Преподаване на Фа на международната Фа-конференция в Манхатън, 2005 г.

Ли Хонгджъ

24 април 2005 г., Ню Йорк

(Ентусиазирани аплодисменти)

Добър ден на всички! (Ентусиазирани аплодисменти) (Публиката: Добър ден, Учителю!)

Работихте усилено! (Аплодисменти) Като Дафа практикуващи вие преминахте през изпитания и трудности, бяхте закалени и ставате все по-зрели. Това важи, независимо дали сте Дафа практикуващи от континентален Китай, или Дафа практикуващи извън него – ставате все по-рационални, с все по-ясно съзнание и все по-наясно как трябва да извървите своите пътища. Сега, когато сте изправени пред преследване и пред всякакви негативни мнения, можете да се справите с това разумно. И когато разяснявате фактите, го правите от желанието да спасите съзнателни същества, така че имате огромно влияние.

Настоящата ситуация показва, че сега – и особено след публикуването на „Деветте коментара“ – много от хората в света са се пробудили. Китайците повече от всички останали са били държани в мрак прекалено дълго от фалшивия облик на партийната култура, създаден от злата комунистическа идеология. Хората постепенно стават наясно и тяхната собствена, истинска природа се възражда. След публикуването на „Деветте коментара“ вие преживяхте много, много неща, неща от всякакъв вид – и положителни, и отрицателни. Най-забележителното е, че хиляди хора ежедневно се оттеглят от партията, а това ужаси злия дух на злонамерената партия и лошите хора. Сега, преди надвисналото ѝ рухване, злото още веднъж повтаря – като настройва, обърква и отравя хората и съчинява лъжи – че ние се занимаваме с политика. Въпреки че наистина не се занимавате с политика, то настоява, че го правите. Всеки път, когато преследват и атакуват хора, те винаги съчиняват лъжи, настройват хората и се опитват да оправдаят преследването им. И когато атакуват някого, те винаги наричат този човек с каквито имена си поискат. Дафа практикуващите просто правят нещата, които се очаква да правят. Те са с ясно съзнание, трезвомислещи и знаят какво правят, и нито една от злите лъжи или обвиненията, които произлизат от партийната култура, не могат да им се намесват или да ги разклатят.

Когато става въпрос за самоусъвършенстващи се, те не могат да бъдат повлияни от никакви подходи, тактики, преследване, подстрекаване или объркване и отравяне на обикновените хора, а на Дафа практикуващите тези неща действат дори още по-малко. Преследването вече продължава толкова дълго и въпреки това е смехотворно, че онези мошеници, измамни шпиони и главатари на мошеническата банда, които имат пръст в преследването на Дафа практикуващите, все още не могат да видят кои са те – те все още не знаят какво представляват тези самоусъвършенстващи се в действителност и все още се опитват да използват онези обикновени човешки подходи върху тях. Не е ли смехотворно? Действително е вярно, че когато обикновените хора гледат повърхностните неща, когато разглеждат нещата с мисленето на обикновени хора и особено когато ги разглеждат с изкривените логика и представи на партийната култура, те не могат да разберат сферата или състоянието на съзнанието на самоусъвършенстващия се. Когато гледат с обикновени човешки мисли, нищо не се връзва; нито един от подходите, които лошите хора са използвали в преследването, не е проработил. Така че никога опитите на онези на това човешко ниво да повлияят на нива и сфери, по-високи от човешкия свят, няма да се увенчаят с успех.

