Новогодишни поздрави

Дафа практикуващи в континентален Китай, Дафа практикуващи по целия свят: Честита Нова Година! Годината на И-Йоу(1) започна. През тази година огромната сила на Фа-коригирането ще донесе промени за човечеството. И в този случай вие трябва да правите още по-добре трите неща, които Дафа практикуващите трябва да правят, да се отказвате от привързаности и да не разглеждате с човешки мисли онова, което Дафа практикуващите е необходимо да разпознаят: преследването и истинската природа на злата партия, която ни преследва.

Ние не сме извършвали политически действия, не сме се борили с истинския зъл култ на човешката раса, а още по-малко искаме някаква земна политическа власт. По време на преследването трябва да сме наясно, че спасяваме хората по света, които са подведени от партийната култура, тъй като те вярват в този култ толкова силно, че дори не искат да чуят истината. Също така това, което правим, е да позволим на онези ученици, които нямат ясна представа по този въпрос, да разпознаят злата му природа. Това е човешка привързаност, от която трябва да се откажем, и стъпка, която трябва да бъде направена в процеса на утвърждаване на Фа. Не използвайте човешки представи за оценка на Фа-коригирането или на формата, в която Дафа практикуващите се самоусъвършенстват, и недейте поради човешките си мисли постоянно да удължавате процеса на подобряване на вашето разбиране. Вие сте хора, които вървят по пътя към божественото, и всяка една привързаност ще ви пречи.

Пътеката, която Учителят ви казва да следвате, със сигурност е праведна. Надявам се, че ще завършите – трезво, разумно и с праведни мисли – своето пътешествие към постигането на Съвършенство.


(1) И-Йоу – годината на Дървения петел. В китайската култура е прието отчитане на времето по 60-годишни цикли, в които на всяка година се дава име, определяно от два последователни компонента – съответно небесен и земен. - бел. прев.