Какво е Дафа ученик

Преподаване на Фа по време на Фа-конференцията в Ню Йорк 2011 г.

Ли Хонгджъ

29 август 2011 г.

(Учителят влиза в залата, всеки се изправя и ентусиазирано аплодира.)

Добро утро. Всички вие работите усилено. (Учениците отговарят: „Учителят работи усилено.“) Вие сте тези, които истински работят усилено, не аз. (Всички се смеят) Моля, седнете.

Дафа учениците без съмнение работят много усилено. И това е, защото историческата отговорност, която ви е била поверена и която сте поели, е толкова велика, и историческата ви мисия диктува, че в този критичен момент вие трябва да поемете такава историческа отговорност. Дафа учениците се появиха точно в последната фаза от цикъла на формиране, застой, упадък и унищожение на космоса. Което ще рече, че било то живи същества или материални обекти, това е времето, когато всичко е достигнало до последния и най-лош етап, в който проявленията на нещата са най-сложни, а разграничаването на доброто от лошото или на праведното от злото – най-трудно. В такъв момент това става наистина много трудно – тогава, когато Дафа учениците се заемат с мисията, поверена им от историята. Когато казвам, че Дафа учениците са необикновени, то е, защото в период като този те дойдоха, за да спасят съзнателните същества, да помогнат на Учителя да коригира Фа и да изпълнят мисията, която всеки лично трябва да изпълни – и ето кое ви прави истински необикновени. Нито една ера в историята не може да се сравнява.

Казвал съм преди, че Шакямуни, Исус, Лао Дзъ и подобните им – както и няколко велики мислители, светци и велики божествени същества от дори по-ранно време, които са дошли на земята – всички те само полагаха основите на културата на човечеството в хода на историята. Всичко преподадено от тях, спасението, което предоставиха и нещата, които направиха, бяха просто за да оставят културата на човечеството с това, което тя трябваше да притежава. Единствените хора, които те наистина взеха със себе си, бяха онези същества, които те специално бяха изпратили долу да им помогнат в предаването на тази култура, и дори при тях това бяха само помощните духове на тези хора, които никога не бяха влизали в света. Единствените, които наистина могат да осъществят такива неща – в този финален, критичен момент от историята – са учениците на Дафа. Започвайки с това откъде произлизат и разпростирайки се по целия път до процеса на установяване на могъща добродетел в хода на историята, това, което Дафа учениците са поели, е по-велико от това на светите хора от минали времена. Причината е, че именно в този последен период се правят истинските неща. От древни времена до днес, от началото на космоса допреди около 60 години по време на последната група на човечеството, всичко неспирно служи за установяването на основа, която Фа-коригирането ще изисква, като хората трупат опит и се създават мисловните процеси и поведението на съществата, които ще участват в тази последна фаза от историята. Ето какво представляваше историята на човечеството. Така че било то Дафа ученици или свързани по някакъв начин с тях същества – всички те са служили на тази цел, като в хода на своите прераждания са пробвали неща и са основавали това, което всеки един от тях ще изисква. Още по-огромният брой неизмерими, безбройни живи същества в космоса, които нямат никаква пряка връзка с Фа-коригирането, се броят като същества, които да бъдат спасени; те не играят роля [във Фа-коригирането]. Тези, които описах, са тези участници, които имат връзка с Фа-коригирането.

Както знаете, казвал съм преди, че хората в този свят – което включва всички същества, имащи връзка с Фа-коригирането – не са толкова обикновени. Те всички са дошли за Фа-коригирането, били са създадени за Фа-коригирането и изваяни за него. Нищо не е случайно и в бъдеще ще го видите. Под магията на илюзията в човешкия свят и с преминаването на хората през богата палитра от различни общества в хода на историята, те смятали преминатото от тях просто за естествено развитие на събитията. Но случаят не е такъв. Зад всеки период от време има причина. Както знаете, преподавал съм, че мисленето на човек преди, когато Боговете създали човека за първи път, не е имало способността да реагира на природата или на обществото и е имало много лоша способност за оцеляване. Тъй като в началото, когато бил създаден, човекът нищо не разбирал, тътенът на гръмотевицата го плашел и го карал да бяга, за да се скрие в пещера; или когато дойдели дъждовни бури, той не знаел как да ги избегне или дори можел да е в пълно недоумение какво се случва. Така с времето човек постепенно се научил как да реагира на природната среда. След това Боговете неспирно започнали да предават на хората всякакви култури, като наблюдавали през цялото време, за да видят какъв човек ще създадат тези култури. С други думи, това е бил един непрекъснат процес на проба и грешка и на практическо прилагане на нещата, които в крайна сметка са били финализирани в един определен момент. След изключително продължителен процес, който обхванал безброй години и който служел за финализирането на нещата, била избрана култура, подходяща за установяването на вида мислене и поведение, необходими по време на финалния етап, и били създадени най-добрите неща от човешката култура. Те щели да бъдат създадени през петте хилядолетия на последното човечество и да бъдат осъществени от хората. Говоря именно за последните пет хиляди години на китайската цивилизация. Тя е продуктът на това, което е било създадено в хода на този продължителен исторически процес, и е неговата кулминация. Процесът имал за цел да научи хората какъв начин на мислене да използват, какви структури на мисълта да образуват, как да мислят за нещата, с които се сблъскват, и какви начини на мислене да използват, за да размишляват.

Мисленето на човек директно диктува действията му. Например знаете за кралствата на Уей, Шу и У от китайската ера на Трите кралства. И каква точно специфична културна черта е утвърдила историята на Трите кралства? „Йи(1). Хората от този исторически период знаели какво е Йи, как се проявява то и дълбоките му значения. А какво утвърдил Юе Фей от Южната династия Сон? „Джонг(2). [Това включва въвеждането] на значението на Джонг, на това, до което довежда концепцията за Джонг, как се проявява то и как човек да реагира и да се отплати за него. Ходът на историята е бил именно процес на обучение на хората как да бъдат хора. Целият курс на тези пет хиляди години човешка история е бил постоянен процес на въвеждане на неща, които ще са необходими на хората. Когато дойдел последният етап, мисловните процеси на човека щели да са достигнали достатъчно перфектно и подходящо състояние, с което Боговете да са удовлетворени, и човекът щял да може да се използва, за да изпълни кулминационната сцена в този последен исторически момент. Но един въпрос щял да остане. А именно, както можете да си представите, описаното от мен са хора от полубожествена култура; хора, директно създадени от божественото. Така че би следвало, че положителните елементи, изграждащи един такъв човек или човешката култура, ще вземат превес над отрицателните елементи. В човешките същества се съдържат както положителни, така и отрицателни елементи от космоса; цялата материя от Трите сфери има добри и лоши елементи в себе си и когато Боговете използват материя от Трите сфери, за да създадат едно човешко същество, естествено в него има добри и лоши елементи. Когато човек е безразсъден или загуби самообладание, демоничната природа е основно тази, която се проявява; а когато е мил и разумен и подхожда с доброта към всичко, което се разгръща или проявява около него, тогава се проявяват неговите добри елементи, което е неговата Буда природа. Така хората имат тези два вида елементи в себе си, но само това не е достатъчно.

