Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Ню Йорк, 2013 г.

Ли Хонгджъ

19 май 2013 г.

(Всички стават и ентусиазирано аплодират) Добро утро! (Практикуващите отговарят: „Добро утро, Учителю!“ Аплодисментите продължават.) О, това вероятно е най-голямата Фа-конференция, която сме имали от години. (Аплодисменти) Дошли са огромен брой хора. Чувам, че някои са пристигнали от континентален Китай. Тъй като това е Фа-конференция на Дафа практикуващи, това е най-добрата среда за Дафа практикуващите да се вдъхновяват взаимно, докато се самоусъвършенстват. Посредством това, което се споделя на конференцията, можете да видите къде изоставате, както и да видите силните страни на другите и да надградите на тяхна основа.

За самоусъвършенстващите се няма действителни модели за подражание, които да бъдат следвани. Всеки човек се самоусъвършенства и всеки трябва да извърви собствения си път; няма отпратки, които да се ползват, или примери, които да се следват. Има само едно нещо: как следвате Фа в действията си. Всеки човек има собствени прозрения и чувство за нещата. Така че е малко вероятно, когато се натъкнете на нещо, всеки да го разбере по един и същи начин, да подходи към него по един и същи начин или да се справи с него по един и същи начин. Това е твърде малко вероятно. Причината е, че хората имат различен начин на мислене и произходът на човешките мисли е сложен. Всички различни представи, които всеки човек е сформирал през дългия ход на времето, заедно с неговото различно разбиране за нещата, неговите възприятия и чувства – всичките многобройни аспекти на нещата, които се включват в разбирането или осъзнаването на един човек, или характеристиките на неговото разбиране – всички тези неща са доста сложни и ето защо е трудно да се открият двама души с еднаква индивидуалност. Простото имитиране на това, което прави някой друг, е само копиране на повърхността и неговата същност е твърде малко вероятно да бъде същата.

Освен това очаквам всеки човек да постигне Съвършенство чрез собствените си усилия. Всеки, който седи тук, е самоусъвършенстващ се, тъй като това е Фа-конференция. Тук има и много нови ученици. Учителят няма да говори за нищо, което е твърде невероятно. По никакъв начин едно същество не може просто да слезе и да стане Дафа практикуващ. Съществата в този космос са просто неизброими. При нещо толкова значително като това, което се случва тук, е доста вероятно всички, които са дошли, да са Крале. Така че по отношение на извървяването на своя собствен път и утвърждаването на своята собствена велика добродетел посредством просветлението си, те трябва да преминат през свой собствен процес на достигане на разбиране за нещата и да имат свой собствен процес на самоусъвършенстване със свои собствени фактори и характерни черти. Така че всеки човек трябва да извърви собствения си път. И това в действителност отчасти обяснява защо през годините са възниквали всякакъв вид ситуации сред Дафа практикуващите, различни разбирания в самоусъвършенстването, както и разногласия, когато се работи заедно.

Разбира се, когато има нужда да се свърши нещо в Дафа проект, трябва да оставите настрана вашите собствени неща колкото можете, за да завършите това, от което проектът има нужда. Това е пръв приоритет. Така че трябва да си сътрудничите. При изпълнението на тази задача обаче ще внесете своя начин за справяне с нещата, което е отражение на това, че вървите по вашия собствен път в самоусъвършенстването. Учителят признава това и в него няма нищо неправилно. Неминуемо всеки човек ще подхожда към нещата по този начин. Не е възможно всички да сте еднакви, сякаш сте излети от един и същи калъп. Следователно изпитанията и тестовете, с които се сблъсквате, и неравностите по пътя на самоусъвършенстването, през които всеки от вас преминава – без значение какъв е пътят, дали е стръмен или каменист, или какъвто и да е – всичко това е в името на установяването и утвърждаването на вашия небесен ранг и доказва пътя към вашето финално Съвършенство и всичко, което ще постигнете.

В процеса на самоусъвършенстването си сте преминали през много трудности и тестове и сте преминали през това, което бих нарекъл безпрецедентно преследване. Както знаете, християните са били преследвани в продължение на 300 години, а будистите са преминали през пет премеждия, като сблъсъкът между Буда Шакямуни и първоначалния браманизъм е бил доста ожесточен по онова време. При все това тези неща не са били толкова покварени, колкото злата ККП. Тя е направлявана от стари сили на по-високи нива. В човешкото общество праведното и порочното се предполага да съществуват съвместно и доброто и лошото, и доброто и злото, съществуват едновременно. Те формират баланс. Ако нямаше доброта, хората не биха знаели какво представлява злото; ако нямаше зло, хората не биха знаели какво представлява добротата. В самоусъвършенстването добротата предоставя на хората стандарт, докато злото, което съществува, позволява на самоусъвършенстващите се да разберат пътя, по който да достигнат този стандарт. Това им позволява да се подобряват в своето самоусъвършенстване и това са важни обстоятелства и условия, предоставени в човешкия свят за самоусъвършенстващите се, които им позволяват да издигнат своето същество. Това е нещо установено още по време на създаването на човешкото общество: ако искате да се самоусъвършенствате, ето как трябва да се направи. Но старите сили се възползваха от тази характеристика на човешкия свят и я превърнаха в нещо абсолютно.

Тази особеност на човешкия свят е феномен, който не може да бъде открит в което и да е друго измерение на космоса. Само в тази обстановка на човешкото общество, където доброто и злото съществуват заедно, нещата се проявяват така драматично. И само по този начин хората могат да се самоусъвършенстват. Разбира се, освен тези неща има и други фактори. Съществуват също елементи като илюзия, страдание и емоция. Старите сили се възползваха именно от този феномен и създадоха това обширно преследване на Дафа практикуващите във формата на „тест“. Както го описват, това предполагаемо е, за да се даде възможност на Дафа практикуващите, които са способни да постигнат Съвършенство, да осъществят това. Разбира се, както Учителят често ви е казвал, заявих, че не съм съгласен и че не приемам набора от неща, аранжирани от старите сили. Имах своите собствени начини за спасение на съзнателни същества и донесох със себе си това, което исках да осъществя. Но старите сили отидоха и тайно направиха нещо съвсем различно по свой си начин. Така че неща като преследването на християните или будистите, за които споменах току що – те смятат, че това е необходим опит, преди човек да може да постигне Съвършенство или да стане просветлено същество. Те мислят, че просто трябва да се направи по този начин и че ако се направи по какъвто и да е друг начин, няма да се получи. Когато използвах по-висши принципи на Фа, за да им посоча, че използването на този подход върху Дафа практикуващите би представлявало зла намеса, те отговориха: „Това е единственият начин, по който знаем, че може да се направи.“

Но не е ли Буда Фа всемогъщ? Никой не очакваше, че бих могъл да използвам сценичните изкуства за спасение на хората. Това е нещо, което и те не очакваха.

Буда Фа е всемогъщ. Да има хора, които се самоусъвършенстват сред обикновеното общество – това също е нещо, което те не очакваха.

Тогава какъв е подходът, който исках да използвам?

Целият космос е станал лош и вече всички животи имат огромни количества карма. Исус е казал, че човек има грехове и наистина – както се казва в будизма, хората непрекъснато създават карма през целия си живот, която довежда до грехове; или с други думи – през дългия продължителен ход на прераждания, живот след живот, хората са натрупали много кармични дългове. Човек може да е бил войник, който да е убивал хора в предишен живот, или да е бил касапин, или да се е възползвал от хората, или да е извършил нещо ужасно. Истината е, че вече всички са достигнали до това състояние, с карма по целите им тела. По същество, сега цялото общество е по този начин. Животите на по-високи нива също не отговарят повече на стандарта и дори самият стандарт се е изменил. Когато нещата са стигнали до тази точка днес, ако някой трябва да спаси тези същества, помислете, това не би било възможно да се осъществи чрез използването на метода [на старите сили]. Действителността е доказала, че това изобщо не би проработило. И те го знаят, така че наистина не възнамеряват да бъдат спасени толкова много хора. Чували сте да се казва в минали пророчества: „само хиляда на всеки десет хиляди ще останат“ или „едно домакинство на всеки десет“, нали? Многобройни пророчества са говорили за това. Това отразява факта, че те не са искали хората действително да бъдат спасени, а просто са планирали да запазят тези, които са смятали за достатъчно добри.

Но в действителност всички съзнателни същества са равни. През дългите продължителни години животите са престанали да отговарят на стандарта, станали са покварени и всичко е станало неприемливо. Това е така, защото самият космос бе ограничен в своята мъдрост до това, което е известно като „формиране, застой, упадък и унищожение“. Тогава освен ако „формиране, застой, упадък и унищожение“ не се промени, съзнателните същества ще дегенерират по естествен път в хода на формирането, застоя, упадъка и унищожението. По време на формирането на космоса съзнателните същества са били идентични по природа с Дао и Фа на космоса; фазата на застой е била сравнително добър период, където нравствените норми на всяко едно ниво на съществуване са били в съответствие със стандарта на космоса; след това, по време на упадъка нещата започнали да се влошават с ежедневното западане на нравствеността по света; а по време на унищожението нещата вече не са годни и веднъж достигнали края, не можете да ги оставите да гният повече, нали? Какво правите тогава? Разрушавате всичко. След като нещата са разрушени, не остава нищо – животът и материята в космоса спират да съществуват. Тогава, ако ги искате, трябва да ги създадете наново. Сега имате представа. Така че без да се промени това фундаментално нещо, съзнателните същества неизбежно ще претърпяват промени в хода на формиране, застой, упадък и унищожение.

Тогава чии са тези грехове наистина? Ако питате мен, тези грехове не могат да се припишат на никого. Просто така действат съществата, предвид природата на космическото формиране, застой, упадък и унищожение. Това е така, защото мъдростта на космоса не е била достатъчна. И така прецених, че най-добрият подход би бил, ако нещата се разрешат доброжелателно за всички същества! Нямаше да има значение кой какво и на кого е дължал, всеки щеше да спре да събира дължимото му, тъй като всички имат грехове. Ако всеки спреше да събира дължимото му; ако всичко между хората беше разрешено по положителен начин по време на Фа-коригирането; и ако всеки се запътеше към бъдещето, колко прекрасно щеше да е това! (Бурни аплодисменти) Това със сигурност щеше да се хареса на съзнателните същества и всеки щеше да е щастлив. Ето какво исках да направя в началото.

Обаче старите сили промениха всичко това и създадоха това огромно премеждие – нещо толкова зло, че няма прецедент. Помислете например за отнемането на органи от живи хора. Преди в древен Рим, дори в апогея на преследването на християните не е имало нещо толкова зло. Най-жестокото дело, което извършвали, било да умъртвяват хора. Най-голямото зло, извършено на тази планета, е това, на което са подложени Дафа практикуващите и пред което са изправени в преследването. Старите сили настояват, че след като сте дошли от толкова високи нива и след като ще достигнете толкова велики небесни рангове и ще станете толкова велики Крале, ако сте поставени само насред незначителни изпитания и ако използваните върху вас методи не са подобаващо зли, бихте ли могли да се самоусъвършенствате до тази височина? Ето каква е тяхната логика.

