Преподаване на Фа в Канада 2006 г.

Ли Хонгджъ

28 май 2006 г. – Торонто, Канада

Вие всички работихте усилено. (Учениците аплодират ентусиазирано и отговарят в унисон: „Поздрави, Учителю! Учителят работи усилено!“)

Тези широкомащабни Фа-конференции са величествени събития за Дафа практикуващите извън Китай. Много нови ученици и ученици отдалеч участват във всяка широкомащабна Фа-конференция, така че освен организиране на други мероприятия по време на всяка Фа-конференция, конференцията трябва наистина да оказва реално влияние и да помага да повишите своето самоусъвършенстване. По този начин пътуването ще си струва за онези, които са нови ученици и за онези, които идват отдалеч. Така Фа-конференциите на Дафа практикуващите не са просто формалности, които трябва да се провеждат всяка година, а по-скоро се организират в името на истинско, практическо самоусъвършенстване. Те са също среда, която съм ви дал, единствената среда, в която Дафа практикуващите могат да се съберат и да се учат едни от други чрез дискусия в широк мащаб. Ето защо вие трябва да се уверите, че целта е истински постигната и да направите така, че те наистина да водят до вашия напредък в самоусъвършенстването. Само тогава една конференция е пълноценна.

Знаете ли, сега вече Дафа практикуващите са много наясно с този метод на самоусъвършенстване [който имаме] днес. Мисля, че тези в публиката тук са способни в по-голямата си част да покрият изискванията на самоусъвършенстването на един Дафа практикуващ. Формата на самоусъвършенстването в Дафа е такава, в която самоусъвършенстването се извършва сред обикновените хора и тя създаде за първи път изобщо форма, в която хората се самоусъвършенстват в обикновеното общество. Този подход беше създаден в първия ден, когато започнах да предавам Фа. Никога [нещо като] това не се е случвало преди, от древността до настоящето.

Когато преподавам Фа, трябва да започна от нещата на по-ниско ниво и да си проправям път нагоре. Започвам от основата, което го прави разбираемо за по-голям брой от хора. Ето защо в началото не преподавах неща на високо ниво. Цялото създаване на Трите сфери беше всъщност за целта на разпространението на Дафа днес. В предишния космос нямаше никакви Три сфери и човечеството не съществуваше. Човечеството беше създадено от Богове. Това е абсолютна истина. Защо извънземни животи идват на Земята толкова често? Имат много причини. И освен това, те са в благоговение пред човешкото тяло, в което видяха толкова много неща, които не бяха виждали преди. Причината е, че в предишния космос, тази среда – тоест тези измерения, където сега съществуват Трите сфери – беше населена от разнообразие от нисши същества, включително от такива, които ние днес наричаме извънземни. Те всъщност са нисши същества, които са придобили известен технологичен опит. [Но тогава] изведнъж това космическо тяло премина през огромни промени и човешките същества се появиха със създаването на света; появи се същество като човека. Онези [извънземни] същества мислят, гледайки от тази тяхна технологична гледна точка, че строежът на човешкото тяло, целият дизайн и функциониране на човешкото тяло, е просто перфектен. Разбира се, защо е така? Защото то е създадено от Богове. Сравнено с онези прости същества, онези нисши същества, които по някое време населяваха това измерение, човешкото тяло е нещо напълно различно.

Човек е бил създаден от Богове, ето защо той има външен вид на Бог и дори вътрешна структура като тази на Боговете; липсва му единствено способността да прави нещата така, както ги правят Боговете. Освен това, това измерение прави животите неспособни да видят истинската картина на нещата и така, че съществата в него са в среда, която е била специално установена и специално създадена; тя е място, изградено от множество Богове, които гарантират съществуването на човешките същества. Тази среда прави човешките същества в това измерение способни да виждат предмети само в това измерение, а не предмети отвъд това измерение или дори предмети, които съществуват в това измерение по специален начин – макар да има малък брой хора с добра основа, които могат да виждат или да влизат в контакт с такива неща. Това укрепи вярата на повечето хора, че човек е единствената форма на живот във Вселената и те дори мислят, че условията за съществуването на живот тук са единствените, които се изискват за съществуване на живот за което и да е живо нещо в цялата Вселена. В резултат на това човечеството се е изолирало още повече. Независимо как човечеството изследва нещата или се опитва да ги разбере, то не може да види истинската картина на Вселената. Това състояние на съществуване е всъщност нормално, тъй като е ограничение, поставено от Боговете. Човекът е бил предназначен да живее на това ниво и в сфера като тази. С други думи, хората никога няма да стигнат до истинската картина на Вселената, ако използват просто човешките средства, за да я изследват, колкото и да се опитват. Това също е нещо, заложено от Боговете.