Току-що посочих, че процесът на създаване на един човек е положителен. Всички хора са по природа добри и доста разумни. Тогава помислете какво би станало, ако когато предавах Дафа по време на Фа-коригирането, сто процента от тези хора, без каквото и да било изключение, всички пожелаеха да получат Фа, веднага щом той станеше на разположение. И това щеше да е особено вярно за китайците, които вероятно всички щяха да дойдат да учат и да се самоусъвършенстват в Дафа. Едва ли щеше да е необходимо да казвам каквото и да е, и то бързо щеше да се разпространи навсякъде. Но както знаете, космосът е достигнал ужасно състояние и животите от тази ера би трябвало да бъдат прекратени; хората в този свят обаче бяха умишлено развити по този начин. А зад тези хора, които вземат участие в това начинание, са огромни групи от същества. Нито един живот и нито един човек не се явяват прости. Зад тях е масивна група от същества в космоса, които те представят. Когато един човек получи спасение, това означава всички същества зад него да получат спасение в бъдеще. [Казвам това,] тъй като огромното мнозинство от хората на тази земя, от хората днес, са небесни крале, които са се спуснали на земята, които са се преродили тук като човешки същества. Така че, ако всички тези същества дойдат и научат Дафа, всички те ще бъдат спасени, включително и всички съзнателни същества, представлявани от тях. Разбира се, това би било нещо добро, както всеки един живот в този космос би се съгласил – включително неизброимите, огромни крале. Но най-висшият Създател не вижда нещата по този начин. Когато нещо стане лошо, то трябва да бъде унищожено. За Него създаването на нещо ново е точно толкова лесно, колкото унищожението на нещо лошо. А както сте наясно, в космоса има принцип, а именно, че доброто и лошото имат своите последици. Това означава, че който прави нещо лошо, трябва да заплати за това. Добрите дела водят до благоприятна отплата, а лошите – до отрицателна. Целта е нещата да се уредят. Но в дългия ход на историята животите не само са придобили кармични дългове по време на взаимоотношенията си с други животи, но също така много животи несъзнателно са съпътствали и допринесли за низходящата спирала в историята на вселената, като на практика всеки живот е изиграл роля в това. Всеки носи част от вината за лошото. Всеки осъзнава, че нещата се влошават прогресивно, и въпреки това никой няма способността да обърне течението. Всеки се спуска надолу по спиралата като част от този процес. С други думи, съгласно закона за „създаване, застой, упадък, разрушение“ всичко се предполага да се насочи към разрушение. Това е закон на космоса. Не е въпрос на състрадание. Това е просто закон.

Както знаете съм преподавал, че материята не изчезва и че животите се прераждат. И това не се отнася само за хората, но и за сферите на Боговете. Под магията на заблудата хората не могат да го видят и затова намират перспективата за смъртта ужасяваща. Разбира се, като Дафа практикуващи сте наясно с тези неща. Молекулите, които изграждат молекулярните клетки на човек, са изградени от атоми, а атомите са изградени от дори по-малки микроскопични частици, като енергията на частиците става по-голяма с нарастване на тяхната микроскопичност. Знаем, че когато човешкото тяло се зарови в земята, неговите клетки, които на повърхностното ниво са изградени от молекули, се разлагат. Но молекулите не могат да се разлагат, нали? Още по малко атомите, нали така? Тогава къде е отишла тази част от вас? Ако всички мисли на човек бяха просто продукт на мисълта на собственото му съзнание на това повърхностно ниво, тогава как човек ще обясни нещата, които понякога хората казват неочаквано? Невинаги е така, че казаното от вас идва само след внимателен размисъл; вместо това, понякога в действие сте „вие“ на различни нива, разпростирайки се от вашите частици на повърхностното ниво до частиците, които ви изграждат дълбоко в микрокосмоса. Цялостното ви същество е едновременно изградено от частици, разпростиращи се от най-микроскопичните нива до тези на повърхността, така че вашето същество не е просто това изключително просто повърхностно ниво от клетки. Тогава, в контекста на съществуването на човек, загубата на тази повърхностна част е просто загубата на слой външна кожа. При прераждане се слага нова външна кожа. Истинското ви аз не може да изгние при погребване в земята. Тази почва не може да разруши атомите, и дори молекулите, в това отношение. Ако атомите на някого бъдат разрушени, това би довело до мощна експлозия. Силата от атомна експлозия с мащаба на едно човешко тяло би била достатъчна, за да разруши град. Не е ли истина това? Тогава къде отивате [след смъртта]? Дафа практикуващите знаят отговора. Така това ще рече, че под въздействието на илюзията в този свят, хората не знаят какво ще стане с тях, след като умрат. Но божествените същества знаят много добре какво се случва, а божествените същества от дори по-големи височини знаят дори още по-добре. Те приемат всичко това за доста естествено. Нов живот се създава, когато едно същество достигне последния етап в хода на живота си. Те са напълно наясно с този процес. Така цялата вселена включва този процес на движение напред-назад, за който говоря.

Това, което описах, е историческият процес на по-големия космос преди края, процесът на безбройните нива от същества в него, който напомня за метаболичния процес в смисъл, че е неспирен процес на обмен. Но ако най-големият космос – тоест тази единица като цяло – е обречен да бъде разрушен, ако е свършено с него като част от процеса на формиране, застой, упадък и разрушение, тогава помислете: ако всяко едно от нивата на същества, които се съдържат в него, не може повече да се преражда, тогава тяхната история ще спре да съществува, няма да имат живот, нищо няма да имат. За Боговете, колкото и високо да е нивото им, това е нещо крайно ужасяващо! Това наистина е нещо ужасяващо до крайна степен – то би било пълно унищожение! Толкова много величествени неща има в космоса в резултат на историческия процес на колосалния космос! Погледнете как стоят нещата дори на тази мъничка планета на човешките същества. После вземете под внимание всички безбройни планети в космоса, изградени от частици с различни размери, които имат върху себе си безбройни, неизмерими съзнателни същества – дори Боговете не могат да разберат колко живи същества има или какви великолепия са били създадени там! Всеки човек е като исторически летопис. Всеки един човек е като една дълга, ярка историческа приказка. Доста е удивително да се наблюдават всички неща, през които човек е преминал през многото си животи. Така че при този толкова огромен космос и с толкова многобройните му съзнателни същества, би било толкова жалко, ако всичко това бъде разрушено.

