Преподаване на Фа на двадесетата годишнина

Ли Хонгджъ

13 май 2012 г. ~ Ню Йорк

(Всички стават и бурно аплодират. Учителят на няколко пъти дава знак на всички да седнат.)

Добро утро! (Практикуващите отговарят: „Добро утро, Учителю!“) Работихте усилено! (Практикуващите отговарят: „Учителят работи усилено!“ Следват аплодисменти.) Мисля да остана прав, за да ме виждате по-добре. (Всички аплодират.) Не сме се виждали от доста време и знам, че искате да ме виждате добре, така че ще остана прав. (Практикуващите се смеят и аплодират. Учителят прави поздрава „хъ шъ“ в отговор.)

Много хора идват на годишната конференция в Ню Йорк. Тази зала има ограничен брой места за сядане и не може да побере всички. Така че казах [на организаторите], че следващия път, когато провеждаме конференция, ще трябва да намерим стадион. (Практикуващите се смеят и аплодират.)

Казах, че сте работили усилено, и това наистина е така. Никога преди не е имало нещо толкова значимо, колкото Фа-коригирането. В действителност в историята всяко едно нещо с културно значение или всяко нещо, показвано от самоусъвършенстващите се или от просветлените от различни периоди, е било за справка на Дафа практикуващите и за полагане основата на широкото разпространение на Дафа. С други думи, всичко от древността до днес е било по тази причина. Казано дори още по-конкретно, петте хиляди години китайска цивилизация в действителност директно са подготвяли нещата за това финално събитие. Тогава, при нещо толкова значимо, помислете: то има отношение към това, дали животите в целия космос могат да бъдат спасени и дали всичко може да се спаси по време, когато вече нищо не е достатъчно добро. Преди започването на Фа-коригирането на космоса никой не смееше да каже, дали това начинание ще успее. Такова беше мисленето на много божествени същества в началото, когато се заех с това. Те често ми казваха: „Желаем ти успех.“ Много неща бяха вложени в думите им. А имаше и божествени същества, които ми казваха, че никога преди не е имало нещо такова. Те виждаха огромната степен на трудност.

Както се оказва, преследването, с което се сблъскаха Дафа практикуващите в самоусъвършенстването си, е проявление в човешкото общество на интензивните реакции на положителните и отрицателните същества насред обновлението на космоса; или с други думи, ужасът, който злото донесе на Дафа практикуващите в провежданото от него преследване, както и упоритостта на Дафа практикуващите в праведната им вяра, докато се противопоставят на преследването и спасяват съзнателните същества, са само незначителни, малки отражения в човешкия свят на това, което се случва в огромното космическо Фа-коригиране. В действителност това е изключително огромно начинание и неговото величие е отвъд способността на думите да го опишат. Докато космосът се преобразува и докато се работи върху всяко едно измерение, всяко измерение ще има свои собствени проявления. Сблъсъкът между новото и старото, сблъсъкът между доброто и злото отразява различните отношения на съзнателните същества, като човешкият свят е само проявление в едно измерение. Казвал съм ви преди, че това, дали един Дафа практикуващ се самоусъвършенства добре, определя силата му да спасява съзнателни същества, както и неговата способност тук, в човешкия свят, да има успех в пълното сътрудничество с Фа-коригирането. Всъщност насред Фа-коригирането всички измерения му сътрудничат и нещата там се правят едновременно – темпото на Фа-коригирането е синхронизирано. Хората могат да видят само това, което Дафа практикуващите показват тук, в човешкия свят. Но това, което се проявява в други измерения, е различно, тъй като то е прякото проявление на разпадане, на оцеляване или смърт на животите, както и на процеса на космическо обновление и подновяването на космическото тяло. Тази гледка е напълно поразителна. Но тъй като, в крайна сметка, само човешкото същество може да се самоусъвършенства и независимо колко големи може да са мисиите, с които са се захванали Дафа практикуващите, те все още ще са човешки същества, които се самоусъвършенстват, и тъй като човешки същества са тези, които вършат неща тук, голяма част от хората са неспособни да видят тези [величествени] неща и само много малко от тях са способни да съзрат дори и малка част от това. Само при тези обстоятелства, при това конкретно човешко състояние и усещайки натиск от злото, преминавайки през премеждия, вие можете да правите това, което се очаква от вас.

Ако, разгледано в исторически план, това наистина е нещо толкова важно, тогава помислете каква подготовка е била необходима за него. В действителност извършените подредби са били доста подробни, до степен, че това как всеки един Дафа практикуващ ще извърви пътя си; с какви ситуации ще се срещне всеки; как всеки ще напредва или ще изостава; и как ще бъдат разрешавани нещата при евентуалното възникване на неподходящи състояния – всичко това е било щателно аранжирано. Но при все това, трябва да бъде така, че в крайна сметка да се зачита това, което искате вие, като живо същество. Дали искате да се самоусъвършенствате, желаете нещо, искате да направите нещо, не искате да направите нещо, нямате желание за нещо – всичко това се решава от самия човек и в това се състои трудността. Същото се отнася и до това, дали Дафа практикуващият се самоусъвършенства добре или зле и дали можете да изпълните обетите си от праисторията. А що се отнася до обикновените хора, изправени пред това преследване на Дафа практикуващите, изправени пред натиск, който използва пълната сила на целия държавен апарат, при което всички медии се използват, за да измислят лъжи и да клеветят Дафа и Дафа практикуващите – при тези обстоятелства обикновените хора по естествен начин мислят, че трябва да вярват на правителството. Особено когато порочната ККП винаги е използвала лъжи, за да прикрие грозотата си, и е използвала измама, за да величае състоянието на нещата и фалшивите си герои като част от своя зъл режим, и след като дълго е лъгала и мамела хората по този начин, за китайския народ наистина е трудно да разграничи истината от лъжата. Тогава това има и друг аспект, а именно, че старите сили се придържат към това, че космосът вече не е добър, нито човешките същества, и че хора като тези, които са натрупали толкова огромни грехове, трябва да пробият през илюзиите и лъжите, за да са достойни; хората са сътрудничили на зловещата партия и са влошили нещата, затова те трябва да бъдат държани отговорни и да понесат всичко това. Идеята е, че ако успеете – успеете; ако не успеете, тогава ще бъдете изличен. Но при всичко това, колкото и да са зли или ужасяващи нещата тук, в този свят, или за колкото и важни хората да ги възприемат, в действителност всичко е само това, което се случва в едно малко измерение в космоса насред Фа-коригирането – просто един малък, мъничък въпрос в реформирането на извънредно масивни космически тела. Това е „да се остави едната страна на мрежата отворена“ насред сериозното, тържествено Фа-коригиране: в процеса на спасяване на хората тези, които отговорят на стандарта, ще преминат, докато тези, които не отговорят, няма да бъдат запазени.