Следователно каква беше целта на всичко това? Да се запазят човешките същества в това състояние – стабилно състояние – преди Дафа да бъде предаден, и да се поддържа то до деня, в който Дафа ще бъде преподаден. Ето защо всички събития, които се случиха в историята на света, в хода на различни исторически периоди, стигащи до създаването на Трите сфери и човечеството – включително ранното състояние на нещата, след като човекът се появява за първи път, и по целия път до това, което се случи през последните няколко хиляди години, след като се появи стандартната култура на човека, например всички известни личности и главни събития в историята – те всъщност бяха предназначени, за да създадат култура, начини на мислене и човешки понятия и ценности, за да могат хората да разпознаят Фа и истинската култура на самоусъвършенстването в деня, когато Дафа бъде преподаван. Ако всичко това не беше създадено в историята, Дафа практикуващите, които седят тук днес, биха били в примитивно състояние, подобно на това, в което бяха човешките същества след като ги създадоха Боговете, и нямаше да разберат нищо. Ако беше така, щеше да е невъзможно да преподавам Фа, щеше да е невъзможно хората да разберат Фа. „Какво е самоусъвършенстване?“ – нямаше да имат никаква представа. Казано по най-прост начин, това щеше да е аналогично на това днешните хора да нямат никаква култура. Как тогава щеше да бъде преподаван Фа днес? Нямаше да има начин. Ето защо всички тези неща, от древни времена до днес, се случиха с единствената цел да създадат култура, нужна за разпространението на Дафа.

Аз правя това в две стъпки. Първата включва Фа-коригирането и Дафа практикуващите, които са успели чрез самоусъвършенстване във Фа-коригирането, са Дафа практикуващи от периода на Фа-коригирането. В бъдеще ще има още, тоест самоусъвършенстващи се от периода, в който Фа коригира човешкия свят, следващата стъпка. В този момент целият космос, с изключение на човечеството, ще е преминал през Фа-коригиране. Често говорех за намесата във Фа-коригирането от елементите на стария космос, старите сили и много разновидности на лоши същества от високи нива. По това време никое от тези неща няма да съществува, с изключение на тези, които са на ниско ниво и които ще бъдат поставени с цел да помагат на самоусъвършенстващите се на бъдещето да напредват. Как ще изглежда Фа-коригирането на човешкия свят, когато няма намеса от стари фактори на високо ниво? Помислете за това, без каквато и да е съпротива от онези елементи на старите сили на високо ниво, притежаващи власт, и при условие, че човешките същества са много слаби по начало, и че съществата в по-ниските измерения на Вселената и съществата в измеренията на Трите сфери нямат никакви съществени способности, по времето на Фа-коригирането на човешкия свят ситуацията ще бъде различна, със сигурност. Точно сега хората се чудят: какво ще се случи, когато злата партия си отиде? Какви ще бъдат тогава нещата? Какво ще бъде бъдещото правителство на Китай? Няма нужда да мислите или правите нещо за това. Разбира се, докато утвърждавате Фа и разяснявате истината, може да загатвате нещата с вашето сегашно разбиране. Няма проблем да правите това, тъй като е добре да подсказвате нещата на база на нормалната логика и разбиране, които има човек. Но колкото до това какво ще се случи наистина, това не зависи от човешките същества и няма да наподобява нещо, което хората си представят понастоящем. По това време човешкото общество ще се е променило напълно, състоянието на нещата ще се е променило изцяло и структурата на обществото ще се е променила заедно с това.

Така че по време на този период, особено след като това е периодът, през който Дафа практикуващите утвърждават Фа, докато протича Фа-коригирането, изискванията за тази група от самоусъвършенстващи се са особено високи. Тъй като тези усъвършенстващи се са тук докато Фа-коригирането протича, те поемат много и техните отговорности са огромни. Независимо колко много Фашени има Учителят или колко огромна е неговата сила в космоса, неговото Главно тяло е [в края на краищата] сред слоеве от разделения на стария космос и той ръководи всичко във Фа-коригирането от този свят. Човечеството и Трите сфери бяха създадени на първо място за нуждите на Фа-коригирането и Главното тяло на Учителя е тук, така че събирателната точка на намесата на злото във Фа-коригирането е също тук. Дафа практикуващите утвърждават Фа, пазят Фа и в същото време се самоусъвършенстват тук, така че техните отговорности са, разбира се, огромни; също така те трябва да спасяват съзнателните същества тук и тази отговорност е също така много важна за Дафа практикуващите. Това прави Дафа практикуващите от периода на Фа-коригирането още по-необикновени.