Разбира се, при такъв космически закон състраданието е характеристика на праведните Богове. Това не означава, че просто наличието на желание за извършването на някакво добро се смята за състрадание. Когато някой е подбуден от прищявка и действа по нея, това не се смята за състрадание. По-скоро в този случай то произлиза от нещата, които човек харесва. Или казано по-откровено, предизвикано е от привързаност. В истинското състрадание няма примесен какъвто и да било егоизъм и когато някой се занимава с друг или със съзнателни същества по принцип, той ще разглежда нещата с праведни мисли и любяща доброта. Ето как щом видели края на вселената, много Богове, много крале от различни нива на изключително големи височини в космоса, поискали да спасят съзнателните му същества. И как щели да ги спасят? Подновяването чрез Фа-коригиране трябва да започне от най-ниското ниво в космоса и да коригира от дъното до върха. На огромен брой представителни животи в този космос е било позволено да се преродят като човешки същества. Но съществата, способни да играят представителна роля, по никакъв начин не са обикновени същества. Те несъмнено са крале от различни вселени, които представят своите светове, вселени или космически тела. Но вселената, която едно такова същество представлява, принадлежи към система. Космическото тяло има в себе си циркулация, която тръгва от неговите по-ниски до по-високите му вселени, като неговата система кореспондира на системите от дори още по-високи нива, с дори по-велики от тях крале, които живеят горе. И после, над системите от дори по-високи нива все още има по-велики системи и крале. Без значение височината обаче, всички те принадлежат към една и съща система. Но този, който е на най-високото място, може да не дойде тук. Тогава какво трябва да се направи? Един доста подходящ представител, който ще представлява безчетните съзнателни същества в тази тяхна огромна система, е изпратен и се преражда като човешко същество.

Докато ви обяснявам това, може да си мислите: „Ами, от това, което виждам, няма нищо велико в хората на този свят. Виждаме хора във всякаква форма и вид, като някои са дори немарливи. Някои хора в провинцията водят наистина труден живот, докато някои в градовете са големи сноби и се държат отвратително, а има и доста младежи, които се опитват да изглеждат „интересно“. Това е просто начинът, по който е човешкото общество. Не всеки може да работи в голяма корпорация или да е шеф, така че някои хора трябва да запълнят онези други роли. Само малък брой могат да станат хора на изкуството или звезди. По същия начин е с всичко останало. Наличието на различни социални класи е формата, която човешкото общество възприема, но това не са ранговете на тези същества. Така че никое същество не е просто, въпреки външния му облик. Вероятно ще откриете, че един събирач на смет, ако погледнете назад [към предишните му животи], преди е бил огромен Бог в космоса, който, под влияние на илюзията тук и в хода на своите прераждания, е станал напълно изгубен – изгубен до състояние, при което не си спомня нищо. [Илюзията] е такава, че много същества в хода на прераждането са започнали да негодуват срещу житейската си участ и не знаят нищо за мисията, която ги е довела тук.

И това е само една илюстрация. Днес хората в този свят, включително повечето от тези в различните социални класи, не знаят защо са дошли в този свят и са заети със стремежа си да направят кариера. Това е особено вярно за онези, които са опитали вкуса на успеха. Те са толкова доволни от себе си, че забравят кои са. И когато си мислят, че са наистина добри в нещо, стават напълно отнесени; а ако чувстват, че животът им не е толкова добър, са изпълнени с ярост и негодувание към света. Но в действителност това не е нещо, от което се нуждае вашето същество. Не трябва да ставате толкова впримчени в тези неща. Това, което всъщност е важно, е да възстановите вашето истинско аз. В този времеви период, насред по-обширния ход на историята, зад събитията в живота на човек стоят причинни връзки. Строго погледнато, това, което се проявява в живота ви днес, е кармичната отплата за всичките добрини или злини, които сте извършили в предишните си животи. Както посочих току-що, това е начинът, по който космосът работи. Случаят е такъв, независимо от коя прослойка на обществото сте и независимо от професията ви – доброто се възнаграждава с добро, а злото – с лошо. Този закон присъства в целите Три сфери, независимо от нивото. Така че, когато е достигната финалната фаза, в този период мисленето на хората – особено когато това е човешко общество в крайната фаза на комическия цикъл на пораждане, застой, упадък, унищожение – е станало по-сложно. Така в този период Дафа практикуващите са тези, които са необходими, за да пробудят хората по света и да ги спасят в тази сложна среда.

Това, което прави нещата дори по-трудни е, че сега порочният и зъл до костите си режим на ККП съществува в Китай. Защо такъв режим ще се появява в човешкото общество, и особено режим като този, който е уродлив? Всеки в космоса, от горе до долу, е против него. Всички го смятат за чудовище. Мисленето на членовете на порочната партия не е нормално. Тогава за какво е нужен? Нищо не е толкова просто, колкото изглежда. Това също е нещо, което старите сили на космоса умишлено заплануваха. Казах по-рано, че човешката култура е нещо, което е било планирано от Боговете, и е била продуктът на тяхното създаване на човешките същества. След създаването на истинската, класическа култура, мисленето на хората винаги щяло да бъде праведно, те щели да са добронамерени по душа и всеки щял да мисли за другите в действията си. Щом такива хора стигнели до крайната фаза, всички те са щели да направят положителен избор. Всеки щял да получи Фа. Но за старите сили в космоса щеше да е твърде лесно хората да получат Фа и съзнателните същества да бъдат спасени. В Трите сфери съществува законът, че доброто и злото имат своите последици, и така някои Богове не можаха да понесат такава перспектива и приложиха този принцип до крайност. Мисленето им беше: „Космосът вече не е добър, така че как на животите може да се позволи да получат спасение толкова лесно? Как може да се позволи на толкова много същества да влязат в бъдещето?“ Така огромен, обширен кръг от фактори възпрепятстваха съзнателните същества от това да бъдат спасени. Фактът, че старите сили мислят по този начин, показва, че Фа-принципите на стария космос са достигнали състоянието на упадък и унищожение. Старите сили решиха, че по време на финалния процес съществата ще трябва да направят избор – избор, който ще бъде крайно трудно да се направи, тъй като всичко би трябвало да свършва, а освен това моралът в света ще е станал бъркотия. Така че как се очаква хората да направят избор, ако искат да влязат в бъдещето? Това е изключително трудно. Летвата е поставена много високо.

