Отговор на Дафа практикуващите в Перу

Скъпи Дафа практикуващи от Перу,

Получих писмото ви. Вие работите усилено и имам пълна представа за вашата ситуация.

Самоусъвършенстването на Дафа практикуващите се осъществява сред обикновените хора, а това никога не е било правено в историята. Ако всеки от вас извървява добре своя път, неизбежно ще има трудности и продължаването напред, за да се срещате с тези трудности, е заради утвърждаването на Дафа, спасяването на всички същества, измъкването от подредбите на Старите сили и противопоставяне на преследването. Самоусъвършенстването, извършвано в миналото, никога не е имало такива неща и Дафа практикуващите са пионерите. Ето защо в самоусъвършенстването понякога ще се справяте добре, а понякога няма да знаете какво да направите. Когато се изправите пред трудности, седнете и изучавайте Фа повече и докато сте праведни в мислите и действията си, няма да има никакво препятствие, което да не можете да преодолеете.

Вашето поведение потвърждава, че пътят, по който Дафа практикуващите са поели, е праведен, още повече, че вие го преминавате изключително добре. С напредъка на Фа-коригирането всичко ще се промени към по-добро и Дафа практикуващите ще постигнат даже още по-голяма зрялост. Знам, че трудностите, пред които се изправяте, ще бъдат разрешени с напредъка на Фа-коригирането и вашата зрялост и усърдни усилия. Надявам се, че ще се справяте дори още по-добре, защото Дафа практикуващите са надеждата на всички същества.