Международна Фа-конференция в столицата на САЩ

Ли Хонгджъ

14 юли 2012 г. ~ Вашингтон, окръг Колумбия

(Всички присъстващи стават и аплодират)

Добро утро! (Практикуващите отговарят: „Добро утро, Учителю!“) (Дълги и продължителни аплодисменти) Нека седнем.

През годината имаме две основни Фа-конференции и двете се провеждат в САЩ – по-конкретно на източното крайбрежие. (Учителят се смее) Понякога си мисля как ако не получите много от една Фа-конференция, то тя няма да си е заслужавала. Това е, защото харчите много за билетите и пътуването си. Причината, поради която не желая да провеждам твърде много широкомащабни Фа-конференции, е именно защото искам да намаля финансовите ви тежести възможно най-много. Но както и да е, посредством Фа-конференциите могат да бъдат засегнати много неща, тъй като след тях има срещи по проектите и за тези проекти да се съберете заедно е ценна възможност. Когато седнете заедно, наистина можете да откриете практични начини за разрешаване на нещата, а това е много добре.

Съдейки по сегашната ситуация, както вероятно сте наясно, отношението на целия свят към Фалун Гонг преминава през пълна промяна. В началото, когато преследването започна, медиите по цял свят повтаряха злата потисническа пропаганда на ККП. Това се равняваше на подпомагане на нейните пропагандни усилия и в резултат на това целият свят погледна на Фалун Гонг в светлината на лъжите, наложени от партията. По това време много Дафа практикуващи извън Китай бяха ученици и нямаха много житейски опит, и така, докато не знаеха как да действат, предприеха действия, като същевременно се учеха на това. Самостоятелно, те установиха медии за разясняване на истината, с тази цел стартираха различни проекти и упорстваха в разпространението на истината, и успяха да преобърнат злонамерените лъжи, които ККП беше създала като част от своето подтисничество. Просто забележително. От друга страна, съдейки от нещата като цяло, ако се надяваме хората по света наистина да разберат Фалун Гонг, тогава все още имаме да извървим много път. Само помислете: в противен случай, нямаше ли всички тези хора вероятно да се самоусъвършенстват? Истината е, че много хора все още ни смятат за някаква религия, която е преследвана; за някаква група с политически оплаквания; или за някакво тяло, което е в идеологическо противоречие със злата ККП. В крайна сметка, хората имат човешко мислене. Какъвто и да е случаят, накрая те ще разберат какво представлява Фалун Гонг. С всичко, което Дафа практикуващите правят тук в човешкия свят, изглеждаше, че всяка стъпка е трудна и всяка врата – трудна за отваряне. Но това е в съответствие с цялостния напредък на Фа-коригирането; в този свят на повърхността няма да изглежда, че нещата стават бързо. Това е така, тъй като при този ограничен размер на Земята, ако нещата напредваха твърде бързо, [нещата тук щяха да са извършени] преди Фа-коригирането да е приключило. В цялостния процес има такава съответстваща взаимовръзка. Така че, когато хората достигнат до такова ясно разбиране [за това, какво представлява Фалун Гонг], това ще означава, че всичко е достигнало до финалния момент. В действителност той не е толкова далеч. Това е нещо, което можете да видите въз основа на сегашното състояние на нещата. Злото не може да отстоява още дълго, нито преследването.

