Преподаване на Фа в Чикаго

Ли Хонгджъ

26 юни 2005 г.

Добър ден на всички! (Учениците: „Добър ден, Учителю!“) Работихте неуморно!

Напоследък успявам да посетя почти всяка Фа-конференция. Както знаете, има постоянни промени в ситуацията по време на Фа-коригирането. Например в момента, при спасяването на съзнателните същества, е необходимо да се разреши въпросът за това как хората разбират китайската комунистическа партия (ККП), така че вие работите по неща, свързани с Деветте коментара. Ако сега говоря твърде много за други неща, това може да отвлече вниманието ви от нещата, които правите, ето защо не планирам да говоря твърде много. От пристигането си в Чикаго обмислях дали трябва да дойда на конференцията. (Учителят се усмихва) След като премислих, реших да дойда, защото на всяка от последните конференции има ученици, които току-що са пристъпили напред, и ученици, които току-що са дошли от Китай. И разбира се, учениците искат да се видят с Учителя, така че си помислих, че мога да дойда да ви видя лично. (Ентусиазирани аплодисменти)

Нека използвам тази възможност, за да спомена нещо. Знаете ли, като самоусъвършенстващи се в Дафа в периода на Фа-коригирането, историческата мисия, която имате – тази възвишена отговорност – е наистина огромна. Това, което е пред вас, не е просто лично самоусъвършенстване или спасяване на няколко души. Цялата човешка раса е пред вас и в частност китайският народ. По-късно ситуацията ще се промени и няма да е толкова трудно [да спасявате хората тогава]. Но при сегашното положение на нещата е изключително трудно да се спасява китайския народ, ужасно трудно. Така че вие сте намерили всякакви начини, за да го направите – което шокира злите хора и всява страх в тях – и това има голям ефект в разясняването на истината и спасяването на съзнателните същества. Вие сте се справили добре с тези неща, но понякога прибързвате и сте прекалено нетърпеливи.

Може би напоследък сте чули, че въпросът с изправянето на ККП пред съдебен процес ще бъде отсрочен. Ето една мисъл по този въпрос. Казах ви преди много време, че един последовател на Дафа, или самоусъвършенстващ се, няма врагове. Единственото, в което имате някаква роля, е спасяването на хората и нямате нищо общо с използването на човешки средства и човешки принципи, за да накажете или произнесете присъда над хората. Това е фундаментален проблем!

Но с цел да се спре злото, хората, които повече не могат да бъдат спасени, и твърдоглавите последователи на ККП, беше необходимо да организирате някои инициативи и да направите някои неща. Определени неща обаче трябва да бъдат направени от непрактикуващи. По-конкретно, в обществото много хора участват в [китайското] демократично движение и са сформирали различни политически организации. Те имат политически аспирации и искат установяването на определена политическа система в Китай. Каквото и да правят, това са човешки дела. Но от гледна точка на разобличаване на злата природа на ККП, те наистина имаха голямо въздействие. В този смисъл медийните източници, които Дафа практикуващите създадоха, са част от медиите в човешкото общество и с цел да разкрият злото у ККП могат да предоставят обширно отразяване на тези инициативи и да подкрепят това, което те правят. Това помага на китайския народ да види злата природа на порочната ККП и в определена степен има ефекта на спасяване на китайския народ. Така че то не е проблем. Но ако правим нещата точно както непрактикуващите или ако правим тези неща директно като Дафа практикуващи, тогава това не е толкова уместно. Въпреки това Учителят подкрепя вашите идеи и формите, които сте възприели – те не са погрешни.

В бъдеще човечеството не само ще трябва да изправи тези изключително лоши хора пред съд и да се справи с тях по съответния начин, а ще е необходимо и да се установят правилни начини за вземане на решения според закона, и тогава ще е уместно да се направят тези неща. Последователите на Дафа могат да помогнат на непрактикуващите да координират някои от правилните човешки неща, които вършат – няма проблем в това. Процесът на извършването му може да послужи за изобличаване и спиране на злото. Хората, които трябва да бъдат спасени обаче, не трябва да бъдат изправяни пред съд. Помислете за това всички: преди да започнете да се самоусъвършенствате в Дафа, много от вас, които се намират тук сега, също някога са били подлъгани от злата партия да станат нейни членове, така че наистина ли искате да изправите пред съда членовете на ККП, подмамени от злото? Трябва да разберете, че те също са били измамени някога от злата ККП и всички те са съзнателни същества, които да спасите. Тук трябва да разграничите ясно нещата. Можете да направите това [да ги изправите пред съд] само с много малък брой хора, а именно, онези изключително лоши хора. Както казах по-рано, не е погрешно да направите това, защото то в крайна сметка шокира и плаши злото, [а и без това] бъдещото човечество несъмнено няма да позволи тези зли хора да се измъкнат, но казвайки това, не трябва да ставате твърде нетърпеливи. Не можете да се захванете и действително да направите това сами. Наясно ли сте всички с това, което току-що казах? (Аплодисменти)

