За доброто на света

Направете ясна истината

и прогонете нечистите духове.

Разпространете „Деветте коментара“ на длъж и шир

и порочната партия ще помръкне.

С праведни мисли

спасете хората по света.

Просто не вярвам, че техните съзнания

са безвъзвратно загубени.