Както казах, макар в историята да имаше форми на самоусъвършенстване от различни видове, те просто създаваха култура. Какво е самоусъвършенстване? Само това, което [имате тук] днес, е истинско самоусъвършенстване на човешките същества. (Аплодисменти) Само този формат днес е признат от всички Богове в космоса като истинско самоусъвършенстване (Аплодисменти). Всички онези неща в миналото създаваха култура. Нито едно човешко същество, което влезе в Трите сфери, не е успяло някога да се измъкне оттук. Нито едно същество, което дойде в този човешки свят от по-голямата Вселена, не е успяло да се завърне на Небесата – това никога не се е случвало. Въпреки всички приказки за самоусъвършенстването, които са изприказвани, никой никога не е успявал в него. И макар да говореха много за издигане в Небесата, никой никога не е успял да се изкачи там. Вие знаете за помощния дух. Имало е помощни духове, които са се издигали в Небесата, след като използвали човешкото тяло като средство за самоусъвършенстване. След използването на човешкото тяло като средство, помощният дух възприемал човешки образ, ето защо някои хора са виждали този или онзи човек да се издига в Небесата чрез някой от миналите методи за самоусъвършенстване. Те могат да кажат, че човекът е бил видян да се издига в Небесата при смъртта си, но този, който се е издигал в Небесата, не е бил главният дух на човека, нито пък е бил наистина този човек. Ето защо никое от съществата, които са дошли в Трите сфери, никога не се е връщало обратно. Онези, които са се връщали, всички са били помощни духове и това, което е ставало с главното тяло, никога не е било нещо, което помощният дух е считал за важно. Човешките същества никога не са били считани за важни от никой Бог.

Казвал съм преди, че Боговете също са били създадени и утвърдени в различни времеви периоди. Боговете, които са били способни да се приближат до това място, не са били наясно с истинската картина на космоса, дори с историята на Трите сфери и причините за тяхното съществуване. И по-специално, онези Богове, които са способни да взаимодействат с човешките същества, са от ниско ниво, и те изобщо не бяха наясно с тези неща. Те дори не знаеха защо съществуват човешките същества, ето защо човешките същества изобщо не бяха важни за тях. Преди, когато преподавах Дафа, много Богове казаха: „Преподаваш Дафа, дори когато човешките същества са дегенерирали до такава степен, и дори им преподаваш толкова велик Фа.“ Как биха могли да знаят истинската значимост на човешкото съществуване? Разбира се, сега те го осъзнават и всички знаят. Докато Фа-коригирането напредва стъпка по стъпка и истината се разкрива постоянно, някои Богове, които изиграха негативна роля, осъзнаха своите грешки и постепенно видяха истината, и така станаха наясно. Но най-фундаменталният въпрос, който е фактът, че старите сили ще бъдат напълно отречени на основно ниво, е нещо, което те в крайна сметка все още не могат да приемат напълно. Те все още не могат да видят тази истина. Когато нещата достигнат до последната стъпка и те видят истината, ще бъде твърде късно, и това ще означава катастрофа за тях.

Тъй като това ще се извършва на два етапа, макар човешкото общество да е доста безразлично, виждайки как Дафа практикуващите са преследвани, и начинът, по който са нещата в човешкото общество да предполага, че няма каквото и да е основно влияние върху човешкото общество – всички професии работят като механизъм в края на краищата, и тази машинария, която е човешкото общество, все още продължава и оперира нормално – това е защото нещата, свързани с човешките същества, няма да бъдат направени, докато не настъпи времето, когато Фа коригира човешкия свят. Точно сега, в основни линии, не съм правил нищо за човешките същества и докато вие спасявате хората по света, не правите нищо повече от това да събудите и окуражите съвестта и вътрешната доброта на хората. Докато злото преследва Дафа практикуващите, за да има начин да оправдае своето преследване, то поиска от хората по света да се противопоставят на Дафа практикуващите и на Дафа, и да не оставят опора за Дафа практикуващите в света. Ето защо то нахрани с лъжи човешкото общество и използва пропагандните инструменти на Китай, за да причини бъркотия, опитвайки се напразно да накара целия свят да повярва на лъжите му и да се присъедини към преследването на Дафа практикуващите. При тези обстоятелства много съзнателни същества, които не знаеха истината, много от хората по света, бяха отровени. Това означава, че целта на разясняването на истината от Дафа практикуващите през този период е да спаси хората и да елиминира отравянето на хората от онези стари елементи и от злите призраци на злата партия. Причината е, че старите сили ще бъдат изличени по време на Фа-коригирането, злата партия и злите призраци по подобен начин ще бъдат изличени със сигурност и всички, които участват в това, което те правят, ще бъдат изличени. Това е закон, заложен във Фа-коригирането и то трябва да бъде извършено по този начин. Ако не отидем да спасим такъв човек, той или тя ще бъдат изличени от историята заедно със злото.

