Дафа практикуващите трябва да изучават Фа

Преподаване на Фа на Фа-конференцията във Вашингтон, САЩ

Ли Хонгджъ

16 юли 2011 г.

(Топли аплодисменти)

Добър ден! (Практикуващите: „Добър ден, Учителю!“) Всички вие работихте усилено! (Практикуващите: „Учителят работи усилено!“) Приятно ми е да ви видя. Не сме имали толкова много Фа-конференции през последните години, особено такива от широк мащаб. Това означава, че е имало по-малко възможности да ви видя лично. Но въпреки това определено знам, че много практикуващи са свършили отлична работа и са проявили инициатива в разясняването на истината, спасяването на хора и противодействането на преследването, и това наистина имаше значително влияние. Така че в това отношение може да се каже, че сте изпълнили отговорностите на един Дафа практикуващ. Но с разгръщането на по-големи промени в ситуацията, както сте наясно, злите фактори стават все по-малко, огромната сила на Фа-коригирането бърза напред, премахва и изтънява слоеве след слоеве от фактори, които я отделят от човешкия свят. Така тя все повече наближава човешкия свят и злото в различни пространствени нива е унищожавано в огромен мащаб, ниво след ниво. Така че наличието на такива зли неща в човешкия свят става все по-малко, по-слабо и е възможно състоянието на нещата да претърпи драстична промяна. Но вие, практикуващите Дафа, не може да се отпускате в това, което е необходимо да правите – а именно, трите задачи. На всяка цена не трябва да се отпускате. Наистина великата ви добродетел, самоусъвършенстването ви и всичко, което правите, е обвързано с тези неща.

Самоусъвършенстването е на първо място за един Дафа практикуващ. Това е така, защото ако не успеете да се самоусъвършенствате добре, няма да сте способни да осъществите това, което се очаква; и ако не успеете да се самоусъвършенствате добре, силата ви да спасявате съзнателни същества няма да е толкова голяма. А ако се самоусъвършенствате малко по-зле, тогава ще разглеждате проблемите по начина, по който го правят обикновените хора, което би било още по-ужасно. Така че абсолютно не бива да се отпускате или да намалявате бдителността си. Тази предопределена възможност от десетки милиони години или дори от еони време, и дългото чакане, през което всички сме преминали, както и всичко това, което сме понесли в историята – всичко това е било заради днешното време. Ако в този критичен момент не успеете да се справите добре с това, което трябва да правите, след като нещата станат ясни в бъдеще, ще бъде просто непоносимо тежко за вас и вашите същества. Така че абсолютно не трябва да се отпускате. Това е особено вярно за изучаването на Фа: наистина трябва да изучавате Фа с най-голяма сериозност. Знаете ли на какво е заприличало изучаването на Фа на много места? В някои региони то се е превърнало във формалност. Когато някои хора четат „Джуан Фалун“, те не се концентрират, а по-скоро мислят за други неща и не са способни да съсредоточат вниманието си върху самоусъвършенстването. Така това е равносилно на загуба на време. И не е само загуба на време – вместо това да е времето, когато да се извисяват, те използват умовете си да мислят за проблеми и неща, за които не трябва да са загрижени, и така не само не се издигат, а точно обратното – често нивото им пада. Ако не изучавате Фа добре, ще има много неща, които няма да сте способни да направите добре.

Както разбирате, при многото проекти, които Дафа практикуващите са инициирали, за да се противопоставят на преследването, да разясняват истината и да спасяват съзнателни същества, най-важното е Дафа практикуващите да си сътрудничат добре и само когато хората работят добре заедно, нещата ще вървят добре. Казвал съм преди, че всички Дафа практикуващи са били крале в историята или крале на Небесата и съответно всеки един от тях има собствено съзнание и способност да осъществява неща самостоятелно, но когато се стигне до сътрудничество, е трудно. Трудността лежи в това, че всеки човек има собствени гледни точки, всеки има велики идеи, в който случай сътрудничеството няма да върви много добре, ако всеки настоява на собствените си идеи. Но в крайна сметка вие сте самоусъвършенстващи се и последователи на Дафа, така че когато задачите, които е нужно да се изпълнят, се изправят пред вас, трябва праведните мисли на самоусъвършенстващ се да са тези, които ви направляват. В действителност това, което смятам за най-важно, е, че докато поддържате темпото по отношение на изучаването на Фа и самоусъвършенстването ви, всички тези свързани със сътрудничеството въпроси могат в действителност да бъдат разрешени. От доста време насам има някои региони или хора, при които темпото на изучаване на Фа не се е поддържало; при които често са възприемани човешки способи; при които, когато сътрудничеството не върви добре, хората дори стават негативни и действат самостоятелно, или дори се подхожда към нещата по хитрия, коварен начин, който обикновените хора биха възприели. При такива сценарии случаят е такъв, че обикновени хора правят неща за Дафа, което не трябва да се получава. Това е много ясно изразено в някои области и при някои хора. Докато може би си мислите: „Хей, какъвто и да е случаят, аз правя неща за Дафа!“, това всъщност не е така. В действителност вие просто извършвате самата форма на това [действие] и не успявате да спасите хората, които би трябвало, нито нещата, които изискват всички вие да си сътрудничите, ще имат нужното влияние. На всяка цена не бъдете такива. Несъмнено трябва да се самоусъвършенствате добре; наистина да сте като Дафа практикуващ; да се справяте с нещата така, както един Дафа практикуващ би го направил; и да работите заедно. Само тогава нещата ще имат успех.

Друго нещо е, че поради факта, че ресурсите на Дафа практикуващите понастоящем са ограничени и, както се забелязва, много практикуващи извън Китай се занимават с различни проекти, те рядко вземат участие в груповите изучавания на Фа, организирани от местните Фалун Дафа асоциации. И нещо повече, тези ученици не поемат и инициативата да изучават Фа самостоятелно, като някои от тях дори карат дълго време, без да са го изучавали. Но вземете под внимание какво казах: ако това, което правите, не е базирано на Фа, ако то няма силата на Фа и ако не сте се самоусъвършенствали добре, вие няма да направите тези неща добре. Въпреки че може да сте направили каквото и да било, то не е постигнало никакъв ефект и просто не може да спасява хората, защото сте неефективни в разрушаването на злите фактори. Ето защо изучаването на Фа е все още най-най-важното нещо – то е основната гаранция за всичко, което трябва да направите. Ако не можете да поддържате темпото в изучаването на Фа, тогава няма надежда.

Когато понякога изоставате в изучаването на Фа, човешките ви привързаности ще са много и дори всякакви човешки мисли могат да изплуват. Ако използвате човешко мислене, за да подходите към това, пред което сте изправени, или да се справите с него – дори с неща от огромна важност – с времето ще ви стане трудно да постигате успех в проектите, с които се занимавате. Ако не изучавате Фа, броят на обикновените ви човешки привързаности ще нарасне и ще става все по-забележим, и ще започнете да приличате все повече на обикновен човек. И впечатлението, което оставяте у другите, няма да е за самоусъвършенстващ се. Независимо колко заети станете, все още трябва да изучавате Фа. Ето защо препоръчвам нашите Дафа практикуващи, които се занимават с различните ни проекти, да намерят време да се включват в местното изучаване на Фа. Причината е, че преди време хора от много проекти ме питаха дали може да намират време да изучават Фа самостоятелно, така че аз наблюдавах, за да видя дали щяха да се справят в самоусъвършенстването си добре и да отговорят на стандарта, докато не участват в големите групови изучавания на Фа. Резултатът, както открих, беше, че те не можаха. И не само не отговориха на стандарта – установих, че минаха в застой; с много неща се справяха ужасно; и много хора използваха човешко мислене, за да разглеждат, да наблюдават и да се справят с нещата, и изоставаха в самоусъвършенстването. Видях сериозността на този проблем и ето защо ви казвам, че е най-добре все пак да участвате в местното изучаване на Фа. Какъвто и да е случаят, не трябва да се отпускате в изучаването на Фа, тъй като това е най-големият проблем – това е фундаментален проблем.