И така, като Дафа практикуващи сте видели, че ситуацията бързо се променя, и това е отражение тук, в човешкия свят, на Фа-коригирането на космоса. Когато преследването на Дафа практикуващите започна на 20 юли 1999 г., зли неща бяха натикани надолу от измеренията на по-горните сфери, както и неща от различни измерения и от различни вселени, които те искаха да бъдат елиминирани, и от вас се очакваше да ги елиминирате. Това донесе на Дафа практикуващите огромен натиск. Наистина беше толкова порочно и ужасяващо, но вие се справихте. Нещата отминаха и сега всички знаете за това. Няма нужда Учителят да го описва. Когато добавите към това и злите фактори на злата ККП, която се съюзи с тези неща, вие имахте натиск, който беше наистина безпрецедентен. Но стандартът за самоусъвършенстване по време на Фа-коригирането е стриктен, както и стандартът, на който божествените същества след обновяването трябва да отговорят, тъй като това са стандартите и изискванията на новия космос. От друга страна, съществата, които не са били коригирани от Фа, ще използват принципите на стария космос в действията си и ще използват тези принципи в оценката си на Дафа практикуващите. Те ще се чувстват удовлетворени само когато отговорите на стандартите, които те признават; само тогава ще ви позволят да напреднете без намеса; и само тогава ще мислят, че сте подготвени да ги спасите. А в действителност кралете, които царуват над вселените от различни сфери, по подобен начин използват стари стандарти, за да блокират Фа-коригирането. Те ще ви позволят да се справите само ако се чувстват удовлетворени в съзнанието си, че сте отговорили на определените от тях стандарти; някои от тях са наясно, че самите те са подложени на Фа-коригиране; някои вярват, че са най-висшите съществуващи владетели; а някои не се съгласяват с изискванията на Фа-коригирането. Но съгласни или не, никой от тях няма каквато и да е представа как ще стоят нещата след Фа-коригирането. Такова е състоянието на слоевете над слоеве от множествата Богове, като всяка сфера мисли по тези начини. Ако те смятат, че някой или нещо „не е достатъчно добро и е под стандарта“, тогава ще използват силата си директно да разрушат всичко в рамките на техните способности, което не отговаря на стандарта, включително свързани с Фа-коригирането неща. Въпреки че нямат способността действително да разстроят Фа-коригирането, ще бъдат пречка. Независимо от това, дали в действителност могат да направят нещо, те ще се опитат да разрушат нещата. Такива случаи са възниквали безброй пъти. Но те не са успели да унищожат Фа-коригирането или Дафа практикуващите, нито са унищожили човечеството или са блокирали Фа-коригирането. Но доведоха до огромни неприятности. Неприятностите се проявяват тук, в човешкия свят, приемайки формата на намеса. Тези неща се случваха през цялото време.

Ако Дафа практикуващите не се справят добре, ако занижат стандарта на самоусъвършенстването си и ако тези стари, по-висши същества – тези слоеве над слоеве от просто неизброими Богове и тези безбройни крале – всички постъпват както току-що описах, тогава помислете, колко много трудности ще донесе това на Фа-коригирането? Едновременно с елиминирането на тези Богове или крале по време на прочистването, всички просто неизброими съзнателни същества във владенията, над които те имат правомощия, също ще са неспособни да получат спасение. Ако ситуацията е такава за цяло едно космическо тяло, тогава никой от тях не може да получи спасение. Именно това е трудността, с която се сблъскаха Фа-коригирането и Дафа практикуващите, и тя се проявява тук, в човешкия свят, като всевъзможни проблеми. Може да мислите, че вашият Учител има неограничени сили, че той би трябвало да е способен да се справи с нещата по какъвто начин поиска във Фа-коригирането. Но помислихте ли за факта, че ако искаме да спасим всичко това, тогава тези, които ще бъдат спасени, е необходимо да имат желание [да получат спасение]; в противен случай не се зачита. Ако това се направи против волята им, тяхната фундаментална природа няма да се промени; принуждаването на такава промяна би се равнявало на създаването наново на едно същество. Да се създаде едно същество наново е лесно. Спасяването му е това, което е най-трудното. Създаването наново е много лесно.

Както знаем, не е ли казал Шакямуни, че един Буда може да създаде един свят само при мисълта за това, с безбройни съзнателни същества в него? Така е, защото те имат толкова велика сила в рамките на своето владение, притежавайки енергията на всички частици – от най-малките до най-големите в рамките на нивото, на което са, с толкова висока плътност и нещата се извършват [с частици, разпростиращи се] от малкото до голямото, действащи като едно цяло. Те имат всички необходими способности, за да създадат каквото и да е в своите светове, като сред нещата, които могат да създадат само с мисълта за това, са и живи същества. Ако нещата се правеха така във Фа-коригирането, това би означавало, че всичко ще се създаде наново и това, което първоначално е съществувало там, повече няма да съществува, нито би имало Фа-коригиране, което да спасява съзнателни същества. Тогава, ако искате да ги спасите, за да бъде това спасение, трябва да ги накарате да поискат да се променят, за да се получи. Така, ако искате да спасите космоса и света, когато те повече не са добри – да спасите всичко това – колко трудно ще е то? По този начин, понякога когато се изправяте пред премеждия и се чудите: „Защо премеждията са толкова огромни? Защо Учителят просто не ги премахне за нас?“ Аз също съм имал тази мисъл. Когато съм виждал колко жестоко са преследвани Дафа практикуващите и че техните праведни мисли не са достатъчно силни, наистина съм мислел да премахна това премеждие за вас. Но ако го премахнех, това би означавало, че вие не сте преминали премеждието, не сте понесли това, което се е очаквало да понесете, и не сте се подобрили в самоусъвършенстването. Ако премахнех всичко за вас, тогава нищо от това нямаше да ви се признае и накрая щяхте да сте никой: нямаше да сте смятан за самоусъвършенстващ се или за Дафа практикуващ. В допълнение, всеки човек е донесъл със себе си в хода на своите прераждания, живот след живот, карма, която изпълва тялото му. Въпреки че Учителят се е грижил за него през всичките тези животи, този човек все още има доста карма. Ако сте дали някакъв обет в хода на историята или по някакъв начин сте задлъжнели, или сте попаднали в определена неприятност, тогава тези неща са трудни за разрешаване, но трябва да се разрешат и трябва да се разгледат. Така че справянето с тези неща е изключително трудно и много от трудностите, с които се срещате в самоусъвършенстването, са по тези причини. Спасяването на едно същество изобщо не е толкова просто, както някой може да си представя.