Когато един живот действително бива изличен, това е страшно. Човешката смърт, която виждат хората, съвсем не е страшна, но това не е смъртта на съществото. Когато човек умре, той просто отхвърля един слой от външната обвивка, състояща се от най-повърхностната материя на пространството, все едно сваля дреха; докато истинското същество вече отново е влязло в цикъла на прераждане. Разбира се, Помощният дух на някои практикуващи, които са се самоусъвършенствали добре, след смъртта им бива отведен, но това също не е истинският човек. Това е, което се случва след смъртта на човек. Само самоусъвършенстването, което е установено от Дафа, може действително да усъвършенства човек. В продължение на цялата история никой не е знаел целта на идването на човека тук и на неговото съществуване. Именно заради това, че е било тайна, никой от боговете не е знаел това – ситуация, ефективно гарантирала стабилност на човечеството, стабилност на Трите сфери и безопасност за хората.

Тези тайни сега постепенно се разкриват и Боговете и животите на Небето също един след друг разбират и узнават истинската картина за това, защо е нужно да се предава Дафа, защо такъв велик Фа се преподава на хората и защо хората имат такава щастлива съдба. Тези Богове често ми казват: „Ти придаваш голямо значение само на хората“. Смисълът в думите им е следният: „Ти не придаваш значение на нас, по време на Фа-коригирането си толкова строг с нас и така снизходителен към хората“. Сега вече те не говорят така. Вече никой не говори така. С други думи, Трите сфери, този свят и човечеството оказват влияние на цялата Вселена и са свързани със спасението на безброй живи същества в цялата Вселена. Сред тях се намират безбройно число животи от високи нива и животи от крайно високи нива. Нима това не е грандиозно дело? Но едно човешко същество, което от дълго време се е намирало в състояние на заблуждение, не може да види истинското положение на нещата от вътрешността на Трите сфери. При положение, че хората не могат да видят това, което е истина, в Трите сфери е трябвало да им бъде предоставено състояние, при което те да могат да съхранят човешкия си начин на живот. А намирайки се в заблуждение, хората непременно изпадат в това състояние, в резултат на което си нанасят вреда един друг заради оцеляването си, съперничат си и се борят помежду си. Дали това ще се прояви спокойно или бурно – всичко това се прави заради човешки изгоди, заради користни цели. Но при всички случаи, доколкото това състояние е планирано за хората, докато те действат в рамките на границите, установени за това състояние, тогава това няма да се счита за грешка. Тъй като хората се намират в тази среда и в това състояние на заблуждение от дълго време, откакто Дафа започна да се разпространява, възникна въпросът дали те ще могат да разберат същността на Фа и дали могат да разбият тази обвивка, която ги е блокирала в течение на дълго време. За хората това се е превърнало във въпрос от първостепенно значение. На пръв поглед това положение може да изглежда несправедливо за човешките същества, но всъщност е справедливо.

Така че, когато хората са дошли тук и сред други хора, всеки, който е тук, в тази среда, прехвърля установените за това състояние граници и в хода на своя живот непрестанно причинява сериозна вреда на другите хора и върши лоши дела, този човек нанася вреда на тази среда, нанася вреда на това състояние, което хората трябва да имат и извършва престъпление по отношение на това грандиозно дело. Така че в процеса на разпространяване на Дафа и в процеса на самоусъвършенстването на Дафа практикуващите, когато стане въпрос дали хората могат да получат Фа и дали ще успеят да се усъвършенстват до края, количеството карма, натрупано от тях в историята, непременно ще създава предизвикателства от различна степен за тях – в качеството им на хора или на самоусъвършенстващи се. Честно казано, когато стане въпрос дали някой може да получи Фа и дали може да се усъвършенства до края, за различните хора ще възникнат различни форми на намеса. Всички тези проблеми човек сам е създал чрез действията си в миналото, така че никой не трябва да се оплаква. Кой може да получи този Фа? Кой може да разбие тази обвивка? И кой може истински и разумно да съзре същността на този Фа? Разгледано по този начин, за живите същества нещата действително са справедливи.

