За романа „Космическото бедствие“

Въпросните думи не са мои, но като че ли повечето хора са ги взели за такива. По онова време, когато си тръгвах, имаше някои хора, които наистина се тревожеха за всички и така предприеха определени действия. В действителност онзи период от време беше, за да се види дали Дафа практикуващите могат да се справят с теста, и те отговориха по различни начини. Не след дълго човек можеше наистина да забележи проявата на различни човешки привързаности, както и как учениците със силни праведни мисли се справиха с нещата. Това, което се случи, е вече приключило и съм загрижен само за това, дали Дафа практикуващите в края на краищата отговарят на стандарта.

Но един роман е просто роман и е само един от многото методи, които Дафа практикуващите са използвали, за да утвърждават Дафа и да спасяват съзнателните същества. Докато съдържанието на един роман може да включи неща, за които Дафа практикуващите са придобили разбиране посредством самоусъвършенстване, тези неща не могат да бъдат взети за исторически сведения. Ако не бях говорил за процеса на Фа-коригирането, даже Боговете щяха да знаят много малко.

Това, което искам да ви кажа, е следното: преминали сте през големи премеждия и трудности, за да достигнете там, където сте днес. По никакъв начин не бива да позволявате на сърцето и ума ви да се полюшват, както трева при първия полъх на вятъра.

Бележка на редактора: Tекстът по-долу е откъс от гореспоменатия роман.

„На Лу Чинг му бе подаден факса и той погледна внимателно. На листа с приблизителен формат А4 имаше само няколко кратки изречения. Имайки предвид колко дълго време беше изминало, Лу Чинг не можеше да си спомни точно какво беше написано на листа и знаеше само, че общата идея бе: „Не трябва да питате кой съм – всички Дафа практикуващи би трябвало да знаят това. Ние абсолютно няма да позволим на Великия Фа на Вселената да бъде атакуван в човешкия свят. Незабавно пристъпете, за да защитите Дафа, и незабавно идете в Пекин и до провинциалните власти. Който не пристъпи в този момент, повече не е мой практикуващ.““