Знаете, че когато човек не успява да се справя в самоусъвършенстването, ще се появи човешко мислене и всеки ще види това да рефлектира в неговите действия. И всички човешки идеи, както и многообразието от източници на тези свързани с това човешко мислене идеи, ще изиграят ролята на намеса за този човек. С каквато форма на живот се приравни вашето мислене, тази форма на живот незабавно ще ви повлияе. Това е така, защото този космос е сложен до степен, при която е невъзможно да се опише с човешки език – ето колко е сложен. Дори само на едно ниво на съществуване има много голям брой измерения, вертикални и хоризонтални, съставени от различни елементи от всякакъв вид. И сред тези измерения на космоса, които са формирани от различни частици, съществува широк кръг от измерения, формирани от много, много видове елементи; и тези частици, които сами по себе си имат уникални характеристики и се различават както по вид, така и по размер, на свой ред изграждат същества с безбройни размери и форми – те са просто неизброими. Веднага щом мисленето ви се приравни с определен вид същество, то мигновено ще е способно да ви повлияе. Въпреки това няма да сте наясно откъде произлизат мислите ви и все още ще смятате, че това е вашата собствена воля. Но в действителност именно привързаностите ви са довели до това тези неща да оказват влияние върху вас и да засилват привързаностите ви.

Така че що се отнася до произхода на мислите на човек, има много хора, или учени, които проучват тази тема и се опитват да видят как се образуват способностите и мислите на мозъка. Както съм посочвал и преди, мозъкът в действителност е преработвателна фабрика за конструиране на мисли и изразяване на неща тук, на това ниво на човешкия род. Това е функцията, която той изпълнява, било то всякакви ваши физически жестове или движения, нещо, което желаете да изразите вербално, или начинът, по който конструирате произнасяно от вас изречение – той обработва това по такъв начин, че да му придаде форма и вид. Някои мисли произлизат от възприятия, които са били формирани в този живот и докато сме в този свят, докато други идват от привързаностите, свързани с това, което харесвате. Но откъде идват мислите за по-важните неща? Какъв е техният произход? Те не произлизат от това измерение. Строго погледнато, в решаващи моменти това, което се проява, е самият Аз на човек на фундаментално ниво. Но обикновено, в обичайните ситуации мислите, които вместо това служат за подсилване на човешките възприятия и на нещата, които харесваме, произлизат от всякакви измерения. Това е свързано и с нивото на нравственост на човека. Мислите на някои хора произлизат от сфери, които са до известна степен по-високи, докато мислите на други произлизат от нива, които са доста ниски. Така че с разликата в нивото на нравственост следва несъответствие в стандарта, спрямо който човек действа и мисли. Сложността на измеренията е просто огромна, като има огромен брой измерения на всяко ниво, от ниските до високите, и дори още по-голям брой хоризонтални измерения – брой, който е същият и за вертикалните измерения. Плътността на всички различни видове животи е огромна и всички те могат да се намесват на човек – включително и на самоусъвършенстващ се, чието мислене не е базирано на Фа.

В този космос по форма и структура човешкото тяло е относително голямо. Както знаете, колкото по-микроскопична е една частица, толкова по-голяма е енергията ѝ – не твърди ли съвременната наука, че радиоактивността ѝ е по-голяма? Същество, което е съставено от атомни частици – въз основа на това, че неговите частици са малки – е безспорно малко. Разбира се, що се отнася до по-големите животи, съществуващи върху цялата равнина в микрокосмоса, от тях също има различни видове, тъй като те са съставени от микроскопични частици от различни нива. Но, относително казано, за такъв живот, съставен от същия брой частици, който изгражда човешкото тяло – нека за момент не разглеждаме размера на частиците, а само тяхното количество – живот, който е съставен от същия брой частици, ще е по-малък. Отделните тела са дори още по-малки по-надълбоко в микрокосмоса, все по-малки и по-малки с нарастване на микроскопичността им, въпреки че съответно мъдростта на такива същества става по-голяма, тъй като нивото е по-високо. Има много миниатюрни Буди и Богове в измерения, които са изключително микроскопични, въпреки че ако един такъв Буда се прояви, той ще е огромен. Всички измерения, съставени от частици с различни размери, имат в тях Буди, като много вероятно е някои от тях да са дошли от по-малки измерения – дори от толкова малки, че са недоловими. Разбира се, няма две измерения, които да са с еднакъв размер, и в измеренията с различен размер има Буди, Даоси и Богове, съставени от частици с различни размери. Ето какво се опитвам да обясня. Съществата от тези микроскопични измерения не се ограничават до Буди, Даоси и Богове. Както знаете, съществуват същества от всякакъв вид, всякакъв тип и всякаква форма, и сложността им е огромна. Дори в човешкия свят има хора от различни раси и широка гама от етноси. Въпреки това, другите измерения са дори по-сложни, с история, която се простира още по-далеч. Така че към което същество се приравните, то ще ви окаже влияние. Това е една тема.

Друга тема се отнася до структурата на човешкото тяло. Всички материални частици, които могат да се открият в Трите сфери, са факторите, които формират всички обекти в Трите сфери, и това важи за всички частици, изграждащи човешкото тяло. Така че броят им е огромен. Молекулите, атомите, кварките, неутроните и протоните, за които говорят хората, са само частици в рамките на Трите сфери и те са частиците, изграждащи това повърхностно измерение в пределите на Трите сфери, в което съществуват човешките същества. Частиците, които изграждат нещата в рамките на Трите сфери, се различават и по структура от частиците извън Трите сфери, но въпреки това, [дори и само тук, в рамките на Трите сфери,] частиците са изключително разнообразни и многобройни. Тъй като тялото ви е изградено от молекули, а молекулите изграждат клетките, които на свой ред изграждат самите вас, възниква въпросът какво има [на нивото] под вашите молекули. Както знаете, атомите са тези, които изграждат [слоя на молекулите], а под равнината на атомите има атомни ядра, протони и неутрони, разпростирайки се надолу до това, което за човечеството би означавало ново откритие. Но без значение колко още ще напредне човешкият род, той никога няма да успее да открие това, което в крайна сметка изгражда частиците на човешкото тяло – а именно, най-високото ниво частици в Трите сфери. Но в космоса тези частици са просто едно от най-ниските нива сред възможно най-ниските съществуващи нива на частици.

Това, за което говорих току-що, имаше за цел да ви каже, че произходът на мислите на човек е всъщност изключително сложен. В този свят човек просто живее, като се наслаждава на хода на жизнения си път. Казвал съм в миналото, че хората са достойни за съжаление, тъй като всичко, което човек прави в този свят, е само да се наслаждава на чувствата и усещанията, които му се предоставят в хода на жизнения му път. Тази моя формулировка е доста точна. И защо го казвам по този начин? Въпреки че хората си мислят, че сами контролират себе си и решават какво искат да правят, истината е, че те просто преследват определени чувства в резултат на формирани след раждането навици и привързаности, които произлизат от техните наклонности и предпочитания. И това е всичко. Докато това, което е наистина в действие и кара този човек да иска да направи нещо, са факторите зад кулисите, които използват навиците на този човек, неговите привързаности, възприятия, желания и такива подобни неща. Такова е истинското състояние на човешкото тяло, като човек просто се наслаждава на тези чувства и усещания, възникващи вследствие на жизнения процес; когато ви се даде нещо сладко, вие усещате сладостта; когато ви се даде нещо горчиво, чувствате горчивината; когато ви се даде нещо люто, чувствате лютивината; чувствате се ужасно, когато ви налегне страдание; и знаете какво е радост, когато сте благословени със щастие.