След публикуването на „Деветте коментара“ много обикновени хора, които са се повлияли от лъжите на злия дух на злонамерената партия, казват, че се въвличаме в политиката. Но както всички вие знаете, ние не сме „въвлечени в политиката“. Дори ако хората, които са преследвани, наистина започнат да се занимават с политика, това не е нещо, от което да се срамуваме; то е просто логично и естествено. Но нищо от това, което сме извършили, няма политически мотив зад себе си; ние не действаме с политически мотиви. Как биха могли истинските самоусъвършенстващи се да бъдат въвлечени в политиката на този свят? В космоса се извършва Фа-коригиране и точно сега самоусъвършенстващите се в Дафа утвърждават Фа и тяхната цел е да спасяват съзнателни същества. През периода на Фа-коригирането, с цел да утвърждават Фа, Дафа практикуващите могат да използват всяка форма в обикновеното общество, която е от полза за Фа-коригирането, но дори и тогава те използват нещата само селективно, като се базират на това, какво е необходимо за спасяването на съзнателните същества. [В това няма проблем,] защото всичко в Трите сфери е било формирано за Фа-коригирането. Когато видите съзнателни същества, които е необходимо да бъдат спасени, това, което е от решаващо значение, е съществата да бъдат спасени. Когато използваме тези неща от човешкия свят, това се прави само след внимателно обмисляне какво могат да разберат съзнателните същества и какво може да им помогне да бъдат спасени. Формирането на Трите сфери е било заради днешното Фа-коригиране и всичките безбройни неща и съзнателни същества в Трите сфери са дошли за Фа-коригирането, били са създадени за Фа-коригирането и формирани за него. С други думи, всички съзнателни същества и безбройни неща са дошли тук заради това. И всяко събитие тук е било установено, създадено и формирано за Фа-коригирането. Така че по време на това Фа-коригиране Дафа практикуващите могат да използват по своя воля всеки метод, който прави по-лесно спасяването на съзнателните същества, стига това да е нещо, което хората на този свят да могат да разберат и следователно да могат да бъдат спасени чрез него. Така или иначе, ние използваме нещата селективно и по добър и праведен начин.

Да вземем „Деветте коментара“ за пример. Основната цел на публикуването на „Деветте коментара“ бе да се разкрие природата на ККП, така че хората, които са били измамени от ККП, да могат да я видят такава, каквато е, да разпознаят злата ѝ същност и по този начин да бъдат спасени. Това беше [направено], защото когато Дафа практикуващите разясняваха истината, много хора отказваха да слушат, тъй като бяха под влиянието на злия дух на злонамерената партия и на пропагандата на партийната култура, която беше използвана от лошите хора на ККП. Много хора рязко казваха: „Щом партията казва, че сте лоши, вие сте лоши.“ И много хора, чието мислене беше изкривено от партийната култура, казваха: „Ако аз бях на тази позиция, аз също бих забранил това, както направи ККП.“ В допълнение, много хора все още са измамени и вярват много на това, което казва контролираната от ККП пропагандна машина; те дори все още вярват на мошеническия режим на ККП и все още приемат порочните му доктрини за истина. С тази ситуация пред нас, какво би трябвало да направим? Може ли просто да престанем да сме състрадателни? Може ли тогава да не спасяваме тези хора? Разбира се, че трябва да ги спасим. Както винаги съм казвал, никой от днешните хора в Китай не е с прост произход. Не се заблуждавайте от факта, че човешката обвивка изглежда същата – човекът, на когото тя е поверена, всъщност вече не е този, който е бил преди, и в повечето случаи тя е управлявана от същества, които са се спуснали от високи нива. А и огромно количество крале на различни нации от историята са преродени в Китай. Така че групата хора в Китай днес далеч не е обикновена. Просто когато човек се прероди или когато едно божествено същество слезе в този свят, то влиза в заблудата, а хората в заблуда е лесно да бъдат използвани. Но за всички тях е било определено да получат Фа и да бъдат спасени и те имат велики предопределени връзки.

Ако дойдат в Трите сфери, за много същества няма начин да се завърнат там, откъдето са дошли. Нито едно същество в историята, дошло тук, за да приеме човешка форма, не е могло да се върне обратно. И в нито един случай от миналото, при който хората са се самоусъвършенствали успешно в Богове или Буди, този, който истински е успявал, е бил самият човек. Това винаги е бил Помощният му дух, който е използвал главното тяло на човека, за да се самоусъвършенства, докато неговият истински, Главен дух – самият човек – никога не се е самоусъвършенствал до успех. В случаите на онези, които са се самоусъвършенствали добре, след цял живот на самоусъвършенстване някой с техния образ наистина се е самоусъвършенствал до успех, но това е бил Помощният дух, докато Главният дух – или самият този човек – е трябвало отново да влезе в цикъла на прераждане. С други думи, помислете защо толкова много същества от високо ниво са посмели да предприемат такъв опасен риск и са дошли в Трите сфери. Те са Богове, така че как може да не ги спасим? Не са ли дошли, за да получат Фа? Ако го погледнете от друга перспектива, не е ли била тяхната смелост да дойдат тук начин за утвърждаване на Фа-коригирането и влагане на надеждите им в него? Затова съм казвал, че не можем да ги изоставим и че трябва да ги спасим и да измислим начини да ги спасим! Макар че може да са объркани в момента или да са загубили способността си да различават истина или реалност поради представите им, изкривени от партийната култура в течение на времето, въпреки това трябва да намерим начини да ги спасим.