За хората, отношението им към нещо толкова значимо като това, е от първостепенно значение. Така че това състояние на заблуждение оказва ефект върху хората: когато стане въпрос дали можете да се самоусъвършенствате, дали можете да видите истината, дали можете да видите истинското състояние на нещата, дали можете да се натъкнете на този Фа, фактът, че животите са в състояние на заблуда, прави нещата ужасно трудни за тях. Именно заради това седящите днес тук Дафа практикуващи са само част от цялото човечество. Разбира се, както вече казах, разпространяването на Дафа е справедливо за всички живи същества. Социалното и служебното положение на човек нямат значение – само сърцето на човека и неговото отношение към Дафа имат значение. На практика, целият процес на Фа-коригирането се реализира по най-снизходителен и най-милосърден начин. Грешките, които живите същества са извършили в историята, не се отчитат. Какъвто и голям грях и каквато и голяма грешка да сте извършили в историята, нищо от това не се взема под внимание. Само вашето отношение днес към Фа-коригирането и вашето разбиране относно Дафа имат значение. Това е единственото, което се отчита. Ако не можете да приемете Дафа, тогава сте изпуснали своя шанс. Ако кажете, че не признавате Дафа, ако не признаете Дафа, тогава не признавате бъдещето, защото бъдещето се създава именно от този Фа.

За по-голямата част от целия космос, Фа-коригирането вече е приключило. По-рано го описах като везни, на които са старият космос и новият космос; частта на новия космос става все по-голяма; и частта, преминала през Фа-коригиране, става все по-голяма, накланяйки везната. Сега въпросът вече не е в това, тъй като новият космос, в по-голямата си част, е вече завършен. (Горещи аплодисменти). Това, което остава, са последните елементи. Когато всички тези неща бъдат напълно разрешени, последният етап на Фа-коригирането ще се насочи към своя край. След като Фа-коригирането приключи, ще започне историята на новия космос и накрая ще остане само [Фа-коригирането на] човешкия свят. Тази Земя и Трите сфери, в които се намира човечеството, ще бъдат обкръжени и блокирани и при това отделени от новия космос, отделени от големия космос. Нима сега учените вече не откриват, че Млечният път е все по-далеч и с все по-увеличаваща се скорост се отдалечава от Вселената? Фактически, това е процес на отделяне. След като Фа-коригирането в новия космос приключи, съществуването на всички живи същества в Трите сфери ще оказва ефект на замърсяване и затова е нужно те да се отделят, изолират и да се занимават с тях отделно; това именно ще бъде и [етапът на] Фа-коригирането на човешкия свят.

Дафа практикуващите се самоусъвършенстват в този период и отговорностите, които са им възложени, са многобройни и тежки. Сега вие ясно чухте и разбрахте каква именно е целта на съществуване на човечеството и състоянието на самоусъвършенстване на Дафа практикуващите. Вие трябва да имате дори още по-ясно разбиране по отношение на тази форма на самоусъвършенстване в човешкия свят, защото само това се явява самоусъвършенстване и само това е истинско самоусъвършенстване, планирано за животите в Трите сфери. Всичко, което се е появило в миналото, е съществувало заради полагането на културата на човечеството и само това е началото на окончателното, истинско издигане на човека, затова изискванията в самоусъвършенстването, предявени към практикуващите, се различават така. В процеса на предаване на Фа, Учителят ви направлява да вършите добре трите неща, които на пръв поглед изглеждат прости, но дали вие сте усърдни и каква Велика Добродетел ще достигнете, е свързано с това. Дафа е установен в човешкото общество и вашата форма на самоусъвършенстване е такава, че се придържате към обикновеното общество в максимална степен. Много хора мислят, че това е защото тя е снизходителна и прави нещата удобни за нашето самоусъвършенстване, но усърдните ученици не смятат така. Това по-скоро е пътят, по който Дафа практикуващите трябва да поемат, докато се самоусъвършенстват. Затова всяко нещо, което правите сред хората – било то добър баланс по отношение на вашето семейство, добро балансиране на отношенията в обществото – всичко това не бива да се изпълнява небрежно. Всичко това е вашата форма на самоусъвършенстване и е сериозно.

