Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Сан Франциско, 2005 г.

Ли Хонгджъ

5 ноември 2005 г.

(Гръмки аплодисменти. Учениците казват: „Здравейте, Учителю!“)

Добро утро. (Аплодисменти. Учениците: „Учителю, моля, седнете.“) Ако стоя прав, ще ме виждате по-добре. Работите усилено. (Аплодисменти) Не съм бил на запад от доста дълго и през цялото време исках да ви видя. Сега е времето Дафа практикуващите да утвърждават Фа и да спасяват съзнателни същества и вие се трудихте усилено. Но независимо от ситуацията, сега Дафа практикуващите стават все по-зрели. И с продължаващото напредване на цялостния процес на Фа-коригирането цялостната ситуация значително се промени.

Съдейки по отношението на хората към Дафа и Дафа практикуващите и по способността им да прогледнат през безсрамните действия на клеветническите медии на ККП, вече сте видели, че всичко се e променило. В такъв случай за Дафа практикуващите това е равносилно на подлагането им на тест при нови обстоятелства и условия. И така, когато обстоятелствата се успокоят, човек е склонен да се отпусне; когато напрежението отслабне, това кара човек да се чувства спокоен и да не брои всяка минута, както преди. Но това е неприемливо. Факт е, че сте самоусъвършенстващи се и не можете да си позволите да не сте усърдни, без значение с какви обстоятелства се сблъсквате. Колкото по-спокойни и удобни стават нещата всъщност, толкова по-сериозен е тестът, пред който сте изправени. Независимо как ще се промени ситуацията, условията за самоусъвършенстване и състоянието на самоусъвършенстване, които се изискват от вас, никога няма да се променят и поради тази причина не можете да се отпускате. Нещо повече: както сте видели, въпреки че ситуацията се променя, злият призрак все още трябва да бъде изчистен напълно и точно сега той все още има силен отрицателен ефект.

Да вземем например Сан Франциско. Открих, че средата в централните части на града и тази на цялата област на Залива все още не е както трябва – злите фактори тук са все още в изобилие. В действителност трябва да се фокусирате върху тези места. Трябва да отидете там, където има много китайци, и да им разясните истината и да спасите тези силно отровени китайски общности. Всички вие сте видели, че местата, където туристическите групи от континентален Китай се качват и слизат от автобусите, са местата, където те са концентрирани. Има много китайци и в други части на областта на Залива, но са разпръснати. Целта на вашето разясняване на истината е да спасите колкото може повече същества, а тези, които са отровени най-сериозно, не са никои други, а китайците. Говорейки повърхностно, с действията си Дафа практикуващите се противопоставят на преследването, но всъщност вашата най-голяма задача е да спасявате съзнателни същества и това е истинското олицетворение на утвърждаването на Фа. Преследването, което беше наложено върху Дафа практикуващите и върху народа на Китай, беше предприето от порочната партия в континентален Китай и това означава, че трябва да се фокусирате върху континентален Китай, да се фокусирате върху хората от континентален Китай. Китайският квартал е именно този тип място, което хората от континентален Китай посещават най-много, така че не можете да отслабвате усилията си там и да изпуснете това място – място, където Дафа практикуващите могат да имат огромен ефект. Поради тази причина вие всички трябва да спрете за момент и сериозно да се запитате: Чувствахте ли, че тези места са малко прекалено зли и че сте малко уплашени? Но помислете: кой от кого всъщност трябва да се страхува?

При най-жестокото от всички преследвания Дафа практикуващите в континентален Китай не са се изплашили и са го преминали; всъщност те дори са се самоусъвършенствали до състояние на зрялост. Ако погледнете назад към нещата, всъщност макар да изглежда, че в преследването няма никакъв ред, няма ли да се съгласите, че промените в ситуацията и възникналите различни обстоятелства всички имат цел? Независимо дали [нещо се дължи на] желанията на Учителя или на контрола на старите сили, не е ли целта зад това успешното самоусъвършенстване на Дафа практикуващите и разпадът на злото? Възможно ли е всичко това да се е случило произволно? Просто на лошите хора не е позволено да видят подредбата зад него. Винаги когато порочната ККП е вземала решение да погуби някого, кой е бил способен да издържи дори и само три дни? Същевременно вие устоявате вече шест или седем години, а това е нещо, което злата партия никога не е смятала за възможно. Дали това е нещо, което обикновените хора могат да направят? Биха ли могли да го издържат? Тогава обикновени неща ли са тези, с които се сблъскваме? Дали са неща, които обикновените хора могат да осъществят? Само хора, които се самоусъвършенстват, само тези, за които се грижат Богове, биха могли да устоят. Не е ли истина това? Така че няма нищо, от което Дафа практикуващите да се страхуват. И това е особено вярно извън континентален Китай – сравнявайки нещата, не е ли обстановката по-благоприятна? Тогава от какво има да се страхувате? И нещо повече, вие наистина спасявате хората – открито и с достойнство спасявате самото им съществуване – и те ще са способни да го почувстват. И освен това, когато отивате да разяснявате истината, излъчваното от вас състрадание и праведните мисли, които изпращате, дезинтегрират злото, като пробуждат тези животи, които спасявате, и стават причина те да възстановят истинската си същност, а това може да накара човек да види рационално тези неща за самия себе си. И разбира се, щом хората се пробудят, нещата веднага стават различни.

Има също така ученици, които нямат добро разбиране за промените в ситуацията в резултат от утвърждаването на Фа, и това явление, отнасящо се до шепа случаи, може да се види във всеки регион. А именно, всеки път когато напредъкът на Дафа навлиза в нова фаза, има някои ученици, които преценяват самоусъвършенстването в Дафа с човешко мислене. Пътят на самоусъвършенстването на Дафа практикуващите е такъв, че вашето самоусъвършенстване не включва скъсването ви с мирския свят – това е такъв път. Така че, докато се самоусъвършенствате в обществото, вие или бивате замърсени от обикновеното общество, или го променяте. И това със сигурност е така. Така през целия ход на Фа-коригирането Дафа е трансформирал и трансформира всичко със светлинна скорост, докато Дафа практикуващите утвърждават Фа, спасяват съзнателни същества и прочистват злото, което преследва Дафа практикуващите. Промените в цялостната ситуация неспирно ще продължават да предизвикват в човешкия свят различни състояния на делата в различните времеви периоди. Ето какво имат предвид учениците, когато говорят за „напредъка на Фа-коригирането“. Но веднага щом се случат очевидни промени в състоянието на нещата, шепа ученици не могат да останат в крак. И винаги когато започнат да изостават, те изваждат извинение номер едно: „Не се ли политизираме? Как можем да се самоусъвършенстваме така?“ Но истината е, че на фундаментално ниво тези, които казват това, гледат на самоусъвършенстването и определят поведението си въз основа на човешко мислене. Първоизточникът на това е обземащият ги страх.

Както съм казвал и преди, това е формата, която приема днес самоусъвършенстването на Дафа практикуващите – самоусъвършенстването се осъществява сред обикновените хора и вие се самоусъвършенствате, без да скъсвате с мирския свят. Дискутирал съм това преди в преподаването на Фа: именно защото Дафа практикуващите се самоусъвършенстват по този начин, те могат да постигнат нещо невиждано в досегашната история – човек да стане Бог посредством самоусъвършенстване. (Аплодисменти) Тъй като се извършва сред реалността на човешкото общество, наистина самият самоусъвършенстващ се е този, който се държи добре насред съблазните на светската печалба, който при силно светско изкушение успява да се освободи от човешки привързаности и от всевъзможни обърквания в резултат от емоции. Тази форма на самоусъвършенстване се прицелва пряко в човешкото съзнание, което означава, че тя се цели в най-повърхностните сетивни възприятия на самоусъвършенстващия се и в мислите му като реакция към тях, както и в директните му действия. Тогава, що се отнася до този човек, ако в самоусъвършенстването той може да се отърси от всичко това, не се ли самоусъвършенства самият той? Не се ли позиционира, докато е насред действителни, непосредствени интереси? Могат ли обикновени хора да направят това? Не могат. И могли ли са да го направят самоусъвършенстващите се от миналото? И те не са могли. Така методите за самоусъвършенстване от миналото, всички различни методи за самоусъвършенстване, оставени на човешкото общество в историята, са възприемали подхода на оттегляне от обществото с цел самоусъвършенстване. Те не са се осмелявали да се самоусъвършенстват в мирския свят и са вярвали, че самоусъвършенстването там не е осъществимо. Било е така, защото не са имали Дафа – не са имали Дафа, който да направлява тяхното самоусъвършенстване. Днес съществува Дафа, който да направлява хората. Сега вие можете да постигнете това и действително то е нещо, което сте приложили на практика и сте постигнали. С други думи, този път на самоусъвършенстване не само е бил проправен, но също така вашите действителни преживявания са доказали правилността на този път и зрелостта на Дафа практикуващите в резултат от процеса на самоусъвършенстване. Сега сте във финалната фаза на отправянето си към Съвършенство и през цялото време до днес вие сте постъпвали така по един изключително постоянен и солиден начин. Дори по един или друг начин да са се проявили слабости, фактически случаят ще бъде такъв за всяка една форма на самоусъвършенстване, защото по всеки път има такива, които отпадат по средата – всичко това е нормално. При тестовете, на които е подложено човешкото съзнание, в самоусъвършенстващия се ще се появи състояние, при което съществуват разбирания, породени както от човешки, така и от божествени мисли, и те се сблъскват. Когато надделее човешкото мислене, този човек се насочва към човешкото; когато надделеят божественото мислене и праведните мисли на този човек, той се насочва към божественото.

Всъщност нека помислим за това: какво е „политика“? Някои хора казват, че „се политизираме“, винаги когато не могат да разберат действията, които предприемаме срещу преследването. Както го виждам аз, тези определени хора сред нашите Дафа практикуващи [за които важи този случай] имат страх в себе си. В основата си страхът е този, който създава проблеми, довеждайки до човешко безпокойство. А що се отнася до това, как хората гледат на това [което правим], не е необходимо Дафа практикуващите да са загрижени по този въпрос. Докато вие, Дафа практикуващите, действате праведно, ще преобразувате средата около вас и ще променяте хората. Не е необходимо да казвате толкова много. Моят Дафа се преподава на днешните Дафа практикуващи, а не на обикновените хора и вие не би трябвало да сте твърде загрижени за това, какво мислят хората. Докато вървите непоколебимо по своя собствен път на самоусъвършенстване тук, в човешкия свят, всеки ще ви вижда в положителна светлина.

Какво е „политика“? За това има различни идеи дори и сред обикновените хора. Ще ви кажа, че понятието за политика, което имат китайците, включва каквито и да е дейности, които хората предприемат спрямо формата на политическата система, или това, което е свързано с държавната политика, и те го наричат „политизиране“. В западното общество е различно. Както го виждат те, когато нещата, които хората правят в обществената сфера, не включват пари или религия, те се смятат за политически. Но независимо как се дефинира или разбира този термин, това, което искам да кажа, е, че формата, която възприема самоусъвършенстването, не е свързана със стриктни ограничения. Самоусъвършенстването, за което знаете от историята, включва будизъм, оригинален будизъм, даоизъм и оригинален даоизъм и техните форми на самоусъвършенстване, както и католицизъм, християнство и така нататък и техните религиозни практики, а също така са съществували древни религии и различни форми на вяра в божественото. Религиозната вяра сама по себе си е форма на самоусъвършенстване и в процеса на вярване човек може да извиси сферата си на мисълта – това е такъв вид практика. Независимо дали в западната култура имат понятието за самоусъвършенстване, все пак това се смята за вид самоусъвършенстване и по подобен начин изисква човек да се подобрява. Не е ли процесът на един живот, приближаващ се към божественото, процес на самоусъвършенстване? Каквато и форма да възприеме човек, която и да е сред онези, оставени ни от миналото, ще ви кажа, че те не са единствените форми на самоусъвършенстване, а още по-малко всички животи в космоса – особено човешката раса – трябва да се придържат към тези няколко форми. Така те не са единствените пътеки към божественото. Те са просто няколко форми на култура за самоусъвършенстване, дадена на хората от неизмеримите, безбройни Богове, и нищо повече от това. Нещо повече, те не могат истински да дадат възможност на самия човек, или на неговия Главен дух, да се самоусъвършенства в Бог. В миналото винаги Помощният дух е бил този, който се е самоусъвършенствал. Самият човек, независимо по кой метод се е самоусъвършенствал, е бил напускан от Помощния си дух и е оставал в цикъла на прераждане. Буда Шакямуни е казал, че има 84 000 практики за самоусъвършенстване, но това е било разбиране, споделено въз основа на неговата сфера и в рамките на определен обсег. Според даоистите има 3 600 практики за самоусъвършенстване и това по същия начин е разбиране, базирано на тяхната конкретна сфера. Истината е, че преподадените от тях Фа-принципи са били ограничени. Тогава колко пътища съществуват в космоса, които могат да дадат възможността на един живот да се издигне – да се завърне към по-висока сфера? Съществуват безброй много пътища. Колкото съзнателни същества съществуват, ето толкова пътища има. Ето толкова много са. Тогава, при толкова много форми на самоусъвършенстване, разбира се, че не може всички те да бъдат донесени тук, в човешкото общество. Космосът има неизмерим, безчетен брой Буди, безброй Богове, и нещо повече – за всеки от множеството Богове космосът на нивото на техните позиции вече изглежда в най-връхната си точка, без над тях да съществуват животи и без нищо съществуващо над мястото, където са. Но всъщност в по-големи сфери все пак има още по-несравнимо огромни и високи сфери, и дори още повече Буди и Богове, които са неизброими, и когато погледнат към Боговете под тях, те ги виждат като обикновени хора. Тогава колко пътища съществуват? Те също са неизброими. Знаете, че Буда Шакямуни утвърдил и се просветлил в своята практика за самоусъвършенстване, която е обобщена от думите: „наставления, Самадхи(1), мъдрост“; това е пътят, който Шакямуни утвърдил и в който се просветлил. Има толкова много Буди в комическото тяло – те просто са неизмерими, неизброими, но въпреки това в космоса няма втори Буда, чието утвърждаване и просветляване да се състои от „наставления, концентрация, мъдрост“. С други думи, всеки Бог има свой собствен път и системата на всеки Бог има за своите съзнателни същества свои собствени уникални стандарти на тази сфера и свои критерии, основаващи се на нейния Фа за издигането или падението на животите. Тогава не бихте ли казали, че има много методи за самоусъвършенстване? Броят им е огромен.

След като споменах всичко това, трябва да ви кажа, че тъй като в този космос има толкова много форми за самоусъвършенстване, някой, разглеждащ това от човешка гледна точка, [може да се зачуди]: има ли във Фа-коригирането някаква форма за самоусъвършенстване, която не бих могъл да позволя на Дафа практикуващите да възприемат или използват, за да се самоусъвършенстват? За да съм изричен относно това, ако аз – вашият Учител – не ви бях накарал да поемете по този път, по който вървите днес, и вместо това бях използвал различна форма, тогава все още щяхте да можете да постигнете Съвършенство. Знаете, че космосът преминава през Фа-коригиране и всичко се създава наново, и това е равносилно на създаването на космическата твърд наново, на ново създаване на космоса. А каква форма ще приемат космосът или бъдещите животи и по какъв начин ще съществуват, или какъв вид Фа и какви начини за спасение на хората ще бъдат оставени на бъдещето – това не е нещо, което животите от миналото могат да определят, и не е нещо, което просто който да било живот може да определи, независимо колко високо е нивото на този живот, защото то е свързано с това, от което се нуждае бъдещето. Тъй като нуждите на бъдещето са определящият фактор, помислете: ако Учителят ви накара да се самоусъвършенствате в рамките на политиката на обществото, осъществимо ли ще е това? (Аплодисменти) Да! Ще е осъществимо със сигурност – несъмнено би било осъществимо. Щом има стандартите и изискванията на Фа, стига животите да могат да се издигнат и щом за тях е възможно да достигнат високи сфери, тогава несъмнено би било осъществимо, защото това ще е изборът на бъдещето, изборът на бъдещия космос, изборът каква форма на самоусъвършенстване да следват Дафа практикуващите. (Аплодисменти) Просто Учителят не е избрал да поемете по този път – да вървите пътя на самоусъвършенстване по такъв начин. Аз ви предадох по-обширна и най-идеална форма на самоусъвършенстване, защото „Великият Път няма форма“! (Аплодисменти) Всеки един от вас е част от обществото, принадлежи към различна обществена прослойка, има собствена работа или професия в обществото и собствени умения, които е придобил. Във всяка съответна среда, с напътствието на Дафа и без форма всички имат способността да се самоусъвършенстват; няма правила или предписания, няма религиозни формалности и няма заповеди. Това е нещо, което никое божествено същество в миналото не се е осмелявало да направи, но днес Дафа практикуващите и аз го направихме. (Аплодисменти) Защо е така? Защото този Фа е необятен и Дафа на космоса директно спасява практикуващите в Дафа. Само по този начин може да бъде постигнато.

Нека всъщност отида една стъпка по-напред. Какво се има предвид под „да се въвличаш в политиката“ и какво се има предвид под „форма на самоусъвършенстване“? Ето къде много хора грешат. Да предположим, че аз, Ли Хонгджъ, съм избрал в този живот да съм император и да водя група поданици да се самоусъвършенстват. Би ли могло това да сработи? (Аплодисменти) Да! Несъмнено би могло! Щом Фа е праведен и наистина може да подсигури издигането на животите и щом пътят бива извървян праведно, тогава несъмнено би сработило! Ако наистина станеше така, както го описах, тогава това също би се смятало за избора на бъдещето и то също би било изискването на бъдещия космос. Учителят не ви е повел по този път – това е всичко. Какво е избрано и по кой път да се поеме, това има общо с нуждите на бъдещето и то е това, което Учителят дава на Дафа практикуващите. Избрах за вас най-добрата форма на самоусъвършенстване. (Аплодисменти) Това, за което току-що говорих, са принципи от високи нива и за един обикновен човек ще бъде трудно да ги разбере. Той просто не може да разбере такива неща. Аз преподавам Фа на Дафа практикуващите и вие сте доста наясно по отношение на това, какво правят те. През годините, когато Учителят разпространяваше Фа, говорих за нещо и то е нещо, за което много ученици са чували преди. A именно, как будистката и даоистката система са се борили за това, какъв външен облик – будистки или даоистки – да избера. Те бурно спореха за това, външната форма на кой тип Бог да възприема за разпространението на Фа, тъй като образът на този Бог, който бъде избран, би дал слава и чест на тази група от Богове и тези животи. Помислете всички: по онова време даоистите искаха от мен да използвам даоистка форма, за да разпространявам Фа, и поради тази причина в неотдавнашни времена в Китай се появи даоистката религия. В миналото не е имало даоистка религия. Била е предавана от учител на единствен ученик и това е било правено в уединение, така че не е могло да спасява съзнателни същества в голям мащаб, да спаси всички съзнателни същества, да издигне толкова много практикуващи или да позволи на толкова много практикуващи да постигнат Съвършенство. Заради това те основали даоистката религия. И все пак сега всичко това е в миналото и това са неща, за които съм говорил преди, ето защо няма да ги повтарям отново. Всичко това има за цел да ви каже, че коя теория за самоусъвършенстване, кой метод за нейното осъществяване и коя външна форма са били възприети за самоусъвършенстването на Дафа практикуващите е имало голямо значение и от особено значение е било кой метод ще възприеме Учителят. Причината е, че в историята от доста по-рано е било добре известно, че Дафа ще бъде разпространяван тук сред човешкото общество, и така старите сили много, много отдавана започнаха да правят подредби за нещата. И всъщност не само старите сили правеха подредби от този вид. При един толкова неизмерим космос, независимо как ви обяснявам нещата, го правя в рамките на определен обсег, така че да можете да го разберете. Независимо как се извисява тази материална единица и коя сфера достига, тя е просто една гигантска система и най-общо казано, аз ви обяснявам нещата във връзка с тази система. Всъщност една космическа система от този вид, една толкова огромна система изглежда безгранична и безмерна за съзнателните същества вътре в нея и даже за един гигантски Бог тя изглежда по такъв начин. Но в контекста на едно още по-далечно, още по-неизмеримо космическо тяло в действителност тя е просто прашинка. И на дори още по-отдалечени места има и други неизброими космически тела като това; а на места, твърде отдалечени, за да се достигнат – места, които дори Боговете не могат да достигнат – има дори още по-неизмерими космически тела. Как изглеждат животите там? Как различават нивата [на животите] и как тези животи се подобряват? Боговете в други системи няма как да знаят това и всъщност не биха го разбрали. Тези неща, които сега дискутирам, са неразгадаеми за Боговете от други космоси.