Както знаете, Фа, който Учителят преподава, макар и по значение да е необикновено богат и дълбок, е много ясен и директен на повърхността. Когато казах, че изразяването чрез такива прости принципи и език е заблудило съзнателните същества, в действителност имах предвид същества на високи нива. В историята хората са предполагали, че когато един ден бъдат спасявани хора, вероятно ще бъде трудно да се получи Фа; че възможността ще бъде трудно да се появи. И в миналото не само хората по света са говорили за това по този начин – божествените същества също са смятали, че накрая, когато Фа бъде преподаван, когато накрая настъпи времето за спасяване на съзнателни същества, тази възможност със сигурност ще е изключително трудна за получаване, със сигурност ще бъде много трудна за осъзнаване – само тези, които са изключително интелигентни, биха били способни да я осъзнаят – и че човек ще трябва да премине през огромни трудности, за да открие този Фа. Помислете: ако беше по този начин, щеше ли да бъде честно? Не, нямаше. Много от великите просветлени същества, които са дошли в този свят, може да са се преродили като инвалиди или да им е трудно да чуват или виждат заради преклонна възраст. Щеше ли да бъде честно спрямо тях? Не, нямаше. Така че Фа, който Учителят преподава, е възможно най-ясен и прост. Но в действителност това стана причина [тези същества от високо ниво] да не повярват в него. В това отношение те постъпиха дори по-лошо от хората тук, в този свят.

Предадените принципи са ясни и прости, както са и думите. Няма почти никаква загадка в тях. Казах, че този път Фа ще бъде преподаван на съзнателните същества по начин, който е напълно справедлив. Казах, че великата порта е отворена – толкова широко, че повече няма порта. И всъщност това е идеята зад тези думи. Но старите сили въпреки това настояха да направят каквото искат. Разбира се, сега нещата са им ясни. Сега знаят, че всичко, което правят, всъщност унищожава самите тях. Всичко, което правят, е същевременно в резултат от действията на стари сили на по-високи нива, които се възползват от [ситуацията], за да унищожат животите под тяхното ниво, чиито грехове са огромни, тъй като тези животи са извършили най-тежкия грях – да променят това, което исках да направя. Но какъвто и да е случаят, всичко, до което е довело преследването, постепенно идва към своя край и не може да бъде върнато обратно. Невъзможно е да заплатят за нещата, които са извършили. Това, на което се намесиха, е Фа-коригирането на космоса и този грях е просто огромен.

Мнозинството от хората, присъстващи тук днес, са Дафа практикуващи от извън Китай. Но всъщност Дафа практикуващите в континентален Китай са основното тяло. Това е така, защото Кралете на всяка една етническа група от всички периоди в историята са се преродили в Китай, както са направили и същества от високи и още по-високи нива.

Външният облик на човек може да бъде променен от неговите представи. Злата ККП е навредила на традиционната китайска култура, която е била полубожествена култура – най-близката култура до божественото. Можете да го почувствате, когато гледате „Шен Юн“, нали? И наред с това злата партия е насадила у хората една изключително зла доктрина на „борба“, караща хората в днешно време единствено да се борят и съревновават помежду си. Сега самите китайци са наясно, че когато и да се съберат китайци – където и да е това – те ще се борят един с друг. Много хора от други националности се чудят защо китайците нямат чувство за „единство“. В действителност за това има дълбоки причини. Старите сили искаха умишлено да объркат нещата, да ги объркат до тази степен. И тогава, след като са създали такава бъркотия, те наблюдават как се самоусъвършенствате. При положение, че произходът ви е толкова висок, че представлявате толкова много животи и че вашият небесен ранг при постигане на Съвършенство е толкова велик, те решиха да превърнат Китай в бъркотията, която е днес. [Мислеха следното]: „Ще ви признаем само ако успеете да се самоусъвършенствате в подобна ситуация. Ако не можете да успеете да се самоусъвършенствате по този начин, тогава това означава, че в характера ви има пропуски. Признаваме само тези, които могат да успеят в самоусъвършенстването в такава зла обстановка.“ И това е нещото, което направиха. Относително казано, нещата не са толкова ужасяващи извън границите на Китай. В Китай, където няма алтернативна база за сравнение, хората не могат да усетят в какво са се превърнали. По подобен начин сред Дафа практикуващите има много, които не са били усърдни и не са били стриктни в постъпките си, и които са създали бъркотии сред групата заради влиянието на партийната култура.

Но какъвто и да случаят, сега всичко е достигнало края. Злото повече не разполага със силата да организира друга вълна на преследване, която да е зловеща колкото тази. Това е така, защото злите фактори в действие са били извлечени от много измерения от старите сили и тези зли фактори са били събрани специално за това преследване – включително ужасни неща от всякакъв вид. Сега голямата част от тях са вече елиминирани, така че обстоятелствата изглежда се смекчават все повече и повече. Но докато това не е приключило, злото ще е зло по същия начин. Точно както отровата е обречена да бъде отровна и дори ако я помолите да не бъде отровна, тя не може да го направи. Така че не трябва да сваляте своя гард. Направете всичко възможно да не оставяте старите сили да се възползват от каквито и да било пропуски в самоусъвършенстването ви. Що се отнася до нещата накрая, Учителят ще наблюдава и решава как да се справи с тях.

Във всеки случай като самоусъвършенстващ се вие сте на пътя към божественото, а както знаете, един човек на пътя към божественото, разбира се, ще бъде различен от едно обикновено същество и обичайния човек. Но вие се занимавате със самоусъвършенстване сред обикновените хора, така че що се отнася до поведението ви или дори до облеклото, маниерите и речта ви, сравнително казано между вас и обикновените хора няма да има никаква разлика. Има само една основна разлика: когато се натъквате на конфликти и напрегнати ситуации – във всяка ситуация, сте способни да търсите причината в себе си, [мислейки:] „Това не се ли случва, понеже съм направил нещо неправилно? Има ли някакъв проблем от моя страна, на който се дължи тази дисхармония?“ Това е единствената видима разлика между вас и обикновения човек. Разбира се, тази разлика ще се прояви и в поведението ви. Обикновените хора ще усещат, че нагласата ви е различна от тази на другите, или ще си помислят, че Дафа практикуващите са добри хора, и ще им бъде приятно да общуват с вас. В крайна сметка, тъй като сте самоусъвършенстващи се, полето около вас е поле на чиста доброта – нещо, което обикновените хора не притежават. Така че вие сте различни в това отношение и хората ще го усещат.

Тогава с други думи, въпреки че Дафа практикуващите са самоусъвършенстващи се, на външен вид е трудно да бъдат отличени от обикновените хора. Определено е по този начин, когато някой се самоусъвършенства сред обикновените хора, и дори още повече, когато някой се самоусъвършенства в толкова сложна обстановка като тази. Така че действително е трудно за самоусъвършенстващите се. Спомням си преди, когато получавахте Фа в началото, как веднага щом видехте този Фа – особено онези от първите две от трите категории, които бях описал преди – сърцето ви наистина беше преизпълнено с радост! „Това е прекрасно! Най-накрая го открих!“ Не са ли били всички тези хиляди години на прераждания и очакване точно заради това? По онова време, водени от чувството, идващо дълбоко от вашето същество, бяхте способни да се отречете от всяка човешка привързаност и да бъдете твърдо решени да се самоусъвършенствате добре. Това вълнение успяваше да ви подтиква да бъдете усърдни. Но с течение на времето това чувство постепенно се изгуби. Човешкият мързел, всякакви видове човешки представи и множеството хаотични неща пред вас в обществото се събраха всичките, за да ви изкушават и да ви се намесват. Ето защо се казва: „Самоусъвършенствайте се със сърцето, което някога сте имали, и тогава Съвършенството е сигурно.“ Често някои хора ми казват подобни неща: „В миналото, когато четях Фа, нивото ми се издигаше толкова бързо. И докато четях книгата, нещата, които подобряваха моето разбиране, ми бяха разкривани постоянно. Защо това не ми се случва повече?“ Тогава помислете за следното: самоусъвършенствате ли се „със сърцето, което някога сте имали“?

По-рано казах нещо в тази връзка. Казах, че стига да се самоусъвършенстват, Дафа практикуващите, включително и новите ученици, ще бъдат бързо изтласкани от мен по онова време до своята позиция. И до каква позиция бе това? До откъдето и да сте дошли, от каквато и височина да е било – бяхте бързо изтласквани до позицията си. Човешкото тяло на повърхността не преминава през драстични промени. За да сте способни да демонстрирате толкова велики сили, трябва да притежавате праведни мисли със същата сила и само тогава ще можете да имате подобно влияние; праведните ви мисли трябва да бъдат чисти до такава степен, преди да можете да имате подобно влияние.

Знаете, че за едно божествено същество да премести планина е нищо; местенето на планини е лесно. Обаче това същество няма човешко мислене. Всички негови представи са божествени и състоянието му на съществуване е подобаващо на едно божествено същество. Тогава могат ли [да бъдат местени планини], ако някой има човешко мислене? Абсолютно не. Някои самоусъвършенстващи се могат да го направят, докато други не могат. Въпрос е на това, дали праведните ви мисли са достатъчно силни. Това ще бъде възможно единствено когато праведните ви мисли са истински чисти до необходимата степен.

Някои хора дават израз на това, че се смятат за доста чисти, а в действителност случаят не е такъв; те имат всякакви външни, объркани мисли и много неща, които са формирани след раждането. Дори това, което смятате за много проста мисъл, може – от нейната отправна точка, причината за нея и съпровождащите я неща – да бъде нечиста. Ако един самоусъвършенстващ се е способен постоянно да поддържа силни праведни мисли през дългия период на самоусъвършенстване и да поддържа това състояние на съзнанието, което е притежавал, когато е получил Фа в началото – това чисто състояние на ума, тогава това е наистина забележително и божествените същества ще ви нарекат забележителни, когато го видят. Но това не е лесно. Знаех още в началото, когато ви предавах Фа, че човешкото мислене може да се намеси в самоусъвършенстването ви. Ако случаят не беше такъв, нямаше да напиша всички тези статии в книгата „Есенции за по-нататъшен напредък“ с цел постоянно да коригирам разни неща в самоусъвършенстването ви, да ви наглеждам, да изтласквам всички ви напред и да ви посочвам проблемите, на които се натъквате в самоусъвършенстването. Знаех, че тези проблеми ще възникнат. Същото е било и с други самоусъвършенстващи се в миналото, които не са били Дафа практикуващи. Тези проблеми са съществували винаги. Който от вас може „да се самоусъвършенства със сърцето, което някога е имал“, несъмнено ще постигне Съвършенство.