Говорех за това, че няма нищо нередно в използването на правни средства за спиране на преследването от страна на злото, но трябва да сте с ясно съзнание, когато се стигне до това как да го осъществите и как да се отнасяте към този въпрос. Така че го разясних и ето как трябва да го разглеждате. Различните начини, които сте измислили за унищожението на злото са отлични, тъй като те едновременно разобличават преследването и спасяват съзнателни същества, водейки повече хора към откъсване от злото и карайки го да се разпада, докато осъществява преследването. Под десетилетното управление на ККП, съзнанието на днешния китайски народ е промито из основи. Думите, които хората в Китай използват, начинът, по който мислят и по който гледат на нещата – всичко е изпълнено с това, което КПП е насадила в тях. Единствено след като китайските граждани пристигнат в западните общества и прекарат известно време там, те осъзнават в какво ги е превърнала ККП. На този етап всички вие разбирате и знаете в какво трагично състояние се намира китайският народ и поглеждайки назад [сега можете да видите], че ККП е наистина зла. Въпреки това, точно сега много от китайците, живеещи в Китай, не разбират и не виждат нищо от това, защото постепенно са привикнали към него. Ето върху какво са градили, започвайки от ден първи, и смятат, че всъщност в нормалните общества е така и че може би това е просто човешкото състояние. Така, когато злата ККП казва нещо, хората общо взето дори не се замислят за него, [казвайки си]: „Каквото [ККП] казва, че е добро, трябва да е добро и каквото казва, че е лошо, трябва да е лошо. Така че, когато казва, че Фалун Гонг е нещо лошо, то тогава вие, практикуващите Фалун Гонг, най-вероятно наистина сте такива.“ Те не слушат, когато се опитате да им разясните фактите. Имайки предвид тази ситуация, какво трябва да направим? Последователите на Дафа имат мисията да ги спасят. Така че ние ще разобличим порочната природа на злата партия от миналото до сега и по този начин ще помогнем на хората по света да видят каква е тя и да решат дали все още искат да вярват в това, което казва. Опитът показва, че в момента, в който хората научат тези неща, щом им съобщим отново фактите, те разбират всичко и са готови да слушат. Ето това правят Деветте коментара.

Съдейки по оттеглянията от ККП и промяната на положението в Китай, можете да видите, че всичко, което правите, е довело до огромни промени в положението на света. Злото може да изглежда много силно, но в един момент в миналото, когато имаше две основни противопоставящи се сили в света, блокът на злата партия беше толкова силен, че светът на запад беше безпомощен да се справи с него. И въпреки това, когато Боговете поискаха неговото разрушение, той моментално се разпадна. Ще спре да съществува веднъж щом стане ненужен.

Основната част от Дафа практикуващите се самоусъвършенстват и каляват в Китай. Следователно, може ли политическата ситуация в Китай и съществуването на ККП да са инцидентни? Целият така наречен социалистически фронт на злата партия беше разрушен, но защо [ККП] не беше разрушена? Не е ли защото старите сили са го планирали по този начин за Дафа практикуващите? Така че нищо от това не е инцидентно. Въпреки че се противопоставяме на старите сили и не приемаме или не признаваме това преследване и нищо от това, което са ни наложили по принуда, тези неща действително имат разрушителен ефект. Като ги отричаме, ние вървим по правилен път, докато в същото време мислим за всеки възможен начин да спасим всички същества, хората по света и китайския народ.