В момента най-голямата пречка е, че партийната култура влияе на съзнателните същества и ги прави неспособни да видят или чуят истината. При тази ситуация „Деветте коментара“ бяха публикувани с цел да помогнат на хората да видят фундаменталната природа на ККП. След като видяха ясно злата ѝ природа и след като научиха, че злонамерената партия е опорочила нашата култура, много хора спряха да казват, че вярват в партията, и много хора спряха да вярват в това мошеническо правителство. Нашата цел и отправната ни точка не са с политическо естество и не искаме политическата власт на обикновените хора. Ние спасяваме хора! Ако в предсмъртния си гърч ККП все още се опитва да използва различни тактики, за да се намесва в спасението на съзнателни същества, тогава ние имаме други начини да се справим с нея – Буда Фа е необятен! (Ентусиазирани аплодисменти)

Това Фа-коригиране има за цел да спаси всички същества. Независимо дали едно същество е било добро или лошо и колкото и големи грешки да е правило в историята – нито едно от тези неща няма да бъде използвано срещу него. Когато целият космос е станал лош, в някои случаи знаете, че някои същества са направили нещо погрешно, а в някои случаи не знаете, така че какъв е смисълът да определяме кой е добър и кой не е, или кой покрива стандарта и кой – не? Така че тези неща нямаше да бъдат разглеждани и всеки щеше да бъде спасен. Но има едно нещо, което е най-определящото от всичко: на Фа-коригирането на космоса не може да бъде оказвана намеса. Тогава, колкото до всички същества в целия този космос, включително съществата и хората в Трите сфери, днешното им отношение към Дафа е от най-голямо значение. Това беше единственият стандарт – щяхме да гледаме само отношението на съществата към Дафа днес. Така че с други думи, намерението преди не беше да се елиминира злонамерената ККП, въпреки че тя извърши всяка възможна зла постъпка, създаде тази порочна партийна култура и изби безброй хора и други животи. Това беше така, защото във Фа-коригирането всичко, което не е правилно, би могло да бъде коригирано и дори нямаше да е необходимо самоусъвършенстващите се да се занимават директно с нещата или да ги поправят – тези неща щяха да бъдат коригирани на фундаментално ниво по време на Фа-коригирането. С други думи, на повърхностното ниво тези въпроси ни най-малко нямаше да бъдат засегнати. Дори и онези зли духове на злонамерената партия можеха да бъдат коригирани и превърнати в добри същества. Но по време на това Фа-коригиране онова, което беше от полза за обществото на нивото на обикновените хора, [беше подложено на преследване]. През годините, когато Фалун Гонг беше разпространен сред китайското общество, той доведе до фундаментални промени във възгледите на много от хората там, нравственият им стандарт се подобри и те станаха физически здрави. ККП знае, че нейната политическа власт е нелегитимна, така че тя непрекъснато „лаеше“ за „стабилност“ и желаеше да защити политическата си власт. Разбира се, всичко това са дела на обикновените хора и ние игнорираме онова, което правят те. Но когато Дафа беше разпространен в Китай, това не беше ли добре за хората в това общество? Не доведе ли до ефективна стабилизация на това общество? Когато хората искаха да правят добро, когато всички те изпълняваха задълженията в работата си и когато всички те постъпваха като добри хора във всяка ситуация, тази духовна сила се превръщаше в материална сила, така че помислете каква огромна икономическа изгода щеше да донесе това на страната и нейния народ и колко голямо добро щеше да направи. То помогна нравственият стандарт на населението отново да се повиши – помислете колко стабилно щеше да стане това общество. А кой управляваше това общество и следователно кой би се облагодетелствал от това? Не беше ли очевидно? Но тази обладана от зъл дух злонамерена партия и нейната банда от лоши хора, които са свикнали да вършат злодеяния, когато си поискат и без задръжки, въпреки всичко избраха да ни преследват. Тогава, след като те избраха преследването, от деня, в който го избраха, Боговете решиха да ги изличат. Те ще трябва да заплатят за всичко, което са сторили на Дафа практикуващите по време на преследването, и за отравянето на хората по света. Но всъщност техният дори още по-голям грях е, че се намесиха на Фа-коригирането.