Естествено, тъй като сте практикуващи, които се самоусъвършенстват в Дафа в обстановката на обикновеното човешко общество, има доста намеса. Учителят вижда това. Въпреки че вашият формат на самоусъвършенстване не е бил възприеман никога преди, стандартът, на който трябва да отговорите, е въпреки всичко стриктен. Знаете това от „Джуан Фалун“. В самоусъвършенстването трябва да бъдете наистина като самоусъвършенстващ се. Като минимум трябва по принцип да имате съзнателни праведни мисли и да сте способни при всякакви сложни обстоятелства и когато се натъкнете на различни конфликти или внезапно се появят проблеми, да се справяте както би постъпил един самоусъвършенстващ се. Само това е приемливо.

Разбира се, това е трудно за постигане, нали? И затова Дафа практикуващите имаха сложни състояния в самоусъвършенстването си. Съществуват тези, които са се самоусъвършенствали добре, и тези, които не са, при което някои действат по един начин, а други – по друг. И както знаете, има дори Дафа практикуващи, които са починали. Разбира се, при човешките същества е съвсем естествено да има смъртни случаи, нали? Във всеки голям град доста хора умират всеки ден. Раждане, старост, болест и смърт е стандартният цикъл на човечеството. Тогава при такова многочислено тяло от хора – с десетки милиони Дафа практикуващи, би било наистина чудо, ако никой не беше починал и всеки беше усърден, истински самоусъвършенстващ се, който никога не се е поддавал на мързел. Това би развалило магията на илюзията. Именно защото има хора, които не са усърдни, се появяват проблеми. Но тъй като все пак това е тяло от самоусъвършенстващи се, смъртността е доста ниска. Отделно старите сили се стремяха да създадат тук объркваща среда и, така да се каже, да „тестват“ хората. Искаха да видят дали вашето разбиране за Фа е действително и дали вярвате. Така че умишлено са смесили истината и лъжата и са затруднили хората да виждат нещата ясно.

И колко объркващо е тук? Ето една илюстрация. Някои Дафа практикуващи, заедно със своите семейства, са много усърдни. Те изглеждат добри в очите на другите и някои хора дори се опитват да се учат от тях. Както и да подходят към самоусъвършенстването, другите правят същото. Но съм казвал, че за самоусъвършенстващите се няма модели за подражание. Ако вземете някой за модел за подражание, вместо да се опитвате да разберете Фа за себе си, това ще доведе до неприятности. Старите сили може да си помислят, че просто го гледате как се самоусъвършенства, вместо да се опитвате сами да придобиете разбиране за Фа. Тогава е вероятно да направят така, че този друг човек да почине. Разбира се, за един Дафа практикуващ да почине означава и да постигне Съвършенство – със сигурност е така. Дори при един обикновен човек, когато успеете да го спасите посредством разясняване на фактите, той може да успее да се завърне до позицията си. А това важи дори още повече за един самоусъвършенстващ се в Дафа. И освен това неговата смърт е била противоестествено явление, причинено от старите сили. Така че разбира се, той заслужава да постигне Съвършенство.

Това е, което са направили старите сили по този въпрос. Те използват този зъл подход, за да тестват другите – за да тестват хората посредством това, което се случва. „А сега какво? Ето някой, който смятате, че се е самоусъвършенствал добре. Той умря. Вярвате ли все още?“ Имаше много подобни случаи. Много Дафа практикуващи са придобили подобен опит и сега са наясно с тактиките на старите сили. Но що се отнася до изискванията на Учителя, самоусъвършенстването е действително сериозно нещо; едно човешко същество не може да се превърне в божествено, като просто седи там, отпивайки чай и четейки от книгата. Само когато някой е способен истински да се самоусъвършенства по пътя, ще постигне успех.

Но в процеса на самоусъвършенстване именно защото един самоусъвършенстващ се не може да поддържа винаги едно и също състояние на съзнанието от началото до края – да се изстрелва нагоре като ракета, докато подхранва чрез усърдие всяко ниво, на което се намира – тогава неизбежно ще възникват различни ситуации. И старите сили ще превърнат средата ви в безредие, за да тестват съзнанията на хората, и други подобни неща. И това не е всичко. Има много други примери. Излишно е да казвам, че това, което се случва в Китай, е дори по-тежко. Проявите на зло в преследването бяха аранжирани от старите сили като част от подобни замисли. Целта им е успех на нещата, които са планирали, и да позволят на тези Дафа практикуващи, които смятат за задоволителни, да се самоусъвършенстват до Съвършенство. Но те не обръщат внимание на въпроса кой може и кой не може да постигне Съвършенство. Интересуват се само от това тези, които са способни да отговорят на стандарта по време на преследването, да постигнат Съвършенство, както и от осъществяването на планираното от тях.

Откакто преследването започна, аз наблюдавам внимателно. Някои практикуващи наистина не си научват уроците. Скоро след като човекът е освободен от трудов лагер, неговата привързаност към самоизтъкване и човешкото му мислене изскачат отново. Дори когато един обикновен човек премине през нещо, той ще си вземе урок и ще поразмишлява над случилото се. Така че един самоусъвършенстващ се трябва да се опитва дори още повече да проумее защо старите сили са се възползвали от пропуските му. Необходимо е да проумеете какъв е проблемът ви. Няма да говоря повече за тези неща тук, на Фа-конференцията. Ситуацията в Китай е сложна. Съществуват всевъзможни човешки манталитети и всевъзможни конфликти и те се изменят по толкова много начини в тази сложна обстановка. Наистина трябва добросъвестно да търсите навътре в себе си и да сведете до минимум шансовете на старите сили да се възползват от вашите пропуски.

Сега ще поговоря за някои други неща.

Както знаете, неотдавна НТДТВ, която е проект, започнат от Дафа практикуващите и имащ за цел да разяснява истината, претърпя някои промени. Мисля, че това е напълно нормално. Много ученици говорят за това. Когато има добри подходи и идеи, които да помогнат за постигането на добри резултати в нещата, които Дафа практикуващите е необходимо да правят, и в проектите за разясняване на истината, нека ги възприемем. Всичко това е съвсем нормално. Но някои практикуващи не се справяха така добре с ежедневните си роли или дори имаха негативни мнения за предишния координатор на проекта, обаче когато [промените се случиха], те се опитаха да му се подмажат. Първоначално бившият координатор беше доста спокоен и в душевен мир [с направените промени]; аз го бях уведомил предварително и бях говорил с него по този въпрос. Но тогава някои хора отидоха при него и започнаха да се оплакват, казвайки неща като „Ние не бяхме толкова лоши, нали? Как можаха да те сменят просто така?“ (Учителят се подсмихва) Разбира се, в крайна сметка самоусъвършенстващият се се справя с нещата различно: веднага щом говорих с бившия координатор за това, той незабавно го разбра.

За самоусъвършенстващите се съществува въпросът как откликвате на нещата, които Учителят иска да направите. Ако Учителят поиска нещо да бъде направено по даден начин, определено съществува основателна причина. Не сте ли тук, за да помагате на Учителя да коригира Фа? Тогава защо не съдействате на това, което Учителят иска да се свърши, и не се хармонизирате с него, вместо да отивате и да правите неща, които не трябва да правите? И да казвате неща, които не трябва да казвате? Самоусъвършенстващ се ли сте? Мой ученик ли сте? Все още ли ме наричате Учител?

Взехте ли под внимание следното? Току-що говорихте за „Шен Юн“ и неговия успех. Казвал съм преди, че човешката история трябваше да приключи през 1999 година. Когато хората проведоха голямо празненство за това, че са успели да преминат в 2000-та година, забелязах, че пробудената им страна беше тази, която празнуваше. Да си успял да преживееш този период, да имаш надежда за оцеляване – това наистина беше нещо, което си заслужаваше да се отпразнува. Но може ли времето да бъде удължавано така до безкрай? Ако една ябълка е изгнила до сърцевината си и вие просто я оставите там, би ли било допустимо това? Когато по нея пълзят червеи и излъчва мирис на изгнило, може ли все пак да я оставите там? Колко време е останало в действителност? В последно време хората дискутират този въпрос. С други думи, те са разтревожени. Ако питате мен, отдавна съм казал на Дафа практикуващите, че именно защото космосът преминава през Фа-коригиране, това място е станало центърът на Фа-коригирането и тук безброй Дафа практикуващи утвърждават Фа – и поради това времето бе удължено. Тогава, с други думи, именно Дафа го е запазил. С каква цел? Да се даде на хората още един шанс. Това място е било запазено, за да могат Дафа практикуващите да спасяват хора тук. Не гледайте само как продължаваме да понасяме трудности тук.

Някои ученици обявяват, че просто ще го понесат и ще изтърпят и повече. Достатъчно вече с „понасянето“! Колкото и трудна да е ситуацията, все още трябва да се справяте добре с трите неща. Спасяването на съзнателни същества – това е отговорност на Дафа практикуващите! Съвършенството на един Дафа практикуващ в никакъв случай не е само индивидуално Съвършенство. По-скоро трябва да е така, че в спасяването на съзнателни същества да сте повели безброй същества към Съвършенство. Това важи за всеки един от вас! (Аплодисменти) Тогава, ако случаят е такъв, помислете: през този исторически период не трябва ли да играем водещата роля?

Като ви води в проекта „Шен Юн“, Учителят в действителност ви предоставя модел. Направих „Шен Юн“ най-добрия спектакъл в света. Най-малкото сред сценичните изкуства, в сферата на изкуството, той играе водещата роля. А как тогава стоят нещата с другите ни проекти? Когато това, което правите, постигне просто малко успех, вие сте толкова доволни от себе си. Но играете ли водещата роля [в своята област]? Дори не сте успели да изиграете поддържаща роля, а някои играят ролята на клоуна! Това ли би трябвало да правят Дафа практикуващите? Това ли ви помоли да правите Учителят? Някои от нас казват: „Нямаме достатъчно средства, така че не можем да накараме проекта да потръгне.“ Но това се случва, защото не сте свършили добра работа по него. Не сте се отнесли към него като към нещо, което Дафа практикуващите наистина е нужно да направят – като към една истинска бизнес инициатива, която да се управлява. Една международна медийна компания не е смятана за крупна корпорация, ако няма няколкостотин милиона долара оборотен капитал. Разбира се, когато го поставям по този начин, някои хора несъмнено ще почувстват натиск. Не казвам, че е неприемливо, ако не го постигнете. Просто говоря за това от гледна точка на принципи и че трябва да подхождаме към нещата по този начин.