На повърхностното ниво човешкото същество има тяло, което му е дадено от неговите родители, и това тяло расте с консумацията на храна. Това е всичко, което то представлява. На повърхността човешкото същество е точно като дреха. Това, което наистина е в действие, е частта от човека, която е вътре, т. е. това, което е в други измерения. Никое от тези неща не може да се усети от човешките същества на повърхността. Те преценяват нещата само според действията на хората. От друга страна, произходът на различните човешки мисли е много сложен и това, което се вижда на повърхността, съдържа влиянието на примеса от всякакви видове същества. Ето как е, и е изключително сложно. А преследването на Дафа практикуващите е дори още по-малко разбираемо. Едно човешко същество не може да направи много в нито едно отношение. [Това, което се случи,] се дължи на зли същества от други измерения, играещи водеща роля. Понастоящем тези зли същества биват елиминирани и са изчиствани все повече. Видели сте това и сами. Преди, когато те вършеха зло по целия свят с изключителна арогантност, по мое мнение, много правителства бяха уплашени. Ако сега ККП се опита да разпространи своя терор по целия свят, вече няма да има сила за това. Нито ще е способна дори да си помисли да го направи. Причината е, че с непрекъснатия напредък на Фа-коригирането злото се елиминира бързо измерение след измерение, слой след слой. Това наподобява начина, по който стоят нещата при човешкото същество: то има форма на съществуване на всяко едно ниво. За да може едно същество да е силно, неговите корени трябва да стигат надълбоко и произходът му трябва да е велик; или с други думи, вероятно е нивото му да е високо. Така че, когато тези неща са елиминирани стъпка по стъпка и това все повече се приближава до повърхността, когато корените му стават все по-плитки и накрая не остане нищо друго, освен човешкото същество, то представлява нещо много малко. Ето какъв е случаят със злото. То е унищожавано и унищожавано в други измерения без прекъсване, като това достига чак до повърхността. И това обяснява защо нещата понастоящем са такива, каквито са. Злото вече няма силата да прави това, което е правило по света.

И това не е в сила само по света. Дори в Китай то повече не може да инициира „Червения терор“, както направи в миналото, дори да се опита. Но изчезнали ли са неговите институции, организации и цялата му структура? Не, те все още съществуват, или поне изглежда, че все още ги има. Въпреки това тези неща са контролирани от фактори зад кулисите. Ако положителните фактори зад кулисите имат надмощие, тогава злото няма да е способно да събира много зло на повърхността; ако зад кулисите надмощие имат злите фактори, тогава на повърхността също ще е зло. С други думи, през целия процес на напредък на Фа-коригирането злото е елиминирано в огромни количества и на повърхността хората се променят. Винаги съм говорил за нещо, а именно че в началото, когато преследването на Фалун Гонг беше най-тежко, цялата земя беше покрита от злото. Плътността му бе голяма и всичко живо имаше лоши неща, прикрепени към него – дори и тревата. Когато вървяхте, сякаш тревата се опитваше да ви препъне. Всичко се опитваше да се добере до вас. Беше толкова зло. Но сега всичко се е променило, защото всички тези неща бяха изчистени и вече не съществуват. Така че средата се промени и сега хората стават здравомислещи. Тъй като те имат страна, която е наясно, и наред с това имат нещо, което се простира далеч назад – тяхната дълбоко вкоренена, вродена основа (Гънджи) – и тъй като повечето хора са дошли тук, за да получат Фа, и частта от тях, която е наясно, става все по-силна, то когато разяснявате истината, понякога чувате човек да изразява разбиране, което е доста високо. Казаното от него не е нищо подобно на това, което би казал един обикновен човек. И особено нещата, които се казват, когато човек приема истината за Дафа – по никакъв начин типичния, обикновен човек не може да се досети за такива неща. Тези хора звучат като самоусъвършенстващи се. Това означава, че сега действа знаещата страна на човека. Сега злите фактори са по-малко и не могат да контролират хората. Останали са много малко и те се свиват и са концентрирани около определени стратегически места, все още правят зло и се държат. В началото можеха да действат необуздано по целия свят, докато по-късно можеха да продължават само вътре в тази политическа и правна система [в Китай], като в затворите, в бюрата по обществена сигурност, в отделите на Държавна сигурност, в трудовите лагери – само вътре в тази система. Сега те вече не могат да контролират дори и самата тази система. Сега [факторите] се свиват около затворите и центровете за промиване на съзнанието и не им е останала много сила. Дори Пекин им е труден за контрол.

Както знаете, сега злата партия усеща, че може да се срине във всеки момент. Не става въпрос, че аз съм този, който го казва. Те сами го казват, както и други. А що се отнася до армията, полицията и всички органи на властта – не са ли те все още в ръцете на партията? И не е ли армията все още солидна? Защо тогава го усещат по такъв начин? Въпреки че на повърхността нейната форма и организационна структура все още изглеждат незасегнати, злите фактори зад тях вече ги няма. А същинската причина за продължилото съществуване на режима са тези най-зли фактори. Тъй като те са постоянно елиминирани и стават все по-малобройни, [партията] знае, че няма да просъществува още дълго и че с нея е свършено. Ето какво усеща тя.