Това, което казвам на всички ви, е, че и много неща в човешкото общество не са прости. Знаете, че в днешното общество има наистина смайващо много различни професии. Изглежда, че това съвременно общество е доста проспериращо и си има абсолютно всичко. Защо е така? Защо не е било така в древните общества? Защото, както казах по-рано, много животи от отдалечени космически тела са донесли своите неща тук, в човешкия свят. Защо са го направили? Току-що говорих за това, как Учителят трябваше да избере между [образа на] Буда или Дао, как дори външният облик беше наистина от голямо значение. Но как може това да се ограничава само до тези неща? Пътищата за самоусъвършенстване, различните видове пътища за самоусъвършенстване, които бяха създадени за човешкия род в историята, и дори формите на съществуване на множество етноси и характеристиките на различни култури – всички те са в резултат на това, че тези Богове от отдалечени космически тела допълниха със своя дял и предоставиха на Дафа всичко, което щеше да бъде свързано с техните пътища. Целта беше тук да се донесе всичко, от което Ли Хонгджъ щеше да трябва да избира, така че да е справедливо за всички. Нека ви дам няколко прости примера. Всички знаете, че наред с рисуването съществуват музика и скулптура. Тези неща, както и съвременната наука и технологии, са все различни умения за различни аспекти на човешкия живот. Изглежда сякаш човешките същества сами са създали тези неща и са го направили, за да обогатят човешкото общество, но всъщност нещата изобщо не стоят така. Тогава каква е истинската причина? Нека ви кажа, че това всъщност са [отделни части от] самоусъвършенстването и уникалните характеристики на сферите на животи от далечни системи. Издигането в една такава сфера включва комбиниране на разбирането за тези умения с Фа. То изисква извисяване на разбирането – безгранично изкачване нагоре. Частиците, които изграждат измеренията от високо ниво, са по-малки и звуковото поле там също е изградено от микроскопични материални частици, ето защо музиката е по-приятна за слушане и цветовете са по-красиви. Цялата тази материя е изградена от микроскопични частици от високо ниво, които не могат да бъдат открити от живите същества в измеренията на ниско ниво. Тамошните творби и умения са по-напреднали и магически и издигането на един живот означава двойно издигане на сфера и умения и подобрение на разбирането на този живот в различни сфери. С други думи, ако използвам понятията на хората на Земята, за да го опиша, когато сте способни да създадете добри неща, това е или защото вие сте добър човек, или защото сте направили нещо добро. И обратно, само когато Боговете видят, че сте добър човек, те ще ви дарят с мъдрост и ще ви позволят да създавате неща. (Аплодисменти) Не се ли контролира човешкото общество от Богове? Всъщност всички тези неща съдържат в себе си елементи на Фа. Ако бях поискал от вас да възприемете тези методи, щяхте ли все още да сте способни да се самоусъвършенствате? Да, щяхте да можете да се самоусъвършенствате по същия начин. Аз просто не поисках от вас да поемете по такива пътеки. Това са методи, възприети от различни космически тела и различни животи.

В процеса на коригирането на Фа открих една определена ситуация. Каква ситуация, ще попитате. В едно огромно космическо тяло, което е доста далеч, издигането на животите там е много различно от начина, по който то се разбира от животите в космическата система, в която сте вие. Те се поддържат чрез своите умения и непрестанното подобрение на тези умения. Тогава Боговете от по-високи нива са свързали това, дали животите на по-ниски нива могат да изобретяват неща и дали могат да създават неща, с повишаването на техните сфери. Ако сферата на човек се издигне, мъдростта му ще бъде отключена и ще му бъде позволено да създава неща, да произвежда неща и да се издига. След като се издигне, той ще осъзнава отново и отново, че е способен да постига тези неща само заради извисяването на морала му и ще осъзнае, че е способен да се издига само защото собствената му сфера се е издигнала. Цялата тази несравнимо колосална система е такава – издигане, докато се преследва някакъв вид умение. Напълно е различно от това, което съзнателните същества в тази космическа система приемат за самоусъвършенстване, особено в наши дни. Така че всъщност гигантската колосална небесна твърд е изключително необятна, сложна и подредена. Когато се стигне до това, което се показва на хората, това, което им се позволява да знаят, и дори уменията и различните видове култури и различните начини на съществуване на човешкия род, човешките същества си мислят, че тези неща целят просперитета на човешкото общество. Човешките същества гледат на познанието и различните умения само като на неща, които посредством постижение чрез опит от реалния живот са обогатили собствения им живот и са създали собствената им култура. Нищо от това не е вярно. Човешките същества нищо не са създали и са неспособни да създадат каквото и да било. Ако нещо не съществува в космоса, тогава човешките същества нямат абсолютно никакъв шанс да го създадат. Даже най-безполезните и дегенерирали неща в обществото са привнесени от различни Богове. Това е било направено, защото човешкото общество се движи съобразно принципите на взаимно пораждане и взаимно потискане, така че наред с доброто е дадено и лошото. Но целта на привнасянето му не е, за да бъде лошо. Причината е, че тези неща са толкова различни от идеите на човечеството и разликите във формите на животите са толкова огромни, и някои са пълната противоположност на праведните форми. Разбира се, някои неща са станали даже още по-гнили, откакто са били донесени тук, сред хората, защото в човешкото общество съществува въпросът с емоциите и под влиянието на емоциите тези неща са станали по-долни и дори много порочни. Те са станали много по-лоши, отколкото са били първоначално, и това е било причинено от самото човечество.

Току-що говорихме по въпроса за политиката и какво означава „да се въвличаме в политиката“ и това стана причина Учителят да поговори за тези неща. Целта бе да ви помогна да освободите мисленето си, така че да можете да погледнете този космос и да знаете как да гледате на различни човешки неща. Те не са, каквито си ги представя човешкият род – не са така прости. Има много различни методи за самоусъвършенстване. Този Дафа, който ви предадох, е толкова огромен, но все още има много малко хора, които наистина могат да разберат точно колко е огромен, необикновен и колко е величествен. Само самоусъвършенстващите се в различни сфери могат да усетят колко свято е в тези сфери, но не повече от това. Когато самоусъвършенстващите се приближават към Съвършенство и особено след постигането на Съвършенство, нещата, които ще им бъдат показани, са толкова великолепни, величествени и прекрасни, че са просто неописуеми. Дори Боговете, които успеят да преминат през Фа-коригирането, ще се дивят с благоговение, което няма равно на себе си, след като видят всичко. Новият космос е несравнимо великолепен, величествен и свят.

Като самоусъвършенстващи се можете да възприемете и разберете току-що казаното от мен. Не е необходимо да казвате тези неща на обикновените хора. Когато разяснявате истината, не говорете за тези неща. Ако говорите за тях, ще изплашите хората и ще хвърлите в смут мисленето им. Ще им бъде много трудно да го разберат. Когато разяснявате истината, ако говорите за неща от малко по-високо ниво, нека ви кажа, че вече не спасявате съзнателни същества, а вместо това ги запокитвате надолу. Не може да говорите за неща от твърде високо ниво. Говоренето за неща от високо или ниско ниво не е просто свързано с това, дали имате добра преценка. То е въпрос на това, дали спасявате съзнателните същества, или ги унищожавате. Ето защо, когато разяснявате истината, абсолютно не бива да говорите на твърде високо ниво. Сега, когато разяснявате истината, е необходимо да говорите само за преследването на Дафа практикуващите, как злата партия нарушава човешките права и свободата на вяра на китайския народ, как в историята злата партия е преследвала китайския народ и хората от страните, принадлежащи на порочния комунистически блок, и как днес преследва Дафа практикуващите по същия начин. И това е достатъчно. Що се отнася до самоусъвършенстването на високо ниво и Боговете, не трябва да говорите за тези неща. За обикновените хора е много трудно да ги разберат. Вие можете да ги разберете, но помнете, че също сте започнали като обикновени хора и сте започнали да разбирате и приемате Фа-принципи от високо ниво, след като сте се самоусъвършенствали стъпка по стъпка до днес. В преподаването на Фа Учителят по същия начин започна от простото и премина към задълбоченото. Ако ви бях казал тези неща в самото начало, ако ви бях преподал тези неща преди шест или седем, или преди седем или осем години, вие нямаше да сте способни да ги приемете. И дори да можехте да ги приемете, нямаше да разберете ясно за какво говоря. В такъв случай не само е необходимо да разяснявате истината, но трябва и да сте мъдри, когато го правите. Трябва да го правите с мъдрост и да не говорите за неща от твърде високо ниво.

Измина много време, откакто бях тук за последен път, така че вероятно искате да говоря малко повече. (Аплодисменти) (Много практикуващи казват: „Учителю, моля седнете.“) Нека го направим по този начин. Точно както сме правили и преди, можете да напишете въпросите си на листчета хартия и да ми ги предадете, и после аз ще отговоря. Пишете думите по-едро. Направете всичко по силите си да не задавате въпроси, които нямат нищо общо със самоусъвършенстването, и положете всички усилия да не задавате въпроси за многото неща, които можете да разрешите самостоятелно в хода на самоусъвършенстването си, защото трябва да извървите своя собствен път. Това се отнася за всеки ученик. Ако успеете, защото аз съм ви довел дотам, тогава абсолютно не може да бъдете определени като някой, който се е самоусъвършенствал, и няма да сте се самоусъвършенствали. Удивително е само когато всички изпитания са преминати от вас самите. Не е ли Буда Шакямуни утвърдил и не се ли е просветлил до своите „наставления, Самадхи, мъдрост“? Той го е постигнал сам. Същото е и с вас – всички вие трябва да извървите своите собствени пътеки. Добре, сега можете да предадете листата с вашите въпроси. (Аплодисменти)

Няма никаква разлика дали сте започнали да се самоусъвършенствате рано, или късно. Всеки, който седи тук днес, било то нов или дългогодишен ученик – щом стане въпрос за самоусъвършенстване, отношението към всички е едно и също. Учителят няма да се отнася с вас по различен начин просто защото сте нов ученик, нито ще се отнасям към другите по различен начин, защото са дългогодишни ученици. Но след като сте Дафа практикуващи, вие сте самоусъвършенстващи се. И [тъй като сте] самоусъвършенстващи се, трябва да се самоусъвършенствате като такива. Разбира се, за новите ученици винаги има процес на разбиране на нещата и това не е проблем. Стига да можете наистина да се самоусъвършенствате въз основа на Фа и да го изучавате редовно, ще сте способни бързо да догоните останалите.

Сега можете да ми предадете листчетата с въпроси.

Независимо колко много сила има Учителят във Фа-коригирането, на повърхността старите сили все още причиняват разделение и са отделили огромната сила на Учителя от повърхността. При нормални обстоятелства не биха били способни да създадат тази преграда, но те използват метода на подреждането си в огромно множество в постоянен поток и използват като разделител един колосален обем и дългото, разтеглено време-пространство, съдържащо се в него. Наблюдавайки го от отвъд космическите тела, може да се види, че много скоро това ще бъде пробито, но, измерено с времето на човешкото измерение, изглежда като няколко години. Но щом действително бъде пробито, тогава цялото това Фа-коригиране на космоса ще бъде завършено. Така че, докато [преминавам през] процеса на сблъсък с него, те правят някои неща срещу Учителя и имат някакъв ефект върху повърхностното му тяло. От 20 юли 1999 г. злото е извършило многобройни злини, но няма да говоря за тези неща твърде много. Има толкова огромно количество зло, което Учителят трябва да прочисти, и той трябва да понесе кармата на много ученици, така че има определено количество вреда, нанесена на повърхностното тяло на Учителя.

Практикуващ: Дафа практикуващите от град Чънду изпращат поздравленията си до уважавания Учител!

Учителят: Благодаря ви! Учителят знае за всички неща, които се случват в Чънду.

Практикуващ: Ако когато обясняваме на обикновените хора за „трите оттегляния(2)“, говорим за предсказания и епидемии, ще означава ли това, че поставяме нещата на твърде високо ниво?

Учителят: Говоренето за епидемии и предсказания може да бъде използвано само като допълнително средство за разясняване на истината и не отивайте по-далеч от това да ги споменете. Не ги приемайте като незаменима част или като главна част от процеса на разясняване на истината. Ако го направите, ще се отдалечите от това, което искате да направите, и от целта си и ще сте прекалено зависими от тези предсказания. Те могат да изиграят за вас само спомагателна роля. Не казвайте твърде много за тях – може само да ги споменете и просто да спрете дотам. Само когато разяснявате истината с мъдрост, можете да спасявате хора.

Всички знаете за кого говоря, когато казвам „главният злодей“. Убил е толкова много Дафа практикуващи чрез преследването и въпросът не е в това, че Боговете и Будите не искат да го накажат. Всъщност и Боговете, и Будите, без изключение, се отвращават от него до крайна степен. Когато казвам „отвращават се от него до крайна степен“, разбира се, използвам човешки език, за да го изразя, което означава, че всички се отвращават от него. Тогава защо не е бил ликвидиран? Въпреки че системата на старите сили беше прочистена, повърхността на този свят, както знаете, все още не е пробита. В този свят, в който все още не е направен пробив, старите сили наредиха много неща още преди векове – преди десетки милиони години. Едно от нещата, които наредиха, се върти като телефонна шайба. Щом достигне различна позиция, в света се появява небесен феномен и то е свързано с човешкото тяло. Ако нещото, за което старите сили са направили подредба по-рано, не е разрушено, то ще продължи да се движи и да функционира. Това е причината, поради която той все още не е издъхнал и не е отишъл долу в Ада.

Но защо е така? Както знаете, целта на старите сили е да подлагат на изпитания Дафа практикуващите, като използват тези клоуни да организират това преследване, нали? Те си мислят: „Тестът на Дафа практикуващите все още не е свършил. Тези ученици, които все още не са пристъпили напред, трябва да правят това постоянно, а ти си позволил на тези, които не се справят добре, да се справят добре.“ Ако ще говорим за спъване на напредъка на Фа-коригирането в този свят, то тези ученици наистина го забавят. Ако не се грижа за тези хора, те ще бъдат унищожени и с тях ще е напълно свършено, но те са дали тържествени обети в миналото, а едно същество не може да бъде оценявано само въз основа на един негов живот, а вместо това би трябвало да бъде оценявано всеобхватно, въз основа на това, което се е случило в течение на времето. Така че как да не се грижа за тях?

Практикуващ: Дафа практикуващите от град Циндао, континентален Китай, изпращат своите поздрави до Учителя!

Учителят: Благодаря ви! На необузданото зло там не му е останало много време.

Практикуващ: Ще се развива ли музиката в бъдеще въз основа на музиката от династията Тан?

Учителят: Човешкото общество е стигнало до сегашното си положение и няма да се получи, ако се опитваме да заимстваме изцяло която и да било форма от историята. Човешкият род, в крайна сметка, е достигнал точката, в която е в момента. Ако човечеството следваше да се завърне към човешки начин на живот или към начина на живот от древността, то сега това би било едно много трудно приспособяване. Дори по време на периода, когато Фа коригира човешкия свят, това, което ще бъде показано, е само пълната, истинска картина на обществото. В бъдеще, едва когато започне следващият цикъл на човечеството, ще стане възможно да се положи ново начало и то да се завърне към човешки път.

Практикуващ: Всички Дафа практикуващи от град Ченде, провинция Хъбей, изпращат поздрави към Учителя! (Учителят: Благодаря ви.) Уважаемият Учител липсва на всички Дафа практикуващи, те ще извървят непоколебимо последната част от пътя на утвърждаване на Фа и ще бъдат достойни за милостивото спасение на Учителя.

Учителят: Знам, че Дафа практикуващите в континентален Китай ще се справят добре и всеки един го е видял приложено на практика – постепенно те стават все по-зрели и се справят все по-добре. Самоусъвършенстването, както съм казвал преди, е като големи вълни, отсяващи пясъка – това, което остава, ще е злато, а златото наистина е злато.

Практикуващ: Във връзка с елиминирането на карма, което правим при изпращане на праведни мисли, това главно до мисловната карма ли се отнася, или включва цялата карма в тялото?

Учителят: Изпращането на праведни мисли по време на частта, когато се фокусирате върху вас самите, не е насочено към елиминирането на карма; то е за елиминиране на елементите, които оказват намеса върху праведните мисли в съзнанието ви. Всъщност, строго погледнато, изпращането на правени мисли не поставя особен акцент върху самата карма и дори не е необходимо самоусъвършенстващите се да изпращат праведни мисли директно към кармата. Самоусъвършенстващите се имат много малко карма и части от нея са разположени в различни критични точки и са използвани, за да преминавате тестове и да се подобрявате. Изпращането на праведни мисли е основно за да елиминирате намесата в съзнанието си, да можете да вземете на прицел злото преследване с ясно съзнание и по-силни праведни мисли и да елиминирате тези порочни духове в други измерения. За да ви дам представа [с какво си имате работа], след като порочните духове и злите дракони на злата партия са унищожени и разкъсани на парчета, те се превръщат в отломъчни, деформирани зли същества. После, след като големи количества от тези същества бъдат елиминирани, малкото оставащи, в комбинация с прогнилите демони, които не са били напълно унищожени и които са натикани тук долу от различни измерения – тоест лошите неща, донесени от онези порочни фактори, които аз наричам „прогнили демони“ и които са наистина деформирани, много долни и дори много мръсни същества – участват в преследването на Дафа практикуващите и се намесват във Фа-коригирането. Тогава разбира се, когато говоря най-общо за зли същества, това включва Боговете, които не се подчиняват на Фа и са се промъкнали в Трите сфери, Боговете, които се намесват във Фа-коригирането и които са станали лоши, старите сили и някои намесващи се фактори, аранжирани от старите сили. В това материално измерение първоначално все пак е имало някои порочни духове, които са се намесвали на Фа-коригирането и на Дафа практикуващите, и въпреки че са останали много малко от тях, всички те все още оказват намеса. Независимо как се проявяват техните действия, дали съществата се намесват във Фа-коригирането, като се придържат към принципите на стария космос или просто като са зли – щом играят отрицателна роля във Фа-коригирането и спрямо Дафа практикуващите, всички те са това, което аз наричам „злото“. Тъй като космосът се променя и неизброимо много същества трябва да бъдат спасени в процеса на промяна на едно толкова огромно космическо тяло, всяко едно същество, което идва, за да се намесва, извършва ужасен и непростим грях.

Практикуващ: Моля, поговорете за мързела при някои ученици и тяхното желание за добър живот.

Учителят: Обикновените хора искат в този свят живот, който да е изпълнен с богатство и власт и който да носи почит на техните предци, така че да могат да изпъкнат и да се перчат с гордост. Ето какво преследват хората. Когато починат, ще трябва да слязат долу в Ада, за да платят за кармата, която са натрупали, и това е цикълът, през който хората преминават – натрупване на карма и нейното изплащане. Като самоусъвършенстващи се вие не преследвате тези неща. Да не преследвате тези неща обаче все пак не е просто само да си кажете така и това да е същото като да се самоусъвършенствате. Необходимо е да го приложите на практика по време на самоусъвършенстването. Въпреки че засега не сте напълно способни да достигнете това положение, необходимо е да полагате усърдни усилия в тази насока и да дадете най-доброто от себе си, за да се подобрявате. Някои ученици забравят, че се самоусъвършенстват, и стават нещастни веднага щом се натъкнат на нещо проблематично. Някои ученици стават нещастни всеки път, когато се сблъскат с конфликти или емоционално вълнение. В такъв случай, самоусъвършенствате ли се все още? Самоусъвършенстващите се гледат на нещата точно по обратния начин. Те разглеждат изпитанията и страданието като добри възможности за подобрение. За самоусъвършенстващите се това са все добри неща и колкото повече са и колкото по-бързо идват, толкова по-бързо е подобрението. Някои самоусъвършенстващи се искат да ги отблъснат настрана и си мислят: „Не идвай.“ Винаги когато се появяват конфликти и изпитания, те си мислят, че другите имат проблем с тях, и не могат да търпят, когато другите казват нещо негативно по техен адрес. Просто искате да живеете по-приятен живот, но самоусъвършенстване ли е това? Можете ли наистина да се самоусъвършенствате по този начин? Ако и досега все още не можете да промените тази представа, тогава като ваш Учител не знам как изобщо ще се придвижите напред към Съвършенство. Тъй като се стремите към комфортен живот, можете веднага да тръгнете по този път. Учителят няма да каже нищо, когато обикновен човек се стреми да живее комфортно; човек живее живота си с такива намерения. Ето какво е човешкото общество в момента. Точно сега Учителят не иска да казва нищо за нещата на обикновените хора. Но като самоусъвършенстващи се не може да разглеждате нещата по този начин.

