По време на Фа-коригирането мислите ви трябва да са праведни, а не човешки

Мои Дафа практикуващи, които имате силни човешки мисли: пътят, по който ви водя, отвежда към божественото, въпреки това някои просто упорито се придържат към човешките понятия. Преди, в личното самоусъвършенстване, винаги сте виждали ползата от Дафа като полза за човешкото общество; по време на премеждието вие вземате преследването на Дафа практикуващите от злите същества в този космос, които използват лоши хора, за човешки действия; и когато едва е останало някакво зло по време на Фа-коригирането, когато Дафа практикуващите утвърждават Фа с праведни мисли и прочистват злото, и когато хората по света започват да виждат нещата ясно, вие влагате надеждата си за спиране на преследването в обикновените хора.

Това, което се случва, е че космосът преминава през Фа-коригиране. [Онова, което се случва в] човешкия свят е само това, как постъпват същества от ниско ниво, когато Фа-коригирането засегне гигантски космически тела. Какво биха могли хората да сторят на Боговете? Ако нямаше външни фактори, щяха ли да посмеят хората да направят нещо на Боговете? Начинът, по който се развива човешкото общество, не е нищо друго освен последствие от контрола над нещата на същества от високо ниво. Когато бъдете сравнени с онези Дафа практикуващи, които имат силни праведни мисли и са се справили добре, [трябва да попитам], наистина ли не можете да издигнете максималното си разбиране за Дафа отвъд това човешко ниво? Тогава за какво наистина се самоусъвършенствате? За да постигнете нещо за човешкото общество? За да постигнете нещо за Китай? За да постигнете нещо за тази страна на Дафа практикуващите, която е в човешкия свят? Или просто за да накарате хората да донесат справедливост за Дафа практикуващите в човешкия свят? Затова ли ви предадох този Фа, за да постигнете нещо за човешкото общество? Това, което правя, е да ви водя към божественото в самоусъвършенстването, напътствайки разбирането ви малко по малко извън човешкото и отвъд това на хората, и целта е да ви водя към Съвършенство и въздигането на вашето същество.

Отърсете се от това! Ако дори и това най-порочно изпитание не може да ви пробуди, то когато Фа коригира човешкия свят, ще можете само да гледате – да гледате в шок и със съжаление, с угризения и жално отчаяние затова, че сте се справили толкова незадоволително – величествената гледка на постигането на Съвършенство на онези Дафа практикуващи, които наистина са се усъвършенствали. Това е случаят, в който ще пожънете онова, което сте посели. Не искам да изоставя и един Дафа практикуващ, но вие трябва да се подобрите посредством истинско изучаване на Фа и самоусъвършенстване! Чрез утвърждаването на Фа трябва да спасявате хората по света и да се справяте добре в трите неща, които се очаква от Дафа практикуващите да правят. Бъдете прилежни! Изоставете човешките си привързаности. Божественото не е далеч.