Когато преследването на Фалун Гонг започна, Учителят каза, че преследването на Фалун Гонг от ККП ще доведе до нейния срив. Както сте видели, тя се е устремила направо натам. Но какъвто и да е случаят, като Дафа практикуващи не трябва да се отпускаме, въпреки че обстоятелствата се променят. Не си мислете, че тъй като обстоятелствата се облекчават, можете да се отпускате в самоусъвършенстването си. Не може да го правите. Бъдете сигурни да не забравяте, че сте самоусъвършенстващи се. Само защото имате самоусъвършенстването като основа, можете да се опитвате да спасявате хора. Само с основа в самоусъвършенстването и праведни мисли, които са станали силни, ще успеете в спасяването на хората и ще завършите своето начинание. Така че не бива да занемарявате самоусъвършенстването си. Това винаги ще е истина.

Има хора, които не са така прилежни, или нови ученици, които си мислят: „Аха, злата партия е на път да се срине и Фалун Гонг ще управлява.“ Мога да ви кажа, че що се отнася до политическата власт, случаят няма да е такъв. Ние не искаме политическа власт. Имали сме много практикуващи с мисълта, когато са започнали да се самоусъвършенстват: „Получих Фа. Щом съм чул Дао сутринта, мога да умра по здрач.“ Те казваха: „Тъй като съм изучавал Дафа, не ме интересува да ставам президент, дори и да ми се даде такъв шанс. Искам да се занимавам със самоусъвършенстване.“ С други думи, като самоусъвършенстващи се ние искаме да изоставим светската печалба. Самоусъвършенстващите се не търсят такива неща. Това, което търсим, е да се освободим от светските привързаности. В контекста на самоусъвършенстването на индивидуално ниво, трябва просто да се фокусираме над това да се самоусъвършенстваме и да се завърнем в истинските си домове. Човешкият свят е просто място, създадено специално за Фа-коригирането през финалния час на космоса, и не е нещо, което космосът е имал първоначално, нито е нещо съществено за него. Говоря от гледна точка на миналото. Ако съществува в бъдеще, то ще е защото това място ще е натрупало велика добродетел по време на Фа-коригирането. И вероятно ще служи като едно ниво на съществуване в бъдещия космос. Така че истинският дом на човек не е тук. Тогава, що се отнася до широкия спектър от съзнателни същества, които са дошли тук, за да получат Фа, колкото и изгубени да са станали тук в този свят, крайната цел на идването им тук е била да получат този Фа.

Тъй като космосът вече не е годен, съзнателните същества също не са и всичко е объркано. С други думи, всеки е насред това и без значение колко високо е нивото на едно съзнателно същество в този космос, то долива масло в огъня и прави нещата неблагоприятни. Тогава това означава, че всички съзнателни същества в космоса са виновни и трябва да си заминат заедно с него. Ако не беше това Фа-коригиране, случаят щеше да е такъв. Тогава, ако тези същества ще бъдат спасявани, те трябва, сред премеждия и най-трудни обстоятелства, да възстановят първоначалната си природа и да успеят да намерят Дафа, който може да ги освободи. Но това наистина е трудно. Както знаете, много хора не ни обръщат внимание, когато раздаваме брошури по улиците и ги каним да се самоусъвършенстват. И нещо повече, хората са се наплашили в резултат на множеството лъжи, разпространени от злата ККП чрез пропагандата ѝ и нейното саботиране на нещата по различни начини. И това не е всичко. Нещо друго също е в сила по целия свят – а именно, че много хора, ако наистина поискат да започнат да се самоусъвършенстват, ще се натъкнат на пречки от възприятията, които са формирали от раждането си. Това е сигурно и така те няма да са способни да влязат. И така, при това обстоятелство отново е трудно да се спасяват хора. Но при все това, [в крайна сметка] тези премеждия са си на хората и ако Дафа практикуващите успеят да ги спасят, дори само заради това ще са изключителни. Причината е, че за да получат тези животи Фа, те трябва да се срещнат с огромни предизвикателства и само тогава, ако могат да го получат при тези обстоятелства, ще се зачита. Когато всичко вече е негодно, човек е смятан за удивителен само ако може да направи това. Насред трудностите и страданието и под влиянието на съвкупност от натрупани през много животи карма и възприятия, които го затрупват, той трябва да успее да разпознае Фа, да се самоусъвършенства и да се завърне, както и да успее да разбере какво се случва, когато Дафа го спасява. Наистина е трудно. Това са обстоятелствата, пред които сме изправени. И затова Дафа практикуващите не само трябва да се самоусъвършенстват добре, но и да изпълнят историческата си мисия – да спасяват съзнателни същества.