Защо някои хора имат толкова ограничено съзнание? Как е възможно мисленето им да е с толкова ограничен обхват? Ако медийната компания, която управлявате, може наистина да бъде добре установена в преобладаващото общество и наистина да стане световна медийна компания, помислете, няма ли тя да има огромно влияние върху изобличаването на злото и насочването на човечеството в положителна посока? И колко мощна би била в спасяването на съзнателните същества? Вие не сте постигнали това и вместо това често се надявате обикновените медии да направят нещо за нас! Медиите на обикновените хора няма да направят това за вас, тъй като те не са управлявани от Дафа практикуващи. Вие сте тези, които утвърждават Фа, а не обикновените хора. Така че това е въпросът. Понякога искате медиите на обикновените хора да направят нещо за вас, а те правят обратното, нали?

Ще кажа малко повече по темата за „Шен Юн“. Много ученици имат представата, че Учителят е този, който ръководи този проект. В действителност Учителят ви дава пример, докато много други неща трябва да се направят от вас. Но аз имам план за развитието на „Шен Юн“ на всяка една стъпка.

В началото превръщането на една компания за сценични изкуства в добре установена и добре позната в обществото не е малко постижение. И това важеше особено за нас, тъй като ние сме китайци, етническо малцинство в САЩ. Дори американски компании за сценични изкуства се нуждаят от десетилетия, за да постигнат признание в обществото и да излязат от трудната фаза. Така че какво щяхме да правим? Ето защо Учителят помоли много от Дафа практикуващите от всяка област да се включат, активно да работят съвместно над това и да направят „Шен Юн“ голям хит. И това е една от причините [за неговия успех].

Друга причина е, че трябваше да подсигурим качеството на програмата. Ето защо наблюдавах отблизо директния ефект, който оказваме над публиката. Хореографът има склонност да гледа ефекта по отношение на танца и му е трудно да обърне внимание как го вижда публиката. Диригентът има склонност да се фокусира върху изпълнението на оркестъра. А тези, които се занимават с осветлението или звука, по същия начин са склонни да имат свои собствени, частични роли над нещата. Аз съм различен. Гледам директно какъв ефект има цялото нещо върху публиката и дали използваната сила в различните моменти за всеки един компонент е в подходяща степен, така че да се подсигури, че цялостното изпълнение постига желания ефект за публиката.

Така благодарение на повишаването на качеството на програмата и общите усилия на практикуващите повсеместно, и на това, че тези неща се правят от самоусъвършенстващи се, всичко представено е чиста доброта и красота и освен това носи в себе си силната положителна енергия на самоусъвършенстващите се. В крайна сметка Дафа практикуващите дойдоха тук, за да спасяват съзнателни същества, така че каквото и да правят Дафа практикуващите, не трябва да бъде напразно и трябва да носим отговорност за спасяването на хората. Разбира се, тези неща се проявяват много видно в спектакъла. Много хора от публиката могат да почувстват или видят, че божествени същества участват на сцената. За другите проекти, над които работят Дафа практикуващите, в действителност трябва да важи същото: трябва да работите усърдно и да вършите добра работа. Вижте как само за няколко кратки години „Шен Юн“ се превърна в сензация.

В действителност „Шен Юн“ се появи с гръм и трясък още през първата си година, като тогава хората го нарекоха „чудо“. Първоначално планирах да имаме две различни продукции всяка година. Едната беше „Празнични чудеса“, което щеше да бъде спектакъл, провеждан в коледния сезон. И щеше да има една и за Китайската нова година. Така щеше да има две различни продукции всяка година. Но тъй като времето ни беше твърде ограничено и това не можеше да се изпълни, сега имаме само един спектакъл. Само за няколко години постигнахме забележителен ефект. Това е заради сътрудничеството на Дафа практикуващите и поради много други фактори.

Казах на главния координатор на телевизионния канал, че ако една медийна компания не взема насериозно професионалното развитие на своя персонал, няма да е способна да подобри качеството на продукта си и нивото на професионализъм няма да бъде на необходимото ниво, което е неприемливо. За всяка широкомащабна медийна дейност това е нещо, на което трябва да се наблегне.

Когато стартирахме „Шен Юн“, прецених, че ако искаме „Шен Юн“ да бъде номер едно, тогава първото, което трябва да направим, е да развием неговите изпълнители. Така че основах училище, за да разреша напълно въпроса с изпълнителите. Бяхме бързи и за много кратко време обучихме нашите танцьори. По онова време тяхната техника не беше толкова напреднала, колкото е днес; сега тя става все по-великолепна. Много от нашите изпълнители станаха танцьори от световна класа. (Аплодисменти) Ето защо представленията ни могат да имат толкова голям ефект. Ние ставаме все по-професионални и в други отношения. Разбира се, оркестрите на „Шен Юн“ също се подобряват значително. Ще направя и оркестрите от световна класа. (Аплодисменти) И ще удържа на думата си. (Учителят се подсмихва, публиката аплодира) Работим усилено над това. Миналата година трите наши оркестъра се обединиха за симфоничен концерт, който се състоя в „Карнеги Хол“ в Ню Йорк. Той мина чудесно и членовете на оркестъра придобиха нова увереност. Оркестрите несъмнено също ще са успешни.

Моето участие в „Шен Юн“ е в действителност с цел да покажа на всеки проект как Учителят прави нещата. Също така имам наум и друга идея. Тъй като във всеки регион твърде много практикуващи се занимават с промотирането на „Шен Юн“, това влияе на други проекти. Тази ситуация трябва да се промени. Нещата вече се промениха много. През последния сезон не участваха много хора. Много региони сега са способни да използват много малко хора. Казах на нюйоркския регион да намали броя на използваните хора. Когато имате хиляди, които работят по продажбата на билети, накрая няма могъща добродетел, тъй като броят на зрителите е ограничен. В някои региони само трима или четирима души успяха да организират няколко представления, всички от които бяха напълно разпродадени. Помислете, колко велика е тази добродетел! Така че във времето, което предстои, ще бъдат използвани все по-малко хора. Освен това бяха направени някои пресмятания и на много места сценарият е един и същ: над осемдесет процента от публиката е дошла, след като е видяла реклама. Така че е необходимо да използваме само малък брой хора и да се справим добре в рекламата, и ще сме готови. Това е посоката, в която вървим.

Това, за което говорих току-що, са две конкретни неща. Чух, че част от хората в публиката тук са от континентален Китай. Някои ученици са ме чували да преподавам Фа, но мнозинството от хората от континентален Китай никога не са ме чували да го правя и знам, че на тях трудно им се удава възможност да видят Учителя. Така че ще поговоря още малко. (Ентусиазирани аплодисменти)

Нека използваме обичайния подход, при който Учителят отговаря на въпроси. (Аплодисменти) Сега можете да започнете да предавате бележките си с въпроси.

Ако седна, няма да можете да ме виждате така добре, така че мисля да продължа да стоя прав. (Аплодисменти)

Добре, подайте ми въпросите.

Опитвайте се да задавате само свързани със самоусъвършенстването въпроси. Колкото до това, че не се чувствате добре тук и там... (публиката сe смее) Виждате ли – всички се смеят. Това са изпитания, които трябва да преминете сами.

Практикуващ: Какво да правят в ежедневието си Дафа практикуващите по отношение на храните в днешния свят, които са били замърсени от индустриалните процеси? (Всеки се смее) (Учителят се подсмихва)

Учителят: Това наистина е проблем в наши дни. Науката на хората е доста повърхностна. На пръв поглед изглежда, че генетичното модифициране може да намали щетите от вредителите по посевите, както и дори да увеличи добивите. Но в действителност този свят е създаден от божествени същества и те са създали храната на хората. Предопределено е да има нормален кръговрат сред нещата в природата и в човешкото тяло, при който всеки елемент използва следващия. И в хода на циркулацията нещата могат да се издигат до по-високи нива. Цялата Вселена е една циркулираща система. Ако нещата тук се отклонят от нормата и станат нечисти, това ще окаже влияние не само върху човешкото общество, но и върху обществата на по-високи нива. И в допълнение отклонилите се от нормата неща могат да предизвикат деформация на човешкото тяло.

Казах ви преди, че човечеството всъщност е преминало през два земни цикъла. Когато достигнало последния период на предишната Земя, хората изглеждали гротескно. Едни имали големи глави, други къси крака, на някои едната ръка била по-дълга от другата, а други имали изкривени черти на лицето. В резултат на отравянето станали уродливи и деформирани. Това било причинено от генетичното модифициране и индустриалното замърсяване.

Дафа практикуващите са самоусъвършенстващи се. Повърхностното тяло на съвременния човек е поначало замърсено. И освен това на повърхността има много карма. В процеса на самоусъвършенстване следва да премахнете тези лоши неща и да пречистите съзнанието и тялото си. Това, което е недостатъчно или повредено, може дори да се компенсира. Когато се завърнете до позицията си, трябва да отговорите на стандарта за божествено тяло. Така че в това отношение не би следвало да има проблеми. Стига да се самоусъвършенствате, това не представлява проблем. Телата на възрастните, физически зрели хора, няма да се деформират веднага, но [тези храни] могат да предизвикат косопад. Влиянието е незначително. Влиянието върху бъдещите поколения обаче е огромно. Но стига човек да е самоусъвършенстващ се, независимо дали дете или възрастен, в действителност този проблем е в процес на разрешаване; вашето тяло, било то замърсено или не, е преобразувано.

Практикуващ: Ние сме практикуващи от Тайван, които получиха Фа преди много години. Заедно със съпруга ми, който също е практикуващ, вярваме в Учителя и Фа и опитваме да се справяме с трите неща добре. Знам, че Дафа не е за лечение на болести и че клетките на самоусъвършенстващите се се преобразуват от високо-енергийна материя. Въпреки това все още страдам от подагра. Започна преди да получа Фа. В последно време ставите ме болят много. (Хората се смеят)

Учителят: (Подсмихва се) Самоусъвършенстващите се знаят, че стига да бъдете прилежни, в тялото ви ще настъпват промени и Учителят ще настрои нещата за вас. Това не се извършва от човешкото тяло на Учителя тук. Прави се от Фашъните на Учителя. Ако проблемът не е бил излекуван, откакто сте започнали самоусъвършенстването, настина трябва да се опитате да откриете Шиншин проблемите в себе си, вижте дали нямате някаква привързаност и разберете в кои аспекти трябва да се самоусъвършенствате по-добре. Това наистина е въпрос на вашето лично самоусъвършенстване. (Аплодисменти)

Практикуващ: Поздрави от Дафа практикуващите в областта на планината Пиндин в провинция Хенан.

Учителят: (Подсмихва се) Нека да не изпращаме повече поздравления. Учителят знае как се чувствате.

Практикуващ: Ние сме Дафа практикуващи на възраст и неотдавна пристигнахме в САЩ. Винаги толкова много сме искали да Ви видим и да Ви чуем да преподавате Фа, но поради много причини нямахме възможност да осъществим това наше желание. Затова помолихме практикуващ, който ще посети Фа-конференцията, да предаде нашите поздрави. Дафа практикуващи от град Чангша.