Практикуващ: Измина година от публикуването на „Деветте коментара“, но само 5,3 милиона души са се оттеглили от комунистическата партия. Как можем да помогнем повече хора по света да се откажат от партията?

Учителят: Помислете всички: какво ще се случи, ако голям брой хора се оттеглят от партията? Ако внезапно десетки милиони души се откажат от порочната партия, тя ще престане да съществува точно толкова бързо. Но злите елементи, аранжирани от старите сили, се намесват и искат да поддържат така наречените условия за тестване на Дафа практикуващите. Те няма да дадат съгласието си толкова много хора да се откажат от партията наведнъж. Злото не смее да се намесва в този така важен въпрос, при който хората правят своя избор, определящ тяхното оцеляване или унищожение, но злите елементи се намесват при предаването на посланието и възможността за приемането му. Това означава, че всеки ден, дали средството ще е телефонно обаждане, електронна поща или информация, предадена от хора, пътували извън Китай, само ето толкова искания за оттегляне могат да бъдат получени по различните информационни канали. И комуникационните канали не са единственият проблем. В континентален Китай има много хора, които искат да се оттеглят от партията, но не могат да намерят начините да го направят и не могат да намерят хора, които да заведат искането им. Ето защо ежедневният брой на хората, които заявяват желание да се оттеглят от трите организации, е поддържан на това ниво. В противен случай броят ще е много голям, а щом хората станат много, това ще бъде много сериозна заплаха за злото.

Както знаете, вълната от хора, оттеглящи се от партията след публикуването на „Деветте коментара“, е въпрос на това, хората да изберат своето бъдеще, така че всеки трябва да заеме страна. Чудите се какво ще стане, ако се оттеглят повече хора? Тъй като „Деветте коментара“ се разпространяват все по-широко сред обществото, тяхното влияние нараства. Веднага щом порочната партия започна да се намесва във Фа-коригирането и да преследва Дафа практикуващите, Небето реши да я изличи. Имаше единодушно споразумение между Боговете, играещи положителна роля, и старите сили, които играят отрицателна роля. Просто някои зли елементи настояха ККП да бъде използвана, за да се изпитат Дафа практикуващите, и не искаха да бъде елиминирана веднага; със сигурност обаче ще бъде елиминирана. Тя бе предназначена най-вече да изиграе своята така наречена роля на „тестване на Дафа практикуващите“ по време на процеса на нейното елиминиране, като идеята бе на тези ученици, които не са се справили добре, да им бъде даден още един шанс да се закалят и подобрят и да се справят по отношение на своето разбиране. Ако всички зли духове изчезнат моментално, порочната партия ще рухне на мига и тогава кой ще се осмели да преследва Фалун Гонг? Кой друг има тази дързост? (Учителят се усмихва) Тогава няма ли Дафа практикуващите, които не са се справили добре, да останат без шансове? Вярно е, че Учителят не признава преследването, но нещата са стигнали до там, където са днес, и преследването все пак се случи. Освен това има толкова много Дафа практикуващи, които се справиха добре и преминаха през това. Но що се отнася до тези, които преминаха на другата страна и написаха нещо в услуга на злото, какво можем да направим за това петно? Какво можем да направим за тези, които по-рано са се облагодетелствали от Дафа, а след това не утвърдиха Фа по време на преследването? Трябва да им се даде шанс, нали?

Продължаващо нарастващият брой от хора, оттеглящи се от партията, е процесът на разпадане на порочната партия. Не след дълго в китайското общество ще се появи едно явление: когато група хора седят в офиса си или са във фабриката си или в магазин, или седят около масата на вечеря, или дори когато забавляват свои приятели у дома, разговорът им ще протече приблизително така: „Оттегли ли се?“ (Публиката се смее) „Да, много отдавна.“ „Така ли, защо не ми каза, когато си се оттеглил от партията?“ (Публиката се смее и аплодира) Помислете, когато китайското общество стигне до тази фаза, ще съществува ли все още порочната партия? Лошите хора мислят, че ще са си добре, тъй като разполагат с предполагаемо мощните инструменти, които вървят с диктатурата. Злото ще продължи да се разпада неусетно и порочната партия ще е безпомощна пред волята на хората. Всъщност преди 20 юли 1999 г. казах в отвореното си писмо до тях, че преследването ще стане причина да загубят общественото доверие. В действителност, когато броят на оттеглящите се от партията достигна 5 милиона, фундаментът на порочната партия бе изкоренен. Така че, когато броят на оттеглящите се от партията достигна 5 милиона, членовете на ККП от върха до основата повече нямаха вяра в порочната партия. (Аплодисменти) Това беше така, защото знаеха, че нищо не би могло да съживи порочната партия, когато е на смъртно легло. Никой няма начин да го направи. (Публиката аплодира)

Практикуващ: Обикновените хора казват, че Олимпийските игри ще дадат шанс на Китай да заблести на международната сцена и след това порочната партия ще рухне. Как да разбираме това?

Учителят: Обикновените хора могат да казват, каквото пожелаят. Олимпийските игри са след няколко години, така че е под въпрос дали порочната партия ще просъществува толкова дълго. А дали ще ѝ се даде възможност да заблести, не зависи от хората. Човешкото общество не е било създадено заради нея. Така или иначе, с какво има да блести? Знаете, че преди имаше хора, които се тормозеха с това, какво ще стане с Китай, ако порочната партия падне – смехотворна мисъл, насадена от порочната партийна култура. Когато порочната ККП се разпадне, няма ли Китай все още да е Китай? Разбира се, сега има много малко хора, които все още имат такива притеснения. Хората в момента активно обмислят нещата и знаят, че порочната партия е обречена. Сега китайският народ мисли как да стабилизира китайското общество, когато порочната партия падне – ето какво казват сега. Нагласите и начинът на мислене на хората сега се променят. Помислете всички. Китай си е Китай и има петхилядолетна цивилизация зад гърба си. Когато една династия си замине, необходимо ли е да се тревожим, че нова династия няма да заеме мястото ѝ? Когато Боговете поискат нещо да изпадне в хаос, със сигурност ще стане така, независимо дали [хората в него] го искат, или не; когато Боговете не искат да изпадне в хаос, то със сигурност няма да е хаотично, дори и ако [хората в него] искат да е така. (Аплодисменти)

Порочната партия се прикрепя към идеологичната система на китайския народ, към човешките тела и към китайската култура. В същото време подкопава китайската култура и преследва китайския народ. Ако порочната партия рухне и всичките ѝ зли духове бъдат унищожени – сякаш внезапно се е изпарила в човешкия свят – няма ли Китай все още да бъде Китай? (Аплодисменти) Нещо повече, ако китайският народ и онези на власт могат наистина да осъзнаят злото на порочната партия и да вземат под внимание това, което е в най-голям интерес за цялата нация, тогава това общество със сигурност ще направи стабилен преход. Но, разбира се, това са само думи, а що се отнася до това, как ще протече, това няма да бъде водено или управлявано от човешко желание – Боговете имат свои подредби. (Аплодисменти)

Практикуващ: Уважаемият Учител е говорил за изящните изкуства и музиката, така че имат ли изложбата „Истинност, Доброта, Търпение“ и новогодишното гала представление широкообхватно значение?

Учителят: Без значение какви дарби притежават Дафа практикуващите и без значение какъв аспект от културата обхващат те в човешкото общество, това са таланти, притежавани от човешки същества. Поне по такъв начин трябва да се разбира в момента. Дафа практикуващите използват своите уникални силни страни, когато утвърждават Фа. Това са неща, които Дафа практикуващите би трябвало да правят, и може да се каже, че те максимално употребяват своите таланти, за да правят това, което се очаква от Дафа практикуващите, така че това е нещо велико. Всъщност не е ли това случаят с всеки? Тези от вас, които са добри с компютрите, пробиват Интернет блокадата и разясняват истината в Интернет, а разбира се има и такива с други таланти. Едно и също е. Тези, които наистина нямат специални таланти, раздават брошури на улицата и великата добродетел е същата. Никой няма да се провали в достигането на висока сфера в самоусъвършенстването само защото обществото не смята това, което той прави, за научно или технологично напреднало. Това е невъзможно. (Аплодисменти)

Практикуващ: Нашата медия поставя акцент на древни пророчества, според които ККП ще умре в годината на Петела и подобни неща. Но по време на Фа-коригирането всичко се променя. Ако случващото се не съвпада с пророчествата, ще навреди ли това на имиджа на нашата медия?

Учителят: Колкото до вредата върху репутацията на нашата медия, тук няма много за казване. Но [действително искам да кажа, че] медията си е просто медия, тези неща не са някаква окончателна истина и Дафа практикуващите не трябва да стават твърде привързани към тях. Някои хора винаги са привързани към казаното в пророчествата и защо не е станало по този начин. Те са започнали да смятат тези неща за Фа. Не забравяйте, че след началото на Фа-коригирането всичко трябваше да бъде определено според това, от което се нуждае бъдещето, включително през какъв процес преминава самото Фа-коригиране. Пророчествата могат да бъдат използвани само когато са благоприятни за спасяването на съзнателни същества. Има и хора, които казват: „Нещо, което Учителят каза, изглежда значи това и това – защо не се случи, когато времето дойде?“ [Хората с такава настройка] всъщност само правят предположения. Нима привързаността към времето не е привързаност? Само когато се самоусъвършенствате без пропуски и слаби места, е най-доброто самоусъвършенстване. Дафа практикуващите трябва да правят, каквото се очаква от Дафа практикуващите, открито и с увереност. Когато [сте способни да правите това] и нямате мисли за зависимост от други хора или неща, злото няма да се осмелява да използва слабите ви места и лошите неща ще бягат само като ви видят, защото нямате пропуски, които то да може да използва. Когато злото може да преследва учениците, не се ли случва това, защото то успява да използва слабите им места, причинени от техните привързаности? Не е ли главно това причината то да може да преследва ученици? Това включва и усещането на някои ученици за физически дискомфорт, дори до степен да имат привидно сериозни неразположения или в някои случаи дори да починат преждевременно. В действие там са фактори, аранжирани от старите сили, но го има и елементът, че самите ученици не действат толкова праведно. Ако действате по наистина праведен начин, нищо няма да се осмели да вдигне пръст срещу вас. (Аплодисменти) Лесно е да се каже, но за самоусъвършенстващите се е наистина трудно да се направи, докато се самоусъвършенствате, и Учителят вижда това. Но има нещо, което искам да подчертая: независимо от всичко, бъдете с праведни мисли и действайте праведно, и няма да има тест, който да не можете да преминете. Дори и нещата да станат изключително сериозни и да не знаете къде е собственият ви проблем, не може да сте без праведни мисли. Независимо от обстоятелствата, фундаменталната ви вяра в Дафа не може да се разклаща, защото когато [вярата ви остане силна], дори да не разбирате напълно нещо или да не сте направили нещо добре и да не сте преминали важен тест, или дори да сте загубили човешкото си тяло и да сте напуснали този свят, вие въпреки това ще постигнете Съвършенство. (Аплодисменти) Причината е, че Учителят не признава това преследване, а това ви е било сторено заради преследването. Ето защо трябва да със сигурност да обръщате внимание на това. В онзи момент, ако изведнъж преминете на другата страна и в онзи миг станете лоши, тогава с всичко ваше може да е свършено. Праведните ви мисли трябва да са достатъчно силни и дори когато не сте преминали някой тест добре, не може да се колебаете по най-основните въпроси. Дафа практикуващи, нека ви кажа за един принцип. Ако обикновен човек може да прави нещата на Дафа практикуващите по това време, когато те са преследвани, този човек със сигурност ще стане божествено същество, въпреки че е обикновен човек, който не се е самоусъвършенствал. (Аплодисменти) Вие сте направили толкова много и ако е въпрос на един или два теста, или ако е голямо премеждие, аранжирано от старите сили, което не е преодоляно – ако това е всичко – тогава е въпрос на нивото на вашето Съвършенство, а не въпрос на това, дали изобщо ще постигнете Съвършенство. (Аплодисменти)

Практикуващ: Продукт на злата партийна култура ли е Лей Фън(3)? Може ли да остане в „Джуан Фалун“?

Учителят: Злата партия се е прикрепила към китайската нация и към телата и културата на китайците. Тя използва китайците и китайската култура, за да нанася вреда на тях и на културата им. Лей Фън всъщност има Помощен дух, който е Пратекабуда(4). Разбира се, това е ситуацията на божествените същества от стария космос. А как ще бъде позициониран в бъдеще е нещо, което принадлежи на бъдещето. Колко назад се простират взаимоотношенията му и каква пряка връзка има със злата партия, ще се види в бъдеще.

Практикуващ: Може ли да четем „Джуан Фалун“ на глас и да го предаваме по радиото? За по петнадесет минути на седмица?

Учителят: Не става дума, че не може да го предавате по радиото, но изглежда, че времето за това все още не е съвсем подходящо. Необходимо е програмите да се основават на това, което публиката в днешно време харесва да гледа или слуша, и предложението ви е постижимо само когато хората са разбрали Дафа в широк мащаб. Понастоящем само ако вашите програми пасват на вкуса на публиката, ще имате повече слушатели. И само след като това се случи, ще сте способни да постигнете ефекта на разясняване на истината и спасяване на съзнателни същества. Ако съдържанието, посветено на Дафа, заема твърде много време, обикновените хора, които не се самоусъвършенстват, няма да го намерят за интересно. Вътрешното значение на Дафа не може да се изложи за обикновените хора толкова небрежно, така че излъчването на такива програми няма да е ефективно. Не трябва ли спасяването на хора да се прави с мъдрост? Когато хората имат определено ниво на разбиране за Дафа, това може да е допустимо. На този етап обаче времето не изглежда много подходящо.

Практикуващ: Фа-коригирането отдавна ли е започнало?

Учителят: Започна две години преди да започна да преподавам Фа. Но някои ученици са видели, че е започнало в далечното минало – преди десетки хиляди години, преди десетки милиони години и дори отвъд това време. Може ли случаят да е такъв? Да, може. Причината е, че времето тук е различно от времето там. Ако тук съм започнал нещо преди секунда, там вече ще е изминало много дълго време, може би десет хиляди години. Досега сме видели, че са изминали шестнадесет години. В някои измерения са изминали милиони години. Това е идеята. Има такава времева разлика.

Практикуващ: Много ученици сега обръщат голямо внимание на цветовете. Учителю, моля, поговорете за цветовете червено и черно.

Учителят: В космоса тъмнината обикновено предполага отрицателни същества и измерения; особено в измеренията от по-ниско ниво тъмният облик обикновено обозначава отрицателно същество. Разбира се, не всеки случай е такъв. Например някои Даоси носят черни дрехи. И все пак отрицателните същества действително харесват тъмнината, харесват и безредието. Но що се отнася до тези негативни същества, без значение от кое измерение идват и дори да са демони, или какъвто и вид същества да са, ако не се замесват в нанасяне вреда на Дафа и не пречат на процеса на Фа-коригирането, те няма да са същества за елиминиране по време на Фа-коригирането.

Отрицателните същества е необходимо да съществуват в космоса. Ако всичко в космоса беше положително и всяка сфера беше положителна, тогава положителното би престанало да съществува. Разбира се, там, където се намират Будите, несъмнено няма същества, които да са толкова мръсни и лоши като тези на Земята. В техните сфери се проявяват както положителни, така и отрицателни същества, но сферите на тези отрицателни същества са също на тези нива. На по-ниски нива съществата, които не са толкова добри, изглеждат дори по-лоши, докато добрите същества не са добри колкото тези на по-високи нива. Това е причинено от разликата в сферите. Ако в космоса нямаше отрицателни същества, помислете всички: ако целият космос беше положителен, тогава какво би означавало да си положителен? Никой нямаше да разбере какво означава да си положителен, тъй като нямаше да съществува нещо, с което да се сравни. Ако всичко беше добро, тогава къде щяхте да откриете лошото? Тъй като има лоши неща, с които да го сравняват, хората могат да разберат кое е добро и кое – лошо. Поради злината на демоните хората са разбрали какво е великодушието на Будите. Точно както съм казвал и преди, премеждията ще доведат до това състояние на съзнанието у съществата: само след като положат огромно усилие, хората ще разберат какви са мъките по придобиването на нещо и впоследствие ще се чувстват щастливи, че го притежават. И по време на този процес ще се проявят жизнеспособността и брилянтността на съзнателните същества и Вселената. Ето как стоят нещата наистина.

Също така, както знаете, злата партия се прояви в този човешки свят, като издигна в култ червения цвят и го направи символ на порочната партия. На Небето нейният истински образ е червен зъл дракон. Ето защо тук, на Земята, още от самото начало тя започна да основава червени режими, червени революции, Червената армия, червените революционери от Културната революция, Червените гвардейци, червени ленти по ръкавите, червени значки, червени знамена, петте червени звезди, големи червени фенери, огромни червени колони, червени стени – във всеки случай всичко е червено. Злата партия нарича това „нов свят, изпълнен с червено“. За хората обаче е доста страховито – свят, изпълнен с червено. И днес, когато злата партия е пред пълен срив, вижте какви представления поставя на сцена: червени завеси, червено осветление, червени костюми, червени декори – леле, цялата сцена е изпълнена с червено. Ако няма огромни червени фенери, тя е запълнена от червени знамена. Аз го наричам най-общо „червеното на злата партия“. Яркочервеното, от естетическа гледна точка или от гледна точка на това, което то обикновено изразява в обществото, трябва да се използва само за допълване и подчертаване, а не като основен цвят. Не може да използвате големи червени блокове за декор, защото ако го направите, всички други цветове не могат да изпъкнат. Ето защо червеният цвят би трябвало да се използва само за допълнение и подсилване. Тогава защо злата партия така се прекланя пред червеното? Това всъщност е отражение на нейното обожание към кръвта и нуждата ѝ да утоли жаждата си за кръв. Злата партийна култура открито признава, че червеният флаг е обагрен с кръв. Злата партия желае улиците да са залети с човешка кръв. Всъщност много хора са отвратени от начина, по който се използва червеният цвят. Някои ученици, седящи тук сред публиката, носят червено, но разбира се, там няма елемент на злата партия, защото сте Дафа практикуващи. Съществува цел зад „червеното на злата партия“, което сега се използва дори още по-яростно. Точно сега начинът, по който се използва във филмите и на сцената, е достигнал ниво на лудост и несвързаност. Ако не сте забелязали, може да погледнете програмите ѝ по-отблизо. Те правят това, защото са останали няколко зли духове и същества и злото е пред разпад, така че то се опитва да укрепи редиците им и да подсили духа им.

Практикуващ: Намирам, че някои от привързаностите ми са много упорити и оказват влияние на напредъка ми и на спасяването на съзнателни същества. В сърцето си моля Учителя да премахне тези упорити части от моето същество и да ги създаде наново.

Учителят: Учителят всъщност се грижи за всичко. Ако не им се съпротивлявате и не се справяте с нещата с праведни мисли, а вместо това често позволявате на привързаности да направляват поведението ви, тогава това не е самоусъвършенстване. Как може да е правилно да молите Учителя да върши всичко! Ако ви създам наново, наистина ще бъдете създадени наново и това няма да сте напълно вие. Ето защо трябва да се самоусъвършенствате. Всичките принципи на Фа са представени публично. Защо другите да могат да го постигнат, а вие да не можете? Изучавайте Фа повече и прочетете някои от статиите на Минхуей, които учениците публикуват, за да споделят един с друг. Те са наистина чудесни и действително много зрели. Някои от статиите са написани наистина добре. Сравнете се с тях и вижте къде изоставате. Трябва да извървите своя собствен път. В противен случай, когато се издигнете до Небесата, другите ще ви попитат: „Как дойде тук горе? Коя част е резултат от собственото ти просветление? Не си могъл да преодолееш дори един такъв основен проблем и само след като твоят Учител го е премахнал, си успял. Не можеш да кажеш, че си се самоусъвършенствал. Не си се самоусъвършенствал до тук горе. Не е ли така?“ Не бихте се чувствали удобно да останете там горе и ще слезете. (Учителят се смее) И мислите ли, че ще можете да се самоусъвършенствате отново, след като сте слезли обратно? Не изпускайте този предопределен шанс. Кое му е толкова трудното на това? Помислете и ще видите, че това е недостатъчната ви грижа към вашата предопределена възможност да се самоусъвършенствате, към това, че не цените достатъчно Фа и не цените достатъчно собствения си живот. Когато наистина разберете тези неща, ще се справяте добре.

