Напълно стопяване на злото

В резултат на праведните мисли, които Дафа практикуващите вложиха в утвърждаването на Фа и спасяването на хората по света, се извършва пълното унищожаване на злите същества и елементи, които играят негативна роля и преследват Дафа практикуващите. Сега съществуват само малък брой зли, прогнили демони, които вземат участие в преследването на Дафа практикуващите и които са концентрирани от старите сили в трудови лагери, затвори и други тъмни бърлоги. Това стана причина преследването на злото да продължи да е тежко в определени ограничени области. С цел напълно да се елиминира преследването на Дафа практикуващите от тъмните раболепни слуги, прогнили демони и стари сили, всички Дафа практикуващи по света – особено Дафа практикуващите във всеки регион в Китай – трябва съвместно да изпращат праведни мисли към тези зли места, като напълно стопяват всички зли същества и елементи, които преследват Дафа практикуващите, прочиствайки злите обстоятелства, при които Дафа практикуващите са преследвани в Китай и спасявайки хората по света, [като по този начин] изпълняват задълженията на Дафа практикуващи и напредват към божественото.