Учителят: Няма нужда да ми ги изпращате. Учителят знае. (Учителят се смее)

Практикуващ: Учителю, моля, седнете докато преподавате Фа. Стоите прав вече час...

Учителят: Няма проблем.

Практикуващ: Не успяхме да резервираме най-престижното място в Тайпе – Националния театър, за представленията на „Шен Юн“. Дали причината е в това, че не сме се постарали достатъчно?

Учителят: Има някои добри театри в Тайван, които не са в Тайпе. Но изглежда, че нито един от театрите в Тайпе не е толкова добър. Дори в Националния театър могат да седнат само деветстотин и няколко души, така че наистина няма значение дали ще го наемем, или не. Така че не помолих хората да настояват да го наемем.

Практикуващ: Начинът, по който тайванското издание на „Епок Таймс“ разобличава злата партия, изглежда не се харесва много. В момента той не е широко приет от хората в Тайван. Бихте ли ми казали какво е необходимо да направя?

Учителят: Можете да им дадете някои предложения. Това вероятно е всичко, което можете да направите. (Учителят се подсмихва)

Практикуващ: Точно колко съзнателни същества сме спасили? Какъв е процентът?

Учителят: Колко души са се отказали от партията? Почти всички хора, на които сте разяснили фактите, са сред бройката на тези, които са се отказали от партията. Но няма гаранция, че всеки човек, който се е отказал от партията, никога няма да се въвлече в преследването на Дафа практикуващите. При все това някои хора наистина са се отказали от сърце. Но какъвто и да е случаят, когато някой изрази намерението си [да се откаже], божествени същества ще помогнат в разрешаването на свързаните с това въпроси. До този момент сто и тридесет милиона китайци са се отказали от партията, но злата ККП няма толкова много членове. В броя са включени хора, отказали се от партията, [Младежката комунистическа] лига, Младите пионери, както и пенсионери.

Практикуващ: По-рано в Китай не се справях добре с разясняването на фактите и с личното самоусъвършенстване. През тези години, откакто живея извън Китай, си мисля често за хората, на които съм изпуснал шанса да разясня истината, а е трябвало. Надявам се, че ще мога да компенсирам за загубите, като се върна обратно и им разясня истината. Но думата „страх“ е винаги в съзнанието ми.

Учителят: Ако в самоусъвършенстването човек може да бъде непоклатим, уверен и открит, тогава със сигурност намесата ще бъде малко. Не си мислете: „Добре, ако Учителят го каже, тогава ще отида.“ Ами ако ви арестуват, щом се върнете там? Говорейки за нещата от гледна точка на самоусъвършенстването, наистина не трябва имате страх в съзнанието си, а да бъдете уверени и открити, да правите каквото трябва, да продължавате по пътя към божественото по благороден и достоен начин и да не се страхувате. Полицаите са също същества, които очакват спасение. „Ако дойдат, ще им разясня истината“ – наистина има някои Дафа практикуващи, които са действали по този начин. Те са спечелили възхищението на полицаите, които на тръгване дори им казват: „Да се пазите!“ Просто удивително. (Аплодисменти) Но сега, когато сте извън Китай, просто се справяйте с това, което трябва да правите, и то е същото.

Практикуващ: Здравейте Учителю. Разбирам, че Фа-принципът на „безусловното съдействие“ означава, че трябва да изпълняваме каквото каже координаторът. Въпросът ми е, ако в решаващия за един проект момент координаторът не каже какво да се направи, как да съдействаме тогава? (Публиката се смее)

Учителят: Понякога координаторът първо ще чуе идеите на останалите, преди да реши коя е добра за възприемане. Това се случва. Но има някои хора на отговорни позиции, които никога нямат мнение относно нещата. Те никога нямат идеи и никога не влагат сърцето си в тях. Това наистина е крайно недостатъчно. Учителят ви е поверил толкова много Дафа практикуващи и очаква да ги водите добре. Така че това е нещо, което трябва да правите, и е ваша отговорност. Ако не се справите добре с нея, това е директно свързано с вашето самоусъвършенстване.

Практикуващ: Фа-принципът на „безусловното съдействие“ включва ли още, че в решаващия за един проект момент координаторът трябва да има куража да реши посоката на този проект?

Учителят: Разбира се, че е така – как иначе биха могли да бъдат използвани които и да било от добрите ви идеи?

Когато започнахме да работим над „Шен Юн“, имаше немалко Дафа практикуващи, които се занимаваха с изкуство. Един ми казваше: „Учителю, трябва да го направим по този начин“, а друг твърдеше същото за своята собствена идея. Някой казваше, че едно нещо е по един начин, докато друг ми казваше нещо различно. Всички звучаха убедително и дори предоставяха много примери. Почти всеки ден имаше хора, които ми споделяха идеите си. Мислех си следното: „Аз съм този, който прави това, така че никой и никакви думи не могат да се намесят и знам много добре как трябва да го направя. Ако това е координаторът на някой обикновен проект, наистина няма да може да издържи.“ Да, някои наистина бяха много настойчиви и действително беше трудно да се държат на разстояние. Но ако вие като координатор не сте концентрирани в посоката си, наистина няма да сте способни да свършите нищо.

Практикуващ: Понастоящем някои страни все още не са последвали изискванията на „Шен Юн“ в управлението на финансите. Би ли поговорил Учителят отново за това?

Учителят: Ще бъде проведена среща за „Шен Юн“ и това са неща, които трябва да бъдат направени добре. От Дафа практикуващите се очаква да приемат този вид [парични] неща леко, тъй като самоусъвършенстването е на първо място. Но ако този вид проблеми се случват, тогава е трудно да се самоусъвършенствате. Старите сили несъмнено ще ви накарат да заплатите за това и това ще бъде изпитание, което няма да можете да преминете. Бъдете сигурни да не правите тази грешка.

Ако условията не са подходящи, ако определени ученици просто станат неразумни или ако други проекти са изправени пред затруднения и вие злоупотребите с финансовите средства [за „Шен Юн“], тогава това е ужасен проблем. Причината е, че докато вие, Дафа практикуващите, утвърждавате Фа или работите по проект, вие сте в процеса на постигане на Съвършенство и вървите по пътя на самоусъвършенстването, и така трябва сами да разрешавате всички предизвикателства, пред които се изправяте, за да се брои това като преминаване през изпитание, нали? Когато го издържите, това е велика добродетел. Ако използвате парите на другите или присвоите чужди пари или средствата за „Шен Юн“, тогава е различно: без значение какво правите за проекта, няма да има велика добродетел. И старите сили ще се възползват от вашия проблем: „Помагате ли на учителя си да коригира Фа или вашият учител е този, който ви помага?“ Още повече, че присвояването на средства без хората да знаят, или третирането на парите като собствени, е наистина основно табу в самоусъвършенстването – един изключително сериозен проблем. Така че понякога си мисля: бъдете сигурни да не правите никакви подобни грешки. Учителят няма да набляга прекалено на тези неща и лично за мен не е толкова важно. Но наистина съм обезпокоен, че който направи такива грешки, ще е прекарал всички тези години на самоусъвършенстване напразно. Старите сили не ги е грижа дали сте дългогодишен ученик, нов ученик или координатор – те могат просто да ви унищожат, независимо от това.

Разбира се, всички вие в действителност сте се справили наистина добре и всеки е развълнуван, когато види успеха на „Шен Юн“, който е мощен в спасяването на хората. В съзнанията си всички подкрепяте „Шен Юн“. Знам, че всички мислите по този начин.

Практикуващ: Дафа практикуващите от Шиан изпращат поздрави на Учителя.

Учителят: Благодаря на всички. Няма нужда да ми изпращате повече поздравления.

Практикуващ: Аз съм репортер за тайванското издание на „Епок Таймс“. Тази година попаднахме на хора от континентален Китай от всички сфери на живота, които бяха дошли специално да видят представлението на „Шен Юн“. Те не само бяха трогнати, но също искаха да изпратят почитанията си към милосърдния и величествен Учител Ли Хонгджъ и да предадат най-голямото си възхищение. Те искрено се надяват, че Учителят ще може да се върне в Китай и че „Шен Юн“ скоро ще се завърне в родината на божествено предадената култура.

Учителят: Благодаря им. Наистина искам „Шен Юн“ да се представи в континентален Китай. (Аплодисменти) Нека видим дали има достатъчно време. Ако трябва да идем в континентален Китай, тогава три и дори четири трупи няма да са достатъчни. Някой от компанията онзи ден пресмяташе, че ако имаме три трупи, които да изнасят представления в Китай, ще отнеме 60 години само Дафа практикуващите да видят спектакъла – да го видят всички те. (Аплодисменти) Така че тази публика би била огромна. Разбира се, тъй като искаме да спасим съзнателни същества, ни е нужно повече обикновени хора да отидат да го видят.

Практикуващ: От името на Дафа практикуващите от Пекин и Тянджин в Китай изпращам поздрави на Учителя и му се покланям.

Учителят: Благодаря на всички ви. Няма нужда да продължавате да ми изпращате поздравления.

Практикуващ: (Учителят: Няма да ви чета поздравленията към мен в началото.) Аз съм Дафа практикуващ от Чанчун. Ние не се притесняваме от студа или изключителната горещина, нито от вятър или дъжд. Упорстваме в изпращането на праведни мисли. Докато преследването не е спряло, праведните ни мисли няма да спрат и ще правим трите неща добре. Учителю, моля, бъдете сигурен в това.

Учителят: Благодаря на всички ви. (Аплодисменти) Практикуващите от моя роден град са се справили наистина добре. (Аплодисменти)

Практикуващ: (Учителят: Хм, какво да правя тук? Още поздрави. Да ги прочета ли?) Дафа практикуващите от община Йонлин на окръг Шинбин в град Фушун, провинция Ляонин, изпращат поздравления на състрадателния, величествен Учител.

Учителят: Благодаря на всички ви.

Практикуващ: Как би трябвало да разясняваме по-добре истината за преследването пред западните медии и организациите за човешки права?

Учителят: Разясняването на истината – това е нещо, което можете да правите навсякъде и пред всеки. Не се прицелвайте конкретно към някое правителство, организация и т. н. Недейте да имате това мислене. Често именно въз основа на такова мислене пътят ви се блокира. Както знаете, ние спасяваме хора. И какво е това, което спасяваме, когато спасяваме хора? Тяхното съзнание. Така че просто се насочете към съзнанието, към индивида. Не се насочвайте към организация или субект. Ако наистина искате да се насочите към някоя организация и да им разясните истината, можете да го направите. Но за да постигнете истински резултати в спасяването на хора, трябва да бъдете отворени за разясняването на истината на всеки. Можете да разяснявате истината на хора с всякакъв социален статус. Всички съзнателни същества чакат.

Практикуващ: Не съм сигурен как да разоблича и същевременно да се справя състрадателно с хората, които отдавна се представят за практикуващи, докато са сред Дафа практикуващите и умишлено забъркват неприятности сред нас.