Истинското Аз на Дафа практикуващите идва от високи нива. Аз просто дискутирах човешките същества и структурата на човешкото тяло. Говорих само за произхода на човешките мисли. Има нещо, което съм забелязал по време на Фа-коригирането: в измеренията, където то тепърва трябва да пристигне, понякога когато мислите на Дафа практикуващия са доста праведни, там присъства праведен Бог или праведни елементи, които способстват за подсилване на праведните му мисли. После в други моменти, когато Дафа практикуващите не си сътрудничат добре или се ядосат и си изпуснат нервите, мога да видя, че определени дегенерирали същества, някои от които доста големи, се намират там, подсилвайки ситуацията; а също така в действие са и онези слоеве след слоеве лоши същества на различни ниски нива, с които [мислите на практикуващите] са се приравнили. Не съм ли преподавал, че хората имат и добра, и лоша страна? Тогава помислете, когато мисълта на един човек се появи, факторите, които са в действие, са изключително сложни. Но като Дафа практикуващи всички имате истинско Аз и без значение дали целта на спускането му в този свят е била да получи Фа, да помогне на Учителя да коригира Фа, да спасява съществата от рая, в който сте живели преди – каквато и мисъл да ви е довела тук, това ваше истинско Аз е било защитено и първоначално е служило като движещата сила. Но както знаете, влизането на когото и да било в Трите сфери е равносилно на това, той да бъде затрупан в пръстта, и постепенно това [истинско Аз] повече не успява да изпълнява водещата роля – или дори никаква роля. Не е ли казал Бог, че е „създал човека от пръстта“? И не вярват ли китайците, че Ну Уа е използвала пръст, за да създаде китайския народ? Погледнато от небесните царства, всички молекули на земята и дори атомите – всички частици в рамките на Трите сфери, всичко, което представлява този свят – изглежда мръсно на божествените същества, като пръст или кал. Частиците в божествените сфери са по-малки и по-чисти, с по-голяма енергия. Така че, както го виждат те, това човешко място наистина не е нищо повече от пръст или кал. Така човешкото тяло е изградено и сформирано само от тези частици от Трите сфери, на които Боговете гледат като на пръст и кал. Ето защо те казали, че използвали глина или пръст, за да създадат хората. Това е идеята. Разбира се, когато едно божествено същество създава човек, действията му не могат да се разбират като подобни на начина, по който хората правят нещо. Само с една мисъл задачата е изпълнена, без необходимост от физическо действие. Но с низкото, безсилно човешко тяло, с каквото се приравнят мислите на някого, това ще доминира човека. С други думи, когато съществата от различни нива забележат, че искате нещо или че сте привързани към нещо, и че то точно се приравнява с тях, те ще окажат влияние и дори ще ви направляват. Когато човек не е разумен или излива гнева си, влияние оказват негативни елементи. Всичко е живо и в тези неща измежду някои други се включват злостта, желанията и омразата. Така че в такива ситуации те по естествен начин оказват влияние.

Това е особено вярно в периода на Фа-коригирането, когато всички същества в космоса – както положителните, така и отрицателните – искат да се спасят. И това включва дори невъобразимо огромните Богове на най-високите нива – особено съзнателните същества в техните светове. Именно поради това те са успели да имат присъствие в човешкия свят и в Трите сфери. Биха ли могли да се откажат от тази идваща веднъж на милиарди години възможност да се спасят? „Трябва да ме спасиш“ – всички те го казват, молейки да бъдат спасени. Но начинът, по който става това, не е каквото би могло да се очаква, използвайки мисленето и разбирането, намиращи се в човешкия свят, като например как някой трябва да е учтив и скромен, когато моли за помощ – „Тъй като си тук да ме спасиш, най-напред трябва да изразя благодарността си към теб и ще направя това, което зависи от мен, за да те улесня“ – изобщо не е по този начин. Както го виждат те – „Ако ще ме спасяваш, първо трябва да достигнеш нивото ми и да имаш тази степен на велика добродетел, преди да можеш да ме спасиш. Без такава велика добродетел, без да си достигнал моето ниво, как би могъл да ме спасиш?“ Така че те ще ви накарат да се препъвате и падате, да страдате и да елиминирате привързаностите си, след което, с установената ви велика добродетел, вие ще сте се самоусъвършенствали до това ниво и ще сте способни да ги спасите. Ето как те искат да стане това.

Ето защо преди съм казвал, че Дафа практикуващите, бидейки самоусъвършенстващи се, трябва да гледат на проблемите противоположно на начина, по който ги разглеждат човешките същества. Някои хора са недоволни, когато се сблъскат с неприятни неща. Тогава не сте ли човешко същество? По какъв начин сте по-различен? Когато се сблъскате с неприятни неща, именно тогава е времето да се самоусъвършенствате, да усъвършенствате съзнанието си. Не учеха ли религиите, че човек трябва да се самоусъвършенства вътрешно, като работи върху съзнанието си? Не слушайте как може да го изтълкуват съвременните хора – те може и да не знаят истинското значение. Давайте и истински се самоусъвършенствайте – когато се изправите пред конфликт и се натъкнете на някакъв проблем, трябва да погледнете в себе си и да видите кое не е наред, и да се запитате как би трябвало да се справите, като използвате Фа за преценката си. Не бихте ли казали, че това е самоусъвършенстване? Независимо дали се самоусъвършенствате и сте способни да направите това извън мирския свят или в обикновеното общество, запитайте се, би ли могъл обикновеният човек да успее да го направи? Не би могъл. Тогава не сте ли вие самият някой, който се самоусъвършенства? Когато се случи нещо неприятно, нещо, което да ви ядоса, или има замесен личен интерес, или егото ви бъде засегнато, способни ли сте да гледате навътре и да се самоусъвършенствате, да търсите свои недостатъци и дори когато се озовете в такава ситуация и вината не е ваша, способни ли сте да имате следното отношение: „О, разбирам – трябва да не съм се справил добре в някое отношение. Или ако наистина не съм направил нищо неправилно, вероятно изплащам карма, която дължа. Ще се справя с това добре и ще заплатя каквото трябва.“ И докато продължавате да се сблъсквате с такива неща, трябва да продължавате да се самоусъвършенствате. Тогава, ако един самоусъвършенстващ се може да се справя с нещата по този начин, като използва истинни принципи, за да се самоусъвършенства, то не са ли неприятните неща, които преживявате в обикновения свят, добри неща? Ако искате да се самоусъвършенствате, ако искате да се освободите от Трите сфери, ако искате да се завърнете до първоначалното си място и да спасите съзнателните същества, които принадлежат към вашия рай, ако наистина искате да помогнете на Учителя да коригира Фа, тогава не улесняват ли тези [неприятни неща] всичко това за вас, давайки ви възможност истински да се самоусъвършенствате? Нима това, че се сблъсквате с тези неприятни неща, в действителност не проправя вашия път? Тогава защо сте нещастни?