Въпреки това, колкото и да е трудно, колкото и намеса или трудности да може да причини едно същество, преди да бъде спасено, Дафа практикуващите имат път напред. Както винаги съм казвал, като Дафа практикуващи вашите исторически мисии са просто огромни, като вие носите отговорността за спасението на съзнателните същества. Така че със сигурност има път, който ще сте способни да извървите до [постигане на] съвършенство. Това е път, който трябва да отговори на изискванията, и само по такъв начин съзнателните същества на космоса ще ви се възхищават и няма да имат възможност да се намесват; по пътя ви няма да има проблеми; и пътешествието ви ще премине гладко. В противен случай, ако носите всякакви привързаности и човешки мисли, ще се срещнете с много неприятности и тези неприятности ще играят ролята на пречки по пътя ви. Когато не успявате да вървите по правилния път, една от причините за това е кармична. Сред тези причини са неприятностите, които съпровождат едно същество на заден план; минали услуги, направени за другите, или неща за уреждане; стари обещания; всички различни връзки, които някой може да има с едно същество и т. н. Друга причина са привързаностите, които идват от човешкото мислене. Особено забележими са възприятията, които човек формира, или създаваните от него мисловни навици, поради които за човек става много трудно да разбере, когато несъзнателно действа човешкото мислене. А ако човек не може да го осъзнае, как ще се отърве от него? Това е особено предизвикателство в условията на Китай, където злата партия е разрушила традиционната китайска култура и вместо това е установила своите неща – това, което наричаме „културата на партията“. Наистина ще е трудно да се разбере истината на космоса, когато човек използва навиците на мислене, породени от тази култура. И човек дори няма да е способен да разбере, че определено лошо мислене и поведение са в противоречие с универсалните ценности. Ако човек не може да разпознае лошото мислене, тогава какво може да се направи? Няма друг начин, освен да се действа според Дафа.

Казвал съм ви преди, че днешните китайци някога се били крале на многото етноси, познати в историята – кралете на всяка епоха; те са крале на по-високи сфери на космоса, които са дошли долу на Земята и са се преродили в Китай. Тяхното спасение ще доведе до спасението на безбройни съзнателни същества зад тях, които те представляват. Така че не е толкова просто. Когато един такъв човек получи спасение и това довежда до още толкова много спасени съзнателни същества, кой ще елиминира всичката съответна карма? Как той ще премине това изпитание? Какво трябва да направи той, за да имат старите сили по-малко възможности, от които да се възползват? Какво трябва да се направи, за да се накарат съзнателните същества и многото Богове на различни нива в космоса, които действат въз основа на старите Фа-принципи и стари възприятия, да го намерят за приемлив? Какво ще е необходимо, така че тези същества, които са засегнати, да се почувстват удовлетворени и да ви позволят да преминете [изпитанието]? Наистина е трудно. Но Учителят е казвал, че „когато практикуващите имат достатъчно праведни мисли, Учителят има силата да преобърне течението“. Ако праведните ви мисли са достатъчно силни, кой би посмял да направи нещо? Така че, ако сте в правото си, Учителят може да разреши каквото и да било. Но ако не действате праведно, какво може да направи Учителят? Кажете ми, ако вие самите не сте направили нещата правилно и въпреки това Учителят прочисти тези същества [на старите сили], може ли това да е приемливо? Ако не сте се справили добре и винаги когато имате изпитания, ние елиминираме тези същества за вас, тогава кого бихме спасявали? Така няма да се получи.

Но какъвто и да е случаят, както току-що посочих, въпреки че това са стари принципи, които са напълно дегенерирали и са негодни, все пак в тях се съдържат общи принципи, които хората на Земята наричат „универсални ценности“; на Небето има универсални стандарти за преценка на нещата, които важат за целия космос. Ако [въз основа на тези стандарти] тези същества не одобряват нещо и тогава Учителят отиде и ги изличи, тогава кого спасяваме? Ето къде лежи трудността. Бих могъл да подхождам към нещата според собствените ми стандарти и изисквания, пренебрегвайки тези стари неща, и да извършва всичко по този начин. Но тогава има възможност да не спася никакви същества, тъй като всички те ще бъдат прочистени или взривени. Така че именно за да ги спасят, Дафа практикуващите понасят това, което понасят, и въз основа на това техният път е толкова труден. Всички премеждия, с които се срещаме, са така че да можем да спасим тези същества. Ако Дафа практикуващите успеят да ги накарат да се почувстват удовлетворени, не само че тези същества ще се съгласят с това Дафа практикуващите да успеят, но също Дафа практикуващите ще са способни да ги спасят. Без значение как гледате на нещата, това е начинът, по който ги разглеждат слоевете над слоеве, над слоеве от същества в космоса. Всяка една равнина има свой крал и всеки един слой има свой господар. Животите в този несравнимо огромен космос, които са просто безбройни, са толкова много, че са отвъд вашите представи. И всеки един пласт от тях има това влияние, като всеки един пласт от тях гледа на нещата по този начин. Тогава помислете, ако ще ги спасявате, какво трябва да се направи? Със сигурност Учителят може да ги премахне. След като бъдат премахнати и нищо не остане, вие ще преминете този етап, без да сте спасили дори едно същество, и ще повторите този процес при следващата трудност: който ви се противопоставя, ще бъде изчистен, вие ще успеете и… няма да остане нито едно същество. Ако го правехме през цялото време чак до края, нямаше ли да сме разрушили всичко, когато приключим? Ето защо Дафа практикуващите могат да спасяват съзнателни същества единствено когато успяват да вървят по пътя си правилно. И само тогава, докато спасявате съзнателни същества, можете да успеете. Трудно е. Ето това прави спасението на съзнателните същества толкова трудно. Някои хора, които не знаят какво говорят, може да казват, че „искат да спасяват съзнателни същества“, но в действителност нямат представа какво включва спасяването на съзнателни същества.

Така или иначе Дафа практикуващите успяха да спасят съзнателни същества и затова сте изключителни. Наистина, Дафа практикуващите успяха от самото начало и по време на Фа-коригирането спасиха повече от 100 милиона души по света. Това е изключително. Учителят е доста доволен. Това, което много Дафа практикуващи понесоха, беше просто огромно, и по същия начин могъщата добродетел също е велика. Но защо трябва да понасяте толкова много? А някои хора ме питат, защо са преследвани толкова жестоко. Вероятно този човек понася неща от името на многобройните животи зад него. Животите, които е необходимо да защити, и тези, които трябва да спаси, са просто толкова огромни и толкова многобройни. Вероятно това е причинено от собствените му фактори, както и от факторите на съществата, които трябва да спаси; количеството карма или броят на факторите, които понася от миналото, също може да са много; може и да има натрупани стари сметки, които той не може да разреши, както и отдавнашни търкания, които изобщо не могат да се премахнат – някои от които могат да се разрешат само в замяна на собствения му живот. Така че именно това е причината нещата в преследването да са изключително сложни. Старите сили са правили някои неща, но насред тяхната намеса Учителят е преобръщал ситуацията. Какъвто и да е случаят, Учителят има своите стандарти и старите сили трябва да платят за всичко, което правят.

