До Европейската Фа-конференция

До Дафа практикуващите, присъстващи на европейската Фа-конференция:

Поздрави!

Самоусъвършенстването на Дафа практикуващите не е само за индивидуално Съвършенство. Спасяването на съзнателни същества е отговорност на Дафа практикуващите – отговорност, която тези самоусъвършенстващи се, носещи името „Дафа практикуващ“, трябва да изпълнят. Надявам се, че обобщавайки по време на Фа-конференцията това, което сте научили, вие ще успеете да изпълните дори още по-добре обетите и отговорностите на Дафа практикуващите и да се справяте дори още по-добре с нещата.

В заключение бих искал да пожелая на Фа-конференцията пълен успех.