен това нейните звуци се използват от божествени същества, за да прочистват телата на хората от лоши неща; те могат да проникват надолу, до по-дълбоки слоеве, и имат огромен положителен ефект. Всичко, което е част от „Шен Юн“, има своя роля в спасяването на хора. Умелите изпълнители могат да вдъхновят хората със своята музика, да популяризират божествено предадената култура и да помогнат за възстановяването на традиционната култура. Тъй като оркестърът не може директно да спасява хора, аз ги карам да направят кратко турне. От една страна, да позволят на хората да се запознаят с високата класа на музиката на „Шен Юн“, а от друга, това преживяване калява и самите музиканти. Имаме отлични музиканти, така че бих искал да представим високия им калибър. Нашите танцьори имат много шансове да демонстрират уменията си, докато музикантите ни – не.

Наличието на отличен оркестър повишава цялостното качество на „Шен Юн“. Някои региони виждат, че ефектът [на оркестъра] е много добър, и искат да го представят, докато други региони са чували за това и също така искат да го представят, но нямат необходимите условия. А някои действително искат да го представят, но поради промени в състава на участващите практикуващи и други такива непредвидени обстоятелства продажбата на билети не е лесна. Така или иначе, всеки регион си има своите предизвикателства. Но смятам, че в повечето случаи, когато не успявате да се справите добре, това е причинено от човешки фактори – това, че мисленето и представите ви не са правилни.

Дафа практикуващи, ако мислите, че трябва да направите нещо, тогава би трябвало да действате и да го направите добре. Разбира се, всеки е зает и аз го виждам. Не ви критикувам. Но бих казал, че каквито и да са обстоятелствата ви, ако вие, като Дафа практикуващи, можете да се справите добре с нещата, които правите, божествените същества наистина ще ви се възхищават. Но ако не вложите сърцето си, не посветите съзнанието си и не желаете да работите по спасяването на хора, тогава какво изобщо правите? Казвате, че Дафа практикуващите трябва да се справят добре с трите неща, но каквото и да правите, не му придавате голяма тежест. Щом времето отмине, то ще е изтекло. Ако с нищо не сте се справили добре и никога не се самоусъвършенствате добре, тогава какво ще стане с вас?

Практикуващ: Атеизмът е дълбоко вкоренен в съзнанията на много китайци. Как да го елиминираме с праведни мисли?

Учителят: Това не е нещо, което да можете да елиминирате понастоящем. Просто положете колкото може повече усилия да поговорите с хората за това, докато се опитвате да ги спасите. Разбира се, може да се каже, че атеизмът в човечеството, цялата тази система – включително и тази една култура – е била създадена, за да изиграе отрицателна роля. В миналото всеки е вярвал в божественото и едва неотдавна нещата са станали такива, каквито са. Конфликтите на миналото са били между различните религии, като всяка от страните е прилагала доводи за Боговете, в които е вярвала. Но сега става въпрос за това, дали има или няма божествени същества. Това не се е случвало никога преди. То е изцяло съвременно явление. Не е ли било това поставено и за вас, за да направи спасяването на хора много по-трудно? Така че то е катастрофално за хората – най-голямата пречка пред тяхното спасяване. Дори и да не разяснявахте фактите относно злата ККП, хората постепенно щяха да видят какво зло нещо е тя. Но що се отнася до атеизма, онези, които са израснали в такава култура, не могат да го видят какво представлява. За тях наистина е трудно да го направят.

Практикуващ: В нашия, както и в други региони, [сред практикуващите] има няколко ирационални човека, които крещят с пълно гърло и правят и други неща по туристическите места или в Китайския квартал, които полицията и местните власти не одобряват.

Учителят: Мога да ви кажа, че такива хора има във всеки регион и ще ги има, докато това начинание не е приключило. Старите сили ги карат да изникват по този начин и да имат отрицателен ефект. В противен случай – мислят си те – ако всички Дафа практикуващи бяха толкова толкова добри и толкова на положителната страна, хората доста бързо биха осъзнали [истината], тъй като не би имало примесени отрицателни фактори. И освен това, ако беше по друг начин, как биха могли те да изпитат човешките ви сърца? Някои от вас действително са привързани към нещата, казани от тези хора, които изникват по този начин, а не е ли това загриженост, която трябва да си отиде? Ето какво си мислят старите сили. Те смятат това за пропуск и карат тези хора да се появяват така, за да видят как ще се справите с това, какъв е начинът ви на мислене и дали ви се оказва намеса. Старите сили не ги е грижа какво може да е влиянието на тези неща върху обикновените хора. Те се интересуват само от изпълняването на това, което искат да видят направено. Тези хора са дошли тук, за да се намесват, въпреки че на повърхността се представят за Дафа практикуващи. Мога да ви кажа, че всички те са дошли, за да се намесват, и е било аранжирано от старите сили те да се присъединят към редиците ви.