Споделял съм с вас преди, че всичко в Трите сфери съществува за Фа-коригирането. В това се включват както съзнателните същества, които разбират, че Дафа е добро, така и тези, които не разбират. Всички знаят, че Фа-коригирането се случва, но никой не знае колко огромно е това начинание. Това важи особено за кралете и владетелите – те вярват, че са огромни, но не са осъзнали, че зад тях все още съществуват безброй много вселени. Те се смятат за забележителни и затова се осмеляват да действат по начина, по който действат. Ето как се появяват такива големи трудности. Но какъвто и да е случаят, Дафа практикуващите спасяват огромен брой съзнателни същества и Фа-коригирането е достигнало до края си. Всички сте видели, че продължавайки напред, злото вече няма достатъчно сили, за да бъде използвано. Постепенно злата ситуация, която старите сили използват, за да тестват Дафа практикуващите, както и условията, при които спасявате съзнателни същества под натиска на злото, изчезват. Това е, защото сега злото е недостатъчно, за да бъде използвано. Старите сили смятат, че неговата сила вече не е достатъчна, за да тества Дафа практикуващите и хората по света, и че това, което правят, повече няма да се зачита [за тестване на Дафа практикуващите]. В този случай използването на намесата на старите сили от Учителя, докато той кара Дафа практикуващите да спасяват съзнателни същества, също приключва. Тези, които не са били спасени, които не са слушали, когато Дафа практикуващите са им разяснявали истината през този период, или които не са разбрали дори след като истината им е била казана, ще изчерпят предопределените си шансове. Каквото е минало, е минало. Следващата фаза скоро ще започне.

В който и ден да приключва историята, този ден не може да се отлага, независимо от всичко. Може да се направят промени само за конкретни неща или за това, което се случва в процеса. Неща, които не са направени добре, ще окажат влияние по-късно, но тази обща времева рамка не може да се удължава. Не става въпрос дали Учителят е състрадателен, или не. Действителността е, че ако накрая нещо, което е било спасено или реформирано, не е това, което искам, или не отговаря на стандарта ми, ще е било напразно, защото ще трябва да бъде унищожено. Това време не може да бъде удължено. Така че за съществата, които не могат да бъдат спасени, нещата стоят ето така.

Разбира се, след като казах толкова много, Дафа практикуващите може да чувстват, че има много неща, които не са направили добре и за които съжаляват. Определено ще е така. В действителност аз знаех от началото на това начинание, че с човешкия род, който е достигнал до това състояние, и на всичкото отгоре при такава огромна намеса от злото, наистина ще е трудно за Дафа практикуващите да разясняват истината на хората, които са били измамени от лъжите, изфабрикувани, когато преследването започна. По онова време можех да видя, че вече е невъзможно да се спаси всеки човек, а още по-малко бихме могли да спасим всички съзнателни същества на космоса. Но ние все пак ще дадем всичко от себе си, за да спасим повече, да ги спасим бързо, да бързаме да спасим още повече животи, преди моментът да настъпи.

И така, докато сме на тази тема, ще кажа малко повече по въпросите за самоусъвършенстването. При нещата, които Дафа практикуващите се очаква да правят, съществува процес, който се придвижва напред. Когато този период отмине, е свършено. Ако тогава, със закъснение, откриете, че не сте направили определени неща добре, няма да има възможност да компенсирате. Разбира се, самоусъвършенстването все още не е завършило и можете да продължавате с нещата, които Дафа практикуващите трябва да правят, и да подсигурите, че се справяте добре с всичко, което предстои. В този смисъл, все още има много възможности занапред и време да правите неща. Но ако има много неща, които не сте направили добре, тогава наистина ще останете с огромно съжаление. Например есето, което беше току-що прочетено, говори за Шен Юн. Нека изкажа нещата малко по-ясно. Шен Юн е предназначен да спасява съзнателни същества. Докато всички знаете това, хрумвало ли ви е, че Учителят ви дава възможност да работите заедно и тези, които не са пристъпили напред, да пристъпят напред. С разширяването на влиянието на Шен Юн хората всички осъзнаха, че това е превъзходен спектакъл. Нито един спектакъл, поставен от днешните човешки същества, не може да се сравни с него. Разбира се, че няма сравнение, тъй като, както знаете, на сцената има божествени същества, помагащи на изпълнителите, и това може да донесе на хората спасение. Кой би могъл да се сравнява с това? Никой не може. И в допълнение, Дафа практикуващите са тези, които изнасят представлението, и уменията на изпълнителите сами по себе си са от световна класа. Това е нещо, с което никой не може да се мери. Но докато практикуващите във всяка област промоцират Шен Юн, винаги когато се сблъскате с нещо – не че не искате да свършите нещата, в противен случай нямаше да е необходимо да спорите за тях – въпреки че всички искате да свършите нещата, един човек ще настоява да се направят по един начин, докато друг – по някакъв друг начин, или един човек ще настоява да се направят сега, докато друг – да се изчака, като никой не отстъпва. Тези силни човешки начини на мислене довеждат до това, хората да са неспособни да си сътрудничат. И по време на споровете, които имате, човешкият манталитет при някои хора е наистина силен, като някои дори са водени от тези привързаности, за да се карат с другите. Дори ако тези хора накрая го направят по другия начин, те ще са доста пасивни относно това.

Ще ви кажа, че от години неспирно повтарям, че способностите на Дафа практикуващите са огромни, и въпреки това много хора не го вярват, тъй като не е позволено тези способности да се видят. Под влиянието на праведните мисли всичко около вас, както и вие самите, ще премине през промени. Въпреки това, никога не сте си мислили да опитате. Старите сили, както и намесата от злите елементи, се възползват именно от пропуските в мисленето ви. Ето какво са правили през всичките тези години. През цялото време старите сили са командвали прогнили демони и факторите на злата партия да правят това, ставайки причина да се проваляте в усилията си да спасявате хора. Те правят това, защото нямат способността да ви победят в директен двубой. Не би имало значение каква могъща сила са събрали – в мига, в който започнете да изпращате праведни мисли, те ще се превърнат в пепел, напълно разрушени и неспособни да се равняват на каквото да и било. Ако този вид борба продължи, намесата от прогнилите духове и факторите на злата партия ще бъде елиминирана и ще изчезне. Когато Дафа практикуващите са способни да изпращат праведни мисли с добра концентрация и с достатъчно силни праведни мисли – опитайте – ако можехте да го направите днес, половината от всичкото съществуващо зло щеше да бъде изличено. Именно защото имате всякакъв вид човешки привързаности, както и проблеми със сътрудничеството, то е способно да се възползва от пропуските ви, да ви възпрепятства от успех в това, което се очаква да правите, и да намалява силата ви, когато спасявате съзнателни същества. Злото не разполага с никакви други начини. Когато лоши хора в този свят изглеждат зли и действат толкова свирепо, това е защото зад тях има зли същества, които ги поддържат. Елиминирайте тези зли същества и този човек вече няма да може да е така свиреп. Ако Дафа практикуващите са способни да съберат силата си в едно концентрирано усилие и действат с изключително силни праведни мисли, помислете – това наистина ще се равнява на божествени същества, които се намират в този свят. Това ще е просто ужасяващо за злото!

