Напълно дезинтегрирайте всички намесващи се божества в Трите Сфери, които имат пръст в намесата във Фа-коригирането

От доста време насам старите сили и всички намесващи се божества в Трите Сфери, които играят негативна роля, оказват ужасно влияние. В самото начало, когато Дафа практикуващите получаваха Фа, те сериозно се намесиха във Фа-коригирането и в получаването на Фа и самоусъвършенстването на Дафа практикуващите и съзнателните същества. Около 1999 г. те взеха участие в различна степен в преследването на Дафа практикуващите, което ожесточи терора на вече застрашителните обстоятелства, подбуди злото и жестоко се намеси във Фа-коригирането. И особено в критичния период от време, когато Дафа практикуващите разясняват фактите и спасяват хората по света и съзнателните същества, докато са преследвани, те отново взеха участие във възпрепятстването на хората по света и съзнателните същества от това да бъдат спасени. Това е равносилно на директно преследване на хората по света и съзнателните същества. Сред тях са така наречените „богове“, които контролират главните религии на хората и които аз помолих да напуснат Трите Сфери, когато за първи път започнах да предавам Фа, така че да дам на хората по света еднакви възможности да станат Дафа практикуващи. Някои от тях действително напуснаха. Но част от тях не го направиха, твърдейки, че хората с религиозни връзки няма да се въвлекат в делата на Дафа практикуващите по време на периода на Фа-коригирането. И не позволиха на хората с религиозни връзки да опознаят Дафа – което е срещу принципа „Отворено за всички; само това, което човек наистина иска, има значение“, [който имахме], когато разпространявахме Фа – и се оказаха неспособни да се приспособят към промяната на ситуацията, която се случи по време на Фа-коригирането. Нещо повече, в момента те правят всичко, което е по силите им, за да предотвратят научаването на фактите от религиозно вярващите, ставайки причина милиони хора с религиозни връзки да пропуснат този шанс, който са очаквали с хилядолетия, и излагайки съзнателните същества на опасността да бъдат изличени; и дори директно се намесват във Фа-коригирането. Следователно, ако хората по света трябва да бъдат спасени, за Дафа практикуващите е станало абсолютна необходимост напълно да дезинтегрират старите сили и всички намесващи се подли божества в Трите Сфери, които затрудняват спасяването на съзнателните същества и научаването на фактите. Независимо какъв външен облик може да възприеме тяхното съществуване, дали ще възприемат форма или не, какво е тяхното ниво или чий облик могат да възприемат, напълно дезинтегрирайте и елиминирайте всички тях. В процеса на елиминирането им, разбира се, те ще трябва да заплатят за престъпленията, които са извършили срещу Фа-коригирането, Дафа практикуващите и съзнателните същества. И специално що се отнася до онези намесващи се богове, които контролират религиите и са враждебни към Фа-коригирането и спасяването на съзнателните същества от Дафа практикуващите, дезинтегрирайте ги напълно. Не правете нищо различно, когато разяснявате фактите на религиозните хора, не насочвайте нищо към определена група, а гледайте само към това, което човекът наистина иска и към неговия собствен избор. Дафа практикуващите трябва да правят Трите неща добре и неотклонно, и да не се повлияват по никакъв човешки начин. Надявам се, че чрез божествени праведни мисли Дафа практикуващите ще извървят своята последна крачка от пътуването си добре.