В действителност съм казвал такива неща в „Джуан Фалун“ и в последвалите години продължих неспирно да говоря за това отново и отново. Щом някои хора се сблъскат с действителни проблеми, те нямат никакъв интерес да ги преодоляват, тъй като единственото, което искат, е да са щастливи; когато има проблеми между другите и тях, те не търсят вътре в себе си и няма да признаят никаква вина, дори да са виновни. Ако не се самоусъвършенствате, как ще ми помогнете да коригирам Фа? Как да ви използвам? Ако единственото, което искате, са изпълнени с щастливи неща дни, тогава предполагам, че като част от помощта ви за Учителя в коригирането на Фа трябва да аранжирам да правите щастливи неща и да ви позволя да „командвате парада“ и да сте центърът на нещата, за да направите това. Но няма такова нещо. Видели сте какви са хората по света в днешно време. Вчера се шегувах как актьорите днес, било то в театъра или киното, в действителност не трябва да се преструват, за да изиграят ролята на лошия човек. (Смях) На моята възраст знам, както и тези, които са по-възрастни от мен, че преди хората бяха много добри и мили – от поведението до думите им. Така че имайки предвид начина, по който се държали, и стандарта им, ако трябвало да изиграят ролята на лошия, те наистина трябвало да се замислят как да го направят, да изучат ролята и да репетират, докато създадат впечатление на достатъчно лоши. Как може само няколко десетилетия да доведат до такава промяна? Ако днешните хора трябва да изиграят ролята на добър човек, трябва да вложат в това мисъл и да се преструват, и въпреки това все още не е убедително. С други думи, хората по света са пропаднали толкова драстично и въпреки това вие все още искате да се самоусъвършенствате щастливо? Човешките страни на Дафа практикуващите се самоусъвършенстват сред действителностите на човешките същества и имат човешки привързаности, и само така могат да се самоусъвършенстват. И така, ще има моменти, когато хората няма да се сработват добре, и моменти, когато човешките начини на мислене ще се намесват – това важи за всеки един от вас. Но, от друга страна, нима фактът, че хората по света са пропаднали до такава степен, и ужасната трудност, което това ви носи, не ви предоставят именно възможности да се самоусъвършенствате? Точно към това се стремят старите сили и това е, което имат наум – те умишлено променят хората към по-лошо, за да предоставят условия за Дафа практикуващите да се самоусъвършенстват. Но те унищожават света и неговите хора. При все това, както знаете, днешните хора не са така обикновени. Казвал съм, че цялото това огромно начинание на Фа-коригиране на космоса е било аранжирано в далечното минало, така че, когато някой успее да дойде тук и да бъде човек по това време на Фа-коригирането на космоса, това обикновен въпрос ли е? И защо хората днес са толкова категорични по отношение опазването на околната среда? Преди няколко години, дори преди околната среда да стане толкова лошо засегната, имаше хора, които пропагандираха защита на околната среда, както и защита на животните. Нищо не става по случайност. Много същества от по-високи нива искаха да слязат и да се преродят с желанието да формират кармична връзка с Дафа. Междувременно хората се прераждаха в цикъла на прераждане. Но има само толкова човешки същества и човешки кожи. Ако имаше повече, Земята нямаше да е способна да ги издържи всичките. Така животи от по-високи нива са се прераждали като животни и дори растения. Много от животите тук, на това място на човешките същества, не са обикновени – те не са обикновени същества. Също така трябва да се каже, че независимо как изглежда светът, всичко е в ръцете на Боговете и във всичко има ред. Какъвто и хаос да има, в действителност е създаден от Боговете и има ред сред безредието. Ако имате съмнения, тогава наблюдавайте внимателно всичко това и вижте. Тук обаче Дафа практикуващите са тези, които трябва да изиграят водещата роля. Всички същества очакват да ги спасите. Те ви предоставят обстоятелства, при които да се самоусъвършенствате, и същевременно ви чакат да ги спасите.

Да кажем, че не се самоусъвършенствате добре и се разстройвате, когато се натъкнете на неприятности, дори до степен, че се откажете да правите Дафа неща, и когато някой ви каже няколко неща, които не ви харесва да чувате, си мислите: „Тогава просто няма да те спася.“ (Смях) Но осъзнавате ли, че всички са дошли тук заради Фа, само че са накарани да станат лоши – в ръцете на старите сили, от лоши фактори, както и от червения дракон, който приема формата на злата ККП в този свят, от пропаднали същества, от Сатаната и от демоните – и са изпълнени с неща, които очернят традиционната, истинска култура на човечеството; и са изпълнени със злата култура на атеизъм, която води хора „да се борят срещу“ хората, земята и небесата, и която умишлено разрушава китайската традиционна култура – нещо, което е създадено от Боговете. Порочната партия и нейната философия на „борба“ насажда зло у хората, движи се в обратна на космоса посока и дори на демоните им се иска да я унищожат. Ако не беше Фа-коригирането, демоните щяха да я унищожат, тъй като тя е нещо отклонило се от нормата и нещо, което принципно никога не би трябвало да съществува в космоса. Заради Фа-коригирането старите сили я защитават и използват, за да изпитват Дафа практикуващите. Причината, поради която се противопоставям на старите сили, е само въз основа на това, че не съм съгласен с този техен подход. Аз имам свой подход. Но какъвто и да е случаят, днес светът се е превърнал в това, което е. Като Дафа практикуващи не трябва да се отпускате в собственото си самоусъвършенстване. Трябва да се възползвате от възможността да се самоусъвършенствате. Колкото по-хаотични са нещата, толкова повече ще можете да се самоусъвършенствате сред този хаос; с колкото повече премеждия или неприятни неща се сблъсквате, толкова повече това ще е възможност за вас да разгледате проблемите по различен начин и да се замислите: „Всички тези неща са стъпала, чрез които да се самоусъвършенствам и подобрявам.“ Не е ли такъв случаят? (Практикуващите отговарят: „Да“, и аплодират.)

На всички ви харесва да слушате Учителя да преподава Фа и да ви посочва тези неща, нали? (Практикуващите отговарят: „Да.“) Мога да ви кажа, че вашето истинско същество ги разбира дори по-ясно, отколкото ги обяснявам. Причината е, че сега Учителят използва езика на обикновените хора, за да говори, докато вашите истински Аз са много наясно, само че появили се след раждането фактори от Трите сфери, както и онези лоши неща са породили у вас възприятия, житейски опит и натрупване на неща, покриващи ви като мръсотия и възпрепятстващи истинските ви мисли да се проявят обратно на повърхността. Така че трябва да се самоусъвършенствате. Трябва да се извисите, да избършете тези замърсяващи ви неща и да се прочистите. Именно това е, което правите в процеса на самоусъвършенстване, и същевременно, докато сте насред премеждия, трябва да спасявате хора. Не забравяйте, че старите сили са съсипали хората в днешния свят, особено китайците, и въпреки че твърдят, че целта на това е да се предостави среда за самоусъвършенстване, след като успеете да завършите самоусъвършенстването си, този космос вече няма да го има – ще сте като главнокомандващ без армия, където и да отидете. Така че трябва да спасявате хора, дори насред премеждията, пред които сте изправени, тъй като това е великата добродетел на Дафа практикуващите и нещо, което нито един обикновен човек – или никой в цялата история – не би могъл някога да осъществи! Докато мнозина са настоявали за „спасяване на съзнателните същества“, това-онова, никой от тях в действителност не го е правил. Но вие го правите! (Аплодисменти)

Въпреки това съм казвал, че Фа-коригирането със сигурност ще успее, нали? (Учителят се смее) След като е достигнало тази точка, където сме днес, завършекът наближава. Какъвто и да е случаят, защо казвам, че „Фа-коригирането със сигурност ще успее“? Причината е, че Фа вече е завършен, от началото до края, като остава само да се извърши спасението на съзнателните същества. Когато току-що говорих за структурата на космоса, целта беше да ви кажа за източника на намеса в съзнанията ви, идващ от всякакви видове същества от различни нива. Мога да ви кажа, че въпреки че вашето истинско Аз осъществява контрол над вас, то не е достатъчно силно или дори е безпомощно, защото старите сили на космоса са драстично по-големи и в допълнение сте били затрупани в обърнатите принципи на Трите сфери, така че Учителят трябва да се грижи за вас, да ви помага и да стои над всичко. И това не е всичко. На най-фундаментално ниво аз контролирам всичко, обхващам всичко, от небитието до действителното и материално съществуване. Това не е нещо, което може да се обясни с примери, налични в човешкия език. То не може да бъде ясно обяснено, независимо от използвания метод. Тази сила е най-великата, подпомагаща и носеща всички същества – всичко от микрокосмоса до най-обширния макрокосмос, и всичко, което съществува, е под неин контрол – включително Боговете на най-големите висини. При желание за появата на каквото и да било състояние или за направата на каквото и да е – независимо дали ще засяга формата на космоса, състоянието на нещата в този свят или всяко нещо, което съществува от високото до ниското – то незабавно ще се случи. Вече знаете защо Фа-коригирането се прави по начина, по който се прави – за да се запазят първоначалните животи. Причината, поради която това е трудно да се извърши, е, че съществата, които трябва да бъдат спасени, трябва да различат доброто от злото, докато са в този безреден свят, и да станат добри; а междувременно Дафа практикуващите трябва да успеят в самоусъвършенстването, докато са сред този хаотичен свят, и да се изчистят, за да стане това.

