До Фа-конференцията във Франция

До Дафа практикуващите, присъстващи на Фа-конференцията във Франция: Поздрави!

Всичко, което Дафа практикуващите вършат понастоящем, е с цел разясняването на истината и спасяването на хората по света. Фа-конференцията допълнително служи като форум за обмяна [на опит], където можете да обобщите това, което сте научили във връзка с изучаването на Фа и самоусъвършенстването, и да дискутирате как разяснявате истината и спасявате хората по света в момента. Също така, можете да идентифицирате вашите пропуски и отсега нататък да се справяте дори още по-добре. Така че е наложително една Фа-конференция да постигне очаквания ефект.

Бих искал да се възползвам от тази възможност да споделя моята надежда, че Дафа асоциациите на всеки съответен регион ще успеят да изиграят своята роля, да поемат отговорността на раменете си и да се справят добре в координацията на всеки регион. Не вършете нещата отгоре-отгоре, и дори още по-малко трябва да отстъпвате пред неприятностите. Не се отказвайте от практикуващи, които не споделят същите виждания или идеи, защото всички те са мои ученици.

За момента все още съществуват координационни проблеми в различни региони, когато се стигне до справянето с груповите дейности и инициативи. Например, когато някои ученици разискват нещо, те наблягат прекалено силно на своите собствени неща и спорят непрестанно. Правенето на нещата по този начин ще компрометира усилията на Дафа практикуващите в разясняването на истината и утвърждаването на Фа. Когато имате прекалено силни човешки привързаности, това създава вероятност за злото да се намеси и да обърка нещата, в резултат на което те не се довеждат до край. Когато случаят е такъв, действайте съгласно централизираното планиране на Дафа асоциацията и независимо от това, какво е личното ви мнение, оставете привързаностите си настрани и съдействайте. Надявам се, че всеки Дафа практикуващ може да приеме, че разясняването на истината е това, което действително има значение.

Позволете ми да завърша, като пожелая на Фа-конференцията огромен успех. Нека праведните мисли на нашите Дафа практикуващи стават все по-силни.