Учителят: Наистина, някои хора мислят, че Дафа е нещо добро и не искат да го напуснат, но не се самоусъвършенстват и в действителност забъркват неприятности. Те не го осъзнават. А на някои ученици, които имат силно човешко мислене, дори им харесва да слушат това, което казват. Те привличат група хора и говорят пред тях, като всичко, което казват, е човешко разбиране и не е базирано на Фа. Те наистина забъркват неприятности. Към тези, които не са прилежни, но чувстват, че Дафа е нещо добро и без което не могат да живеят: надявам се да не пропуснете тази възможност след безбройни векове; надявам се да можете да започнете наистина, солидно да се самоусъвършенствате и да спечелите донякъде от това; и само тогава няма да сте пропилели времето, прекарано сред Дафа практикуващите.

Практикуващ: Ако един Дафа практикуващ не се е самоусъвършенствал добре, това означава ли, че без значение колко много прави, той няма да постигне целта на спасяване на съзнателни същества?

Учителят: Не, ситуацията не е такава. В действителност, това ми напомня за един принцип. Някои хора – и особено много хора от континентален Китай – биха казали: „След като не си се справил добре, не може да намираш грешки в мен.“ Тези думи може да ви звучат правилно. „Наистина, след като се справиш добре, тогава може да ме критикуваш.“ Това всъщност не е правилно. Никой не е съвършен. Вероятно този човек изостава в едно отношение, но може би в други отношения е малко по-добър. Който и да е човекът, щом това, което казва, е правилно, би трябвало да го послушате. Няма значение дали го смятате за добър или за лош човек. Само този начин е правилен. Така че, без значение дали чувствате, че сте се справили добре в самоусъвършенстването, или не, все още трябва да отидете и да вършите неща за разясняване на истината. (Аплодисменти)

Практикуващ: Всички Дафа практикуващи от град Тангшан, провинция Хебей, изпращат поздрави на Учителя. От 20 юли 1999 г. това винаги е била една от най-тежко преследваните области в цялата страна. А миналата година имаше две вълни на широкомащабно преследване, които доведоха до огромни загуби за съзнателните същества. Би ли могъл Учителят да ни осветли по този въпрос?

Учителят: Ако ще говоря за това, има просто твърде много такива неща. Те в действителност са по този начин в целия континентален Китай. Както обаче Учителят каза току-що, ако нашите Дафа практикуващи имат по-силни праведни мисли, способни са да действат както един самоусъвършенстващ се би действал в преследването, и имат по-малко човешки привързаности, тогава ще има по-малко преследване.

Колкото повече са човешките привързаности, толкова повече са неприятностите. Някои хора все още не си научават уроците. Скоро след като излязат от трудовия лагер, отново се появяват всякакви човешки мисли, включително привързаността към самоизтъкване. Тогава това ще доведе до проблеми, нали? Не само че този човек ще страда заради това, но то ще повлияе и на цялата среда. Ето защо, ако всеки Дафа практикуващ съумееше да се справя добре, казвам ви, че преследването нямаше да продължава и щеше отдавна да е приключило. (Аплодисменти)

Практикуващ: В някои области човекът, отговорен за Дафа асоциацията, едновременно с това е отговорен и за много други неща, като „Епок Таймс“, НТДТВ, Дафа асоциацията и групи за разясняване на истината. Трябва да се съветваме с него за всичко.

Учителят: Действително, ето как е в някои райони. Ако това наистина се дължи на липсата на човешки ресурси, тогава няма какво да се критикува. Но в някои райони е наистина проблематично. Дори аз си мисля: ако някой можеше да заеме мястото ми, не бих работил по „Шен Юн“. В утвърждаването на Фа трябва да позволите на всеки Дафа практикуващ да извърви собствения си път и да му дадете [шансове] за велика добродетел. Ако пазите твърде много неща за себе си, в действителност е възможно да не ги свършите добре. Разглеждайки го от друг ъгъл, не са ли привързаности това, което ви е накарало да правите нещата по този начин? Тогава това всъщност е проблем в самоусъвършенстването, който не сте преодолели. В моя случай, аз съм готов да пусна нещата. Мога да пусна каквото и да било. Така или иначе, тези неща имат за цел да каляват хората, така че защо не ги пуснете? Всички вие сте самоусъвършенстващи се и с Фа тук от какво има да се страхувате? Готов съм да предам какво и да било на другите, така че защо да не можете и вие? Целта ми е да каля хората, така че защо не позволите на другите хора да го направят? (Аплодисменти)

Практикуващ: Учителят липсва на Дафа практикуващите от провинция Хъйлундзян. Ние ще преодолеем всяка трудност и ще се справяме с трите неща добре. Под личното напътствие на Учителя „Шен Юн“ е станало най-доброто представление в света. Разбирането ни е, че сега трябва да се отнасяме към него чрез най-високите ни стандарти.

Учителят: О, вие говорите за DVD-тата за „Шен Юн“. Дафа практикуващите в континентален Китай искат да направят елегантни опаковки за тях. Направете го според вашите способности и възможности. Тъй като много практикуващи все още преживяват много трудности, ако всеки го правеше по този начин, това би повлияло на нормалното ви ежедневие. Някои практикуващи биха се отказали от храна и вода, за да помогнат финансово. Нека не създаваме трудности за нашите практикуващи. Както вероятно знаете, „Шен Юн“ и Планината никога не са приемали дарения от обикновените практикуващи. Но винаги има такива, които даряват, и ние винаги трябва да го отказваме. Приемаме дарения само от онези, които са бизнесмени или доста богати. Не приемаме дарения от другите, които са на обикновена работа.

Практикуващ: При обстоятелствата в Китай, как да направим разликата между разумния подход и наличието на страх?

Учителят: В обстановката в континентален Китай, ако можете наистина да нямате никакъв страх, бих казал, че това е наистина забележително. Атмосферата на терор в действителност бе замислена от старите сили и е направена въз основа на сегашните обстоятелства на Дафа практикуващите. Да предположим, че нямате страх – те ще си помислят, че тази [обстановка] не може да изпитва хората достатъчно. Ако нямате страх, те щяха да са направили всичко напразно, нали? Просто искат да ви уплашат и да видят дали в тази ужасна среда ще се осмелите да работите по спасяването на хора. Ето какво са направили.

Праведните мисли на някои ученици са по-силни, така че те имат по-малко страх и се държат по-уверено, праведно и по достоен начин. Някои хора изпитват повече страх, така че не се справят толкова добре. Има много малък брой хора, които са напълно без страх. В райони, където нещата не са толкова напрегнати, има повече такива хора. Но на местата, където има много зло и натиск, има много малко от тях. Не става въпрос, че ако имате страх, не сте годни. Става въпрос за преодоляване на страховете ви и да се опитвате да правите трите неща добре с по-силни праведни мисли, и това е изключително. (Аплодисменти) Обективно погледнато, независимо колко изплашени може да сте, ако когато изправени пред отговорността за спасяването на съзнателни същества чувствате, че трябва да предприемете действия, да отидете да спасявате хора, то това е забележително.

Практикуващ: Сега има много хора, които все още не са спасени. Мога ли да помоля Учителя да ни разкаже повече за важността от използването на времето по най-добрия начин, за да се разяснява истината и да се поощряват „трите оттегляния“?

Учителят: Не мисля, че е необходимо да се казва твърде много за важността на това, нали? Спасяването на хора е ваша отговорност и е нещо, което всеки Дафа практикуващ трябва да прави. Може да кажете: „Самоусъвършенствах се доста добре. Чета книгата всеки ден и правя упражненията от дълго време.“ Но бих казал, че това не е самоусъвършенстването на Дафа практикуващия от периода на Фа-коригирането; вие не сте се самоусъвършенствали. И защо е така? Защото Дафа практикуващите не са монасите от миналото, които търсеха само лично Съвършенство. Дафа практикуващите имат мисия и ето защо се наричате „Дафа практикуващи“. Вашата цел не е личното ви Съвършенство. Целта ви е да поведете голяма група от животи към Съвършенство. Така че трябва да отидете и направите това. (Аплодисменти)

Практикуващ: Състоянието на съзнанията на самоусъвършенстващите се, които са преминали през злото преследване, и на тези, които са живели извън Китай за известно време, са различни.

Учителят: Наистина. Забелязал съм при хора, които идват от континентален Китай в Америка, че когато вървят по улицата и видят западните полицаи, те все още изглежда се страхуват. И когато произнасят думите „Фалун Гонг“, се притесняват какво ще си помислят другите. В тях все още има много страх. Понеже са били при тези обстоятелства [в Китай] за дълго време, те са си взаимодействали по анормални начини и тъй като поведението и мисленето на хората там идват от културата на злата партия, има разлика в начина, по който тези хора действат.

Дафа практикуващите, които живеят извън Китай, вече забравят, след като са живели тук дълго време, кое е различното при хората в Китай. И особено през тези години разликата е дори по-голяма. Така че се чудят: „Как така хората, които идват от континенталната част, са толкова странни?“ В частност, когато се страхувате вътре в себе си, учениците извън Китай усещат, че увъртате, когато говорите. Това ги кара да се чудят, дали човекът не е шпионин. Наистина се чувстват по този начин. Често им казвам как в континенталната част, след дълго време на репресии и дълго време в средата на партийната култура, хората стават такива и не смеят да споделят мислите си с никого. Това не е нормално. Причината е, че в това китайско общество ще се възползват от недостатъците или грешките на хората и ще бъдете заклеймени и атакувани. Извън Китай няма нищо такова, нито някога е имало в историята на човешкия род. Само в обществото на злата партия е по този начин. Извън Китай, когато двама души, които дори не се познават, са заедно, те ще разкажат на другия всичко за семействата си, много открито и естествено.

Понякога тези от континенталната част смятат, че хората зад граница са твърде наивни, дори разказвайки на другите всичко по семейните си въпроси. Но това е нормално човешко поведение, нали? Това е така, понеже хората в Китай са били объркани от културата на тази злонамерена партия, от това общество; и е в резултат на това, че са преминали през тамошните политически движения. Те постоянно прикриват мислите си и се страхуват от всичко. Мракобесната ККП е наистина просто твърде зла! (Аплодисменти)

Практикуващ: Практикуващите в Англия продължават да протестират мирно пред китайското консулство вече повече от десетилетие. Понастоящем мненията им за това са раздвоени.

Учителят: Това, което мисля е, че какъвто и да е случаят, всяко едно нещо, което Дафа практикуващите правят, за да утвърждават Фа, Учителят го потвърждава. И това включва тихото седене пред консулството, помагането на хората по света да се пробудят и да разберат и позволяването на минувачите да видят, че тези хора са преследвани. Това е разобличаване на злото. Мисля, че това, което сте направили, е чудесно и то трябва да бъде правено. (Аплодисменти) Одобрявах този подход през цялото време. И хората ще забележат, че пред консулството на никоя друга държава това не се случва. Случва се само на мошеническия режим на злонамерената ККП. Винаги съм одобрявал този подход.