Действията на злите хора се дължат на това, че злото зад тях ги подпомага. Но въпреки това, вие винаги гледате колко лош човек е той на повърхността, колко е зъл, как този полицай е такъв и такъв или как поведението на някого е толкова безразсъдно. Винаги фиксирате погледа си на повърхността. Винаги съм ви казвал, че това човешко тяло тук е просто като дреха и това, което наистина контролира човека, е неговият дух – било то главен или помощен дух. И не само духът може да контролира човек. Има всякакви видове съзнателни същества, които могат да контролират човека. Не съществата на повърхността са тези, които причиняват зло на Дафа практикуващите. Когато сте се справили с факторите зад кулисите, погледнете отново към повърхността и вижте какво става. При липсата на фактори, които да действат зад кулисите, човешкото същество ще направи това, което му кажете. Вие сте самоусъвършенстващи се и сте със способности, и сте същество, което върви по пътя към божественото. Докато това същество е обикновен човек и е безсилно. Така че не бива винаги да спирате погледа си върху човека на повърхността. Само когато се справите с факторите зад сцената, ще сте способни да разрешите проблема из основи. Само тогава ще доведете до промяна на определена ситуация или на този човек.

Всички знаем, че преди беше трудно, когато продавахте билети [за „Шен Юн“]. Но независимо колко трудно беше, все пак имаше път, който да извървите. Беше само въпрос на това, дали го търсехте. Някои хора предположиха, че ще е достатъчно само да се изпращат праведни мисли. Но ако само изпращахте праведни мисли и не правехте нищо, как това би могло да се нарече самоусъвършенстване? Това е подобно на начина, по който някои хора се отнасят към четенето на книгата. Те просто я четат и не правят нещата, които се очакват от Дафа практикуващите. В този случай, може ли да се броите за Дафа практикуващ? Това не е самоусъвършенстване. Ако можеше да се справим с всичко само чрез изпращане на праведни мисли, дори нямаше да има нужда да го правите – просто можех да организирам група от Дафа практикуващи в Ню Йорк да изпращат праведни мисли и щяхме да сме готови, и за всичко щяхме да сме се погрижили. Трябва лично да се заемете, да се самоусъвършенствате и да идете и действате. Да работите усилено е част от самоусъвършенстването ви. Трябва да мислите за начини да намерите хората, които са предназначени да спасите. Всичко това са неща, които Дафа практикуващите трябва да правят. Правете усилия да си сътрудничите добре. Ако откриете, че някой не е направил нещо добре, или ако в дискусия по време на срещи някои неща не са свършени добре или вашата идея не е възприета, но въпреки това чувствате, че към нещата наистина трябва да се подходи така, тогава, ако успеете тихо да подсигурите това нещо да се развие добре, въпреки че идеята ви не е била възприета – това е да си Дафа практикуващ.

Както знаете, „Шен Юн“ става по-добро с времето и влиянието му нараства. Тази година в САЩ към края на представленията всяко представление, което представихме, се продаде. Следващата година билетите би трябвало да се продават доста лесно. Ако наистина беше така, че само с едната реклама всеки да дойде, тогава ще ви кажа, че нямаше да ви моля да продавате билети. Някои хора вероятно си мислят: „Ей, фантастично! Едно нещо по-малко, за което да се тревожим.“ Но ако нищо не правите, смята ли се това за самоусъвършенстване? Учителят ви призова да поемете този път и ви предостави тази възможност, но възползвахте ли се от нея? Разбира се, ако казвате, че не сте се захванали с „Шен Юн“, тъй като сте работили по други проекти, тогава в това няма нищо нередно. Това е чудесно. Ако наистина сте били истински прилежни и отдадени на тези други проекти и сте свършили отлична работа с тях, тогава това не е проблем и все пак съм щастлив, въпреки че не сте работили над „Шен Юн“. Но някои хора наистина не правят много, а каквото правят, не го правят добре. За да обобщим: вие не желаете да си правите труда и искате да ви е лесно. Или с други думи, нямате желание да правите каквото трябва. Така няма да се получи и това е опасно. За Дафа практикуващите съществуват стандартите за Дафа практикуващи и въпреки че може да изглеждате просто едно човешко същество, което се самоусъвършенства, понякога когато праведните ви мисли са силни, необходимо е само едно изречение и даден човек може да бъде спасен. Но той е обикновен човек и има своите стандарти за получаване на спасение; той ще отиде на мястото, до което е спасен. За вас, от друга страна, има стандарти, които важат за вас.

Друго нещо е, че сега, когато сме в крайната фаза, много ученици са способни да навлязат във или да видят други измерения – като някои дори виждат сцени от това, което правят във Фа-коригирането. Няма нищо ненормално в това, само по себе си. Обстоятелствата на всеки човек са различни, така че има хора, които могат да виждат разни неща. Това, което искам да ви напомня е, че преди имаше такива ученици, които не можаха да се държат добре и бяха погубени. След като видите нещо, не позволявайте на човешкото мислене да поражда привързаности и всякакъв вид мисли на възбуда, и така да се погубите. Вече има уроци, от които да се поучим в това отношение. Това е нещо, за което трябва да внимавате.

