До Фа-конференцията в Прага

Поздрави на Дафа практикуващите, присъстващи на Фа-конференцията в Прага!

Надявам се нашата Фа-конференция да е успешна.

Подобрявайте се заедно, демонстрирайте поведение на Дафа практикуващи, справяйте се добре в Трите неща, с които Дафа практикуващите се очаква да се справят добре и направете така, че нашата Фа-конференция да е успешна и да донесе резултати.