Практикуващ: В континенталната част, когато тялото на един практикуващ не е добре, в повечето случаи е защото старите сили преследват този човек и ние всички работим срещу това с праведни мисли и се вглеждаме навътре. След излизане от Китай, когато тялото на един практикуващ не е добре, го приписват на елиминирането на карма. Нямам добро разбиране за това от гледна точка на Фа-принципите.

Учителят: В зла обстановка, особено в Китай, има много зло в други измерения и то ви преследва. Извън Китай няма толкова много зли фактори и напрежението липсва. Понастоящем, било то елиминиране на карма или намеса от зли фактори, всичко това е работа на старите сили. Едно и също е – те просто са наричани с различни имена. Аз съм против всичко, което правят старите сили. Не приемам нищо от него. И дори още по-малко Дафа практикуващите трябва да бъдат карани да понасят такова страдание. (Аплодисменти)

Практикуващ: Получих Фа през 2010 г. Днес за първи път съм на Фа-конференция и сега имам привилегията да видя Учителя лично. Позволете ми да представя сестра ми и нейната дъщеря при предаването на поздрави към Учителя.

Учителят: Благодаря ви, благодаря ви. Учителят знае.

Практикуващ: Учителю, искам да попитам защо молбите за политическо убежище на някои практикуващи от континенталната част, които са били жестоко преследвани и които са дошли в САЩ, са отхвърляни?

Учителят: Има две причини. Първата е, че вероятно има неща в Китай, които би трябвало да направите, а все още не сте. Възможно е да има хора, които трябва да спасите, а все още не сте? Просто говоря въз основа на Фа-принципите. Не казвам, че това непременно е вашата ситуация. Друга причина е, че както знаете, служителите от имиграционната служба на САЩ са много директни, когато задават въпроси. Но когато ние, китайците, говорим, не сме директни. В континенталната част, когато основната идея е предадена, всички хора я разбират – „А, ето за какво ставало въпрос.“ Но хората в западното общество не мислят по този начин. Така нещата често не протичат много гладко и понякога това разстройва имиграционните служители. „Защо не ми давате точен отговор?“ Те си мислят, че говорите колебливо и неясно, понеже лъжете. Но вие не лъжете. Това идва от начина ви на изразяване или начина ви на мислене, от вашето разбиране или от вашите представи. Наистина има различия. Опитвайте се да отговаряте директно. Разбира се, има и друга причина, която е решаваща: състоянието в самоусъвършенстването на човек.

Практикуващ: Ако медийната компания наема обикновени хора за някои задачи, дали добрите идеи, получени в хода на съвместната работа на Дафа практикуващите, ще „изтекат“ в обществото на обикновените хора?

Учителят: Ако вашите способности в областта на рекламата са ограничени и наемете обикновени хора да работят по рекламата или маркетинга, тогава може и да не е голям проблем. Но по отношение на другите неща, ако [непрактикуващият] е в същия офис, то това може да е голям проблем. Доста вероятно е много хора да предположат, че той е Дафа практикуващ, и да не са внимателни какво казват. Разбира се, тогава ще има разлика в разбирането на нещата. А ако има проблеми с предисторията на човека, тогава това ще доведе до по-големи неприятности. Злата партия смята всяка информация за Фалун Гонг за „разузнаване“. Така че тези неща са сложни. Ако наемате хора от обикновеното общество, нека не са заедно с вас. Сложете ги отделно. По този начин Дафа практикуващите ще знаят, че тези хора не са практикуващи, а онези са Дафа практикуващи. В противен случай те ще се смесят.

Практикуващ: Аз съм Дафа практикуващ от Североизточен Китай. Много Дафа практикуващи все още са преследвани в китайските затвори и трудови лагери. Какво трябва да направим, за да сме по-ефективни в спасяването на нашите побратими практикуващи?

Учителят: Всеки човек има собствен път на самоусъвършенстване. Като Дафа практикуващи е нормално да мислите как да помогнете на другите практикуващи да страдат по-малко от преследването. Но колкото до това как конкретно да го направите, състоянието в самоусъвършенстването на дадения човек започва да играе роля. Ако състоянието му в самоусъвършенстването е добро, ще бъде лесно да му се помогне; ако състоянието му се е отклонило, няма да е лесно да му се помогне. Мога само да кажа, че трябва да опитате да дадете най-доброто от себе си в рамките на вашите възможности, за да направите каквото трябва. В действителност Дафа практикуващите по света работят над това. Те изобличават злото и го ограничават.

Практикуващ: Как Дафа практикуващите да оползотворят добре медиите в обществото?

Учителят: Да оползотворите добре медиите на обикновените хора? Нека го поставя по този начин: делата на Дафа практикуващите са дела, с които ние трябва да се справяме – трябва самите ние да ги изпълним. Ако разчитате на обикновените медии да ги свършат, великата добродетел на тази медийна копания би била твърде огромна. Както знаете, някои вестници имат огромно влияние. Ако някой вестник разкрие истината за преследването на Фалун Гонг и покрие цялото нещо от А до Я с голяма яснота, ще помислите, че това несъмнено е нещо добро. Много хора ще сметнат, че това е просто чудесно. Но старите сили абсолютно няма да се съгласят с това, тъй като то би разрушило средата, която са аранжирали. Те абсолютно ще се противопоставят на нещо, което вреди на предполагаемата „среда“, за която вярват, че подлага Дафа практикуващите на изпитание. Ето защо медиите на обикновените хора не отразяваха това през всичките тези години. Отдавна знаех за тези неща, така че никога не ви помолих да работите над това. Щом направите това, статията ще излезе негативна.

Разбира се, някои репортери са гледали „Шен Юн“ или са научили истината, докато са общували с Дафа практикуващите, и тези случаи са различни. Така че понякога ще има някой спорадичен репортаж за определени неща и това, разбира се, е чудесно, отлично. Може само да се каже, че този човек е изключителен и е избрал бъдеще за себе си. Това е единственият начин да се каже. Но ако искате такива неща да стават в голям мащаб или хората да отразяват нашата история в голяма дълбочина, това все още не се е случвало през тези години. Не че не сте способни да го направите или че Учителят не ви е позволил. Става въпрос, че старите сили ограничават обикновеното общество.

Практикуващ: Неотдавна в Хонконг имаше определена зла намеса. Това от човешките привързаности на мнозинството от Дафа практикуващите в Хонконг ли беше предизвикано? Или има други причини?

Учителят: Когато се натъкнете на проблеми, не се сочете с пръсти. Всеки трябва да го премисли спокойно. Хонконг е на челната линия за злата партия и сега е точно пред нейната паст. Когато изобличавате злото там, то е толкова изпълнено с омраза, че зъбите го болят [от скърцане] чак до корените. Щеше да е ненормално, ако [ККП] не беше извършила тези злини. Но Дафа практикуващите са удивителни. През всички тези години свършихте изключителна работа и успяхте да разобличите злото с огромна сила при тези обстоятелства. Въпреки че е толкова изпълнено с омраза, че чак зъбите го болят, то няма какво да стори. И в последния си пристъп на лудост дори вече не го е грижа за предполагаемата „една страна, две системи“ или за имиджа му. Хората по света видяха, че злата партия е загубила разсъдъка си и отново е полудяла с мръсните си трикове.

Сега трябва да действате спокойно и рационално. Това е място, аранжирано отпреди за разясняване на истината от Дафа практикуващите. Така че би ли могла подобна лудост да трае дълго? Не би могла. А старите сили го правят, за да се прицелват в определени човешки привързаности. Ако един човек има проблем, това е личен проблем в самоусъвършенстването. Но ако в самоусъвършенстването много хора имат проблеми, ще се появяват проблеми в по-широкомащабното състояние на нещата. Така че, когато се изправите пред нещо, трябва да останете спокойни. Учителят наблюдава този въпрос, наблюдавам и състоянията на съзнанията на Дафа практикуващите и как всеки човек се справя с тези неща.

Практикуващ: Някои хора разпространяват фалшиви Фа-лекции навсякъде. Как да се справяме с подобни неща, когато се натъкнем на тях?

Учителят: Като отделен индивид не ги слушайте, не ги гледайте и това е всичко. Защо хората все още са повлиявани от тези неща, когато знаят, че са фалшиви и че сайтът „Минхуей“ много пъти е съобщавал за това и е говорил за този проблем?

Нека помислим: каква е причината да се случват подобни неща сред нашите практикуващи? Не е ли това, защото на някои хора им харесва да слушат слухове? Това е привързаност, породена от човешко мислене. Така, целейки се в това човешко мислене, старите сили си мислят: „Ако не го накараме да падне лошо, няма да се промени и няма да се откаже от този начин на мислене. Трябва да го накараме да се препъне в това отношение.“ И така те карат тези хора да ходят и да разпространяват слухове. Самите хора, които разпространяват слухове, се интересуват от слуховете и ето защо го правят.

Не са ли се препъвали някои хора? Стояха паднали години наред и не можеха да се изправят. Накрая го осъзнаха и бяха изпълнени със съжаление. Учителят не признава такива неща, но понеже сте позволили на злото да се възползва от вашите грешки, то е посмяло да направи това. Ако можехте да се откажете от привързаността по-рано, нямаше да има такива загуби. Това е особено [важно], когато се самоусъвършенствате сред такава голяма група. Когато в миналото хората са се самоусъвършенствали, за да може някой да успее в самоусъвършенстването, се използвали различни подходи, които да се прицелват в различни човешки привързаности и да ги премахват. Когато Дафа практикуващите имат пропуски, злото се прицелва в привързаностите им и забърква неприятности. Понякога злото се прицелва в това, от което се страхувате, и го кара да се случи или предизвиква това, за което си мислите.

Практикуващ: Как можем да помогнем на практикуващи, които не са били усърдни или които са паднали, да се завърнат?

Учителят: Разяснете му фактите, точно както бихте направили с някой, който не е изучавал Фа. Това е така, защото щом веднъж е паднал, той вече дори няма да е способен да рецитира „Луню“ и няма да е в състояние да си припомня пасажи от Дафа книгите. Ако наистина иска да се завърне, трябва да започне да изучава наново. Той трябва да започне отначало.

Практикуващ: Някои Дафа практикуващи не обръщат особено внимание на направените промени на китайските йероглифи в книгата. Как могат такива книги да бъдат предадени на следващите поколения?

Учителят: Учителят ще се погрижи за нещата за следващите поколения. Но Дафа практикуващите трябва да се справят добре с това, което се очаква да правят.

Практикуващ: Има няколко практикуващи от Китай, които работят много усърдно, но са силно привързани към собствените си разбирания.