Както знаете, във Фа-коригирането много от съществата в други измерения биват елиминирани мигновено с преминаването на мощния поток на Фа-коригирането. Това става много бързо. Без значение колко бързо напредва Фа-коригирането, то все пак изисква процес. Причината е, че измеренията на космоса се състоят от различни времена. Всяка планета има свое собствено време, всяка частица има собствено време, всяка формирана от частици област има собствено време и всяка формирана от планети област има собствено време. Областта на деветте главни планети, Млечният път, другите галактики, съвкупността от всички галактики, тази вселена, вселените отвъд тази вселена, вселените от по-големи обсеги... всички те имат свои собствени времена. Времената във всяка от тези вселени и космически тела са различни и разликите са огромни. Гледайки го от перспективата на целия космос, изглежда сякаш това Фа-коригиране на космоса се извършва със скоростта на едно махване с ръка. Но докато ръката замахва, времето в определени измерения тече толкова бързо, че са изминали десетки хиляди години. В някои измерения времето тече почти със същата скорост, с която и махването с ръка. В други това отнема стотици или хиляди години. В това място на човешките същества наистина не е толкова зле – от началото на Фа-коригирането са изминали само малко над десетина години. Разбира се, Учителят е работил над това даже преди да започне да предава Фа. Фактически то прогресира много бързо. Онези зли духове и лоши хора, които са сторили зло на Дафа практикуващите, го правят само по време на тази времева разлика, преди Фа-коригирането да пристигне тук. Времето, което това отнема, е всъщност много кратко. Ако времето на човечеството бе аранжирано така, че да прогресира със същата скорост както Фа-коригирането, тогава всичко щеше да е приключило за времето, необходимо за едно махване с ръка. Времето изглежда да се точи тук, на това човешко място, но в действителност то се движи много бързо. Тъй като скоростта на Фа-коригирането трябва да бъде много висока, скоростта, с която то напредва, превишава всички времена в космоса. Старите сили в космоса също действат бързо с цел да се намесят на Фа-коригирането и във връзка с това времето в Трите сфери се ускори.

Казвал съм ви и преди, че времето тук, сред човешките същества, е станало наистина бързо. Говорил съм ви затова в няколко случая и [скоростта му] се промени няколко пъти. В един момент ви казах, че сега един ден изминава за времето, за което преди изтичаше една секунда, а по-късно ви казах, че сега една година изминава за времето, за което преди изтичаше една минута. Но въпреки че скоростта е толкова голяма, съществата тук не могат да я доловят. А това е така, защото обектите вътре в това място и всички фактори на това място съответно се движат с по-голяма скорост. Времето и пространството са създали различни среди в космоса и различни форми на измерения. Съществата и всички неща, които са тук, се ускоряват наред с времето. Ето защо вие не можете да почувствате неговото ускорение. Не само Фа-коригирането напредва с висока скорост – старото състояние на нещата също функционира с нарастваща скорост. С всичко това времето сега е много краткотрайно. Материята, която изгражда човешките същества, си има своите ограничения, така че, ако времето върви прекалено бързо, съзнателните същества в Трите сфери няма да могат да го понесат. Сега то почти е достигнало лимита, към който човешките същества могат да се приспособят по отношение на времето. Единственият начин, по който човешките същества могат да доловят ускорението на времето и съотношението му спрямо миналото, е чрез усещането, което може да имат въз основа на своите впечатления. И по-възрастните хора знаят това дори по-добре: преди човек сякаш можеше да свърши много неща за един ден, денят изглеждаше дълъг и сякаш никога нямаше да се стъмни, докато сега здрачът идва скоро след зазоряване и се стъмва, преди да сте свършили много. Освен това, капацитетът на човешкото тяло не би могъл да издържи [ако времето се ускори прекалено]. Материята във всеки слой е подвластна на ограниченията на този слой, така че материалните елементи не биха могли да издържат. Скоростта на Фа-коригирането всъщност е извънредно висока. Без значение колко яростни или свирепи може да изглеждат онези зли същества, ужасният им край е неизбежен! (Ентусиазирани аплодисменти)

