Крайната цел на разясняването на истината

Фалун Дафа е Буда Фа. Пропагандата на порочната ККП е насадила в хората по света лъжи, които клеветят и позорят Фалун Гонг, и това цели да се подбуди омраза към Буда Фа и Дафа практикуващите, които са по пътя към божественото. Случаят е особено такъв при китайците, що се отнася до отношението, което показват в разговори, или когато общуват с Дафа практикуващи. Те заемат страната на злото. Ако случаят е такъв, не са ли хората по света в опасност? С други думи, независимо колко е жестоко преследването, Дафа практикуващите все още са по пътя към съвършенството насред изпитанията на злото; докато хората по света, в които са били насадени лъжите на порочната партия, са тези, които наистина са в опасност. Появата на комунистическата партия и истинската цел на ККП са да накарат хората да мразят Боговете и Будите, да разпространяват атеизъм, да насадят философията на „борба“ и по такъв начин да унищожат човешкия род. И това е причината, поради която Дафа практикуващите трябва да разясняват истината. Целта е да се премахнат лъжите на злото, да се даде възможност на хората да видят истинското лице на ККП, да се изчистят греховете, които хората са извършили срещу Боговете и Будите, и по този начин да се спасят хората по света.