Винаги съм казвал, че обхватът от космоса, за който е отговорен един Дафа практикуващ, е огромен. Може да сте кралят на една вселена или дори Просветлено същество от много, много по-висока сфера, така че помислете: колко е голяма една такава вселена? Шакямуни е казал, че в едно зърно пясък има три хиляди хилиокосмоса. Тогава в пясъка на този пясък няма ли още три хиляди хилиокосмоса? Тогава в тези светове няма ли още пясък? Тогава в пясъка на хилиокосмосите на този пясък също има пясък и няма ли и реки, езера и морета? И в този пясък няма ли отново три хиляди хилиокосмоса? Няма ли морета в трите хиляди хилиокосмоса вътре в пясъка? А и още пясък? А тогава в този пясък няма ли отново три хиляди хилиокосмоса? В космоса структурата на човешкото тяло се смята за голяма, тъй като човешкото тяло е съставено от груби частици. Разбира се, има много неща, които са по-големи от човека. Ако случаят е такъв, тогава, разпростирайки се от това, което е най-голямото в космоса, до това, което е най-малкото, в една песъчинка има толкова много светове и въздухът в действителност също е изграден от частици – и неговите частици са на свой ред направени от материя, която е още по-миниатюрна. Тази миниатюрна материя със сигурност не е същата като пръстта и камъните, които очите на човек виждат тук; тя несъмнено възприема състоянието на материала в това измерение. Така въздухът също е изграден от молекулярни частици, молекулите съответно са изградени от атоми, а атомите са съставени от дори още по-миниатюрни частици. Продължавайки надолу към микрокосмоса по този начин, дори за Боговете на много високо ниво това изглежда безкрайно. Тогава колко частици изграждат въздуха? Има много различни видове газове, които го съставляват. Така че в действителност в нещата, които са неосезаеми за човека, има много, много елементи. Няма ли да се съгласите, че познанието, с което разполага днешната наука, е изключително ограничено?

Човешко възприятие е, че където човек може да стъпи с крак на Земята, там е земя, и че откритото пространство, върху което човек не може да застане, не е земя. Но това не е начинът, по който го виждат Боговете. За тях всичко, съставено от молекули, е земя или почва. Ако Боговете горе са изградени от атоми или атомни ядра, тогава тази равнина от частици също прониква във всички сфери на космоса. Боговете и човешките същества гледат на нещата различно и техните концепции са различни. Човешките очи са изградени от молекули и могат да виждат само тези малко на брой, оскъдни неща. Напълно различно е за един Бог. В рамките на своето владение той е всемогъщ и може да види всичко. Тази вселена е толкова обширна – колко същества има, като тръгнем от макрокосмоса към микрокосмоса? А колко частици изграждат всяко същество? Във всяка частица има светове и цялата тази равнина е изградена просто от безбройни вселени. А колко светове на Богове има в тях? Колко е дълга историята на всеки един такъв свят на Бог? Колко истории на животи могат да се намерят там? Когато погледна към всяко едно същество, то е като четене на биография или исторически роман, като всеки живот се съдържа в него и всичко това все още се разгръща, ярко и живо. Животите в по-големия космос са просто толкова неизброимо много и се проявяват в толкова много различни размери, като всеки човек, всеки Бог и всяко същество имат своя собствена история – много подобни на разказ. За всеки човек ходът на живота е просто като том от историята. Тогава помислете, колко удивително богат и сложен е този космос. Трудно е да се каже откъде идват нещата, които виждате и с които се сблъсквате в самоусъвършенстването си, но когато се покажат пред очите ви или когато успеете да се натъкнете на едно от тези неща, колкото и малко да е то, така или иначе неговият облик ще е същият, както и в един огромен космос. Причината е, че за да сте влезли в тази сфера, за да присъствате там лично, трябва да сте възприели същия размер на съществата там и тогава ще откриете, че този свят е несравнимо обширен. Междувременно вашето състояние на ума ще се приравни с начина на мислене в този свят. Това важи за влизането в която и да е среда: вие ще гледате на този свят по начин, който е в съответствие с това измерение. Някои хора дори са видели микроскопичен свят, който е толкова малък, че като че ли нищо не би могло да бъде по-малко от него, но това малко място, измерено с концепциите за голямо и малко на човешките същества, няма да изглежда по-различно от едно голямо измерение или същество с голяма форма – било то по отношение на това как Боговете или съществата [в този малък свят] се проявяват или на чудноватите проявления там. Съзнателните същества са равни. Не става въпрос за физическия им размер. Но въпреки това, [да ги видите] ще засили привързаността ви към това да сте прекомерно радостни. Ще си помислите: „Ах, това е наистина удивително!“ Но истината е, че в огромното космическо тяло на Вселената подобни неща са наистина твърде нищожни за споменаване. Схванахте ли това, което се опитвам да обясня? (Аплодисменти)

Което ни казва, че този космос е просто толкова огромен и съзнателните същества са просто толкова многобройни, безброй много, появяващи се във всякакви размери. В което състояние на съществуване влезете, вие ще гледате на нещата или на съществата там по начин, съответстващ на това състояние на съществуване. В допълнение, поради свързани със самоусъвършенстването причини, вие също ще станете божествени там – вероятно дори по-божествени и могъщи от тези същества. При все това, все още имате човешко тяло, така че ако се отпуснете, човешките ви привързаности ще се увеличат: „Ех, толкова съм удивителен!“ Тогава, когато се върнете към тази така наречена „реалност“ на човешките същества, ще си помислите: „Ей, наистина си ме бива!“ Действително е имало много хора, чиито съзнания започнаха да стават нестабилни, когато виждаха нещо малко, определена част или нещо, което се е случило във Вселената. Преди, когато преподавах Фа, някои хора получиха определена информация отпреди античността и си помислиха, че приличат на Буда. Тогава те се сметнаха за буди и бяха просто въодушевени от това. Спряха и да посещават нашите класове. В началото ходеха навсякъде, обявявайки, че са буди и че няма нужда да се самоусъвършенстват. Те не бяха и способни да се самоусъвършенстват, тъй като тази човешка привързаност наистина беше нараснала. Ако в самоусъвършенстването не се откъснете от човешкото си мислене, всичко може да послужи, за да възбуди привързаностите ви или да действа като пречка в самоусъвършенстването ви. Не позволявайте на никакви привързаности да се развият. Както е казвал Учителят, няма възможен начин, чрез който да видите истинската, пълна картина на космоса, защото дори божествените същества от по-ниските сфери не могат да я видят, още по-малко вие, който сте обременен с човешко тяло. Без значение какво може да кажат съществата в тези сфери относно това, колко сте изключителен, преди постигането на съвършенство, вие сте никой. Може би много отдавна сте били същество там или някога сте били техния Крал, но това е всичко, защото сега сте човешко същество и не можете да се завърнете. Човек не може да се завърне, преди да е завършил целия процес на самоусъвършенстване или ако самоусъвършенстването му се провали. Така че на всяка цена, не бъдете привързани по никакъв начин. Със силни праведни мисли и спокойно сърце, правете това, което се очаква от вас. Космосът е просто толкова необятен.