И така, след публикуването на „Деветте коментара“, чрез разясняване на фактите и спасяване на съзнателните същества Дафа практикуващите наистина помогнаха на много хора да разберат истинската ситуация. И забележителното е, че много хора пожелаха да се оттеглят от партията и да се разграничат от това зло нещо. Да го разгледаме и по-нататък. Някои хора може да кажат: „Няма нужда да се оттеглям от партията. Знам, че тя не е нещо добро, и отдавна съм спрял да плащам вноските си.“ Но това не е случай, в който можете просто да си помислите за това и то да се брои. В миналото, когато ентусиазирано сте вдигнали юмрук и сте дали смъртен обет пред този кървавочервен флаг, сте казали, че ще дадете живота си за него и че ще посветите целия си живот на него. Така че, ако днес не заявите публично намеренията и оттеглянето си, как би могло да се зачита? Смятате, че просто наличието на тази мисъл в съзнанието ви се брои? Мислите на хората са нестабилни. Мозъкът на човека е просто център за обработка и през него минават всякакви видове съобщения и информации, разиграват се и се проявяват, и въздействат на този човек. Произходът на човешките мисли е изключително сложен. Така че, ако искате да прецените отношението на един човек, какво прави той и каква личност е, трябва да го определите по неговите действия. Мислите му не се броят. Защо трябва винаги да преценяваме според постъпките на човека? Ако човек иска да направи нещо лошо, не можете да го обвините в престъпление, преди да го е извършил; можете да го обвините само след като го е извършил. Това е така, защото източникът на мислите на човека и самите мисли са крайно нестабилни. Човек има Главен дух и Помощен дух, той има всякакви представи, които са били формирани след раждането, и както доброто, така и злото са част от неговата природа. А има и външни фактори, които играят роля. Действията на човека са неговото истинско отражение. Така че, както го виждат Боговете, злият дух и злонамерената партия са вече доказано виновни, защото са преследвали Дафа практикуващите и са се намесили във Фа-коригирането. Сега те ги смятат за най-злите и са взели решение да ги елиминират. Как тогава ще бъдат елиминирани? И кой ще бъде включен в унищожението? Ще бъде ли достатъчно просто да се елиминира злият дух на злонамерената партия? Членовете на партията и на комсомола, които помагаха на злонамерения зъл дух на партията да върши злини, изпълняват злите му нареждания в този свят. Казано по друг начин, дори ако не сте направили нищо лошо, когато сте един от членовете му, вие сте елемент, който го подсилва, частица от злото и следователно мишена за унищожение. Нещо повече, [злият дух] има влияние във всичките измерения на Трите сфери, особено човешкия свят. Много от хората станаха част от него, без да бъдат принуждавани, и с готовност са използвани от него и му помагат. Щом случаят е такъв, тогава не е ли ужасяващо това, което очаква членовете на ККП?

Дълго време тази злонамерена партия със злия си дух умишлено привличаше в редиците си хора, които са успешни, способни и забележителни фигури, така че да подсили себе си, да покаже, че е велика и да изглежда така, сякаш наистина се състои от изключителни личности. Истината е, че дори и злото знае, че тези хора не са непременно искрени, и ето защо те са преследвани винаги когато се зададе политическо движение [на ККП]. Когато обаче дойде време да се разчистват сметките със злонамерената партия и когато Фа-коригирането на човешкия свят наистина настъпи, нито едно от тези неща няма да бъде взето под внимание; щом сте неин член, всичко ще бъде мигновено унищожено в процеса. Тъй като Дафа практикуващите спасяват съзнателните същества, те информират хората за истината – дори когато са жестоко преследвани – като използват напълно всяка възможност и рискуват собствената си безопасност. Те са казали на хората по света за тези неща и ги спасяват. Някои хора обаче отказват да слушат и чрез отказа си да слушат са заявили своята позиция. Някои хора са чели [„Деветте коментара“], но въпреки това не искат да се оттеглят – в този случай неоттеглянето им по подобен начин заявява тяхната позиция.

Дафа практикуващите правят това, което правят, от състрадание и поради желанието да спасяват хора, като полагат най-големи усилия и правят каквото могат, за да спасят хора. Така от първия ден досега ние винаги сме спасявали съзнателни същества и никога не сме правили нещо, специално заради постигането на някакви земни политически неща. Ние не се интересуваме от политическа власт. Целта на самоусъвършенстващия се е да отиде отвъд човешкия свят и да постигне Съвършенство на своето същество. Когато е привързан към получаването на земни неща или към личен интерес, той не може да постигне Съвършенство. Когато самоусъвършенстващият се се самоусъвършенства в този свят, той трябва да премахне всевъзможни човешки привързаности и само тогава може да стане божествено същество. В противен случай всяка привързаност или всеки елемент в човешкия свят, който има тежест в съзнанието ви, се превръща в „катинар“, който ви заключва долу и ви пречи да напуснете. Ето защо, когато утвърждавате Дафа и спасявате съзнателни същества, същевременно се и самоусъвършенствате. Всички сте много наясно с това. С други думи, ние по никакъв начин не се стремим към човешки неща.