Практикуващ: Практикуващите извън Китай получиха Фа в чужбина, защото имат своя специална мисия. Вярно ли е, че сега когато всички Дафа практикуващи се занимават с медийна работа, повече практикуващи би трябвало да пристъпят напред и да се присъединят към нея? Според моето разбиране всички практикуващи в чужбина би трябвало да се занимават с медийна работа.

Учителят: Кой ви каза това? (Публиката се смее) Това, за което току-що говорих, е как Дафа практикуващите всички утвърждават Фа в съответствие със силните си страни. Що се отнася до работата в медиите, ако можете да пишете, знаете как работи една медия или можете да продавате реклами или да вършите друга допълнителна работа за някоя медия, това означава, че имате правилния набор от умения да се занимавате с медийна работа и може да се заемете с това. Нали всеки вкарва в употреба собствените си способности и намира правилното място да утвърждава Фа? Не всички правите едно и също нещо. Току-що говорих за това, нали? [Не казах ли, че] Великият Път няма форма и всеки проявява самоинициатива в утвърждаването на Фа в рамките на собствения си социален кръг и професия, като използва своите собствени уникални сили?

Практикуващ: Когато изучаваме Фа с малки практикуващи, може ли да пропускаме думите, които са им непознати?

Учителят: Те могат да попитат за думите, които не знаят, и да се информират един друг. Ако никое от децата не разпознава думата, няма проблем да я пропуснат; по-късно могат да попитат възрастните за нея и тук има процес. Когато се сблъскат с дума, която им е непозната, ако спрат изучаването на Фа за деня и изчакат, докато попитат и разберат каква е била думата – така няма да се получи.

Практикуващ: Съществувал ли е злият дух на порочната партия на предишната Земя?

Учителят: Не, това е само неотдавнашен продукт на тази Земя. Старите сили смятат за доста голямо постижение, че са поддържали злата партия за тези над сто години от създаването ѝ. Това е така, защото тя е срещу космоса и съществата в целия космос са нейни врагове и искат да я елиминират. Някои хора смятат, че Съединените Щати и западното общество искат да сразят злата партия. Но не човешките същества искат да поразят злата партия – това са космически сили, проявяващи се в това човешко измерение. Самите човешки същества обаче също са против неща като яростните революции и класовите борби, които пропагандира злата партия.

Практикуващ: Как изглеждат другите измерения на обикновените хора, които не се занимават със самоусъвършенстване?

Учителят: Защо ви е грижа за състоянието на обикновените хора, които не се самоусъвършенстват? Трудно е да се каже дори дали имат други измерения. Много хора са ги унищожили, докато са извършвали лоши неща. Някои ги имат, а други вече ги нямат.

Практикуващ: Аз съм Дафа практикуващ от Тайван и живея в Северна Америка. Тайванските практикуващи изпращат поздрави до почитаемия Учител.

Учителят: Благодаря на всички. (Аплодисменти)

Практикуващ: Могат ли учениците, които протестират пред консулството в Сан Франциско, да разпространяват „Деветте коментара“ сред хора от Китай и от други държави, които посещават консулството?

Учителят: Със сигурност могат. Като говорим за „Деветте коментара“, искам да поговоря с вас малко повече за това. Когато „Деветте коментара“ бяха издадени, някои казаха, че се политизирате, и някои ученици, в чиито съзнания бе в действие страхът, споделяха същата гледна точка. Но от какво има да се страхувате? Ако „Деветте коментара“ не бяха нещо, което Учителят е пожелал да бъде направено, биха ли могли Дафа практикуващите да го направят?

Знаете целта на разпространяването на „Деветте коментара“, нали? От деня, в който преследването започна, Дафа практикуващите по целия свят, включително и тези в континентален Китай, продължиха да пишат до централното комунистическо правителство на злата партия. Всеки един от седемте члена на Постоянния комитет на Политбюро, включително онзи главен злодей, изгаряха огромно количество писма всеки ден. Главният злодей изгаряше по един кош с писма всеки ден. Ние му разяснихме истината и го помолихме да спре преследването, но въпреки това той настояваше да го продължи. Накрая все пак поде това преследване на 20 юли 1999 г. Дори и тогава аз все още му давах шансове. Отново му разяснявахме истината и, докато бяхме преследвани, му дадохме още една година. Писмата посочваха влиянието, което преследването би имало върху самия него, върху нацията и дори върху злата партия. Нещата бяха обяснени много ясно, но той въпреки всичко продължаваше с преследването. С други думи, преследването не спря дори след една година убеждаване. Той все пак продължи преследването. Тогава Дафа практикуващите казаха на света, че главният злодей е този, който целенасочено и упорито използва силата на злата партия, за да преследва учениците на Фалун Гонг. Този клоун наистина мислеше, че е император. Неговата завист, извратеното му съзнание и безразсъдната му ярост доведоха до това преследване. Тогава ние го изобличихме пред хората по целия свят и разказахме на целия свят за този изгубил ума си клоун. Когато преследването все пак продължи, повдигнахме съдебни дела срещу него по целия свят. Въпреки че е толкова зъл, той всъщност е много страхлив. Когато видя катастрофите да надвисват над него, се уплаши до смърт. Но злият призрак на порочната партия и лоши, хаотични духове и същества контролираха този палячо, който беше в ситуация, в която беше невъзможно да отстъпи с достойнство. За да продължат преследването срещу учениците на Фалун Гонг, те се възползваха от низките му мисли. И преследването пак не спря. Тогава Дафа практикуващите го разобличиха в по-голяма дълбочина и заведоха срещу него дела в по-широк мащаб по цял свят. След това той вече не можеше да покаже лицето си. Никой друг държавен лидер, където и да било по света, не е бил толкова опозорен. В историята на Китай никога не е имало император, чиито зли постъпки да са били изобличени от хората толкова задълбочено по време на неговото управление. Действията, породени от това извратено съзнание, наистина отвратиха хората по света. Независимо колко лош е бил първият император на династията Чин, хората са говорели и са го осъждали само след смъртта му. Никой император не е бил напълно разобличен по този начин, докато е бил все още на власт – разобличен до такава степен, че да бъде напълно дискредитиран. Лидерите на много държави говорят за него убедени, че е психично болен и неадекватен – ирационален отблъскващ човек.

Самоусъвършенстващите се са напът към божественото. Те не виждат никое човешко същество като свой враг и правят всичко по силите си, за да спасят всички съзнателни същества. Дори ако човек е станал толкова лош, че повече не може да бъде спасен, ние все пак няма да му позволим да продължава да извършва това преследване. Както всички знаете, той беше премахнат от власт по време на периодичната смяна на правителствените чиновници. Истината е, че бе станал твърде луд и извън контрол и старите сили направиха така, че да се оттегли. Старите сили знаеха, че се страхува да не му бъде потърсена отговорност за извършените от него лоши неща и по тази причина постави свои хора по високите нива на злата партия. Старите сили смятаха, че по този начин ще могат да балансират властта както трябва. В допълнение, такава подредба щеше да позволи на факторите на злата партия да изплуват на повърхността. Тези [две] неща в крайна сметка са се използвали взаимно през цялото време. Предвид това, Дафа практикуващите трябва да изобличават злата партия, като помагат на всеки да види защо злата партия иска да преследва Фалун Гонг, какво представлява злата партия и какво представлява Фалун Гонг. През цялото време практикуващите Фалун Гонг обясняваха какво е Фалун Гонг, а сега ще обясните и какво представлява злата партия.

Причината, поради която Дафа практикуващите правят това, не е, за да повалят злата партия, а още по-малко е план за завземане на властта. Дафа практикуващите я разобличават, за да помогнат на хората да видят ясно истинската ѝ природа и да спрат да ѝ сътрудничат в преследването на Фалун Гонг. (Аплодисменти) Това е нашата цел. И все пак Буда Фа е сериозно нещо; щом веднъж се вземе решение, щом се започне едно начинание, то трябва да бъде завършено. Така че знаех, че след излизането на „Деветте коментара“, щом истинската картина бъде показана на хората по света и на китайския народ, злата ККП със сигурност ще се разпадне. В крайна сметка действа силата на Буда Фа. Разбира се, казвал съм преди и не се шегувах, че ако „Деветте коментара“ не проработят, имаме и други начини. (Аплодисменти) Ние няма да прибегнем към насилие и ще използваме всяко съществуващо мирно средство, за да прекратим преследването. Както се казва, „Буда Фа е безграничен“. Ако не вярвате, почакайте и ще видите. (Аплодисменти)

Разбира се, „Деветте коментара“ ще са повече от достатъчни. (Учителят се подсмихва) Тъй като Боговете решиха да унищожат злата партия в момента, в който тя започна да преследва Фалун Гонг, вярата или липсата на вяра на всеки един китаец в злата партия е станало нещо, което определя дали той ще бъде изличен в бъдеще. Това е ролята, която „Деветте коментара“ играят в разясняването на истината. Боговете видяха това и ето защо всички същества от по-високо ниво – както положителните, така и отрицателните Богове, независимо от техния произход или цел – всички използват обикновените хора, за да популяризират „Деветте коментара“ в Китай. Тези, които пренасят „Деветте коментара“ в Китай, не се ограничават само до Дафа практикуващите; обикновените хора също донасят „Деветте коментара“ в големи количества, някои – дори в товарни контейнери. Също така много обикновени хора окомплектоват и отпечатват „Деветте коментара“ в печатници. Всички Богове правят тези неща. Това означава, че Дафа практикуващите не са единствените, които играят тази роля за спасяване на съществата. Дори обикновените хора го правят – много обикновени хора. Злата партия е преследвала китайския народ толкова много години. През годините, когато е била в китайското общество, откакто е създадена, тя е навредила на над две трети от китайския народ в многобройните си политически движения и много хора я мразят. За някои китайци това наистина е изгаряща омраза. Тези хора го правят. Боговете използват всяка възможност да популяризират „Деветте коментара“. Ще видите, скоро ще дойде краят на злата партия. (Аплодисменти) Тези неща се случват, защото това, дали хората ще останат, или ще си заминат, е свързано с това, дали същества от по-високи сфери могат да останат, а това са огромни групи от същества. Нещо повече, това има връзка с почти всички небесни същества, пряко или непряко.

Някои са питали: „Трябва ли хората от други държави да оповестят оттеглянето си от партията?“ За хората от други страни това не е голям въпрос. Злата партия в Източна Европа рухна, защото хората бяха срещу нея. Хората там вече направиха каквото трябваше. Китайският народ не го е направил. Китайският народ трябва да направи това заявление. По какъвто и да е начин трябва публично да обявите, че се оттегляте от злата партия. Това е така, защото всеки китаец, започвайки като млад пионер в основното училище, чак докато стане член на комсомола и след това на партията, е давал обети пред знамето от кръв. Обетите, които сте дали, не са прост въпрос. Боговете ги разглеждат като кръвни клетви. Ето защо китайците трябва ясно да заявят своето оттегляне; в противен случай не се зачита. Може да казвате, че в съзнанието си вече сте се оттеглили много отдавна и повече не плащате партийна такса. Не, това не се зачита. Когато сте дали тази кръвна клетва към Небесата пред знамето на кръвта – действие, на което директно са станали свидетели безброй Богове в Небесата – сте казали, че ще посветите целия си живот и същество на порочната партия. След като сте изрекли тези думи и сте дали такава сериозна кръвна клетва, сега искате да приключите с нея така нехайно и само колкото да се каже? Това е неприемливо. Така че, ако искат да стигнат до следващата фаза, китайците трябва публично да оповестят прекратяването на членството си в партията. Те трябва да предприемат действия, за да направят оповестяването, и не е приемливо просто да заемат позиция без никакви действия.

Практикуващ: Виетнамските ученици сме в процес на превод на „Джуан Фалун“. Винаги имаме чувството, че преводът ни не е точен, и това продължава повече от две години. Учителю, моля, дайте ни някакви напътствия.

Учителят: Що се отнася до превода на „Джуан Фалун“, говорете с ученици, които са направили това на своите езици, и може би тогава ще разберете, че да я преведете идеално точно е невъзможно. Разбира се, ако използвате оригиналния класически виетнамски, почти няма да се нуждаете от превод на книгата, защото по едно време китайските йероглифи са били използвани в почти всички части на Азия. Но по-късно, когато французите създадоха онези букви за виетнамците, това откъсна съвременното мислене на виетнамците от тяхната древна култура. Съвременните виетнамци наистина бяха засегнати, що се отнася до начина им на мислене. В съвременния виетнамски език няма почти никакво вътрешно значение, ето защо е толкова трудно да преведете книгата точно. Така че просто би трябвало да възприемете преводаческия подход, използван от английския и от други езици. Положете всички усилия, за да изразите повърхностното значение ясно, и това ще е достатъчно добре. Няма нужда да превеждате Фа-принципите от по-високи нива. Фа ще покаже вътрешните значения от по-високо ниво и това е проявата на вътрешните значения на Фа в различни сфери.

Практикуващ: Как трябва да се справяме с въпроса за разграничението между инвестирането и спекулирането? Сблъсквам се с този проблем на работното ми място.

Учителят: Ако имате предвид да се занимавате с това като професия в обикновеното общество, то не е нещо, което можете да наречете част от самоусъвършенстването. Въпреки че сте Дафа практикуващи, вашата работа в обществото не е самоусъвършенстване, но вашето самоусъвършенстване ще се отрази на работата ви в обществото. Ето как са свързани. Каквато и да е професията ви в обикновеното общество, трябва да я изпълнявате съобразно правилата и формите на човешкото общество. Ето как работи това. А що се отнася до разграничението между спекулиране и инвестиране, това е въпрос на състоянието на обществото. Нашите ученици би трябвало да правят всичко по силите си да се държат добре. Ако чувствате, че има перспектива за бизнес, изгодна възможност, тогава не се колебайте и я използвайте. Възможността за изгодна инвестиция не е непременно същото като спекулирането; тя не попада непременно в категорията на спекулирането. Това е така, защото с развитието на бизнес света в обществото всички сектори изглежда са били наситени, особено в последно време. Така че тези, които идват по-късно, откриват, че им е трудно да се установят и когато някой открие възможност, това е перспектива за бизнес. Нещата ще се подредят както трябва, ако имате ясно разбиране по въпроси като този. Работата, сама по себе си, не е самоусъвършенстване.

Практикуващ: Не мога да поддържам крачка с прогреса на Фа-коригирането и от трите неща не се справям добре с разясняването на истината. Наистина съм разтревожен от това. Все пак полагам големи усилия в изучаването и запаметяването на Фа. Ще мога ли да направя бърз пробив? От името на Дафа практикуващите от пекинския квартал „Фентай“ изпращам нашите поздравления до Учителя!

Учителят: Благодаря на всички! Ако не се справяте добре, опитайте да се подобрявате постепенно. Добре е, че разбирате, че трябва да се фокусирате върху това. Няма полза да сте загрижени и това е привързаност. Не бъдете загрижени и просто правете това, което Дафа практикуващите би трябвало да правят. Гледайте как го правят другите и ги следвайте. Постепенно ще проправите своя собствена пътека и постепенно ще сте способен да го правите по свой собствен начин.

Практикуващ: Учениците от Перу и испаноговорящите ученици изпращат своите поздрави на уважавания Учител!

Учителят: Благодаря ви! (Аплодисменти) Сега броят на учениците в Южна Америка постепенно се увеличава и онези, които се самоусъвършенстват по-отдавна, започват да стават зрели. Това е нещо добро. Дафа практикуващите са станали почти единствената надежда за човечеството в някои региони. Въпреки че на повърхността обществото все още функционира и Дафа практикуващите изглежда минават практически незабелязани от различните индустриални и професионални сектори, реалността не е такава. Небесните същества и всички съзнателни същества в космоса наблюдават. Позициите на Дафа практикуващите и ролите, които играят – и двете са свързани с оцеляването на човешкия род.

Практикуващ: Как нашите медии да се справят добре с нещата в разобличаването на злото на ККП, така че обикновените хора да продължават да ни приемат и подкрепят?

Учителят: Трябва да помните, че праведните ви мисли могат да променят обикновените хора и че не трябва да бъдете направлявани от обикновените хора. Ако те ви кажат нещо или ви се намесят, не го взимайте присърце, а просто правете това, което е необходимо да правите. Източниците на човешките мисли са много сложни и в много случаи говорят представите на хората, а не истинските им мисли или истинските им същества. Така че казаното от тях често е привидно правилно, но всъщност погрешно, неискрено е и те веднага забравят нещата, които току-що са изрекли. Дори и те не приемат сериозно собствените си забележки, така че защо вие да трябва да го правите? Не се притеснявайте от това, което казват – всяка дума, която казвате вие, е като гръм за тях.

Практикуващ: Много малък брой дългогодишни ученици от доста време вършат работа за Дафа, без да изучават Фа или да правят упражненията. Ако това продължи дълго време, самоусъвършенстват ли се те?

Учителят: Този проблем наистина съществува. Много Дафа практикуващи са поели отговорността за няколко Дафа проекта и нещата, които утвърждават Фа, действително трябва да се свършат, така че те нямат или имат по-малко време да изучават Фа и да правят упражненията. Те наистина не могат да продължават да правят това дългосрочно. Това е така, защото всички знаем, че особено когато става въпрос за учениците в Китай, това, дали един ученик може да извърви пътя праведно и добре при онези обстоятелства, зависи изцяло от доброто изучаване на Фа. Ако не изучавате Фа, праведните ви мисли няма да са силни; ако не изучавате Фа, за вас промените на повърхността ще са бавни и ролята ви в удържането на злото в обществото ще е незначителна.

Практикуващ: Какво е състоянието на старите сили в момента? Дали съществуването им е само заради самоусъвършенстването на практикуващите и правилното позициониране на съзнателните същества?

Учителят: Просто казано, те съществуват заради собственото си съществуване. Всичко, което правят, е в името на собственото им съществуване. Ако успееха в манипулирането на Дафа практикуващите, тази Вселена би свършила, сякаш нищо не се е променило, и би останала както преди. Това е положението. Но това няма да стане. Бъдещето не признава нищо от старите сили и промяната е неизбежна. Цялостната система на старите сили вече е унищожена, тъй като Фа-коригирането я е унищожило на най-високото място. Просто нещата, които в миналото старите сили са оставили в този свят, все още имат повърхностен ефект; нещата, които не са били унищожени, все още функционират. А що се отнася до това, какво ще стане със съзнателните същества и в частност с човешките същества, старите сили ни най-малко не ги е грижа.

Практикуващ: Съществата и хората, които все още не са се пробудили, ще бъдат изличени. Ще имат ли възможности за спасение в бъдеще?

Учителят: Съществата, които все още не са се пробудили, все още имат възможност да го направят сега, нали? А що се отнася до бъдещето, не сме определили нищо със сигурност. Дафа практикуващите просто трябва да продължават да правят нещата на Дафа практикуващите. Ако съществата, които наистина не могат да бъдат спасени, бъдат изличени, тогава това не е нещо, заради което да формирате привързаност, и е това, което изисква Фа-коригирането. Когато огромната сила на Фа-коригирането пристигне, няма да има много суетня за това и онова. Ще бъде като помитане и ще свърши за миг.

Практикуващ: Измина почти година от разпространението на „Деветте коментара“ и броят на хората, оттеглящи се от партията, се стабилизира на 20 000 ежедневно. Ако порочната комунистическа партия се срине, означава ли това, че времето, в което Фа ще коригира човешкия свят, е дошло?

Учителят: Това, което питате, са всъщност два въпроса. [Казвате, че] дневният брой на оттеглящите се от партията е винаги 20 000 [и се чудите дали] той може да достигне 100 000 или 10 милиона на ден. Спрях се на този въпрос по-рано.

Ако порочната партия се срине, питате дали това е времето, когато Фа ще коригира човешкия свят? Точно сега това все още е неизвестно. Ако порочната партия падне, преди Фа-коригирането на човешкия свят да започне, това наистина ще доведе до период на съвременното общество, когато порочната партия я няма. А що се отнася конкретно до Китай, това ще предизвика някои явления, характерни за общество без порочната партия. Когато Фа-коригирането на човешкия свят действително настъпи, ще видим начина на живот за следващия етап на човечеството. Сега не би трябвало да мислите за никое от тези неща, нито пък това е нещо, за което хората да са загрижени. Ще бъде напълно различно състояние на човешкото общество. Ще разгледам това от различен ъгъл: за Дафа практикуващите е акт на състрадание да спасяват всички същества и вие се опитвате да спасите колкото се може повече от тях. Ако можете да спасите половината от човешките същества, тогава Учителят наистина ще е щастлив за вас!

