Останете с ясно съзнание

Не таете никакви погрешни надежди за злата ККП. Този зловещ демон дойде тук, за да унищожи човечеството. Като разяснявате фактите, трябва да накарате хората по света ясно да видят същността ѝ. Дафа учениците не трябва да таят никакви илюзии за нея. През тези години на преследване тя е отнела живота на милиони Дафа практикуващи. И в течение на един век по целия свят порочната партия е избила общо стотици милиони. Злият призрак зад порочната партия е използвал хора в този свят, за да вреди на другите. Ако онези, които живеят под управлението на порочната партия, успеят да видят същността ѝ, за тях има надежда. Онези, които отказват да се отрекат от нея, ще бъдат унищожени заедно с нея по време на масовото елиминиране. Необходимо е Дафа практикуващите да останат с ясно съзнание, докато се справят възможно най-добре с трите неща.

В продължение на цял век злата партия непрекъснато променяше лъжите си, така че да се прикрие и да навреди на хората. Сега хората по света я видяха какво представлява. Докато бяха преследвани, Дафа практикуващите наистина успяха да видят същността ѝ на по-дълбоко ниво. Докато порочната партия все още съществува, нейната същност никога не ще се промени.

Принципите на Фа-коригирането няма да се променят поради неща, които се случват в човешкия свят. Самоусъвършенстването и спасяването на хора са величествените мисии на Дафа практикуващите. Надявам се, че ще се справите добре с нещата, които остават. Не остава още много по пътя към божественото.