Нито една от формите на самоусъвършенстване в миналото не е била като тази на Дафа; Фа-коригирането е начинание, което космосът не е виждал никога преди. Както всички знаете, аз не признавам нищо аранжирано от старите сили. Когато повдигнах въпроса за тяхната намеса и накрая те нямаха никакви аргументи, въз основа на които да спорят, заявиха: „Но това е единственият начин, за който знаем.“ Какво имаха предвид под това? Запознати сме как християните са преминали през триста години преследване и едва след това, след като са се доказали, са били признати; будизмът по подобен начин е трябвало да премине през безкрайни премеждия и да преживее няколко големи трудности за своя Дхарма. Така че всеки от тях е трябвало да премине през нещо подобно и затова старите сили твърдят, че това е единственият им известен начин. Те са просто стари същества и в нито един момент, дори до момента на справянето с тях, не могат да разберат Дафа истински. Те наистина разглеждат Фа-коригирането като нещо добро и нещо, което може да ги спаси, така че се намесиха въз основа на своите възприятия и просто не отстъпват – без значение как човек се аргументира пред тях. И така те се превърнаха в препятствие за Фа-коригирането. Нещо повече, аранжираха цяла система неща, от които никой от тях не може да се освободи. Накрая подходиха сякаш вцепенени, просто правейки това, което бяха запланували. При всички случаи за съзнателните същества това беше ужасно трудно. В това число и за боговете. За тях е много трудно да останат, защото също са изправени пред всичко това и всички те разбират Фа според собствените си сфери. Това е вродената трудност за тях. Всички знаят за това начинание, но никой от тях не може да е напълно сигурен дали то ще успее или колко е огромно. Така всеки е направил това, на което е способен, причинявайки ми огромни пречки.

Както и да е, всички видяхте какъв е пътят, който сме извървели. Ако Фа-коригирането не успееше, ако не беше направено така, че да отговори на стандарта и не беше прието от съзнателните същества, или ако Учителят не беше удовлетворен от него, тогава нямаше да има значение колко могъщ е Учителят: ако то не можеше да успее да направи така, че съзнателните същества да достигнат изискваното ниво на чистота, или ако някои неща се объркаха по пътя, ще ви кажа, че тази Земя щеше да бъде разрушена, повече нямаше да има Фа-коригиране и нямаше да съществува въпросът за спасяване на съзнателни същества. Опасностите щяха да изобилстват. Но това не се осъществи. Въпреки това, подобни неща в действителност се проявиха. Наясно сте, че определени космически тела бяха на път да се сблъскат със Земята, но в крайна сметка я пропуснаха; имаше и много други катастрофални бедствия, които трябваше да я сполетят, но които не се случиха. С други думи, Фа-коригирането успя да достигне до този момент днес – независимо колко близки са били опасностите и независимо от премеждията, през които преминахме, ние се справихме с нещата правилно и сега сме на финалния етап. (Практикуващите ентусиазирано аплодират.) С други думи пътят, който извървяхме, беше правилен – и част от това включва колко забележителни бяха Дафа практикуващите. На вашите Фа-конференции вие дискутирате много случаи за това как Дафа практикуващите са се справили, докато се самоусъвършенстват, спасяват съзнателни същества и утвърждават Фа. В действителност това е пътят, пропътуван от милиони и милиони – от такъв огромен брой Дафа практикуващи. Премеждията, Шиншин изпитанията и трудните условия на самоусъвършенстване, с които се срещнахте, всички бяха част от извървяването на собствените ви пътища и успешното ви утвърждаване на вас самите. Разбира се, успехът за Дафа практикуващите не е просто въпрос на собствено спасение и те не са дошли тук заради самите тях. Те по-скоро поемат мисията за спасяване на съзнателните същества. Междувременно, дори хората по света, които искат да получат Фа, са на мисия – това също не е само заради самите тях. По-точно, те са отговорни за оцеляването на техните съзнателни същества. Спуснали са се в този свят, за да спасят онези свои същества, и заради това са дошли тук.