Практикуващ: Имам въпрос, Учителю. В района на Залива има малък брой обикновени хора, които активно подкопават Дафа и са враждебни към него, което оказва доста негативно влияние на другите обикновени хора. Това се дължи на факта, че местните Дафа практикуващи не са се справили добре. Как да се справяме по-добре?

Учителят: Когато праведните мисли на Дафа практикуващите са малко по-силни, всичко ще бъде променено от Дафа практикуващите и злото ще бъде елиминирано. Тогава на какво ще се равняват тези лоши хора? Не правят ли тези няколко лоши хора тези неща под контрола на злото? Когато злото е елиминирано и вие застанете пред този човек, ще посмее ли той да ви да каже и една лоша дума [за Дафа]? Изправяйки се пред един Бог, той няма да посмее. (Аплодисменти)

Практикуващ: Учителю, моля, обяснете връзката между нива и измерения.

Учителят: Пробивите в нивата, за които говоря, са пробиви в измерения. Всяко ниво е измерение – това е идеята.

Практикуващ: Нашата група винаги е имала безкрайни спорове кой подход да възприеме. Един практикуващ смята, че сегашният подход няма бъдеще и е доста неадекватен, докато неговият подход е по-добър, има дълготрайни ползи и ще спести човешки и материални ресурси. Може ли да помолим Учителя да ни просветли по отношение на това с Фа-принципи?

Учителят: Ако указанията на Учителя са необходими за такива специфични неща, които правят Дафа практикуващите, не е ли все едно да ги правя самият аз? Тогава няма да сте нищо повече от една от ръцете ми, нали? Искам да имате собствено съзнание и собствено тяло и да сте завършено божествено създание. Трябва да правите това, което вие трябва да правите, и когато се стигне до тези неща, трябва да се справяте с тях, да отсъждате въз основа на тях и да ги координирате сами. Уверен съм, че ще ги направите добре.

Практикуващ: Дафа практикуващите от следните места изпращат поздравления до Учителя: район Фентай в Пекин; град Дзянмън в провинция Гуандун; град Чунцин; град Далиен; град Шънян; град Джънджоу в провинция Хънан; провинция Шанси; провинция Юнан; провинция Гуейджоу; Пекин; провинция Дзянси; град Сиан; град Наннин в провинция Гуанси; град Шънджън; провинция Хунан; университета в Ланджоу; град Гуанджоу; Шанхай; град Шиян в провинция Хубей; град Таншан; Аризона (САЩ); Ванкувър; Виетнам; Сан Диего (САЩ); град Харбин в провинция Хъйлундзян; град Чичихар; град Дачин; град Мудандзян; провинция Синдзян; град Тиендзин; град Шъдзяджуан; град Циндао в провинция Шандун и град Аншан в провинция Ляонин.

Учителят: Благодаря ви. (Аплодисменти) Наскоро някои Дафа практикуващи от континентален Китай преминаха океана и Учителят знае това. Надявам се, че все още ще се справяте добре с това, което Дафа практикуващите трябва да правят, предвид новата ви среда. Без значение къде сте, вие винаги сте Дафа практикуващи. (Аплодисменти)

Практикуващ: Разпознах в себе си привързаности като арогантност и завист. Защо не съм бил способен да се откъсна от тях след дълъг период от време?

Учителят: Ако наистина гледате на тези неща толкова сериозно, ще сте способен да ги възпрете. Тогава ще сте способен да ги отслабите и постепенно да се откъснете от тях напълно. Ако случаят е такъв, че сте наясно с тях и се чувствате разтревожен от тях, но на практика не се опитвате наистина да ги възпрете и потиснете, тогава в действителност просто спирате на етапа само да наблюдавате и да чувствате действието на този манталитет, но не сте предприели никакво действие, за да го потиснете. С други думи, просто сте мислили за това, но в действителност не сте се самоусъвършенствали и не сте го приложили на практика. Друга ситуация е, когато може да кажете: „Самоусъвършенствах се с цялото си сърце и предприех конкретни действия, но този [проблем] все още се случва.“ Това се случва, защото нещата, развили се през дълъг период от време, са били разделени на слоеве от фактори, изтласкани тук долу от същества от стария космос. Така всеки път, когато един слой бъде преминат, този слой бива изличен; след това друг слой бива преминат и изличен. По този начин те ще стават все по-слаби и ще има все по-малко от тях. Няма да се махнат всички наведнъж и ето кое ви кара да се чувствате така. Същото важи и за много други човешки привързаности; същото се случва и с тях.

Практикуващ: Би ли могъл Учителят да ме посъветва за разликата между състоянието на необезпокоявано съзнание и състоянието на безразличие, и двете от които съм изпитвал понякога?

Учителят: В самоусъвършенстването ще се проявяват различни състояния и понякога за вас е наистина доста трудно да ги разграничите. Но обикновено състоянието на много спокойно съзнание е такова, при което съзнанието все още е в покой, изправено пред много намеса, и не е засегнато от обикновените човешки емоции – като вълнение, чувство за извършена неправда спрямо вас и така нататък. То е много спокойно и няма да окаже негативно влияние върху нещата, които Дафа практикуващите трябва да правят. Определено има разлика между това и човешкото състояние на безпомощност, на нежелание да правите каквото и да било и на безразличие към нещо, след като сте го виждали твърде често.

Практикуващ: Напоследък някои ученици в нашия регион инвестират в недвижимо имущество и го правят с добри намерения. Но аз някак непрекъснато се чувствам малко неловко от това, загрижен, че закупуването на недвижимо имущество сега и изчакването цената да се покачи преди продажба е подобно на хазарт.

Учителят: Не е толкова сериозно. Правенето на бизнес е просто правене на бизнес и няма нищо лошо в това, Дафа практикуващите да го правят, и при това добре. Докато сме на темата за хазарта, искам да поговоря по въпроса за спекулирането с ценни книжа. Има различни видове ценни книжа. Да кажем, че закупя определен брой акции или инвестирам определена сума в компания. Да придобия тези акции в една компания е просто нормална форма на инвестиране. Всеки месец може да получавам определена печалба от това и няма да съм правил спекулативни инвестиции в компанията въз основа на варирането на цената ѝ. Това не е този вид спекулация с ценни книжа, за който говорих преди. Това, за което говорих, е спекулиране с ценни книжа – всички трябва да запомните това – то е „спекулиране“ с ценни книжа, което означава, че гледате варирането на цените всеки ден и сърцето ви се повлича нагоре-надолу заедно с цената. (Публиката се смее) Тогава как бихте могли да се самоусъвършенствате? Не бихте могли. Как бихте могли да се самоусъвършенствате, когато съзнанието ви е напълно съсредоточено върху вашите ценни книжа? Привързаността ви ще е толкова силна, че ще станете дори още по-обикновени от обикновените хора. Как тогава бихте могли да бъдете наречени самоусъвършенстващи се? Определено тогава не бихте могли да се самоусъвършенствате и ето това имах предвид. Ако всеки един от вас имаше залог в някоя компания и не трябваше да правите нищо, освен да вземате пари от нея всеки месец, и тогава прекарвахте много време в нещата, които Дафа практикуващите трябва да правят, за да утвърждават Фа, щях да бъда толкова радостен! (Аплодисменти) Нямах това предвид, когато дискутирах спекулирането с ценни книжа. Това, за което току-що говорих, включва също и инвестирането в недвижимо имущество. Ако имате възможност, използвайте я – в това няма проблем. Разбира се, че трябва да изчакате цената да се покачи, преди да продавате. Въпреки това, понякога няма да сте способни да го уцелите толкова точно. Тогава какво ще стане, ако се провалите? Всичко това са неща на обикновените хора. Става въпрос за това, как ще се справите с него по подходящ начин. Това са въпроси, свързани с работата в човешкото общество, а работата не е самоусъвършенстване, но вашето самоусъвършенстване ще се отрази на работата ви.

Практикуващ: Учителю, моля, разкажете ни как различните природни бедствия, които се случват днес в света, са свързани с прогреса на Фа-коригирането.

Учителят: Да се дискутират такива въпроси е чувствително нещо за човешкото общество, така че най-добре да не ги дискутирам; не би имало никаква полза. Но все пак погледнете всички. Днешното общество е толкова сложно, сърцата и умовете на хората са станали толкова лоши и моралът и поведението на човечеството са толкова лоши – как може да няма бедствия? Несъмнено ще има. Но те не са напълно насочени към грехове, извършени в преследването на Дафа практикуващите, тъй като кармата на човешкия род просто нараства все повече и повече. Разбира се, тук има в действие и елементи, свързани с отношението на хората към Дафа. В допълнение, областите, връхлетени от бедствия, са тези, в които няма Дафа практикуващи, а в континентален Китай те са станали в области, където преследването на Дафа практикуващите е тежко.

Практикуващ: Бих искал да попитам как медиите, управлявани от нас, учениците в западните американски щати, трябва да утвърждават Фа и да играят по-значителна роля?

Учителят: Този въпрос е твърде общ. Дафа практикуващи: справяйте се добре с това, което трябва да правите. Всеки един ученик, който участва, има способността самоинициативно да се справя добре с това, което трябва да прави; наред с това е жизненоважно да имате добро координиране и сътрудничество, така че да произведете по-голям ефект и да имате по-добри резултати. [Медиите, които управлявате,] ще са успели, когато са способни наистина да играят водеща роля в спасяването на съзнателни същества.

Практикуващ: Практикуващите от Тайван изпращат поздрави до Учителя.

Учителят: Благодаря на всички. (Аплодисменти)

Практикуващ: Практикуващите в Южен Тайван се подготвят за новогодишното гала представление за 2006 г. на НТДТВ, което събуди огромен интерес към НТДТВ в тайванската общественост. Мога ли попитам Учителя дали създаването на НТДТВ в Тайван е аранжирано от божествени същества? Също така бих искал да помоля Учителя да дискутира по-високите принципи, въвлечени в загубата на ККП при инцидента с Ютелсат.

Учителят: Всичко това са въпроси на НТДТВ и нямат по-широко приложение. Тези неща са отлични. След като Фа-коригирането е достигнало този етап, нека ви кажа, че на страната на Учителя и на страната на Дафа практикуващите има много праведни Богове и постоянен поток от Богове стават праведни, което означава, че те са се променили и сега ще имат положително отношение към Фа-коригирането и към Дафа практикуващите. Те искат напълно да се променят и да помогнат, като изиграят положителна роля, и това постоянно ще довежда до положителни резултати.

Случката с Ютелсат е приключила преди толкова много време, така че няма да говоря за нея. Едно нещо е сигурно, що се отнася до порочната ККП: без значение какво прави тя, за да преследва Фалун Гонг, веднага щом направи нещо, то ще се превърне в скандал и провал. Това е твърдо решено от Боговете. (Аплодисменти) Причината е, че историята не се развива заради нейното съществуване; старите сили са ѝ позволили да изиграе роля само за да изпита Дафа практикуващите, а днешната история е била специфично създадена за Фа-коригирането и се развива заради Дафа практикуващите.

Практикуващ: Може ли да продаваме реклами за „Епок Таймс“ като постоянна работа?

Учителят: Ако наистина можете да се издържате чрез продажба на реклами, тогава давайте и го направете. Това е професия и няма проблем да я упражнявате. [Казвам това,] защото сама по себе си медията, която учениците в „Епок Таймс“ управляват, не е самоусъвършенстване; тя е нещо, което съществува самостоятелно в обществото, и е нормална работа. Същото важи и за управляваните от вас компании. Или, да кажем, за управляваните от други хора компании – не е ли ходенето на работа в нечия друга компания същото като ходене на работа във вашата собствена компания? Това е принципът. Но самоусъвършенстването ви ще бъде отразено в работата. Освен това медията, която управлявате, беше създадена от Дафа практикуващи за утвърждаване на Фа, така че, разбира се, това е нещо особено добро. Ако получавате реклами за нея, така че тя да продължава да функционира, тогава не вършите ли своята част за утвърждаването на Фа от Дафа практикуващите? Някои хора казват: „Мога да спасявам хора директно, като им разяснявам истината. Днес убедих някого в истинската ситуация посредством разясняване на фактите. Чувствам се толкова щастлив, че този човек беше спасен.“ Колкото до медията, там също ще имате дял в ролята, която тя играе, спасявайки съзнателни същества. Да кажем, че сто души са въвлечени в работа по тази медия; тогава, ако медията е спасила сто души на ден, един от тях определено е бил спасен от вас. Вестниците се разпространяват всеки ден, така че определено има [спасени] повече от сто души, нали така? Тогава не сте ли спасявали някого всеки ден? Това определено е принципът, който действа тук, тъй като вие сте работили заедно, за да продължава вестникът да действа, което означава, че разяснявате истината заедно.

Практикуващ: Някои демократични активисти зад граница специално ме помолиха да предам поздравите им към уважаемия Учител.

Учителят: Тогава им благодаря. (Аплодисменти)

Практикуващ: Те изразиха своето възхищение към Дафа и Дафа учениците.

Учителят: Да – съзнателни същества, независимо какво правите днес, не сте ли дошли всички за Фа?

Практикуващ: Чувствам, че старите сили са аранжирали голям брой лоши елементи в един определен университет и понякога имам усещането, че нещата са наистина трудни. Дали това е така, защото не съм се самоусъвършенствал добре, или може би е просто усещане?

Учителят: Невинаги е непременно така. Да оставим за момент старите сили настрана. Човешкото общество, с което си имате работа, е достигнало днешния етап след преминаване през сложен процес в хода на историята. Начините на мислене са сложни, състоянието на обществото е сложно и много неща – включително праведното и порочното, доброто и лошото – всички са смесени заедно. Изправени пред този вид общество и хора, Дафа практикуващите трябва да се самоусъвършенстват и да спасят всички същества, тъй като това, пред което сте изправени, и това, което е поставено пред вас, са само трудните неща. Те са това, което виждате днес.

Практикуващ: Индустриалните и бизнес секторите в САЩ все още ли са ограничени от старите сили?

Учителят: Знам какво имате предвид – говорите за това, как те ходят в Китай и продължават да инвестират и да поддържат порочната ККП. Бих искал да кажа на всички ви, че Учителят не е срещу това, китайската нация да забогатее и да стане силна. Надявам се, че хората там ще преуспеят и ще станат по-цивилизовани. Това, срещу което съм, е изпращането от старите сили на огромни количества пари там по време на преследването на Фалун Гонг и че злото използва тези пари, за да преследва Дафа практикуващите. Това, срещу което съм, е създаването от тях на възможността това да се случи. Когато започнах да разпространявам Фа, реших, че Китай би трябвало да процъфти. През годините, когато разпространявах Фа, старите сили пречеха и не позволиха това да се случи. Когато преследването на Дафа започна, те започнаха да изпращат пари там, при това в огромни количества. Когато не признах това, което правеха, те казаха: „Не искаше ли ти там да просперират?“ Те използваха пролуките във Фа-коригирането и всъщност правеха това, което искаха. Дори и така Дафа практикуващите се справиха. Положителните фактори играят решаваща роля и торбата с трикове на злото вече е изчерпана. Нека всеки помисли за това. Злата партия е напът да падне и ако китайската икономика се сгромоляса заедно с нея, няма ли отново старите сили да са тези, които правят нещо лошо? Тогава те отново ще използват пролуките, нали така? Това са нещата, които правят. Но засега не се тревожете за това. Когато порочната партия изчезне, китайският народ ще продължи да оцелява.

Практикуващ: Как китайските и английските медии да си сътрудничат добре?

Учителят: Китайските медийни издания работят от толкова дълго време, така че медиите на английски и на други езици могат да черпят от техния опит. Всъщност точно сега английската медия успява да направи присъствието си осезаемо. Досега ситуацията с вестника е много добра. Със сигурност има трудности, но постепенно нещата ще стават все по-добри. Доброто сътрудничество е много важно. Учениците, които разпространяват вестници, може да доставят и двата вестника едновременно. Друг пример е споделянето на информационните източници на Дафа практикуващите. Това са все примери за много добри форми на сътрудничество. Би трябвало също така да продължите да подобрявате сътрудничеството и координацията и по други начини.

Практикуващ: Сред обикновените хора има такива, които са осъзнали, че широкото разпространение на „Деветте коментара“ може да доведе ККП до разпад, но точно сега дневният брой оттегляния от партията е все още само около 20 000. Какво би трябвало да направят Дафа практикуващите, за да подобрят [резултата]? Как можем да постигнем лавинообразен ефект по отношение на оттеглянията от ККП?

Учителят: Не мисля, че ще остане така завинаги. Промените ще настъпят, когато собствените ни проблеми бъдат разрешени и когато нарасне ефектът на „Деветте коментара“. Всъщност злото и лошите хора вече са изгубили своята увереност. ККП е като нещо гнило, което предстои да бъде изритано от Китай – то вече е във въздуха от ритника, изкоренено и напът да излезе. Всички тези неща се променят заедно със ситуацията.

Практикуващ: Как да направим така, че всички ученици да осъзнаят важността от предаванията на радио „Гласът на надеждата“(5) в Китай?

Учителят: Злата ККП смята „Гласът на надеждата“, Ню Танг Дайнъсти Телевижън и „Епок Таймс“ за своя най-голяма грижа. Ето защо казват, че Фалун Гонг има три главни медийни групи. Те имат предвид „Гласът на надеждата“, НТДТВ и „Епок Таймс“. Можете да кажете, че злото е уплашено до смърт заради Фалун Гонг. Наистина, то не се страхува от САЩ и дори още по-малко от Европа. Страхува се от Фалун Гонг, защото Фалун Гонг знае какво представлява то, по-ясно разпознава интригите му и знае как да го накара да се разпадне. (Аплодисменти) Докато то не спре преследването, ние ще сме по петите му, докато рухне. Всъщност всички китайци знаят каква е злата ККП и как мислят онези партийни лидери, които са манипулирани от злото. Но хората, които живеят в западния свят и имат нормален начин на мислене, не осъзнават тези неща. Те нямат представа какво представлява злата партийна култура. Ето защо бих казал, че ако един ден злата партия изведнъж изчезне от Китай или рухне, другите правителства няма да имат идея как се е случило. За да разберете какво представлява злата ККП, първо трябва да научите как тя гледа на нещата, как мисли и как лъже. Ако нямате разбиране дори за тези най-основни неща, всички сведения, които събирате, ще са погрешни.

Практикуващ: Учителю, моля, кажете нещо за тези ученици, които работят за английския „Епок Таймс“, и ни кажете как да се справяме по-добре занапред.

Учителят: Каквото и да правите, първоначално винаги ще изпитвате натиск и недостиг в трите полета – на човешки ресурси, материални ресурси и финансови ресурси. И все пак, в крайна сметка вие сте Дафа практикуващи и сте постигнали нещо, което обикновените хора не биха могли. След като сте започнали [този проект], вярвам, че определено ще се справите добре – със сигурност. Колкото до това, как да се справите по-добре, трябва да помислите заедно и да проправите своя собствена пътека. Очаквам да чуя добри новини [за вашия напредък]. (Аплодисменти)

Практикуващ: Откакто „Епок Таймс“ стана платформа и посредник за „Деветте коментара“, усещам дори още по-силно огромната важност на това, медиите да се управляват добре. Само с по-силна оперативна база „Епок Таймс“ може да има по-силен глас. Днес, когато чух Учителя да говори как има различни форми на самоусъвършенстване, почувствах, че напредъкът на професионалните ни умения е свързан с напредък в самоусъвършенстването. Това важи за писането на новини, работата по дизайна, воденето на счетоводни дейности и така нататък. Мога ли да помоля Учителя да ни даде още напътствия как да управляваме медията и да сме по-добри в това?

Учителят: Точно както казах и по-рано, ако искате да се справяте по-добре, трябва да си сътрудничите и да се координирате добре, да изпълнявате всяка задача отговорно и внимателно и чрез общите си усилия да накарате медията ви да се отличава. Ако всички вие се справяте добре, медията непременно ще върви добре и това ще има по-голям ефект при спасяването на съзнателни същества. Колкото хора спаси, вие ще имате дял в това, защото тя е общата ви уста – гласът на всеки, включен в управлението на вестника.

Практикуващ: Поздрави на Учителя от името на Дафа практикуващите в провинция Юнан, Китай!