При все това Учителят спасява всички. Дори и тайните агенти. Посочвал съм това преди, нали? Навремето, когато имаше време и възможност за това, се обърнах към тези хора и им казах да положат искрено усилие да се справят добре и че това е рядък шанс. Но вече не казвам такива неща. Някои такива хора са ме питали дали биха могли да постигнат Съвършенство. Отговарях, че ако човек не може да постигне Съвършенство, значи не може. Как би могло да се случи това? Те през цялото време са вършели неща, които подкопават Дафа, и изобщо не са се самоусъвършенствали, така че как биха могли да постигнат Съвършенство? Те са дори по-лоши от обикновените хора, така че за какво Съвършенство говорим? Сега вече шансовете за тях са оскъдни и дори да се опитат с всички сили, няма да са способни да настигнат останалите. Ако наистина успеят да се справят добре, Съвършенството би било възможно, но сега оставащите шансове са много, много малко.

Практикуващ: Тези хора са много ентусиазирани да ходят по туристическите места и ходят всеки ден.

Учителят: Така е, тези хора са наистина ентусиазирани.

Практикуващ: Някои китайци и хора от широката общественост ги избягват, но някои практикуващи все още ги подкрепят.

Учителят: Действително, някои практикуващи смятат, че това, този човек да идва, е нещо добро и че той определено трябва да се подкрепи. Тези практикуващи не са способни да разграничат ясно кой причинява намеса и кой – не. Именно защото има такива практикуващи, които му дават поле за изява и необходимите условия за това, той е способен да прави, каквото прави. Да го толерираме – кое да толерираме? Да се толерира това, че той идва да се намесва във вашето спасяване на хора? Разбира се, по едно време и аз бях на мнение, че трябва да ги толерираме, доколкото е възможно. Но сега изглежда, че някои от тези хора никога няма да се разкаят и променят, така че не им давайте повече шансове.

Практикуващ: Дафа практикуващите от общо 88 държави, региони и градове изпращат поздравите си до Учителя.

Учителят: Благодаря на всички. (Аплодисменти) Мисля, че има и още нещо, за което бих искал да поговоря. (Аплодисменти)

Сега имаме по две Фа-конференции годишно [в САЩ], което е много по-малко, в сравнение с преди. Но независимо от това, ефектът от това, че споделяте и обсъждате заедно и се насърчавате взаимно, е наистина отличен. И това е целта на нашите Фа-конференции – да окажат положително влияние върху самоусъвършенстването ни. Нашите Фа-конференции също така са направили много, за да помогнат на практикуващите ни да преодоляват трудности през тези години. Като се окуражавате взаимно в трудни времена, можете взаимно да си помогнете да се справите и ето къде точно помагат Фа-конференциите. Така че се надявам пътуването ви дотук да е било плодотворно. Както споменах в началото, пропътували сте огромни разстояния дотук и общо взето разноските за път, храна, нощувки и други покупки са просто огромни. Така че е важно всичките тези пари да бъдат похарчени така, че това да е от полза. Не може да е само с цел да се присъедините към оживеното събиране. След конференцията, когато се отвори възможност, кажете на онези, които не са били усърдни: „Времето ви изтича. Какво ще правите?“ Попитайте онези, които са правили грешки: „Какво ще направите по отношение на грешките си?“ И попитайте онези, които са си присвоили пари на практикуващи: „Какво ще правите?“

Някои от нашите практикуващи се борят с преминаването на тестове на болестна карма. Не си мислете, че това е непременно причинено от нещо голямо. Може да смятате, че не сте допуснали някаква голяма грешка и че сте много непоколебими по отношение на Фа. Но не бива да се отнасяте несериозно към малките проблеми. Злото ще се възползва от всякакви пропуски. Много практикуващи дори са починали поради дребни неща; наистина е било поради нещо много незначително. Това е така, защото самоусъвършенстването е нещо сериозно и изисква да няма никакви пропуски. Ако дълго време не сте се справили с тези неща чрез самоусъвършенстване, колкото и да са малки, ако за дълъг период от време не сте ги приели на сериозно, тогава това е съществено. Много хора са починали поради такива неща. Понастоящем старите сили не биха се осмелили да преследват пряко Дафа практикуващите – никое от по-големите същества, които имат форма, не би посмяло да го направи. Тогава какъв тип неща извършват това сега? Те са все червеи, насекоми и подобни, бактерии и всевъзможни такива объркани неща. Изпращането на праведни мисли е изключително ефективно! Те са унищожавани в огромни количества. Но броят им е голям, имайки предвид, че космосът е много голям и се състои от много нива. Така че след като сте изличили тези неща, не след дълго те може отново да си проправят път и трябва да ги елиминирате отново. Ето защо е необходимо да продължавате да изпращате праведни мисли по този начин и да постоянствате в това известно време, преди да видите явни резултати. Не губете увереност само защото след като сте се почувствали добре след известно време изпращане на праведни мисли, нещата отново не изглежда да вървят добре. Мога да ви кажа, че те използват този подход, за да ви сломят – за да отслабят непоколебимата ви вяра. Така че трябва да сте нащрек за тези неща.

Всичките „три неща“, за които говоря, са важни. Надявам се, че ще се справите дори по-добре в последната крачка от пътуването си. Онези от вас, които са се справили добре, не трябва да се отпускат. Не трябва. Не ви е било лесно да постоянствате през всичките тези години. Ценя ви и ви благодаря. Благодаря на всички! (Практикуващите аплодират и се изправят в знак на уважение.)