Някои хора си мислят: „Но не са ли Боговете и Будите състрадателни към човешките същества?“ Когато човечеството е достигнало до този етап, човешкото мислене не може да бъде приложено, за да се преценят такива въпроси. Боговете от старите сили със сигурност не мислят по този начин. Ако искате да бъдете спасен, да получите избавление, трябва насред изкушенията на сегашното общество, което се фокусира върху „тук и сега“, да направите правилния избор. Само тогава ще успеете. А ако не успеете, тогава няма да бъдете спасен. Както вероятно си спомняте, често казвам: „Направен е отвор в мрежата.“(3) Ако хората трябваше да преминат теста самостоятелно, как биха могли да го направят? Учителят отдавна знаеше, че старите сили ще направят това, така че аранжирах за Дафа практикуващите да спасяват съзнателните същества. Старите сили създадоха това, което в този свят е режимът на порочната партия, с намерението да направят нещата трудни за съзнателните същества. Наред с това те измислиха твърде много шантави теории, както и модерни идеи и неща от този сорт, като направиха този свят ужасно сложен, с добри и с лоши неща в него. Същевременно прибавиха към кашата определени изкривени фактори, както и извънземна биотехнология, така че да объркат правилното, традиционно мислене на хората. В западното общество в общи линии им бе достатъчно да създадат и да пуснат в ход някои зли и престъпни неща. Но в Китай това не беше достатъчно. Те отидоха по-далеч, като преобърнаха правилното в погрешно и погрешното в добро, с идеята, че при такива трудни обстоятелства човек ще трябва да направи избора, определящ неговото спасение. Така че защо нещата бяха направени толкова трудни в Китай? Споделих преди с вас, че кралете от дори по високи нива, кралете на всяка една от етническите групи на човечеството през историята, тези, които са били от високи нива в космоса, всички те се преродиха в Китай. Китай стана събирателната точка. Ето защо нивото на трудност, с което хората там трябва да се сблъскат, когато правят избора си, беше завишено. Това е, защото старите сили видяха, че веднага щом такива хора получат спасение, същото е вероятно да се случи и на етническата група, която те представят, или дори – в някои случаи – и на цялата група животи от огромната вселена, на която са представители. Помислете, какво огромно нещо би било това. Така старите сили направиха премеждията, с които тези хора трябва да се сблъскат, най-големите от всички. Само като погледнем китайския народ, в последно време той е бил увреден и съсипан до състояние, при което изглежда просто ужасно, като дори външната форма на хората става по-ниска и по-дребна, а начинът, по който изглеждат, е доста непривлекателен. Докато хората в историята винаги са излъчвали здрав вид и са имали почтеност. Изглеждали са много добре. Промяната се е появила с повишаването на трудността в Китай в последно време и с насаждането на лоши неща в хората. Каквото се налее в ума на човек, със сигурност ще окаже влияние на неговия външен вид. Например ако поставите нещо квадратно в една чанта, когато погледнете към външния й вид, ще можете да го разпознаете; ако поставите нещо кръгло в нея, също ще можете да го разпознаете по външния й вид. С други думи, каквото се налее в човек, ще бъде явно по външния му вид. Когато някой е пред мен, или не само пред мен – има много повече неща в човешкото общество, отколкото можем да си представим, като много хора имат свръхестествени сили – само един поглед е достатъчен и знаеш какво мислене и поведение преобладават в този човек и какво харесва, тъй като всичко това е изписано точно там на лицето му; и дори присъства в телесната му форма.

Тогава какво трябва да се направи, ако искате хората да имат способността да се спасят, когато обстоятелствата са толкова трудни? Те не са способни да различат доброто от лошото, а на всичко отгоре съществуват многобройните медии, които популяризират тенденциите в обществото, въпреки че тези тенденции може да не са непременно добри. Просто докато всеки прави едно и също нещо, медиите са там, за да помогнат на нещата да се придвижат. Тогава помислете, как биха могли хората да различат доброто от лошото? Сред цялото човечество има не повече от шепа хора, които да имат истински добри и сърдечни мисли в съзнанията си, да се държат здраво и да не са засегнати от всичко това. Тогава не е ли всичко загубено? И не са ли всички отдавна аранжирани неща напразни? При все това Трите сфери са били създадени точно за това начинание. Така че какво трябва да се направи?

Казаното от мен току-що означава, че никой не може да каже, че правенето на отвор в мрежата е погрешно. И така, как е оставен отвор в нея? Ако някой трябва да се откъсне от намесата на старите сили, той се нуждае от хора, които да размърдат паметта на човек, които да му посочат нещата и да го накарат да разбере, които да го пробудят и които да му обяснят истината за миналото и днешния свят. В действителност е много трудно да се направи изобщо нещо в човешкото общество, тъй като всяко движение на положителните елементи раздвижва старите, отрицателни и лоши елементи. И обратно, разбира се, всяко движение на отрицателните елементи раздвижва положителните. Доброто и злото са балансирани сред човечеството и в действителност за човек е трудно да направи каквото и да било в този свят. Има много свръхестествени същества тук в този човешки свят и всяко едно от тях е способно да разрешава проблеми на човечеството. Така че, като се има предвид, че едно единствено свръхестествено същество може да направи такива неща, защо не го правят? Те знаят и виждат ясно, че за всичко има подредба и че независимо колко добро може да е това определено нещо, което правят, то ще окаже влияние на нещо друго, и че това друго нещо непряко ще окаже влияние – както клоните израстват от дървото – на голям кръг от неща. Това би било нарушаване на подредбите на по-висши Богове и дори би послужило като промяна на аранжираното за историята на човечеството – нещо, което никой не смее да промени произволно.

И така, това е бил моментът, в който са се появили Дафа практикуващите. Съвременните хора обаче са натрупали огромни кармични дългове в хода на преражданията си в историята, така че ако искате да спасите хората и да разясните истината, ако искате да спасите този човек, зад него има огромен брой животи, които няма да му позволят да бъде спасен. Причината е, че тези животи мразят този човек, тъй като преди или в някое друго прераждане той се е възползвал от тях, убил ги е или е злоупотребил с тях и нанесената вреда може да им е причинила огромно страдание. Хората не знаят нищо в този момент за нещата, които са извършили в невежество, докато са били изгубени сред илюзия или желания по време на преражданията си. Факт е, че през дългия ход на историята всеки човек се е сдобил с тяло, обременено с кармични дългове, и всеки е в заблуда. Веднага щом някой истински поиска да спаси такъв човек и наистина иска да спаси човека като същество, животите, които са били наранени от този човек, няма да го позволят. Тъй като случаят е такъв, ще има намеса и много премеждия, които ще възникват, докато спасявате хората по света и преди да ги накарате да разберат истината. Пречки от всевъзможен вид възпрепятстват хората. И ако искате да спасите много хора или ако това, което се опитвате да направите, е от значителен мащаб, цялата обществена среда ще бъде характеризирана от такъв феномен.