Много от хората днес, особено китайският народ, нямат прост произход. Както съм споменавал преди, много китайци някога са били крале на различни нации по света в различни епохи, които по-късно са се преродили в Китай. И разбира се, това не се ограничава само до кралете – на практика цели кралски дворове са се преродили в Китай. Разбира се, човек няма минало само в човешкия свят, той има и място, откъдето първоначално произлиза неговият живот, като и двете са необикновени. И затова хората, които Дафа практикуващите трябва да спасят, определено не са просто обикновени същества.

Самоусъвършенстващите се в миналото са говорили за спасяване на съзнателни същества, но спасявал ли е някой наистина съзнателни същества? Освен великите просветлени същества, притежаващи Истинско просветление, като Шакямуни и Христос, кой е спасил съзнателни същества? Никой. Съществата, които Шакямуни и Христос са спасили, са били умишлено поставени за тях и това е положило културна основа в историята за Дафа. В същото време [това, през което са преминали] е било индикатор за проблемите, с които божествените същества ще се сблъскат и ще срещнат по пътя си, изиграни в историята, за да бъдат видени от днешните хора. И разбира се, те искаха да го видя. Ето за какво е било всичко. Това [с което тези просветлени същества] са се справяли по онова време, е било чисто човешка раса в нейните ранни стадии, с човешки тела в ранен стадий; докато човешките същества, с които вие се справяте, имат човешки облик и човешки тела, докато в действителност съществата вътре вече не са така обикновени.

Тогава какъв вид хора спасява Дафа? Какъв вид хора си поставят за цел да спасяват Дафа практикуващите? Това със сигурност не е прост въпрос. Защо ние, които сме преследвани толкова жестоко, все още искаме да спасяваме съзнателни същества? Защо докато преживяваме такова безскрупулно преследване, все още мислим за другите? [Защото] това е нещо, което историята ви е поверила, тъй като тези хора [които трябва да спасите] са представители на безмерни групи от същества. Така че това не засяга единствено хората, а вярата, която съществата в космоса са заложили във вас и във факта, че днес Дафа се разпространява широко по целия свят. Това е предопределена възможност за тях. Така че, ако някое същество пропусне тази предопределена възможност, много вероятно е да я е загубило завинаги.

Трите сфери изглеждат малки и човешкото общество изглежда незначително, съпоставено със същества от високо ниво, но въпреки всичко това място всъщност се превърна в центъра на Фа-коригирането. Говорил съм преди защо разпространявам Фа тук. Тогава, след като Фа се разпространява тук, могат ли неща като заобикалящата среда, съществата, които идват тук или някои от нещата, с които се сблъсквате, да са прости? Абсолютно не, въпреки че тези неща се случват по начин не по-различен от нещата, които стават в обществото или от предишни състояния на човешките дела. Едно човешко същество е просто човешко същество и несъмнено не може да стане божествено просто така. От древността до днешно време е имало процес на създаване на форма на съществуване като тази и формиране на това, което са хората сега, включително човешките мисли, цялостното състояние и начина на живот, с които се характеризират днешните хора. Това е процесът, който се е състоял. И тук, в тази среда е мястото, където разпространяваме Фа, спасяваме хората и избавяме съзнателните същества. Въпреки че много елементи, които бяха част от този процес, бяха наложени насилствено върху мен и Дафа практикуващите – тоест от фактори в стария космос – все още ви е трудно да разграничавате тези неща, тъй като са били примесени [с други неща]. Ние отхвърляме всички стари подредби и пътят, по който поемаме, е наш собствен път. За да не възникват тези проблеми за вас, Дафа практикуващите, често съм ви казвал да изучавате усилено Фа и да поддържате праведните си мисли. Когато правите тези неща, ще можете да вървите както трябва по собствения си път и да се справяте добре с това, което един Дафа практикуващ трябва да прави. Без значение колко заети станете, трябва да изучавате Фа при всички случаи.

Колкото до това, което предстои в бъдеще, нещата могат да започнат да се променят все по-бързо и по-бързо. Но, както съм изтъквал и преди, когато съм ви преподавал Фа, дали промяната в състоянието на обществото е положителна или отрицателна, или с други думи дали това, което ще се случи, е добро или лошо, то е тест за Дафа практикуващите така или иначе, а не причина за вашето задоволство. Ако нещата наистина се променят към по-добро, това ще бъде различен вид тест за вас и въпреки това не бива да изпитвате чувство на удовлетвореност. При всички положения е необходимо да правите това, което един Дафа практикуващ трябва да прави, поддържайки своите праведни мисли.

