Какво означава „да помагаме на Учителя да коригира Фа“?

От известно време насам съществува проблем от решаващо значение при някои ученици, докато правят трите неща, които се очакват от Дафа практикуващите, а именно, че те не разбират какво означава „да се помага на Учителя“. Например когато Учителят казва нещо или решава как Дафа практикуващите да подходят към нещо, винаги има някои ученици, които преценяват плановете му с човешко мислене, като формират мнения за това как Учителят би трябвало да се справи с някой определен въпрос, или мислят как би било, ако Учителят го направеше по различен начин, вместо да съсредоточат съзнанието си над това как най-добре да изпълнят изразеното от Учителя или как да осъществят конкретните неща; някои ученици дори желаят да променят мисленето на Учителя; някои отиват и възхваляват достойнствата на собствените си идеи сред другите ученици; някои са объркани по отношение на казаното от Учителя поради човешките си привързаности и реагират негативно; а някои хора стигат дотам, че търсят членовете на семейството ми в опитите си да съберат подкрепа за собствените си подходи. Но това, което Учителят иска да се направи, е в действителност това, което изисква Фа-коригирането на неизброим брой космически тела. Въпреки че това ниво на човешкия род може да е ниско, то въпреки всичко е проявление на по-висши животи на по-ниско място, изразено във формите на това по-ниско ниво, и същевременно е сърцето на Фа-коригирането – събирателната точка на всичко. Колкото и велика да изглежда вашата идея, тя е ограничена само до тази единствена равнина на съществуване, до тази единствена точка и до тази една конкретна материя. А възможно ли е да знаете какво се очаква да е влиянието на това, което Учителят е искал да се направи, над безбройните, неизмерими равнини от безкрайно огромни космически тела? Ако вие, като мои ученици, истински искате да „помогнете на Учителя да коригира Фа“, тогава трябва да сте загрижени само как най-добре да осъществите това, което Учителят желае. Това е единственото, което би трябвало да правите, но вместо това вие искате Учителят да помогне на вас? Как може да използвате Дафа по време на Фа-коригирането като помощ за осъществяването на човешките ви идеи?

Изправяйки се пред преследване, много Дафа практикуващи са падали или са изоставали, и то до голяма степен се е дължало на това, че те не са разбрали какво прави Учителят и че са използвали човешко мислене, за да преценяват [желанията на] Учителя. За да дадем само един пример за такова човешко мислене: много ученици се чудят защо не можем да отговорим на преследването по начина, по който са го правили други религии. Но в историята фундаменталната цел на религиите е била просто да положат културна основа за човечеството, докато това, което човешкият род истински е очаквал, е Дафа; и само когато някой прави нещата според Дафа, той наистина действа като самоусъвършенстващ се. Разбира се, когато хората изостават, може да има и много други причини в действие. Но какъвто и да е случаят, човекът не е успял наистина да разбере Дафа. И разбира се, когато мислите на човека не са достатъчно праведни, той със сигурност ще се колебае в условията на преследване.

А има и една част хора, които не са успели чрез самоусъвършенстване да се откажат от лошите навици, които са формирали в обикновения свят, като използването на своите връзки и влияние, за да осъществят неща. Например винаги когато такъв човек не е способен да открие Учителя, за да изрази собствените си човешки идеи, той търси членове на семейството на Учителя под един или друг претекст, след което отива и говори с други ученици как членовете на семейството на Учителя са казали това или онова. Но помислете, възможно ли е членовете на семейството на Учителя да го представляват, когато целта на идването му в този свят е била коригирането на Фа и спасяването на съзнателните същества? Също като вас членовете на семейството на Учителя са в действителност самоусъвършенстващи се и както всеки друг, те ще изостанат, ако не се усъвършенстват добре. Кой би могъл да представлява Учителя измежду всички тези родители, брачни партньори, деца, братя и сестри, които той е имал в хода на многобройните си животи в този свят? Подобно е на ситуацията с вас, където става въпрос просто за това, че когато Учителят идва в този свят, има такива, които служат като негови последователи, такива, които служат като негови земни родители, такива, които служат като негови братя и сестри или брачни партньори и деца, и всеки от тях служи, за да помогне на Учителя да изпълни великата задача на коригиране на Фа, като прави специфичните неща, които се очакват от него. Те също се самоусъвършенстват и също понякога ще изостават, що се отнася до достигането на достатъчно разбиране на Фа-принципите. Тогава, когато ги потърсите и използвате казаното от тях като Фа, не е ли това случай, в който вие подронвате Фа? И същевременно то превръща казаното от членовете на семейството на Учителя в грях срещу Фа. Като Дафа практикуващи трябва да сте наясно, че Фа-коригирането се извършва само от Учителя. И дори ако Учителят не е наоколо, все още трябва да вършите нещата въз основа на Фа – не може да действате съобразно този или онзи член на семейството на Учителя. Само тогава сте Дафа практикуващ; само тогава сте последовател на Учителя; и само тогава помагате на Учителя да коригира Фа.

Има и една част хора, които следват определени зли сайтове. Такива хора са се отклонили твърде много от Дафа, подпомагайки тези зли сайтове, като разпространяват погрешна информация и дори накърняват репутацията на членовете на семейството на Учителя. А някои – въпреки че Учителят е казал на всички по време на Фа-конференциите, свиквани от нашите Дафа практикуващи, да не слушат, да не вярват и да не гледат тези зли сайтове – не са взели думите ми присърце и се държат сякаш са напълно под влиянието на тези сайтове. Дори до ден-днешен те все още са безразсъдни по отношение на това. Когато човек тръгне в погрешна посока, той винаги може да започне отначало. Но какво да се направи, ако грешката на човека доведе до унищожаването на някои хора поради погрешната информация, която разпространявате? Какво да се направи, ако заради вас неизброимите съзнателни същества, които са зад всеки човек и чакат спасение, никога не могат да бъдат спасени? Разбирате ли колко са сериозни последиците от това? Когато пренебрегнете това, което Учителят е казал, можете ли да бъдете смятан за Дафа практикуващ, който „помага на Учителя да коригира Фа“?

Изразът „помощ на Учителя в коригирането на Фа“ не е просто гръмка, безсмислена фраза. Въпреки че дискутирах само няколко проблема, в действителност има много други случаи на липса на вяра във Фа. Критичното положение в този опасен момент е за Дафа практикуващите просто очакването, продължило десетки милиони години; за нашите ученици – вашето единствено и истинско желание да дойдете в този свят; а за Учителя – дали Той ще успее да спаси съзнателните същества в широк мащаб, включително и всички вас, в това Фа-коригиране.