Много ученици считат, че само правенето на упражнения и изучаването на Фа са самоусъвършенстване. Да, с това вие се докосвате непосредствено до Фа. Но, когато наистина се усъвършенствате във всекидневния си живот, обществото, с което се сблъсквате, е вашата среда в самоусъвършенстването. Работната и семейната среда, в които прекарвате времето си, са все среди, в които да се самоусъвършенствате, [те] са частта от пътя, който трябва да извървите, [те] са това, с което трябва да се справите и да се справите по правилния начин. Нито едно от тези неща не бива да се прави небрежно. Когато достигнете до самия край, [ще бъде поставен въпросът] как сте извървели пътя, планиран от Учителя? Когато всичко приключи, тези неща ще бъдат взети под внимание. И в процеса на вашето самоусъвършенстване тези неща също ще бъдат разглеждани. Затова нищо не бива да бъде пренебрегвано. Що се отнася до удобството, [в Дафа] човек може да се самоусъвършенства без да влиза в манастир, без да се усамотява в безлюдни планини или да се отделя от бита на всекидневието. Но от друга страна, всичко това създава допълнителни трудности – ако сте решени да успеете, трябва да се справяте добре с всички неща като споменатите по-горе, и да се справяте добре във всеки един аспект от вашия живот.

Казвайки това, различните хора разбират Фа на различни нива, а има и по-нови ученици. Някои може да си помислят: „Когато се грижа добре за нещата в семейството ми, значи се усъвършенствам. Достатъчно е да поддържам по-близки отношения с родителите ми, братята и сестрите.“ Тогава сте развили нова привързаност и сте изпаднали в крайност. Трябва да правите всичко добре, но не бива да прекалявате; когато прекалите, това е още една привързаност. При това е необходимо да имате правилното отношение към Дафа и действително да гледате на себе си като на самоусъвършенстващ се. Как се опитвате да бъдете прилежни, как се отнасяте към Фа и как се усъвършенствате – включително и отделеното време за изучаване на Фа – не можете да пренебрегвате нито едно от тези неща и те са всъщност по-важни, защото това е вашият път, този път, който сте длъжни да извървите. Вие трябва именно да се самоусъвършенствате отвъд обществото на обикновените хора, трябва именно да съществувате заедно с Фа-коригирането, докато то започне и да носите отговорност за живите същества. Ето защо трябва да се усъвършенствате по този начин.

Казвал съм преди, че ако всички вие отидехте в безлюдни планини или в манастири, за да се самоусъвършенствате, нямаше да имате много контакти с обществото и нямаше да можете да спасявате ефективно съзнателни същества в толкова голям мащаб, нали така? Следователно, нямало ли е причина да ви напътствам да постъпвате така, както вие постъпвате сега? Правейки нещата по този начин, ще ви се предоставят още по-благоприятни условия за спасяване на съзнателните същества, не е ли така? Разбира се, в процеса на вашето усъвършенстване, като самоусъвършенстващи се непременно ще се сблъскате с изпитания, тъй като трябва да се повишавате. Ако някой не се справя добре, непрекъснато ще възникват проблеми. Но тези, които се справят добре, постоянно ще се изправят пред изпитания в хода на самоусъвършенстването си. Ако вие категорично разглеждате всички тях като намеса и се стараете да разрешите тези проблеми само заради отстраняването им, няма да можете да го направите, защото те възникват заради вашето повишение. Длъжни сте да се отнасяте към тях с праведни мисли, [питайки се]: „Срещайки се с такава неприятност, как да се отнеса правилно към всичко, което има отношение към тази намеса и как би трябвало да балансирам това в съответствие с целта за спасение на съзнателните същества? И как да постъпя в случая по начин, който да е отговорен към съзнателните същества и да гледам на възникването на тези неща като на възможност и добър шанс за разясняване на истината?“ При нормални обстоятелства може да нямате повод да се обърнете към хората, разяснявайки им истината и ако го направите изневиделица, те може да не искат да се срещнат с вас. Нима възникналата намеса не ви дава шанс за контакт с хората? Не би ли трябвало да използвате тази възможност за разясняване на истината? Освен да се усъвършенстват, най-голямата отговорност на Дафа практикуващите е спасението на съзнателните същества. Нима може да не правите това? И как е възможно да не го правите добре? Така че не приемайте който и да е възникнал проблем като намеса в праведните ви дела, за намеса във вашето изучаване на Фа и вашето разясняване на истината. Случаят не е такъв. Възникналите проблеми са шансове за разясняване на истината.