Казвал съм ви преди, че когато един Бог създава нещо, всичко необходимо е една мисъл и то ще бъде направено веднага. При Боговете от най-високо ниво, дори когато създават вселени, една мисъл е всичко необходимо, за да бъде това извършено незабавно. Причината е, че висотата на тяхната мъдрост и мощта на силата им са такива и в рамките на тяхната сфера съществува такова огромно поле, и има толкова много нива на частици в пределите му. Ако частиците, разпростиращи се на всяко едно ниво, от голямото до малкото, са наистина живи, тогава помислете: веднага щом този Бог формира някакво намерение в съзнанието си, всички тези молекули, цялата тази мощ и всички тези частици са живи и всички те – независимо колко огромни или миниатюрни – в този момент поемат своята част и изпълняват съответната команда. И в допълнение, тъй като това се извършва отвъд всякакво пространство или време, не е ли изпълнено само за миг? Това е чудотворно и е начинът, по който божествените същества създават – с една мисъл нещата са мигновено завършени. Боговете и Будите не е нужно да се движат, защото това, което наистина действа, са всички тези частици, мигновено формиращи и създаващи неща – една създава това ниво, друга създава онова ниво, една създава това, друга – онова, като създаденото е с огромна плътност. Но на човешките същества им липсва такъв капацитет и способност. Хората трябва да предприемат физически действия, за да вършат неща, тъй като са ограничени от времето в това измерение и трябва малко по малко да постигнат това, което искат. Такива са човешките същества.

А колкото до вас, Дафа практикуващите, колкото по-близо е краят, толкова по-добре трябва да вървите по своите пътища, възползвайки се от времето, за да се самоусъвършенствате добре. След като сте извършили цял куп неща, вероятно ще откриете, ако погледнете назад към тях, че всичко това е било направено с човешки начин на мислене. Когато човешко същество прави човешки неща и нещата не са били извършени с праведни мисли, в тях няма да има никаква велика добродетел на Дафа практикуващи. С други думи, както го виждат Боговете, това е просто несериозно – не е велика добродетел или самоусъвършенстване, въпреки че сте го направили. Тогава не бихте ли казали, че е било направено напразно? Необходимо е да изучавате Фа добре, тъй като това е основната гаранция за завръщане на вашата позиция. (Практикуващите аплодират) Това не е нещо, което съм измислил просто така: това, което Учителят ви предава, е Фа на космоса. Казаното от мен току-що бе, за да ви покаже, че вие абсолютно не бива да се отпускате в самоусъвършенстването си, абсолютно не бива да се отпускате в изучаването си на Фа и определено трябва да го правите с цялата полагаща му се добросъвестност. Ако преди не сте го изучавали добре, щом си тръгнете днес оттук и сте чули Учителя да засяга това отново, определено би трябвало наистина да изучавате и да се самоусъвършенствате добросъвестно, и да не позволявате на съзнанието ви да блуждае. (Практикуващите аплодират)

Вероятно имате доста мисли по свързани с Шен Юн въпроси, така че ще кажа няколко думи между другото. Както знаете, Дафа практикуващите движат много проекти с цел да разобличат злото преследване и наред с това да разяснят истината и да спасят хората по света, които са били отровени и са се поддали на злото поради неговите лъжи, и са били подмамени от него, което ги поставя в смъртна опасност. И ето с какво трябва да се справяте добре в този момент. Що се отнася до проектите, които ръководите, наистина може да се каже, че са оказали огромно влияние, и не само това – също така са изиграли решаваща роля. След това имаме Шен Юн, който спасява хората, използвайки формата на изкуствата, и не е необходимо да навлизам в детайли за това. Всички сте вече доста наясно с това и съм говорил за него преди. Така че, що се отнася до изкуството на Шен Юн, тъй като то е нещо, което да се представя по целия свят, основните изисквания към него трябва да са, естествено, доста високи. Високи в какъв смисъл? Това, което си мислех в началото, беше, че без да се създадат превъзходни представления, няма да сме способни да трогнем хората или да ги спасим. Всеки етнос има високо мнение за собствените си изкуства. Сега не коментирам определена етническа група. [Това, което казвам, е, че] всяка етническа група се отнася към изкуството на собствения си народ с висока почит и човешките същества не могат да бъдат обвинявани за това. Така че понякога си мисля за това как по света най-широко признати са оркестровата музика, балетът и италианската опера. По света те са станали най-образцовите, най-прочутите и се разглеждат като най-висшата форма на изкуство. И това е особено вярно за тези, които са част от водещите културни среди на обществото, които наистина обичат да гледат и да преживяват тези неща. Докато онези много алтернативни, модерни представления привличат само по-малък брой хора от по-ниската средна класа, трудовата прослойка, както и студенти. А тези студенти приключват с това, след като се дипломират, и стават част от преобладаващия културен поток. Така че това е ситуацията.

Както разбирате, ако ще използваме културния формат, за да спасяваме хора, нашето изкуство трябва да е превъзходно, за да е успешно. Причината е, че ако има божествени същества, които действат на сцената, помагайки по време на представлението, и въпреки това хората в публиката си мислят: „ах, това представление е провал“ или „това е долнокачествено“ и го осмиват… помислете, това са Богове, които помагат при представлението, и не само те няма да успеят да спасяват хората, но и хората ще извършват грехове. Не можем да допуснем това. Така че вашето художествено майсторство трябва да е превъзходно. Ако нашите художествена форма или качество не са превъзходни, когато Шен Юн е на турне в многобройни страни по света, няма да отговорим на техните стандарти и хората няма да ни одобрят, в който случай няма да успеем да ги спасим. Така че трябва да имате нещо, което да е удивително превъзходно. Само когато всеки говори добре за вас, когато никой не може да каже една лоша дума за вас, можете да спасите тези хора. Ето защо е необходимо Шен Юн Пърформинг Артс да има висок стандарт като отправна точка. Съзнателно избрах да се използват пеенето и танците – художествените форми, които всяка етническа група по света може да оцени, приеме и разбере. Също така исках да дам пример на другите проекти и да ви накарам да видите как Шен Юн прави нещата – така че да имате база за сравнение. Ето защо ние наистина взехме на сериозно качеството на изпълненията и подготовката на участниците, и резултатите са отлични. В началото всеки път, когато продавахте билети някъде, не смеехте да кажете, че това представление е най-доброто. Но превъзходното въздействие на представленията на Шен Юн ви даде увереност и с времето, колкото повече работехте над това, толкова повече увереност имахте – до степен, че смеехте да кажете, че то е най-доброто. (Аплодисменти)

Разбира се, не се опитвам да ви кажа колко велико е представлението. Опитвам се да кажа, че прекрасният резултат, предизвикан от изпълнението, в допълнение на който има помощ от божествени същества, не е нещо, което обикновените хора могат да постигнат – още по-малко излъчването на енергия, изпълнена с Джън-Шан-Жен. Такава е енергията, която се съдържа във всяка изтанцувана част, във всяка изпята дума и във всяка изсвирена нота; дори цветовете на сцената излъчват положителна енергия. (Аплодисменти) Всичко е материално и когато цялостният ефект е толкова положителен, хората се облагодетелстват от него. Ето защо има някои хора, които след като видят представлението, се възстановяват от болестите си; или след като напуснат театъра, за своя изненада получават телефонно обаждане с добри новини, като някакъв важен проблем в живота им внезапно е бил разрешен по незнайни за тях причини. Какъвто и да е случаят, хората са щастливи, след като видят спектакъла, и много неща са се променили към по-добро. Тъй като проблемите на хората идват от кармата, а тя е нещо натрупано от извършвани в миналото неправилни неща, колкото повече човек я натрупва, толкова по-лоши са проблемите му, като големи количества от нея водят до значителни нещастия. Тези неприятности могат да причинят значителни проблеми в живота на човек, или могат да станат причина тялото да страда или да се разболее. След гледане на представлението на Шен Юн тази карма ще бъде елиминирана. Положителната енергия на спектакъла може да има това влияние, в който случай не бихте ли казали, че проблемите, които човекът е имал, са приключили? Те са си отишли, тъй като кармата е тази, която ги е причинявала. Така че това е причината, поради която хората са в състояние да се облагодетелстват там, на място.