Учителят: Благодаря ви. (Аплодисменти)

Практикуващ: Занимавам се с медиен проект и често виждам, че не ни достигат ресурси – като недостатъци в стандартните ни оперативни процедури или по отношение на финансирането, както и неспособност да се свържем с повече ученици, така че повече хора да могат да се присъединят. Оставаме на нивото на работилница [а не на голям бизнес]. Как да пробием отвъд това?

Учителят: Това действително е ситуацията, пред която сте изправени сега. Ако имате силни праведни мисли, сътрудничите си и се координирате добре и вървите праведно по пътя си, всичко ще се подобри. Учениците в континентален Китай всъщност са в много по-тежка ситуация. Техните места за производство на материали са основно на ниво домакинство и изникват навсякъде. С други думи, хората вървят по своите собствени пътища. Всеки човек или няколко души, които се координират помежду си в малък мащаб, вървят по свой собствен път. Не казах ли по-рано, че що се отнася до формата на самоусъвършенстване, Дафа няма форма? Това важи за нещата, които правите, за да разяснявате фактите. Не е като в ситуация, в която хората отиват и правят нещо под инструкцията и принудата на някой главен асистент – изобщо не е така. Освен при специални обстоятелства, при които трябва да работите съвместно върху нещо и главният асистент осъществява централизирана координация, всеки човек би трябвало да поема инициатива и да върви по свой собствен път. Ако всичко беше централизирано и вършено от всички заедно, ако всичко беше решавано от главния асистиращ и всички го следваха и правеха същото, тогава в каквото и да се е самоусъвършенствал главният асистиращ, вие няма да станете нищо повече от съзнателни същества в неговия свят. Аз не искам това за вас. Искам всеки Дафа практикуващ да стане крал. Всеки трябва да остави своя собствена следа и всеки трябва да утвърди и достигне своя собствен Статус на достижение. (Аплодисменти)

След като казах това, искам да напомня на всички ви, че то не означава, че сега вече не бива да слушате никого, след като Учителят е казал, че всички трябва да вървите по свой собствен път. Когато е необходима цялостна координация, трябва да си сътрудничите добре. Така че хората, които отговарят за различни региони, трябва да играят своята роля с ясно съзнание и рационално. Когато е необходимо, всички вие трябва да работите добре с координаторите.

Практикуващ: Работя в ресторант и като цяло прекарвам много малко време в разясняване на истината. Ходя да правя упражненията и помагам за „Епок Таймс“ само през уикендите. Смятан ли съм за истински самоусъвършенстващ се ученик?

Учителят: Ако всекидневно можете да се възползвате от условията, предоставени от работата ви, или когато влизате в контакт с хора по света, все пак си спомняте да разяснявате истината и да спасявате съзнателни същества, и правите това, което един Дафа практикуващ би трябвало да прави – ако в крайна сметка изучавате Фа и правите всичките три неща, вие сте Дафа практикуващ. (Аплодисменти)

Практикуващ: Неотдавна няколко по-възрастни ученици от областта на Залива починаха един след друг и не успяха да стигнат до края. Каква ще бъде позицията, до която ще се завърнат?

Учителят: Всъщност говорих за това много по-рано в „Джуан Фалун“. Някои ученици не са прилежни, но времето, което влагат в изучаване на Дафа, няма да е напразно, нито времето, което влагат във вършенето на Дафа неща. Колкото са направили, толкова ще получат. Изключение са онези, които напускат Дафа, и особено онези, които напускат, когато Дафа е преследван; ако те починат, това [което описах] не важи за тях. Там няма надежда.

Практикуващ: Чувствам, че е много по-трудно да говоря за фактите, свързани с „Деветте коментара“ и оттеглянията от ККП, отколкото в по-ранни времена, когато разяснявахме истината за Дафа. Често се страхувам да говоря за тези две неща по едно и също време. Не знам къде съм заседнал.

Учителят: Заседнали сте заради собственото си разбиране. Вие самият не сте схванали защо се занимаваме с „Деветте коментара“, или поне не сте го разбрали ясно. (Учителят се смее тихо) Защо Дафа практикуващите разпространяват „Деветте коментара“? Вие мислите, че да се говори за „Деветте коментара“ е въвличане в политиката и че само говоренето за другите факти, свързани с преследването на Дафа, е всъщност говорене за нещо, свързано с Дафа. Всъщност преди, когато се противопоставяхте на преследването и говорехте относно истината за Дафа, нямаше ли много хора, които казваха, че се политизирате? Целта на вашето разпространяване на „Деветте коментара“ е по-скоро да разобличите и прекратите преследването от злата партия, а не да я свалите от власт. Докато преследването продължава, Дафа практикуващите ще продължават да разпространяват „Деветте коментара“, докато накрая злата ККП се разпадне и преследването спре. Не ви ли дава това справедлива причина и пълна увереност?

Практикуващ: Учениците от Шанхай изпращат своите поздрави на Учителя.

Учителят: Благодаря на всички ви. (Аплодисменти) Когато Дафа практикуващите от Шанхай изпращат своите поздрави на Учителя, онзи главен демон, свил се в бърлогата си в Шанхай, се ужасява.

Практикуващ: Дафа практикуващите имат много слаб усет за това, как компаниите изразходват пари за реклама. Дава ли това причина на злото да блокира нашите приходи?

Учителят: Не. Нека ви кажа, че „Епок Таймс“ вече е влиятелна медия в САЩ. Всеки, без значение кой и особено китайците, иска да разбере за „Епок Таймс“ и да научи новините, предавани от него. Разбира се, по пътя ще има хора, които му се противопоставят, но докато разясняваме истината все повече и го правим по-задълбочено, много хора се променят. Медийното издание „Епок Таймс“ се е превърнало в единствения мултинационален вестник, който се разпространява в целия свят. Нещата вече стоят така.

Практикуващ: Чувствам все повече, че няма достатъчно време. Уважаеми Учителю, как да се справим с това, използвайки праведни мисли? Можем ли да изпращаме праведни мисли, за да удължим времето? (Публиката се смее.)

Учителят: Това е трудно да се направи и вие все още не сте способни на това. Причината е, че докато Фа-коригирането напредва по-бързо, времето също тече по-бързо. С други думи, докато Фа-коригирането напредва все по-бързо, небесните тела съответно се движат и въртят по-бързо, както и целият космос. Ето защо това се случва в такъв гигантски мащаб. Но независимо от това, тъй като Фа-коригирането вече е взело това под внимание, всичко, което Дафа практикуващите могат да направят, е да дадат всичко от себе си. Вярно е, че ще усещате, че времето е много кратко. Понякога ставате сутрин, започвате да правите няколко неща и става тъмно, преди да усетите. [Чудите се] как може да има толкова малко време? Това наистина е вярно. Хората нямат способността да поддържат темпото, защото Фа-коригирането се случва на много висока скорост. Много от нас си спомнят, че в миналото винаги имахме чувството, че денят е много дълъг. Когато бях малък, често чувах другите да казват: „Как така още не се е стъмнило?“ Хората бяха уморени след цял ден работа и имаха усещането, че денят е толкова дълъг и те работят непрекъснато. Сега е различно. В наши дни казват, че е тъмно, преди да са имали шанса да направят каквото и да било. Това е най-голямата разлика, която хората могат да доловят.

Практикуващ: Получих Фа през 1998 г. и това е първият път, когато задавам въпрос на Учителя по време на конференция за обмяна на опит. Учителю, направил съм доста неща през изминалите няколко години и въпреки това чувствам, че нямам много за казване, когато всеки споделя опит. Това е така, защото не съм изучавал Фа добре или защото праведните ми мисли не са достатъчно силни?

Учителят: Може би е въпрос на индивидуалност. Ако нямате нищо за казване, тогава просто прекарвайте повече време в слушане. Вижте дали има някакви различия между вас и останалите и направете сравнение. Споделянето един с друг предоставя среда, в която Дафа практикуващите се придвижват напред и се подобряват заедно. Това малко късче време е единственото време [запазено за тази цел], докато се самоусъвършенствате в човешкия свят, и това е средата, където Дафа практикуващите се събират – среда за самоусъвършенстване. Вие прекарвате повече време в обикновеното човешко общество, самоусъвършенствате се в човешкия свят и не се отделяте от мирския свят. Ето защо за Дафа практикуващите това малко късче време е много ценно и много ограничено.

Практикуващ: Представянето на статии по Интернет е блокирано от злото и то контролира [достъпа до] уебсайтовете. Можем ли да направим друг уебсайт в САЩ? Учителю, моля, дайте ни някакво напътствие за извършването на това и особено за идеята да използваме статии от „Деветте коментара“, които са преведени на други езици.

Учителят: Да, разбира се, че можете. Би трябвало да мислите за възможности да разрешите този проблем. Днес има много Интернет сайтове и Дафа практикуващите поддържат немалък брой. Всички те имат ефект.

Практикуващ: След като „Деветте коментара“ бяха публикувани, дадох най-доброто от себе си за тяхното разпространение. По онова време съпругата ми стовари върху мен много изпитания. Паднах [в нивата] и имах доста сериозна болестна карма. Сега понякога имам сериозни повторения [на болестната карма] и ми е наистина трудно да понасям изпитанията, които съпругата ми стоварва върху мен. Искам да превъзмогна това изпитание възможно най-бързо.

Учителят: Справяйте се с всичко, пред което сте изправени, като самоусъвършенстващ се и ще можете да преодолеете каквото и да било. (Аплодисменти) Би трябвало да се запитате: ако едно божествено същество беше изправено пред този проблем, как щеше да се справи с него? Когато не можете да успеете, ето това би трябвало да си мислите. Просто се опитайте да се справите и да подходите по този начин и вижте какво ще се случи.

Практикуващ: Трябва ли западните ученици, които живеят в САЩ, да се оттеглят от партията?

Учителят: Това не е важен въпрос. Разбира се, много ученици се оттеглят, като онези от бившите източноевропейски страни. Тъй като сега са Дафа практикуващи, само по себе си това, дали се оттеглят или не, не е важно събитие, но психологическото влияние на оттеглянията им върху злата ККП е доста значително.

Практикуващ: Току-що споменахте да не говорим на твърде високо ниво по време на разясняването на истината. Това означава ли, че в медийните си репортажи би трябвало да избягваме използването на фрази като „злия призрак на комунизма“ и „Боговете искат да елиминират ККП“?

Учителят: Това не е проблем, тези неща не са на твърде високо ниво. Препратката към „злия призрак на комунизма“ не е на твърде високо ниво. Аз разкривам това и постепенно давам пълно обяснение на въпроса. „Деветте коментара“ също го споменават. Изказването за Боговете, които искат да елиминират ККП“, също е вярно и е факт. Когато говорите за това, хората ще са способни да го почувстват, защото имат знаеща страна. Когато споменах, че те не могат да приемат, ако говорите на твърде високо ниво, имах предвид неща от самоусъвършенстването, защото принципите на самоусъвършенстването са обратни на тези за човешките същества. Докато хората смятат, че животът в удобство е нещо хубаво, самоусъвършенстващите се вярват, че в името на техния напредък хубаво нещо е обратното. Не е ли това пример за праведен принцип, съществуващ наред с принцип, който е обърнат?

Практикуващ: Как да узнаем историческите си обети? Когато чета „Джуан Фалун“ и изучавам Фа, мога да запомня [какво изучавам], но щом се обърна и стана обикновен човек, забравям.

Учителят: Когато станете обикновен човек, разбира се, че не се предполага да знаете Фа. Вместо това би трябвало да кажете, че щом влезете в досег с обикновеното общество, забравяте, че сте самоусъвършенстващ се. Това е може би поради липса на праведни мисли. Не е необходимо да знаете ясно за каквито и да е велики обети, които може да сте направили в миналото, нито трябва да сте загрижени за това. Днес вие сте някой, който е получил Фа, и като самоусъвършенстващ се трябва да правите само каквото се изисква от самоусъвършенстващите се. Казахте, че не можете да запомните Фа, който сте изучавали – в това няма проблем. Да кажем, че не помните след първото четене и все още не помните след второто четене – тогава вложете сърцето си в изучаването и определено ще направите пробив. Ако наистина дадете най-доброто от себе си и все още не можете да си го спомните, тогава е тест, който е поставен пред вас. Ако случаят не е такъв и това, че не помните, е причинено от недостатъчно внимание, тогава задачата пред вас е да станете по-усърден.

Практикуващ: Дафа практикуващите от град Шънян изпращат своите най-добри пожелания към Учителя. (Учителят: Благодаря на всички ви.) В „Джуан Фалун“ Учителят казва, че ще предпазва всеки практикуващ, докато практикуващият придобие способността да се предпазва сам. Въпреки това, много ученици не приключиха пътуването, аранжирано от Учителя, и бяха убити от преследването на злото. Не са ли се самоусъвършенствали напразно онези, които са починали?

Учителят: Ако всеки Дафа практикуващ може да мисли и да действа праведно, и може да гледа на нещата с праведни мисли при всякакви обстоятелства, никой от вас няма да се уплаши, когато е изправен пред преследване. Ако сте такива, кой ще смее да ви преследва! Ако човек е напълно във Фа, никой не може да го докосне. Не е ли това да имате способност да се предпазвате сами? Всъщност по отношение на дългогодишните ученици [които започнаха] преди преследването, аз издигнах всички вас до вашите позиции. Докато можете да вършите нещата с праведни мисли и праведни действия, можете да се предпазвате идеално и това важи и за новите ученици, които се присъединиха по-късно. Просто някои ученици нямат праведни мисли. Те си имат всичко необходимо и въпреки това, когато преминават през преследване, все още разглеждат нещата с човешко мислене и все още имат голям куп привързаности. Какво да направи Учителят? Напълно ли да поема всичко, което се предполага да правите вие в утвърждаването на Фа? Тогава вие ли ще сте този, който се самоусъвършенства, или ще го прави Учителят? Нека повторя: Дафа практикуващите, а не обикновените хора са тези, които Учителят предпазва насред преследването.

Обяснил съм тези неща много ясно в няколко Фа-лекции. Ако сте ученик, който тъкмо е дошъл от континенталната част, потърсете Фа, който съм преподал през последните няколко години, и го прочетете, тъй като ще отнеме дълго време да го обясня целия подробно. Много неща са доста сложни. Това е свързано с елементи от миналото на всеки, както и елементи, аранжирани от старите сили.

Преди съм се шегувал с вас, като казвах, че всички известни и изтъкнати хора в миналото са били Дафа практикуващи. Дафа практикуващите бяха толкова щастливи, чувайки това, като си мислеха: „Ние сме били всички тези известни хора в историята!“ Много от тези исторически фигури обаче са отнели много животи. В историята някои Дафа практикуващи са били бандити и разбойници, а някои дори са извършили ужасни престъпления. Разбира се, Дафа ученици, тъй като сега се самоусъвършенствате, Учителят може да хармонизира и състрадателно да разреши тези неща, и да се погрижи за всички тях. Но самоусъвършенстването е свято и е нещо сериозно. Учителят ще разреши с доброжелателство всички тези неща и всъщност е уредил много от вашите дългове за вас; но все пак при този толкова основен, основен въпрос, в един тест на живот и смърт, може ли самоусъвършенстващите се да не се придържат към високи стандарти? На онези ученици, които не са прилежни, ще им е трудно да успеят. Ако имате такива огромни дългове, може ли в моментите на живот и смърт да ви бъде позволено да успеете без праведни мисли? Когато някои от вас, учениците в континентален Китай, бяхте жестоко преследвани, вие стигнахте до точка, в която повече не се смятахте за Дафа практикуващи. Главата ви беше пълна с обикновени човешки мисли. Докато бяхте преследвани, бяхте привързани към комфортния живот на обикновения човек. Тогава как може да бъдете третирани като божествени същества? Как биха могли да бъдат уредени онези дългове от миналото? Бихте ли могли да преминете тестовете толкова лесно? Така че има много различни причини и разнообразни фактори, на които не можете да гледате по човешки начин и да си мислите неща като: „Самоусъвършенстваха се толкова дълго време, а сега всички те не са ли се самоусъвършенствали напразно? Бяха убити от преследването просто така? Не се ли предполага Учителят да закриля Дафа практикуващите? Къде беше закрилата?“ Да, аз наистина предпазвам Дафа практикуващите. Но дори на ръба на смъртта, те не се смятаха за Дафа практикуващи, нито си спомниха, че все още имат мен, техния Учител. В съзнанията им беше следното: „Ако умра точно тук, какъв ще е бил смисълът на живота ми? Кой ще се грижи за децата ми? Ще се омъжи ли отново съпругата ми?“ Когато ги преследваха жестоко, те не повикаха Учителя, а вместо това викаха майките си или дори крещяха за Небето и Земята. Когато се опитах да спра преследването, всички стари сили и Богове на космоса казаха: „Трябва да си твърд по отношение на принципните неща, когато коригираш Фа. Какъв Фа коригираш? Възнамеряваш ли да вземеш неправедни неща и да ги разглеждаш като праведния Фа? Това твой ученик ли е там? Погледни го – смята ли те той за свой учител?“ Колкото по-сериозно беше преследван човекът, толкова повече нарастваха човешките му привързаности, вместо да става по-непоколебим с продължаване на преследването и да има все по-силни праведни мисли, за да му се противопоставя. Вие ми кажете – какво би могло да се направи? По целия път до момента, в който е бил убит от преследването, той никога не се е възприемал като Дафа практикуващ.

За щастие Учителят признава всичко направено от Дафа практикуващите. След като е бил убит от преследването, аз признавам факта, че той е бил убит от преследването, защото се е самоусъвършенствал в Дафа. Въпреки че не се е справил добре в преодоляването на това определено изпитание, няма да позволя самоусъвършенстването му да е напразно. (Аплодисменти) Ето защо съм казвал, че това, което очаква Дафа практикуващите, независимо от всичко е винаги най-светлото и най-добро бъдеще. (Аплодисменти) Това, което понесохте в преследването, е абсолютно несравнимо с това, което ще ви бъде дадено в бъдещето. И е вярно, че старите сили експлоатираха пропуските на някои наистина добри ученици и ги убиха чрез преследване. Това се случи и в района на Залива и причинява силна болка в сърцето на Учителя.

Разбира се, по тази тема има много различни фактори. Докато някой може да се държи като божествено същество, нищо не ще посмее да го убие чрез преследване.

Практикуващ: Как би трябвало да разглеждаме даването на подаръци на главния затворнически надзирател, за да облекчи страданията на роднини, затворени за практикуване на Фалун Гонг?

Учителят: Това не може да се нарече някаква голяма грешка. Просто трябва да положите всички усилия, за да се държите малко по-праведно и да се справяте малко по-добре. Ако можете да разясните истината на този главен затворнически надзирател с много силни праведни мисли и да му предадете посланието, би било много по-добре, отколкото да му давате подаръци. Но това са само приказки, а когато го правите по този начин в онзи вид среда... въпросът е, ще имате ли много силни праведни мисли? Способни ли сте да имате наистина мощни праведни мисли, когато сте поставени под натиск от злото? Това е големият въпрос. То действително е много трудно, но като се замислите за това от друга страна, не е ли създадена човешката история за днешния ден? Не е ли всяко нещо, в което Дафа практикуващите трябва да се закалят, именно за да преодолеят всичко това? И така, за да извървите пътя от човек до Бог, не трябва ли да се справите по този начин? (Аплодисменти)

Практикуващ: Бих искал да изпратя поздрави на Учителя от името на всички Дафа практикуващи от осми взвод на женския затвор в провинция Ляонин.

Учителят: Благодаря ви! Думите звучат така, все едно Дафа практикуващите са „осмият взвод“ на този затвор, нали? Би трябвало да кажете: „Дафа практикуващите, които са подложени на преследване в осми затворнически взвод“. Това не е нашият „осми взвод“. Дафа практикуващите не признават нищо, което е аранжирано от старите сили, и дори още по-малко признават преследването от страна на порочната партия.

Практикуващ: На 5 юни тази година прочетох групова декларация от десетки практикуващи в този затвор, заявяващи, че ще се самоусъвършенстват твърдо в Дафа и ще следват Учителя до края. Учителю, моля, бъдете спокоен.

