Отърсете се от човешкото мислене

Тази статия е написана добре и разбирането, което изразява, е дори още по-добро. Някои ученици наистина не смятат изучаването на Фа за нещо важно и често разглеждат ситуациите, възникващи сред Дафа практикуващите, с мисленето на обикновени хора; и това не се ограничава само до сляпото възхищение към определени хора. Проявата на това човешко мислене наистина говори за [разликата между] самоусъвършенстващия се и обикновения човек. Това довежда до много проблеми за човек в самоусъвършенстването му и се намесва на усилията по утвърждаване на Фа и на координацията и сътрудничеството, които възникват между практикуващите и които са базирани на Фа. Най-значимата проява на това е жестокото преследване, с което много ученици се сблъскват в резултат на силно изразеното им човешко мислене и липсата им на праведни мисли. Решението е да се наблегне безусловно на изучаването на Фа и Фа да се изучава усърдно. Този Дафа е способен да коригира колосалната небесна твърд и позволява на хората да се самоусъвършенстват до Съвършенство – не трябва ли да цените една толкова рядка и ценна възможност като тази? И това е възможност, която ще отмине само за миг!