Колкото по-близо до края, толкова по-прилежни трябва да сте

Човек трябва да преодолее много тестове в процеса на самоусъвършенстване, като една от причините е, че от раждането си, докато придобива разбиране за човешкото общество, той постоянно формира всевъзможни представи и това води до привързаности. Тъй като човешкото общество е място, в което страданието върви ръка за ръка с удоволствието, животът е наистина пълен със страдание, независимо колко сте богати или колко високо е положението ви в обществото. Хората трудно издържат болката, затова, съзнателно или не, се опитват да избегнат страданието с надежда да водят по-приятен живот. И става така, че в преследване на щастието те формират представи как да избегнат неприятностите, как да живеят добре, как да напреднат в обществото и да постигнат слава и успех, как да получат повече за себе си, как да се изкачат на върха и така нататък. За тази цел, докато придобиват опит, хората формират представи за живота; и този опит, на свой ред, подсилва тези представи, докато хората живеят живота си.

Но в действителност принципите на човешкото общество са обърнати принципи от перспективата на космоса; когато хората минават през трудности и страдат, това е с цел да могат да изплатят карма и да са щастливи в бъдеще. Ето защо самоусъвършенстващият се трябва да се самоусъвършенства според правилни и праведни принципи. Преминаването през трудности и страдание е забележителна възможност за премахване на карма, за изчистване от греховете, за пречистване на тялото, за повишаване равнището на мисълта и за издигане на нивото – това е нещо изключително добро. То е верен и праведен Фа-принцип. Но в практическото самоусъвършенстване, когато ви връхлети страдание и възникнат конфликти, които засягат най-дълбоката ви част – и особено когато това разклати най-устойчивите ви представи – тестът е наистина труден за преминаване. Може да е дори дотам, че да сте напълно наясно, че това е тест, но въпреки това да не можете да изоставите привързаностите си. Нещо повече, Дафа практикуващите се самоусъвършенстват в този „реален“ свят, преливащ от изкушения, така че става дори още по-трудно – и дори още по-важно – да промените тези представи. Ето защо често ви казвам да изучавате Фа по много в хода на самоусъвършенстването си и затова периодично публикувам статии, които целят да посочат общи проблеми, непрекъснато коригирайки посоката на нещата. И дори така, от време на време по пътя ви на самоусъвършенстване възникват нови проблеми. В настоящия момент в ситуацията на преследването, възникнало на пътя на самоусъвършенстването на Дафа практикуващите в хода на Фа-коригирането на космоса и утвърждаването на Фа от Дафа практикуващите, се случиха огромни промени. Средата за самоусъвършенстване и представите, които имат хората, претърпяват промени на фундаментално ниво. Това явление показва, че Фа-коригирането и самоусъвършенстването на Дафа практикуващите са достигнали финалните си етапи. И въпреки това малък брой ученици – дори дългогодишни ученици – в различна степен проявяват състояние на падане духом и са се отпуснали в своята решителност да бъдат прилежни. Те не са осъзнали, че това е привързаност към продължителността на Фа-коригирането или е причинено от намеса от неправилни, придобити представи, което позволява техните пропуски да бъдат експлоатирани от намесващи се фактори, които някога старите сили са оставили на повърхността на човешкото измерение, от зли духове или изгнили демони – неща, които са увеличили и подсилили тези привързаности и човешки представи – като всичко това е довело до състоянието на падане духом.

Всъщност, ако помислите за това, самоусъвършенстващите се в миналото не са смеели да се отпуснат дори за секунда – и това по време, когато завършекът на пътуването е отнемал цял живот. Тогава как може Дафа практикуващите – които ще постигнат Статуса на достижение на спасено от Дафа същество и които имат най-удобния път за самоусъвършенстване – да не бъдат дори още по-прилежни, когато им е дадена най-славната чест на самоусъвършенстване с утвърждаване на Фа при кратък период на самоусъвършенстване, който отминава за един миг? Вече знаете, че формата на самоусъвършенстване на Дафа учениците е такава, че човек се самоусъвършенства тук, в света, сред обикновените хора и че самоусъвършенстването се цели директно в съзнанието. Всички човешки привързаности и представи, които се намесват в утвърждаването на Фа и спасяването на съзнателните същества, трябва да бъдат премахнати. За самоусъвършенстващите се, пътуващи по божествен път, наистина ли е толкова трудно да се отърсят от тези привързаности, които възникват от човешко мислене, и да променят тези представи? Ако един самоусъвършенстващ се не иска да се освободи дори от тези неща, как ще покаже, че е самоусъвършенстващ се? Разбира се, повечето практикуващи, които са в това състояние, са по този начин, защото в началото не са осъзнали, че са имали недоловими привързаности, или им е била оказвана намеса от собствените им представи и така злото е експлоатирало този пропуск и е увеличило тези фактори. Знам, че след като станете наясно с това, бързо ще наваксате, но трябва да правите по-малко отклонения по тази най-величествена, божествена пътека; да не оставяте причина за съжаление в своето бъдеще и да не изоставате толкова много по отношение на нива. Това е моята надежда, вашата надежда, както и надеждата на съществата, които разчитат на вас.