Изберете

Дафа (Великият Път), който спасява света, е роден
на Изток,

Не е злата Китайска комунистическа партия
[която може да спаси света].

Защо Създателят е избрал тази земя?

За да използва пламъците, изгарящи злата партия,
да закали Будите.

Различни ли са Дафа практикуващите от Христос?

Хора, не избирайте грешната посока,

Сервилничете пред злия режим и ще сте измамени
от демони.

Дафа вече се разпространи на Запад от Китай,

Само с научаване на истината има надежда
за спасение!