Учителят: Наистина. Защо преследването е толкова жестоко в континенталната част? Една причина е, че човешкото мислене на някои хора е твърде силно. Казвал съм, че когато работите заедно в група, ничия идея не може да е напълно перфектна. Обществото постоянно се променя, както и състоянието на нещата. И не е ли истина, че хората смятат едно нещо за модно днес, а утре – друго. Това е общество в постоянно движение. Така че не настоявайте, че собствените ви идеи са толкова добри. Докато нещо способства изпълнението на задачата, давайте и работете усилено заедно над него. Ако смятате, че нещо не е идеално в някое отношение, и дадете всичко от себе си, за да го подобрите, тогава това е забележително – ето какво искат да видят божествените същества и ето какво трябва да прави един самоусъвършенстващ се. (Аплодисменти) Не става въпрос за това, коя или чия идея е перфектна или забележителна. Може да сте спечелили спора, но именно на това се противопоставят божествените същества и Учителят също не иска да го вижда. И освен това, старите сили смятат, че колкото по-малко завършена е [една идея], толкова по-добре. Защото по този начин, когато действате по нея и всякакви недостатъци в нея станат очевидни, ако сте способни да компенсирате тези неща, тогава това е забележително. Ето как го разглеждат.

Практикуващ: Някои практикуващи работят на пълен работен ден за няколко медии и нямат никакъв доход, който да поддържа живота им. Някои медии предоставят парични субсидии; парите са дарени от практикуващи. Някои практикуващи са достигнали до разбирането, че приемането на субсидии не отговаря на Фа, преподаден от Учителя за плащането на заплати, така че са напуснали компанията и са си намерили работа в обикновеното общество. Сега те са избрали да работят над други проекти за разясняване на истината. Аз също съм изправен пред този въпрос за получаването на субсидия. Как би трябвало да го разбирам?

Учителят: Някои от медиите са предоставили субсидии с мое одобрение. Ако искате да направите една медия успешна възможно най-бързо, но нямате заплати, как би могло да се получи? И ако хората не работят на пълен работен ден, осъществимо ли е? Така че няма проблем това да се прави в началото. Например ако НТДТВ трябва да започне наново и да се справи добре, няма проблем това да се направи през този период, поради обстоятелствата. Но няма да продължи дълго. Новият ръководител няма да позволи това да продължи твърде дълго.

Практикуващ: Тъй като мина толкова време, някои дългогодишни практикуващи в Китай не са били прилежни и дори са се отказали от самоусъвършенстването. Какво трябва да направим?

Учителят: Не знаете ли, че в самоусъвършенстването старите сили искат именно да отсеят тези, които не са прилежни или не отговарят на стандарта. Казвало се е преди, че самоусъвършенстването е точно като търсенето на злато чрез пресяване, нали? Целият пясък е отсят и остава само златото. Няма ли такъв израз, „Големите вълни отсяват пясъка“? Сред големи вълни и ветрове това, което е отсято, е пясък, а оставащото – злато.

В действителност мисля, че през този период от историята всички съзнателни същества трябва да вземат ключово решение за своето съществуване. Ако някой вече не иска да се самоусъвършенства, това зависи изцяло от самия човек. В един праведен път за самоусъвършенстване никой не е насилван да се самоусъвършенства. Ако сърцето на човека не е в това, тогава присъствието му сред самоусъвършенстващите се е фалшиво. Така че през цялото време моят подход бе, че ако се самоусъвършенствате, аз, като ваш Учител, ще се грижа за вас; а ако не се самоусъвършенствате, сте свободни да си тръгнете. Ако сърцето на човек не е в това, няма да се получи.

Практикуващ: Порочната партия започна да намалява използването на трудови лагери за Дафа практикуващите, но е увеличила използването на затворнически присъди и тежки затворнически присъди. Злото пак ли е започнало да се засилва?

Учителят: Това е случаят със старото вино в нова бутилка. Злото е изчерпало триковете си. Показало е на хората всичките си зли тактики и това е било направено, за да се подлагат на изпитание човешките привързаности.

Практикуващ: Преди няколко години Учителят каза в своите лекции, че Дафа практикуващите извън Китай не трябва да се връщат там. Сега вече може ли Дафа практикуващите зад граница да се върнат в Китай?

Учителят: Ако сте в черния списък на злото и се завърнете в Китай, несъмнено ще ви издирват. Ако ви позволят да се върнете, то ще е поради две причини: едната е да получат предполагаема „информация“ от вас; другата е да ви направят шпиони. В противен случай не биха ви позволили да се върнете. Ето защо, когато много хора се завърнат от пътуване до Китай, практикуващите им нямат доверие. Те си мислят: „Трудно е да се каже какво сте правили, докато сте били обратно в Китай.“ Хората ще разсъждават по този начин. Наистина ли искате да поканите такива неприятности?

Практикуващ: Неотдавна един изключително жесток трудов лагер беше изобличен. Един обикновен човек също публикува книга, разобличаваща злото в лагера. А има и обикновени хора и медии, желаещи да интервюират практикуващи от континенталната част, които са били преследвани в трудови лагери. Някои китайски практикуващи искат да пристъпят напред и да разобличат злото. Бих искал да попитам Учителя, подходящо ли е това в този момент?

Учителят: Разбира се, че е подходящо. Защо да не ги разобличим? (Аплодисменти) Практикуващите извън континенталната част на Китай могат да вложат в това много усилия. Практикуващите в Китай трябва да внимават за своята безопасност. Винаги съм отказвал да приема това преследване и не приемам нещата, аранжирани от старите сили. Нито някога ще ги приема. (Аплодисменти)

Практикуващ: „Минхуей“ непрестанно е публикувал статии, призоваващи хората да спрат да подриват Фа, но някои ученици в Китай все още не са станали наясно с това.

Учителят: Наистина. Те са контролирани от злото и дори се противопоставят на „Минхуей“. Знаете ли защо публикувам информация на „Минхуей“? За да ви кажа, че на сайта може да се има доверие; че той е платформа, чрез която Дафа практикуващите могат да си комуникират. От друга страна, Учителят също така го наблюдава и няма да има никакви сериозни проблеми.

Практикуващ: Някои практикуващи в континенталната част правят упражненията заедно на обществени места. Това е довело до арести и те не разясняват активно истината.

Учителят: Да не се разяснява истината и да не се разрешават тези проблеми, е неправилно. Когато условията са подходящи, учениците в някои области не са притеснявани, когато излизат навън да практикуват. Но някои други райони не трябва да ги имитират слепешката. Когато ситуацията е все още доста зла, не го правете, тъй като това ще доведе до загуби.

Практикуващ: Само около половин милион Дафа практикуващи са публикували тържествени декларации на „Минхуей“. Дали причината е, че има много, които са извършили погрешни неща, но все още не са пристъпили напред? Как да им помогнем по-добре?

Учителят: Просто се справяйте добре с това, което Дафа практикуващите трябва да правят. Щом един предишен практикуващ е наистина паднал, подходете към него, както бихте подходили към обикновен човек, когато му разяснявате истината. Не се отнасяйте към него, сякаш все още е самоусъвършенстващ се. Ако мислите, че неговите разбирания са същите като вашите, тогава грешите. Щом някой падне, той е точно същият като обикновения човек. Следователно трябва да му разясните истината точно както бихте го направили с обикновен човек. Казвал съм ви преди, че ако човек спре да се самоусъвършенства, всички следи от Фа ще бъдат изтрити от паметта му. Така че няма да си спомня нищо. Ако има намерение да се самоусъвършенства, тогава трябва да се самоусъвършенства наново и да започне отначало.

Практикуващ: В допълнение към повдигнатите въпроси, екипът на конференцията е получил бележки от много региони. Ще ги дадем на Учителя по-късно.

Учителят: Екипът на конференцията написа тази бележка за мен. Има голям куп поздрави до Учителя, които те събраха в едно. Ще ви ги прочета. Цялото тяло Дафа практикуващи от Тайюен, Шанси; Пекин; Джуджоу, Хунан; Чънду, Съчуан; Дзинджоу; град Джиши от Хъйлундзян; Нанян; област Фушан; Баодин, Хъбей; Шанси; Юшан; Шънджън; Люджоу, Гунагши; Шъдзяджуан; Пандзин; Макау; Дзинан; Таншан, Хъбей; Ляочън, Шандун; Шънян; Анхуей; Шанси; Юнан; Суджоу; Чанчун; Хъйлундзян; Линюан; Уейфан; Мудандзян; Чифън; Вътрешна Монголия; Шандун; Юнан; Пиндзян; Хунан; Пиншан; Хъбей; Чъндъ; Ухан, Хубей; Шанхай; Дзинджон, Шанси; Юци; Гуанджоу; Хънан; Министерство по аеронавтика, Пекин; общ. Хоншан, Ухан; град Хуанан, Хъбей; град Ушуе; град Мачен; град Хуанши; град Шишуей; Синдзян; Ланфан, Хъбей; Джъдзян; град Панджихуа; Лешан, Съчуан; университети и колежи в Пекин; Дзянсу; Ляонин; Фудзиен; Далиен; Тиендзин; Хънан; Датон; Деян, Съчуан; Джандзякоу и Гансу изпращат своите поздрави до Учителя.

Учителят: Благодаря на всички ви. (Аплодисменти) Има още. Екипът на конференцията е събрал поздравите. Следващите са друга част. Всички Дафа практикуващи от Япония; Лос Анджелис, САЩ; Австралия; Румъния; Холандия; Норвегия; Хаваи; Ванкувър; Иран; Дубай; Нова Зеландия; Виетнам; Корея; Италия; Франция; Англия; Испания; Малайзия; Сидни; Тайван; Сан Франциско, Калифорния, САЩ; и Ню Йорк изпращат поздравите си на Учителя. (Аплодисменти)

Това е всичко, което ще кажа засега. Има над осем хиляди присъстващи днес. Ако всеки един от вас изпратеше въпрос, със сигурност нямаше да мога да ги прочета всичките. Но все пак вероятно въпросите, на които току-що отговорих, са типични. Надявам се, че всеки е извлякъл полза от това. Всеки път когато имаме Фа-конференция, Учителят ще го прави по този начин, ако времето позволява, и ще се опитва да отговори на повечето от въпросите ви. Но какъвто и да е случаят, без значение колко казвам, все пак вие трябва да сте тези, които се самоусъвършенстват. Учителят може само да предостави напътствие. Разбира се, в самоусъвършенстването все пак важи, че „самоусъвършенстването зависи от вас, Гонг зависи от Учителя“. Със сигурност е така. Но когато се изправите пред проблеми, когато се изправите пред целия набор от различни сценарии сред обикновените хора, вие трябва да сте тези, които се справят с тях.

Това е всичко за днес. Надявам се да извървите добре последната част от вашето пътуване. Наистина няма много останало време. То може да завърши във всеки момент и следващата фаза може да започне по всяко време. Благодаря на всички ви. (Всички практикуващи стават на крака. Следват дълги и ентусиазирани аплодисменти.)