Обикновените хора – хора, които не са получили Фа, хора, които не знаят какво представляват Дафа практикуващите, и външни за самоусъвършенстването хора, са неспособни да разберат Дафа и Дафа практикуващите. В съзнанията на днешните хора личният интерес е на първо място. Има много активисти за демокрация и хора от различни неправителствени политически организации, които също се противопоставят на злонамерената ККП. Но аз виждам, че за тях е трудно да постигнат успех. И поведението на някои от тях е доста незадоволително и тревожно. Ако наистина им се повери политическа власт, ще се получи ли? Те са толкова силно привързани към личния си интерес. Сега, дори преди да са направили много, когато личният им интерес е замесен и застрашен, те започват боричкания помежду си, преди да са започнали каквото и да било. Как Боговете биха им поверили отговорността за една нация? (Аплодисменти) Така че човешките същества... Те са достигнали до това положение и не говоря просто за определени личности... Състоянието на цялото общество и моралът в обществото бързо западат. Те бързо се спускат надолу, без хората да го осъзнават, и хората несъзнателно са станали ограничени в мисленето си. Тяхната привързаност към личния интерес е надминала политическите им аспирации, политическите им стремежи и желанието им да се борят за целите си. Това, което казвам, е, че нравствените ценности са важни и за обикновените хора. Ако на някого му липсват ценности, Боговете наистина го гледат с пренебрежение. Който и да било човек и което и да било същество може да постигне нещо само когато притежава както стремеж, така и морал – със сигурност е така. Когато Фа коригира човешкия свят или преди това, когато злонамерената ККП падне, кой ще управлява [Китай]? Ние, Дафа практикуващите, няма да го управляваме, защото сме самоусъвършенстващи се – хора, чиито тела са в мирския свят, но чиито съзнания са отвъд него. И така или иначе, не се интересуваме от тази политическа власт. (Аплодисменти) Кой тогава ще е подходящ? Боговете ще търсят онези, които имат велики стремежи, които имат способността и високи нравствени ценности. За това можете да сте сигурни! А колкото до онези обикновени хора, които са способни да утвърждават Дафа днес и които се откъсват от злонамерената ККП, вие сте забележителни – и тук не говоря за Дафа практикуващите. Затова се надявам, че ако наистина искате да постигнете някои неща в обществото, ще започнете да обръщате внимание на усъвършенстването на своето поведение. Само тогава ще сте способни да поемете такава голяма отговорност.

Това, за което говорех току-що, бяха странични неща. Със самоусъвършенстващите се всъщност няма нужда да говоря за тези неща, но го направих, защото знам, че в публиката днес има някои нови ученици и хора, които все още не са Дафа практикуващи. Какъвто и да е случаят, желая доброто на хората. Прераждайки се в Китай през този живот, аз, Ли Хонгджъ, имам дълбоко разбиране за тази нация и желая доброто и на нея. (Аплодисменти) Тъй като времето е ограничено и все още имате да представяте есета, няма да говоря повече. (Аплодисменти, приканващи Учителя да остане по-дълго) Ако кажа твърде много, това ще се намеси в сегашното положение на нещата, в което утвърждавате Фа, тъй като учениците ще задават много въпроси, които не са свързани със сегашната ситуация на утвърждаване на Фа. Ако говоря много днес, ще разводня нещата, които трябва да вършите понастоящем. Така че трябва да обърнем внимание на сегашните обстоятелства и да не разводняваме нещата, които трябва да бъдат направени в момента. Ето как е сега в общи линии. Ако има нови неща, които трябва да се направят, Дафа практикуващите по естествен начин ще го научат.