И това не е всичко. Както знаете, китайската култура е предадена от Боговете. Както съм споделял с вас, китайската концепция за „династия“ е различна от тази за „държава“, както концепцията за „император“ е различна от тази за „крал“, съществуваща в другите страни. Династията се отнася до период от човешката история и има голяма разлика между император и крал. Императорът е господар на императорския двор, кралят на кралете; под него стоят кралете. Докато страната била под императорско управление, нейният крал бил назначаван като такъв с указ на императора, като дори наследникът на този крал трябвало да бъде определен от императора, за да е легитимен. Това се дължи на факта, че Китай е бил порталът, през който различните небесни царства са слизали на Земята, за да станат човешки; той е бил главният двор, в който са идвали, за да установят кармични връзки и да управляват. Впоследствие, във финалния етап те щели да са способни да възстановят тези кармични връзки и да изпълнят желанието си. Културата на всяка династия е била свързана с една група божествени същества, носещи със себе си отличителни форми на облекло и украшения, навици и черти, и дори храна, дрехи и жилища. Тези аспекти се променяли при всяка смяна на династията. Разбира се, говорейки за смяна на династията, тук сред човешките същества има такъв принцип, че някой може да „завладее света с военна сила“ и че „победителят управлява страната“. Но това е обърнат принцип, а не праведен. Принципите на хората са обърнати, тъй като трябва да отговарят на начина, по който са човешките същества тук на това ниво, така че съществуват войни, които събарят тези на власт – в противен случай те не биха си тръгнали. Тогава къде са отишли всички хора от различните династии на Китай? Ако всички те бяха чакали в Китай, биха надвишили неговия капацитет. Така че отишли в други страни. И по такъв начин има много нации и народи. Различията между расите са в резултат на това, че различните Богове са създали различни типове човешки кожи, а душата на човек не е непременно такава, каквато е расата му [тук, на земята]. Когато тези животи първоначално дошли на тази земя и се преродили, те отишли първо в Китай и когато се преродили там, създали династия. След това се преродили в други страни и региони, формирайки нация или етническа група, очаквайки финалния етап, когато Дафа ще се разпространи широко и Фа-коригирането ще започне.

Тогава помислете: кой е създал пет хилядолетната цивилизация на Китай? Цялото човечество. Боговете планирали да използват китайската култура по време на Фа-коригирането и това е нещо, основано от тях. Тя в крайна сметка е полубожествена култура. Това, което културата притежава, е просто изключително и примерите за величествени неща през пет хилядолетната цивилизация – включително историческите ѝ разкази, които са просто твърде много, за да могат да бъдат преброени – са все ярки проявления на божествено предадена култура и това е култура, създадена по време на процеса на издигане на човека от това, което е представлявал в дълбока древност, до човека с модерен начин на мислене, който имаме днес. Следователно когато една такава култура е представена на хората, не бихте ли казали, че е прекрасно тя да се гледа? Не е ли тя класика? Няма ли хората наистина да я гледат с удоволствие? Независимо в кой край на света живее човек, когато видят тази култура и какво съдържа тя, всички хора чувстват връзка с нея, сякаш лично са я преживяли преди или са били там. Всеки има това чувство. Наистина случаят е такъв, защото без значение къде може да се е преродил човекът по-късно, той все още има този спомен. Това е като електрическия щепсел – включвате го и токът протича. Но с течение на времето обърнатите принципи в човешкия свят довеждат до поведение, възприятия и начин на живот, и тези неща затрупват истинската същност на човек. А съществуват и различните човешки желания и привързаности, формирани след раждането; различни възприятия, както и това, което човек научава през този живот и в този свят, като всичко това служи, за да скрие всичко, което притежавате от преди. Затрупан по този начин, човек е възпрепятстван да разбере какво точно е това [чувство на сходство], но наистина изпитва чувство на вълнение. Знаещата му страна е развълнувана и може да види нещата много ясно, да ги разбере – т. е. истинското Аз на човек разбира, дори ако неговото Аз на повърхността не може да го изрази. Мозъкът не може да го обработи чрез логиката, с която разполага; този „преработвателен цех“ не може да установи или да формулира какво точно е това усещане. Така че за човека това си остава просто усещане. Ето защо Шен Юн е такава мощна сила в спасяването на хора.

Наред с това Шен Юн информира публиката си за множеството лъжи, които ККП е използвала, за да преследва Фалун Гонг. И в действителност това е била и тактиката на партията при всички нейни предишни движения. Тя започва, като измисля кръг от слухове за вас, и след това продължава, като използва китайците да преследват други китайци, насаждайки гняв между хората. С нейната система на „един глас“ не можете да кажете нищо и така никой не знае дали сте добър или лош. Партията е тази, която обявява, че сте лош, и след това всички национални печатни и електрони медии, контролирани от нея, заливат обществото с тази новина. В историята имало ли е някой, атакуван от нея, който да е издържал на това повече от три дни? Само една статия във вестника е достатъчна, за да бъде някой повален. Не е ли бил винаги такъв начинът, по който е ставало при порочната ККП? Но това, което имаме тук, е група от самоусъвършенстващи се, така че този подход няма да проработи. Макар че това може да е така, отровата на партията е навлязла надълбоко, карайки хората по света да застанат на нейна страна, осъждайки Дафа и Дафа практикуващите. Но засегнатите са самоусъвършенстващи се и освен това се стремят да спасят хората по света, така че не бихте ли казали, че тези хора са извършили грях? Казано по друг начин, това е престъпление, защото тези, към които те се насочват, са самоусъвършенстващи се. Тогава, от тази гледна точка, може ли Дафа практикуващите да решат да не ги спасяват? Ние все пак трябва да ги спасим. Представленията на Шен Юн Пърформинг Артс, представяното от артистите им, замисълът на сюжетната линия на програмата им, дори позата на отделния танцьор, текстовете на песните в Шен Юн, създаваната от Шен Юн музика – тези неща са традиционна, праведна и чиста китайска култура. Когато културното наследство от пет хиляди години, заложено от населението на целия свят, е представено пред очите на човек, той бързо го разбира – подобно на това как когато някой преценява друг човек, всичко необходимо са само няколко думи и един поглед, и тогава разбирате дали този човек е добър, или лош. След като те играят повече от два часа на сцената, публиката разбира що за хора са. Чистата доброта и неподправената красота на представлението не са нещо, което обикновеният съвременен човек може да постигне. Само преди миг казах, че днешните хора наистина трябва да се преструват, за да изпълнят ролята на добър човек, но [това, което се случва с Шен Юн,] не може да се постигне с актьорска игра; то е непринудено, естествено разкриване на вътрешния свят на човек. Друг аспект е, че телата на самоусъвършенстващите се са много чисти. Много хора в публиката виждат добротата на нашите изпълнители и могат да кажат, че техните усмивки не са нищо подобно на подкупващите усмивки на типичния изпълнител. То не е нищо друго освен естествено отражение на чистата доброта, характеризираща вътрешния свят на един самоусъвършенстващ се. Не са ли наясно хората тогава, що за хора са Фалун Гонг практикуващите, веднага щом видят това? Разбира се, в програмата се съдържат доброта и автентично класическа красота, която просветлява и вдъхновява хората, и има изпълнения, които представят как учениците на Фалун Гонг са преследвани. Това са причините, поради които, както виждате, влиянието на всичко това е било определено положително, с над деветдесет и пет процента [от хората] – и тук сме умерени – които хвалят представлението, след като го видят, и са дори дълбоко трогнати от него. Това е, защото малко неща са положителни в представленията в наши дни. Въпреки че не можем да кажем, че изобщо няма нищо положително, можем да кажем, че то е много малко.