Нима не съм казвал, че нещата в Трите сфери са наопаки? Много от това, което човечеството счита за лошо, е добро. Много от това, което хората приемат за добро, е лошо. Не са ли принципите в човешкия свят обърнати? Хората считат, че да понасят страдания е лошо. Но понасянето на страдания може да намали кармата и греховете на обикновения човек. Ако човек понесе много трудности през живота си, ще получи благоденствие в следващия си живот. Ако в бъдещия си живот някой стане богаташ или високопоставен служител, това е поради добрите дела, които е извършил и натрупаните благословии и добродетел. Ако човек постоянно извършва лоши неща и не са му останали дори малко благословии или добродетел, и е натрупал много карма, то в бъдещия си живот той не само няма да има благословии или добродетел, но и няма да се радва на щастие, и освен това ще бъде длъжен да изплати цялата тази карма. Затова през целия си живот той ще живее в нищета, а хората ще се отнасят към него с пренебрежение. Дори ще му се струва, че светът е толкова несправедлив към него във всяко едно отношение, докато в действителност всичко това е защото той изплаща дълговете, които е натрупал в миналия си живот. Това е, що се отнася до хората. За самоусъвършенстващите се, тогава, нима тази среда не предоставя именно шансове за повишение? Всички Дафа практикуващи знаят, че понасянето на трудности елиминира кармата и че освен това създава възможности за тяхното повишение. Те са способни да погледнат на това по правилния начин и заедно с изплащането на кармата могат да използват този шанс, за да направят добре това, което са длъжни да правят. Макар и да има определени трудности, това са изпитания, които те трябва да преодолеят. Когато вие успеете да мислите правилно по въпроса, да гледате на трудностите от правилния ъгъл и да се справите с тях по правилния начин, ще сте преминали този тест, вашето ниво и степен ще бъдат повишени, а вашият Гонг ще се е увеличил, нали така? Нима не е такъв целият процес на самоусъвършенстване в периода на Фа-коригирането?

Запомнете, нещата, които хората считат за общоприети принципи, са обърнати. Така че, когато се натъкнете на неприятности в самоусъвършенстването си, недейте да гледате на всички тях като на намеса срещу праведните ви дела или като нападение над тях, или да мислите: „това, което правя, е най-важно, онова, което правя, е най-важно...“ На практика много неща не са задължително такива, каквито ги виждате. Вашето истинско повишение винаги ще бъде преди всичко и постигането на Пълно Съвършенство в самоусъвършенстването ви винаги ще бъде преди всичко. Но не бива да считате, че „тъй като ти каза, че моето самоусъвършенстване и повишение са най-важните, никой не бива да се меси в това“. В този случай вие отново грешите. Нима намесата не е възможност за повишение? Що се отнася до мен, като ваш учител аз считам, че вашето повишение е най-важно, но това не означава, че в процеса на повишение ви очаква лек път. Да кажем, че отидете на Небето с много карма, носейки със себе си голям вързоп товар (всички се смеят) – как може това да бъде позволено? Аз съм подготвил за вас определени изпитания и ви карам да отхвърлите всички ваши привързаности, да изхвърлите целия този товар. Преминавайки изпитание след изпитание, вие непрестанно отхвърляте привързаностите си и човешкото си мислене, няма да можете да преминете различните изпитания, носейки тези неща със себе си. Тогава, щом се появи изпитание, казвате, че са възникнали проблеми, а някои дори търсят Учителя навсякъде, питайки: „Ах, как да се справя с това?“ Как мога аз да разреша вашия проблем? Ако го разреша, не бихте могли да преминете изпитанието. Ако аз отстраня това изпитание, вие отново ще преминете напред, влачейки след себе си голям вързоп. Затова не мога да премахна изпитанието. (Усмихва се) Нима не е така? Ето защо казвам, че по отношение на самоусъвършенстването, вие трябва истински да разберете какво е това самоусъвършенстване, истински и рационално да носите отговорност за своето усъвършенстване, наистина да се отнасяте към всичко, с което се сблъскате, с праведни мисли и да имате силни праведни мисли.

Нима предния път на Фа-конференцията на Западния бряг не говорих за това, че мнозина сред Дафа практикуващите не са способни да понасят критика? Те отказват да бъдат критикувани. Щом някой каже нещо, те веднага избухват, разстройват се или започват конфликт. Искат да слушат само приятни неща. Значи искате просто да вървите по гладък път, не е ли така? Искате да се качите на Небето, носейки своя голям вързоп. Нима нямате всъщност такива намерения? Трябва да отхвърлите всички лоши, човешки мисли и всичките си привързаности. Нима страхът от критика не е привързаност? Искате да слушате само приятни неща, но как е възможно това? На вас ще ви бъдат казани неприятни неща и тогава ще се види, докосват ли те вашето сърце. Един Бог не би обърнал никакво внимание на думите на някакво човешко същество по негов адрес – не можете да го засегнете. Той ни най-малко не би опитал да разбере как това, което правите, се отнася към него. Той няма да обърне никакво внимание на това, защото не можете да го засегнете. Боговете могат да контролират човешкото съзнание, подбуждайки човек към някакви постъпки, но не и обратното. Как биха могли хората да окажат влияние на Боговете?! Затова, ако искате да станете Бог, не трябва ли вие самите да постъпвате така? Нима не трябва да изоставите тези привързаности? И нима не трябва да изоставите тези ваши чувства, които могат да бъдат възбудени под влиянието на хората?