Въпреки че някои думи са на върха на езика ми, не съм склонен да ги изрека. Това е така, защото се тревожа, че това ще развихри съзнанията ви и тогава ще искате да питате защо това, защо онова, проучвайки още по-натам. Това ще предизвика определени привързаности. Но Учителят ще ви каже, че нашият космос – този, който има връзка с нашите животи – този несравнимо огромен космос е нещо, с което отдавна приключих да се занимавам. [Частите от] Учителя, които бяха на по-високи сфери, вече са се завърнали по съответните им места. Нашият космос е вече несравнимо прекрасен. Когато завърших всичко това, исках да премина към следващата стъпка, но открих, че човешкото измерение, което е повърхността на космоса, все още не можеше да бъде освободено. И защо е така? Този космос е толкова изключително огромен, че е просто невъобразимо. Животите му са толкова многобройни, че дори и тези в един малък отрязък са твърде много, за да бъдат преброени, докато неговите необятни космически тела са просто неописуеми. Ето защо по-късно, когато преподавах Фа, никога не говорих за това колко е голям космосът, тъй като колкото по-късно го направя, толкова по-голям ще е той и не подлежи на описание чрез силите на човешката мисъл или език. С достигане на Фа-коригирането до крайната му точка открих, че съществата от други космически тела, които нямат никаква връзка с нищо в нашия космос, са осъзнали колко добре се е получил нашият космос след направеното, така че сега той е като блестящ скъпоценен камък в космоса, като диамант. Всички го видяха като нещо добро и пожелаха този Фа. Всички искаха да получат този Фа. (Аплодисменти)

Бях ви обяснил преди концепцията за Вселената и как многобройни Млечни пътища съставляват един обширен отрязък от нея. Този отрязък е това, което наричаме „малка вселена“. Необходими са стотици милиони вселени като тази, за да се изгради вселена от втори слой. Що се отнася до това колко огромен е космосът в крайна сметка, да предположим, че сметнем една огромна вселена, която се състои от трилион слоя, за една област, и след това групираме един трилион от тези области от един трилион слоя – тогава бихме могли да наречем този трилион области от един трилион слоя „частица от въздух“. Такива частици изпълват конферентната зала тук. Въпреки че това представлява един огромен брой вселени, то все още е само малка, незначителна частица в едно-единствено измерение на Вселената. Когато стигнах до края, докато извършвах Фа-коригирането, видях, че формата на съществата не беше нещо, което съществата по-долу вече биха били в състояние да разберат; с извисяването на Фа-принципите Боговете на по-ниските слоеве просто нямаха начин да ги разберат. Когато пристигнах в тази сфера и в нейното състояние, в крайна сметка открих, че тя също е само една частица прах в космоса.

Знам много добре, че съществата, независимо в коя сфера, са едни и същи: всяко същество цени колко е прекрасен животът. Разбира се, Трите сфери са изключение. Като Дафа практикуващи, ако можете да изпълните мисиите си; ако можете, в която и сфера да сте във вашето самоусъвършенстване, да спасите съществата, които трябва да спасите; ако можете да освободите съществата, които трябва да спасите измежду човешките същества; и ако можете да изпълните отговорностите на Дафа практикуващия, тогава при завръщането си ще преживеете неописуемата чест и ще почувствате огромното великолепие на вашата космическа област. При всичко това, един Бог няма да има подобно чувство на неудовлетворено желание, каквото биха имали човешките същества. Боговете нямат човешко състояние на съществуване. Независимо в коя сфера е един Бог, той не би бил щастлив, ако му предложите да го прехвърлите на по-висока сфера. Той би си помислил, че това място няма нищо общо с него. Не би мислил по човешки начин. Солидното космическо тяло, което описвах, гигантско отвъд въображението, беше просто за да ви дам усещане за неговата огромност. Не се отвличайте в мисли за това, тъй като няма да доведе до нищо добро. То просто е твърде огромно.

Понякога си мисля, че въпреки че човек може и да изглежда доста обикновено, всеки си има собствена жизнена история. Някои истории са тържествени и вълнуващи, някои са сложни и изпълнени с обрати, някои са радостни, някои болезнени, а някои са състрадателни и мили, и всяка от тях притежава различните черти на това същество. Наистина ги ценя. Но такива животи от по-ниско ниво не са ценени от кралете или от дори по-великите Богове от различните сфери на космоса. Това е нещо, определено от тяхното състояние на съществуване. Те разглеждат като важен само цялостния стандарт. Определено същество или група същества в по-големите обсеги не значат много за тях, защото [тези Богове] са просто толкова огромни. На този етап съм завършил цялото Фа-коригиране, всичко е завършено и другите космически тела ще следват същите стъпки. Но общото време за Фа-коригиране не може да бъде удължавано. То ще приключи, когато трябва да му се сложи край.

Преди време някои Дафа практикуващи все още не бяха пристъпили напред, така че трябваше да чакаме и да направим всичко възможно, за да ги накараме да пристъпят. Но времето за това изтича. Когато виждах ученици, идващи от Китай, призовавах ги да кажат на учениците, които не са пристъпили напред, да го направят бързо – бързо да намерят тези изгубени ученици и ясно да им изложат фактите, защото това, което ги очаква в противен случай, е най-трагичният край. Самоусъвършенстването не е дребен въпрос. И това важи особено за Дафа практикуващите, които понасят такива велики исторически мисии. Обвързано с тази мисия е оцеляването – животът или смъртта – на просто безбройни същества. Не бихте ли нарекли това нещо важно? Това е огромно нещо. Тук в този свят, на повърхността, е просто разясняване на истината и прекратяване на злото преследване. И когато не се справяте с нещата добре, вие разглеждате тези неща с човешко мислене. Но нещата тук, в този свят, са илюзорни и начинът, по който някой се самоусъвършенства, е именно самоусъвършенстване насред вяра и съмнение. Ако успеете да се разглеждате като самоусъвършенстващ се и наистина, твърдо, със силни праведни мисли да се справяте със своите неща, тогава това само по себе си е наистина изключително. Това е нещо, продиктувано от начина, по който е светът, така че нямаше да се зачита, ако можехте да правите нещата по начина, по който би ги направило едно божествено същество. Ако това беше позволено, тогава щяхме да вземем онези земни безсмъртни да излязат от планините и да свършат нещата. Или щяхме да отключим гонг на Дафа практикуващите от самото начало и мигновено нещата щяха да са извършени. Но не става по този начин, нито би се зачитало. Ние спасяваме съществата насред илюзията. Човешкото общество е просто илюзорно място, така че трябва да спасяваме хората по начин, който да му отговаря. Когато е било създадено, то умишлено е било направено по този начин.