Учителят: Ако тези думи бяха казани преди три или четири години, наистина нямаше да мога да се успокоя, но сега действително мога. (Аплодисменти) Тогава не беше ясно дали Дафа практикуващите ще могат да се справят по време на преследването и колко от тях ще успеят. Макар че Боговете ги пазеха и Учителят ги наглеждаше и предпазваше, щяха ли да могат Дафа практикуващите наистина да имат праведни мисли и праведни действия като Богове, докато бяха преследвани? Успехът зависи от непоколебимите праведни мисли и твърдата вяра на човек в Дафа. Учителят може да поеме страданията вместо вас и мога дори да понеса болката на ваше място, но можете ли вие да позиционирате съзнанието си по праведен начин, когато сте под толкова жесток и суров натиск? За Бог ли се приемате или за човешко същество? Изпълнени ли сте с праведни мисли? Всички тези неща зависят от вас, от вас самите.

Практикуващ: Учителю, има тенденция разликите сред нивата на учениците да нарастват и някои ученици изпитват многократна намеса от болестна карма и са неспособни да я преодолеят за дълъг период от време. Как можем да напреднем по-добре като едно цяло?

Учителят: Говорил съм за това много пъти преди и много ученици всъщност вече са го разбрали. Когато учениците проявяват силна болестна карма, това несъмнено има две цели. Едната е, този човек да покаже такова състояние и тогава да се види как хората около него ще погледнат на това. Целта е да се види дали и как вашите съзнания са развълнувани от това. Не е ли такъв случаят? Ако всеки се развълнува, мислейки си: „О, той се самоусъвършенства толкова добре, как можа с него да стане така?“, тогава привързаностите се надигат в главите им и на повърхността излизат човешки мисли. Някои хора си мислят: „Ако дори и с него стана така, дали аз ще мога да се справя?“ Така на повърхността излизат всевъзможни човешки привързаности. Тогава старите сили казват: „Бяхме прави да направим това, нали? Причината да накараме болестната карма на този човек да стане толкова сериозна, беше да проверим праведни мисли ли имат те, или човешко мислене. Направихме правилното нещо, нали? Виж, не се ли завърнаха човешките мисли на твоите практикуващи? Толкова много човешки мисли се върнаха, ето защо трябва да се прицелим в тези човешки мисли. Затова ще увеличим болестната карма на този човек и ще видим дали всички вие все още ще се самоусъвършенствате.“

Независимо какво се случва, никой не бива да бъде повлиян отвътре. Всеки ученик би трябвало да мисли само да окаже помощ като Дафа практикуващ, когато е способен, и няма за какво да се безпокоите. Дори да не можете да помогнете на този човек, все пак трябва да се изправите пред този въпрос с праведни мисли. Продължавайте да правите каквото трябва. Не се привързвайте към това, като го разглеждате по човешки начин, не влошавайте тези проблеми в съзнанието си, гледайте много праведно на връзката на това с всичко останало, не го смятайте за нещо много важно и бъдете много спокойни. Тогава старите сили ще изгубят интерес, мислейки си: „Тези хора не се вълнуват. Ако никой от тях не се вълнува, какъв е смисълът?“ Тогава ще се откажат от това и болестната карма на този човек ще изчезне моментално. Това е един сценарий.

Другата цел важи за самия човек: колко добре се е самоусъвършенствал човекът, който проявява болестната карма? Способен ли е да преодолее това с праведни мисли, докато е в такова състояние? Наистина ли гледа на себе си като на Бог, без изобщо да обръща каквото и да било внимание на тези неща? Днес четох един репортаж на уебсайта „Минхуей“. Една ученичка била бита толкова лошо, че краката ѝ били смазани и изпочупени на парчета и я гипсирали, без да ѝ наместят костите. На ученичката дори не ѝ хрумнало, че ще бъде осакатена заради това. Тя изобщо не му обърнала внимание. Просто изучавала Фа всеки ден и праведните ѝ мисли били много силни. Когато можела да сяда по малко, започнала да прави упражненията. Лекарите ѝ казали, че костите ѝ са смазани и счупени на няколко места и че гипсът е бил сложен, преди костите да са наместени. Всичко това било извършено от хората в затворническата болница. Тя не обърнала внимание и просто си казала: „Искам да си кръстосам краката и да правя упражненията.“ Насилила се и го направила, макар да било изключително болезнено. С течение на времето вече не чувствала никаква болка, когато кръстосвала крака. Крайният резултат е, че се е възстановила. Сега може да подскача нагоре-надолу без никакъв проблем и е като съвсем нормален човек. (Аплодисменти) Ако всеки от вас може да се държи така, старите сили абсолютно няма да посмеят да ви докоснат. Който може да бъде такъв, ще успее, когато се натъкне на тестове. Какво представляват „праведните мисли“? Ето това представляват.

Практикуващ: Някои ученици казват, че „Деветте коментара“ носят силата на Фа. Вярно ли е?

Учителят: Вярно е. Колкото до „Деветте коментара“, всеки знае за разясняването на истината, спасяването на съзнателни същества и разпадането на злия призрак на порочната партия – не са ли това неща, които Дафа практикуващите трябва да правят, докато утвърждават Фа, и неща, които трябва да бъдат направени от Дафа по време на Фа-коригирането? Разбира се, че носят силата на Фа. Но не бива да ги изучавате, все едно са Фа. (Публиката се смее) Те трябва да се третират като материал, който помага на човек да разбере злата партия. Но онези ученици, които са объркани по тази тема, трябва да ги четат повече, тъй като ще е полезно. Това е ситуацията по този въпрос.

Практикуващ: Някои хора, които са дошли от континентален Китай, силно симпатизират на Фалун Гонг и го подкрепят, но не бързат да се оттеглят от партията. Освен да им дадем „Деветте коментара“, какво можем да направим, за да им помогнем по-ефективно?

Учителят: На някои хора няма как да им се помогне. Току-що казах нещо: ако можехте да спасите половината хора, би било голям успех. С други думи, има много хора, които не можете да спасите – много, които повече не могат да бъдат спасени. Това е реалността. Но не бива да спирате да правите неща, за да спасявате хората, само заради онези, които вече не могат да бъдат спасени. Би трябвало да продължавате да правите тези неща. Освен това тази ситуация тепърва ще достигне окончателния си край и не може да се прави никакво заключение. Все още не се знае дали даден живот ще има по-нататъшни възможности, или не. С промяната в цялостната ситуация и той може да се промени заедно с нея. Точно сега тези неща са просто проявления на това, което се случва в този процес.

Практикуващ: Заради моите привързаности старите сили и порочният призрак на злата партия се възползваха от мен и аз изпаднах от редиците [на Дафа практикуващите] за една-две години. Старите сили направиха моето правене на упражненията неефективно и през цялото това време търпях. Мисля, че чрез изучаването на Фалун Гонг, вършенето добре на трите неща, които Учителят ни е възложил да правим, и придържането към темпото на Фа-коригирането на Учителя, определено ще мога да успея.

Учителят: Да, това е верният път. Праведните мисли не бива да са само празни приказки. Да имате праведни мисли, праведни действия и да бъдете прилежни – само тогава е правилно. Изпадането от редиците за една или две години не е кратко време. Независимо от това обаче, тъй като преследването не е приключило, точно сега е пълно с шансове за онези, които не са пристъпили напред или не са били в крак с напредъка на Фа-коригирането. Справяйте се колкото ви е възможно по-добре. Ето това би трябвало да правите. Трябва да използвате времето пълноценно.

Практикуващ: Важно ли е за малките Дафа практикуващи да четат „Деветте коментара“?

Учителят: За малките Дафа практикуващи в САЩ изучаването на Фа все още е по-важно, тъй като те не са били отровени и увредени от порочната партия. Онези в Китай са различни – онези в континентален Китай са различни. За тези в САЩ е достатъчно просто да изучават Фа повече.

Практикуващ: Някои Дафа ученици са много привързани към обикновени умения. Учителю, моля, кажете ни как да изоставим привързаностите към тези умения.

Учителят: Ако става въпрос за някой, който иска да си върши работата добре, тогава не бива да се смята за проблем. Но ако това влияе на утвърждаването на Фа от Дафа практикуващите, тогава загубите надхвърлят ползите. Въпросът е просто да поддържате нещата в подходящ баланс, така че да се справяте добре в работата си и все пак да не позволявате това да повлияе негативно на нещата, които правят Дафа практикуващите.

Практикуващ: Един от стиховете в упражненията съдържа думите „Златна маймуна разцепва тялото си“. Има ли това дълбоко вътрешно значение? Дали то е загатване, че Дафа практикуващите трябва да имат способността да разпознават скритото зло? Дафа практикуващите в град Гуанджоу молят да изпратя поздрави на Учителя!

Учителят: Благодаря ви! (Аплодисменти) Нищо в Дафа не е просто и директно. Всичко има свое вътрешно значение и всичко може да бъде използвано като загатване и начин да се помогне на Дафа практикуващите да разберат Фа по-дълбоко.

Практикуващ: В последно време много ученици започнаха бизнес. Учителю, бихте ли ни казали дали наистина има спешна нужда това да се прави? Как би трябвало да балансираме тези неща [с това, което трябва да правим като Дафа практикуващи]?

Учителят: Ако човек има проблеми да посрещне нуждите на нормалния живот и действа, за да разреши проблема, тогава не би трябвало да има нищо нередно в това. Но независимо от всичко, човек не може да забравя, че е Дафа практикуващ, или да забравя да прави нещата, които Дафа практикуващите би трябвало да правят. Всъщност този въпрос е много прост.

Практикуващ: Бих искал да запиша за себе си новата лекция, която изнасяте, за да я слушам – уместно ли е това? Може ли да я запиша на компактдиск и да я дам на други ученици да я слушат?

Учителят: Не, не можете. Не е позволено дори само да я запишете и да я слушате сам. Говорил съм за това много пъти. Никой не може да прави свои собствени записи по желание, още по-малко да ги разпространява. Ето защо всеки път, когато изнасям реч, впоследствие редактирам [направения ръкопис] и после го обръщам в книга, и това е поради тази причина. Правя го, тъй като казаното от мен в определен случай е насочено към учениците в онази ситуация и няма пряко отношение към други региони. След като е редактирано и превърнато в книга обаче, е нещо различно, тъй като тогава има широки приложения. Ето защо е нужно да правя редакции на ръкописа. След като е публикуван като книга, всички разлики, които съществуват между редактираните места и оригиналния аудио- или видеозапис, ще подкопават Фа. А към онези, които подкопават Фа: Боговете наблюдават всяко ваше действие. След малко трябва да предадете всички тези неща на персонала на конференцията, включително видеозаписите. Не бива да правите такива неща и трябва да обърнете внимание на това! Обикновените хора не могат да подкопаят Фа. Казах, че само когато самите Дафа практикуващи не се справят добре, може да възникне вреда. Някои хора казват: „Имам аудиозапис от лекция на Учителя на определено място, която никой друг няма – само аз имам копие.“ Той е много доволен от себе си и това е много лошо състояние на съзнанието. Това е използване единствено на човешко мислене за разглеждане на нещата от самоусъвършенстването и на практика подкопава Фа. То е ранен знак, че човекът е напът да подкопае Фа. Щом това нещо излезе, то ще подкопае Фа, макар и да е реч на Учителя. Знаете как с използването на днешните технологии всичко може да бъде фалшифицирано, могат да бъдат заменяни части, а звукозаписите могат да бъдат снаждани и сглобявани обратно. Не е ли правила злата партия такива неща, за да преследва Фалун Гонг? Мислите ли, че това, което имате, е безопасно? Само речите, които са били публикувани официално на уебсайта „Минхуей“ или са отпечатани официално като книги, могат да бъдат удостоверени; тях никой не може да ги подкопае. Старите сили все още не са тръгнали след вас, но когато наближите Съвършенство и достигнете финалната фаза, те определено ще ви спрат заради това. По това време ще е твърде късно за разкаяния.

Практикуващ: Злата ККП се проявява като червен дракон в най-ниското измерение. С образа на азиатски дракон ли е или на западен?

Учителят: Тя е с образ на азиатски дракон, но понякога се използва образът на дракон от Запада, който може да бъде разбран от западните хора. Това е културен въпрос и не влияе върху нищо фундаментално.

Практикуващ: Някои ученици се посвещават изцяло на това, да правят неща за Дафа. Някои са се натъквали на опасност за живота си. Това може да е, защото са пренебрегнали собственото си самоусъвършенстване и не са преминали добре определени тестове. Но точно защото все още са самоусъвършенстващи се, те не биха могли да преминат всеки тест добре. Защо Дафа не е могъл да ги предпази?

Учителят: Изглежда настоявате да узнаете защо Дафа не ги е предпазил. Ситуацията на всеки човек е много сложна и не е като той да може да премине всеки тест само със същото това малко количество праведни мисли. Преминаването на някои тестове изисква доста голямо количество праведни мисли; някои могат да бъдат преминати само след като е изоставена привързаността към живота. Какво е самоусъвършенстването? Това е отправяне към божествеността! Би ли се получило, ако Учителят понасяше всичко за вас, Дафа ви предпазваше, независимо на каква опасност се натъкнехте, и имахте чадър на безопасност над главата си? Ако нямаше никакви изпитания, колко лежерен щеше да е този вид самоусъвършенстване – кой не би се самоусъвършенствал? Нещата всъщност са много сложни. Някои ученици са имали споразумения със старите сили, датиращи от предисторически времена, и в този случай какво може да се направи, ако той трябва да си замине в определен момент? Някои ученици така и не са елиминирали фундаменталните си привързаности и тук въпросът е дали те са истински Дафа практикуващи на фундаментално ниво, или не. Обикновените хора също могат да правят неща, които правят Дафа практикуващите, но за тях не могат да се полагат грижи като за Дафа практикуващи. Пропуските на някои ученици бяха експлоатирани от старите сили и те нямаха желание да изоставят своите привързаности, но тестът, пред който бяха изправени, е много вероятно да е бил големият тест на живот и смърт. И в този случай какво би могло да се направи? Някои ученици са достигнали края на жизнения си път, но не са били прилежни, а в няколко изключително редки случая [учениците] е трябвало да си заминат малко по-рано, например. Вие абсолютно не бива да гледате на самоусъвършенстването с човешки начин на мислене!

Току-що казах, че принципите на самоусъвършенстващите се и тези на обикновените хора са противоположни. Човешките същества вярват, че животът в удобство е хубаво нещо, докато Дафа практикуващите вярват, че ако всичко е лесно, това е лошо по отношение на подобрението им, и че дискомфортът е необходим за напредъка. (Аплодисменти) Успели ли сте да преобърнете фундаменталните си представи? Когато срещнете малко трудности или нещо малко тук и там, не можете да се справите. А когато впоследствие това се натрупа в много голямо количество, то става главен тест и този тест е такъв, който не можете да преминете, без да изоставите [привързаността към] живота си. Тогава какво може да се направи? Изпитанието може да стане дори толкова огромно, че да не можете да балансирате нещата, дори ако действително изоставите [тази привързаност към вашия] живот. Старите сили не биха ви позволили да успеете и вашите праведни мисли не биха били достатъчно силни. Вие ми кажете какво може да се направи. Какво бихте предложили да направи Учителят? Учителят ви е предпазвал безусловно и въпреки това вие не сте прилежни, дори дотам, че ставате като обикновен човек! Казвате: „Аз съм Дафа практикуващ“ и въпреки това вашите мисли и поведение са на обикновен човек. Дафа практикуващите са тези, на които днес нося спасение, и не мога да тръгна да предпазвам без основание един обикновен човек. Това „раждане, старост, болест и смърт“, с което се сблъсква обикновеният човек, е закон, издаден от Небесата, и на него не може да се оказва намеса без причина. Знаете ли какво прави Учителят днес? Аз коригирам Фа на космоса. Как го коригирам? Какво използвам, за да го коригирам? Мога ли да коригирам Фа на космоса по неправилен начин? Безусловното предпазване на негоден самоусъвършенстващ се – това ли е проява на отговорност към вас? Това ли е коригиране на Фа на космоса? Защо Дафа практикуващите трябва да се самоусъвършенстват, да преминават тестове, да имат силни праведни мисли и да преминават през страдания? Само тези неща могат да се смятат за самоусъвършенстване. Всъщност самоусъвършенстването е идване тук, за да страдате, а не идване тук, за да бъдете предпазвани в човешкия свят. Когато човек изучава Дафа, той ще бъде предпазван, но самоусъвършенстването в Дафа изисква също човек да понася страдания. Някои ученици казват: „Когато се натъкнем на опасност, Учителят ще ни предпази.“ И да, това е вярно! Определено ще има закрила, когато човек има праведни мисли и действия.

Практикуващ: Минута преди да видя уважаемия Учител днес, една мисъл внезапно изникна в главата ми: Учителят е дошъл и е на сцената. Тогава Ви видях и бях толкова развълнуван. Моята възрастна майка, която е на 95 години и е неграмотна, повтаря всеки ден „Фалун Дафа е добър“, „Джън-Шан-Жен е добро“ и „Учителят е добър“. Учителят много ѝ липсва.

Учителят: Отношението, което съзнателните същества имат към Дафа, не е нужно да е толкова сериозно като това на самоусъвършенстващите се. От друга страна, това, което току-що казах, е много сериозно. Вие сте самоусъвършенстващи се, ето защо, когато въпреки това не виждате тези най-фундаментални неща ясно, трябва да ви поставям нещата по сериозен начин. За обикновените хора това не е необходимо. Те са просто достойни за съжаление съзнателни същества и би трябвало да бъдат спасени. Вие трябва да спасявате другите и няма да се получи, ако самите вие не се справяте добре. Ако случаят е такъв, не бихте могли да спасявате другите и дори няма да можете да спасите себе си.

Практикуващ: Дафа ученици от Западния район са дълбоко благодарни на уважаемия Учител за това, че се появи на Фа-конференцията и изнася Фа-лекция.

Учителят: Благодаря на всички ви! (Аплодисменти)

Практикуващ: Онези ученици, които бяха в Ню Йорк, смятат, че ходът на инициативите, организирани от практикуващите в Калифорния за утвърждаване на Фа, не е достатъчно бърз, макар че практикуващите в Калифорния са много способни и са добре финансово. Как могат Дафа практикуващите на Запад да използват в най-голяма степен силните си страни и да бъдат по-ефективни в утвърждаването на Фа?

Учителят: Някои ученици тъкмо говореха за хора, които крадат нашите вестници, за това, как злите сили са наистина силни и как някои хора нанасят вреда на Фа. Но аз съм забелязал, че китайският квартал е бяло петно в усилията ви да разяснявате истината и да утвърждавате Фа. А все пак това е най-най-важното място във вашия регион на Запад. Общо взето, не сте му обърнали много внимание. Разходих се из района и не намерих нито едно копие на „Епок Таймс“. По отношение на такива неща всички вие би трябвало да сте наясно какво трябва да правят Дафа практикуващите!

Практикуващ: Добра възможност ли е за нас да разясняваме истината всеки път, когато висш китайски служител посети друга държава?

Учителят: Да, Дафа практикуващите са действали според обстоятелствата и вие трябва да действате съобразно наличната ситуация.

Практикуващ: Когато китайски служители посещават САЩ, колко далеч трябва да отиваме по отношение на съдебни дела срещу тях?

Учителят: В случаите на онези хора, които са преследвали жестоко Фалун Гонг и които не показват никакво разкаяние, щом се сдобиете с доказателства, не се колебайте да ги съдите. В действителност обаче изправянето на тези хора пред съд не е най-важното. Ние ги съдим, за да ги накараме да разберат, че преследването, което са извършили, не е просто лоша постъпка, с която е приключено веднага след това: ще има разплата, а злото преследване трябва да спре. Това е, за да могат те да разберат, че не бива да се присъединяват към преследването. Трябва да сте наясно с това.

Практикуващ: Учителю, моля, кажете нещо по въпроса за спасяването на сираците.

Учителят: Спасяването на сираците не е нещо, което трябва да бъде извършвано от нашите ученици, защото този въпрос изисква намесата на правителството на САЩ. Нито пък трябва да източва допълнителна енергия и ресурси. Спасяването на сираците е само едно от многото неща, които Дафа практикуващите правят, за да разясняват истината, да спрат преследването и да спасят съзнателните същества, и то не е най-важното нещо. Точно сега има ученици, които работят върху това с правителството на САЩ.

Практикуващ: В последно време някои хора раздават статии от Будистката асоциация на Китай, които критикуват и клеветят Фалун Дафа. Как да се справим по-добре с това?

Учителят: Трябва да използвате разнообразни подходи в действията си спрямо тези хора. Започнете с изпращане на праведни мисли, за да изчистите злото зад тях, тъй като онези от будистката религия, които са срещу Дафа, са, както и други, контролирани от зли фактори, заради които правят разни неща. Сред тези в будистката религия наистина има демони, които са се преродили тук, за да играят роля в преследването, и те имаха много лош ефект. Те ще бъдат елиминирани в бъдеще. Използвайте положителни средства, за да противодействате [на това, което правят] – първо говорете с тях сериозно и после продължете да обяснявате и да доказвате.

