Моите благодарности към съзнателните същества, които изпратиха поздрави

Дафа практикуващи, хора по света и всички съзнателни същества:

Поздрави!

Благодаря, че изпратихте вашите поздрави и топли пожелания! Искрено се надявам, че всички мои Дафа практикуващи ще постигнат съвършенство! Искрено се надявам, че всички хора по света ще са наясно с истината и отчетливо ще видят какво представлява най-порочният демон, който историята реши да изпрати на човешкия род, ще видят как порочната партия отрови китайския народ и целия свят и ще видят как е преследвала Дафа практикуващите – и по този начин ще успеят да оцелеят в най-голямата катастрофа на всички времена, която сполетя всички същества. Искрено се надявам, че всички съзнателни същества ще бъдат спасени!

Съзнателни същества! Всичко, на което сте се надявали, чакали и за което сте били загрижени в продължение на хиляди години, пристигна и всъщност в момента се разгръща. Посредством това, всеки един човек, дали съзнателно или несъзнателно, избира своята съдба.

Бих искал да ви кажа: Дафа практикуващите са единствената надежда за спасение на съществата във всеки регион и всяка нация. Да цените високо това, което правят, е равносилно на това, да цените високо себе си!

Благодаря ви още един път за пожеланията.