Това е нещо просто забележително. Независимо от това, което хората може да си мислят сега, както току-що посочих, в един определен момент те всички трябва да станат наясно. И не само да станат наясно – това, което ще преживеят и всичко, пред което ще се изправят в бъдеще, ще бъде крайно шокиращо. Когато току-що говорих за „истината“, голяма част беше обхваната в това определение. Когато го използваме днес, имаме предвид как казваме на хората за съчиняването на лъжи от злото, за да преследва Фалун Гонг; какво наистина представлява порочната ККП; защо Фалун Гонг е преследван; а съществува и темата за това, какво точно е Фалун Гонг – за което хората говорят и тази истина им е трудна за разбиране. Но какъвто и да е случаят, в бъдеще ще има много, много неща, които хората не са знаели или са искали да научат, или за които са вярвали, че са „правилни“, но които в действителност са били погрешни, и много истини ще бъдат напълно разкрити. Това, в което хората не вярват, ще им бъде показано. Хората наистина ще преживеят незабравима, огромна промяна, невиждана никога преди в цялата история.

Когато историята се разгръща и напред се простира път, никой не може да блокира това, което небето е решило. По време на този процес вие трябва да направите всичко възможно, за да спасите повече хора и да им дадете възможност да останат. Наистина, казвам ви като на Дафа практикуващи, че все още действително трябва да спасите повече хора, тъй като съм аранжирал това да се случи: ще накарам хората на бъдещето да се отплатят на Дафа – т. е. хората, които ще оцелеят – и те ще създадат за Дафа ерата на най-величествената слава, време на несравнимо великолепие. Така че това е нещо, което ще бъде направено от човешките същества. Но какво може да се осъществи, ако останат само шепа хора? Ще бъде толкова безинтересно. (Всички се смеят, Учителят се смее.) Така че трябва да спасим повече хора.

Независимо каква може би е ситуацията сега и какво може да казват всички онези многобройни съзнателни същества, Учителят има стриктен контрол над всичко случващо се тук и нищо няма да се отклони от пътя. Когато няколко определени души проявяват проблеми в разбирането си за Фа, това са индивидуални въпроси от самоусъвършенстването и по-обширното състояние на нещата ще остане непроменено. За вас всичко се свежда до спасяването на хора и изпълнението на историческата ви мисия. По този начин Дафа практикуващите ще поддържат велика добродетел и ще постигнат пълен успех в самоусъвършенстването. Разбира се, има много неща, които са проблематични, но днес Учителят не иска да говори повече за това. Въпреки това, понякога когато думите са на върха на езика ми, действително искам да кажа едно-две неща. (Практикуващите аплодират)

