Поздрави

До Дафа практикуващите, участващи в австралийската Фа-конференция:

Поздрави до всички!

Австралийските Дафа практикуващи се справят все по-добре в утвърждаването на Фа и спасяването на съзнателни същества, като разясняват истината. Надявам се, че по време на тази конференция вие ще прегледате положителния си опит и ще откриете пропуските си, и така ще се справите дори по-добре в малкото време, което остава.

Пожелавам на Фа-конференцията огромен успех!