До Фа-конференцията в Средния Запад, Минесота

Поздрави на Дафа практикуващите, участващи във Фа-конференцията в Средния Запад, провеждана в Минесота!

Най-напред бих искал предварително да пожелая огромен успех на тази величествена конференция. Самоусъвършенстването на Дафа практикуващите не е просто заради постигането на индивидуално Съвършенство. Доброто изпълнение на трите задачи на Дафа практикуващите и спасението на съзнателни същества са това, които Дафа практикуващите трябва да правят. Участвайки във Фа-конференцията, вие ефективно обменяте опит относно самоусъвършенстването и спасението на съзнателните същества; обобщавате този опит с цел по-доброто изпълнение на нещата, които Дафа практикуващите трябва да правят и това е, което вие, Дафа практикуващите, се надявате да постигнете. Надявам се, че всички вие ще се облагодетелствате от тази Фа-конференция.