Самоусъвършенстването е различно за Дафа практикуващите в Китай и извън него. И в действителност, дали ще сте в Китай или извън него, където и да се намирате, самоусъвършенстването е различно за всеки Дафа практикуващ. Казвал съм, че няма хора за подражание, няма примери и че в най-добрия случай човек може да се поучи от опита на другите и да види как те са се справили с нещо, докато са имали праведни мисли. Ако се опитвате да направите нещо, подражавайки на стореното от тях, или слепешката правите това, което са направили те, тогава грешите. Всеки човек върви по своя собствен път и всеки се просветлява от Дафа до това, което един ден ще е неговият собствен Фа. Самоусъвършенстването и разясняването на истината, които учениците от континентален Китай извършват насред премеждия и ужасяващ натиск – това е нещо, което вие сте решили в историята и това, което сте искали по онова време. В допълнение, това е станало възможно посредством много предопределени елементи, така че е трябвало да се направи по този начин. Тогава за Дафа практикуващите извън Китай, [техните обстоятелства] са също нещо, което е в резултат от предопределени елементи. Къде ще се самоусъвършенстват и къде ще осъществяват неща – това е различно за тях. За учениците в континентален Китай червеният терор наистина е огромен. Извън Китай, както и да изглеждат нещата, в действителност натискът е доста по-малък, отколкото в континентален Китай. От това, което съм видял в САЩ, на всички ученици, които са излезли от континентален Китай, им е отнело половин година, преди да могат да се възстановят. Те се страхуват просто да вървят по улицата. (Всички се смеят) Това е поради психологическия натиск от червения терор (Учителят се смее) и тази субстанция все още трябва да бъде елиминирана. Когато се срещат с хора, те не смеят да кажат много, сякаш все още живеят в онази друга обстановка. Но в действителност нещата са напълно различни.

Така че с други думи, нещата се правят по различен начин тук, в тази обстановка. Също така, условията за живот на Дафа практикуващите имат тенденция да са по-добри извън Китай. Разбира се, говорейки за условия на живот, ако Дафа практикуващите имат тази предопределена добра съдба, то те са свободни да ѝ се наслаждават. Учителят не ви води към бедност, така както би го направила злата ККП. Така че животът и условията в общия случай са по-добри за Дафа практикуващите извън Китай. Реалността е такава. Така че в сравнение с тях, за мнозинството от учениците в Китай нещата клонят да са малко по-трудни. Но не трябва да правите сравнения, говорейки как животът там [извън Китай] е толкова лесен и как тук човек страда толкова много. Това е вашият път (Учителят се смее), докато онова е техният път. Учениците извън Китай също са забележителни. Те успяха да преобърнат нещата в международен план и същевременно ефективно ограничиха злото и намалиха натиска върху Дафа практикуващите в Китай. Ако не беше станало така, помислете: когато това зло беше най-порочно, в разгара на своята ярост, нямаше ли да е толкова дръзко, че да направи каквото и да е?

Но въпреки това, вследствие на средата на терор в Китай, изправени пред натиска, някои ученици не успяха да изучават Фа така добре и не бяха така прилежни. Тогава е възможно да са извършили определени грешки под натиска на злото и да са се отклонили по пътя си. Но докато тази афера не е приключила, всичко това е част от пътя ви на самоусъвършенстване. В самоусъвършенстването неминуемо няма да преминете определени изпитания добре и ще трябва да минете през тях наново, или няма да се справите добре с определени премеждия и ще трябва да се сблъскате с тях отново. Това е самоусъвършенстване. Да плавате по пътя си без премеждия, без нищо, което да ви спре – не съм виждал това да се случва по този начин. Това ще означава, че изпитанията, организирани за вас, са били напразно; ще бъде все едно божествено същество се усъвършенства, а не човешко същество. Така че със сигурност всеки човек ще има различни изпитания в самоусъвършенстването си и ще се изправи пред различни неща. И с някои неща ще се справите дори много незадоволително. Неотдавна отново чух, че има зли хора, действащи в Интернет, които твърдят, че хора, които са се отклонили, които са сгрешили или които са направили неща, които не е трябвало да правят, могат да заплатят пари на техния уебсайт и след като платят определена сума, ще бъдат освободени от греха си, и че техните грешки повече няма да се броят. И хората в действителност са им платили. Чух, че някой дори продал колата си, за да плати, и че някои наистина са платили много. Толкова са объркани. Дали това е, защото психическият натиск е замъглил главите им толкова много, защото натискът е толкова огромен, че са загубили здравия си разум?