Същото важи, дори когато неприятностите са причинени от Дафа практикуващи. Бихте могли да кажете: „Тези неприятности не са създадени от обикновените хора, затова са трудно преодолими“. Със сигурност е така. Дафа практикуващите, които се самоусъвършенстват, не са Богове, а човешки същества. А когато човек се усъвършенства, се проявяват най-различни човешки привързаности. Затова в тази среда на самоусъвършенстване на Дафа практикуващи може да се каже само, че съществата непрекъснато се придвижват нагоре; тази среда не може да бъде направена толкова чиста, колкото е средата на Боговете. Но тази среда е много по-добра в сравнение със средата на обикновените хора. Тя може да бъде само такава и ще става още по-добра. Ето защо в тази среда на Дафа практикуващи са възниквали проявления на всякакви човешки привързаности и дори прояви на много лошо поведение. Нима не сте видели всичко това по време на изминатия от вас път? Всичко това е нормално.

Да, много хора силно се притесняват, че това може да се отрази зле на Дафа и мислят: „Как може този практикуващ да постъпи така лошо?“ Да, ако всеки мисли така, ще можете да защитите тази среда и да я изчиствате постоянно. Но проблемите все още ще изникват и човешките привързаности все още ще се проявяват. Аз наблюдавам състоянието на нещата като цяло и знаех, че в средата на самоусъвършенстване това непременно ще се прояви, но също така знам, че в процеса на вашето самоусъвършенстване тези неща със сигурност ще бъдат отстранени постепенно. Тъй като [вие] се усъвършенствате, накрая всеки ще се е повишил, това също го знам. Ето как стоят нещата, когато хората се усъвършенстват в тази среда. Но никой от вас не бива да се отпуска, нито да остава безучастен, виждайки, че други петнят името на Дафа – това е изискване към вас. Явявайки се Дафа практикуващи, нима всички вие не сте длъжни да защитавате и утвърждавате Фа? Това е ваша отговорност. Така че нещата не са просто такива, каквито вие ги виждате в процеса на вашето самоусъвършенстване. Въпреки че за вас самоусъвършенстването е от първостепенно значение, не трябва да мислите, че нищо друго не е важно, считайки, че семейството ви е маловажно, че обществото е маловажно и т. н., и че нищо друго не е от значение. Правилното балансиране на всички тези части от живота ви е пътят, който трябва да извървите. Казвал съм, че в самоусъвършенстването си трябва да се придържате максимално към формата на обществото на обикновените хора. Разбира се, има всякакви хора. Тези, които се опитват да нанесат вреда на Фа, дори казват в трудовите лагери, където „преобразуват“ ученици, неща като: „Нима Учителят не казва, че самоусъвършенстването трябва максимално да съответства на обществото на обикновените хора? Трябва да се върнете в обществото на обикновените хора, да престанете да изучавате [Дафа] и да дадете книгите си“. Да, има какви ли не хора. Разбира се, самоусъвършенстващи се ли сте наистина? Ако сте се разграничили дори и от Фа, как ще се самоусъвършенствате? Много обикновени хора също ме наричат Учител, но те не са самоусъвършенстващи се. С други думи, не всички, които ме наричат Учител, са самоусъвършенстващи се. Вие трябва истински да се усъвършенствате във всекидневието си и истински да гледате на себе си като на самоусъвършенстващи се.

Току-що казах доста неща. Вашата Фа-конференция трябва да постигне реални резултати. По-рано слушах речите на учениците. Конференцията е доста одухотворена и това е доста добре, така че съм доволен. Няма да отнемам повече от времето ви. Дойдох просто да се видя с вас. Всяко мое идване е първо, за да разреша някои проблеми и второ, за да се видя с вас. Нима някои хора не казват, че Учителят и Фа присъстват тук? Тогава се опитайте да правите добре всичко, което би трябвало да правите. Благодаря на всички. (Дълги, горещи аплодисменти)