Допълнителен коментар относно „политичността“

Когато практикуващите Фалун Гонг работят срещу преследването и разясняват фактите, използвайки методите на обикновените хора в отговор на подлото опетняване на Фалун Гонг от ККП, те напълно и истинно са разкрили защо измамническият режим на ККП преследва Фалун Гонг и са помогнали на света да научи какво представлява Фалун Гонг. Щом целият свят разбере действителността на случващото се, няма да има начин преследването да продължи. Тактиките, използвани от гангстерите на ККП, и степента на порочност на преследването помагат на хората да разберат какво представлява ККП. По този начин ККП за пореден път, за да обърка правилното и погрешното, извади лъжливата фраза, че Фалун Гонг учениците „стават политични“. Тя го прави, за да обърка мислите на онези, които са водени от ККП и същевременно си мислят, че са наясно с нещата, напразно опитвайки се да поддържат преследването и да му дадат теоретично основание. Истината е, че „политиката“ на човешкия род не е била създадена, за да се използва от гонителите. Ако „ставайки политични“ може да се разобличи преследването, ако „ставайки политични“ може да се спре преследването, ако „ставайки политични“ може да се помогне за разясняването на фактите, ако „ставайки политични“ може да се спасят съзнателните същества – ако „ставайки политични“ може да се извърши цялото това добро, тогава защо да не станем такива? Изглежда основният въпрос е, че мотивът на самоусъвършенстващия се е да спре преследването, а не да „става политичен“ с цел да придобие човешка политическа власт. Самоусъвършенстващите се нямат желания за власт сред хората; точно обратното, самоусъвършенстващите се трябва да се откажат от каквато и да е привързаност към власт. Така че, когато разяснявате фактите, ако някой все още повдига тази нелепост и не може да отсее дали това, което трябва да се осъди, е преследването или това „да ставаш политичен“, тогава кажете на този човек това, което казах току-що.

Докато разясняват фактите, Дафа практикуващите са успели да разберат доста добре просто колко е трудно да се спасяват хора и Дафа практикуващите спасяват хората, докато самите те са преследвани. Партийната култура, с която порочната ККП е изпълнила хората по света и която най-осезаемо е отровила китайския народ, наред с лъжите, които е изфабрикувала за Фалун Гонг по време на преследването, са довели до това, някои, които слепешката се подчиняват на ККП – и особено онези, които напълно разбират, че това е преследване, но са се продали на ККП, водени от собствени интереси – да направят перспективите за близкото бъдеще на човешкия род дори още по-трагични. И това са причините, поради които е толкова трудно за Дафа практикуващите да спасяват хората. Тъй като Дафа практикуващите са отговорни за спасяването на всички животи в този критичен момент в историята, дайте всичко възможно от себе си. А колкото до онези, които наистина не могат да бъдат спасени, това е техният собствен избор. Ако когато световните медии са карани да мълчат чрез стимули или възпиращи фактори от ККП, създаването на собствени медии от Дафа практикуващите с цел противопоставяне на преследването и спасяване на хората по света се заклеймява като „политично“, тогава нека продължим и уверено да се възползваме от „политичността“, за да разобличим преследването и да спасим съзнателните същества!