Дафа практикуващите трябва да се самоусъвършенстват въз основа на Фа и да правят трите неща на Дафа практикуващите добре, и само тогава човек може да върви по пътя си правилно и да се изчисти от времето, в което е изоставал. В действителност не трябва да мислим за никакво „изчистване на себе си“. Когато не сте преминали едно изпитание в самоусъвършенстването добре, просто бъдете сигурни да се справяте добре с нещата пред вас и да се справите добре следващия път, когато се натъкнете на това изпитание, и това е. Някои хора мислят, че [провалът им в това изпитание] е петно върху тях и наистина се чувстват ужасно обременени от това. Но не е ли това друга привързаност? Зли фактори се възползват именно от тази ваша привързаност. Този зъл уебсайт, този таен агент ще се възползва именно от този ваш човешки манталитет, за да ви измами, да ви накара да загубите пари и да се препънете отново. И при все това вие все още не се пробуждате. Фактът, че тези зли хора могат да правят такива неща – да вършат зло в Интернет – се дължи на това, че сте манипулирани от старите сили, и на тяхното желание да претърпите финансова загуба. И ако все още не се пробудите, те напълно ще ви разорят и ще видят дали можете да се вразумите. Както казах, старите сили ще правят такива неща, без значение дали Учителят ги използва или не ги приема. Във времето преди идването на Фа-коригирането – в този интервал – те вършат зли неща. Те ще бъдат изличени заедно с другите по местата, през които Фа-коригирането преминава.

Що се отнася до Фа-коригирането на космоса, за мен този процес е бърз. Ще ви го илюстрирам. Космосът има едно огромно, общо време и Фа-коригирането налага той да е напълно изчистен в рамките на времето, необходимо за едно махване с ръка. Ето как е наистина. Но в това огромно космическо тяло има безброй много вселени и безбройни космически тела с различни размери, както и безбройни частици-планети, като всяка една от тях, голяма или малка, има свое собствено време. Докато казвам, че по-големият космос е коригиран за времето, което отнема едно махване с ръка, в някои изключително бавни измерения това може да се равнява на процес, който отнема стотици милиони години; на някои планети се равнява на процес, дълъг само няколко десетилетия; докато тук на земята, в човешкия свят, се проявява като процес, дълъг малко повече от десетина години. В действителност това отнема само миг. Но в този миг старите сили са се възползвали от времена с различна дължина, правейки това, което искат, в различни измерения. Но от друга страна, Учителят използва всичко, което правят, за да донесе успех на Дафа практикуващите; ако нещата бяха по друг начин, щях да използвам други средства. Те вече са направили, каквото са направили, така че аз ги побеждавам в собствената им игра. Те са станали стара сила и тази стара сила е действала като демон за Фа-коригирането на космоса. Въпреки това, ако Дафа практикуващите не се справят добре, щетите са големи. Така че без значение дали старите сили са признати или не, ако наистина се препънете, тогава наистина сте се препънали; и ако наистина се справяте добре, тогава наистина сте се справили добре.

Така че какъвто и да е случаят, казвам ви да се самоусъвършенствате по уверен и достоен начин, бъдете малко по-разумни и бъдете сигурни да измервате всичко според Фа. Дафа практикуващи, както и да се развият нещата за вас и каквато и да е ситуацията, без значение дали сте се справили незадоволително или добре, опитайте се да се справяте добре с трите неща на Дафа практикуващите – правете ги добре във времето напред – и постъпвайки така, вие постоянно ще се самоусъвършенствате, ще се придвижвате напред и ще създавате успех за вас самите. И чрез този процес на постоянно самоусъвършенстване ще разберете за себе си нещата, за които съм говорил, и ще сте способни да се концентрирате върху това, как да се справяте добре в бъдеще. Не носете никакъв багаж от миналото. Тези неща са продукт на човешко мислене и от тях ще се възползва злото.

Разбира се, има много неща, за които искам да говоря. Но двете Фа-конференции са близо една до друга и ако говоря повече, няма да се получи. Все още има неща, които не мога да представя твърде конкретно. Ако ви разясня всички онези неща, докато се самоусъвършенствате, няма да ви остане нищо да усъвършенствате и няма да имате път, който да извървите, нали? Тъй като случаят е такъв, вие все още трябва сами да извървите пътя си и да се самоусъвършенствате самостоятелно. Учителят може да говори за тези неща само в общи линии. Както и да е, много съм щастлив да ви видя. Като Дафа практикуващи, вие преминахте през изпитанията и стигнахте до този момент днес и мога да видя какво ви очаква в бъдеще. Благодаря ви! (Дълги и бурни аплодисменти)