След всичко, казано от Учителя, не съм сигурен дали схванахте всичко? (Утвърдителни аплодисменти) Някои неща наистина не са такива, каквито хората си ги представят. Една клевета на злото беше: „Ако вашият Учител е толкова могъщ, как така не прави нещата по такъв и такъв начин?“ Бих могъл. Но не го правя. Дошъл съм да спасявам съзнателни същества и независимо колко лошо може да е едно същество, ще му дам шанс. Може да сте станали лош и да сте се осмелили да кажете подобни неща, но това е поради пропадащия морал на света, както и поради зли фактори зад кулисите. Съжалявам ви като същества и изпитвам състрадание към вас. Искам да ви дам шанс. Не искам да се освобождавам от вас. Но ако стане необходимо, несъмнено това ще е нещото, което ще направя. В действителност божествени същества ще са тези, които ще го сторят. Когато видят такова зло, няма да са способни да се въздържат и няма да е необходимо аз да го правя.

Учителят е наистина доволен от пътя, който Дафа практикуващите са извървели през тези години. Разбира се, тези, които не са го извървели добре или които не са пристъпили напред, все още не могат да бъдат наречени Дафа практикуващи на този етап. Тези, които са преминали и са успели да предприемат действия, са наистина изключителни. По този начин те са отхвърлили намесата на старите сили. Не са се поддали на злото, нито са били сломени от това просто безпрецедентно, жестоко преследване на Дафа практикуващи, за което се предполага, че ги „подлага на изпитание“, но което вместо това послужи за закаляване на такива Дафа практикуващи. Дали ще са трудностите или преследването на злото, каквото и да е било, вие го преминахте – наистина го преминахте. Това, което е останало [от злото], вече не е достатъчно, за да представлява нещо, способно да навреди на Дафа практикуващите като цяло. То може просто да служи като предполагаем „тест“ за онези, които не са извървели пътя добре, или като изпитание за определени места. Когато злото види човешко мислене [в Дафа практикуващите], се възползва от това, за да върши лоши неща, защото старите сили мислят, че нещата трябва да се правят така. Докато спасяваме съзнателни същества, ние все още трябва да отхвърляме цялата тази намеса от старите сили. Ето как сме успявали да се справим през цялото време. Дафа практикуващите постигат успехи за себе си, докато отхвърлят преследването и спасяват съзнателни същества, и извървяват добре последната част от своето пътешествие.

Нека ви кажа: ценете пътя, който сте изминали, и това, което сте направили; ценете цялото време, което сте прекарали в утвърждаване на Фа. Това, което е отминало, никога не ще се върне. Ако някой се опита отново да създаде среда на ужас, в която да се каляват Дафа практикуващи, това вече няма да е възможно, тъй като няма толкова много останало зло. С напредъка на Фа-коригирането ниво след ниво, то безспирно и в огромен мащаб елиминира злите елементи и новият космос постоянно напредва в своето формиране. Дафа практикуващите, които са се справили добре, елиминират злото в широк мащаб в целия [космически] обсег и регион, за който са отговорни. Така че ако някой иска тези зли елементи да изиграят някаква важна роля, това повече не би било възможно.

Както знаете, днес всеки в китайското общество проклина злата партия. Знаете защо е така. Тези от нас, които са по-възрастни, си спомнят как в миналото никой не се осмеляваше да я критикува. Но сега всеки го прави, защото сега почти не са останали зли фактори на порочната партия. В началото, когато преследването започна, плътността, с която те покриха всичко, беше огромна. Те наблюдаваха хората и дори ги контролираха, така че кой би се осмелил да каже, че злата партия е лоша? Дори да бяхте в банята при затворена врата, пак нямаше да се осмелите да прошепнете оплакване от злата партия, и дори тогава щяхте да се страхувате. Това беше работа на тези зли елементи. Но сега, с унищожаването им в такъв голям мащаб, че те са почти изчезнали, хората, които все още имат чувство за справедливост, се изправят и говорят открито. И дори когато хората видят злата партия да преследва хора, те се осмеляват да я изобличават, тъй като няма останали чак толкова много зли фактори. С други думи, средата на терор вече не съществува и средата, която старите сили създадоха, за да преследват самоусъвършенстващите се или да закаляват Дафа практикуващите, все повече изчезва. Когато тя вече не е достатъчна, за да тества Дафа практикуващите или да служи като натиск, докато те спасяват съзнателни същества, това е времето, когато нещата ще приключат. Няма нужда да ви го казвам. Можете да го видите сами. Ситуацията бързо се променя. Но какъвто и да е случаят, самоусъвършенстващите са самоусъвършенстващи се и ние не се въвличаме в политиката на обикновените хора. Който е направил добри неща за Дафа, ще бъде утвърден от Боговете. И разбира се, Дафа практикуващите ще станат свидетели на това. За тези хора това ще се равнява на създаване на бъдеще за тях самите.

Това е всичко за днес. Благодаря на всички. (Дълги и бурни аплодисменти)

Ще добавя няколко думи. Формата, в която виждате Учителя, е на човешко същество. Това е цялостен човешки образ с всички човешки компоненти – точно като човешко същество. Но на всяко ниво на космоса тялото на Учителя отговаря точно по форма на съществата на това ниво на космоса. Същото е вярно и тук. Както съм ви казвал, въпреки че това е място за човешки същества, тъй като основната част от Учителя е тук, това място се е превърнало в сърцето на цялото Фа-коригиране на космоса. Било то старите сили или същества, които искаме да спасим, всички огромни космически тела в космоса, които искат да бъдат спасени, искат да дойдат тук. За целите на тяхната безопасност, истинските животи на всички същества, които все още трябва да бъдат коригирани от Фа, всички са съхранени тук при мен; всичките техни животи са плътно запечатани с мен – от слоевете над слоеве мои частици чак до най-повърхностните ми клетки. Но дори така, ще ви кажа, че Учителят няма да изглежда ни най-малко различно от човешко същество. На никого няма да изглеждам като Бог, освен ако не е точно преди завършека на Фа-коригирането. Ако сега се проявя като Бог, това би унищожило вашите условия за самоусъвършенстване; то би разрушило илюзията, в която трябва да се просветлявате за нещата. Оттам насетне всичките ви действия и самоусъвършенстване биха били напразни, всичко би било съсипано и съзнателните същества нямаше да могат да бъдат спасени. Така че не гледайте на Фа с човешко мислене и не мислете за Учителя с човешки манталитет. Фа, преподаден ви от Учителя, може да ви даде възможност да се самоусъвършенствате и въз основа на този Фа трябва да се самоусъвършенствате и да измервате нещата. Във Фа няма грешки. Фа е написан на най-повърхностния, човешки език, използвайки структурата на човешкия език, но по никакъв начин не е ограничен до това повърхностно ниво: на всяко ниво след ниво, след ниво, след ниво има значения на Фа, които се съдържат в него.

Благодаря на всички! (Дълги и бурни аплодисменти в цялата зала)