Практикуващ: Как би следвало да постъпвам като лекар, когато ме молят да извършвам аборти? Дали това е нещо, което мога да правя за обикновените хора?

Учителят: Вече съм изяснил този въпрос кристално ясно в „Джуан Фалун“: Това е убийство.

Практикуващ: Как можем да помогнем на другите ученици да станат по-активни и да поемат инициатива? От известно време значителен брой ученици разчитат главно на асистиращите центрове и на асистиращите да ги организират и да ги включат в утвърждаването на Фа, и тази зависимост [от другите] е доста силна.

Учителят: Наистина. Само от прочитането ми на този въпрос нашите ученици би трябвало да разберат: всички Дафа практикуващи трябва да извървят своите собствени пътища. Всеки човек трябва самоинициативно да изиграе собствената си роля, да намери какво да прави и да търси и да спасява хората, които следва да спаси; не можете да разчитате на асистиращите да ви казват какво да правите. В по-голямата си част понастоящем асистиращите не организират неща, освен ако не са широкомащабни инициативи, така че това означава ли, че няма да утвърждавате Фа, освен в тези случаи? Така че през повечето време Дафа практикуващите действат сами.

Практикуващ: Бих искал да попитам, след като порочната партия рухне, ще имат ли все още хората в Китай шанс да заявят, че се оттеглят от нея?

Учителят: Какъв смисъл би имало оттеглянето, след като тя вече е рухнала? Сега всъщност е времето, когато съществата се позиционират, така че как би могло все още да има възможност да се направи това, след като злата партия рухне?

Практикуващ: Изглежда, че вестник „Епок Таймс“ почти е престанал да публикува „Деветте коментара“. Трябва ли китайските и английските издания на „Епок Таймс“ да придават тежест и да продължават с публикуването на „Деветте коментара“? Дафа практикуващите от Лос Анджелис изпращат своите поздрави на Учителя.

Учителят: „Епок Таймс“ трябва да обърне сериозно внимание на този въпрос. Това не е по-различно от ситуацията с НТДТВ, която ги излъчваше без прекъсвания и продължава да го прави. „Деветте коментара“ спасяват хората. Просто се погрижете да го правите; хората няма да се уморят от тях.

Практикуващ: Макар че „Деветте коментара“ са публикувани от известно време, все още има шепа дългогодишни ученици, които не са успели да захвърлят черупката на злия призрак и дори вярват, че преди да завземе властта, злата партия е била добра и е станала лоша по-късно.

Учителят: Тя беше лоша дори в момента, когато завзе властта. „Деветте коментара“ разобличиха зловещата ѝ история. В миналото, когато поради личен интерес тя се отнасяше малко по-добре към онези, които не разбираха действителната картина, това просто беше фасада, за да се присъединят повече хора към редиците ѝ. Когато се издигна на власт по време на Парижката комуна, това беше бунт на хулигани. През онези години бунтът на Парижката комуна унищожи славната култура, която Боговете бяха пожелали да оставят на хората от тази цивилизация. Виждали сте в Париж наредените по улиците скулптури и съхранените картини, нали? Ще ви кажа, че те са не повече от десет процента от това, което Париж някога е имал, тъй като огромна част от културно-историческите места и най-изящните творби на изкуството бяха унищожени от Парижката комуна. Тя беше ужасно разрушителна. По онова време Париж преливаше от произведения на изкуството и Боговете въздишаха с възхищение. Така беше унищожен един толкова красив град.

Практикуващ: Точно сега самоусъвършенстването ни е самоусъвършенстване в името на другите, самоусъвършенстване в името на спасяването на съзнателни същества. Правилно ли е да се каже по този начин?

Учителят: Не, не е. Вие се самоусъвършенствате за себе си. Съзнателните същества, които спасявате, са включени в самоусъвършенстването, което извършвате, като целта [на самоусъвършенстването] все пак е да доведете до Съвършенство своя собствен свят. Преди съм казвал, че много от вас вече са достигнали сферата на Съвършенство. Не казвам това просто така. По времето, когато го казах, деветдесет процента от нашите ученици бяха издигнати до своите позиции, а позициите на Дафа практикуващите не са обикновено нещо, това не е обикновен Статус на достижение. Този Статус на достижение е непостижим чрез средствата само на личното самоусъвършенстване, той не би могъл да бъде достигнат със средствата на обикновеното самоусъвършенстване за осем, десет или дори сто живота! (Аплодисменти) Това е така, защото първо, вие сте животи, спасени от Дафа; второ, вие сте Дафа практикуващи от периода на Фа-коригирането на космоса; и трето, имате гигантската мисия да спасявате съзнателни същества. И животите, които спасявате, също не са обикновени; много съзнателни същества, също като вас, са дошли от високи нива. Дафа практикуващите имат толкова велика мисия, ето защо можете да се самоусъвършенствате до такива висоти, да утвърдите толкова велик Статус на достижение и да имате толкова славни постижения. (Аплодисменти)

Практикуващ: Съпругът ми е западняк, който не се самоусъвършенства в Дафа. През тези години на Фа-коригирането той понесе много. Той не разбира нещата, които правя, и сега иска развод. Вашата ученичка се опита много пъти да го убеди, но без резултат. Причинено ли е това от факта, че Вашата ученичка се е самоусъвършенствала твърде незадоволително в определени отношения?

Учителят: Колкото до неща от този род, Учителят може да говори само с примери. Но често когато дам пример, вие смятате, че той се отнася за вас. Не е така. Да разгледаме въпроса за семейството или обичта между съпруг и съпруга и всяко от ред други неща. Разгледали ли сте тези неща въз основа на Фа? Истински ли се отнасяхте с него, все едно сте състрадателни към съзнателно същество? Ако наистина го бяхте направили, може би нещата нямаше да са, както са днес. Ако на домашния фронт вашето поведение изглежда съвсем като това на обикновен човек, тогава е възможно да се натъкнете на такова нещо. Нищо не е просто. Ако можете истински да изоставите своите привързаности и ако привързаностите нямат никакво влияние над вас, тогава конфликтите ще изчезнат като струйка дим.

Практикуващ: Има човек, който е много ентусиазиран относно Дафа инициативите дотам, че ходи от място на място да казва на хората, че Дафа е добър. Въпреки това, много хора имат негативно впечатление от Дафа след общуване с него. От години учениците се опитват да направят всичко възможно, за да му помогнат, но не е имало никакъв ефект. Този човек има привързаности да се самоизтъква, да се кара, алчност и демонстриране на свръхестествени сили, и когато прави упражненията или изпраща праведни мисли, изглежда доста странно. Стигнало се е дотам, практикуващи да ни питат: „Защо му позволявате да е един от вас?“

Учителят: Наистина сред нашите ученици има такива. Те би трябвало да стават по-трезвомислещи, докато времето приближава все повече и повече към края. Но въпреки това все още не отговарят на стандарта и са погълнати от тези свои незначителни способности и умения, придържат се към тези малки свои неща и са неспособни да се подобрят. Преди минути говорих за височината на Статуса на достижение на нашите Дафа практикуващи и много от нашите ученици можаха да го схванат, докато тези хора се придържат упорито към онези малки неща, които могат да видят, не успяват да напреднат и дори са доста доволни от себе си. Този вид мисловна нагласа е толкова огромна привързаност – една от най-големите. Те стават ирационални под влиянието на всевъзможни фактори и все пак смятат, че са много трезвомислещи.

Практикуващ: Преди сте казвали, че когато Дафа практикуващите работят заедно и вървят в една и съща посока, силата на Фа, която се проявява, е велика. Когато обаче някои ученици открият, че са на различни мнения, те публично хокат другия на висок глас, карайки обикновените хора да се съберат наоколо, за да гледат. Някои ученици казват, че ефектът от това е лош.

Учителят: Бих искал да разгледам този проблем от две страни. Нашите ученици наистина се страхуват от това, хората да се струпат наоколо и да гледат. Ако от ваша страна има привързаност на загриженост по опазването на репутацията ви, е възможно в този момент устата на другия да бъде използвана, за да предизвика инцидент и да привлече зяпачи, така че да видите привързаността си. В края на краищата това е самоусъвършенстване, така че ще бъдат използвани всякакви видове средства, за да бъдат разкрити вашите привързаности. Разбира се, когато не можете да разберете какво става, ще кажете „ефектът е лош“. Но може би онези обикновени хора наистина не са видели или чули нищо и може би дори ще бъдат объркани какво става. Така че това е един от аспектите. Друг аспект е, че някои ученици изобщо не се интересуват от ефекта, който това може да има върху Дафа. Какъвто и да е случаят, те не вземат под внимание имиджа на Дафа, упорито настояват на своите неща и поставят собственото си мнение на първо място. Тогава не е ли това огромна привързаност? Който настоява да продължава надолу по тази задънена улица и не успява да види собствените си привързаности, пропуските му биват експлоатирани от демони и от злото; привързаностите му биват уголемявани, увеличавани и разширявани; и колкото повече вярва в съзнанието си, че е прав по този въпрос, толкова по-оправдан се чувства да прави това, което прави. Всяка [негова] човешка привързаност е уголемена от демони. Той наистина не може да се осъзнае по това време. Но искам да ви кажа – и това е с цел да попречим на такива неща да се случват: на всяка цена обръщайте внимание на имиджа на Дафа практикуващите. Ако сте като този [човек, описан във въпроса], как бихте могли да спасявате хора? Праведните ви мисли трябва да са силни. Не позволявайте на злото да продължава да се възползва от пропуските ви по този начин.

Практикуващ: Би ли могъл Учителят да обясни за своите ученици какво означават редовете: „Със споделена цел дойдохте на Земята / И в получаването на Фа застанахте начело“?

Учителят: Разбира се. Някои ученици са се самоусъвършенствали добре и наистина са получили Фа първи, и така имаха праведни мисли и праведни действия, придържайки се винаги към Фа. Някои хора започнаха да се занимават с Дафа по-рано, докато други започнаха да го изучават по-късно – това възприема формата на минаване начело.

Практикуващ: Някои ученици редовно ходят на църква, разглеждайки я като място за социални контакти. Правилно ли е това?

Учителят: Те не са изучавали Фа задълбочено. Наистина имаме хора, които са с единия крак в нашата практика, а с другия извън нея. Ако искате да сте обикновен човек, тогава давайте – не съм казал, че обикновените хора не могат да посещават дадени места. Ако искате да се самоусъвършенствате в Дафа, тогава сте добре дошли да го направите, а ако не искате да се самоусъвършенствате, тогава недейте. Но по отношение на онези, които се самоусъвършенстват истински, те трябва да се съобразяват с изискването за „без втора дисциплина“. Някои хора ходят [в църкви] заради това, че искат да разясняват истината там, но когато разпространявате Фа, не бива конкретно да се целите в религиозните групи. Дори аз, вашият Учител, не съм правил това, защото то е нещо от следващата фаза. Сега е времето, когато при разясняването на истината се целим във всички хора по света – и особено в китайците.

Практикуващ: Има една дългогодишна практикуваща, чийто син е направил много неща, които са донесли вреда на Дафа. Бих искала да попитам, може ли тя да направи ясно разграничение между себе си и сина си? Как да гледаме на този въпрос?

Учителят: Всеки е отговорен за това, което прави, и никой не може да заеме мястото на някой друг. Няма нужда да чертаете линия между себе си и него, защото така или иначе това са неща, които е направил той, а не вие. Ако когато разяснявате истината, вие и другите не сте го спрели успешно или не сте направили така, че той да стане наясно по отношение на залога и последствията, тогава това все още показва проблем от негова страна. Ако наистина сте му казали много и той все пак ходи да прави тези неща, тогава това е негов проблем и можете да го оставите. Никой не може да унищожи Дафа. Няма нужда да се безпокоите, небето също няма да се срути. Това, което унищожава той, е самия себе си.

Практикуващ: В нашия регион има ученици, които изучават Фа и се самоусъвършенстват от много години и въпреки това често се държат крайно. Нещо повече, поведението им е незадоволително. Това се е отразило на много хора. Някои самоусъвършенстващи се смятат, че такива хора реално не са наши ученици и трябва да бъдат отпратени.

Учителят: Старите сили наистина аранжираха някои хора сред нашите ученици да причиняват бъркотии. Целта им е да се уверят, че средата, която имат Дафа практикуващите, не е твърде спокойна и следователно ще накара човешките привързаности на учениците да излязат на повърхността. Така че те се стремят да „мътят водата“ и се възползват в последващия хаос. Колкото до тези хора, вие вече сте дошли [при Дафа] и от позицията си на Учител аз ви разглеждам като мои ученици; дали искате да гледате на себе си като на мои ученици, е нещо, което би трябвало наистина да премислите отново внимателно. След като сте взели решение, тогава действайте в съответствие с изискванията за Дафа практикуващи, в съответствие с моите – на Ли Хонгджъ – изисквания и не се превръщайте в хора със замъглено съзнание и не правете неразумни неща, както са планирали за вас старите сили, за да не се окажете накрая захвърлени долу.

Практикуващ: Има много китайци в Китайския квартал на Сан Франциско. Част от хората там нямат желание да приемат нашите разясняващи истината материали и не слушат, когато им говорим. Как да се държим с тези хора?

Учителят: Нещата понастоящем са различни в сравнение с предишни години и тази година е различна от миналата. И настоящето е различно дори от първата половина на тази година. Пробвайте и вижте – все още ли е като преди? Дори ако е така, вие трябва да направите пробив чрез силата на праведните си мисли, нали? (Аплодисменти)

Практикуващ: В континентален Китай има ситуации, в които само при споменаването на „Фалун Гонг“ или на „Деветте коментара“ хората не смеят да слушат.

Учителят: Има всякакви типове хора и има много хора, които са уплашени до безумие от порочната партия. Тя е вършила зло толкова много години. Ключовото е Дафа практикуващите да използват праведни мисли, за да изчистват злите призраци, които контролират хората, и тогава отново да им разясняват истината. Действайте с мъдрост. Вие спасявате хора, все пак.

Практикуващ: Често усещам нещо безформено да натиска главата ми, особено когато се успокоя. Не знам дали това е нещо добро, или е зъл призрак, който ми оказва намеса.

Учителят: Ако Дафа практикуващите могат да действат праведно и при условие че нямат силни привързаности или неща, към които са привързани на фундаментално ниво, тогава няма да има никакви проблеми. Някои казват, че докато изучават Фа, се натъкват на еди-какви си неща. Това е нещо, което казвам често: щом се захванете с Дафа, на каквото и да се натъкнете – добро или лошо – то е нещо добро (аплодисменти), тъй като се е появило само защото се самоусъвършенствате в Дафа. Някои ученици преживяват всякакви трудности, след като се захванат с Дафа. Ако не се самоусъвършенствахте, тези изпитания щяха да доведат до вашето унищожение. Но точно защото се самоусъвършенствате в Дафа, макар че натискът, пред който сте изправени, е огромен, когато трудностите идват по-рано, отколкото би трябвало и тестовете на вашия Шиншин са трудни за преодоляване – и понякога тестовете може да са огромни – в крайна сметка тези трудности са все неща, които трябва да преодолеете, те са сметки, които трябва да уредите, сметки, които трябва да платите. (Публиката се смее) Тогава не са ли те чудесни неща? Така че независимо дали нещата, на които се натъквате, са добри или лоши, докато се самоусъвършенствате в Дафа всички те със сигурност са положителни. (Аплодисменти)

Това е всичко, което бих искал да кажа за днес. (Аплодисменти) Фа-конференцията би трябвало да продължи. Учителят каза някои неща по доста сериозен начин, някои бяха казани малко непряко, а други, докато говорех за някои сериозни проблеми, бяха изложени доста леко. Но какъвто и да е случаят, като Дафа практикуващи трябва да правите това, което Дафа практикуващите трябва да правят, въз основа на Фа. Някои хора ми казват: „Учителю, защо напредвам толкова бавно тези дни?“ На което отговарям: не е достатъчно, ако само четете книгите, тъй като Дафа практикуващите трябва да правят трите неща добре, а вие сте направили само едно от тях, така че не усещате никакво подобрение. Ако можете да правите всичките три неща и ги правите много добре, ще усещате, че се подобрявате; напълно различно е отпреди, в етапа на лично самоусъвършенстване и изучаване на Фа. Ето как е. Състоянието на нещата след 20 юли 1999 г. е напълно различно от това преди 20 юли 1999 г. Ето защо правенето на трите неща е самоусъвършенстване, докато правенето само на едно от тях не е – ето как е и няма да сте в състояние да се подобрите по този начин. Така че Дафа практикуващите трябва да ги правят добре. Разбира се, някои от присъстващите тук днес са нови ученици и тези изисквания не се отнасят за вас. Точно сега, докато можете да изучавате Фа добре и да се самоусъвършенствате въз основа на Фа, на сегашния етап това е добре. Но за нашите дългогодишни ученици, вие сте имали дълго време, така че нямате избор, освен да действате въз основа на Фа. Това е така, защото има процес на разбиране на нещата, през който минават новите ученици, и въпреки че може и да говорите за понятието „превръщане в Буда отведнъж“, това е само описание, [което не бива да се приема буквално]. Може ли човек да се превърне в Буда просто така, без да елиминира своята карма, без да напредне по отношение на разбиране или да се издигне по отношение на сфери? Какъв Буда би бил тогава? Това е само описание. Тъй като сте Дафа практикуващи, чрез присъствието си на тази Фа-конференция или слушайки речта на Учителя ще извлечете нещо от това и трябва да се справяте дори още по-добре.

Времето наистина е много ограничено. Всички вие сте видели, че промените в този свят, както и тези в ситуацията по утвърждаването на Фа от Дафа практикуващите, се случват бързо. Така че, докато времето продължава да се променя, ще имате ли все още време да правите това, което Дафа практикуващите трябва да правят? Тогава защо не използвате времето си максимално? Дафа практикуващите гледат на трудностите като на добри неща и като на възможности за подобрение и докато средата се подобрява все повече и повече, трудността ще става все по-малка. Когато повече няма нужда да разяснявате истината и хората поемат инициативата да дойдат да я чуят от вас или да ви търсят, за да научат практиката, няма ли да сте изгубили възможността да създадете своята могъща добродетел? Може би си мислите: „Това е чудесно, те всички могат да дойдат да се научат и това ще ми спести някои проблеми.“ Но тогава няма да имате условията да се подобрите, нали? Така че това, което си мисля, е, че независимо от всичко трябва да цените този период от време, защото той ще отмине за един миг.

Хората, които са в рамките на това време, не са много наясно със самото време. За не повече от една секунда човек може да премине през цял един живот. В тази една секунда обаче човекът може да усети, че е изминала една година – все едно преминаването през тази една година му е отнело една година. По подобен начин няма усещане за нещо необичайно, защото докато е под влияние на времето, един живот не може да усети скоростта на отминаването му. Космосът е изграден от различни такива времена и хората са тези, които усещат, че все още е останало някакво време. От перспективата на най-високата точка в космоса това е само миг, просто по отношение на времето вие сте ограничени до състоянието на човешките същества. Независимо колко дълга е историята на космоса, независимо колко дълга е била планировката за Фа-коригирането в историята и независимо колко отдавна са били създадени Трите сфери, всичко това ще отмине с течение на времето и всичко, което е ново, ще се появи бързо. Много ученици очакват това с нетърпение, но когато то наистина се появи, самоусъвършенстването ви ще е приключило. Каквото е нивото ви в този момент, това ще бъде и разбира се, ако сте човек, тогава ще е човешко. Тогава всичко ще бъде финализирано.

Това е всичко засега. Надявам се, че ще се справяте дори още по-добре, ще бъдете дори още по-прилежни и ще направите така, че когато ви видя отново, промените да бъдат дори още по-големи. Благодаря на всички ви. (Аплодисменти)


(1)Самадхи – състояние на концентрация, неподвижност на ума – бел. прев.

(2)„Трите оттегляния“ - този израз се отнася до оттеглянето от трите китайски комунистически организации: партията, младежката лига и младите пионери. – Бел. прев.

(3)Лей Фън – воин и нравствен образец, широко популяризиран от ККП през 60-те години – бел. прев.

(4)Пратекабуда – самопросветлено божество според някои школи в будизма – бел. прев.

(5)Радио „Sound of Hope“ – бел. прев.