Преследването на Дафа практикуващите от злата ККП през тези години не е просто продукт на факторите от злата ККП. В действителност, относително казано, те са толкова малки, че са нищожни. Всички лоши елементи на космоса са били натикани тук долу – всеки един от тях, и има толкова много от тях във всяко измерение, просто неизброимо много. Много Богове бяха просто вцепенени, когато видяха това, и си помислиха: „Какво би трябвало да правим с всичко това? Кой би посмял да го докосне?“ Спасяването на един човек е свързано с огромен кръг от животи в космоса. Ето колко е голямо влиянието. Тогава колко е голямо то при 100 милиона души? Както знаете, преди, когато Исус е спасявал хора – той бил отдаден на спасяването на хора – но защо е бил разпънат на кръст? И при това Исус е спасявал само своите хора! Неговите хора са били натрупали кармични дългове по време на преражданията си и той не е имал начините да разреши тези ситуации. Тъй като съществата в космоса, с които Исус се е сблъскал, са били животи от огромни размери, неизброимо много, и същества от огромни височини, включвайки дори същества от още по-големи височини с просто неизмерими пропорции – и то толкова огромни, че дори един обикновен Бог не би могъл да узнае висотата им – и заедно с тях, наброяващи безброй много, какво би могъл той да направи, ако са искали да го накарат да заплати за всички дългове на хората и откажат да го пуснат? Никой никога не би могъл да се освободи от това. На края на живота си Исус се помолил на Йехова: „Може ли да бъда пощаден от разпъване на кръста?“ Но Йехова също нищо не можел да направи. На Исус не му оставало нищо друго, освен да използва кръвта си, своя човешки живот и да преживее страдание, за да им плати обратно. Само по такъв начин можел да се освободи. Ето колко трудно е било. Ако Дафа практикуващите искат да спасят животите на космоса, ако искат да спасят съзнателните същества в тази сложна среда на обществото във финалната фаза – можете ли да си представите колко е трудно това? Ако можехте да го видите – наистина да го видите – би било просто твърде страшно. Но докато се придържате към Дафа, докато се придържате към това, което ви е казал Учителят, ще имате път, по който да вървите, и това ще е нещо, което никой няма да може да промени. Но пътят ще е много тесен – тесен до степен, че само ако сте изключително праведни, нещата ще се получат и ще успеете да спасявате хора. Само ако се справяте с нещата по изключително праведен начин, няма да има проблеми.

Учителят бдеше над вас, докато вървяхте по този път през тези години. Често пишех кратки есета, които вие наричате „джингуини“. Непрестанно ви коригирах в самоусъвършенстването ви, казвайки ви какво да правите. По-късно знаех, че с времето сте достигнали състояние на зрелост, и така вече не можех да пиша толкова често. Ако пишех по-често, отколкото го правех, старите сили нямаше да се съгласят. Не, Учителят не се страхува от тях. Не исках да ги видя да правят нещата още по-сложни. Те твърдят, че ако преподавам повече, ще се равнява на това да правя неща за вас, да ви помагам, което не би проработило; трябва вие да сте тези, които да извървите собствения си път и да се справите самостоятелно. Старите сили вече бяха сторили зло до такава степен и аз исках Дафа практикуващите да се възползват от възможността да утвърдят себе си, защото би било просто величествено, ако могат да изплуват от едно такова изпитание. Би било просто феноменално, ако можете да се справите добре в това начинание. Но ако то приключеше и това бе краят му, нямаше да е честно за Дафа практикуващите. Тъй като групите животи зад тези, които спасявате, са наистина толкова големи, тогава какво би трябвало да донесе бъдещето за Дафа практикуващите? Това ще доведе до появата на същество от дори още по-високо ниво и от по-голям калибър – Бог от дори по-голям калибър, от по-голямо величие. Ако старите сили видеха, че се създават същества от такава величина, и въпреки това всичко е било благодарение на Учителя, който ви е превел през това, ще го приемат ли като нещо, постигнато от вас самите? Те ще настояват самите вие да извървите пътя. И по този начин е все по-трудно да извървите пътя си правилно, докато сте подложени на наложени от старите сили премеждия. И това важи дори още повече за Дафа практикуващите в континентален Китай. За тях, насред ужасно суровото преследване, всяка една мисъл и идея са критични. Дали сте се справили добре, или не; дали сте били податливи на преследването, или не; дали сте се справили с нещата правилно и до каква степен сте били преследвани – всичко това е директно свързано с начина, по който сте извървели пътя си и по който сте разсъждавали за нещата. Нещата са изключително трудни за Дафа практикуващите и тъй като по време на финалната фаза на света, когато условията са най-сложни, Дафа практикуващите проправят пътя си, самоусъвършенстват се и дори спасяват другите, по този начин те могат да утвърдят себе си като същества от такива високи нива. Тъй като старите сили се намесват, това, което правите, е както величествено, така и много трудно.

Много от обикновените хора не осъзнават какво правят Дафа практикуващите. Това не е нещо, което може да се обясни само с няколко думи. Ако кажете на някого, че космосът е достигнал до крайната си фаза от своя цикъл на формиране, застой, упадък и разрушение, дори още по-малко вероятно е да ви повярват. Така че не можем да казваме такива неща. Това, което трябва да направим, е да пробудим хората от положителен, или добър, ъгъл. Не можем да настояваме да казваме на човек по кой път трябва да поеме. По-скоро, след като стане наясно с нещата, човекът ще види два пътя пред себе си и ще направи избор. Съзнанието на някои хора е станало ужасно лошо и те повече не могат да приемат добри неща. Естествено, такива хора избират това, което е лошо, зло, модерно и изкривено, и следват стария космос към забвение. Само онези, които могат да бъдат пробудени, които могат да осъзнаят по кой път трябва да поемат оттам насетне и които разбират за какво са дошли хората на този свят – само тези хора могат да бъдат наистина спасени.