Бих искал да използвам тази възможност, за да ви кажа следното: докато спасявате съзнателни същества, не забравяйте да се самоусъвършенствате. (Аплодисменти) Необходимо е да правите всичките три неща. Трябва винаги да поддържате мислите си праведни и когато сте изправени пред зло или пред определени ситуации, трябва много да изпращате праведни мисли; трябва да разяснявате истината и да спасявате съзнателни същества, но дори още повече трябва да се самоусъвършенствате добре. Ако не се самоусъвършенствате добре, няма да имате велика добродетел, казаното от вас няма да е в съзвучие с Фа и тогава няма да е възможно да спасявате съзнателни същества. Когато това, което казвате, няма велика добродетел и сила, то няма да има ефект и злото ще се възползва от това. Нещо повече, ако не се самоусъвършенствате добре и ви липсват праведни мисли, когато се занимавате с определени неща, ще сте склонни да се подхлъзвате към човешки начини на мислене и тогава няма да сте способни да оказвате ефекта на спасяване на съзнателни същества. Всъщност много обикновени хора помагат на Дафа практикуващите да вършат неща, но те са обикновени хора, които вършат нещата на Дафа практикуващите. Вие, от друга страна, сте Дафа практикуващи. Това, което правите, са неща, които се предполага да правите, и вие установявате своята велика добродетел и се придвижвате към Съвършенство по божествен път. Така че няма да се получи, ако не се самоусъвършенствате. Няма да говоря повече за това. Няма да ви отнемам повече време. Изучавайте Фа много, четете книгата много.

Без значение колко трудно може да е за Дафа практикуващите и колко мъчен може да е пътят ви, бъдещето ви е светло. Все повече и повече виждате колко светло е вашето бъдеще и ставате наясно по какъв път искате да поемете. Учителят е приготвил най-доброто от всичко за вас, но е необходимо да стигнете там! (Топли аплодисменти)

След като са стигнали до там, където са днес, Дафа практикуващите са спечелили възхищението на същества от всички нива – високи и ниски, а злите същества са изплашени и ужасени. В момента злите същества в общи линии безразсъдно следват факторите, първоначално аранжирани от старите сили; те биват използвани и вършат неща, които се намесват на Фа-коригирането. Някои зли същества стават и побягват в мига, в който се окажат в близост до Дафа практикуващи. Сега някои треперят от страх в нерешителност, докато вършат лоши неща. Така че Дафа практикуващите не бива да се страхуват и трябва да се справят с всичко по праведен и достоен начин. Злите същества са тези, които са изплашени. В началото на преследването Дафа практикуващите изглеждаха изолирани и това беше така, защото по онова време имаше толкова много зли фактори. Но в действителност те не бяха изолирани дори тогава, тъй като наоколо имаше Богове и Фашъни на Учителя, имаше Гонг и частта от вас, която бе напълно усъвършенствана, също беше там. Днес нещата са дори по-добре. Много от злите фактори ги няма, злите духове на злонамерената партия са по-малко и полето, което Дафа е формирал в света, е станало огромно, като плътността му сега е много висока. Основното, което прави полето, е да помага на Дафа практикуващите в спасяването на съзнателни същества и в озаптяването на злите същества, особено на по-значителните от тях. Така че то в общи линии не се занимава със земните дела на обикновените хора. Ако това поле създаде широкоразпространен ефект, той ще бъде доста значителен и далеч ще превиши злото поле на порочната ККП. Междувременно полето на управляваната от злия дух злонамерена партия се разтваря и свива драстично. Така че злите същества са ужасени.

Всъщност полето на Дафа не само помага на Дафа практикуващите в това, което правят, но и окуражава хората по света, дава кураж на китайците в континентален Китай и извън него, помага им да се освободят от контрола на онези зли фактори и има положителен ефект на всички фронтове. Така че се надявам да се справяте дори по-добре по пътя си напред, да бъдете добросъвестни и изпълнени с достойнство, да имате по-силни праведни мисли и да се справяте дори още по-добре. Независимо с каква ситуация може да се сблъскате или в какви обстоятелства може да се озовете, трябва да бъдете като Дафа практикуващи и не може да действате импулсивно. Трябва да имате достатъчно праведни мисли. (Аплодисменти)

Формата и състоянието на самоусъвършенстване, възприети от днешните Дафа практикуващи, са различни от формите на самоусъвършенстване в миналото. Вие сте тези, които наистина спасяват съзнателни същества в широк мащаб, и вие сте тези, които наистина имат такава велика мисия. Ето защо проявяваното от вас състояние е напълно различно от състоянието в самоусъвършенстването от миналото. И именно поради тези причини е дори още по-важно да не пренебрегвате собственото си самоусъвършенстване и да не използвате тези неща, за да си търсите извинения за вашите пропуски. Така че се надявам да се справяте добре по пътя напред. Добре, ще спра дотук; това е всичко, което ще кажа днес. (Дълги ентусиазирани аплодисменти)