Напомняне

Поздрави на Дафа практикуващите, присъстващи на Фа-конференцията на Средния Запад в САЩ!

За един Дафа практикуващ е необходимо да подсигури самоусъвършенстването си на ежедневна база, а разясняването на фактите и спасяването на хора са мисията на Дафа практикуващия. Не може да минете без нито едно от тези неща по пътя си към Съвършенство. Колко добре се справяте е отражение на това, дали сте усърдни в самоусъвършенстването си. Ситуацията в обществото може да се промени, но изискванията за самоусъвършенстването никога няма да се променят, тъй като те са стандартите на космоса и стандартите на Дафа.

Нека вашата Фа-конференция бъде огромен успех!