Питали са ме: „След като един ден Фа-коригирането приключи, след това ще бъде Фа-коригирането на човешкия свят. Какво ще е бъдещето?“ На което отговарях: „Хората ще се чувстват близки с когото и да срещнат.“ „Аха – мислят си тогава, – моралът на хората значи ще се е повишил, това е отлично.“ Наистина, това е единственият начин, по който могат да го интерпретират. Без значение колко са се подобрили моралните ценности на хората, защо непременно да се чувстват толкова близки с когото и да срещнат? Причината може да е, че обикновено няма да виждат друго човешко същество в продължение на десетки километри. Така че ще се чувстват близки с когото и да видят. Ще ви кажа, че много предсказания, независимо от коя религия са – дали ще са от будизма, даоизма или християнството, които са ви познати – или какъвто и да е случаят, всички са говорили какъв е щял да бъде светът днес. Въпреки това някои хора ги отхвърлят, мислейки, че [това, за което тези предсказания говорят,] все още е твърде далечно. Може и да е истина. Няма проблем те да се придържат към това, в което вярват. Но Дафа практикуващите изпълняват обетите си и това означава да направят всичко възможно, за да пробудят хората.

Както знаете, никога преди в историята човечеството не е било такава бъркотия и никога не е било сложно до такава степен. Човек мисли, че то [е достигнало този етап] вследствие на научен и технологичен прогрес, което е естествен ход, който човешкото общество следва. Но може ли нещо да се дължи просто на случайността? Науката и технологиите и човешката традиция са два различни курса, съществуващи едновременно в човешкото общество. Кой курс да изберете и по кой да вървите е именно избор, даден на човека. Току-що посочих, че доброто и злото са неща, между които избира всеки човек, и тези два курса ще бъдат оставени за човечеството в бъдеще. Много хора, които са били повлияни от модерното мислене, искат да се откъснат от божественото и отказват да признаят, че човек е бил създаден от божественото. Хората може да си мислят, че са силни, но както видяхте например от вчерашния ураган, човек наистина е незначителен пред силите на природата. Ако космическата катастрофа наистина пристигне, с хората ще бъде свършено. Нещо повече, ако науката и технологиите на човека загубят източника на енергията си, днешното общество веднага ще бъде парализирано, а съвременните наука и технологии незабавно ще рухнат. Дори извънземните форми на живот, чиято технология е изключително напреднала, трябва да търсят спасение чрез Фа-коригирането насред космическия цикъл на формиране, застой, упадък и разрушение.

Ето какво стои пред човечеството. Но наистина е ужасно трудно за Дафа учениците в обстановка като тази, в свят толкова сложен, да спасяват хора. Може би понякога сте твърде заети, за да разсъждавате по тези неща, но Учителят вижда нещата с кристална яснота. Ето защо често си мисля: „Какво е Дафа ученик? Кой е достоен да бъде Дафа ученик?“ Ако някой няма нужната предопределена връзка, той наистина не може да влезе и това е случаят и за онези, които са влезли току-що. Не преследването и лъжите на ККП относно Дафа учениците са това, което през всичките тези години пречеше на хората да влязат. Случаят не е такъв. Нима не е имало винаги хора, които влизат? Така че не това е причината. И освен това всеки знае, че злата ККП е лоша. Много хора наистина не вярват и на дума от това, което казва. Истинската причина е, че онези Богове блокират хората, като не им позволяват да станат Дафа ученици. Те абсолютно няма да позволят на никого да влезе, ако не е достоен. То се проявява в това, че самите хора казват, че не искат да станат част от това; в това, че обстоятелствата около тях им пречат да влязат, като хората им казват това и онова, молейки ги да не ходят; в това, че те не са способни да оставят настрана нещата, които ги тревожат; или като една или друга трудност, като нещо, което не им се получава или като тяхна неспособност да изоставят нещо. Всяко от тези неща води дотам, че те не са способни да влязат.

Наистина, осъзнавате ли следното? Вие сте Дафа ученици и безбройни същества горе, същества просто безкрайни на брой, ви завиждат. Ако днес предложех на кой да е Бог от високо ниво, независимо от неговото величие, шанса да дойде и бъде Дафа ученик, той би рипнал при възможността на секундата – в мига, в който моите думи го достигнат, той би дошъл. Той просто би се изпълнил с въодушевление, тъй като всеки, който е наясно, знае, че по този начин би могъл да спаси не само себе си, но и безбройните съзнателни същества в своя свят. Това е просто най-необикновеното нещо в бъдещия космос. (Аплодисменти) Но това не е осъществимо. Дафа учениците са установили необходимата могъща добродетел в хода на своите прераждания в този свят през историята. В началото много хора идваха на местата за изпълнение на упражненията, организирани от Дафа учениците. Но никой не знаеше кои бяха някои от тях, тъй като те си тръгваха в мига, в който упражненията свършваха. Много Богове истински искат да бъдат Дафа ученици, но не могат.

Дафа учениците живеят наред с обикновените хора като част от заблуденото обикновено общество и наистина са предразположени да се пускат по течението в начина си на мислене, поне в някои отношения. Ако не успявате да се държите съгласно Дафа в действията си, не успявате да премисляте нещата с праведни мисли или не сте във Фа, когато се справяте с проблеми, тогава вие сте обикновен човек. Тогава няма никаква разлика. Външният ви вид е обикновен, условията, при които живеете, са обикновени и работата ви е обикновена. Дори ако сте въвлечени в проекти на Дафа учениците, в небесата горе няма такива неща като телевизия, нито пък Боговете имат вестници. Това са форми в обикновеното човешко общество. Ако не използвате праведни мисли да направлявате себе си и ако не успявате да се държите и да гледате на света и на другите съгласно стандарта на самоусъвършенстващ се, както прави един Дафа ученик, тогава вие сте същият като обикновен човек.