Но само доброто изпълнение не е достатъчно. В началото, когато Шен Юн започнаха, в много региони те не бяха разбрани или познати. Независимо от етническата група, когато Шен Юн идваха за представление, всичко, което тамошните хора познаваха, бяха балетни компании, операта или симфоничния оркестър. Не знаеха кои са Шен Юн. Така че това беше времето, в което Дафа практикуващите бяха способни да изиграят значителна роля, и те наистина имаха огромно влияние, докато популяризираха Шен Юн – което означава, че помогнаха на Шен Юн да спасява хора. Когато казваме, че помагате на Шен Юн, в действителност това означава, че помагате на себе си, тъй като с каквото и да се занимавате, вие се самоусъвършенствате, и нещо повече – сред животите, спасени от Шен Юн, съществува и вашият принос. Със сигурност е така. И вашата велика добродетел лежи в това, което сте направили. На сегашния етап този проект се изпълнява благодарение на това, че всички вие работите усилено заедно, за да спасявате хора. При все това през цялото време имах едно опасение. А именно, че не е достатъчно, ако разчитаме единствено на това, нашите изпълнители да се справят добре. Ако местните Дафа практикуващи не си сътрудничат добре или не се справят добре, публиката ни няма да дойде. Ако на този етап всички вие можете да работите заедно и да проправяте нови пътища, и бързо промените ситуацията, както направиха Източна Канада и Тайван, ще ви кажа следното: когато Шен Юн се завърне във вашия град, няма да е нужно да влагате толкова много време, човешки или материални ресурси. Има много неща, които е необходимо да правите по многото проекти, които сте поели, и в дългосрочна перспектива Учителят не иска да вижда, че се отказвате от всичко, за да дойдете да работите по Шен Юн. Но на сегашния етап това, което искам да ви видя да правите, е именно да концентрирате усилията си върху постигането на нов напредък.

Изминаха четири години. Някои региони направиха пробиви, докато други не само не успяха направят пробиви, а се справят все по-зле, като възникват множество проблеми, които не трябваше да се появяват. Това се дължи на различия в самоусъвършенстването; то е отражение на различните начини на мислене, които всеки е имал, когато спасява хора. Първоначално планирах прокарването на път за нашите представления да отнеме три години, след което повече да няма нужда да използваме толкова много Дафа ученици. За да проработи този подход, първо трябва да се проправи път до водещите културни среди, преди да се достигне цялото общество. Всъщност това е просто стратегия. Но водещите културни среди на обществото не могат да бъдат достигнати като просто се говори за това и ако тези хора не дойдат, накрая ще се окажете в същата ситуация. Мислите ли, че можете просто да отидете и да успеете, където поискате? Не е така. Трябва да възприемете определени подходи. И какви точно? Цените на билетите ви трябва да са като тези във водещите културни среди и хората ще дойдат; трябва да използвате подходите и методите за популяризиране, използвани във водещите културни среди. Няма да се получи, ако не упорствате в това отношение. Въпреки че ви казвах да се целите във водещите културни среди, от няколко години практикуващите излизат по улиците да раздават листовки и да правят продажби в Китайския квартал, като викат, за да привлекат вниманието на минувачите, и това е, към което са привикнали. Да, билетите наистина се продаваха относително добре, хората наистина идваха [на представлението], броят не беше малък и театрите бяха добре напълнени. Но осъзнавате ли какво беше нужно, за да докарате тези хора там? Трябваше да използваме цялата сила на нашите Дафа ученици. Можем ли да продължаваме така в дългосрочен план? Не можем! Затова трябва да помислим за начин да направим пробив и ето защо Учителят иска първо да работите върху водещите културни среди. Но много ученици не могат да разберат това и мислят: „Но защо? Преди продавах билети толкова добре...“ Част от билетите ни бяха с много ниски цени, а понякога бяха давани безплатно. Можем ли да продължим да правим това завинаги?

Основен принцип в западното общество е, че „за каквото платиш, това получаваш“. Но тук имаме спектакъл от такава висока класа, а вие настоявате да го продавате като някакъв амбулантен търговец, който излага стоките си на земята. Това не е каквото Учителят иска и ето защо ви казах как да се целите във водещите културни среди. Всъщност когато Учителят иска нещо да се направи по определен начин, не става въпрос просто, че той си е помислил нещо и това е. Трябва да извърша огромно количество подготвителна работа, която не можете да видите, и всички онези Богове също работят върху това. Всичко е подготвено и всичко, което липсва, трябва вие да го осъществите. Но вие не правите тази стъпка, мислейки си: „Как мога да работя върху водещите културни среди? Не знам какво да правя!“ Когато посещавате по-добри общества, сте твърде изплашени да кажете каквото и да било, колебливо държейки листовката с огромно безпокойство. Мислите ли, че това може да спасява хора? Веднага този човек ще си помисли, че не вдъхвате доверие, нали? Наистина няма нужда да мислите твърде много за това – по-скоро се дръжте с увереност и достойнство. Вие сте Дафа ученик. Не осъзнавате ли, че спасявате хора? Наистина ли билетът за Шен Юн не струва това количество пари? Струва! Ще ви кажа (аплодисменти), че ако компания в елита на западното общество постави такова първокласно представление, знаете ли колко ще искат за билет? Във всеки град най-ниската цена би била 500 щатски долара за билет. (Аплодисменти) Ние не сме сложили толкова висока цена, така че от какво се страхувате? Не се опитвате да измъкнете повече пари от хората. По-скоро наистина ги спасявате. Но когато увереността ви е разклатена, вие отивате до онова [по-хубаво] място, но нямате смелостта да излезете от колата си. Правите само формално пътуване и после си казвате: „Добре, отидох там.“ Или отивате в този хубав район, скришом подхвърляйки листовка тук и там, действайки все едно се срамувате да бъдете видени да правите това. Разбира се, някои хора наистина мразят нежеланата поща и подобни неща, но винаги ще има подходи, които не се харесват на определени хора. Трябва да направите разграничение: това е нещо огромно – всеки чака да бъде спасен! – така че, ако не прекалявате, хората ще разберат. Наистина имаме някои хора, които са свършили чудесна работа и които се справят с нещата по много естествен и уравновесен начин в заможни квартали. И когато говорят с хората, са много непринудени. Мигновено другата страна е възхитена, точно все едно са ви очаквали. Наистина е точно така. Има огромно количество основна работа, свършена предварително. Всичко, което липсва, е това да вършите нещата с праведни мисли. И въпреки това вие нямате нужните праведни мисли.

