По въпроса за събирането на средства

През последните няколко години имаше хора в континентален Китай, които събираха средства без позволение. Те събираха пари от учениците с извинението, че това е помощ за Ню Танг Дайнъсти Телевижън, „Епок Таймс“ и други управлявани от учениците извън Китай медии. Това не може да се прави. Ако една медия не може да оперира нормално самостоятелно за дълъг период от време и разчита на дългосрочна подкрепа от учениците, това само по себе си е сериозен проблем. Ако тогава от учениците се събират още средства, това би било друга грешка. Многократно говорих с основните медии за такива проблеми и всички те ясно заявиха, че няма да събират средства от учениците в Китай. Ако случаят е такъв, тогава кои са тези хора, които събират пари в цял Китай? Какво целят? Преди, в началото, когато преследването започна, често имаше агенти на ККП и лоши злонамерени хора, които събираха средства от учениците, използвайки всякакви извинения. Това значително повлия на ежедневието на някои ученици и стана причина те да понесат жестоко преследване поради това, че са въвлечени [в събирането на средства]. В предишните ми преподавания на Фа съм засягал въпроса да не се събират средства от учениците. Тогава защо не спазихте това? (Друг е въпросът, когато учениците си сътрудничат по собствена инициатива с цел да направят материали за разясняване на истината.) Дори ученици, които са преуспели в бизнеса и разполагат с финансовите средства, трябва най-напред да получат разрешение директно от мен. Също така, винаги когато учениците правят нещо, което не би трябвало, злото ще се възползва от тези пропуски и ще направи така, че замесените ученици да бъдат арестувани и преследвани. Трябва да се поучите от това! Поглеждайки на това от различен ъгъл, искам медиите да се установят твърдо в обществото и да станат нормално управлявани компании. А само работейки на положителен цикъл, те могат да бъдат по-полезни в разясняването на истината. В противен случай, няма ли такава финансова подкрепа да ги доведе до продължителния манталитет да разчитат на учениците и по този начин да не се справят добре в управлението на бизнеса? Ако нещата продължат така, няма ли тази зависимост да източи ресурсите на учениците? И от това няма да се придобие велика добродетел. Надявам се, че хората няма да насърчават манталитета да се разчита на учениците, който имат някои медии. Това засяга всички вас: ако се справяте с него добре, това е добро нещо; ако се справяте с него незадоволително, е лошо. Надявам се, че ще научите урока си от това, че няма да продължите лекомислено да събирате средства и да давате финансова подкрепа и ще извървите своите пътища в самоусъвършенстването добре!