Какво е самоусъвършенстващ се? Хората смятаха, че могат да станат божествени същества, ако си обръснат главите и възприемат монашески живот. Но може ли това да е така? Абсолютно не. Това засягаше само разликата по отношение на външния им вид спрямо този на обикновените хора – на другите. И обикновените хора наистина гледаха на тях като на различни. Впоследствие те усъвършенстваха съзнанията си, тъй като съзнанията им бяха всъщност същите като на обикновените хора, тъй като живееха в обществото, насред замърсяващи неща и това, което е наречено „седемте емоции и шестте желания“. Но дали всичко е ограничено само до тях? В съвременното общество не са само седем емоции и шест желания, а по-скоро седемдесет емоции и шестдесет желания, нали? Има желания от всеки възможен вид. Вземете привързаностите и чувствата на хората към компютрите, мобилните телефони и iPod – имало ли е някога нещо такова в миналото? (Хората се смеят) Ето какво е днешното общество и така то е още по-сложно. Всякакъв вид самоусъвършенстване, възприело форма, беше само повърхностна форма. Самоусъвършенстването на Дафа учениците, типът среда и местата, където практикувате самоусъвършенстване, са установени в обществото. Тъй като човешкото общество е било създадено и оформено изцяло за Фа-коригирането, помислете, могат ли стоящите пред обществото проблеми да бъдат толкова прости, колкото изглеждат? Споделял съм с вас преди, че човек може да се самоусъвършенства във всяка работа и професия. Наистина, конфликтите и напрежението, на които се натъквате, или което и да било нещо, всички са предназначени да изпитат съзнанието ви и да се види: можете ли да се държите по начин, присъщ на самоусъвършенстващ се? Достоен ли е за Дафа ученик начинът, по който се справяте с нещата? Ето какво е самоусъвършенстване, нали? Биха ли могли обикновените хора да се справят с нещата по този начин или да ги разглеждат така? Когато се натъкнете на конфликт, няма значение дали сте прави. Трябва да се запитате: „Какво не е редно в тази ситуация от моя страна? Може ли да е така, че наистина да има нещо нередно от моя страна?“ Всички вие трябва да мислите по този начин, като вашата първа мисъл трябва да е да разгледате себе си, за да опитате да откриете проблема. Който не е такъв, всъщност не е истински самоусъвършенстващ се в Дафа. Това е магически инструмент в нашето самоусъвършенстване. То е отличителна черта в самоусъвършенстването на нашите Дафа ученици. На каквото и да се натъкнете, първата мисъл трябва да е да се вгледате в себе си и това се нарича „гледане навътре“. Всъщност будистката религия също възприема този подход. Не практикуват ли те „усъвършенстване на съзнанието“? Или гледане навътре? Не обсъждат ли и те тези въпроси? Макар и да не са казали много за това и да не са наблегнали на ключовия въпрос, те така или иначе говорят по подобен начин.

Всичко дискутирано от мен току-що всъщност имаше за цел да ви каже, че отговорността, поета от Дафа учениците, е огромна. Какво е „Дафа ученик“? Не е изминало много време от последната ни Фа-конференция. Въпреки че миналия път посочих някои проблеми, които много ученици имат, дали някой се справя добре или не, изисква процес. Тъй като е така, няма да навлизаме в темата как се справят хората след последната Фа-конференция. Само ще кажа, че Дафа учениците не бива да третират преподаването на Фа като някаква новост, която да чуят, или да ходят да слушат нови разкрития и интересни неща от Учителя. Разбира се, вие няма да мислите по този начин. Но наистина, след като Учителят приключи с речта, трябва да помислите върху това. Като Дафа ученици, трябва да помислите върху него.

Понастоящем все още има някои ученици, които изостават ужасно по отношение на съвместното си сътрудничество. И не само изостават – отиват дори дотам, да се саботират едни други. Ще ви кажа, че независимо какво е мисленето ви, всеки път когато послужите за саботирането на проект на Дафа учениците или на нещо, което те трябва да правят, вие действате като демон. Няма значение, че може да си мислите: „Аз съм Дафа ученик и съм направил много.“ Старите сили въпреки това вписват тези неща в отчетната ви книга едно след друго.

Осъзнавате ли нещо: мои Дафа ученици, вашите праведни мисли наистина имат ефект. И комбинираният ефект на всички вас заедно няма равен по сила. Причината, поради която не можете да постигнете такъв ефект е, че ви липсва вяра и праведните ви мисли не са достатъчно силни. С толкова много Дафа ученици по света, изпращащи праведни мисли в едно и също време, над 100 милиона Дафа ученици, изпращащи праведни мисли заедно едновременно в цял свят, това не би ли било ужасяващо за злото и за старите сили? За Боговете това би било истински величествена гледка. Каква сила! Дори само с един Дафа ученик, ако праведните ви мисли са силни, силата е достатъчна да разцепи планина – само една мисъл ще е достатъчна. Тук, в условията на заблуда, не можете да усетите собствената си сила, но това няма големи последици. Когато не си сътрудничите добре и праведните ви мисли не са достатъчно силни, това ще причини съзнанието ви, докато изпращате праведни мисли, да се върти около привързаности, които ви карат да гледате навън, а не навътре, в самоусъвършенстването. Може да ви доведе дори дотам, да чувствате възмущение и да се ядосвате, когато помислите за някого. Тогава кажете ми, какъв е смисълът да изпращате праведни мисли? Те няма да постигнат положителен ефект и ще разкриете всички ваши мисли, мнения и привързаности пред Боговете на целия космос. Когато тази мисъл бъде изпратена навън, всичко това се излага на показ пред целия космос – така че всички да видят какви сте. Тогава помислете, би било странно, ако старите сили не ви преследват. И когато ви преследват, Учителят няма какво да направи, тъй като те са намерили за какво да се хванат: „Виж какво е това същество. Това твой ученик ли е? Толкова е негоден. Не трябва ли да го поправим? Ти не искаш да го поправиш и въпреки това той нанася вреда на нас и на другите, затова по-добре да го поправим бързо!“ Това, което мисля, е, че единствената пътека, която стои пред вас, ученици на Дафа, е тази на истинско самоусъвършенстване. Няма друга.

В последно време забелязвам, че Дафа учениците в континентален Китай стават все по-трезвомислещи и наясно насред преследването, и се справят все по-добре. Но Дафа учениците по света, с подобрението на обстоятелствата, са се отпуснали. На някои хора, изглежда, им липсва ентусиазъм каквото и да правят, да не говорим за това как си сътрудничат. Те не си сътрудничат, състезават се едни с други, не желаят да приемат идеи на други хора и дори са наистина груби в речта и маниерите си. Наистина изобщо не се държат като Дафа ученици. Сърцето на Учителя страда, като вижда това. Преминахте през най-суровите репресии и Боговете ви завиждат, но не знаете как да цените това. Ходът на събитията, през които преминахте, няма да се повтори, тъй като сме стигнали последната фаза на финала. Преди малко казах, че много хора искат да станат Дафа ученици, но че сега е изключително трудно да се влезе. Има и друга причина, най-голямата от всички, а именно, че най-суровите изпитания и репресии, които бяха насочени към Дафа учениците, вече са достигнали самия край. Този вид мощен натиск, или трудност, която поглъща целия свят, или тестът, който изпитва дали имате смелостта да се самоусъвършенствате и дали можете да поемете по правилния път – тази част от историята премина и вече я няма. Който иска да дойде и да бъде Дафа ученик, ще бъде блокиран много силно от старите сили. Те ще направят всичко по силите си да не допуснат хората да влязат. Вие успяхте въпреки толкова трудните обстоятелства и доказахте, че сте изключителни. Могъщата добродетел, която ви се полага, е вече ваша. Да се отпускате в този момент, да си позволявате да се плъзгате надолу, е нещо, което наистина не бива да се случва.