Ще спра тук засега. Когато Дафа практикуващите правят неща за Дафа днес, някои от вас са отговорни за работата по няколко проекта едновременно. А има и неща за вършене у дома, неща, засягащи Дафа, неща, свързани с работата и обществени или други неща, всички от които оказват доста напрежение върху вас. Виждам това. Но при всички случаи, вие успявате да мислите за нещата, отнасящи се до Дафа, като за най-важни и в критични моменти си спомняте, че сте Дафа практикуващи и е необходимо да се справяте с нещата добре. От тази гледна точка, вие сте наистина удивителни. Във всеки случай, Учителят вижда и знае това. Толкова много години са изминали в хода на историята, Трите сфери са съществували толкова дълго и толкова много съзнателни същества са дошли тук с течение на времето, но всички надежди са поставени в този единствен момент сред цялата вечност. Този миг е ценен отвъд всякакво сравнение. Да завършите добре последната стъпка от вашето пътешествие е онова, което е най-величествено. Поради тази причина, въпреки че по време на този етап времето ви е много ограничено и сте много изморени, и имате малко време за почивка, когато Учителят вижда колко много от вас успяват да се справят добре, той не може да не се чувства удовлетворен. И поради тази причина ви благодаря на всички. (Дълги и бурни аплодисменти)

Много хора казваха, че се въвличаме в политически въпроси и някои наши ученици, които не са изучавали Фа старателно, са объркани и казват: „Не ни ли въвличат Деветте коментара в политически неща?“ Човешкото общество съществува заради Дафа и историята е била подредена съобразно с това. Знаете, можем да вземем предвид примера на мъдреците от древността, великите просветлени хора, постигнали Истинско Просветление. Да вземем например петте хиляди думи, предадени от Лао Дзъ: ако вземем под внимание повърхностните, най-очевидни неща, за които той е говорил, повечето от тях са за това как да се управлява като крал, как да се ръководи страната и така нататък. Ако го погледнем от човешка гледна точка, това не е ли нещо политическо? Но то не е политическо. Ние, разбира се, можем да се позовем на многобройни исторически примери. Мислили ли сте за следното: това, което злата ККП върши, са действия на една зла религия, която уеднаквява църквата и държавата и по този начин завлича целия китайски народ в политически въпроси. Когато помагаме на хората да се откъснат и прозрат през злата ККП, всъщност не помагаме ли на хората да се откъснат от политиката? (Аплодисменти) В действителност нашата фундаментална цел не е да свалим от власт злата ККП и аз не се боря срещу нея – това не си заслужава! (Аплодисменти) Как може тези, които са по своя път към божественост, да се оплитат в борби с хората? Даже и порочната ККП действително да е зъл дух и покварен демон, това все още не си заслужава. Фа-коригирането е коригиране на Фа и когато Дафа практикуващите тръгват да спасяват същества, те трябва да премахнат всички зли неща, които възпрепятстват спасението на хората.

С цел спасяването на всички същества и спасяването на хората по света, ние помагаме на хората да видят какво всъщност представлява порочната ККП. Разбира се, без значение как тя се опитва да скрие злото лице на порочния си гангстерски режим, щом веднъж хората разберат каква е, ще осъзнаят, че е зла и повече няма да й сътрудничат, избирайки вместо това да се оттеглят от партията. И това е момента, в който тя ще престане да съществува. Но не това се опитваме да направим – нашата цел е да спасяваме съзнателни същества. Много неща тук в човешкия свят, тук в тази заблуда, е трудно да се види какви са всъщност, така че е въпрос на това как хората разглеждат и разбират нещата.

Разбира се, бидейки Дафа практикуващи – и това се отнася особено за многото ученици, които изучават солидно Фа – вие можете да го проумеете. В хода на разясняване на фактите сте се сетили за много примери, с които да илюстрирате това и да обясните нещата добре. Така че пътят, по който сме поели, не е погрешен и е просто въпрос на това, как да се справяме дори още по-добре. Ще спра тук за днес. Благодаря на всички ви. (Дълги, бурни аплодисменти)

Учителят продължава да чува и вижда добрите неща, които правите. (Топли аплодисменти)