До Фа-конференцията в Канада

До Дафа практикуващите, присъстващи на Фа-конференцията в Канада:

Поздрави на всички!

Фа-коригирането напредва бързо, а праведните мисли на Дафа практикуващите, когато утвърждават Дафа и спасяват съзнателните същества, дезинтегрират в големи количества наместващите се божества и прогнили демони, които играят негативна роля, предизвиквайки по този начин фундаментални промени в състоянието на света. Но злите елементи, както и злата партия и злият дух, които могат да видят, че всичко е загубено, правят последно усилие и това е още по-голяма причина Дафа практикуващите да свършат още по-добра работа в разясняването на фактите и спасяването на хората по света и съзнателните същества. Колкото повече това наближава към края, толкова повече не бива да се отпускате; колкото повече това наближава към края, толкова по-добре трябва да изучавате Фа; колкото повече това наближава към края, толкова повече вашите праведни мисли трябва да са силни.

Нека Фа-конференцията бъде величествено събитие, в което да се подобрите заедно! Пожелавам на Фа-конференцията пълен успех.