Така че сега знаете причината, поради която беше истинска битка да продавате билети през изминалата година. Друго нещо е, че имаше една част ученици, които изпращаха праведни мисли в група [за да помогнат на ситуацията]. Изпращането на праведни мисли е, разбира се, с цел да се изчисти злото, което ни пречи да спасяваме хората, и всъщност от него е останало малко. Естествено, изчистването на злото е нещо добро. Възможно ли е да няма ефект, когато толкова много хора изпращат праведни мисли? Това действително имаше ефект. Но трябва да погледнем какво изпращаха някои хора, когато изпращаха праведни мисли. Те седяха там с изправена длан, но мислите им не бяха праведни: „Защо възприехме този подход тази година? Върших чудесна работа по продажбата на билети миналата година. Защо ме карат да изпращам праведни мисли тук, когато бих могъл да продавам билети? Защо трябва да се целим във водещите културни среди на обществото? Тези билети са толкова скъпи – кой ще ги купи?!“ (Смях) Може да звучи смешно, като слушате сега, но всъщност това беше изключително широко разпространено явление. Осъзнавате ли, че всичко това, изпратено навън, навсякъде по света образува лепкава, подобна на лепило субстанция, и бяха нужни само много малко зли същества, за да може да ви се окаже намеса. Това не беше нещо, което можехте да изчистите, и то директно блокира продажбите на билети от нашите Дафа ученици и Дафа учениците, които изпращаха истински праведни мисли. Това не беше нещо, което можеше да бъде изчистено. Когато злото се опитва да причини бъркотия, вашето изпращане на праведни мисли незабавно го изчиства и елиминира, изплашвайки го да подвие опашка и да избяга. Но колкото до Дафа учениците, ние, разбира се, не можем да ги елиминираме. Какво можем да направим, когато човекът допусне моментна грешка заради неадекватно разбиране по този въпрос? Нищо не може да се направи – дори Учителят не може да направи нищо, тъй като трябва да чакам тези наши ученици, които са се самоусъвършенствали добре, да се самоусъвършенстват дори по-добре по време на тази възможност и да извървят докрай този свой път. Както и да е, имаше някои, които се справиха добре, така че трябваше да продължавам така въпреки всичките трудности и ние наистина успяхме. Но осъзнавате ли нещо? Онези, които бяха първоначално предопределени за спасение миналата година [от Шен Юн, но не отидоха], са изгубили възможността завинаги. Това е, защото Фа-коригирането непрестанно напредва, стъпка по стъпка, и когато пристигне на едно космическо ниво, е време за това ниво хора; когато достигне определено небесно царство горе или определен слой на едно космическо тяло, е време онази група хора да дойдат да гледат [спектакъла], а следващия път [когато Шен Юн изнасят представление], това място ще принадлежи на някой друг. Осъзнавате ли колко много живи същества са изгубени?! Знаете ли как се чувствам, когато видя онези празни места в театъра?

Много Дафа ученици говорят за „помагане на Учителя да коригира Фа“ или „каквото Учителят иска, това ще направим“. И това се казва с убеденост. Но веднага щом Учителят на практика ви каже да отидете и да направите нещо, което не е в съгласие с вашето мислене, или когато нещата са малко предизвикателни, вие напълно губите дирята на тази праведна мисъл за помагане на Учителя. С примесеното в мисленето ви недоволство, мислите, които излъчвате, играят ролята на намеса. В миналото съм казвал, че никой не може да навреди на Дафа учениците. Знаете колко зла е порочната ККП. Ако иска да отстрани някого, той не би могъл да се задържи за повече от три дни. Но би ли могла да повали Дафа учениците? Колкото по-добре се самоусъвършенствате, толкова по-усърдни, силни и зрели сте. Това е относно степента, до която [ККП] може да играе роля. С други думи, никакви външни елементи не могат да навредят на самоусъвършенстването в Дафа, въпреки цялата намеса, която може да се появи. Не се ли опита една банда от специални агенти на ККП в Нова Зеландия тайно да използва учениците, които бяха стигнали до изкривени разбирания, да забъркат неприятности? Нека си опитат късмета и само гледайте какво ще стане с тях. Кой би могъл да навреди на Дафа? Никой не може. Никакви външни елементи или фактори не могат да постигнат каквото и да било. Но ако Дафа учениците, които истински се самоусъвършенстват, не се справят добре, понесените от нас загуби ще са сериозни. Кой всъщност би могъл да навреди на Фа? Би ли могъл някой да навреди на Фа на космоса? Такива случки не са нищо повече от тест за вас, предназначен да изобличи човешките ви мисли и привързаности. Не са ли всички елементи, на които се натъквате и които се опитват да се намесят на Дафа учениците, всъщност целещи се в учениците, които не са били прилежни и които се препъват по пътя? Това е точно като злите уебсайтове отпреди време, които подразниха някои хора, като някои дори станаха заслепени и безразсъдни, сякаш вече не бяха себе си, стигайки дотам, да разпространяват тези зли сайтове. И така, как се случи това? Не беше ли, защото нещата, които имахте – онези привързаности, онези човешки мисли, навикът да лъжете или желанието за разпространяване на сплетни – бяха изкарани на повърхността и разкрити? Не беше ли това с цел да ви накара да се препънете и паднете, за да можете да видите своите недостатъци, както и да бъдат отстранени онези, които наистина не съответстват на стандарта? Старите сили използваха тези лоши страни на лошите хора и им позволиха да се проявят. Не послужи ли това именно за тази цел? Ето защо казвам, че в действителност никой не може да ни причини неприятности, и обратно, това може само да ни помогне да ставаме все по-чисти. Както знаете, по цял свят подобните на гангстери агенти на ККП се опитаха да подкупят театри, обаждаха се по телефона, писаха заплашителни писма или се представяха за ученици на Фалун Гонг и писаха ирационални писма в опит да настроят хората срещу учениците на Фалун Гонг. Те наистина опитаха всичко възможно. Но след като хората видяха какви са, действително нямаше какво повече да пробват. Когато Шен Юн трябваше да играе в Корея, няколкото лоши хора, специално изпратени от ККП да оказват намеса, уверено дадоха обещание, че Шен Юн няма да успее да изнесе представление. Но накрая нашето представление се състоя и беше успешно, което нанесе смазващо поражение на агентите. Накрая те нищо не можеха да направят, не можеха да се намесват. Така, макар те да спряха да се месят, вие самите причинихте значителни загуби.

Дълг на Дафа учениците е да спасяват съзнателни същества. Но помислихте ли за това: дори ако Шен Юн спаси възможно най-много хора, колко публика може да побере един театър? Със седем милиарда души по света, колко можете да спасите с Шен Юн? С всички наши медии и всички проекти, които Дафа учениците движат и които спасяват хора, дори ако давате всичко от себе си, все още има огромен брой хора, които не могат да бъдат спасени. Както съм споделял с вас преди, вие всъщност не спасявате тези хора заради Учителя, нито заради другите. Вие ги спасявате заради себе си, тъй като е много вероятно те да са бъдещите съзнателни същества във вашите райове или да принадлежат на вашия обсег. Не може да позволите да стане така, че когато се завърнете на полагащото ви се място, да сте като главнокомандващ без армия, там да е съвсем празно, с една единствена самотна фигура, населяваща това огромно космическо тяло. Не се предполага Будите да са бедни; те трябва да са богати. Живите същества са вашите богатства и само с тях вашите райове ще могат да процъфтяват. Те всички се броят за богатства – всеки живот се брои за богатство.

Знам, че сред седящите тук днес има членове на семействата на Дафа учениците, както и някои техни непрактикуващи приятели, които са влезли в залата. Знам това, защото полето тук не е така чисто. Разбира се, има и шепа хора, изпратени тук от комунистическите бандити. Но независимо от това ще ви кажа следното: идването ви тук е възможност, която произлиза от кармични връзки. Който и да сте или какъвто и да е вашият мотив, да успеете да чуете Буда Фа, да имате тази предопределена връзка, не е просто нещо. Докато на повърхността може да изглежда все едно някой ви е поканил да дойдете, вие абсолютно нямаше да можете да влезете, ако Боговете не искаха това. (Учениците аплодират) Дошъл съм да спася хората (Учениците аплодират) и всички вие знаете, че понасям неща от името на съзнателните същества, за да могат да получат спасение. Не търся нищо за себе си от това. Мога да изоставя всичко и нямам никакви човешки привързаности. Тъй като съм дошъл да спасявам съзнателните същества, не мога да избирам. Спасявам всички хора по света, което включва всички вас, седящи тук. (Ентусиазирани аплодисменти)