До Фа-конференцията в Израел

Поздрави на Дафа практикуващите в Израел и на участниците в конференцията!

Фа-конференциите на Дафа практикуващите са тяхната среда в обикновеното общество, в която се учат един от друг. Поради факта, че толкова много време се прекарва сред действителността на обществото на обикновените хора, времето, което Дафа практикуващите имат заедно, е най-скъпоценно и освен това техните Фа-конференции са отлична възможност те да се съберат заедно и да се подобрят като едно цяло. Учителят е уверен, че посредством тази конференция за обмяна на опит ще се обогатите, и искам да й пожелая успех. Надявам се, че ще се справяте добре в „трите задачи“, както и че ще извървите добре, с праведни мисли и действия, пътя си в самоусъвършенстването.