Колкото до спасяването на съзнателните същества и разясняването на истината, много хора не го правят в дълбочина. Ще кажат само няколко думи на хората, мислейки си: „Ако искаш – слушай, ако искаш – недей, прави каквото искаш. Ако не искаш да слушаш, добре!“ и ще идат при следващия човек. Каквото и да правите, трябва да го довеждате до край, да го правите добре и ако имате намерение да спасите някого, тогава давайте и го спасете. Когато някой е поставен пред вас, няма избор – грешите, ако избирате кого да спасявате. Щом той е някой, на когото попаднете, трябва да го спасите, независимо дали е президентът или просяк. В очите на Боговете съществата са равни. Социалното положение е разграничение, направено в човешкото общество. Моята надежда е, че всички Дафа ученици могат да се държат помежду си както в старите времена и да бъдат толкова прилежни, колкото преди, когато получихте Фа. Имаше една будистка поговорка, чиято идея беше следната: ако можеш да бъдеш както когато си започнал, по целия път от началото до края, със сигурност ще постигнеш Съвършенство. (Аплодисменти)

Вие се самоусъвършенствате сред обикновеното човешко общество и имате Фа-конференции, и можете да споделяте и обменяте идеи едни с други. Но както знаете, онези, които са се усъвършенствали в пещери, са умирали вътре, ако не успеели в самоусъвършенстването си. Те са нямали никого, с когото да обсъждат през какво преминават, и никого, с когото да говорят. Трябвало е да успеят сами посредством правилно просветляване. И ако не успеели, с тях било свършено. Колко трудно е било! Най-страшното от всичко е било продължителната самота. От какво се страхуват хората най-много? От самотата. Самотата може да накара човек да полудее; самотата може да доведе човек дотам, че да забрави всичко от преди; и самотата може дори да накара някого да забрави как се говори. Това е най-ужасната форма на трудност. Хората говорят как някой седял с лице към стена в продължение на девет години, друг седял тринадесет години, трети – сто години. Вие нямате този вид самота. Просто трябва да подсигурите, че сте като Дафа ученик от началото до края.

Учителят беше малко строг с вас днес. Това беше, за да ви помогна да станете по-бдителни и внимателни. Когато се опитвате да спасявате хората по света, вие се опитвате да ги пробудите, за да можете да ги спасите. Но и вие трябва да сте наясно и да се събудите. Проблем е, ако забравите за самоусъвършенстването си заради правенето на твърде много неща. Вие сте самоусъвършенстващи се. Не говоря за вашето минало, какви сте били някога или какво показвате на повърхността. Говоря за вашата същност и за значението на вашия живот, за отговорността, която поемате, и за историческата ви мисия. Само така сте истински Дафа ученици.

Знам, че с многото ви проекти и с нещата, които правите, за да спасявате хората, някои от вас се справят изключително добре и като цяло се справяте много добре и имате голям ефект. Признавам, че правите каквото трябва, за да помагате на Учителя да коригира Фа. Само се надявам, че ще успеете да се справяте дори още по-добре. Нашият път е тесен. Ако излезете от него съвсем малко, ще има проблеми. Не искам да виждам как при вас възникват проблеми, нито искам някой да се плъзга надолу в самоусъвършенстването си. Още по-малко искам да ви виждам да се отпускате в самоусъвършенстването си поради това, че обстоятелствата се променят към по-добро. Всичко това беше предизвикано от вас, а все още има толкова много неща, които предстоят – и ще бъде така по целия път до деня, в който достигнете Съвършенство. Вие вече преминахте най-трудната част. Това, което остава, няма да е толкова тежко. Просто трябва да се справяте дори още по-добре с него. Колкото по-безнадеждни може да изглеждат нещата, толкова по-вероятно е надеждата да се появи точно пред очите ви. Особено в случаите, когато се чувствате толкова отегчени, може би всъщност създавате своята могъща добродетел. Надявам се, че наистина ще успеете да си сътрудничите добре, ще имате силни праведни мисли, ще гледате навътре, когато се натъкнете на разни неща, и ще бъдете ентусиазирани както бяхте, когато за пръв поехте по пътя на самоусъвършенстването. Не бъдете като обикновените хора, чийто мимолетен ентусиазъм угасва след няколко минути и после изчезва.

Когато работите заедно и имате търкания, е заради човешки привързаности. Това е част от състоянието на човек в процеса на самоусъвършенстване и абсолютно не е, защото някой наистина не е добър. Добрата страна на човек повече не може да се види, тъй като е отделена. Това, което виждате, винаги ще бъде страната, която все още не е усъвършенствана. Но това не означава, че не бива да имате състрадателно сърце или че би следвало да гледате сурово на хората. Казвал съм отново и отново, че не можете да видите добрата страна на един самоусъвършенстващ се. Тази страна е просто страхотна и е постигнала стандарта. А какво означава, че е „постигнала стандарта“? Това е стандартът за Бог. А частта от него, която все още не е била успешно усъвършенствана, ще изглежда по-лоша, докато си проправя път нагоре и се приближава към повърхността. Но може би този човек се е усъвършенствал много добре. Надявам се, че всички вие се цените, цените другите и цените тази среда, която имате. Да цените пътя, по който вървите, е да цените себе си.

Това е всичко, което имах да кажа. Надявам се вашата Фа-конференция да има голям успех. По време на конференцията много хора ще споделят за своя процес на усъвършенстване, за своето състояние в самоусъвършенстването и как са подходили към различни неща, на които са се натъкнали, с праведните мисли на Дафа ученик. Когато чуете тези неща, не ги разглеждайте само като някаква история. Това е пътят, който някой е изминал в самоусъвършенстването, същият вид път, който сте изминали и вие. Надявам се да ви видя възвърнали ентусиазма си и върнали се обратно към най-доброто си състояние в самоусъвършенстването. Това е всичко за днес. Благодаря на всички. (Всички стават и аплодират ентусиазирано)


(1) Йи – преданост и отговорност към другите въз основа на човешките взаимоотношения и връзки (като приятели, роднини и т. н.), чувство за справедливост, праведност и отговорност – бел. прев.

(2) Джонг – лоялност (към страната си, към кауза, крал или по-висша инстанция) с пълна отдаденост и неуморни усилия – бел. прев.

(3) Друг начин на превод: „Даден е начин“ – бел. прев.